NazivObv
AdresaObv
AdresaPdo
Dug
ABAT MARKO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
168,41
ILINO, ISPOD PRUGE 126
251,96
ABAT MIHAILO
ILINO ISPOD PRUGE BR.126 BAR
CRNA GORA
ABAT VELIKA
ILINO BB BAR
ILINO
50,45
ABAZOVIĆ AHMET
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
139,96
ABAZOVIĆ ASAN
PEČURICE BAR
PEČURICE
495,69
ABAZOVIĆ ĐULIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
KUNJE
84,03
ABAZOVIĆ EMIN
PEČURICE BAR
PEČURICE
498,17
ABAZOVIĆ IBRAHIM
PEČURICE BAR
PEČURICE
376,57
ABAZOVIĆ MEHMED
PEČURICE BAR
PEČURICE II/2
527,26
ABAZOVIĆ MEJREMA
PEČURICE BAR CRNA GORA
KUNJE
234,17
ABAZOVIĆ NERMINA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
128,99
DOBRA VODA
195,32
ABAZOVIĆ OMER
DOBRA VODA BR.69 BAR CRNA
GORA
ABAZOVIĆ ŠABAN
PEČURICE BAR
PEČURICE I/1
264,55
ABAZOVIĆ VEBIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
399,59
SUTOMORE, SUVI POTOK
86,83
PEČURICE I/8
473,38
BARTULA 50
299,36
MARŠALA TITA
802,67
ABAZOVIĆ VIOLETA
ABAZOVIĆ ZAIM
ABDALOVIĆ SULJO
ABDIĆ KEJMET
POD ZGRADOM SUTOMORE CRNA
GORA
PEČURICE I BR.8 BAR
BARTULA BR.50 STARI BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 24/24 BAR CRNA
GORA
ABDIĆEVIĆ EVICA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
3911,93
ABDIĆEVIĆ NUSRET
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
285,62
ABDIJA MUSA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
PEČURICE
615,71
MILA DAMJANOVIĆA 1
148,02
ABRAMOVIĆ MIRKA
ABRAMOVIĆ ARINKA
ABRAMOVIĆ DRAGANA
ABRAMOVIĆ NEGOSLAV
ABRAMOVIĆ VIDAK
ABRAMOVIĆ ZORICA
ABRAMOVIĆ ŽARKO
AĆIMČEV MILENA
MILA DAMJANOVIĆA 1 BAR CRNA
GORA
IVANA VUJOŠEVIĆA BR.2
BRANKA ČALOVIĆA
107,8
PODGORICA CRNA GORA
5
RISTA LEKIĆA I30/38 BAR
RISTA LEKIĆA I30/38
236,6
SUTOMORE
87,09
ŠUŠANJ
268,79
SUTOMORE
372,43
JOVANA TOMAŠEVIĆA
1585,23
ST.BAR, PODGRAD 124
422,81
I.NOVAKOVIĆA SUTOMORE CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE BAR
POSLOVNI CENTAR G-9 BAR CRNA
GORA
PODGRAD BR.124 BAR CRNA GORA
AĆIMOVIĆ GORAN
AĆIMOVIĆ MILIJA
ADAMOVIĆ MILORAD
ADAMOVIĆ VUKADIN
ADAMOVIĆ ZLATOMIR
BORSKA BR. 14/14 BAR
24 NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA II BR.256
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
ILINO,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
BR.115 BAR CRNA GORA
BORSKA 14/I
329,53
24.NOVEMBRA H-21
554,02
SUTOMORE, MIROŠICA II
449,02
ILINO
71,49
NOVO NASELJE 115
262,45
ADBIJEVIĆ VAHAB
RENA BR.8 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 235
401,72
ADEMI ASIP
ČELUGA BAR
TRŽNI CENTAR
423,1
ADEMI BASRI
ČELUGA BR.8 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
1499,11
ADEMI MIRSAD
ČELUGA BAR CRNA GORA
NOVI BAR TRŽNICA
536,91
STARI BAR, GRETVA
402,91
ADOVIĆ AKIJA
GRETVA BB. STARI BAR CRNA
GORA
ADOVIĆ ALIJA
VELEMBUSI BAR CRNA GORA
STARI BAR, GRETVA 17
111,86
ADOVIĆ BRAIM
TURČINI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
102,71
BESA BR.56
352,51
BJELIŠI
211,8
ADOVIĆ JUSUF
BESA BR.56 ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
ADROVIĆ REKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
ADROVIĆ ĆAKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
59,93
ADROVIĆ ELVIR
RENA BAR CRNA GORA
STARI BAR
374,41
ADROVIĆ HAFIZ
BJELIŠI BR.38 BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
94,9
PARTIZANSKI PUT 109 BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT 109
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
427,46
NOVI BAR
96,05
ADROVIĆ HASKO
ADROVIĆ KASIM
ADROVIĆ MILA
ILINO LAMELA B-5 BAR CRNA
GORA
115,52
ADROVIĆ MUHEDIN
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
164,64
ADROVIĆ MUSTAFA
DONJI BJELIŠI BAR
NOVI BAR
448,29
NOVI BAR
100,65
ADROVIĆ SAIT
ILINO LAMELA B-5 BAR CRNA
GORA
ADROVIĆ SEFADIN
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA
350,36
ADROVIĆ SENAD
RENA BB BAR CRNA GORA
STARI BAR
636,3
ADROVIĆ ŠERBO
CARINE BB ROŽAJE CRNA GORA
ŠUŠANJ
262,6
ADŽEMOVIĆ ZORICA
ILINO II BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
606,51
BJELIŠI BB
857,15
ADŽIĆ RADOSAV
BJELIŠI BB IZA POLJOPRIVREDNE
ŠKOLE,BAR CRNA GORA
ADŽIĆ ADEM
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
96,06
ADŽIĆ IDRIZ
BRIJEGE BAR CRNA GORA
BRIJEGE
107,61
ADŽIĆ MILIJA
ADŽIĆ MIODRAG
24.NOVEMBAR 16B/1 BAR CRNA
GORA
BRODAREVO
PRIJEPOLJE SRBIJA
24.NOVEMBRA 28/1
225,4
SUTOMORE, MADŽARI
907,47
ADŽIĆ REDŽEP
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
505,45
ADŽIĆ SAFET
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
175,91
ADŽIĆ STOJAN
SLATINA BB PRIJEPOLJE SRBIJA
STARI BAR, BRBOT 5
493,94
ADŽIĆ VELJKO
SOKOLANA BAR CRNA GORA
ADŽIĆ VLADIMIR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
10/34
VINOGRADI,SUTOMORE BAR CRNA SUTOMORE, VINOGRADI H-
306,35
245,84
GORA
1
ADŽIJA IKMET
RISTA LEKIĆA BR.2 BAR
POLJE
276,83
ADŽIJA NEDŽMIDIN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
489,39
BJELIŠI 6 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
86,59
MILA BOŠKOVIĆA 4
261,74
AGOVIĆ AIDA
AGOVIĆ BRAHO
MILA BOŠKOVIĆA 4 BAR CRNA
GORA
AGOVIĆ ĆAMIL
V.ROLOVIĆA 17 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
340,7
AGOVIĆ ĆERIM
BJELIŠI BAR
BJELIŠI II
174,1
AHMETOV BRIJEG
154,46
AGOVIĆ DŽAVID
BJELIŠI AHMETOV BRIJEG BB BAR
CRNA GORA
AGOVIĆ EMA
BJELIŠI BR.6 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
88,99
AGOVIĆ ENIS
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
608,79
AGOVIĆ ESMANA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
229,4
AGOVIĆ ETHEM
ILINO ŠUŠANJ BAR
ILINO
80,92
POŽAREVAČKA LAMELA B
374,78
GORNJI MAROVIĆI
1842,84
DOBRA VODA
9822,59
ZANKOVIĆI
276,93
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
173,87
AGOVIĆ FATIMA
AGOVIĆ IDRIZ
AGOVIĆ MAHMUT
AGOVIĆ MUJESIRA
AGOVIĆ NURADIN
POŽAREVAČKA LAM.B/UL.1/ST.5
BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BAR
JAHA KURTAGIĆA BB ROŽAJE
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE
CRNA GORA
ŠUŠANJ, GROMANIĆI BAR CRNA
GORA
AGOVIĆ NUSRET
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
1501,87
AGOVIĆ SAMIR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
298,43
DOBRA VODA 25
208,92
AGOVIĆ ŠEKO
DOBRA VODA BR.25 BAR CRNA
GORA
AGOVIĆ VELIJA
BJELIŠI 6 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
62,42
AHMETOVIĆ NUSRET
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
377,03
AJDAROVIĆ HADŽO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
261,52
AJDAROVIĆ RAFET
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
304,49
AJDARPAŠIĆ MENSUR
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
70,43
AJDARPAŠIĆ RAFET
PODGRAD ST.BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
250,06
ALAČ MILANKA
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
420,36
ILINO 222/A
83,71
V.PUTNIKA BR.9 NOVI SAD SRBIJA
OSTROS
676,58
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI 144
185,45
24.NOVEMBRA 8/5/171
1141,51
SUTOMORE, 20.JULA
233,44
MAKEDONSKA 13
78,3
GAVRILA PRINCIPA 25
80
SUTOMORE, POD ZGRADOM
656,75
SUTOMORE, MIROŠICA II
458,92
BRČELI
208,76
24.NOVEMBRA 14/78
411,67
HAJ NEHAJ
751,83
24.NOVEMBRA 16/A/41
369,6
BJELIŠI II
682,13
24.NOVEMBRA 12/C
201,09
ALASOV DRAGOSLAV
ALASOV LAZAR
ALEKSIĆ SNEŽANA
ALEKSIĆ DUŠAN
ALEKSIĆ ILIJA
ALEKSIĆ MILAN
ALEKSIĆ MILORAD
ALEKSIĆ NOVAK
ALEKSIĆ RADE
ALEKSIĆ SAVICA
ALEKSIĆ TOMISLAV
ALEKSIĆ TOMISLAV
ALEKSIĆ VUKAŠIN
ALEKSIĆ ŽIVOJIN
ALEKSIJEVIĆ ILIJA
VOJVODE PUTNIKA BR.9 NOVI
SAD
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
OBALA 13.JULA SUTOMORE CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.13 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA BR.25 ŠUŠANJ
BAR
ZGRADA BB SUTOMORE BAR
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
24. NOVEMBAR
BR.14 BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBRA 16-A BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BR.2 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12C BAR CRNA
GORA
ALFEROVIĆ DRAGAN
TOMBA 55A BAR CRNA GORA
TOMBA 55/A
82,93
ALIBAŠIĆ DŽEMAL
POLJE BAR CRNA GORA
PINČIĆI
244,42
ALIBAŠIĆ AHMET
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
163,74
ALIBAŠIĆ ALIJA
POLJE BR.52 BAR
POLJE III/52
668,79
ALIBAŠIĆ FADIL
MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI 6
194,49
ALIBAŠIĆ FETO
SOKOLANA BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
65,38
ALIBAŠIĆ ISTREF
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
370,19
ALIBAŠIĆ JUNUZ
ZALJEVO BAR CRNA GORA
GORNJI MURIĆI 10/A
866,68
ALIBAŠIĆ JUSUF
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
24.NOVEMBRA
333,43
ALIBAŠIĆ MEHMED
GORNJI MURIĆI BR.6 ŠESTANI
BAR
GORNJI MURIĆI 6
87,77
ALIBAŠIĆ OMER
TUĐEMILI BAR
DONJA ČELUGA
89,95
ALIBAŠIĆ RADIMA
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
140,38
ALIBAŠIĆ RAMO
G.MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI 7
225,37
ALIBAŠIĆ RASIM
G.MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI
182,91
ALIBAŠIĆ RIZO
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI 8
396,99
ALIBAŠIĆ SAIT
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI 8/A
125,19
ALIBAŠIĆ SAMIR
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.133
70,8
ALIBAŠIĆ SMAJO
TOMBA BB BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-24/I
118,92
ALIBAŠIĆ TAIP
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ 8
72,72
ALIBAŠIĆ ZUKA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
74,49
ALIBEGOVIĆ AHMET
NAFTINE ZGRADE BAR CRNA GORA
NAFTINE ZGRADE
57,93
ALIĆ MAHMUD
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
123,96
UTJEHA, J. JOVANOVIĆA
ALIĆ OMER
KUNJE BAR CRNA GORA
ALIĆ AHMED
KUNJE BAR
KUNJE
263,23
ALIĆ AHMET
KUNJE BR.33 BAR CRNA GORA
KUNJE 33
1052,07
ALIĆ ALIJA
KUNJE BR.31 BAR
KUNJE 37
325,15
ALIĆ ĆAZIM
KUNJE BR.34 BAR CRNA GORA
KUNJE 34
237,29
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
420,13
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14/6
325,19
ALIĆ ESMA
ALIĆ HAJRIJA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.14/6
BAR
ZMAJA 3
370,35
ALIĆ JUSUF
KUNJE BAR
KUNJE
477,68
ALIĆ LEMA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
255,19
ALIĆ MEHMED
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
105,96
ALIĆ MEJREMA
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
129,41
ALIĆ OSMAN
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
217,49
ALIĆ RAMO
KUNJE BR.36 BAR CRNA GORA
KUNJE 36
313,84
ALIĆ SULJO
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE I/40
556,05
PARTIZANSKI PUT BR.21
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT 1
ALKOVIĆ DŽEMILA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
SOZINA
136,15
ALKOVIĆ JUSUF
DOBRA VODA BR.106 BAR
DOBRA VODA
119,34
ALKOVIĆ MANO
VIRPAZAR BR.15 BAR
VIRPAZAR 15
261
ALKOVIĆ MUSTAFA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
948,26
MAKEDONSKA 25
283,02
BJELIŠI
154,16
ALKOVIĆ BEĆIR
ALKOVIĆ SMAILJ
ALOMEROVIĆ HARUN
MAKEDONSKA BR.25 PRIZ.ST.12
BAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
613,83
ALOMEROVIĆ ŠEFKET
LENJINOVA BR.6 SUTOMORE BAR
SUTOMORE,LENJINOVA 6
92,18
ALOŠEVIĆ AHMET
ČELUGA BR.109 BAR
ČELUGA 109
347,44
ALOVIĆ ADEM
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
234,62
ALOVIĆ ALMIR
MIROVICA BAR CRNA GORA
TOMBA B.B.
378,82
ALOVIĆ FATIMA
TOMBA BAR BAR
TOMBA
296,69
ALOVIĆ MAHMUD
TOMBA BR.31B STARI BAR BAR
TOMBA II/31/B
302,48
ALOVIĆ SABATIN
TOMBA 2 BR.31A BAR CRNA GORA
TOMBA II/31/A
305,26
ALJKOŠIĆ BEĆIR
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
276,25
GORNJE ZALJEVO 93
339,06
ALJOŠEVIĆ BECIR
G.ZALJEVO BR.93 STARI BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
ALJOŠEVIĆ ĆAZIM
ZALJEVO BB BAR
ALJOŠEVIĆ ELEZ
G.ZALJEVO BR.92 BAR
GORNJE ZALJEVO 92
519,65
ALJOŠEVIĆ ENVER
D.ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
210,77
ALJOŠEVIĆ KASEM
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
454,59
ALJOŠEVIĆ LJEME
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
315,07
ALJOŠEVIĆ MUSTAFA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
743,91
ALJOŠEVIĆ SAIT
BARTULA BR.91 ST.BAR CRNA GORA
BARTULA 91
272,05
ALJOŠEVIĆ SELIM
ČELUGA BAR
ČELUGA
407,31
ALJOŠEVIĆ SMAJO
ČELUGA BR.86 BAR
ČELUGA 69
134,91
ALJOVIĆ ADEM
PODGRAD BR.114 ST.BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
273,66
MARTIĆI 38
327,33
MARTIĆI
917,36
MARTIĆI 38
282,58
MARTIĆI 38
1345,96
ALJOVIĆ ALJET
ALJOVIĆ ĆAZIM
ALJOVIĆ DŽELJALJ
ALJOVIĆ HASAN
MARTIĆI BR.35 OSTROS,BAR CRNA
GORA
ĆURJAN BR.27 OSTROS BAR
MARTIĆI BR.33 OSTROS,BAR CRNA
GORA
MARTIĆI BR.32 OSTROS,BAR CRNA
GORA
42
736,66
ALJOVIĆ MINA
ĆURJAN 28 BAR CRNA GORA
MARTIĆI
1751,9
ALJOVIĆ SAIME
MARTIĆI BR.35 OSTROS BAR
MARTIĆI 38
262,1
ALJOVIĆ TAHIR
ĆURJAN BR.27 OSTROS BAR
MARTIĆI
569,8
HAJ -NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
175,63
ILINO
391,93
ANAGNOSTI SVETLANA
ANDERSON SLAVKA
J. STOJANOVIĆA BR. 2 BAR CRNA
GORA
POD ZGRADOM BR.73 SUTOMORE
SUTOMORE, POD ZGRADOM
BAR
73
ANDONOVSKA VESNA
ŽUKOTRLICA BB BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
278,09
ANDRIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
STARI BAR
1873,49
ANDONOVIĆ BRANISLAVA
228,96
ANDRIĆ HASAN
ANDRIĆ JOVAN
ANDRIĆ JUSUF
GRDOVIĆI BR.25A BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE BR.87 SUTOMORE CRNA
GORA
MALA GORANA BR.30 BAR CRNA
GORA
PEČURICE
75,84
ZAGRAĐE 87
184,27
MALA GORANA 30
342,86
ANDRIĆ MAHMUD
GRDOVIĆI BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
772,22
ANDRIĆ MEJREMA
GRDOVIĆI BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
60,5
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
611,89
24.NOVEMBRA 40/8
321,31
LIMLJANI
80,84
JOVANA STOJANOVIĆA 1
200,89
STARA RASKRSNICA
1362,79
ANDRIĆ MUSTAFA
ANDRIĆ SRBOLJUB
ANDRIĆ SVETLANA
ANDRIJAŠEVIĆ (KELJ) OLGA
ANDRIJAŠEVIĆ SVETO
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
BUL.24.NOVEMBRA 40/8, H 21 BAR
CRNA GORA
POLJE BR.70 BAR CRNA GORA
24. NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI (KOD GARDAŠEVIĆA)
BAR CRNA GORA
ANDROVIĆ BORISLAV
TRŠANJ BR.88 BAR CRNA GORA
TRŠANJ 88
142,78
ANDROVIĆ MIODRAG
TRŠANJ BR.89 BAR
TRŠANJ 89
270,33
ANDROVIĆ MIODRAG
STARI BAR BAR CRNA GORA
MIKULIĆI 1
156,04
ANDROVIĆ VELIŠA
TRŠANJ BR.90 BAR CRNA GORA
TRŠANJ 90
185,01
BURTAIŠI
368,91
ANĐELIĆ GORAN
ANĐELIĆ IGOR
ANĐELIĆ JEFTO
ANĐELIĆ JOVANKA
ANĐELIĆ MARTA
ANĐELIĆ MILISAV
POLJE BR.47
BAR CRNA GORA
SUTOMORE, VUKA KARADŽIĆA
SUTOMORE, VUKA
BAR CRNA GORA
KARADŽIĆA
ZGRADE BR.19 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, SUVI POTOK
161,26
ŠUŠANJ
274,48
NAFTINE ZGRADE
95,35
ŠUŠANJ 125/B
182,55
BOŽE BAUCALA 35/1 BEOGRAD
SRBIJA
ĐURIČINE VODE BAR CRNA GORA
TITOV PUT 1/V ŽABLJAK CRNA
GORA
145,03
ANĐELKOVIĆ PETAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
64,33
ANĐELKOVIĆ SVETISLAV
MAKEDONSKA BR.27/25 BAR
MAKEDONSKA 27
102,1
DUBRAVA, SANDŽAČKA 268
221,72
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
249,56
SUTOMORE, POBRĐE 110
163,97
ANĐELKOVIĆ VERICA
ANĐIĆ SLOBODANKA
ANELKOVIĆ STANKO
POŽEŠKA BR.166 BANOVO BRDO
BEOGRAD
J.TOMAŠEVIĆA 22 BAR CRNA
GORA
POBRĐE BR.110 SUTOMORE CRNA
GORA
ANIČIĆ NENAD
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
344,19
ANIČIĆ NIKOLA
BORSKA 3/12 BAR
BORSKA 3/12
216,54
ANIČIĆ PETAR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
301,76
ANTIĆ DOCA
ZELENI POJAS 24 A BAR
ŠUŠANJ
122,62
ANTIĆ LJUBICA
R.LEKIĆA C-1 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
90,72
ANTONIJEVIĆ BRANISLAVA
BJELIŠI BR.2 BAR
BJELIŠI
67,58
RENA BR.24 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12-C
299,28
ANTOVIĆ BOŽANA
BJELIŠI 125 BAR
BJELIŠI 251
641,71
ANTOVIĆ JOVANKA
GLUHI DO BR.115 VIRPAZAR BAR
GLUHI DO 114/A
85,08
GLUHI DO 114/A
115,23
ANTOVIĆ (BRANKOV)
VESELINKA
ANTOVIĆ PETAR
GLUHI DO BR.1148 VIRPAZAR,BAR
CRNA GORA
ANTOVIĆ SLAVKO
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
309,09
ANTOVIĆ VASILIJE
RENA BR.34 BAR
RENA 34
297,57
ANTOVIĆ VUKO
BJELIŠI ISPOD PRUGE 254 BAR
BJELIŠI 254
264,24
ANTUNIČEVIĆ PETAR
ZUPCI BR.42 BAR CRNA GORA
ZUPCI 17
189,37
ZUPCI BR.46 BAR CRNA GORA
ZUPCI 46
276,13
MAKEDONSKA LAM.F17
227,98
SUTOMORE, MIROŠICA 40
104,16
MAKEDONSKA E-13
339,85
ANTUNIČEVIĆ STANA
ANTUNOVIĆ BOŽIDAR
APRCOVIĆ DRAGANA
APRCOVIĆ MLAĐEN
MAKEDONSKA LAMELA F 17 18 /V
BAR
MIROŠICA 40 SUTOMORE CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
ARABELOVIĆ (SPAHIĆ) ĆAMILA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
520,31
ARABELOVIĆ ALIL
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
STARI BAR .
1134,76
V.ROLOVIĆA BR. 22 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
18/29
ARABELOVIĆ BRAIM
KUNJE BR.10A BAR CRNA GORA
KUNJE 10/A
142,22
ARABELOVIĆ HALIL
STARI BAR BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 40
357,95
ARABELOVIĆ HASAN
KUNJE BR.8 BAR CRNA GORA
KUNJE 8
531,11
B.ČALOVIĆA BR.7,ST.11 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
7
ARABELOVIĆ MAHMUD
KUNJE BR.4 BAR CRNA GORA
KUNJE 4
107,27
ARABELOVIĆ MELEĆA
ČELUGA BAR CRNA GORA
KUNJE
296,26
ARABELOVIĆ RAMADAN
KUNJE BR.3 BAR CRNA GORA
KUNJE 3
133,71
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
1247,16
GRDOVIĆI
228,34
ARABELOVIĆ BEĆIR
ARABELOVIĆ ISMAIL
ARABELOVIĆ RAMADAN
ARABELOVIĆ REDŽEP
GRDOVIĆI BR.27 PEČURICE CRNA
GORA
328,12
185,21
ARABELOVIĆ SAFET
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
460,67
ARABELOVIĆ SAMIR
KUNJE BB BAR CRNA GORA
KUNJE
211,1
DUBRAVA
553,78
ARABELOVIĆ ŠEKO
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-
CRNA GORA
2/VI
ARANITOVIĆ MILETA
R.LEKIĆA D-10 BR.4 BAR
RISTA LEKIĆA D-10/4
364,02
ARANITOVIĆ SNEŽANA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
260,35
ARAP AJKA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
81,18
ST.BAR, PODGRAD
1002,3
ARANĐELOVIĆ NADEŽDA
ARAP SANIJA
JOVANA TOMAŠ4EVIĆA 49 BAR
CRNA GORA
146,63
ARAP SEAD
PODGRAD STARI BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
353,42
ARAP SELJO
PODGRAD BR.36 STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
379,11
ARBNESHI RAMO
ĐEČBITRIĆI BR.15 OSTROS BAR
ARBNEŠ
154,31
BARTULA BAR
BARTULA
208,88
MALI OSTROS 33/A
82,2
ARDALOVIĆ SULJO
ARDOLIĆ IDRIZ
MALI OSTROS BR.33,OSTROS BAR
CRNA GORA
ARDOLIĆ ABAZ
MALI OSTROS BR.25 OSTROS BAR
MALI OSTROS 34
368,68
ARDOLIĆ ADEM
MALI OSTROS BR.25 OSTROS BAR
MALI OSTROS 25
752,45
ARDOLIĆ ALIJA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
267,06
ARDOLIĆ ĆAMIL
MALI OSTROS BR.15 OSTROS BAR
MALI OSTROS 15
402,67
ARDOLIĆ DŽEMALJ
MALI OSTROS BR.27 OSTROS BAR
MALI OSTROS 27
455,82
MALI OSTROS 26
295,67
ARDOLIĆ DŽEVAHIRE
MALI OSTROS BR.26 OSTROS,BAR
CRNA GORA
ARDOLIĆ ELEZ
MALI OSTROS BR.18 OSTROS BAR
MALI OSTROS 18
145,47
ARDOLIĆ HADŽIJA
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS
61,64
ARDOLIĆ HASAN
ARDOLIĆI OSTROS BAR
OSTROS BR.36
229,93
ARDOLIĆ HUSEIN
LAZINE OSTROS,BAR CRNA GORA
BRIJEGE
254,26
ARDOLIĆ ISO
MALI OSTROS BR.21 OSTROS BAR
MALI OSTROS 21
223,5
ARDOLIĆ MUHAREM
MALI OSTROS BR.17 OSTROS BAR
MALI OSTROS 17
174,52
ARDOLIĆ MUSA
MALI OSTROS BR.11 OSTROS BAR
MALI OSTROS 11
139,02
ARDOLIĆ NUHO
V.OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
448,4
ARDOLIĆ RABIJA
MALI OSTROS BR.34 OSTROS BAR
MALI OSTROS 34
235,16
ARDOLIĆ RAMIZ
OSTROS OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI
282,6
ARDOLIĆ RASIM
OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
247,45
ARDOLIĆ RIZO
VELIKI OSTROS BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS
853,36
ARDOLIĆ SELIM
MALI OSTROS BR.10 OSTROS BAR
MALI OSTROS 10
174,49
TOMBA
2923,73
ARDOLIĆ SELJATIN
MALI OSTROS OSTROS CRNA
GORA
ARDOLIĆ SMAIL
MALI OSTROS BR.20 OSTROS BAR
MALI OSTROS 20
300,33
ARDOLIĆ ŠABAN
MALI OSTROS BR.16 OSTROS BAR
MALI OSTROS 16
245,73
MALI OSTROS 33
1132,12
VELIKI OSTROS
1157,7
MALI OSTROS 19
94,23
ARDOLIĆ ZADE
ARDOLIĆ ZENUN
ARDOLJIĆ ŠUĆURI
MALI OSTROS BR.33B OSTROS
BAR
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS BR.19 OSTROS,BAR
CRNA GORA
ARDULIĆ HADŽIJE
OSTROS BAR CRNA GORA
MARTIĆI
231,76
ARDULIĆ DUŠE
MALI OSTROS BR.12 OSTROS BAR
MALI OSTROS 12
338,18
MALI OSTROS 13
1257,53
OSTROS
477,23
MALI OSTROS
219,69
MALI OSTROS
554,97
ARDULIĆ FATIMA
ARDULIĆ HAMID
ARDULIĆ OSMAN
ARDULIĆ SULEJMAN
MALI OSTROS BR.27 OSTROS,BAR
CRNA GORA
MALI OSTROS OSTROS,BAR CRNA
GORA
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS OSTROS,BAR CRNA
GORA
ARNAUTOVIĆ JUSUF
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BREŽANI
89,04
ARSENIJEVIĆ DRAGOLJUB
POBRĐE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
264,36
ARSENIJEVIĆ MILENKO
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BB
554,01
ARSENIJEVIĆ MILORAD
SREMSKA BR.6 UTJEHA BAR
UTJEHA
104,08
NOVO NASELJE 10
688,91
24.NOVEMBRA H-22
772,49
SUTOMORE, BRCA
171,39
NOVO NASELJE
190,16
POŽAREVAČKA L-B
183,52
DUBRAVA UL.81
636,49
ARSENIJEVIĆ ZORKO
ARSENOVIĆ (MILIĆ) NATALIJA
ARSIĆ MIRJANA
ARSIĆ RATOMIR
ARSIĆ VLADIMIR
ARSLANOVIĆ MUZAFER
NOVO NASELJE BR.10 ŠUŠANJ
BAR
BUL.24.NOVEMBAR H-22/39 BAR
CRNA GORA
BRCA BB SUTOMORE CRNA GORA
NOVO NASELJE BR.134 ŠUŠANJ
BAR
IV KRAIJŠKE BRIGADE BR.74
PRIBOJ SRBIJA
DUBRAVA UL.81 BR.21 BAR CRNA
GORA
ARUČEVIĆ DŽEMAL
BOBOVIŠTE BR.20 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE 20
507,32
ARUČEVIĆ HALIL
BOBOVIŠTE BR.15 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE 15
182,17
ARUČEVIĆ ISUF
BOBOVIŠTE BR.23 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE 13
213,11
ARUČEVIĆ MEHMED
BOBOVIŠTE BR.41 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
215,37
ARUČEVIĆ MUHO
BOBOVIŠTE BR.35 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE 35
485,08
ARUČEVIĆ OMER
BOBOVIŠTE BR.40 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE 40
243,39
ARUČEVIĆ OSMAN
V.ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 9
546,54
BOBOVIŠTE 45
69,23
BOBOVIŠTE 36
173,97
BOBOVIŠTE 14
178,62
BJELIŠI B.B.
219,77
POLJE IV/20
76,22
POŽAREVAČKA
218,26
RISTA LEKIĆA D-12
307,24
SUTOMORE, BRCA 106
288,91
SUTOMORE, RUTKE BB
346,85
JOVANA TOMAŠEVIĆA 25
166,5
ARUČEVIĆ SELIM
ARUČEVIĆ SULJO
ARUŠEVIĆ RAMAZAN
ASANOVIĆ ANKA
ASANOVIĆ DANICA
ASANOVIĆ ELIS
ASANOVIĆ MILAN
ASANOVIĆ MLADEN
ASANOVIĆ NIKOLA
ASANOVIĆ RAJKO
BOBOVIŠTE BR.45 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOBOVIŠTE BR.36 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOBOVIŠTE BR.14 OSTROS BAR
MAKEDONSKA I/II
BAR CRNA
GORA
POLJE 4 BR.20 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.11/3 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
BRCA BR.106 SUTOMORE CRNA
GORA
B.BRACANOVIĆA 34/6 PODGORICA
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.25 BAR CRNA
GORA
ASKOVIĆ ATA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
1157,76
ASKOVIĆ ATA
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO DONJA PODA
84,48
ASKOVIĆ FATIMA
TOMBA BR.1 BAR CRNA GORA
TOMBA
300,96
STARI BAR, MAHALA
68,45
ASOVIĆ OSMAN
MAHALA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
ASOVIĆ ABDUL
BELVEDER STARI BAR CRNA GORA
STARI BAR, DABANOVO
486,87
ASOVIĆ ADEM
VELJE SELO BR.75 BAR
VELJE SELO 75
332,05
ASOVIĆ IBRAHIM
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
132,21
ASOVIĆ ISIDOR
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, MAHALA
104,47
BJELIŠI
956,52
MILA BOŠKOVIĆA H-11
189,57
ASOVIĆ IVAN
ASOVIĆ MEHMED
POLIMSKA 23 BERANE CRNA
GORA
VELJE SELO BB BAR CRNA GORA
ASOVIĆ MUJO
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-13
212,39
ASOVIĆ MUSTAFA
VELJE SELO BR.76 BAR CRNA GORA
VELJE SELO 76
92,13
ASOVIĆ TEMO
STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 10
235,79
ASOVIĆ VUCKO
BJELIŠI 25 BAR
BJELIŠI
314,4
AŠANIN BRANISLAV
POBRĐE 170 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 170
101,41
AŠANIN RADOSAVA
BORSKA BR.8 BAR
BORSKA 8
124,67
AŠANIN VIDOSAVA
BORSKA BR.8 BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 1
645,41
AŠKRABIĆ ILINKA
POLJE BR.10 BAR
POLJE II/10
212,92
ATIĆ NERDŽIVANA
MANDARIĆI BB ZUPCI BAR
MANDARIĆI
82,23
247,03
ATIĆ SALAHUDIN
ATOVSKI STOJKO
AVDIĆ KIMETA
AVDIĆ MUHAREM
MANDARIĆI BAR
MANDARIĆI
PARTIZANSKI PUT 70/3-10
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
MARŠALA TITA 24 BAR CRNA
PUT 94
GORA
SUVI POTOK, MIRIŠTE BAR CRNA
GORA
185,43
MARŠALA TITA 24
277,14
SUTOMORE (MIRIŠTE)
449,99
AVLIJAŠ SLAVKO
POPOVIĆI BB BAR
POPOVIĆI
209,1
AVRAMOVIĆ BORISLAV
ZELEN BR.119 SUTOMORE BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 119
130,86
AVRAMOVIĆ BUDIMIR
RUTKE BR.260 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 260
229,42
AVRAMOVIĆ RADMILA
DOBRA VODA BB. BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
63,25
MAKEDONSKA G-18
392,94
POLJE
595,42
BORSKA 12/22
594,85
DOBRA VODA
93,87
AVRAMOVIĆ ŽIVOTA
BABAČIĆ ĆEMAL
BABAČIĆ DŽEMAL
BABAČIĆ HAKO
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
POLJE, KAPLJEVA BAR CRNA GORA
BORSKA 12/22
BAR CRNA GORA
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
BABAČIĆ HALIMA
BELVEDER BR.41 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
161,17
BABAČIĆ NERMINA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
412,32
BABAČIĆ RIFAT
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
162,06
BABAIIĆ HISEN
KOD METEROLOŠKE STANICE BAR
NOVI BAR
116,98
BABAJIĆ BRAHO
J.TOMAŠEVIĆA
BR.34 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
434,05
GORA
28/91
BABAJIĆ SABAHUDIN
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ ILINO
568,03
BABIČIĆ ESKO
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BB
143,08
DOBRA VODA
202,45
BABIĆ ABID
SVETI IVAN,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
BABIĆ BOŽIDAR
BABIĆ DARINKA
BABIĆ HAZBO
BABIĆ IVO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 37/10 BAR CRNA
GORA
DOBRE VODE,KAMBODŽA BAR
CRNA GORA
ZUPCI
BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
399,49
MARŠALA TITA 37/10
189,47
DOBRA VODA
1780,28
ZUPCI
186,75
BABIĆ MARKO
ZUPCI BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 9
54,28
BABIĆ MILO
ZUPCI BB BAR
ZUPCI 11
665,29
ŠUŠANJ
81,43
MAKEDONSKA G-20
200,57
RISTA LEKIĆA D-11
58,98
BABIĆ SAVKA
BABIĆ ŽIVKO
BABOVIĆ ALMA
ŠUŠANJ (PREKO PRUGE) BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA A-2 BAR CRNA
GORA
BABOVIĆ DEJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
3021,81
BABOVIĆ GORAN
SUVI POTOK SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
178,82
BABOVIĆ MARA
GORELAC SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
651,11
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
283,11
ŠUŠANJ
233,67
BABOVIĆ MARIJA
BABOVIĆ NIKOLA
MOST ĐEDOVIĆA 175,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
BABOVIĆ RADENKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
121,84
BABOVIĆ RANKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
884,66
BABOVIĆ SLAVKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
1462,6
BABOVIĆ ZORICA
MAKEDONSKA 23 BAR
MAKEDONSKA 28
453,04
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
335,25
ANTA ĐEDOVIĆA
2608,15
BACKOVIĆ AHMED
BACKOVIĆ BRANKO
BULEVAR REVOLUCIJE B-5 VI/26
BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
BACKOVIĆ ĐULIJAM
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
219,5
BACKOVIĆ NOVKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 139
131,52
ILINO LAM.C 27/3
539,83
BACKOVIĆ RADMILA
AUMENDSTRASSE 12 38000
INTERLAKEN CH
BAĆOVIĆ SLOBODAN
ILINO-ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
619,72
BADNJAR ŽIVOJIN
ZUPCI BB BAR CRNA GORA
ZUPCI
52,77
BADŽIĆ NURIJA
DUBRAVA,UL.91 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.91
572,23
POŽAREVAČKA LAM.B
328,47
MILA BOŠKOVIĆA 18
503,53
POLJE
459,35
BADŽOVIĆ BAJRAM
BADŽOVIĆ FATIMA
BADŽOVIĆ ISMET
POŽAREVAČKA LAMELA B BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 18/18 BAR CRNA
GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
BADŽOVIĆ SMAKO
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
165,64
BADŽOVIĆ VEJSEL
V.ROLOVIĆA 17 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
175,99
BAFTIARI KASAM
RISTA LEKIĆA I -31 BAR
RISTA LEKIĆA
311,65
BAHOVIĆ ALMIR
POLJE BR. 16 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
568,86
CARA LAZARA BR.105
SUTOMORE, CARA LAZARA
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
105
BAJC NENAD
TOMBA BAR CRNA GORA
STARI BAR
174,28
BAJČETA GOJKO
PRVOBORAC BAR CRNA GORA
NOVI BAR
446,38
BAJČETA BOSILJKA
SUTOMORE BAR
BAHOVIĆ ZEKO
BAJČETA DANIJELA
BAJČETA GORAN
BAJČETA JOVANKA
BAJČETA MILKO
BAJČETIĆ ZLATINKA
BAJEC ANĐA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
VUKA KARADŽIĆA J1 SUTOMORE
BAR
SOKOLANA BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12-D BAR CRNA
GORA
RUTKE ZANKOVIĆI BAR
CARA LAZARA 101 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA
II,164
278,11
267,35
SUTOMORE
68,84
SUTOMORE J1
208,01
SOKOLANA
375,12
24.NOVEMBRA 12D/115
240,28
ZANKOVIĆI
581,53
SUTOMORE, CARA LAZARA
430,52
CARA LAZARA 101 MIROŠICA II
101
SUTOMORE, CARA LAZARA
BAR
101
BAJIĆ BARIŠA
BRCA,SUTOMORE BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI
97,83
BAJIĆ DANICA
A.ĐEDOVIĆA BR.1 BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 1
214,7
BORSKA
1439,87
ČANJ
282,64
MAKEDONSKA F-16
133,24
SUTOMORE 13/II
352,63
ŠUŠANJ 92
450,94
BRČELI 20
98,8
BAJEC LARISA
BAJIĆ JUCIKA
BAJIĆ MILOJE
BAJIĆ NEĐELJKO
BAJIĆ ŽELJKO
BAJKOVIĆ DRAGOLJUB
BAJKOVIĆ DUŠAN
J.TOMAŠEVIĆA B2/VI SPRAT BAR
CRNA GORA
ČANJ BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.F-16/25 BAR
CRNA GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ ILINO ISPOD PRUGE
BR.92 BAR
BRČELI BR.20 VIRPAZAR CRNA
GORA
92,96
BAJKOVIĆ KRSTO
SOTONIĆI BAR CRNA GORA
SOTONIĆI
94,03
BAJMAKOVIĆ ĐULIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
114,26
BAJRAKTAREVIĆ ABDULAH
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO BB
403,85
BAJRAKTAREVIĆ ADEM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
284,58
BAJRAKTAREVIĆ BEĆIR
MARTIĆI BR.5 OSTROS BAR
MARTIĆI 5
620,87
BAJRAKTAREVIĆ ĆAZIM
MARTIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI
461,1
BAJRAKTAREVIĆ ĆEMAL
MARTIĆI BR.2 OSTROS BAR
MARTIĆI 121
379,75
MARTIĆI
727,81
BAJRAKTAREVIĆ DŽELJALJ
BAJRAKTAREVIĆI MARTIĆI,BAR
CRNA GORA
BAJRAKTAREVIĆ EMRO
DOBRA VODA BR.121 BAR
DOBRA VODA 121
312,65
BAJRAKTAREVIĆ HALIL
BARJAKTAREVIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
439,89
BAJRAKTAREVIĆ HALIL
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
1069,52
MALI OSTROS 25
325,01
BAJRAKTAREVIĆ HASAN
MALI OSTROS BR.25 BAR CRNA
GORA
BAJRAKTAREVIĆ IDRIZ
KOŠTANJICA BAR
KOŠTANJICA
100,73
BAJRAKTAREVIĆ LANO
MARTIĆI BR.7 OSTROS BAR
MARTIĆI 7
241,25
BAJRAKTAREVIĆ MEHMED
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
156,67
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 165
651,33
BAJRAKTAREVIĆ MILOVAN
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.165 BAR
CRNA GORA
BAJRAKTAREVIĆ NEZIR
MARTIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI
156,21
BAJRAKTAREVIĆ SKENDER
24.NOVEMBRA 6 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 6
51,29
BAJRAKTAREVIĆ SULEJMAN
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
793,79
BAJRAKTARI TAHIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA 11
231,94
BAJRAKTAROVIĆ ADEM
BAJRAMOVIĆI VELJE SELO BAR
VELJE SELO
682,89
BAJRAMI FETIJA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, MAHALA
72,79
PEČURICE
347,22
BAJRAMOVIĆ ADEM
GORNJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
BAJRAMOVIĆ AHMED
KUNJE BAR
KUNJE
146,45
BAJRAMOVIĆ AHMED
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
79,6
BAJRAMOVIĆ ALIL
PEČURICE BAR
PEČURICE 15
256,49
BAJRAMOVIĆ ALJUŠ
RENA BR.52 BAR
RENA 52
367,03
BAJRAMOVIĆ ANTO
SOKOLANA BAR CRNA GORA
ILINO
1274,51
BAJRAMOVIĆ BARIJA
BELVEDER ST.BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
303,5
BAJRAMOVIĆ BEJTO
9.JANUARA BR.22 STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 22
161,49
STARI BAR BAR
ČELUGA 106
355,9
RISTA LEKIĆA D-11
1175,69
BAJRAMOVIĆ ĆAZIM
BAJRAMOVIĆ ĆEMAL
VUKA KARADŽIĆA LAM. G-3
SUTOMORE BAR
BAJRAMOVIĆ DŽAFER
9 JANUARA BR.82 STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 82
208,5
BAJRAMOVIĆ DŽAVID
STARI BAR BAR
AHMETOV BRIJEG
170,63
BAJRAMOVIĆ DŽEMAL
AHMETOV BRIJEG BR.2/16 BAR
AHMETOV BRIJEG
139,81
BAJRAMOVIĆ ĐUZA
MAHALA STARI BAR BAR
STARI BAR, MAHALA
84,55
BAJRAMOVIĆ FADILA
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
74,59
BAJRAMOVIĆ FAZLIJA
BAJRAMOVIĆ HADŽIJA
POPOVIĆI BR.76 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR 16A BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI 76
260,34
24.NOVEMBRA 16A/40
207,01
BAJRAMOVIĆ HADŽIRA
STARI BAR BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-23
593,41
BAJRAMOVIĆ HASAN
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
484,22
POPOVIĆI 76
247,26
BAJRAMOVIĆ HASIM
BUL.REVOLUCIJE 6/12 BAR CRNA
GORA
BAJRAMOVIĆ IBRAHIM
PEČURICE BAR CRNA GORA
KUNJE 18
2243,08
BAJRAMOVIĆ IBRAHIM
VELJE SELO PEČURICE BAR
PEČURICE
626,79
BAJRAMOVIĆ ISMAIL
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
76,79
BAJRAMOVIĆ JELENA
STARA AMBULANTA BB BAR
STARA AMBULANTA
148,08
BAJRAMOVIĆ MAHMUD
PEČURICE BAR
PEČURICE
224,32
BAJRAMOVIĆ MAHMUT
PEČURICE BR.9 BAR CRNA GORA
PEČURICE 9
361,56
BAJRAMOVIĆ MALJO
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR,9.JANUAR 23
132,71
BAJRAMOVIĆ MUSTAFA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
189,49
BAJRAMOVIĆ OSMAN
PEČURICE BAR
PEČURICE 23
624,61
BAJRAMOVIĆ OSMAN
PEČURICE BAR
PEČURICE 23
613,91
BAJRAMOVIĆ RAFIJA
RENA BR.16 BAR
RENA
1408,92
BAJRAMOVIĆ REDŽEP
PEČURICE BAR
PEČURICE 23
779,46
BAJRAMOVIĆ SABRIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
104,75
BAJRAMOVIĆ SAFET
RENA BAR
STARI BAR
493,89
BAJRAMOVIĆ SAIT
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA 5
370,17
BAJRAMOVIĆ SULEJMAN
KUNJE BR.19 BAR CRNA GORA
KUNJE 19
473,25
BAJRAMOVIĆ ŠABAN
KUNJE BAR
KUNJE 29
271,04
BAJRAMOVIĆ ŠABAN
PEČURICE BAR
PEČURICE
849,21
BAJRAMOVIĆ ŠEFIKA
BELVEDER STARI BAR BAR
STARI BAR, BELVEDER
373,53
BAJRAMOVIĆ ZULFO
GORNJA RENA 56 BAR
RENA 56
479,41
BAJROVIĆ FAZLIJA
ČELUGA 3343 BAR CRNA GORA
ČELUGA
644,06
BAJROVIĆ ĆAZIM
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
953,26
DOBRA VODA
52,17
BAJROVIĆ EDINA
CRNOGORSKA 439,DUBRAVA BAR
CRNA GORA
BAJROVIĆ HILJMIJA
ČELUGA BAR
ČELUGA
331,84
BAJROVIĆ ILJAZ
ČELUGA BR.105 BAR
ČELUGA 106
379,02
BAJROVIĆ MUHAMED
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA 113
2339,28
BAJROVIĆ MUSTAFA
ČELUGA BR. 119 BAR CRNA GORA
ČELUGA 108
71,45
BAJROVIĆ MUZAFER
ČELUGA BAR
TRŽNI CENTAR
279,54
BAJROVIĆ NUHO
DONJA ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
790,5
BAJROVIĆ RIZO
ČELUGA BAR
ČELUGA 107
406,11
BAJROVIĆ SULJO
ČELUGA BR.113-A BAR
ČELUGA 113/A
133,01
BAJROVIĆ ŠAĆIR
BAKIĆ NIVES
BAKOVIĆ ANKA
BAKOVIĆ MILAN
BAKOVIĆ ZORICA
GORNJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
POBRĐE BR.36 SUTOMORE BAR
BUL.REVOLUCIJE BR.6 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 6/1 BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 6/1 BAR
CRNA GORA
BALAŠEVIĆ LJUBOMIR
MAROVIĆI SUTOMORE BAR
BALAŠEVIĆ STANISLAVA
M.TURBUHINA BR.49 BEOGRAD
BALETIĆ SOFIJA
BALIĆ REDŽEP
BALIĆ ŠEFKO
20.JULA
BR.28 SUTOMORE BAR
POBRĐE BR.269 SUTOMORE CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
GORNJA ČELUGA
986,31
SUTOMORE, POBRĐE 36
54,86
POLJE
178,34
KUNJE 6
365,79
KUNJE 6
687,46
SUTOMORE (PAPANI)
401,43
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM 13/A
72,14
SUTOMORE, 20.JULA 28
239,33
SUTOMORE, POBRĐE 269
361,14
MAKEDONSKA F-16
125,99
BALKOVSKI ĐORĐE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
93,75
BALŠIĆ BRANISLAV
BABA VIŠNJINA BR.44 BEOGRAD
DUBRAVA 175
127,52
BALTIĆ MIĆO
BJELIŠI B.B. BAR CRNA GORA
BJELIŠI
107,77
RUZINA BR.7 KALUĐERICA
DOBRA VODA, POD
BEOGRAD
M.BOŠKOVIĆA BR.16/16/IV SP.
GLAVICOM BR.66
BANDUKA MARKO
BANIĆ SLAVICA
BANIĆEVIĆ PETAR
BANKOVIĆ JELKA
BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.224 BAR CRNA GORA
ILINO ISPOD PRUGE BR.235 BAR
CRNA GORA
129,69
MILA BOŠKOVIĆA 16/16/IV
553,11
ŠUŠANJ 224
58,47
ILINO 235
150,18
BANKOVIĆ VLADISAV
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
842,84
BANOVIĆ DARINKA
VIŠNJICA 4 UTRG VIRPAZAR BAR
UTRG
214,61
BANOVIĆ DRAGUTIN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO 175
200,2
BANOVIĆ DUŠAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE I/66
757,41
BANOVIĆ GORAN
BJELIŠI BR. 112 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 112
2133,57
BANOVIĆ JELENA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
152,04
BANOVIĆ LJUBO
POLJE BAR
POLJE (TABIJA)
337,54
ANTA ĐEDOVIĆA 11
580,65
BANOVIĆ MIODRAG
BANOVIĆ RADOJICA
BANOVIĆ STANKA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.11
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
I BOKELJSKE BRIGADE BR.14 BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, PRVE BOKELJSKE
BRIGADE BB
VLADIMIRA ROLOVIĆA
255,77
64,5
BANOVIĆ VELJKO
BANOVIĆ VLADO
BANOVIĆ VOJIN
BAOŠIĆ RANKO
BARABAŠ ROBERT
BARAĆ RADOMIR
BARAELA ANDREA
BARBARAŠ STAŠA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
ILINO
BR.19 BAR CRNA GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
20.JULA BR.26 SUTOMORE CRNA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
V.KARADŽIĆA H-2 SUTOMORE
CRNA GORA
20 JULA BR.26,MIROŠICA I
SUTOMORE CRNA GORA
POLJE
671,29
POLJE
202,36
ILINO 266
423,73
POLJE
1701,54
SUTOMORE, 20.JULA 26
125,48
SUTOMORE
124,84
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
852,97
SUTOMORE, 20.JULA 26
265,44
BARBUL JOZEF
RAVANJ PEČURICE BAR
PEČURICE (RAVANJ)
951,36
BARDIĆ ADEM
KOŠTANJICA BR.52 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 52
214,73
KOŠTANJICA 49
323,3
KOŠTANJICA
435,08
TOMBA II/72
368,89
KOŠTANJICA
580,41
BARDIĆ DANO
BARDIĆ DULJO
BARDIĆ DŽEVAD
BARDIĆ ELEZ
KOŠTANJICA BR.49 OSTROS,BAR
CRNA GORA
KOŠTANJICA OSTROS,BAR CRNA
GORA
TOMBA BR.72 ST.BAR BAR
KOŠTANJICA OSTROS,BAR CRNA
GORA
BARDIĆ ENVER
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA 54
377,16
BARDIĆ KASEM
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
442,16
POPA DUKLJANINA
303,33
BARDIĆ MARKO
POPA DUKLJANINA BAR CRNA
GORA
BARDIĆ NEZIR
KOŠTANJICA BR.63 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 63
336,57
BARDIĆ RAMAZAN
KOŠTANJICA BR.58 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 57
205,24
BARDIĆ RAMAZAN
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
199,83
BARDIĆ RIZO
KOŠTANJICA BR.57 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 58
199,22
BARDIĆ ROKO
POPOVIĆI BR.37 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 37
663,05
KOŠTANJICA 65
162,26
KOŠTANJICA
600,16
BARDIĆ SALJO
BARDIĆ SULEJMAN
KOŠTANJICA BR.65 OSTROS,BAR
CRNA GORA
KOŠTANJICA
OSTROS BAR
BARDIĆ TAHIR
KOŠTANJICA BR.64 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 64
470,43
BARDIĆ VINKO
POPOVIĆ BR.37I BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 37/1
305,23
BARDIĆ ZIJO
KOŠTANJICA BR.55 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 55
341,53
BARIŠIĆ DENIS
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
62,14
BARIŠIĆ MILAN
ZALJEVO BR.67 BAR
ZALJEVO
319,52
BARJAKTAREVIĆ ADEM
DOBRA VODA BR.126 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA 126
263,12
BARJAKTAREVIĆ DRAGOLJUB
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 164
279,39
BARJAKTAREVIĆ HUSO
KUNJE BAR
UTJEHA, DURMITORSKA
234,46
BARJAKTAREVIĆ ISO
G.MAROVIĆI BB BAR
GORNJI MAROVIĆI
853,67
MARTIĆI 1
478,2
MARTIĆI 6
394,07
BARJAKTAREVIĆ MEHMET
BARJAKTAREVIĆ SULJEMAN
BARJAKTAREVIĆ VUČELJA
MARTIĆI BR.1 OSTROS,BAR CRNA
GORA
MARTIĆI BR.6 OSTROS,BAR CRNA
GORA
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.149 BAR BJELIŠI, ISPOD PRUGE 149
426,94
BARJAKTAREVIĆ ZAJIM
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
460,19
BARJAKTAROVIĆ BLAGOJE
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
1629,26
BJELIŠI 68 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 68
392,04
BARJAKTAROVIĆ MEHMED
RUNJ 1 MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
357,76
BARJAKTAROVIĆ SVETISLAV
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
367,95
BARJAKTAROVIĆ TOMISLAV
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
318,05
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1054,29
BARJAMOVIĆ ANĐUŠA
ORAHOVO 39 BAR CRNA GORA
ORAHOVO
137,3
BARJAMOVIĆ ANĐUŠA
ORAHOVO BAR CRNA GORA
ORAHOVO
413,7
BARJAMOVIĆ ANTO
ORAHOVO BAR CRNA GORA
ORAHOVO
342,84
BARJAMOVIĆ ĆAZIM
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
333,31
BARJAMOVIĆ GOJKO
ORAHOVO BAR CRNA GORA
ORAHOVO
263,03
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
177,59
POŽAREVAČKA LAM. A
114,75
ORAHOVO
133,61
SOKOLANA
345,89
VIRPAZAR 328
114,52
MILA BOŠKOVIĆA H-11
91,48
ORAHOVO
76,47
ORAHOVO
171,43
MAKEDONSKA 9
307,98
BARJAKTAROVIĆ MARICA DOO
VOJVOĐANKA
BARJAMOVIĆ MILEVA
BARJAMOVIĆ NADA
BARJAMOVIĆ NOVICA
BARJAMOVIĆ RAJKO
BARJAMOVIĆ SENKA
BARJAMOVIĆ SLOBODAN
BARJAMOVIĆ STANKA
BARJAMOVIĆ STEVAN
BARJAMOVIĆ TATJANA
J.TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A BAR
CRNA GORA
ORAHOVO BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A BAR
CRNA GORA
VIRPAZAR BR.328 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
ORAHOVO VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
ORAHOVO BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.9 BAR CRNA
GORA
BARLOVIĆ ĐORĐE
PINČIĆI BAR CRNA GORA
PINČIĆI
138,86
BARLOVIĆ LUKA
GURZA BAR CRNA GORA
GURZA
105,04
BARLOVIĆ MOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
140,22
BAROVIĆ RADOVAN
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
638,5
BART MIROSLAV
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
118,95
BASTA SLAVOLJUB
UL.RIMSKA 5 BEOGRAD SRBIJA
DUBRAVA
387,92
SUTOMORE, POBRĐE 46
289,44
BASTAĆ ĐOKO
BASTAĆ ĐOKO
BASTIJAN VESNA
BASTOC RADE
BAŠA (BOKOVAC) MAŠICA
BAŠA DRAGOLJUB
BAŠA MLADAN
POBRĐE
BR.46 SUTOMORE CRNA
GORA
POBRĐE BR.46 SUTOMORE CRNA
UTRG 6
GORA
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
GANDIJEVA BR.49 NOVI BEOGRAD
SRBIJA
24. NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.188 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BR.187 (ISPOD PRUGE)
BAR CRNA GORA
PUT
139,11
345,93
SUTOMORE, POBRĐE 46
323,79
24.NOVEMBRA 12
345,2
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 188
432,27
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 187
238,86
BAŠA SLOBODAN
BJELIŠI BR.187 BAR CRNA GORA
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 187
122,87
BAŠEVIĆ SUZANA
BORSKA BR.1 BAR CRNA GORA
BORSKA 1
152,72
ŠUŠANJ
191,52
BATILOVIĆ MIRSAD
ŠUŠANJ(IZNAD HOTELA ADRIA)
BAR CRNA GORA
BATINIĆ MILIJANA
ILINO BB BAR
ILINO
320,91
BATINIĆ NEDELJKO
PRVOBORAC BAR CRNA GORA
ZGRADA PRVOBORCA 2
99,64
24.NOVEMBRA 12
824,48
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
102,11
IVA NOVAKOVIĆA BR.28
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA 28
BEČIĆ ANA
BRCA BR.45 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 45
413,77
BEČIĆ VOJISLAV
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
591,85
BEĆIRAGIĆ ISMET
RISTA LEKIĆA I-28 BAR
RISTA LEKIĆA I-28
603,58
BEĆIROVIĆ ALIL
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
1114,22
BEĆIROVIĆ ĆAMIL
PEČURICE I BR.19 BAR
PEČURICE
482,86
BEĆIROVIĆ ESAD
PEČURICE BB BAR
PEČURICE
370,37
BEĆIROVIĆ FADIL
PEČURICE BAR
PEČURICE
375,84
MAKEDONSKA A-1
217,31
BATINIĆ SONJA
BAUMAN BISERKA
BEČANOVIĆ MILOVAN
BEĆIROVIĆ KEMAL
24.NOVEMBRA 12/166 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA A-1,UL.III,ST.8 BAR
CRNA GORA
265,68
BEĆIROVIĆ NEDŽAD
BEĆOVIĆ BAFTIJA
BEĆOVIĆ FATIMA
ILINO 5/4 BAR CRNA GORA
PODGRAD BR.45 STARI BAR CRNA
GORA
PODGRAD BR.57C STARI BAR CRNA
GORA
ILINO
243,43
ST.BAR, PODGRAD 45
1172,03
ST.BAR, PODGRAD 57/C
430,45
BEĆOVIĆ IBRAHIM
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
DUBRAVA BB
218,07
BEĆOVIĆ NIJAZIM
PODGRAD BR.45 STARI GRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD 65
507,8
BEĆOVIĆ ŠABAN
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
502,47
BEĆOVIĆ ŠEMSUDIN
PODGRAD STARI GRAD BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
458,75
BEDŽETI ASLAN
ČELUGA BR.85 BAR CRNA GORA
ČELUGA 85
206,78
BEGANOVIĆ ĆAMILA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
266,57
BEGANOVIĆ REFIK
MANDARIĆI BB BAR CRNA GORA
MANDARIĆI BB
287,28
BEGONJA MILIVOJE
B.ČALOVIĆA BR.3 BAR CRNA GORA
BEGOVIĆ DŽEVAD
ILINO BB BAR CRNA GORA
BEGOVIĆ PETKO
BEGOVSKI MIŽGAN
BEGOVSKI MUŽGEN
BEGZIĆ ALIJA
ILINE ISPOD PRUGE BR.93 BAR
CRNA GORA
JURIJA GAGARINA 97/26 NOVI
BEOGRAD SRBIJA
P. PUT BR.97 SUTOMORE BAR
MAHALA BR.20,STARI BAR BAR
CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA
3
234,87
ILINO
334,42
ILINO, ISPOD PRUGE 78
321,64
ILINO,KOD BABOVIĆA
LAM.C
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT 97
409,85
106,31
STARI BAR, MAHALA
301,69
BEGZIĆ BAJRAM
ČELUGA BR.73 BAR CRNA GORA
ČELUGA 73
407,51
BEGZIĆ BEĆIR
VIRPAZAR BR.6 BAR CRNA GORA
VIRPAZAR 6
420,22
BEGZIĆ DALIP
BELVEDER 305 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER
51,48
STARI BAR
85,54
BEGZIĆ ELVIR
MAHALA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
BEGZIĆ ERŠO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
465,41
BEGZIĆ FATIMA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
128
BEGZIĆ GANIJA
9.JANUARA BR.75 STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 75
102,86
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA
365,32
24.NOVEMBRA
546,84
STARI BAR
138,32
MILA BOŠKOVIĆA 18
258,73
MILA BOŠKOVIĆA 18
273,62
BEGZIĆ HUSEJIN
BEGZIĆ JAKUP
BEGZIĆ JASMIN
BEGZIĆ JONUZ
BEGZIĆ JUNUZ
24 NOVEMBAR BR.8
BAR CRNA
GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 18 BAR CRNA
GORA
BEGZIĆ JUSUF
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA 59/A
532,37
BEGZIĆ KADRIJA
9.JANUAR BR.65 ST.BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 65
364,33
BEGZIĆ MAMO
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
62,16
BEGZIĆ MUHAMED
MAHALA STARI BAR CRNA GORA
STARI BAR
422,17
STARI BAR, MAHALA
220,5
STARI BAR, MAHALA
139,62
MILA BOŠKOVIĆA 2
186,31
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
199,75
BEGZIĆ MUHAREM
BEGZIĆ MUHAREM
BEGZIĆ NEZIR
BEGZIĆ OMER
MAHALA BR.28,STARI BAR BAR
CRNA GORA
MAHALA BR.42 ,STARI BAR BAR
CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA 2/63 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
BEGZIĆ RABIJA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
120,85
BEGZIĆ REŠAD
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
228,42
STARI BAR, MAHALA
626,97
BEGZIĆ RUKIJA
MAHALA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
BEGZIĆ SMAJO
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
148,8
BEGZIĆ SULEJMAN
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
161,83
BEGZIĆ SULJO
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
189,07
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT BB
443,33
MARŠALA TITA
181,3
BEGZIĆ ŠERIF
BEGZIĆ ŠUĆURIJA
UL.M.TITA BR.11
BAR CRNA
GORA
BEGZIĆ ŠUĆURIJA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
263,72
BEGZIĆ VELJKO
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
467,17
BEGZIĆ ZEJNEL
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
213,4
STARI BAR, DABANOVO
326,08
STARI BAR, MAHALA
55,82
AHMETOV BRIJEG
110,6
BEGZIĆ(BAJRAMOVIĆ) FATIMA
BEGZIĆ(OMEROVIĆ) NEFIZA
BEHAREVIĆ NURKA
BELVEDER,STARI BAR BAR CRNA
GORA
MAHALA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BR.21/5 BAR
CRNA GORA
BEHAREVIĆ SELIM
STARI BAR BAR
STARI BAR
161,78
BEHAROVIĆ BESIM
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
206,73
BEHAROVIĆ (ČOBIĆ) KAJA
BELVEDER ST.BAR BAR
BORSKA
700,35
BEHAROVIĆ ADŽIJA
PODGRAD BR.104 STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD 104
254,57
BEHAROVIĆ ANEL
BELVEDER 118 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER
147,78
BEHAROVIĆ AVDO
BELVEDER ST.BAR CRNA GORA
STARI BAR, DABANOVO
430,98
ST.BAR, PODGRAD 103
563,19
STARI BAR
262,43
BEHAROVIĆ BAJRAM
BEHAROVIĆ BAJRAM
PODGRAD BR.105B STARI BAR
CRNA GORA
STARI BAR BAR
BEHAROVIĆ BAJRAM
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
151,8
BEHAROVIĆ BEHO
BRBOT ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
178,92
STARI BAR, MAHALA
437,79
BEHAROVIĆ CAFO
ŠANTONOV MOST,STARI BAR BAR
CRNA GORA
BEHAROVIĆ ĆABIR
SOKOLANA BAR
BORSKA 2
390,1
BEHAROVIĆ ĆAZIM
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
556,22
BEHAROVIĆ DEMO
BELVEDER BR.331 BAR CRNA GORA
STARI BAR
213,34
BEHAROVIĆ DENO
STARI BAR BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
118,65
BEHAROVIĆ DŽAVIT
RISTA LEKIĆA I-28 BAR
RISTA LEKIĆA I-28
354,99
BEHAROVIĆ DŽEMALA
PODGRAD BR.103 STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD 103
173,69
BEHAROVIĆ DŽIDŽA
9.JANUARA STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 38
217,32
BEHAROVIĆ ELMIJA
9.JANUARA BR.16 STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 16
96,32
BEHAROVIĆ ELVIR
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
426,65
ST.BAR,9.JANUAR 52
98,7
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA
211,17
MAHALA ST.BAR CRNA GORA
STARI BAR
148,63
ST.BAR,9.JANUAR 33
127,08
BEHAROVIĆ FAIK
BEHAROVIĆ HAJRULAH
BEHAROVIĆ HALIT
BEHAROVIĆ HAMIDA
9.JANUARA BR.52,STARI BAR BAR
CRNA GORA
9.JANUARA BR.33 STARI BAR
CRNA GORA
BEHAROVIĆ HAŠIM
STARI BAR BAR
STARI BAR
231,34
BEHAROVIĆ HAVA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
54,79
BEHAROVIĆ ILMI
PODGRAD BAR
STARI BAR
283,17
BEHAROVIĆ ISLJAM
PODGRAD BR.105A STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD 105/A
121,69
ST.BAR,9.JANUAR 26-A
77,36
BEHAROVIĆ ISMAIL
9.JANUARA BR.26-A STARI BAR
BAR
BEHAROVIĆ KAMBER
ČELUGA BR.63 BAR
ČELUGA 63
246,94
BEHAROVIĆ LIMAN
STARI BAR BAR
STARI BAR
195,04
BEHAROVIĆ MUHAMED
STARI BAR BAR
STARI BAR
89,44
STARI BAR, DABANOVO
290,51
BEHAROVIĆ MUHAREM
AHMETOV BRIJEG 15/2 BAR CRNA
GORA
BEHAROVIĆ MUHAREM
STARA AMBULANTA BAR
SOKOLANA
350,74
BEHAROVIĆ MUHAREM
9.JANUARA BR.48 STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR
221,86
BEHAROVIĆ MUHAREM
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
347,23
BEHAROVIĆ MUSA
BELVEDER 118 ST.BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
461,66
BEHAROVIĆ MUSTAFA
ČELUGA BR.169A BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
120,05
BEHAROVIĆ MUSTAFA
MAHALA ST.BAR BAR
STARI BAR, MAHALA
163,48
BEHAROVIĆ NUHO
MAHALA STARI BAR BAR
STARI BAR
170,8
BEHAROVIĆ NURICA
MAHALA BR.14 BAR
STARI BAR, MAHALA
237,79
BEHAROVIĆ NUSRET
G.ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
224,1
BEHAROVIĆ RABIJA
STARI BAR,KOD BOLNICE BAR
STARI BAR
1219,15
BEHAROVIĆ RAMAZAN
RENA BB BAR
STARI BAR, KURILO
499,7
BEHAROVIĆ RUSTEM
GRETVA BAR CRNA GORA
STARI BAR, GRETVA
102,07
BEHAROVIĆ SELIM
BELVEDER ST.BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
208,75
BEHAROVIĆ SMAJIL
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, GRETVA
287,02
MAHALA
STARI BAR, MAHALA
93,26
STARI BAR
203,11
JOVANA STOJANOVIĆA 8
478,27
BEHAROVIĆ ŠAĆIR
BEHAROVIĆ UMICA
BEHAROVIĆ ZAIM
BR.11 ST.BAR BAR
MAHALA BR.14 STARI BAR BAR
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
BEHAROVIĆ ZAIM
STARI BAR BAR
STARI BAR
81,59
BEHAROVIĆ(BADŽOVIĆ) ŠEFIKA
BELVEDER 316 BAR CRNA GORA
STARI BAR
186
24.NOVEMBRA
395,85
BJELIŠI
443,71
DOBRA VODA
50,62
SUTOMORE, RUTKE
1761,17
BEHAROVIĆ(MALKIĆ) NAFIJA
BEKTAŠEVIĆ ĆEMAL
BEKTEŠEVIĆ FAHRUDIN
BELEGU IDRIZ
24 NOVEMBRA BR.15 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BIŠTINE,PEČURICE BAR CRNA
GORA
M.GUPCA BR.7 PODGORICA CRNA
GORA
BELKIĆ EMINA
MAKEDONSKA BR.29 BAR
MAKEDONSKA 29
96,89
BELOŠEVIĆ BOJKO
POBRĐE BR.124 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 124
102,14
BELJEGU IDRIZ
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE BB
469,6
BRANKA ČALOVIĆA BR.7 BAR
BRANKA ČALOVIĆA
CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA BR.6 BAR CRNA
7
BELJKAŠ MIHAILO
BENIĆ MIRKO
BENIĆ NADEŽDA
BENJAMIN BOŽO
BENJAMIN MIROSLAVA
BERBO ALIJA
119,41
JOVANA STOJANOVIĆA 6
68,21
24.NOVEMBRA
160,39
RUTKE BB SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
192,64
RUTKE BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
195,91
ŠUŠANJ
339,16
GORA
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
ZELENI POJAS ŠUŠANJ,BAR CRNA
GORA
BERGINC BORUT
DUBRAVA 129 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.129
158,67
BERIŠA JADRANKA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
389,2
BERJAŠEVIĆ ADEM
BERJAŠEVIĆ AIŠE
BERJAŠEVIĆ ĆAMIL
BERJAŠEVIĆ DŽELJADIN
BERJAŠEVIĆ ELEZ
BERJAŠEVIĆ HALIL
BERJAŠEVIĆ HAMID
BERJAŠEVIĆ ISLAM
BERJAŠEVIĆ ISO
BERJAŠEVIĆ LJANO
BERJAŠEVIĆ MEHMET
BERJAŠEVIĆ NURO
BERJAŠEVIĆ SELATIN
BERJAŠEVIĆ SELIM
BERJAŠEVIĆ SELJIM
BESHORD(RAŠOVIĆ) RUŽICA
BEŠOVIĆ DRAGICA
BEVENJAR RADMILA
BERJAŠEVIĆI BR. 1,OSTROS BAR
CRNA GORA
BERJAŠEVIĆA BR.13,OSTROS BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
MRKOJEVIĆI BAR CRNA GORA
BERJAŠEVIĆI,OSTROS BAR CRNA
GORA
BERJAŠEVIĆI,OSTROS BAR CRNA
GORA
BERJAŠEVIĆ BR.8 OSTROS CRNA
GORA
BERJAŠEVIĆI BR.9,OSTROS BAR
CRNA GORA
ĐENAŠEVIĆI BR.4,OSTROS BAR
CRNA GORA
BERJAŠEVIĆI BR.4,OSTROS BAR
CRNA GORA
BERJAŠEVIĆI BR.11,OSTROS BAR
CRNA GORA
BERJAŠEVIĆI BR.5 OSTROS CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
BERJAŠEVIĆI,OSTROS BAR CRNA
GORA
BERJAŠEVIĆI BR.3,OSTROS BAR
CRNA GORA
RENA BR.7 BAR CRNA GORA
BUL.24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.5 BAR CRNA
GORA
OSTROS
680,99
OSTROS
317,2
MILA BOŠKOVIĆA H-11
602,49
DOBRA VODA
425,45
OSTROS
680,39
OSTROS
480,86
OSTROS 8
475,86
OSTROS
318,75
OSTROS
270,89
OSTROS
576,46
OSTROS
108,27
OSTROS
1222,71
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
82,11
OSTROS
280,19
OSTROS
769,15
STARI BAR
157,53
24.NOVEMBRA H-24
378,34
MAKEDONSKA 5/3
205,43
BIBEZIĆ EDIN I KENAN
ČELUGA BAR
ČELUGA
311,46
BIBEZIĆ AIŠA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
181,48
BIBEZIĆ AIŠA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
STARI BAR
298,3
BIBEZIĆ ATICA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
234,66
BIBEZIĆ AZEMINA
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
266,18
BIBEZIĆ BEĆO
TUĐEMILI BAR
SUSTAŠ 6
197,75
POLJE
191,16
BIBEZIĆ BEDRIJA
STARI BAR-ČELUGA BAR CRNA
GORA
BIBEZIĆ DEMO
ČELUGA BAR
ČELUGA
459,73
BIBEZIĆ FATIMA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
153,52
BIBEZIĆ KAJA
RENA 62 BAR CRNA GORA
RENA 62
72,01
BIBEZIĆ MUSTAFA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
280,06
BIBEZIĆ OMER
G.ZALJEVO BR.77 BAR CRNA GORA
ZALJEVO 77
510,71
BIBEZIĆ PATA
TUĐEMILI BR.1 BAR CRNA GORA
TUĐEMILI 1
84,66
BIBEZIĆ RAHIME
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
472,75
BIBEZIĆ SENAD
ČELUGA BAR CRNA GORA
TOMBA
1561,55
BIBEZIĆ SENADA
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI BB
431,57
BIBEZIĆ SUZANA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI KUNDRA
132,64
BIBEZIĆ ŠABO
TUĐEMILI BAR
MAROVIĆI
902,47
BIBEZIĆ ZEJNEL
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
2377,89
BIBIĆ OMER
MARIN PLOČA BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK
11630,6
24.NOVEMBRA
260,85
BIBIĆ ŽANA
24.NOVEMBAR 12/15 BAR CRNA
GORA
BIBOVIĆ ALIJA
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
138,53
BIBOVIĆ ĆAZIM
KOŠTANJICA BR.12 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 12
284,02
KOŠTANJICA 3
1343,89
BIBOVIĆ OMER
KOŠTANJICA BR.12 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BIBOVIĆ OSMAN
KOŠTANJICA BR.6 OSTROS BAR
KOŠTANJICA 6
282,12
BIBOVIĆ RIZO
ORAHOVO BAR CRNA GORA
ORAHOVO
157,11
BIBOVIĆ SELMAN
MATGUŠ,OSTROS BAR CRNA GORA
ORAHOVO
106,07
BIBULJICA HAKIJA
POPOVIĆI 64 B BAR CRNA GORA
BJELIŠI
679,26
BIBULJICA DŽEMAL
RONKULA BAR CRNA GORA
RONKULA
286,68
BIBULJICA SAMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
109,72
VELJE SELO 64
1288,36
BIDŽUR MUSTAFA
VELJE SELO BR.64 BAR CRNA
GORA
BIGOVIĆ BRANKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
159,8
BIGOVIĆ PETAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
436,63
BIJELIĆ RUŽICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
451,57
MILA BOŠKOVIĆA 14
152,98
BIKEŠ EMILIJA
BILČIĆ NIKŠA
MILA BOŠKOVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
V. ROLOVIĆA 13/8 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 13
215,16
BILECIĆ RASIM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
279,32
BINA DŽEMUS
ZAGRAĐE BR.90 SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE 90
344,43
BIŠEVAC AHMET
ČELUGA BR.102 BAR
ČELUGA 102
284,18
BIŠEVAC JORDAN
NOVI PRISTAN 88 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
525,88
BIŠEVAC KAJA
BELVEDER ST.BAR CRNA GORA
STARI BAR, DABANOVO
201,37
BIŠEVAC UJKLAN
ILINO 1-A BAR CRNA GORA
ILINO,KOD BABOVIĆA
291,56
BIŠEVIĆ BEHADIN
ČELUGA BR.103 BAR
ČELUGA 103
198,61
BIŠEVIĆ ENVER
ČELUGA BB BAR
ČELUGA BB
329,67
BIŠEVIĆ ISAT
ČELUGA BR.96 BAR
ČELUGA 96
295,55
BIŠEVIĆ JUNUZ
ČELUGA BR.94 BAR
ČELUGA BR.94
338,55
BIŠEVIĆ MUSA
ČELUGA BR.93 BAR CRNA GORA
ČELUGA 93
516,98
BIŠEVIĆ RUKIJA
ČELUGA BR.101 BAR
ČELUGA 101
160,99
BIŠEVIĆ SABRI
ČELUGA BAR
ČELUGA
310,88
BIŠEVIĆ SKENDER
ČELUGA BR.92 BAR CRNA GORA
ČELUGA 92
413,34
BITROVIĆ ALEN
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
104,88
BITROVIĆ ANKA
MIROVICA B.B. BAR CRNA GORA
MIROVICA B.B.
