SAÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
www.cie.sakarya.edu.tr
DR. ZEYNEP DERE YAMAN
Sakarya Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİNE
HOŞGELDİNİZ
SAÜ Rektörlük Binası
Süleyman Demirel Kütüphanesi
Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM)
Mediko Sosyal Merkezi
Kampüs Kafeterya ve Öğrenci
Yemekhanesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. ZEKİ GÜNDÜZ (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
YAPI ve MEKANİK ANABİLİM DALI
Prof. ADİL ALTUNDAL
Prof. Dr. MUZAFFER ELMAS
Doç. Dr. AHMET NECATİ YELGİN
Doç.Dr. ERKAN ÇELEBİ
Doç.Dr. NACİ ÇAĞLAR
Doç.Dr. MUHARREM AKTAŞ
Yrd. Doç.Dr. HÜSEYİN KASAP (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç.Dr. MUSTAFA KUTANİS
Yrd. Doç.Dr. ZEKİ ÖZYURT
Yrd. Doç.Dr. ZEKİ ÖZCAN
Yrd. Doç.Dr. ELİF AĞCAKOCA
İnşaat Mühendisliği Bölümü
YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. KEMALETTİN YILMAZ
HİDROLİK ANABİLİM DALI
Doç.Dr. EMRAH DOĞAN
Yrd. Doç.Dr. MEHMET SANDALCI
Yrd. Doç.Dr. OSMAN SÖNMEZ
ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI
Prof. HÜSEYİN GAZİ BAŞ
Yrd. Doç.Dr. İRFAN PAMUK
Yrd. Doç.Dr. HAKAN GÜLER
Yrd. Doç.Dr. HAKAN ARSLAN
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI
Prof.Dr. ZEKİ GÜNDÜZ
Doç.Dr. ERTAN BOL
Yrd. Doç.Dr. SEDAT SERT
Yrd. Doç.Dr. AŞKIN ÖZOCAK
Yüksek Lisans ve Doktora Programları
İnşaat Mühendisliğinin Ana Bilim Dalları
Geoteknik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora
Hidrolik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora
Yapı Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora
Yapı Malzemesi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora
Programı
Programı
Programı
Programı
İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları
İnşaat
Mühendisliği
Laboratuvarı
Yapı
Malzemesi
Laboratuvarı
Hidrolik
Laboratuvarı
Zemin
Mekaniği
Laboratuvarı
Ulaştırma
Laboratuvarı
STAJLAR
1) Yapı Stajı,
2) Ulaştırma Stajı, Hidrolik Stajı.
Tüm öğrencilerin, her bir staj için toplam 20 iş
günü staj yapmış olması gerekir.
STAJ SORUMLULARI
Yapı Stajı
:A.N.YELGİN, Z.D.YAMAN,
H.ÖZTÜRK, Özge ŞAHİN
Hidrolik Stajı :F.DEMİR
Karayolu Stajı :H.GÜLER
Neler Göreceğiz
Bu dersin amacı nedir ?
Mühendis nedir, İnşaat mühendisi nedir.
İyi bir mühendis nasıl olmalıdır.
İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi…
İnşaat Mühendisliği eğitiminin tarihçesi…
İnşaat Mühendisliğinin dalları nelerdir.
Bölümün dersleri nelerdir
16
Dersin Amacı
Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliğinin
çeşitli yönlerini tanımaktır.
İnşaat Mühendisliği eğitimi boyunca
görülecek derslerle, İnşaat
Mühendisliğindeki uygulamalar arasındaki
ilişkiyi kurmakta yardımcı olmaktır.
17
Mühendis Kimdir?
Mühendis kelimesi Arapça'da hendese (geometri) ile meşgul olan,
geometri bilen kişi manasına gelmektedir.
Ansiklopedilerde ise mühendislik; matematik, fizik ve kimyanın insanın
somut ihtiyaçlarını karşılayacak bir eser meydana getirmek üzere
sistemli bir dayanışma içinde kullanılması olarak tanımlanır.
Mühendis, sanayii toplumunun vazgeçilmez ve en önemli
elemanlarından biridir.
Mühendisin görevi ilmi araştırmaların sonuçlarını teknolojik olgulara
dönüştürmek, teknolojiyi toplumun ihtiyaçları doğrusunda kullanmaktır.
Bu durum mühendise teknik bilgilerini sürekli olarak yenileme,
örgütlenme, toplumsal ve ekonomik sorunları rasyonel yönden
inceleme gibi çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. (Yönetmelikler)
18
Mühendis Kimdir?
Mühendis:
Bayındırlık alanında
Mühendisi)
yol,
köprü,
bina
yapımı
gibi;
(İnşaat
Gıda alanında tarım, beslenme gibi; (Ziraat Müh., Gıda Müh.)
Fen alanında fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi;
Teknik alanda uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi
Alanlarda uzmanlaşan kişidir.
19
İyi Bir Mühendis Nasıl Olmalıdır?
Teoriyi pratiğe uygulayabilmeli,
Mevcut teknolojiyi pratiğe uygulayabilmeli, (Bilgisayar Programları)
Çalışma grubu içerisinde uyumlu olmalı,(Uyum, Hoşgörü)
Kendini geliştirmeli ve yenilemeli, (Mühendislik durağan değildir.)
Sosyal çevreye katkısı olmalı, (Fakülteye sadece İnşaat Mühendisi
olmak için gelmediniz.)
Mühendisliğin
sembolü
olan
cetvelden
daha
düzgün
olmalı,(Dürüstlük, Dürüstlük, Dürüstlük, Dürüstlük, Dürüstlük…)
Mühendisler kendi çalışmalarını politik ve siyasi tartışmalardan
uzak tutmalı,(her konuyu uzmanlarına bırakmalı )
20
İyi Bir Mühendis Nasıl Olmalıdır?
İnsanlarla iyi iletişim kurmalı,(Konuşmak her derdin ilacı)
Doğaya saygılı olmalı, (çevre ve doğa affetmez)
Mühendisler kendine güveni tam, cesur insan olmalı. (Güvenin
olması için insan bilgili olmalı)
Kararsız ve zayıf karakterli insanlar iyi bir mühendislik eğitimi alsa
bile uygulamada asla başarılı olamazlar.(Doğru karar vermek,
öğrencilik sıralarından başlar)
Mühendisler sürekli olarak büyük yatırım projelerinde karar mercii
olduklarından ulusal çıkarları her türlü çıkarın üstünde tutmalıdır.
Öncelik önemlidir. Önce maddi çıkar değil, ülke ve çevre
menfaatleri düşünülmelidir.
21
İnşaat Mühendisliği Nedir?
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ :
İnsanların her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek maksadıyla,
tabiattaki mevcut malzemeleri kullanabilme becerisidir.
(İnşaat Mühendisi = Sanatkar)
Malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getirerek, yapıların plan,
proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.
Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan
mühendisliktir. Mühendisliğin anası kabul edilir.
İngilizcesi "Civil Engineering“ olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak
tanımlanmaktadır.
22
İnşaat Mühendisliği Nedir?
İnşaat mühendisi bu yapıları yaparken diğer mühendislik
dallarındaki mühendis ve mimarlarla işbirliği yapar.
(Mimarlar, Elektrik Müh., Makine Müh.v.b.)
Bugün pek çok mühendislik dalı vardır.
Ancak tarihte geriye doğru gidildikçe bütün mühendislik
dallarının belirli bir noktadan sonra birleştiği görülür. (Mimar
Sinan zamanında tasarlamak ve inşaa etmek tek bir meslek idi)
O nedenle İnşaat mühendisliği tarihinin başlangıcını mühendislik
tarihinden hatta insanlık tarihinden ayırmak imkansızdır.
23
İnşaat Mühendisliği Kimdir?
Genel tanım içinde inşaat mühendisi:
Barınmak, çalışmak, eğlenmek, kısacası yaşamak için
gereksinmemiz olan yapıları (konut, işyeri, spor salonu, stadyum,
konferans salonu),
Her türlü ulaşım yapısını (yol, tünel, tüp geçit, demiryolu, köprü,
havaalanı),
Her türlü Su yapısını ( kanal, baraj, liman, su dağıtım şebekesi, pis
su arıtma yapıları),
Her türlü Zemin yapısını (temel, istinad {dayanma} duvarı, tünel),
Projelendiren ve projeyi gerçekleştiren insandır.
24
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
İlk mühendislik uygulamaları inşaat mühendisliği alanındadır .
İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, insanlığın varoluşu ile başlar.
Mısır’da basamaklı Saggarah piramidinin ve çevresindeki tesislerin
yapımını yöneten ve firavun Zoşer’in başbakanı olan Imhotep ilk
mühendislerden ve ilk inşaat mühendislerinden sayılmaktadır.
Bilinen ilk mühendis olan Imhotep, M.Ö. 2550 yılında Kral Zoser
Piramidini inşa etti.
Imhotep’in matematik ve basit aletlerle inşaa ettiği bu eser günümüze
kadar ayakta durabilmeyi başarmıştır.
25
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
Mısır’da mühendislik çalışmaları yalnız piramit yapımına yönelik
olmamıştır. M.Ö. 2500 yıllarında, Uni adlı bir mühendisin, Nil Nehrinde
gemiler için bir geçit açtığı bilinmektedir.
MÖ 1760 yılında Hammurabi yasaları (Babil kıralı) ortaya konmuştur.
Bu kanunlar içerdiği yapı inşası ilkelerinden ötürü, inşaatçılık ile ilgili ilk
yazılı kaynaktır.
Hammurabi Kanunları:
229. Bir inşaatçı herhangi biri için bir bina inşaa eder, ve uygun bir
şekilde yapmaz ise ve onun inşaa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse,
inşaatı yapan öldürülür.
230. Eğer bina ev sahibinin oğlunu öldürürse, inşaatı yapanın da oğlu
öldürülür.
26
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
231:Yıkılan bina sahibinin kölesini öldürürse, inşaatın evin sahibine
köle için ödeme yapar.
232:Binanın bir kısmı harap olursa, harap olan kısmın tümünü inşaatçı
tazmin eder ve yıkılan binayı düzgün bir şekilde tekrar inşaa eder.
233:Bir kişi başkası için bir bina yapıyorsa, bina henüz
tamamlanmamış olsa bile, duvarı yıkılmışsa, inşaatı yapan kişi, kendi
imkanlarıyla duvarı daha sağlam hale getirir.
53. Bir kimse su bendini uygun koşullarda tutmaz ve bakımını yapmaz
ve bu nedenle bent yıkılır ve tarlalar su altında kalırsa, o zaman barajı
yıkılan kişi para karşılığı satılır ve elde edilen para harap olmasına yol
açtığı mısırın karşılığı olarak verilir.
27
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
Milattan önceki dönemde hayat sadece tarıma bağlı idi. Tarım
alanları büyük olmalı ve diğer insanlardan korunmalı idi.
Şehirlerin korunması için yapılan surlar ilk inşaatlar olarak
değerlendirilebilir.
M.Ö. 1000 li yıllarda Asur da askeri mühendislik doğmuştur. Askeri
amaçla yapılması istenenler, mühendisliğin gelişmesine sebep
olmuştur.
Romalıların yaptığı yollar, köprüler ve su kemerleri mühendisliğin ilk
uygulamalarıdır.
Su ve rüzgar kuvvetinin kullanılmaya başlanması ile teknolojik
gelişmeler Rönesans hareketini başlatmıştır.
28
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
İlk mühendisler, askeri mühendislerdi.Bu mühendisler, savaş
zamanlarında mancınık, kule ve rampa gibi savaş araçları geliştirdiler.
Barış zamanlarında kalelerin, yolların, kanalların ve köprülerin
yapımında çalıştılar.
Medeniyetlerin gelişmişlik seviyeleri, oluşturdukları yapılarla
değerlendirilmeye başlandığında inşaat mühendisliği daha da ön plana
çıkmıştır.
M.Ö. 1000 yıllarında su ve rüzgar kuvvetinin değirmenlerde, hızarlarda
ve iplik bükme makinelerinde kullanılmaya başlanması biçimindeki
teknolojik gelişmeler ve Rönesans hareketi yeni bir mühendis tipi
oluşturmuştur:
Mühendis-Mimar-Sanatçı. Bunun tipik örneği Leonardo da Vinci’dir.
Yine aynı devirde metalurji ve su yapıları konusunda büyük ilerlemeler
olmuştur.
29
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
1700 lü yıllarda Fransa da yol ve köprü yapımına ağırlık verildi.
İngiltere de köprü, kanal ve su yapıları alanlarında gelişmeler oldu.
John Smeaton, “CivilEngineer” (Medeniyet Mühendisi, ‘‘İnşaat
Mühendisi’’) ünvanını kullanan ilk mühendistir. Smeaton, 1771 yılında
İngiltere’de Mühendisler Birliğini kurmuştur. İlk mühendis birliği olma
özelliğine sahip olan bu kuruluş, 1825 yılında İnşaat Mühendisleri
Kurumu adını almıştır. John Smeaton’ınen tanınmış eseri, Eddystone
kıyısında inşa ettiği deniz feneridir. Devamlı şiddetli dalgalara maruz
kalan bu fener, 127 sene ayakta kalmayı başarmıştır.
1800 lü yıllarda İngilterede yeni teknolojilerin uygulanmasına sahne
oldu. Buhar makinesinin icadının doğal sonucu olarak demir yolu
taşımacılığı başladı.
30
İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi
18. yüzyıla kadar, askeri amaçlarla yol, köprü benzeri
inşaatları gene asker kökenli insanlar yapıyordu. inşaat
Mühendisliği diye bir kavram yoktu.
18 yüzyılın ortalarında askerin çalışmadığı askeri bir
amacı olmayan ilk yapıların yapıldığı görülmektedir. Bu
yapıları yapanlara, askeri kökenli olmadıklarından Civil
Engineer (İnşaat Mühendisi) denilmiştir. Bunlar yol
köprü, kanal gibi imalatların yanında makine ve metal
ile de uğraşmakta idiler.
1828 de İngiltere de İnşaat Mühendislerinden oluşan
ilk meslek kuruluşu kurulmuştur.
19. yüzyılda makine ve maden mühendisliği ayrılmış
İnşaat Mühendisliği tek olarak kalmıştır.
31
İnşaat Mühendisliği Eğitimi
İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç
noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa’da
mühendis Jean Rodolphe Perronet’e köprü ve yol projelendirmek
üzere yetiştirilecekler için bir eğitim programı hazırlama görevi
verilmiştir. Böylece kurulan okul (Ecole Nationale de Ponts et
Chaussées) ilk mühendislik okulu olarak bilinir.
1778 de madencilik okulu (Ecole Nationale Supérieure desMines)
1794 de bayındırlık okulu (Ecole des Travaux Publics daha sonra
Ecole Polytechnique)izlemiştir.
1810 dolaylarında İngiltere’de mühendislik eğitimi Edinburg
University de, 1827 de University College, Londra’da başlamıştır.
1825 de açılan Almanyada ilk mühendislik okulu Karlsruhe Politeknik
dir
1849 da Amerika’da ilk mühendislik okulu, Fransa’dakiler örnek
alınarak açılmıştır. (Rensselaer Polytechnical Institute) .
