NazivObv
ABDIĆ KEJMET
ADŽEMOVIĆ ZORICA
AGOVIĆ MAHMUT
AdresaObv
MARŠALA TITA 24/24 BAR CRNA
GORA
ILINO II BAR CRNA GORA
JAHA KURTAGIĆA BB ROŽAJE
CRNA GORA
AdresaPdo
Dug
MARŠALA TITA 24
94,5
MAKEDONSKA B-3
63
DOBRA VODA
515,1
ALIĆ AHMET
KUNJE BR.33 BAR CRNA GORA
KUNJE 33
198
ANIČIĆ PETAR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
KUNJE
405
ANTIĆ SLADJANA
11 JULA BR. 2 KOCELJEVA SRBIJA
PEČURICE
81
ANTIĆ SLADJANA
11 JULA BR. 2 KOCELJEVA SRBIJA
PEČURICE
202,5
ARABELOVIĆ MELEĆA
POPOVIĆI BR.40 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BR.40
157,5
ARABELOVIĆ RAMADAN
KUNJE BR.3 BAR CRNA GORA
KUNJE 3
67,5
BABOVIĆ DEJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
126
BABOVIĆ DEJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
126
BABOVIĆ DEJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
189
BABOVIĆ DEJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
126
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
126
JOVANA TOMAŠEVIĆA B2
252
PEČURICE
103,5
SOKOLANA
189
POPA DUKLJANINA
63
ILINO
94,5
PEČURICE RAVANJ
270
SUTOMORE, RUTKE BB
189
BABOVIĆ DEJAN
BAJIĆ JUCIKA
BAJRAMOVIĆ ADEM
BARJAMOVIĆ RAJKO
BARJAMOVIĆ TATJANA
BEGANOVIĆ REFIK
BEKTAŠEVIĆ ILIJAZ
BERIŠAJ MARKO
J.TOMAŠEVIĆA B2/VI SPRAT BAR
CRNA GORA
GORNJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.9 BAR CRNA
GORA
MANDARIĆI BB BAR CRNA GORA
NEDOKUSI BIJELO POLJE CRNA
GORA
RUTKE,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
BOKAN BRANISLAV
POŽAREVAČKA 10 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 10
63
BOŠKOVIĆ BOŽO
MAKEDONSKA BR.2 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 9
252
BOŠKOVIĆ BRANKA
24. NOVEMBRA 6 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 4 LAM.8A
126
BOŠKOVIĆ DRAŠKO
BURTAIŠI BR.35 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 35
126
BOŽOVIĆ SLAVICA
SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
63
BRČVAK NEDŽAD
BRČVAK NEDŽAD
BRČVAK NEDŽAD
BRČVAK NEDŽAD
NASELJE RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
NASELJE RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
NASELJE RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
NASELJE RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
252
ŠUŠANJ
189
OBALA 13.JULA
504
NIŠICE
310,5
BREŽANIN LJUBO
BJELILA SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (PEROČI)
58,5
BREŽANIN ŽELJKO
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
126
SUTOMORE, POBRĐE
126
GORELAC 228 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 228
173,25
VUKA KARADŽIĆA H-2 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
GORA
MARIN PLOČA, VELIKI PIJESAK
KARADŽIĆA H-2
BRKAN IVAN
BRKAN MILENKO
BRKAN PERO
BRKANOVIĆ MAHMUT
BRKIĆ VESNA
BRNJADA DRAŽEN
CARIĆ MILAN
GORELAC BR 195 SUTOMORE
CRNA GORA
BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI,PAPANI BAR CRNA
GORA
MIŠIĆI BR 63 SUTOMORE CRNA
GORA
189
PEČURICE
81
AHMETOV BRIJEG
94,5
ZANKOVIĆI PAPANI
63
SUTOMORE, GOLO BRDO
175,5
CHABIN VADIM
BRCA BB BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI
94,5
CUCA ANDRIJA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
126
PARTIZANSKI PUT 152
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
NAFTINE ZGRADE BAR CRNA
PUT
CVETKOVIĆ LJILJANA
ČABARKAPA GORAN
GORA
63
BJELIŠI
330,75
ČALOVIĆ BRANKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
126
ČELIĆ PETAR
G.RENA BR.45 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-21
189
ČINDRAK ŠEFKIJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
189
ČUROVIĆ ŽARKO
ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA 29
189
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 21/2
63
ŠUŠANJ
63
24.NOVEMBRA H-23
189
HAJ NEHAJ
63
HAJ NEHAJ
819
PEČURICE
108
ĆALASAN RAJKO
ĆETKOVIĆ NIKO
ĆETKOVIĆ NIKO