230,52
BULEVAR REVOLUCIJE H-22
358,15
BITROVIĆ DILA
UL.24 NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
BITROVIĆ DILJA
ZUPCI BR.71 BAR
ZUPCI 71
105,16
BITROVIĆ DILJA
STARI BAR BAR
POLJE
309,33
BITROVIĆ ĐONA
DOBRECI BR.51 ŠESTANI BAR
LIVARI 51
194,65
BITROVIĆ LUKA
ČELUGA BR.126 BAR CRNA GORA
ČELUGA 126
614,74
BJELATOVIĆ ŽELJKO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GOLO BRDO
441,52
BJELICA RATKO
MADŽARI BB SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
80,43
MAROVIĆI
373,28
24.NOVEMBRA H22/45
190,07
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
440,17
ILINO
278,73
24.NOVEMBRA 4
344,79
BJELIĆ BILJANA
BJELOBRKOVIĆ DRAGOLJUB
BJELOBRKOVIĆ MIODRAG
BJELOBRKOVIĆ VELJO
BJELOJEVIĆ SRĐAN
BORSKA BR.14
BAR
BULEVAR 24.NOVEMBRA H-22/45
BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR 4/21 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 4/21 BAR CRNA
GORA
MILA DAMJANOVIĆA BR.12 BAR
CRNA GORA
UTJEHA, BRATSTVA I
BJELOŠEVAC BRANISLAV
UL.29 NOVEMBRA BEOGRAD
BLAGOJEVIĆ ALEMPIJE
ČANJ BR.13 SUTOMORE BAR
ČANJ
270,68
BLAGOJEVIĆ NIKOLA
SUVI POTOK BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE TESLINA 12
236,82
MILA BOŠKOVIĆA H-11
530,27
GORNJI MAROVIĆI
107,43
BLAGOJEVIĆ RADIVOJE
BLAŽEVIĆ BORIS
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
JEDINSTVA
113,38
BLAŽEVIĆ BRANISLAV
MAKEDONSAKA F-17 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-17
178,54
BLAŽEVIĆ PETAR
BORSKA 12 BAR
BORSKA 12
331,79
BLAŽIĆ BRANISLAV
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
307,3
BLEČIĆ RANKO
POLJE BAR
POLJE
511,44
BOBIČIĆ JOKANA
UTRG BAR CRNA GORA
UTRG
83,25
BOBOVAC MILICA
BEOGRADSKA BR.8 ČANJ BAR
ČANJ
165,01
BODOR IVICA
15.AVGUSTA BR.103 RUMA SRBIJA
NOVO NASELJE 306
94,98
ŠUŠANJ
368,7
BOGAVAC TOMISLAV
ŽIVKA ŽIŽIĆA BR.28/6 BIJELO
POLJE CRNA GORA
BOGDANOVIĆ ADEM
TEJANI OSTROS,BAR CRNA GORA
TEJANI
1119,55
BOGDANOVIĆ AHMET
TEJANI BR.30 OSTROS BAR
TEJANI 30
295,43
BOGDANOVIĆ ĆANO
TEJANI BR.15 OSTROS BAR
TEJANI 15
306,9
BOGDANOVIĆ ĆAZIM
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
405,31
MAKEDONSKA E15/PD42
270,54
SUTOMORE, GORELAC
194,17
BOGDANOVIĆ DANILO
BOGDANOVIĆ DUŠAN
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
SLOBODE BR.4/2 PODGORICA
CRNA GORA
BOGDANOVIĆ HALIL
TEJANI BR.17 OSTROS BAR
TEJANI 18
209,18
BOGDANOVIĆ HASAN
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
404,86
BOGDANOVIĆ HUSEIN
TEJANI BR.23 OSTROS BAR
TEJANI 23
426,48
BOGDANOVIĆ JOVAN
BORSKA 22 BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA F-1
512,75
BOGDANOVIĆ MILORAD
24.NOVEMBAR 10 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
381,52
BOGDANOVIĆ NASUF
TEJANI BR.18 OSTROS BAR
TEJANI 18
522,88
BOGDANOVIĆ OSMAN
TEJANI OSTROS,BAR CRNA GORA
TEJANI
306,17
JOVANA TOMAŠEVIĆA 1/21 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-
CRNA GORA
2/IV
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
484,26
BULEVAR REVOLUCIJE 17
140,03
TEJANI
282,85
MAROVIĆI 8
912,26
SUTOMORE, RUTKE
236,47
SUTOMORE, SUVI POTOK
405,95
BOGDANOVIĆ RADE
BOGDANOVIĆ RADOMIR
BOGDANOVIĆ RAJKO
BOGDANOVIĆ RASIM
BOGDANOVIĆ TOMO
BOGDANOVIĆ VOJKA
BOGDANOVIĆ(VUJOVIĆ) VJERA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.17 BAR
CRNA GORA
TEJANI OSTROS CRNA GORA
MAROVIĆI
BAR
RUTKE BR.262 SUTOMORE CRNA
GORA
MIHAILOVIĆA 20 BEOGRAD
1262,81
BOGETIĆ ZORAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BB
403,35
BOGOJEVIĆ DANICA
GEORGIJA DEŠA 53/2 BEOGRAD
BRČELI
250,11
ZAGRAĐE
209,2
ILINO ŠUŠANJ BAR
ILINO
191,68
BRCA, NOVA BROJ 61 BAR CRNA
SUTOMORE, BRCA ( NOVA
GORA
61)
R.LEKIĆA I-29 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-29
59,02
ILINO
875,32
UL.MAKEDONSKA G-18/2 BAR
MAKEDONSKA G-18
156,32
BRANKA RADIČEVIĆA BR.11
UTJEHA, BRANKA
UTJEHA,BAR CRNA GORA
ZELENI POJAS BR.68 BAR CRNA
RADIČEVIĆA 13
ŠETALIŠTE KRALJA NIKOLE
GORA
POTKOVICA
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
BOGOSAVLJEVIĆ OLIVERA
BOGOSAVLJEVIĆ VLASTIMIR
BOGUNOVIĆ STAKA
BOGUNOVIĆ SVETOZAR
BOJANIĆ VUKAŠIN
BOJANOVIĆ ZORICA
BOJBAŠA MILOŠ
BOJBAŠA NEDELJKO
BOJIĆ MUSTAFA
BOJIĆ VEMIJA
BOJIĆ(GUDELJ) MARGARETA
BOJKOVIĆ BRANKA
BOJKOVIĆ RANKO
BOJOVIĆ BRANISLAV
BOJOVIĆ BRANKO
BOJOVIĆ DANOJLA
BULEVAR REVOLUCIJE 122
BEOGRAD SRBIJA
UL.DANILA KIŠA BR.3 PODGORICA
BAR
PARTIZANSKI PUT 111A BAR CRNA SUTOMORE, PARTIZANSKI
247,06
1024,7
663,5
112,13
236,17
GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.5 BAR CRNA
PUT 111-A
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
40/28
MIKULIĆI BR.1,POD KURILO BAR
STARI BAR
201,42
ILINO 193
439,82
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
174,07
ŠUŠANJ, GROMANIĆI BB
314,06
SUTOMORE
453,45
ILINO ISPOD PRUGE BR.193 BAR
CRNA GORA
BUDA TOMOVIĆA NASELJE BR.2
NIKŠIĆ CRNA GORA
GROMANIĆI BB BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR
CRNA GORA
63,42
BOJOVIĆ MIHAILO
VIDIKOVAČKA BB BAR CRNA GORA
UTJEHA
609,05
BOJOVIĆ MILAN
BRCA BB SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA BB
78,56
BOJOVIĆ MLAĐEN
POŽAREVAČKA LAMELA A-1 BAR
POŽAREVAČKA LAM.A1
797,8
BOJOVIĆ RADMILA
ILINO 154 BAR CRNA GORA
ILINO
473,1
BOJOVIĆ RADOJKA
BJELIŠI 177 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 177
713,14
ZUPCI
107,67
BOJOVIĆ VLADIMIR
VUKA KARADŽIĆA G-1 3/16
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
BOJOVIĆ(JAKIĆ) MARTA
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
325,21
BOKAN BRANISLAV
POŽAREVAČKA 10 BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
632,33
SUTOMORE, POD ZGRADOM
111,22
BOKAN DRAGICA
POD ZGRADOM BR.20
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
BOKAN IVICA
BOKAN IVO
BOKAN JELENA
BOKAN JOVAN
BOKAN MARICA
BOKAN MARKO
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
NOVO NASELJE BR.35 ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
BUKOVIK BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.66 BAR CRNA
GORA
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUDA TOMOVIĆA BB PODGORICA
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11
584,06
NOVO NASELJE 35
122,12
BUKOVIK
866,23
MAKEDONSKA 13/66
677,15
BUKOVIK
71,59
GLUHI DO
1925,29
BOKAN MIHAILO
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUKOVIK 31
249,17
BOKAN MILENA
BUKOVIK BR.20 BAR CRNA GORA
BUKOVIK 20
521,94
ŠUŠANJ
173,14
BULEVAR REVOLUCIJE 12
139,3
BUKOVIK 25
264,84
ŠUŠANJ
130,98
BUKOVIK 19
254,78
BULEVAR REVOLUCIJE 21
51,22
STARA AMBULANTA
126,16
BUKOVIK 18
239,72
BUKOVIK 21
230,3
BULEVAR REVOLUCIJE 16
313,92
LIMLJANI 96
263,28
POLJE 80
113,34
LIMLJANI
52,63
TOPOLICA
853,41
24.NOVEMBRA 8D/102/5
255,73
MAKEDONSKA 13
211,13
LIMLJANI
79,14
BOKAN MIRJANA
BOKAN MIROSLAV
BOKAN NIKOLA
BOKAN VELIMIR
BOKAN VELIŠA
BOKAN VESELIN
BOKAN VESNA
BOKAN VOJISLAV
BOKAN(DRECUN) MILKA
BOKOVAC DRAGAN
BOKOVAC ĐOKO
BOKOVAC ĐORĐINA
BOKOVAC ILIJA
BOKOVAC PETAR
BOKOVAC SAVO
BOKOVAC STANKO
BOKOVAC VELIKA
MAKEDONSKA 13/66 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE 12 ULAZ IX,BAR
CRNA GORA
BUKOVIK BR.25 BAR CRNA GORA
NOVO NASELJE, ŠUŠANJ 35 BAR
CRNA GORA
BUKOVIK BR.19 VIRPAZAR,BAR
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.21 BAR CRNA
GORA
STARA AMBULANTA BAR CRNA
GORA
BUKOVIK BR.18 BAR CRNA GORA
BUKOVIK BR.21 VIRPAZAR,BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.16 BAR
CRNA GORA
LIMLJANI BR.96 VIRPAZAR CRNA
GORA
POLJE I BR.80 BAR CRNA GORA
LIMLJANI VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
BUL REVOLUCIJE BR.15 BAR
24.NOVEMBAR 8D 102/5 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.13 1/70 BAR
CRNA GORA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
BOKOVAC VELIMIR
BOKOVAC VOJISLAV
BOLIĆ MUJO
POLJE II BR.15 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.13 BAR CRNA
GORA
PETROVAČKI PUT 1 SUTOMORE
BAR
POLJE II/15
215,58
ZUPCI
158,52
SUTOMORE
77,9
BOLIĆ RAMO
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
416,23
BOLTIĆ PERO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
104,77
BOLTIĆ VESNA
BJELIŠI BR.7 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
912,96
BOLJANCU TRAJAN
RUTKE 82 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE 82
110,17
24.NOVEMBRA 12C/151
389,28
BOLJANOVIĆ JOVO
24 NOVEMBRA 12 B BAR CRNA
GORA
BOLJEVIĆ ADEM
MADŽURIĆI 12 V.OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
206,68
BOLJEVIĆ AHMET
BOLJEVIĆI BR.7 OSTROS BAR
OSTROS
237,5
BOLJEVIĆ ALIJA
MADŽURIĆI BR.13 OSTROS BAR
OSTROS
373,44
BOLJEVIĆ ĆEMAL
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO
146,72
MAKEDONSKA F-16
434,42
OSTROS 4
130,01
OSTROS 6
196,37
BOLJEVIĆ DUŠAN
BOLJEVIĆ FAHRIJA
BOLJEVIĆ HANIFE
MAKEDONSKA F-16/23 BAR CRNA
GORA
BOLJEVIĆI BR.4 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOLJEVIĆI BR.6 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOLJEVIĆ HASAN
BOLJEVIĆI BR.3 OSTROS BAR
OSTROS 3
470,56
BOLJEVIĆ HUSEIN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
OSTROS
311,02
BOLJEVIĆ ISAT
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO BB
10851,99
BOLJEVIĆ METO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
97,73
BOLJEVIĆ MUHAREM
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
OSTROS
341,72
BOLJEVIĆ MUSTAFA
G.ZALJEVO BR.100 BAR
GORNJE ZALJEVO 100
264,54
OSTROS
886,27
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
BOLJEVIĆI
384,15
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
384,89
OSTROS 5
293,34
BOLJEVIĆ OMER
BOLJEVIĆ OSMAN
BOLJEVIĆ RAMAZAN
BOLJEVIĆ REDŽEP
MADŽURIĆI BR10 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOLJEVIĆI BR.5 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BOLJEVIĆ REDŽEP
MADŽURIĆI 16 MALI OSTROS BAR
OSTROS
804,47
BOLJEVIĆ REDŽEP
OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
176,49
BOLJEVIĆ SANIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
282,96
BOLJEVIĆ SEDAT
ZALJEVO BR 102 BAR
ZALJEVO 102
457,29
OSTROS
498,96
OSTROS
108,01
BOLJEVIĆ ŠABAN
BOLJEVIĆ VELIJA
MADŽURIĆI 17 OSTROS,BAR CRNA
GORA
MADŽURIĆI BR 12 OSTROS BAR
BOLJEVIĆ(ČOBIĆ) FATIME
DODIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
339,29
BORANČIĆ VEHBO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
591,01
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 11
165,36
MAKEDONSKA 6/18/2
403,66
24.NOVEMBRA 16/A
306,23
JOVANA STOJANOVIĆA 10
54,05
BORILOVIĆ BRANKO
BORKOVIĆ ZORICA
BOROVIĆ DRAGICA
BOROVIĆ LJUBENKO
OMLADINSKA BR.11
BAR,ŽUKOTRLICA CRNA GORA
MAKEDONSKA 6/18/2 BAR
24 NOVEMBAR 16/A/51 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
BOROVIĆ NADEŽDA
RATAC BR.12 SUTOMORE BAR
RATAC 1
50,14
BOROVIĆ RADOVAN
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
644,68
BOROVIĆ RAJKO
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
322,72
24.NOVEMBRA 12-A/38
140,79
BARTULA 1
62,28
ZANKOVIĆI
86,86
BOROZAN KOMSA
BOROZAN VOJISLAV
BOSANČIĆ GORAN
RISTA LEKIĆA D-12/13 BAR CRNA
GORA
BARTULA BB (KOD ULJARE) BAR
CRNA GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
BOSILJĆIĆ DRAGOLJUB
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
302,31
BOSKO PETAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
248,05
BOSNIĆ BRANISLAV
UL.ĐURE ĐAKOVIĆA BEOGRAD
SEOCA
510,53
DOBRA VODA 120
809,81
ŠUŠANJ
94,37
24.NOVEMBRA 4/39
205,56
DOBRA VODA
119,88
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 312
270,38
BJELIŠI
2400,86
TUĐEMILI
134,14
BOŠKOVIĆ ABDURAHMAN
BOŠKOVIĆ ALEKSANDAR
BOŠKOVIĆ ALEKSANDRA
BOŠKOVIĆ BEĆIR
BOŠKOVIĆ BOSILJKA
BOŠKOVIĆ BOŽO
BOŠKOVIĆ BRANISLAV
DOBRA VODA BR.120 BAR CRNA
GORA
NOVI PRISTAN ŠUŠANJ BAR
24.NOVEMBAR 4/39 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.312 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.2 BAR
B.REVOLUCIJE 11/20 BAR CRNA
GORA
BOŠKOVIĆ BRANKA
24. NOVEMBRA 6 BAR CRNA GORA
POLJE 46
876,9
BOŠKOVIĆ DANICA
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.34 BAR
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 31
440,59
BOŠKOVIĆ DEJAN
JNA BR.86 BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, BIJELA GLAVICA
215,56
BOŠKOVIĆ DRAGAN
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
431,12
BOŠKOVIĆ DRAGAN
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
490,6
BOŠKOVIĆ DRAŠKO
BURTAIŠI BR.35 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 35
1113,57
BOŠKOVIĆ FATIMA
BOŠKOVIĆ ILIJA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
VILKO ŠEFEROV 10 ZAGREB
HRVATSKA
UTJEHA
278,04
VIRPAZAR 12F
1192,31
SUTOMORE, MIROŠICA
BOŠKOVIĆ JELENA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ JOKICA
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
76,58
BOŠKOVIĆ JOSANA
POLJE BR.22 BAR CRNA GORA
POLJE V/22
165,72
BOŠKOVIĆ JOVAN
BRČELI BR 40 BAR CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 13/7
351,94
BOŠKOVIĆ JOVANKA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
299,87
BOŠKOVIĆ JOVO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
216,63
BOŠKOVIĆ KOSTO
GLUHI DO BR.135 VIRPAZAR BAR
GLUHI DO 135
188,18
BOŠKOVIĆ KRSTO
GORNJI BRČELI BAR
BRČELI
162
BOŠKOVIĆ LUKA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
GLUHI DO
403,78
BOŠKOVIĆ LUKA
BJELIŠI 61 A BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-18
354,06
BOŠKOVIĆ LJUBO
BJELIŠI ISP. PRUGE BR.227 BAR
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 227
264,23
BOŠKOVIĆ MIHAILO
BORSKA 3/14 BAR
BORSKA 3/14
309,41
BOŠKOVIĆ MIHAILO
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
289,5
ZANKOVIĆI ZGRADA
486,4
LIMLJANI
204,94
BOŠKOVIĆ MILANKO
MILA BOŠKOVIĆA BR.14
BAR
CRNA GORA
BOŠKOVIĆ MILENA
JNA 9-BJELIŠI BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ MILO
BJELIŠI BR. 61-A BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ MILOŠ
ILINO BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ MOMČILO
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
II,60
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA
132,66
670,47
ILINO
2731,29
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
565,79
BOŠKOVIĆ NIKOLA
JNA BR.7 BAR CRNA GORA
BULEVAR JNA 7
327,85
BOŠKOVIĆ NIKOLA
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
244,65
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 135
447,22
BOŠKOVIĆ PAVLE
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.62 BAR
CRNA GORA
BOŠKOVIĆ PAVLE
BJELIŠI BR.61 BAR
BJELIŠI 136
683
BOŠKOVIĆ PETAR
G.BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
87,27
BOŠKOVIĆ PREDRAG
BJELIŠI BR.63 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 63
346,02
BOŠKOVIĆ RAJKA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ STANA
BJELIŠI BR.249 BAR CRNA GORA
BOŠKOVIĆ SULEJMAN
DOBRA VODA BR.117 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, MIROŠICA
II,60
265,38
BJELIŠI, ISPOD PRUGE 249
189,41
DOBRA VODA 117
747,44
BOŠKOVIĆ TOMISLAV
SELO GORNJA POLJA MOJKOVAC
CRNO GORA
SUTOMORE, MIROŠICA 1
232,02
BOŠKOVIĆ VASILJKA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
114,76
BOŠKOVIĆ VERICA
BJELIŠI BB BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
368,2
BOŠKOVIĆ VLADIMIR
BJELIŠI 61 A BAR CRNA GORA
BJELIŠI
544,52
BOŠKOVIĆ VOJISLAV
BRČELI BR.37 VIRPAZAR BAR
BRČELI
113,6
24.NOVEMBRA 10/71
81,72
SUTOMORE, RUTKE BB
442,95
BOŠKOVIĆ VOJISLAVKA
BOŠKOVIĆ VUKOJICA
BOŠKOVIĆ ZLATIJA
BOŠKOVIĆ ZORAN
BOŠKOVIĆ ZORAN
BOŠKOVIĆ(MIJOVIĆ) ANĐELINA
24 NOVEMBAR 10/71 BAR CRNA
GORA
RUTKE
SUTOMORE BAR
B.ČALOVIĆA BR.3 BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE B4 BAR
CRNA GORA
GROMANIĆI BB BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.18 BAR CRNA