32
İnşaat Mühendisliği Eğitimi
 Çin Ata Sözü :
 İşitiyorum, Unutuyorum.
 Görüyorum, Hatırlıyorum.
 Yapıyorum, Anlıyorum.
M.Ö. 550-479
Konfiçyüs
Duyup Unuturum.
Görüp Hatırlarım.
Yapar Anlarım.
Mühendis=Hesap+Plan+Program
33
İnşaat Mühendisliğinin Ülkemizdeki Tarihi
İnşaat mühendisliği ülkemizdeki tarihi Selçuklular devrine
uzanmaktadır.Selçuklular döneminde ordular için kışlalar,
ulaşım için yol köprüler,hastane, camii, medrese gibi
yapıların yapıldığını görmekteyiz. Bir kısım askeri amaçlarla
yapılan bu yapılarda mühendislik hizmeti de mimarlar
tarafından karşılanmaktaydı.
Ülkemizde ise ilk mühendislik eğitimi I Mahmud devrinde
başlamıştır. O devirde mühendis denildiğinde sadece askeri
mühendis anlaşılmakta olup o nedenle ilk mühendislik
eğitimi de askeri mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla
başlamıştır.
34
İnşaat Mühendisliğinin Ülkemizdeki Tarihi
Fransız asilzadelerinden Claude Alexandre ,Comte de Bonne-Val
(1675-1747) , Avusturya ve İspanya’da gezmiş, III Ahmet devrinde
İstanbul’a yerleşmiş ve müslümanlığı kabul ederek Ahmet adını
almıştır. Ahmet Paşa I Mahmut devrinde topçu birliklerinin
yetiştirilmesiyle görevlendirilmiş ve kendisine Humbaracıbaşı*
ünvanı verilmiştir(1729). Ahmet Paşa Üsküdar’da Hendesehane
(Hesap Okulu) denilen ilk mühendis okulunda matematik dersleri
vermiştir ( ÜsküdarToptaşı’ndaki bu okul binası sonra
tımarhane{=Ruh ve Sinir hastahanesi} olarak daha sonra da
cezaevi olarak kullanılmıştır).
Bir süre sonra III Mustafa devrinde (1773) teknik konularda uzman
subay yetiştirmek amacıyla İstanbul’da Haliç Kasımpaşa Tersanesi
yakınında Karaağaç semtinde Mühendishane (Mühendislik Okulu)
adıyla yeni bir mühendislik okulu açılmıştır.
13.12.2015
Prof. Adil ALTUNDAL
35
İnşaat Mühendisliğinin Ülkemizdeki Tarihi
Mimar Sinan: 1489-1588 yılları arasında yaşamış Dünyanın en
büyük Yapı Sanatçılarından birisidir.
36
İnşaat Mühendisliğinin Ülkemizdeki Tarihi
Zamanla inşaat mühendisliğine duyulan ihtiyaçlar çok artmış ve
bu askeri mühendislik okulları ihtiyaca cevap veremez olmuştur.
1883 de Gümüşsuyu’nda bir sivil mühendislik okulu Hendeseyi
Mülkiye Mektebi adıyla açılmıştır.
1908 de Okulun adı Mühendis Mektebi,
1926 da Mühendis Mektebi Alîsi,
1934 de Yüksek Mühendis Mektebi ve son olarak
1944 de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
Ancak İTÜ nün Mühendishanei Berrîi Hümayun ile başladığı ve o
nedenle kuruluş tarihinin 1773 olduğu kabul edilmiştir.
37
İnşaat Mühendisliğinin Ülkemizdeki Tarihi
1912 de ikinci bir sivil mühendislik okulu olarak Robert
Kolej Mühendislik Okulu açılmıştır. (1971 yılında çıkarılan
bir kanunla Bu okul daha sonra Boğaziçi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi olmuştur.)
