TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standard
maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.
Eğitimin İçeriği








TSE Belgelendirme Prosedürü
Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
Kalite Gereksinimleri
Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
TS EN ISO 9001 Serisi Standardlarının Tanımı
TS EN ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
6-7
13-14
4-5
11-12
1-2
8-9
20-21
İZMİR
KONYA
15-16
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
ESKİŞEHİR
8-9
5-6
12-13
5-6
7-8
1011
2-3
9-10
ARALIK
NİSAN
2-3
9-10
KASIM
MART
2-3
9-10
EKİM
ŞUBAT
5-6
12-13
EYLÜL
OCAK
ANKARA
İSTANBUL
AĞUSTOS
2015
Eğitimin Yeri ve Tarihi
31A-1E
14-15
5-6
12-13
2-3
9-10
7-8
14-15
3-4
5-6
9-10
1011
4-5
9-10
22-23
8-9
7-8
2-3
13-14
2-3
2-3
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite Politikası ve Kalite
Hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve
bunlar arasındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını
sağlamaktır.
Eğitimin İçeriği





Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Kalite El Kitabı
Prosedürler
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs)
Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
1 Gün
12
12
EKİM
12
7
14
2
ARALIK
22
2
16
KASIM
3
10
5
EYLÜL
6
13
AĞUSTOS
8
15
TEMMUZ
4
11
HAZİRAN
MAYIS
4
11
6
11
NİSAN
7
14
MART
ŞUBAT
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
OCAK
2015
Eğitimin Yeri ve Tarihi
4
11
9
16
11
8
11
14
27
9
2
10
9
4
17
NOT: Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi
Eğitim Amacı
Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş
tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin
olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için
planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin
tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanma
 TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
13-14
13-14
20-21
13-14
3-4
17-18
8-9
15-16
8-9
5-6
12-13
10-11
17-18
3-4
12-13
9-10
12-13
28-29
15-16
10-11
3-4
11-12
5-6
17-18
NOT: Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kuruluşlar hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmada
faydalanacakları en temel araçlardan biri de “Proses Yönetimi”dir. Proses bilincinin ve
kavramının kuruluş içinde anlaşılması ve proses yönetiminin uygulanması yönetim
sistemlerinin önemli bir şartıdır. Bu eğitimde Proses Yönetim Sistemi bir bütün olarak
anlatılmaktadır.
Eğitim İçeriği








ARALIK
KASIM
23-24
EKİM
4-5
11-12
11-12
EYLÜL
7-8
14-15
AĞUSTOS
9-10
16-17
2-3
TEMMUZ
5-6
12-13
HAZİRAN
MAYIS
5-6
12-13
12-13
12-13
NİSAN
8-9
15-16
MART
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
ŞUBAT
2015
OCAK
Eğitimin Yeri ve Tarihi
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Proses Yaklaşımı ile Ele Alınması
Kalite Yönetim Sistemi Proses Tanımlama
Proseslerin Sırasının ve Birbirleri İle Etkileşiminin Belirlenmesi
Proseslerin Çalıştırılması ve Kontrollerinin Sağlanması İçin Kriter ve Metotlar
Proseslerin Çalıştırılması İçin Gereken Kaynak ve Bilgiler
Proseslerin Ölçülmesi, Ölçüm Metotları ve Proseslerin Analizi
Sürekli İyileştirme
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
Eğitimin Yeri ve Tarihi
10-11
27-28
17-18
27-28
ARALIK
8-9
15-16
KASIM
11-12
20-21
21-22
EKİM
MAYIS
20-21
EYLÜL
NİSAN
16-17
AĞUSTOS
MART
16-17
TEMMUZ
ŞUBAT
12-13
19-20
22-23
HAZİRAN
OCAK
2015
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
7-8
21-22
19-20
16-17
14-15
21-22
17-18
15-16
11-12
2-3
9-10
8-9
Download

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri