4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
10. GÜN (10. FASİKÜL)
TÜRKÇE
b
a
O
..................
uyumufl.
Biz
..................
okulda
oynad›k.
d
e
Sen
..................
kitab›n›
unutmuflsun.
MATEMATİK
1
Onlar
..................
eve
gitmifller.
c
Ben
..................
yar›n
gidece€im.
f
Siz
..................
fluraya
oturun.
(Geometri ile başlayanlar)
1289
+ 2678
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
3967
____________
3819
+ 1231
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
5050
____________
6289
+ 1469
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
7758
____________
2
Bu torbadan;
k›rm›z› renkli top
_________
çekme olas›l›€›m fazlad›r.
Bu torbadan;
yeflil
_________
renkli top
çekme olas›l›€›m azd›r.
Bu torbadan;
turuncu renkli top
_________
çekme olas›l›€›m fazlad›r.
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
10. GÜN (10. FASİKÜL)
3
985
173
769
141
Tahminim!
_________
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
812
_________
Gerçek sonuç!
628
_________
4
Torbadan
sar› çubuk çekme
olas›l›€›m az.
MATEMATİK
Torbadan mavi
çubuk çekme
olas›l›€›m fazla.
Torbadan
mor çubuk çekme
olas›l›€›m az.
(Sayılarla başlayanlar)
1
1289
+ 2678
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
3967
____________
3819
+ 1231
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
5050
____________
6289
+ 1469
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
7758
____________
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
10. GÜN (10. FASİKÜL)
2
Bu torbadan;
k›rm›z› renkli top
_________
çekme olas›l›€›m fazlad›r.
Bu torbadan;
yeflil
_________
renkli top
çekme olas›l›€›m azd›r.
Bu torbadan;
turuncu renkli top
_________
çekme olas›l›€›m fazlad›r.
3
985
− 173
769
− 141
Tahminim!
_________
Tahminim!
_________
Gerçek sonuç!
812
_________
Gerçek sonuç!
628
_________
4
torbadan
sar› çubuk çekme
olas›l›€›m az.
torbadan mavi
çubuk çekme
olas›l›€›m fazla.
torbadan
mor çubuk çekme
olas›l›€›m az.
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
10. GÜN (10. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
1
Kap›y› açarken
Arkadafl›m›z› sallarken
‹tme
‹tme
Çekme
Gülle atarken
‹tme
Kutuyu yukar› kald›r›rken
‹tme
Çekme
Örnekler H›zland›rma Yavafllatma Durdurma
1
2
3
4
5
6
Çekme
Pipete üflerken
Çekme
2
‹tme
Çekme
‹tme
Elmay› kopar›rken
Çekme
Harekete
fiekil
Döndürme
geçirme de€ifltirme
3
Yay, balon, sünger
............................................................................................................................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
10. GÜN (10. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
1
1
f
2
a
3
e
4
b
5
c
d
6
İNGİLİZCE
1.
2.
five green turtles
4.
two pink elephants
3.
seven red chairs
5.
thirteen yellow mice
ten blue beds
6.
fifteen purple hats
green
7. fourteen
radios
8.
seventeen white birds
Download

4. sınıf renkli tatil etkinlik cevapları