1944 yılında mühendis ve teknik eleman yetiştiren
okullar Yıldız Teknik Okulu’na dönüşmüştür. (Bu okul
günümüzde önce İstanbul Devlet Mimarlık ve
Mühendislik Akademisi sonra Yıldız Teknik Üniversitesi
olarak bilinmektedir.)
1959 yılında çıkarılan bir kanunla Orta Doğu Teknik
Üniversitesi kurulmuştur.
1955 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulmuştur.
38
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümünün Tarihi
1970 de Sakarya Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu (İnş. + Mak.)
1971 SDMMA (İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri)
1974 İlk mezun
1982 – 1992 İTÜ MMF (İTÜ nün 10. ve sonuncu fakültesi)
1993 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği
2013 SA.Ü olarak eğitimde 20. yıl
2013 SA.Ü olarak mezuniyette 40.yıl
39
İnşaat Mühendisi Ne Yapar?
Yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları yapar
(statik, dinamik hesap),
Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar,
Baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji
santralleri,
Otoyollar, tüneller, Tüp Geçitler, demiryolu ve demiryolu
köprüleri,
Hava ve deniz limanlarının planlanması ve yapımı,
40
İnşaat Mühendisi Ne Yapar?
Temiz su ihtiyacımızı karşılayan su dağıtım şebekeleri
ve arıtma tesisleri,
Sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin,
incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin
planlanması ve ekonomik etüdleri
Hafif raylı taşıma sistemleri içeren toplu taşıma alt
yapıları.
Yer altı ve deniz altı tüp geçitleri
Zemin etüd ve ıslahları.
41
İnşaat Mühendisi Nerede Çalışabilir?
Özel sektörde; örneğin ulusal/uluslararası müteahhitlik
firmaları, proje firmaları, danışmanlık, bankacılık,
sigortacılık vb. gibi alanlarda,
Kamu sektöründe değişik kuruluşlarda örneğin Bayındırlık
Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda (Karayolları Genel Md.,
Devlet Su İşleri Genel Md. vb.), Belediyelerde ve yerel
yönetim teşkilatlarında,
Tüm bunların yanısıra, inşaat mühendisi kendi şirketini
kurarak mühendislik projesi yapımı, danışmanlık veya
müteahhitik/taahhüt alanlarında hizmet verebilir.
13.12.2015
Prof. Adil ALTUNDAL
42
İnşaat Mühendisliğinin Dalları
İnşaat mühendislerinin oldukça zengin çalışma imkanları
bulunmaktadır. İnşaat mühendisleri aşağıdaki dallardan biri
veya birkaçında uzmanlaşabilmektedir.
Yapı Anabilim Dalı,
Mekanik Anabilim Dalı,
Geoteknik Anabilim Dalı,
Hidrolik Anabilim Dalı,
Ulaştırma Anabilim Dalı
Malzeme Anabilim Dalı,
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı,
Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı
13.12.2015
Prof. Adil ALTUNDAL
43
Yapı Anabilim Dalı
Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları
belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve
en ekonomik olarak boyutlandırmaktır.
Yapı
mühendisliğinin
ilgi
alanları
yapıların statik modellemesini yapmak,
statik analizini çıkarmaktır.Burada amaç
oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru
şekilde hesaplanmasıdır.
Yapı mühendisi, yapıları zati yük altında
ve deprem yükleri altında inceler ve her
iki
duruma
göre
en
elverişsiz
yüklemeleri belirler. Bu yüklemelerden
oluşan gerilme ve kuvvetleri hesaplar.