GORA
BRANKA ČALOVIĆA
3
136,33
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
188,28
ŠUŠANJ, GROMANIĆI BB
137,19
24.NOVEMBRA 12/165
345,11
BOŠNJAK UMIHANA
BURTAIŠI,POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
51,21
BOŠNJAK(KLADEK) EVA
ŠUŠANJ BR.96 BAR
ŠUŠANJ
50,55
BOŽIĆ MIRJANA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE J2
161,54
MAKEDONSKA 17
210,31
SUTOMORE, POBRĐE 147
693,83
ŠUŠANJ 16
66,73
MILA BOŠKOVIĆA 10
201,14
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
72,5
ZGRADA PRVOBORCA 4/3
124,34
SUTOMORE, MIROŠICA II
380,27
BOŽIĆ NOVKA
BOŽIĆ ZORA
MAKEDONSKA BR.17 BAR CRNA
GORA
POBRĐE BR.147 SUTOMORE CRNA
GORA
BOŽINOV MITA
ŠUŠANJ BR.16 BAR CRNA GORA
BOŽOVIĆ (TOMANOVIĆ)
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
VESELINKA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-1 BAR CRNA
BOŽOVIĆ ANKA
BOŽOVIĆ BOŽIDAR
BOŽOVIĆ BOŽO
GORA
PRVOBORAC 4 BAR CRNA GORA
VOJA LJEŠNJAKA BR.32 BIJELO
POLJE
BOŽOVIĆ BUDIMIR
ZUPCI BR.57 BAR
ZUPCI 57
301,56
BOŽOVIĆ DANILO
ČELUGA BR.54 BAR CRNA GORA
ČELUGA 54
285,71
BOŽOVIĆ DARINKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
NOVI BAR
266,17
BOŽOVIĆ ĐORĐE
RUTKE 156 SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE BB
690,51
BOŽOVIĆ ĐORĐIJE
13.JULI BR.44 PODGORICA
LIMLJANI
73,99
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
104,86
BOŽOVIĆ LJUBA
BUL.REVOLUCIJE B-5 BAR CRNA
GORA
BOŽOVIĆ MARKO
BOŽOVIĆ MARKO I PETAR
BOŽOVIĆ MIHAILO
BOŽOVIĆ MIRKO
BOŽOVIĆ MIRKO
BOŽOVIĆ MOMČILO
BOŽOVIĆ MOMIR
BOŽOVIĆ NATAŠA
M BOŠKOVIĆA BR.18 ST.4/15 BAR
CRNA GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.21 BAR CRNA
GORA
P.PUT BR.27 SUTOMORE CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 16/4 BAR CRNA
GORA
ZELEN SUTOMORE CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.19 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
DUBRAVA
134,31
POLJE
370,13
BULEVAR REVOLUCIJE 21
192,86
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT 27
628,72
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16/4
1650,28
SUTOMORE, BLOK ZELEN
4870,76
24.NOVEMBRA 10
256,28
24.NOVEMBRA H-24
52,2
BOŽOVIĆ NIKOLA
B.PLECAŠA BR.12 ZEMUN
POPA DUKLJANINA 9
465,67
BOŽOVIĆ NOVICA
GLAVACA BB BERANE CRNA GORA
HAJ NEHAJ
2493,92
SUTOMORE, MIROŠICA II
406,17
BOŽOVIĆ NOVO
OROVO MIROŠICA II SUTOMORE
CRNA GORA
BOŽOVIĆ PETAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
315,24
BOŽOVIĆ PREDRAG
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
459,01
BULEVAR REVOLUCIJE 8/2
237,32
BOŽOVIĆ RADMILA
BOŽOVIĆ RADOVAN
BOŽOVIĆ RAKA
B.REVOLUCIJE BR.8/3 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B2 BAR
CRNA GORA
ZAGRAĐE BR.12 SUTOMORE CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA B2/25
ZAGRAĐE
266,91
95,11
GORA
ST.BAR,BELVEDER BR.218 BAR
STARI BAR, BELVEDER
CRNA GORA
BR.218
BOŽOVIĆ SLAVICA
SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
967,36
BOŽOVIĆ ŠPIRO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
186,01
J.STOJANOVIĆA BR.6 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
III/11
RUTKE 216 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
134,42
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
324,87
BOŽOVIĆ ROSICA
BOŽOVIĆ TOMISLAV
BOŽOVIĆ VELJKO
BOŽOVIĆ VIDOSAVA
BOŽOVIĆ VUKAŠIN
BOŽOVIĆ VUKOMIR
BOŽOVIĆ VUKOTA
J.TOMAŠEVIĆA 4/21 BAR CRNA
GORA
CARA LAZARA 49 SUTOMORE BAR
UL.NIKOLE R.LEKIĆA BR.9 BAR
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.16 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
49
115,88
240,51
583,84
NIKOLE R. LEKIĆA BR.9
582,4
MIŠIĆI
93,57
BOŽOVIĆ ŽELJKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
381,29
BOŽOVIĆ(BOGAVAC) RADOSAVA
SUTOMORE BAR
SUTOMORE
774,43
24.NOVEMBRA H-23
552,4
DUBRAVA
856,01
BOŽOVIĆ(OSTOJIĆ) MARIJA
BRACANOVIĆ BRANISLAV
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
PARISKE KOMUNE 119/17
BEOGRAD SRBIJA
BRACIĆ ADŽIJA
PINČIĆI BAR CRNA GORA
PINČIĆI
111,32
BRACIĆ BAJRAM
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
209,81
PINČIĆI 4/B
251,32
BRACIĆ BEĆIR
PINČIĆI BR.48 ŠESTANI CRNA
GORA
BRACIĆ BRAHIM
PINČIĆI BR.8A ŠESTANI BAR
PINČIĆI 8/A
115,53
BRACIĆ BRAHIM
PINČIĆI BAR CRNA GORA
PINČIĆI
79,95
BRACIĆ ĆAMIL
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
376,37
BRACIĆ ĆAZIM
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
478
BRACIĆ DULJO
PINČIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
KOPŠTIN
204,37
BRACIĆ HADŽIJA
PINČIĆI BR.1 ŠESTANI BAR
PINČIĆI 1
212,91
BRACIĆ HAJDAR
PINČIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
PINČIĆI
141,77
BRACIĆ HALIL
PINČIĆI BR.2A ŠESTANI BAR
PINČIĆI 2/A
270,32
BRACIĆ ISTREF
D.ZALJEVO BR.50 BAR
DONJE ZALJEVO 50
279,8
PINČIĆI 5
420,92
BRACIĆ JUSUF
PINČIĆI BR.7 ŠESTANI CRNA
GORA
BRACIĆ KASEM
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO
143,3
BRACIĆ METO
MARSTIJEPOVIĆI BAR
GORNJI MAROVIĆI
379,64
BRACIĆ MUJO
DONJA PODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO DONJA PODA
205,74
BRACIĆ MURTO
ZALJEVO BB BAR
PINČIĆI
689,57
BRACIĆ NAZIM
PINČIĆI BR.6 ŠESTANI BAR
PINČIĆI 6
171,46
MILA BOŠKOVIĆA H-11
578,01
BARTULA 52
350,81
BRACIĆ OMER
BRACIĆ RAMO
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VI BAR
CRNA GORA
BARTULA BR.53 ST.BAR CRNA
GORA
BRACIĆ REŠIT
PINČIĆI BR.2 ŠESTANI BAR
PINČIĆI 2
120,5
BRACIĆ RIZO
PINČIĆI BR.4-A ŠESTANI BAR
PINČIĆI 4/A
119,25
BRACIĆ SAIT
PINČIĆI BR.4 ŠESTANI BAR
PINČIĆI 4
124,19
BRACIĆ SAMIR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
124,32
BRACIĆ SMAIL
PINČIĆI BR.4 ŠESTANI BAR
PINČIĆI 4
109,66
BRACOVIĆ ASLAN
MARTIĆI BR.31 OSTROS BAR
MARTIĆI 31
468,6
BRACOVIĆ CUFO
MARTĆI BR.40 OSTROS BAR
MARTIĆI 40
181,94
BRACOVIĆ NENAD
POPOVIĆI BB BAR
POLJE
317,23
BRACOVIĆ REDŽEP
MARTIĆI BR 39 OSTROS BAR
MARTIĆI 39
464,09
BRACOVIĆ ZORICA
BJELIŠI BR.28-A BAR
BJELIŠI 28/A
235,08
POLJE
232,13
BRADIĆ VITOMIR
BRADONJIĆ ALEKSANDAR
BRAĐAN PETAR
BRAIĆ DIDER
ZANKOVIĆI BB SUTOMRE CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
MAROVIĆI
GORA
PARTIZANSKI PUT 77 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
MIROŠICA I SUTOMORE CRNA
GORA
PUT 77
129,59
353,95
SUTOMORE, MIROŠICA I
197,13
BRAJKOVIĆ MILIJA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
100,51
BRAJKOVIĆ MILOJICA
GORNJI ŠUŠANJ BAR
GORNJI ŠUŠANJ BB
268,7
BRAJKOVIĆ VUKOMIR
BORSKA BR.6 BAR
BORSKA 6
302,9
BRAJOVIĆ MILKA
CARA LAZARA BB BAR CRNA GORA
BRAJOVIĆ ALEKSANDAR
RISTA LEKIĆA D-10 BAR
RISTA LEKIĆA D-10
183,27
BRAJOVIĆ BLAŽO
POLJE I BR.12 BAR CRNA GORA
POLJE 6
137,58
BRAJOVIĆ BORISLAV
POLJE I BR.10B BAR CRNA GORA
POLJE 10
1385,38
POLJE BAR
POLJE BB
178,98
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
276,29
MILA BOŠKOVIĆA H-11
443,63
POLJE BB
315,31
SUTOMORE, RUTKE
52,27
POLJE
345,33
POLJE I/10/C
250,87
POLJE 114
64,38
POŽAREVAČKA BR.7
79,71
MAROVIĆI
50,94
24.NOVEMBRA 4
256,06
BRAJOVIĆ DUŠAN
BRAJOVIĆ DUŠANKA
BRAJOVIĆ IRENA
BRAJOVIĆ MARICA
BRAJOVIĆ RADOVAN
BRAJOVIĆ SINIŠA
BRAJOVIĆ VIDAK
BRAJOVIĆ ZDENKO
BRAJOVIĆ(POPOVIĆ) ZORKA
BRAKIĆ REŠID
BRAKOČEVIĆ MARINKO
BUL.REVOLUCIJE B-4 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/V BAR
CRNA GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
ŠUMAD.BRIGADA BR.20 TOPOLA
SRBIJA
POLJE BB BAR
POLJE I BR.10C
BAR
POLJE 114 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 7ST.7 BAR CRNA
GORA
MAROVIĆI BR.25 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.4 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
BB
306,89
BRALETIĆ NORMELA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
71,69
BRALIĆ RASIM
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
155,82
BRANKOVAN RADMILA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.125
63,71
MILA BOŠKOVIĆA H-11
458,44
GLUHI DO
68,56
BRANKOVIĆ BORO
BRANKOVIĆ BRANISLAV
M.BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE BAR
BRANKOVIĆ DANILO
GLUHI DO BR.19 VIRPAZAR CRNA
GORA
GLUHI DO 22
685,2
BRANKOVIĆ DRAGO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
137,64
BRANKOVIĆ ILIJA
GLUHI DO BR.22 VIRPAZAR BAR
GLUHI DO 22
223,12
BRANKOVIĆ IVO
BELVEDER 221 BAR
24.NOVEMBRA 16A
246,96
BRANKOVIĆ LJUBICA
GLUHI DO BR.31 VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
129,11
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
251,74
GLUHI DO
613,99
BRANKOVIĆ OBREN
BRANKOVIĆ RADOVAN
BRANKOVIĆ SAVO
BRANKOVIĆ SLAVKO
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
UL.24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GLUHI DO
GORA
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
164,36
285,36
BAR
PUT
BRANKOVIĆ ZDRAVKO
RUTKE BR.183 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
958,8
BRANKOVIĆ ŽIVADIN
ŠUŠANJ BR.113 BAR
ŠUŠANJ 113
72,19
ŠUŠANJ
121,06
SUTOMORE, GOLO BRDO
219,19
BRANKOVIĆ ŽIVOMIR
BRAŠMOVIĆ MIKO
BOJE PROKIĆA 23 SMEDERVSKA
PALANKA
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE CRNA GORA
BRATO OLGA
RUTKE BB SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
251,63
BRCANOVIĆ DRAGOLJUB
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
323,11
BJELIŠI
10867,67
BULEVAR REVOLUCIJE 21
73
BRČVAK NEDŽAD
BRESCIANINI JULIJA
NASELJE RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.21 BAR
CRNA GORA
BREŠKIĆ MATO
ZGRADE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, ZGRADE
116,54
BREŠKIĆ NENAD
POBRĐE BR.250 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
370,47
BREŽANIN (VUČIĆEVIĆ) VELIKA
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI BREŽANI
247,53
BREŽANIN GORDANA
POŽAREVAČKA 1 BAR
POŽAREVAČKA
268,64
BREŽANIN ILIJA
PEROČI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (PEROČI)
97,19
BREŽANIN JOVO
BREŽANI BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BREŽANI
154,53
BREŽANIN LJUBO
BJELILA SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (PEROČI)
1063,69
BREŽANIN MARA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
171,52
BJELILA
402,52
BREŽANIN MARKO
BJELILA,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
BREŽANIN MARKO
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (PEROČI)
101,39
BREŽANIN MIODRAG
BREŽANI,MIŠIĆI BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
240,43
BREŽANIN NIKOLA
BREŽANIN NIKOLA
BREŽANIN RADMILA
HAJ NEHAJ,BJELILA BAR CRNA
GORA
MIŠIĆI SUTOMORE CRNA GORA
POD RUDINOM,MIŠIĆI BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ
489,97
MIŠIĆI (PEROČI)
57,01
MIŠIĆI
130,04
BREŽANIN SAVO
MIŠIĆI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI
275,89
BREŽANIN SRETO
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
160,84
BREŽANIN STANA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
112,7
BREŽANIN ŽELJKO
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
180,57
SUTOMORE
553,57
BRKAN ANTO
RUTKE BB KOD BRKAN PERA
SUTOMORE BAR
BRKAN ANTO
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC BB
376,03
BRKAN BRANKO
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE
1323,73
BRKAN BRANKO
RUTKE-GORELAC SUTOMORE BAR
BRKAN IVAN
BRKAN MARA
BRKAN MARKO
BRKAN MARKO
GORELAC BR 195 SUTOMORE CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
GORELAC BR 100 SUTOMORE BAR
24.NOVEMBAR 12 C BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA G9/10
487,67
SUTOMORE, GORELAC
1445,98
ZANKOVIĆI
447,13
SUTOMORE, GORELAC
264,22
24.NOVEMBRA
539,01
BRKAN MILENKO
GORELAC 228 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 228
284,76
BRKAN NEDELJKA
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
164,52
TOPOLICA
1303,31
PEČURICE
224,42
PEČURICE UL.105/34
240,79
BRKAN PERO
BRKANOVIĆ AHMED
BRKANOVIĆ ĆAMIL
VUKA KARADŽIĆA H-2 BAR CRNA
GORA
PEČURICE BAR CRNA GORA
ULICA 105/34
DUBRAVA BAR
BRKANOVIĆ ĆAMILA
PEČURICE BAR
PEČURICE
638,99
BRKANOVIĆ EMIN
PEČURICE BB BAR CRNA GORA
PEČURICE
199,53
BRKANOVIĆ FATIMA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
569,46
BRKANOVIĆ IBRAHIM
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
598,86
BRKANOVIĆ MUSTAFA
PEČURICE BAR
GRDOVIĆI
1374,67
BRKANOVIĆ SULEJMAN
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
748,83
BRKANOVIĆ TAHIR
PEČURICE II BR.21 BAR
GRDOVIĆI
230,4
AHMETOV BRIJEG
131,56
BRKIĆ VESNA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
BRKOVIĆ GORDANA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR
RISTA LEKIĆA D-12
563,55
BRKOVIĆ MILICA
POLJE DABECIĆA BAR
ZANKOVIĆI
461,82
BRKULJAN ČEDO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
132,96
BRNJADA DRAŽEN
BRNJADA BORISLAV
BRNJADA BORISLAV
ZANKOVIĆI,PAPANI BAR CRNA
GORA
MIROŠICA 1 SUTOMORE,BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI PAPANI
128,41
SUTOMORE, MIROŠICA I
423,47
RISTA LEKIĆA D-12
645,38
BRNJADA BRANISLAV
HAJ-NEHAJ BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
111,45
BRNJADA DRAGAN
HAJ-NEHAJ BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
124,72
MIŠIĆI
77,83
SUTOMORE, SUVI POTOK
283,82
BRNJADA MILO-JELA
BRNJADA PETAR
BUL. A. ČARNOJEVIĆA 135
N.BEOGRAD SRBIJA
SUVI POTOK,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
BRNJADA VOJIN
POLJE BR.80 BAR CRNA GORA
POLJE 80
354,09
BUBANJA MIOMIR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
66,15
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
125,3
SUTOMORE, MIROŠICA 2
492,37
BUBANJA MOMČILO
BUBANJA VUKOMAN
SUTOMORE MIROŠICA 2 BAR
CRNA GORA
BUBANJA ZORAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
397,12
BUBIĆ BISERA
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
120,34
BUBIĆ DŽIVAT
24.NOVEMBRA 12B BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12B/III/16
61,54
BUBIĆ RIFAT
PODGRAD BB STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
641,43
BUBIĆ SAFERA
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
763,23
BUČEVAC MIROSLAVA
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (KUĆIŠTA)
283,32
BUĆIN RADMILA
CARA LAZARA 103 SUTOMORE BAR
BUĆKOVIĆ MARA
ILINO LAMELA B5 BAR
ILINO LAM.B-5
VUKA KARADŽIĆA G-3 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
CRNA GORA
KARADŽIĆA G-3/16
BUDIMIĆ BATRIĆ
G.ZALJEVO BR.80 BAR
GORNJE ZALJEVO
330,74
BUDIMIĆ DESANKA
ČELUGA BAR
ČELUGA
342,44
BUDIMIĆ MIODRAG
ČELUGA BR.15A BAR CRNA GORA
ČELUGA
262,14
BUDIMIĆ PERICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
945,37
BUDIMIĆ PERICA
ČELUGA BAR
ČELUGA
398,92
BUGARSKI RADENKO
ZELENI POJAS BB BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
507,25
SUTOMORE, GORELAC
559,74
BUDIĆ MIRJANA
BUJIĆ DUŠAN
GORELAC BR.265 SUTOMORE
CRNA GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
103
130,21
422,58
415,41
BUJIĆ LUKA
GLUHI DO BR.6 VIRPAZAR BAR
TOMBA
468,46
BUJIĆ MILORAD
POŽAREVAČKA 5 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA
140,83
BUJIĆ MIODRAG
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA 116
231,47
BUJIĆ MIODRAG
V.ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 4/4
130,47
BUJIĆ PETAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
1652,32
BUJIĆ SAVO
POLJE BAR
POLJE
1068,19
BUJIĆ STEVO
POLJE I BR.41 BAR CRNA GORA
POLJE
925,19
BUJIĆ VASO
SUVI POTOK SUTOMORE BAR
SUTOMORE, SUVI POTOK BB
171,22
BUJIĆ VELIMIR
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
103,13
24.NOVEMBRA H-21
213,69
BUJIĆ VESELIN
RISTA LEKIĆA I-28 BAR CRNA
GORA
BUJIĆ VOJISLAV
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
328,85
BUJIŠIĆ MIRKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
192,41
BUJIŠIĆ RADOVAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