ĆETOJEVIĆ NEDELJKO
ĆETOJEVIĆ NEĐELJKO
ĆOROVIĆ FATIMA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
HAJ-NEHAJ BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-13/33 BAR CRNA
GORA
ĆUPIĆ MIHAILO
DABANOVIĆ ALEKSANDRA
DABANOVIĆ DRAGAN
DABANOVIĆ DRAGO
PARTIZANSKI PUT 133
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA
PUT 133
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.40 BAR CRNA
GORA
ILINO,IZNAD PRUGE
ŠUŠANJ,BAR CRNA GORA
94,5
SUTOMORE
63
JOVANA STOJANOVIĆA
252
ILINO
126
DAJKOVIĆ DRAGAN
RISTA LEKIĆA D-11 VI/29 BAR
MAKEDONSKA 23/3
126
DAMJANOVIĆ VUKIĆ
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA H-1
126
DARČEVIĆ BORIS
BELVEDER STARI BAR BAR
24.NOVEMBRA 8
189
UL.V.ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA
DOBRA VODA, POD
GORA
GLAVICOM 61
ŠUŠANJ 187 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE 187
189
RATAC
189
TOPOLICA
63
DAŠIĆ DRAGOMIR
DAVIDOVIĆ DUŠAN
DELIBAŠIĆ IBRAHIM
DRAGANIĆ MILENKO
24 NOVEMBAR H-23 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 21/4 BAR CRNA
GORA
162
DREŠIĆ KONSTANTIN
ŠUŠANJ BAR
ILINO
78,75
DROBNJAK MOMO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
189
DRPLJANIN VEJSIL
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 119
157,5
DRPLJANIN VEJSIL
BJELIŠI BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
126
DRPLJANIN VEJSIL
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI ZAGRAĐE
173,24
DUROVIĆ ALEKSANDAR
ILINO BAR CRNA GORA
BORSKA 4
126
ILINO BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 15
126
UTJEHA
94,5
DUROVIĆ ALEKSANDAR
ĐAKONOVIĆ MILORAD
PETOVIĆA ZABIO BAR CRNA
GORA
ĐEČEVIĆ HALID
DUBRAVA BR.104 BAR
DUBRAVA
162
ĐEDOVIĆ JOZICA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
567
ŽUKOTRLICA Z.BIGOVIĆA
252
SUTOMORE, MIROŠICA II
126
SUTOMORE, MAROVIĆI
52,5
SUTOMORE, MAROVIĆI
52,5
JOVANA STOJANOVIĆA
94,5
NOVI BAR G
126
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
189
ILINO 110
189
ĐELJOŠEVIĆ JAKUP
ĐENADIĆ SVETLANA
ĐENĐINOVIĆ MILENKO
ĐENĐINOVIĆ OZANA
RAPEX,BARTULA
BAR
CRNA GORA
CARA LAZARA 101 SUTOMORE
BAR
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB.
SUTOMORE BAR
OBALA I. NOVAKOVIĆA BB
ĐINĐINOVIĆ (ILIČKOVIĆ)
SUTOMORE BAR
V. ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA
LJILJANA
GORA
ĐOKIĆ ALIJA
POLJE BAR
ĐOKIĆ FADIL
ĐOKMARKOVIĆ PAVLE
J.TOMAŠEVIĆA 30 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ ILINO 110 BAR
ĐONOVIĆ MARKO
24 NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 12
94,5
ĐURNIĆ DRAGAN
M.TITA BR.7 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5
252
ĐURNIĆ GORAN
ILINO 59 BAR CRNA GORA
ILINO
51,19
ĐUROVIĆ ANKA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
PEČURICE
175,5
ĐUROVIĆ ANKA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
PEČURICE
81
ĐUROVIĆ ANKA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
247,5
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
189
ĐUROVIĆ IVO
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ MILORAD
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
63
ĐUROVIĆ MILOVAN
ŠUŠANJ BAR
ILINO
189
DUBRAVA BB
216
OBALA 13.JULA 11
63
24.NOVEMBRA
63
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 37
126
ĐUROVIĆ MUHAREM
ĐUROVIĆ RADOVAN
FILIPOVIĆ MILORAD
GALUŠIĆ ZDRAVKO
DUBRAVA BB,MAGISTRALA BAR
CRNA GORA
OBALA 13 JULA BR.11 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA BR.5/3 BAR
CRNA GORA
BUL.IVANA CRNOJEVIĆA 34
PODGORICA CRNA GORA
GLAVANOVIĆ BOŽO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
94,5
GLAVIČIĆ DUŠKO
BJELIŠI 256 BAR CRNA GORA
ILINO
236,25
GRBOVIĆ GALJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
567
GUBERINIĆ RADOMIR
BJELIŠI 56 BAR
BJELIŠI
126
BULEVAR REVOLUCIJE 10
78,75
BJELIŠI BB
126
UTJEHA, PETOVIĆA ZABIO