44
Yapı Anabilim Dalı Dersleri
Betonarme
Depreme Dayanıklı Betonarme Yapılar
Betonarme Yapıların Projelendirilmesi
İnşaat Mühendisliği Tasarımı
Çelik Yapılar
Betonarme Taşıyıcı Sistemler (s)
Betonarme Özel Konular (s)
Betonarme Yüksek Yapılar (s)
Deprem Mühendisliğine giriş (s)
Onarım ve Güçlendirme (s)
Performansa Dayalı Tasarım (s)
Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı (s)
Çelik Endüstriyel Yapılar (s)
45
Mekanik Anabilim Dalı
Mekanik, fiziksel olayları inceler.
Dolayısıyla endüstrideki hemen hemen tüm alanlar için önemlidir.
Mekanik mühendislik bilimlerinin en temelidir.
Mekanik, mühendislik eğitiminde büyük öneme sahip kavramlar
bütünüdür.
O nedenle mekaniğin, herhangi bir nedenden dolayı eğitim yılları
içerisinde iyi sindirilememesi durumunda, genç mühendislerin
pratikte bunun eksikliğini hissetmeleri kaçınılmazdır.
46
Mekanik Anabilim Dalı Dersleri
Mekanik
Mukavemet
Yapı Statiği
Yapı Dinamiği
Yapı Statiği İleri konular(s)
13.12.2015
47
Geoteknik Anabilim Dalı
Geoteknik mühendisi zemin durumunu belirler ve zeminin statik
analizini yapar. Zeminlerin çeşitlerini (kayaçlar, mineraller vb.)
dinamik ve mekanik özelliklerini belirler. Temeller , yeraltı
yapıları, derin kazılar , şev stabilitesi gibi mühendislik
problemlerine çözümler getirir.
Geoteknik dalı en yeni Anabilim dallarındandır. İnşaat
Mühendisliği yapılarının dayandıkları veya içinde bulundukları
zemin veya kaya ortamı ile etkileşimini konu alan bir disiplindir.
Geoteknik
uygulamaları
ve
tasarımı
ve
sorunların
değerlendirilmesi için yeterli bir zemin mekaniği ve temel inşaatı
bilgisine sahip olunmalıdır.
13.12.2015
48
Geoteknik Anabilim Dalı Dresleri
Jeoloji
Zemin Mekaniği
Temeller
Şev Stabilitesi (s)
Saha İncelemesi ve Geoteknik değerlendirme (s)
Temel İnşaatı (s)
Zemin Yapıları (s)
Geoteknik Mühendisliğinde sayısal Çözümlemeler (s)
Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları (s)
Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş (s)
13.12.2015
49
Ulaştırma Anabilim Dalı
Ulaştırma(trafik) mühendisi, insan ve taşınacak malların
ulaşımında, ulaşım yollarının güvenli dizaynını tasarlar. Trafik
mühendisi; yolların, otobanların, tren yollarının, kavşakların
projelendirmesini uygun standartlara göre yapar. imalat
aşmasında proje müdürü, şantiye şefi,arazi mühendisi pozisyonun
da yolun projeye uygun bir şekilde imal edilmesini sağlar.
TC Karayolları, TCDD, TC. Köy Hizmetleri gibi kamu kuruluşlarında
görev alarak, işin hem imalatını hem de kontrolünü üstlenirler.
13.12.2015
50
Ulaştırma Anabilim Dalı dersleri
Karayolu
Demiryolu
Ölçme Bilgisi (s)
Toprak İşleri (s)
Trafik Mühendisliği (s)
Raylı Sistem Tasarımı ve Projelendirme (s)
Yol Üst yapısı (s)
Kentsel Trafik Yöntem Teknikleri (s)
Tünel Mühendisliği (s)
13.12.2015
51
Malzeme Anabilim Dalı
Malzeme mühendisi; yapılarda kullanılacak olan malzemelerin
mekanik ve dinamik özelliklerini inceler. Avantaj ve
dezavantajlarını ekonomiklik koşulunu da göz önüne alarak
belirler.
Malzemelerin dayanım incelemelerini ve yeni malzeme
araştırmalarını yapar. Yapıda kullanılan malzemelerin birbiri
ile olan etkileşimlerini inceler.