205,3
MILA BOŠKOVIĆA 6/23
205,21
RISTA LEKIĆA I-32
95,89
STARA AMBULANTA
215,42
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
395,27
ILINO BAR
ILINO
128,97
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
294,68
SUTOMORE, ZGRADE BB
65,98
ILINO
68,06
NIKOLE R. LEKIĆA 30
2389,06
JOVANA STOJANOVIĆA 8
484,37
BUKELIĆ MILORAD
BUKILIĆ SVETOZAR
BUKUMIRA MILISAV
BUKVIĆ ENVER
BULAJIĆ SLOBODAN
BULAJIĆ ŽARKO
BULAJIĆ-TOMIĆ VIDA
BULATOVIĆ ANDRIJA
BULATOVIĆ ANTON
BULATOVIĆ BLAGICA
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA I-32 BAR CRNA GORA
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
ZGRADA BB SUTOMORE CRNA
GORA
ILINO BAR CRNA GORA
NIKOLE LEKIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
BULATOVIĆ BOGDAN
R.LEKIĆA D-12 BAR
RISTA LEKIĆA D-12/9
614,46
BULATOVIĆ BOŠKO
G.RENA BR.25 BAR
STARI BAR, KURILO
885,83
BULEVAR REVOLUCIJE 32/7 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-
CRNA GORA
RUTKE SUTOMORE BAR,CRNA
1/7/32
BULATOVIĆ BOŠKO
BULATOVIĆ BOŠKO
GORA
287,2
SUTOMORE, RUTKE
615,45
BULATOVIĆ BRANISLAV
24.NOVEMBRA 14 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA BR.14
221,95
BULATOVIĆ BRANKO
STARI BAR BAR
POPOVIĆI 1
699,49
BULATOVIĆ CVETKO
OMLADINSKA BR.1 ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 1
672,36
BULATOVIĆ DANICA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO BB
279
BULATOVIĆ FILIP
BJELIŠI 100 BAR
BJELIŠI 100
376,48
BULATOVIĆ GORAN
N. R. LEKIĆA. BR.30 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 4
425,4
BULATOVIĆ JASMINKA
NIKOLE LEKIĆA BR.30 BAR
NIKOLE R. LEKIĆA 30
2469,31
BULATOVIĆ JULKA
SOKOLANA BAR
ŠUŠANJ
243,48
MILA BOŠKOVIĆA H-11
981,62
NIKOLE R. LEKIĆA 30
2335,06
JOVANA STOJANOVIĆA
347,93
STARI BAR, BRBOT
273,09
ŽUKOTRLICA
336,18
RISTA LEKIĆA D-12
524,61
SUTOMORE, GORELAC
702,87
BULATOVIĆ KOSTA
BULATOVIĆ LUKA
BULATOVIĆ LJUBIŠA
BULATOVIĆ MARIJA
BULATOVIĆ MIHAILO
BULATOVIĆ MILISAV
BULATOVIĆ MILOVAN
BULATOVIĆ MOMIR
BULATOVIĆ RADONJA
BULATOVIĆ STANA
BULATOVIĆ STOJAN
BULATOVIĆ SVETISLAV
BULATOVIĆ TOMO
M.BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
NIKOLE LEKIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 12 STAN
7,BAR CRNA GORA
STARI BAR BAR
M.BOŠKOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
R LEKIĆA D 12 5/27 BAR CRNA
GORA
GORELAC SUTOMORE BAR
LENJINOVA BR.12 SUTOMORE BAR SUTOMORE,LENJINOVA 12
54,62
J.TOMAŠEVIĆA 18/15 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
18/15
STARI BAR BAR
STARI BAR
84,78
ST.BAR, PODGRAD
302,68
ANTA ĐEDOVIĆA 39
229,23
TOPOLICA
402,84
STARI BAR,BOLNIČKO NASELJE
BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 39 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA 4/2-16 BAR
CRNA GORA
573,92
BULATOVIĆ VALENTINA
M.TITA D-5 1/8 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
259,85
BULATOVIĆ VUKSAN
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
193,64
BJELIŠI 9
77,25
BULATOVIĆ ZORKA
BULJUGIĆ GOJKO
BUNČIĆ MILOŠ
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.99 BAR
CRNA GORA
RADA STEVOVIĆA BR.7 NOVA
VAROŠ SRBIJA
BRATSTVA JEDINSTVA BR.68
DUBRAVA BAR
DUBRAVA, VOJVOĐANSKA
BB
233,12
DUBRAVA 68
133,07
BUNOŠ RADISLAV
ANTA ĐEDOVIĆA 143 ŠUŠANJ BAR
ANTA ĐEDOVIĆA
65,39
BUNTIĆ BRANISLAV
24.NOVEMBAR 20 BAR CRNA GORA
ILINO
682,74
BUNTIĆ FRANKA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 74
340,29
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 9
82,56
BUNTIĆ FRANO
J JOV.ZMAJA BR.9 BAR CRNA
GORA
BUNTIĆ RADOMIR
BUNTIĆ RATKO
J.TOMAŠEVIĆA 14/37 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
MAKEDONSKA BR.23 BAR CRNA
14/37
GORA
62,07
MAKEDONSKA 23
61,32
BUNTIĆ(IVOVIĆ) ANĐA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
112,69
BURIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
514,43
BURIĆ DRAGAN
BJELIŠI BR.8 BAR
BJELIŠI 6
109,64
BJELIŠI
554,84
RISTA LEKIĆA I-31
249,81
KUNJE, BUŠAT
302,39
DUBRAVA
284,55
HAJ NEHAJ
271,92
BURIĆ JANKO
BURIĆ MILOŠ
BURIĆ SRĐAN
BURMAZOVIĆ VOJKA
BURSAĆ MILAN
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.6 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-31 BAR CRNA
GORA
SLOBODE BR.43/1 PODGORICA
CRNA GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ ZANKOVIĆI CRNA
GORA
BURZAN MILENKO
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
280,46
BURZANOVIĆ SRĐAN
BORSKA BR.20 BAR CRNA GORA
BORSKA 20/2-II/7
214,28
MAKEDONSKA A-1
183,2
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
228,06
STARI BAR
456,85
BUŠKOVIĆ RADOJKA
BUTRIĆ VUKO
CAJOVIĆ SAMIR
VRANJINA BB PODGORICA CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-1 IX SPRAT
BAR
ŠANTANOV MOST,STARI BAR BAR
CRNA GORA
CAKOVIĆ LUCIJA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
ZANKOVIĆI
147,38
CANOVIĆ AHMET
MARTIĆI BR.40 OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
229,98
CANOVIĆ ALIJA
MARTIĆI BR.24 OSTROS BAR
MARTIĆI
402,05
CANOVIĆ AVDULJ
RUNJ 23 BAR
MARTIĆI
57,53
CANOVIĆ CAMIL
MARTIĆI OSTROS BAR
ČANJ
381,58
CANOVIĆ CAZIM
MARTIĆI BR.31 OSTROS BAR
MARTIĆI
283,36
CANOVIĆ ĆEMALJ
D.ZALJEVO BR.68 BAR CRNA GORA
ZALJEVO
428,92
CANOVIĆ ENVER
GORNJA ČELUGA BAR
BULEVAR REVOLUCIJE
1073,47
RUNJ 40 OSTROS BAR
MARTIĆI
178,6
MARTIĆI RUNJ
397,98
CANOVIĆ HASNIJE
CANOVIĆ MUHO
MARTIĆI BR.33,OSTROS BAR CRNA
GORA
CANOVIĆ MUSA
MARTIĆI BR.6 OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
98,1
CANOVIĆ MUSTAFA
G.RENA BR.15 BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
231,68
CANOVIĆ NEZIR
MARTIĆI BR.32 OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
469,4
BULEVAR REVOLUCIJE 15
151,22
CANOVIĆ NIJAZ
BUL. REVOLUCIJE BR.15 BAR CRNA
GORA
CANOVIĆ NIJAZIM
ČELUGA BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
1179,96
CANOVIĆ RAMAZAN
MARTIĆI OSTROS BAR
ČANJ
835,56
CANOVIĆ SALIH
KOPŠT OSTROS BAR
MARTIĆI
290,83
CANOVIĆ SALJO
MARTIĆI OSTROS CRNA GORA
MARTIĆI RUNJ
244,72
CANOVIĆ SELJATIN
RUNJ 29 OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI RUNJ
142,19
MARTIĆI
179,59
CANOVIĆ SMAIL
MARTIĆI BR.28,OSTROS BAR CRNA
GORA
CANOVIĆ TAHIR
MARTIĆI BR.1 OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
140,49
CANOVIĆ TAIP
TOMBA BAR
TOMBA
544,64
CAREVIĆ PETAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (TALIĆI)
178,18
CAREVIĆ PETAR
CAREVIĆI,ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ (CAREVIĆI)
239,25
CAREVIĆ ŽARKO
ŠUŠANJ BAR
JOVANA STOJANOVIĆA F-2
774,18
MIŠIĆI
735,06
CARIĆ MILAN
CAUŠEVIĆ SANJA
CECUNJANIN MAZO
CEHIĆ (BERGAM) ELIZABETA
CEKEREVAC(ŠAKIĆ) SAFIJA
CEKOVIĆ BRAHIM
MIŠIĆI BR 63 SUTOMORE CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 17 BAR
CRNA GORA
ILINO ISPOD PRUGE BR.237 BAR
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.4 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR
MALI OSTROS BR.10 OSTROS,BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE
17/3/1
53,69
ILINO, ISPOD PRUGE 237
668,87
BULEVAR REVOLUCIJE 4
281,79
ŠUŠANJ
84
MARTIĆI
217,24
CEKOVIĆ HAZIZA
MARTINIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
82,16
CEKOVIĆ IDRIZ
MALI OSTROS BR.15 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
58,11
CEKOVIĆ ISO
MALI OSTROS BR.31 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
54,23
MARTIĆI (VRLIĆI)
145,45
CEKOVIĆ NURO
MALI OSTROS BR.11 OSTROS,BAR
CRNA GORA
CEKOVIĆ ZENUN
VRLIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
586,83
CENOVIĆ DŽEMALJ
TEJANI BR.43 OSTROS BAR
MALI OSTROS
340,26
TEJANI (FLJOKAJ)
254,83
TEJANI (FLJOKAJ)
730,17
CENOVIĆ HAMID
CENOVIĆ HUSEIN
TEJANI BR.44,OSTROS BAR CRNA
GORA
TEJANI BR.42,OSTROS BAR CRNA
GORA
CENOVIĆ MEHMET
TEJANI BR.53 OSTROS BAR
TEJANI
660,8
CENOVIĆ NAFIJA
POLJE I, BR.82 BAR CRNA GORA
POLJE
311,13
CENOVIĆ OSMAN
TEJANI BR.41 OSTROS BAR
TEJANI (FLJOKAJ)
199,29
CENOVIĆ RAMO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
156,97
CEROVŠEK MILAN
24 NOVEMBAR 15 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
323,12
CIGANOVIĆ RINKA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
273,9
POŽAREVAČKA 1/9
72,56
CIKIĆ RANKO
POŽAREVAČKA LAMELA A-1 BAR
CRNA GORA
CIKIĆ ZEKO
POLJE BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1188,95
CIKOTIĆ ESAD
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
522,36
CIKOTIĆ KASUM
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
791,76
CIKOTIĆ MUJO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
182,41
POLJE
332,03
ANTA ĐEDOVIĆA
67,22
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
149,21
B.ČALOVIĆA BR.9 BAR CRNA GORA
DUPILO (G.SELO)
246,41
BRANKA ČALOVIĆA 9/4 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
9
CRNČEVIĆ MIOMIR
BJELIŠI II BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 17
1182,22
CRNČEVIĆ NIKOLA
M.TITA 9 BAR CRNA GORA
DUPILO (G.SELO)
703,29
CRNČEVIĆ PAVLE
BJELIŠI II BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 17
349,32
CRNČEVIĆ PAVLE
POPOVIĆI 8A BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
208,02
ILINO
304,82
MARŠALA TITA D 5
135,69
VLADIMIRA ROLOVIĆA
1297,33
BJELIŠI
261,24
SUTOMORE, MIROŠICA II
140,78
COKOVIĆ REFIK
CRNČEVIĆ DANILO
CRNČEVIĆ DRAGA
CRNČEVIĆ MIHAILO
CRNČEVIĆ MILICA
CRNČEVIĆ VELIMIR
CRNČEVIĆ VESELIN
CRNOGORAC SNEŽANA
CRNOVRŠANIN AJKUNA
CRNOVRŠANIN EMINA
GVOZDEN BRIJEG BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, ILINO BR. 184 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE A-1/VII BAR CRNA
GORA
ILINO BR.184,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
ILINO 228 BAR CRNA GORA
VUKA KARADŽIĆA BR.16
SUTOMORE CRNA GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MIROŠICA II,OROVO 109
SUTOMORE BAR
190,97
CRNOVRŠANIN MUJO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
235,25
CRNOVRŠANIN RIFAT
ILINO B.B. BAR CRNA GORA
ILINO BB
290,12
RISTA LEKIĆA I-27
110,5
CRNOVRŠANIN ŠABAN
RISTA LEKIĆA I-27 BAR CRNA
GORA
CRNJANSKI KAROLINA
G.ZALJEVO BR.47 BAR CRNA GORA
GORNJE ZALJEVO
211,88
CRNJIN JELISAVETA
RUTKE 22 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 22
528,8
CUCA ANDRIJA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
1065
CUKOVIĆ ALIJA
OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
437,14
CUKOVIĆ BEJTO
ĐENAŠEVIĆI BR.5 OSTROS BAR
OSTROS
119,57
CUKOVIĆ BRAHIM
CUKOVIĆI BR.5 OSTROS BAR
OSTROS
422,21
OSTROS
260,37
OSTROS
437,37
OSTROS
670,9
OSTROS
333,53
OSTROS
337
CUKOVIĆ DŽEMALJ
CUKOVIĆ ELEZ
CUKOVIĆ HAJRUDIN
CUKOVIĆ HUSEIN
CUKOVIĆ HUSEIN
CUKOVIĆI BR.20,OSTROS BAR
CRNA GORA
CUKOVIĆI BR.3 OSTROS BAR
CUKOVIĆI BR.8 OSTROS,BAR
CRNA GORA
CUKOVIĆI BR.12 OSTROS BAR
BERJAŠEVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
CUKOVIĆ ISO
CUKOVIĆI BR.15 OSTROS BAR
OSTROS
280,58
CUKOVIĆ JUNUZ
CUKOVIĆI BR.14 OSTROS BAR
OSTROS
79,62
CUKOVIĆ LJANO
CUKOVIĆI BR.18 OSTROS BAR
OSTROS
506,17
CUKOVIĆ MEHMED
CUKOVIĆI BR.2 OSTROS BAR
OSTROS
460,97
CUKOVIĆ MUHAMED
VELIKI OSTROS BAR CRNA GORA
MARTIĆI
121,88
CUKOVIĆ NAZIRE
CUKOVIĆI BR.16 OSTROS BAR
OSTROS
144,58
CUKOVIĆ NURO
MARKAŠEVIĆI BR.12 OSTROS BAR
OSTROS
125,25
CUKOVIĆ OSMAN
CUKOVIĆI BR.10 OSTROS BAR
OSTROS
206,38
CUKOVIĆ RIZO
CUKOVIĆI BR.13 OSTROS BAR
OSTROS
701,84
CUKOVIĆ SALJO
CUKOVIĆI BR.19 OSTROS BAR
OSTROS
106,46
OSTROS
399,48
OSTROS
308,99
OSTROS
1060,81
OSTROS
759,77
OSTROS
424,28
OSTROS
170,06
ZALJEVO
1547,2
OSTROS
583,65
CUKOVIĆ SELJIM
CUKOVIĆ SULEJMAN
CUKOVIĆ ŠABAN
CUKOVIĆ ZUHRA
CUROVIĆ ADEM
CUROVIĆ AIŠE
CUROVIĆ ALIJA
CUROVIĆ BECIR
CUKOVIĆI BR.10 OSTROS,BAR
CRNA GORA
CUKOVIĆI BR.7 OSTROS BAR
CUROVIĆI
BR.6,OSTROS BAR
CRNA GORA
CUKOVIĆI BR.14 OSTROS BAR
DONJI CUROVIĆI BR.10 OSTROS
BAR
DONJI CUROVIĆI BR.3,OSTROS
BAR CRNA GORA
D.ZALJEVO BR.2 STARI BAR BAR
GORNJI CUROVIĆI BR.1 OSTROS
BAR
CUROVIĆ CAFO
OSTROS BAR
OSTROS
134,82
CUROVIĆ CEMALJ
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
342,49
OSTROS
77,51
OSTROS
1278,28
CUROVIĆ ĆAZIM
CUROVIĆ DŽEVDET
DONJI CUROVIĆI BR.13 OSTROS
BAR
G.CUROVIĆI BR.5 OSTROS CRNA
GORA
CUROVIĆ ELEZ
G.CUROVIĆI BR.11 OSTROS,BAR
CRNA GORA
OSTROS
348,4
CUROVIĆ FADILJ
GORNJI CUROVIĆI OSTROS BAR
TRŽNI CENTAR D-8
768,79
CUROVIĆ FIZE
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
147,48
OSTROS
793,14
OSTROS
196,52
OSTROS
393,43
OSTROS
80,98
OSTROS
562,39
OSTROS
254,59
TOMBA
403,46
CUROVIĆ HAJDAR
CUROVIĆ HAJRUDIN
CUROVIĆ HAMID
CUROVIĆ HAMZA
CUROVIĆ JENUZ
CUROVIĆ JENUZ
CUROVIĆ KADRIJA
G.CUROVIĆI BR.9,OSTROS BAR
CRNA GORA
DONJI CUROVIĆI 16 OSTROS BAR
DONJI CUROVIĆI,OSTROS BAR
CRNA GORA
D.CUROVIĆI BR.9 OSTROS BAR
G.CUROVIĆI BR.8 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DONJI CUROVIĆI VELIKI OSTROS
BAR
TOMBA
BAR
CUROVIĆ LJANO
D.CUROVIĆI BR.7 OSTROS BAR
OSTROS
393
CUROVIĆ MUHAMET
D.CUROVIĆI BR.6 OSTROS BAR
OSTROS
156,46
OSTROS
1211,18
CUROVIĆ MUSA
DONJI CUROVIĆI VELIKI OSTROS
BAR
CUROVIĆ NEZIR
OSTROS BAR CRNA GORA
MARTIĆI
434,69
CUROVIĆ RAMIZ
D.CUROVIĆI BR.16 OSTROS BAR
OSTROS
670,68
CUROVIĆ REDŽEP
D.CUROVIĆI BR.5 OSTROS BAR
OSTROS
712,14
CUROVIĆ REŠIT
CUROVIĆI MALI OSTROS BAR
OSTROS
212,31
CUROVIĆ SALJO
D.CUROVIĆI BR.8 OSTROS BAR
OSTROS
390,25
CUROVIĆ TAIP
G.CUROVIĆI BR.7 OSTROS BAR
OSTROS
70,2
CUROVIĆ(MARKOVIĆ) ĐULIJA
DONJI CUROVIĆI V.OSTROS BAR
OSTROS
490,42
CVEJIĆ STEVAN
DUBRAVA BR.119 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
123,1
SUTOMORE, POBRĐE BB
763,37
CVETIČANIN MILAN
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
GORA
CVETIČANIN NENAD
POBRĐE BAR CRNA GORA
SUTOMORE H-1
2460,43
CVETIĆ ALEKSANDAR
RENA BB BAR
RENA
189,54
CVETIĆ MLADEN
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA
262,31
CVETIĆ SMILJKA
BORSKA 20/4 BAR CRNA GORA
BORSKA 20/IV
302,24
SUTOMORE, MADŽARI 20
337,22
BORSKA 38-A BAR
ŠUŠANJ, MRČELE NA PLOČU
162,53
PARTIZANSKI PUT 152
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT BB
CVETKOVIĆ BUDIMIR
CVETKOVIĆ DRENA
CVETKOVIĆ LJILJANA
ALEKSE NENADOVIĆ BR.13
BEOGRAD
52,4
CVETKOVIĆ PAULI
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
B.RADIČEVIĆA BR.45 BAR CRNA
UTJEHA, BRANKA
GORA
RADIČEVIĆA 45
CVETKOVIĆ VLADO
LIČKA BR.10 BEOGRAD SRBIJA
ZAGRAĐE
535,89
CVIJANOVIĆ MILAN
DUBRAVA BR.112A BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.112/A
165,73
BETANOVA GLAVICA BB BAR CRNA
MIŠIĆI, BETANOVA
GORA
GLAVICA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
RATAC
355,21
ILINO
347,35
ILINO
237,23
ZANKOVIĆI ZG.LEKIĆA
135,23
CVETKOVIĆ RADOSAV
CVIJETIĆ BORIVOJE
CVIJOVIĆ BUDIMIR
CVIJOVIĆ DUŠAN
CVIJOVIĆ RADOSLAV
ČABARKAPA BRANISLAVKA
MAKEDONKSA E-13/10 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BB BAR
HAJ NEHAJ,ZG.LEKIĆA BAR CRNA
GORA
396,28
451,75
74,81
ČABARKAPA GORAN
NAFTINE ZGRADE BAR CRNA GORA
NAFTINE ZGRADE
739,66
ČABARKAPA IVAN
POPOVIĆI BR.22 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
282,56
MAKEDONSKA G-20
54,65
ST.BAR, PODGRAD
92,46
JOVANA STOJANOVIĆA
96,65
SUTOMORE, BRCA
138,07
JOVANA STOJANOVIĆA 12
435,06
SUTOMORE, BRCA
1030,27
ŠUŠANJ (PERIĆI)
299,51
ŠUŠANJ (PERIĆI)
448,83
ČABARKAPA LJILJANA
ČABRENOVIĆ ANICA
ČAĐENOVIĆ ĐURO
ČAĐENOVIĆ UGLJEŠA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
PODGRAD STARI BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 12 BAR
CRNA GORA
BULEVAR LENJINA BR.89
ČAĐENOVIĆ(MASLOVARI)
PODGORICA CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA 12, ST.11/III
DANICA
BAR CRNA GORA
ČAKALOVIĆ JANA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
ČAKALOVIĆ JOZO
ČAKALOVIĆ VINKO
NOVO NASELJE BR.247 ŠUŠANJ
CRNA GORA
ŠUŠANJ
BR.276 BAR
ČALOVIĆ (KNEŽEVIĆ) VESNA
STARA RASKRSNICA BR.2 BAR
BJELIŠI
996,24
ČALOVIĆ BRANKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 25