378
DUBRAVA UL.1265
135
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
141,75
ZANKOVIĆI (MILJEVCI)
58,5
MAKEDONSKA G-20
94,5
ILINO SP.BR.16 BAR
ILINO
189
SLOBODE BR.8 BIJELO POLJE
AHMETOV BRIJEG
189
UTJEHA
162
ILINO
315
GUTIĆ DŽEVDET
HADŽISALIHOVIĆ DANIJEL
HAJDUKOVIĆ DARKO
HALILOVIĆ VERICA
HOT RAMDEDOVIĆ BAHRA
HRVATIN STANA
IGUMNOVIĆ ŽELJKO
IKONNIKOV MIKHAILA
ILIĆ LAZAR
IVANOV VANČO
IVANOVIĆ DUŠAN
RISTA LEKIĆA I-33,ULAZ I/1 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.G-20 /36 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-29 BAR CRNA
GORA
POGRAD STARI GRAD BAR
LOZNICA BIJELO POLJE CRNA
GORA
SUTOMORE(MILJEVCI) BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
SREMSKA 115,UTJEHA BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 13 BAR CRNA
GORA
IVANOVIĆ ŽARKO
JANEŠ MARIJA
JOVANOVIĆ BORKA
JOVANOVIĆ DUŠAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.15 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
ILINO BAR
J.TOMAŠEVIĆA 25/24 BAR CRNA
GORA
ILINO
141,75
MAKEDONSKA E-15/8
141,75
ILINO
63
SUTOMORE, MADŽARI
189
JOVANOVIĆ MELANIJA
RUTKE 235 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 235
175,5
JOVANOVIĆ MILOVAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO B.B.
157,5
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
94,5
ILINO
63
MILA BOŠKOVIĆA 10/29
189
SUTOMORE, MIROŠICA II
189
JOVANOVSKI SLOBODAN
JOVETIĆ VESELINKA
JOVIĆEVIĆ ZORAN
JOVOVIĆ MILETA
JUŠKOVIĆ SLOBODAN
KALAMPEROVIĆ MIRSADA
B.REVOLUCIJE 16/80 BAR CRNA
GORA
ILINO BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.1 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-6, ST.11 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
5/24
189
MAKEDONSKA G-20
141,75
KALAMPEROVIĆ ĆAZIM
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
267,75
KALAMPEROVIĆ EMINA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
189
KALAMPEROVIĆ EMINA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA .
94,5
KALAMPEROVIĆ EMINA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
54
MAKEDONSKA G-20
141,75
KALAMPEROVIĆ JASMINA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
KALENDER MUNIR
RISTA LEKIĆA BR.4 BAR
RISTA LEKIĆA
189
KALUĐEROVIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
567
KARANIKIĆ ČEDO
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE
252
KARASTANOVIĆ AIŠA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
54
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18
126
24.NOVEMBRA 8
126
ZGRADA PRVOBORCA
63
KISIĆ MIRJANA
KLJAJIĆ RAJKO
KNEŽEVIĆ ILIJA
KOCAREVIĆ MIODRAG
KOCAREVIĆ MIODRAG
KOJADINOVIĆ DRAGAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
KRUŠEDOL UŽIČKA 24 RUMA
UTJEHA, STEVANA SREMCA
SRBIJA
KRUŠEDOL UŽIČKA 24 RUMA
7
UTJEHA, STEVANA SREMCA
SRBIJA
J.GAGARINA 61/37 BEOGRAD
7
SRBIJA
DOBRA VODA
95,62
76,5
54
KOJIĆ ALIJA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 1/26 BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 17
252
KOJIĆ DŽELAL
ILINO BR.9 BAR CRN GORA
ILINO 9
78,75
KOJIĆ MARINA
ILINO 11 BAR
ILINO
643,5
KOLAŠINAC HAMDIJA
RISTA LEKIĆA I-30 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
189
KUNJE, BUŠAT BB
216
ŠUŠANJ
567
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
94,5
ZANKOVIĆI
126
ZANKOVIĆI
630
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
189
IV CRNOGORSKE BRIGADE 24
141,75
KOLOVIĆ STEVO
KOLOVIĆ STEVO
KONSTANTIN
KONSTANTINOVIČA
KOVAČ NEĐELJKA
KOVAČ NEĐELJKA
KOVAČEVIĆ PREDRAG
KRCUNOVIĆ IVAN
IV CRNOGORSKE BRIGADE BAR
CRNA GORA
IV CRNOGORSKE BRIGADE BAR
CRNA GORA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ZELEN 19,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
ZELEN 19,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ
2,STAN 20 BAR
