ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI VERİLMESİNE DAİR DUYURU
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- Üniversitemizde örgün eğitim –öğretim süresi içinde öğrenim gören I. Öğretim
öğrencisi olmak,(Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)
2- Maddi imkanları yeterli olmayan öncelikle başarılı öğrenci olmak,
3- Aşağıda belirtilen öğrenciler ise ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep
ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
a) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,
b) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
c) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
d) Üniversitemiz adına başarı elde etmiş öğrenciler ((Başarılı öğrenci seçim şekil ve
şartları SKS tarafından Rektörlük onayı ile belirlenir.)
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-
Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz 29 Eylül-13 Ekim 2014
tarihlerinde sks.cbu.edu.tr
internet adresimizde bulunan”Öğle yemeği yardımı
başvuru formu” ‘nu (Form 1) doldurarak öğrenim gördükleri birimlere(Yabancı Diller
Yüksekokulunda hazırlık okuyan öğrenciler kayıtlı bulundukları Fakültelere)
başvuracaklardır.
-
Genel başvuru şartlarımızın 3. maddesinde belirtilen durumlardaki öğrencilerimiz,
başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapacaklardır.
-
Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-
Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında
faydalanacakları Üniversitemizin web sitesinde yayınlanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
-
Öğle Yemeği Yardımı Başvuru Formu (Form 1)
-
2014-2015 eğitim öğretim dönemine kaydolduğunu belgeleyen yeni tarihli öğrenci
belgesi ya da
yeni bandrollü öğrenci kimlik kartı fotokopisi.
-
1 adet fotoğraf.
Üniversitemiz 2014-2015 eğitim yılı örgün eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören
öğrencilerimize verilecek öğle yemeği yardımı kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.
Okul Adı
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
İşletme Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Ahmetli Meslek Yüksekokulu
Akhisar Meslek Yüksekokulu
Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Demirci Meslek Yüksekokulu
Manisa Meslek Yüksekokulu
Gördes Meslek Yüksekokulu
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
Kula Meslek Yüksekokulu
Salihli Meslek Yüksekokulu
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Soma Meslek Yüksekokulu
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Öğle yemeği Verilecek Öğrenci Kontenjanı
45
63
63
28
83
2
5
1
27
33
27
4
29
19
14
21
5
16
17
7
15
42
6
7
14
29
41
663
Rektörlük Kontenjanı (Yönergenin 9.
maddesinde belirtilen durumdaki öğrenciler
için
71
Genel Toplam:
734
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemizde öğrenim