13.12.2015
52
Malzeme Anabilim Dalı Dersleri
Malzeme Bilgisi
Yapı Malzemesi
Yapı Malzemelerinin İç yapısı ev Genel Özellikleri (s)
Beton Katkı Malzemeleri (s)
İleri Beton Teknolojisi (s)
Özel Betonlar (s)
Korozyon ve Yapı Hasarları (s)
13.12.2015
53
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
İnşaat Mühendisliği eğitiminde Yapı’nın temelden çatıya yönetimi
yürütülmesi, kontrolü, yapının denetimi, ekonomisi , güvenliği,
Yapı İşletmesi Dalının konularıdır.
Öğrencilik yıllarında kıymeti bilinmeyen bu konunun öğrenim
tamamlandıktan sonra ve özellikle çalışma hayatına geçiş ve
başlangıç döneminde önemi anlaşılmaktadır.
Türk Yapı İhale Mevzuatında ve uygulamalarında geçen
tanımlar, deyim ve açıklamalar bu disiplinin konularından
bazılarıdır.
13.12.2015
54
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
Bina Bilgisi ve Yapım Teknikleri
Yapı İşletmesi
Mühendislik Ekonomisi
İnşaat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (s)
Gayrimenkul değerlendirme esasları (s)
İnşaat Sözleşmeleri (s)
Yapım Teknolojisi ve Maliyet Analizi (s)
13.12.2015
55
Hidrolik Anabilim Dalı
Su (Hidrolik) mühendisi, su yollarının
ve su yapılarının inşaatı ile ilgilenir.
Savakların, barajların, su borularının,
kanalların, galerilerin statik ve
dinamik
analizlerini
yapar.
Günümüzde git gide azalan su
miktarına bağlı olarak bu alanın
önemi de artmaktadır.
13.12.2015
56
Hidrolik Anabilim Dalı
Akışkanlar Mekaniği
Hidrolik Mühendisliği
Hidrololoji (s)
Su Yapıları (s)
Sulama Kurutma (s)
Taşkın Kontrol Yapılarının tasarımı(s)
Hidrolikte Bilgisayar uygulamaları (s)
Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler (s)
Su kuvveti tesisleri(s)
Su Temini ve Çevre Sağlığı (s)
13.12.2015
57
Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı
Tamamına yakın bir kısmı deprem bölgesi olan ülkemizde deprem
kaçınılmaz bir konudur.İnşaat mühendisleri yaptıkları tüm yapıların
depreme karşı dayanıklı olmasını sağlamak zorundadırlar. Bunun
için önce depremin nasıl ve neden oluştuğunu bilmelidir. Bundan
daha önemli olan depremden dolayı yapıların nasıl etkilendiklerini
bilmek ve yapılarını bu etkilere karşı dayanıklı olarak yapmak
zorundadırlar.
Depremin nasıl meydana geldiği konusu jeofizik (yerbilimciler)
uzmanlarının konusudur. İnşaat Mühendislerinin esas görevleri
depremin nasıl meydana geldiği değil depreme dayanıklı yapıların
nasıl yapılacağıdır.
13.12.2015
58
Genel Dersler
Matematik, Fizik, Kimya, Türk Dili (z)
Teknik Resim, İngilizce (z)
Diferansiyel Denklemler (z)
Olasılık ve İstatistik
Staj 1 ve Staj 2 (z)
Üniversite Ortak Dersi (z)
Bitirme Çalışması (z)
Sosyal seçmeli
13.12.2015
59
Boyutlar:Fiziksel Büyüklükler
Birim adı verilen standart bir ölçü ile ölçülebilen bir
fiziksel büyüklüğün nitel tanımına boyut denir.
Boyutlara örnek olarak,
Uzunluk,
Kütle,
Zaman,
Kuvvet,
Hız,
Alan,
Hacim
Download

YAPI ve MEKANİK ANABİLİM DALI