IV CRNOG PROLETERSKE BRIG.24
BAR CRNA GORA
KRIVOKAPIĆ ANDREA
RENA BR.41 BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-12
94,5
KRIVOKAPIĆ ANDREA
RENA BR.41 BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-12
94,5
KRIVOKAPIĆ LJILJANA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
126
LABOVIĆ DRAGAN
ŠUŠANJ,PRODO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ PRODO
94,5
DOBRA VODA
148,5
UTJEHA
324
SUTOMORE, GORELAC 197
126
BULEVAR JNA A-3
78,75
LAKOVIĆ ĐORĐINA
LALEVIĆ OLGA
LALIĆ RADOVAN
LATIĆ DŽEKO
BRANKA ČALOVIĆA 3 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA C-15 BAR CRNA
GORA
GORELAC 197 SUTOMORE CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
LAVROVIĆ ĆAZIM
BJELIŠI B.B. BAR
BJELIŠI
94,5
LEKIĆ BORISLAV
BUKOVIK BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
63
MAKEDONSKA 29
63
BJELIŠI
378
LEKOVIĆ SRĐAN
LEPOSAVIĆ DRAGICA
MAKEDONSKA BR.29/37 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-30,IV SP. BAR
CRNA GORA
LUKIĆ MILAN
SELO BOŠNJANE PARAĆIN
SUTOMORE, SUVI POTOK
877,5
LUKIĆ NADA
POŽAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA C-16
63
LUKOVIĆ MILANKO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
252
LUKŠIĆ SVETISLAV
LJUŠKOVIĆ ENIS
MADŽAR PETAR
MAKAROV EGOR
MAKAROVA MARINA
MALEZIĆ VASVIJA
MANDIĆ MILORAD
MARINOVIĆ MARINKO
MARINOVIĆ RADOMIR
MARKOLOVIĆ FILIP
OBALA IVA NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
DOBRA VODA, POD
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
GLAVICOM
SUTOMORE, MADŽARI
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
CRNA GORA
PUT
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12 D BAR CRNA
PUT
24.NOVEMBRA
63
135
189
86,62
86,62
126
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.F1/32 BAR
SUTOMORE, MIROŠICA
CRNA GORA
P.PUT 101
RUTKE BR. 6 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 6
567
BJELIŠI BB
78,75
DUBRAVA
432
BJELIŠI BB (POŠTANISKI FAH
123) BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
63
MARKOVIĆ ĐURO
SOTONIĆI BB VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
54
MARKOVIĆ MIRKA
RUTKE 194 SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
63
MAKEDONSKA BB
157,5
RISTA LEKIĆA C-1
94,5
MARKOVIĆ NIKICA
MARLJUKIĆ RAJKA
MAKEDONSKA BR.11/52 BAR
CRNA GORA
ZAGRAĐE 48 SUTOMORE CRNA
GORA
MAROTIĆ PAVLE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
189
MAROVIĆ ĆAZIM
POPOVIĆI BB BAR
POŽAREVAČKA
63
MARSTIJEPOVIĆ PAVLE
POLJE BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 23
63
MARSTJEPOVIĆ LUKA
ŠUŠANJ ILINO 205 BAR
ILINO
346,5
MARSTJEPOVIĆ PERO
TOMBA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
189
MILA BOŠKOVIĆA H-6
189
ŠUŠANJ 83 BAR CRNA GORA
ILINO
126
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
UTJEHA, BRANISLAVA
GORA
NUŠIĆA
MASONIČIĆ IVO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
SUTOMORE
141,75
MASONIČIĆ NIKO
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
189
MAŠANOVIĆ ĐORĐIJE
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
63
MAŠANOVIĆ JOKO
SOKOLANA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
108
OBALA IVA NOVAKOVIĆA 14
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
MIROŠICA II,BR.40 SUTOMORE
I.NOVAKOVIĆA 14
MARTINOVIĆ BILJANA
MARTINOVIĆ ĐORĐE
MARTINOVIĆ IVO
MATIJEVIĆ VERA
MATOVIĆ RADOMIR
RISTA LEKIĆA I-31 BAR CRNA
GORA
BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
81
63
236,25
MAŽIBRADA SONJA
MAŽIĆ PETAR
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 5
78,75
MILA BOŠKOVIĆA 6
63
MEDOVIĆ VLADIMIR
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
189
METOVIĆ MUSTAFA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
126
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
141,75
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
