ALGILAMA
Prof. Dr. RANA ÖZEN KUTANİS
ALGILAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Algılama: Duyular yardımıyla bilgi ve
tecrübelerin yorumlanma sürecidir.
Algılayan
Tutumlar, Güdüler, İlgi Alanları, Tecrübeler,
Beklentiler
Algılanan
Yenilik, Hareket, Ses, Büyüklük, Yakınlık,
Arka Plan
Durum
Zaman, İş Koşulları, Sosyal Koşullar
ALGILAMA SÜRECİ
Algılayan, Algılanan, Ortam
Algısal Sürecin Evreleri
1)Dikkat ve Seçim
2)Bilgilerin Organizasyonu
(Farklılık, Gruplama, Tamamlama)
3)Bilgilerin Yorumu
4)Tekrar Hatırlama
Algılayanın Davranışsal Cevabı
İnanç, duygu, kanaat, değer yargısı,
davranış ve tavırların belirlenmesi
Bir ignliiz üvnsertsinede ypalın
arşaıtramya gröe,
kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa
yzalıdkılraı ömneli dğeliimş.
Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain
yrenide omlsaımyış. Ardakai
hfraliren srısaı krıaışk oslada
ouknyuorumş. Çnükü kleimlrei hraf hraf
dğeil bri btüün oalark
oykuorumuşz. Bakın nasıl da duzgun
okudunuz, ilginc degil mi?
Can you see the dog?
Where are:
The woman
The horse
The lion
The old man
The wolf
And what else do you
see?
And here:
How many hidden
images?
Horse
Bear
Lion
Eagle
Wolf
Father
Woman
And ???
12 elephants / 6 heads
Can you find the 7 horses in this picture?
There is a
hidden face in
this scenery
Can you find it?
This face consists of 30 animals
Find the baby
ALGILAMA HATALARI
1-BASMAKALIPÇILIK (Stereotyping)
2-MODEL ÖRNEĞİ OLUŞTURMA (Prototyping)
3-HALE ETKİSİ (Halo Effect)
4-SEÇİCİ ALGILAMA (Selective Perception)
5-YANSITMA (Projection)
6-ZITLIK ETKİSİ (Opposition)
7-BEKLENTİLER (Expectations)
TEŞEKKÜRLER
DİKKAT EDİN
TEŞEKKÜRLER
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Download

algılama