LingoLero d.o.o.
Tel:+385 1 777 99 15
Mob: +385 98 168 77 09
Email: [email protected]
Web: www.lingolero.com
Nehajska 20, 10000 Zagreb
Business English; Lesson 5; Personal Finance
BR
Nastavljamo u revijalnom tonu s učenjem financija. Nakon lekcije 4 Business English Corporate Finance prelazimo na
lekciju 5 Personal Finance. (Rješenja zadataka iz lekcije Business English – Lesson 4 – Corporate Finance nalaze se
ispod Lekcije 5 – Personal Finance.)
Osobne financije bliže su većem broju ljudi. Poznajete li osnovne pojmove vezane koje
koristimo svakodnevno? Odaberite točan odgovor u idućim pitanjima.
1. Stanje na računu naziva se
a)balance
b) state.
4. Štedni račun je
a) savings
b) saving account
2. Tekući račun kaže se
a) current
b) flowing account.
5. Hipoteka je
a)hyponote
3. Kamata se kaže
a) rate
b) interest.
6. Osiguranje je
a) assurance b) insurance.
b) mortgage.
Jednostavno? Pogledajmo!
Osnovni pojmovi koje trebate poznavati su račun (account), stanje na računu (balance) te izvadak (statement).
Osnovne vrste računa su tekući račun, žiro račun te štedni račun, a na engleskom jeziku to su current account, giro
account te savings account.
Novac je money, a sredstva funds. Uz pojma novca vežemo gotovinu (cash) koja se sastoji od kovanica i novčanica
(coins and notes). Tu su nam još i debitne i kreditne kartice, odnosno, debit and credit cards.
Zarada se kaže, kao što već znamo, earnings, a razlikujemo pojmove dohodak tj. income te plaća tj. salary. Dohodak
dijelimo na bruto i neto, odnosno, gross and net income.
Ostali važni pojmovi su nam insurance, tj. osiguranje te loan iliti zajam. Ukoliko dižemo hipoteku, ona se naziva
mortgage. Vrlo nam je dobro svima poznato da na svaki zajam dolazi i kamata (interest) i to po određenoj kamatnoj
stopi (interest rate). Kamatne stope mogu biti fiksne (fixed) ili promjenjive (variable).
Engleski jezik
1/2
www.lingolero.com
LingoLero d.o.o.
Tel:+385 1 777 99 15
Mob: +385 98 168 77 09
Email: [email protected]
Web: www.lingolero.com
Nehajska 20, 10000 Zagreb
Business English; Lesson 5; Personal Finance
BR
Također je važno znati da štedni račun uvijek dolazi u obliku savings account, da se za novčanice još kaže i banknotes,
da je imenica novac uvijek u jednini, dakle, nema monies, moneys i sl., kao i da su sredstva uvijek u množini (funds, a
ne fund). Uz salary tj. plaću vežemo još i pojam wages, a to su nadnice ili tjedna plaća, ovisi o kojoj zemlji govorimo.
Pronađite sada deset pojmova vezanih za osobne financije.
1.
2.
3.
4.
5.
neoym
ccoautn
romteagg
reintets
eagnisrn
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
6.
7.
8.
9.
10.
incoem
arvabile
sniaeurnc
oaln
sagnisv
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Nadamo se da ste uspješno pronašli skrivene riječi. Rješenja pogledajte u idućoj lekciji Business English – Lesson 6 –
Trade.
Rješenja zadataka iz lekcije Business English – Lesson 4 – Corporate Finance
Across
5. due diligence
6. liabilities
7. gross profit
8. share capital
9. solvency
Engleski jezik
Down
1. common stock
2. annual report
3. assets
4. default
6. liquidation
2/2
www.lingolero.com
Download

BE-L5-Personal Finance