409,5
SUTOMORE ZELEN
94,5
SOKOLANA 1
126
SUTOMORE ZANKOVIĆI
173,24
SUTOMORE
173,24
NIKOLE R. LEKIĆA 19A
157,5
SUTOMORE (ZELEN)
141,75
SUTOMORE, BRCA
70,86
SUTOMORE, MADŽARI
70,86
SUTOMORE, GORELAC
157,5
MIHAILOVIĆ ANDRIJA
MIHAILOVIĆ VELJKO
MIHAJLOVIĆ ALEKSANDAR
MIHAJLOVIĆ JOVANKA
MIHAJLOVIĆ KSENKA
MIHAJLOVIĆ MLADEN
MIJOVIĆ KATARINA
MILAČIĆ ANKA
MILAČIĆ ANKA
MILAČIĆ ANKA
MILAČIĆ MILOVAN
MILANOVIĆ SAVO
MILANOVIĆ VASILIJE
MILIĆ CVETKO
J. TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
BRCA,SUTOMORE BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.52 BAR CRNA
GORA
ZELEN BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
N.R.LEKIĆA 19-A
BAR CRNA
GORA
SUTOMORE,ZELEN BAR CRNA
GORA
SUTOMORE,ZELEN BAR CRNA
GORA
SUTOMORE,ZELEN BAR CRNA
GORA
KOZARAČKA 70 PODGORICA CRNA
GORA
CARA LAZARA SUTOMORE,BAR
SUTOMORE, CARA LAZARA
CRNA GORA
SUTOMORE
TOMBA BAR CRNA GORA
UTJEHA (PLAŽA)
648
RISTA LEKIĆA D-12
126
AHMETOV BRIJEG BR.95 BAR
CRNA GORA
78,5
MILIĆ NADEŽDA
POPOVIĆI 57 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
126
MILIĆ NOVICA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
141,75
RISTA LEKIĆA D-10
63
ILINO
126
MAKEDONSKA A-1
94,5
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
157,5
AHMETOV BRIJEG
189
VIRPAZAR
54
MILIKIĆ SLAVICA
MILOŠEVIĆ BRANISLAVA
MILOŠEVIĆ MILOŠ
MILOVIĆ SVETOMIR
MUCEVIĆ VEJSO
MUGOŠA(DABOVIĆ) SVETLANA
24 NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
ILINO-LAMELA B -5 BAR
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ 110(IZNAD PRUGE) BAR
CRNA GORA
BJELIŠI 39 BAR CRNA GORA
DONJA GORICA BB PODGORICA
CRNA GORA
MUGOŠA(DABOVIĆ) SVETLANA
MUHAREMOVIĆ MEĆIKO
DONJA GORICA BB PODGORICA
CRNA GORA
BUŠAT BB,UTJEHA BAR CRNA
GORA
VIRPAZAR
81
UTJEHA BUŠAT BB
243
MUHOVIĆ DŽEMSO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
135
MUJIĆ OMER
BJELIŠI 52 BAR CRNA GORA
UTJEHA
364,5
MUJIĆ SENADA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA .
204,75
MURATOVIĆ MIRSAD
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO II
94,5
MUSLIČIĆ ŠABAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
SUTOMORE
157,5
PEČURICE
60,75
NAHODOVIĆ BAHRIJA
UL.VASA ČARAPIĆA BR. 26
PLJEVLJA CRNA GORA
NIKAČ OLGA
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
94,5
NIKIĆ ILIJA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
135
NIKOČEVIĆ MILOŠ
M.TITA BR.23/5 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 23/5
141,75
NIKOLIĆ DANKO
24.NOVEMBAR 10 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
126
NIKPALOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI 36 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
63
NOKOVIĆ ZORAN
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BB
189
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
ČANJ II BAR CRNA GORA
ČANJ KAMENJE
267,75
NOVAKOVIĆ RADE
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
334,68
NOVAKOVIĆ VASO
ČANJ,MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
334,68
JOVANA TOMAŠEVIĆA 3
94,5
SUTOMORE
126
OBALA 13.JULA 3/II
252
POPA DUKLJANINA 2A/9/III
252
NIKOLE R. LEKIĆA 19A
157,5
NOVALIĆ REFIK
OBRADOVIĆ MIHAILO
OBRADOVIĆ MILOŠ
OMERAGIĆ HANRI
ORLANDIĆ DANIJELA
ORLANDIĆ MILO
ORLANDIĆ NIKOLA
OSMANAGIĆ IBRAHIM
OSMANAGIĆ ILIJAZ
OSTOJIĆ DRAGAN
OSTOJIĆ MARKO
OSTOJIĆ ZDRAVKO
UJTIN POTOK,MARIN PLOČA BAR
CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
OBALA 13 JULA BR.3/SP.II BAR
CRNA GORA
VILA BRAĆE OMERAGIĆA GORNJA
ČELUGA CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
V. ROLOVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32/ I BAR CRNA
GORA
RENA BAR CRNA GORA
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 17 ST.17
BAR
CRNA GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ILINO,KOD BABOVIĆA LAM.
"B"
58,5
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
78,75
BJELIŠI
252
DOBRA VODA
175,5
SUTOMORE
126
SUTOMORE, GORELAC
63
SUTOMORE
126
PAJOVIĆ NIKOLA
PAPAN MILO
PAPAN NIKOLA
GLAVANOVIĆI,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
RUTKE BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ
126
HAJ NEHAJ
126
RATAC
189
PAPAN PERO
BUŠAT,UTJEHA BAR CRNA GORA
KUNJE
283,5
PAVLOVIĆ (KNEŽEVIĆ) VELIKA
ILINO 95 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
94,5
RISTA LEKIĆA C-1
78,75
SUTOMORE (PAPANI)
126
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
94,5
PAVLOVIĆ ALEKSA
PAVLOVIĆ NEDELJKA
PAVLOVIĆ PAVLE
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
PODGRAD,STARI BAR BAR CRNA
GORA
PECOVIĆ LJUBO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
94,5
PEČURICA MIŠKO
POLJE BR.13 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-6
441
24.NOVEMBRA BR.4
126
ŠUŠANJ
126
PEČURICA VOJISLAV
PEJOVIĆ SAVO
MAKEDONSKA F 17 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-11,VI SPRAT ST.28
BAR
PEKIĆ JASMINA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 119
78,75
PEKIĆ MITAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
189
PEPIĆ ZORAN
BORSKA 8 BAR
BJELIŠI
315
PERAZIĆ ADŽIJA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
81
PERAZIĆ MUSTAFA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
81
PERAZIĆ OMER
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
76,5
DOBRA VODA
81
SUTOMORE, BRCA ZELEN
630
GORNJI ŠUŠANJ B.B.
126
BJELIŠI 154/A
189
ŠUŠANJ
220,5
SUTOMORE
189
ŠUŠANJ
204,75
KUNJE
99
SUTOMORE
378
PERAZIĆ SMAIL
PERČOBIĆ(MEDOVIĆ) MIRA
PERIĆ IVAN
PERIĆ JELENA
PERKOVIĆ MILOVAN
PEROČEVIĆ-ĐULAMEROVIĆ
FEJZIJA
PEROVIĆ NENAD
PETOVIĆ JANUZ
PETROVIĆ ALEKSANDAR
SV.IVAN BB DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ KOD ST.ŠKOLE BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
ČELUGA BAR CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 2A BAR CRNA
GORA
KUNJE BAR CRNA GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA
SUTOMORE BAR
PETROVIĆ KRISTOFOR
TOMBA BAR CRNA GORA
UTJEHA
459
PETROVIĆ KRISTOFOR
TOMBA BAR CRNA GORA
UTJEHA
108
PETROVIĆ MIĆA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
63
PETROVIĆ MIĆA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
189
PETROVIĆ MIĆA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
189
PETROVIĆ MIĆA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
315
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA
141,75
RATAC
141,75
RATAC
63
BULEVAR REVOLUCIJE 4
94,5
PETROVIĆ PREDRAG
PETROVIĆ PREDRAG
PETROVIĆ PREDRAG
PLAMENAC MARKO
J.JOVANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.JOVANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.JOVANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCUJE 4/13 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCUJE 4/13 BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
POPOV MILAN
BORSKA 6/3 BAR
BORSKA
189
POPOVIĆ IVAN
POLJE BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
189
POPOVIĆ MAHMUT
PEČURICE BAR
PEČURICE
216
POPOVIĆ RADOMIR
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
126
ZGRADA PRVOBORCA
252
MARŠALA TITA
126
MARŠALA TITA 21
126
ILINO
292,5
PLAMENAC MARKO
POPOVIĆ RADOVAN
POPOVIĆ RADOVAN
POPOVIĆ SELIM
POPOVIĆ VASILIJE
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BR.14 BAR CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA 18-5 BAR CRNA
GORA
299,25
PRELEVIĆ ANTONIO
POLJE BAR
STARA AMBULANTA 270
117
PRENTIĆ SAFET
SAVIN BOR BERANE CRNA GORA
ILINO
441
JOVANA STOJANOVIĆA 4/1
63
ŠUŠANJ
189
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
126
ŽUKOTRLICA Z.BIGOVIĆA
63
PUPOVIĆ DRAGICA
PUPOVIĆ GINA
PUPOVIĆ GINA
PUROVIĆ IBRAHIM
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 2/22 BAR
CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 2/22 BAR
CRNA GORA
UL. N. TESLE BB NIKŠIĆ CRNA
GORA
RADOVIĆ ĐULIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
247,5
RADOVIĆ EDINA
PEČURICE BAR
DOBRA VODA
247,5
JOVANA TOMAŠEVIĆA
283,5
RADOVIĆ MILOMIR
MAKEDONSKA 13/66 BAR CRNA
GORA
RADOVIĆ PETAR
RADULOVIĆ DRAGOLJUB
RADULOVIĆ(RONDOVIĆ) DRAGICA
RAIČKOVIĆ DANILO
RAJKOVIĆ MILORAD
RAJKOVIĆ RADE
RAKOČEVIĆ MILADIN
RAKOVIĆ MILOJE
IV PROLETERSKE BRIGADE BR.14
BAR CRNA GORA
ILINO,KOD BABOVIĆA BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-1/22 BAR
CRNA GORA
I.RIBARA BR.36 BEOGRAD
SRBIJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/7 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA
GORA
V. ROLOVIĆA BR.15 BAR CRNA
GORA
STARA AMBULANTA
82,59
ILINO,KOD BABOVIĆA
126
MARŠALA TITA 24
63
RATAC
441
JOVANA STOJANOVIĆA F-1
126
JOVANA TOMAŠEVIĆA
141,75
AHMETOV BRIJEG
141,75
VLADIMIRA ROLOVIĆA 15
141,75
RAMUSOVIĆ MIRSAD
ŠUŠANJ 221 BAR CRNA GORA
PEČURICE
486
RASTODER ŠEFKO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
76,5
RATKOVIĆ LJUBO
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9
78,76
ILINO
78,76
MAKEDONSKA A-1
141,75
RATKOVIĆ MILKA
RATKOVIĆ MILKA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
RATKOVIĆ MIODRAG
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
173,24
RAŽNATOVIĆ RAJKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
189
REDŽEPOVIĆ AHMET
DUBRAVA 116 BAR CRNA GORA
PEČURICE
135
REDŽEPOVIĆ HAJRIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DUBRAVA
135
ILINO
220,5
SUTOMORE, MIROŠICA I
63
RIKANOVIĆ CVIJETA
ROKNIĆ DRAGINJA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA I,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
ROKNIĆ MILORAD
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
63
RUŽIĆ MLAĐEN
ILINO BR.245 BAR CRNA GORA
ILINO
252
RUŽIĆ MLAĐEN
ILINO BR.245 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
126
SAKAREVIĆ VASILIJE
DOBRA VODA 27 BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK
81
24. NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
DOBRA VODA, POD
GORA
B.REVOLUCIJE BR.1/5 BAR CRNA
GLAVICOM
SAVIĆ PETAR
SAVOVIĆ TOMISLAV
SIJARIĆ HANEFIJA
GORA
NEGOBRATINA BIJELO POLJE
CRNA GORA
495
POPOVIĆI 69
63
DUBRAVA
94,5
SIMIĆ ZORAN
SIMONOVIĆ NENAD
SINANOVIĆ ISMAR
SINANOVIĆ VAHID
SJEKLOĆA ALEKSANDRA
SJEKLOĆA MARIJA
SREDOJEVIĆ MIOMIR
STANIŠIĆ BRANKO
STANKOVIĆ PETAR
STOJANOVIĆ ANĐA
MIROŠICA II 250 SUTOMORE
BAR
BRCA BB SUTOMORE BAR
BRAĆE JERKOVIĆA BR.133
BEOGRAD SRBIJA
RENA 10 BAR CRNA GORA
UL.MARŠALA TITA 11 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 16,III/9 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE
63
ILINO OBJ.1
189
ILINO
189
DUBRAVA 90/144
216
BJELIŠI
94,5
MAKEDONSKA A-1
236,25
ŠUŠANJ, MRČELE
189
MAKEDONSKA B-3
94,5
ZANKOVIĆI
189
ŠUŠANJ
252
STOJANOVIĆ MIODRAG
V.ROLOVIĆA F-2 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
189
SUDIMAC SNEŽANA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
189
ŠABOVIĆ ADŽIJA
MALA GORANA BR.25 BAR
MALA GORANA
67,5
ŠABOVIĆ AHMED
V.VLAHOVIĆA BR.1 UTJEHA BAR
UTJEHA 71
108
ŠABOVIĆ ŠABAN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
KUNJE
67,5
SUTOMORE, GORELAC
63
JOVANA STOJANOVIĆA
63
AHMETOV BRIJEG BR.100 BAR
AHMETOV BRIJEG
315
CARA LAZARA 103 2/2 MIROŠICA
SUTOMORE, CARA LAZARA
I I BAR
104
ŠKEROVIĆ ALEKSANDAR
BJELIŠI 246 BAR CRNA GORA
ILINO
126
ŠKEROVIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
252
ŠKEROVIĆ PAVIĆ
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
63
AHMETOV BRIJEG 99
141,76
ŠALJPERIĆ SLAVOLJUB
ŠARANOVIĆ SPASOJE
ŠARČEVIĆ ŠANJO
ŠĆEKIĆ BOŽIDAR
ŠKRIJELJ HAJRO
MARŠALA TITA D-5 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-20/40,SP.VII
BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG 99 BAR CRNA
GORA
63
ŠOŠKIĆ-MILOŠEVIĆ JOVANKA
V. ROLOVIĆA 4/3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E15/I/18
126
ŠPADIJER PAVLE
ZAGRAĐE BB SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
63
ŠUKURICA NEVZET
BERANE DONJE LUGE CRNA GORA
ILINO Z.BIGOVIĆA
94,5
ŠUŠTER PERO
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
189
JOVANA STOJANOVIĆA 8
63
TIŠMA JOVAN
J. TOMAŠEVIĆA 25/21 BAR CRNA
GORA
TODOROVIĆ DRAGAN
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
63
TODOROVIĆ DRAGAN
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
346,5
ŽUKOTRLICA
1008
TRIPUNOVIĆ MILOŠ
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
TURKOVIĆ ŽELIMIR
MIROŠICA 1 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
441
USEINOVIĆ ZEKO
KUNJE BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
78,75
MAKEDONSKA A-1
63
SUTOMORE, POBRĐE 145
126
USEZIĆ ADŽIJA
VASSA NADA
VEKIĆ MILO
BIJELA GLAVICA DOBRA
VODA,BAR CRNA GORA
OBALA I. NOVAKOVIĆA
SUTOMORE BAR
MIROŠICA II BR.182 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
94,5
BAR
II,182
VICKOVIĆ MIHOVIL
ZUPCI BB BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12-C
63
VIŠNJIĆ IDRIZ
DUBRAVA 120 BAR CRNA GORA
PEČURICE
81
VIŠNJIĆ MIRJANA
M.BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14
63
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
63
SUTOMORE, MIROŠICA II
141,75
VLAHOVIĆ ANKA
VOJINOVIĆ PERKO
VOJVODIĆ JOVAN
VOJVODIĆ JOVAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
CRNOGOR. BATALJON 1
PODGORICA CRNA GORA
S.KOVAČEVIĆA BR.3 SUTOMORE
CRNA GORA
S.KOVAČEVIĆA BR.3 SUTOMORE
CRNA GORA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT
252
SUTOMORE, MIROŠICA I
63
VOJVODIĆ JOVO
ILINO BR.62 BAR
MILA BOŠKOVIĆA 16
189
VOJVODIĆ LJUBOMIR
ČELUGA BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 11
252
BJELIŠI 99
252
HAJ NEHAJ
73,5
NOVI BAR
94,5
HAJ NEHAJ
73,5
ILINO 80
126
VOJVODIĆ RADISAV
VUJAČIĆ NIKOLA
VUJAČIĆ DRAGAN
VUJAČIĆ NENAD
VUJAČIĆ ŠPIRO
24 NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
UL.CARA LAZARA 47
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
CARA LAZARA 47 SUTOMORE
CRNA GORA
24. NOVEMBAR 8 D/94 BAR CRNA
GORA
VUJAČIĆ(MARIČEVIĆ) SLAVKA
CARA LAZARA 47 SUTOMORE BAR
SUTOMORE
63
VUJAČIĆ(MARIČEVIĆ) SLAVKA
CARA LAZARA 47 SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
73,5
SUTOMORE, MIROŠICA I
252
DOBRA VODA
148,5
VUJOŠEVIĆ RATIMIR
VUJOVIĆ DARINKA
MIROŠICA 1,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.172
BAR
VUKČEVIĆ BRANKO
VUKČEVIĆ NEDELJKO
VUKČEVIĆ NEDELJKO
VUKIĆEVIĆ VELJKO
VUKOVIĆ ANA
VUKOVIĆ RAMIZ
BJELIŠI BR. 118 BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE 16/74 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 16/74 BAR CRNA
GORA
ILINO 147A BAR,ZGRADA
LEKOVIĆA CRNA GORA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-30,III SP. BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 18
94,5
ZANKOVIĆI
126
BULEVAR REVOLUCIJE 16
63
ILINO
189
POPOVIĆI
378
RISTA LEKIĆA I-30
94,5
SUTOMORE, VUKA
94,5
VUKOVIĆ SEDATIN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
VUKSANOVIĆ MITAR
BRCA SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
110,25
VUKSANOVIĆ NIKO
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
126
SUTOMORE
189
24.NOVEMBRA H-23
189
SUTOMORE
189
VUKSANOVIĆ SLOBODAN
VULIĆEVIĆ ČEDOMIR
ZANKOVIĆ IVAN
HAJ-NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 21/17 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE
BAR CRNA GORA
KARADŽIĆA H-2
ZEČEVIĆ RADOJKA
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
BORSKA 8
63
ZEKIĆ (JAKUPOVIĆ) HAVA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 113
94,5
BJELIŠI 8
126
ČANJ 32
63
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
252
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE
GORA
NEHAJSKA 64
H23/12
ŽINGA ĐORĐE
ŽIVANOVIĆ VOJISLAV
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
ŽIVKOVIĆ SILVA
ŽIVKOVIĆ ŽIVKA
ŽUĐELOVIĆ OSMAN
24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
ROMENA ROLANA 59/2
BEOGRAD SRBIJA
ZAGRAĐE,SUTOMORE BAR
ZALJEVO BAR
189
ZAGRAĐE
236,25
KUNJE, BUŠAT
54
Download

prinudna 2012-tt