1273,16
ČALOVIĆ DEJAN
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
1537,01
BJELIŠI
245,24
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 16
229,55
POŽAREVAČKA 16-B
273,41
MAKEDONSKA G-20
241,42
ČALOVIĆ DUŠAN
ČALOVIĆ ZORAN
ČAMDŽIĆ MILKO
ČANAK MARIJA
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.264 BAR
CRNA GORA
OMLADINSKA BR.16
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
POŽAREVAČKA LAMELA B BAR
CRNA GORA
PODGRAD 77 BAR
ČANTIĆ ADEM
VELJE SELO BR.28 BAR
VELJE SELO
938,91
ČANTIĆ ADZIJA
VELJE SELO BR.36 BAR
VELJE SELO
590,05
ČANTIĆ ALIL
VELJE SELO BAR
STARI BAR
189,78
ČANTIĆ BEĆIR
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
2530,39
VELJE SELO
229,6
ČANTIĆ ĆAZIM
VELJE SELO
BAR
ČANTIĆ MUHAMED
VELJE SELO BAR CRNA GORA
VELJE SELO
1634,58
ČANTIĆ OMER
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
350,14
VELJE SELO
861,01
ČANTIĆ OSMAN
VELJE SELO BR.26 BAR CRNA
GORA
ČANTIĆ SEMIR
POD GLAVICOM BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
418,62
ČAPRIĆ ISO
TOMBA II BR.28 BAR
TOMBA
547,7
ČAPRIĆ SADIK
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
1038,04
ČAPRIĆ SALIH
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
ČAPRIĆ TAHIR
TOMBA II BR.29 BAR
ČARAPIĆ IVAN
ČARAPIĆ MILORAD
KRALJA NIKOLE 167 PODGORICA
CRNA GORA
VULETIĆA BRIJEG BR.18 BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
424,61
TOMBA
973,42
DOBRA VODA
488,1
POPOVIĆI
180,92
POPOVIĆI
258,44
ČARAPIĆ RAJKO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
ČARAPIĆ RANKO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
ČARAPIĆ VASKO
POPOVIĆI BR.9 BAR
POPOVIĆI
90,65
ČARAPIĆ ŽARKO
VULETIĆA BRIJEG BR.20 BAR
POPOVIĆI 19
61,12
SUTOMORE, ZGRADE
265,73
ČARAVEŠA MILUN
ČAUŠEVIĆ NENAD
ČAVIĆ BRANISLAV
ČAVIĆ MILE
POLIMSKA BR.27 PRIJEPOLJE
SRBIJA
VUKA KARADŽIĆA H2/1
SUTOMORE BAR
ČANJ NAS. MASLINJAK
SUTOMORE BAR
BUL REVOLUCIJE 8/7 BETON BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA H-2/1
1027,94
81,1
ČANJ
132,88
BULEVAR REVOLUCIJE 8/7
319,33
ČEJOVIĆ ZENEPA
ĆURJAN,MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
74,22
ČEJOVIĆ BAJRAM
MARTIĆI BR.16 OSTROS BAR
MARTIĆI
203,13
4 PROLETERSKE BRIGADE BR.44
IV CRNOGORSKE BRIGADE
ŠUŠANJ BAR
AHMETOV BRIJEG BR.43 BAR CRNA
44
ČEJOVIĆ ČEDOMIR
ČEJOVIĆ ČEDOMIR
GORA
AHMETOV BRIJEG
97
299,24
ČEJOVIĆ DULJO
MALI OSTROS BR.31 OSTROS BAR
MARTIĆI
221,09
ČEJOVIĆ ELEZ
MALI OSTROS BR.32 OSTROS BAR
MALI OSTROS
137,65
ČEJOVIĆ ENVER
MARTIĆI BR.13 OSTROS BAR
MARTIĆI
73,74
ČEJOVIĆ GOJKO
ŽUKOTRLICA BAR
ČEJOVIĆ IGOR
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
177,22
ČEJOVIĆ IVAN
BJELIŠI 35 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 35
306,6
ČEJOVIĆ JENUZ
ĆURJAN OSTROS BAR
MARTIĆI
52,06
ČEJOVIĆ KOSA
BJELIŠI POD PRUGE BR.272 BAR
BJELIŠI
472,99
ČEJOVIĆ MARIJA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
352,16
ČEJOVIĆ MEHMED
MARTIĆI BR.14 OSTROS BAR
MARTIĆI
424,58
J TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
24.NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
19/IV
ČEJOVIĆ MILICA
ČEJOVIĆ MIROSLAV
ČEJOVIĆ NIKOLA
ČEJOVIĆ RADMILA
ČEJOVIĆ RAMAZAN
ČEJOVIĆ RANKO
ČEJOVIĆ SADIK
ČEJOVIĆ SANJA
ČEJOVIĆ TAHIR
ČEJOVIĆ VESNA
GORA
IV CRN PROL BRIGA BR.46 BAR
CRNA GORA
IV CRN.BRIGADE BR.44 BAR CRNA
GORA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
BUL REVOLUCIJE
BR.21 BAR
CRNA GORA
MARTIĆI BR.15 OSTROS BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.41
BAR CRNA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
46
24.NOVEMBRA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
46
229,27
188,57
513,73
59,64
ŽUKOTRLICA
84,11
MARTIĆI
127,21
AHMETOV BRIJEG
59,61
MARTIĆI
188,08
MILA BOŠKOVIĆA H-6
87,62
MARTIĆI
143,32
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-
126,9
GORA
6/III/14
ČEJOVIĆ ZIJO
MALI OSTROS BR.29 OSTROS BAR
MARTIĆI
98,85
ČEKEREVAC MIROSLAV
ŠUŠANJ BR.148 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.148
167,09
ŠUŠANJ
182,81
24.NOVEMBRA 14/29
422,22
ČEKIĆ IBRAHIM
ČEKIĆ SELIM
ŠUŠANJ,PODČARDAK BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBRA 14/29 BAR CRNA
GORA
ČELEBIĆ ANĐA
POBRĐE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
364,53
ČELEBIĆ GOJKO
BJELIŠI L-2/1 BAR
BJELIŠI
119,38
ČELEBIĆ HAKIJA
BORSKA 5 BAR CRNA GORA
BORSKA 5
471,17
ČELEBIĆ JONUZ
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
ČELEBIĆ MILAN
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
ČELEBIĆ NADA
M.TITA BR.35/20 BAR CRNA GORA SUTOMORE, CARA LAZARA
ČELEBIĆ NIKOLA
ČELEBIĆ SLOBODAN
ČELEBIĆ TAMARA
ČELEBIĆ VEHBO
ČELEBIĆ ZORAN
ČELIĆ ANĐA
42
POPA DUKLJANINA B-2, 20/4 BAR
POPA DUKLJANINA B-II
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA F-42,II/7 BAR CRNA
20/4
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
GORA
V.ROLOVIĆA F-42,A/II BAR CRNA
42
GORA
ČELUGA (RONKULA) BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR
MILA BOŠKOVIĆA 12/II BAR CRNA
GORA
865,91
1087,99
115,54
320,04
769,29
RISTA LEKIĆA D-11
323,31
RONKULA
997,62
ILINO
120,4
MILA BOŠKOVIĆA 12
259,63
ČELIĆ DRAGANA
ŠUŠANJ 253 BAR
ILINO
675,67
ČELIĆ FRANO
ŠUŠANJ ILINO BAR
ILINO
71,22
ČELIĆ MARKO
MIROVICA BR.126 BAR CRNA GORA
MIROVICA 126
300,22
ČELIĆ NIKOLA
D.ZALJEVO BR.18 STARI BAR BAR
ZALJEVO
801,1
ČELIĆ PETAR
G.RENA BR.45 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-21
700,7
ČELIĆ PETAR
TRŠANJ BR.61 BAR CRNA GORA
TRŠANJ 61
106,01
ČELIĆ STEVO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
294,91
ČELJIĆ BRANISLAV
ILINO BR.195 BAR
ILINO
81,75
BULEVAR REVOLUCIJE 2
200,23
RISTA LEKIĆA I-30
372,37
ČEPIĆ SLAVKO
ČETKOVIĆ BORISLAV
BULEVAR REVOLUCIJE BR.2 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
ČIČAKIN BOŠKO
ZAGRAĐE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
519,36
ČIKMIROVIĆ ADEM
GRDOVIĆI BR.18 BAR
GRDOVIĆI
440,27
ČIKMIROVIĆ AIŠA
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
306,16
ČIKMIROVIĆ AJKA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
182,27
ČIKMIROVIĆ BRAHIM
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
72,4
ČIKMIROVIĆ EMINA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
893,18
ČIKMIROVIĆ EMRO
GRDOVIĆI BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
356,63
ČIKMIROVIĆ HALIL
GRDOVIĆI BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
155,99
ČINDRAK MERFAD
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.91
370,2
ČINDRAK SEVDA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
114
ČINDRAK ŠEFKIJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
3113,99
ČIVOVIĆ BEKO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
202,68
ČIVOVIĆ ERNAD
ČIVOVIĆ ZENO
J. J. ZMAJA BR.15
BAR CRNA
GORA
J.JOVANOVIĆA ZMAJA BR.15 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ
227,53
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 15
300,2
ČIZMOVIĆ MIĆUN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
328,88
ČOBALOVIĆ ADŽIJA
DABEZIĆI BAR
DOBRA VODA
1510,54
ČOBALOVIĆ SULJO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
474,5
ČOBELIĆ MARIJA
BJELIŠI BR.9 BAR
BJELIŠI 9
376,88
ČOBELJIĆ RADMILA
V.ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 9
187,9
STARI BAR
328,63
STARI BAR
333,82
STARI BAR, MAHALA
822,91
ČOBIĆ DRAGICA
ČOBIĆ ABDULAH
ČOBIĆ ADŽIJA
BORSKA 8 I SPRAT BAR CRNA
GORA
MAHALA ST.BAR BAR
MAHALA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
ČOBIĆ BRAHIM
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
530,42
ČOBIĆ DŽELADIN
GORNJA ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
747,57
ČOBIĆ DŽEMAL
STARI BAR BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
228,35
ČOBIĆ DŽEPO
STARI BAR BAR
STARI BAR
86,18
ČOBIĆ ESMA
STARI BAR BAR
STARI BAR, MAHALA
118,8
ČOBIĆ HANIFA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, MAHALA
78,85
ČOBIĆ ISMAIL
ČELUGA BR.132 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
245,95
ČOBIĆ JUSUF
ČELUGA BR.62 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
291,54
STARI BAR
118,9
ČOBIĆ MINO
ŠANTANOV MOST,STARI BAR BAR
CRNA GORA
ČOBIĆ MURTO
D.ZALJEVO BR.6 STARI BAR BAR
ZALJEVO
701,16
ČOBIĆ NEDŽAD
ČELUGA BAR
STARI BAR, MAHALA
54,8
ČOBIĆ NOVAK
MARŠALA TITA 9 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 7
198,4
ČOBIĆ OMER
ČELUGA BR.133 BAR
GORNJA ČELUGA
364,83
ČOBIĆ OSMAN
ČELUGA BR.134 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
188,66
24.NOVEMBRA 128
558,6
POPA DUKLJANINA 6/1
405,62
ČOBIĆ RAMADAN
ČOBIĆ RAŠKO
24 NOVEMBRA 128 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 6/1 BAR CRNA
GORA
ČOBIĆ REDŽEP
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
322,76
ČOBIĆ SMAIL
9.JANUARA BR.27 STARI BAR BAR
STARI BAR
273,68
ČOBIĆ ŠERIF
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
72,43
ČOBIĆ ŠUĆO
BRBOT STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
96,26
ČOBIĆ VELIJA
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
94,17
ČOBIĆ VESNA
ČOBIĆ(ZBILJIĆ) KATA
ŠUŠANJ, DŽURELOVO BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA I-B
BAR
ŠUŠANJ
500,57
TOPOLICA
789,14
ČOBOVIĆ ADEM
PEČURICE BAR
JOVANA STOJANOVIĆA 3
303,66
ČOBOVIĆ ĆEMAL
POLJE BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
564,21
ČOBOVIĆ DŽELAL
KOŠTANJICA BR.32 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
168,36
KOŠTANJICA
622,16
ČOBOVIĆ ELEZ
KOŠTAJNICA OSTROS,BAR CRNA
GORA
ČOBOVIĆ FADILJ
KOŠTANJICA BR.56 OSTROS BAR
OSTROS
223,94
ČOBOVIĆ HAJDAR
KOŠTANJICA BR.62 OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
264,87
ČOBOVIĆ HALIL
KOŠTANJICA BR.46 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
1165,2
ČOBOVIĆ INDINA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
113,88
ČOBOVIĆ MEHMED
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
810,73
KOŠTANJICA
779,97
ČOBOVIĆ RABIJA
KOŠTANJICA BR.43 OSTROS,BAR
CRNA GORA
ČOBOVIĆ REDŽEP
KOŠTANJICA BR.45 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
520,88
ČOBOVIĆ SALJO
KOŠTANJICA BR.48 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
539,79
ČOBOVIĆ SULEJMAN
GORNJA ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
462,99
ČOBOVIĆ SULTANA
KOŠTANJICA BR.41 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
551,23
ČOBOVIĆ ŠUĆURIJA
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
87,47
ČOBOVIĆ ZENEPE
KOŠTANJICA BR.36 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
74,77
GORNJA ČELUGA
217,75
ČOBRENOVIĆ ALEKSANDAR
NIKO ANĐUSA BR.37 PETROVAC
NA MORU
ČOBRENOVIĆ ĐOKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
561,02
ČOHADŽIĆ OLIVERA
ŠUŠANJ BR 235 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
244,78
ČOKOVIĆ ENIS
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
532,9
ČOKOVIĆ HUSEIN
BJELIŠI BR.176 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1264,71
RISTA LEKIĆA I-31
93,82
ČOKOVIĆ MUSTAFA
RISTA LEKIĆA I-31 BAR CRNA
GORA
ČOKOVIĆ OMER
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
994,17
ČOKOVIĆ SALADIN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
587,33
BJELIŠI
1057,92
SUTOMORE, POBRĐE
122,19
ČOKOVIĆ ŠUĆRO
ČOKOVIĆ(ZAJOVIĆ) LUCIJA
BJELIŠI
BAR CRNA GORA
POBRĐE SUTOMORE BAR
ČOLA ESAD
M. BOŠKOVIĆA 16 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 16
76,93
ČOLAKOVIĆ RADIVOJE
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
678,81
ČOLAKOVIĆ RIZVAN
POPOVIĆI BR.77 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 77
330,62
ČOLIĆ STOJKO
V.KARADŽIĆA BB SUTOMORE BAR
ČOLOVIĆ FAHRUDIN
ČOLOVIĆ JUPO
ČORBIĆ MILADIN
ČORBIĆ PETAR
ČOVIĆ MILOVAN
ČOVIĆ RADENKO
ČOVIĆ SVETISLAV
DUBRAVA UL.112 BR.19 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA BB
601,95
DUBRAVA 19
472,02
BJELIŠI
193,26
HAJ NEHAJ
287,47
MARŠALA TITA
148,91
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
378,09
RENA BAR CRNA GORA
RENA BB
114,4
MAKEDONSKA G-18
1751,05
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
HAH NEHAJ. POD ZGRADOM BAR
CRNA GORA
MARŠALA TITA 21/3 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18/12 BAR CRNA
GORA
ČUBIĆ HASAN
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
298,8
ČUBRANOVIĆ SVETLANA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA I-27
586,2
SUTOMORE, MIROŠICA I
649,23
ČUČKOVIĆ SLAVKO
MIROŠICA I,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
ČUDOVIĆ BORKO
ZLATNA OBALA BAR CRNA GORA
SUTOMORE
304,77
ČUKIĆ LJUBIŠA
RATAC BB BAR CRNA GORA
RATAC
857,08
24.NOVEMBRA 8
558,77
JOVANA STOJANOVIĆA 6
168,71
ČUROVIĆ MILAN
ČUROVIĆ MILOVAN
24.NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 6/6 BAR
CRNA GORA
ČUROVIĆ VALENTINA
GORELAC BR.6 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
326,38
ČUROVIĆ ŽARKO
ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA 29
912,6
ČUTURIĆ SABRIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
456
RISTA LEKIĆA D-12/III/I BAR
RISTA LEKIĆA D-12/III/1
69,4
POŽAREVAČKA B-7
113,72
POLJE
416,12
ČUTURIĆ(KALAMPEROVIĆ)
SABRINA
ČVOROVIĆ PREDRAG
ĆAĆIĆ ZDRAVKO
POŽAREVAČKA B-7 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 34/1 BAR CRNA
GORA
ĆALASAN RAJKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 6
490,88
ĆALASAN VJERA
M.TITA D-5 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5
314,3
OBALA 13.JULA
652,33
ZAGRAĐE 62
83,77
ĆALASAN ŽELJKO
ĆALIĆ ĐORĐE
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.35 BAR
CRNA GORA
ZAGRAĐE BR.62 SUTOMORE BAR
ĆALOVIĆ ZORAN
STARI BAR
473,16
DUBRAVA BB
142,84
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
198,18
M.TITA BR.9 BAR CRNA GORA
ILINO
417,32
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
F1/6/33
ĆEMAN ELVIR
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
178,25
ĆEMAN HUZEIR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
278,16
MILA BOŠKOVIĆA H-12
519,51
ĆATOVIĆ ŠEMSUDIN
ĆAVAR LIDIJA
ĆEKLIĆ DRAGAN
ĆEKLIĆ ĐOKO
ĆEMAN RAGIP
STARI BAR BAR CRNA GORA
UL.112 BR.KUĆE 309 DUBRAVA BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
226,85
ĆEMAN REŠID
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12
407,28
ĆEMAN SAMIR
STARI BAR,KURILO BAR
STARI BAR, KURILO
438,51
ĆEMAN SENAD
ZUPCI BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10
2389,04
ĆEMAN ŠEFIK
RENA BB BAR
RENA BB
319,05
ĆEMAN ŠEMSO
RENA BB BAR CRNA GORA
MIROVICA BB
162,08
ĆEMAN ZAHBIJA
R.LEKIĆA D-12 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
602,8
ĆEMAN ZEHBIJA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
810,08
ĆERANIĆ ALIJA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
858,48
ĆERANIĆ DŽEMAL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
350,23
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4/12
635,01
RISTA LEKIĆA D-11
481,55
PEČURICE DUBRAVA
533,63
DOBRA VODA
209,62
ST.BAR, PODGRAD
327,3
ĆERANIĆ IDRIZ
ĆERANIĆ JASMINA
ĆERANIĆ MIRSAD
ĆERANIĆ REDŽEP
ĆERANIĆ ŠEFADIN
J.TOMAŠEVIĆA 4/12 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 4/12 BAR CRNA
GORA
BRATSVA I JEDINSTVA
DUBRAVA,BAR CRNA GORA
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
PODGRAD BR 91 STARI BAR CRNA
GORA
ĆERIMI EKREM
BELVEDER ST.BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
215,48
ĆETA MARKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
252,99
ĆETKOVIĆ DRAGOSLAV
ČANJ,PONORI BB BAR CRNA GORA
ČANJ PONORI
705,7
ĆETKOVIĆ ANDRO
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
840,77
ĆETKOVIĆ ANTO
V.ROLOVIĆA 24 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
228,4
JOVANA STOJANOVIĆA 81
118,37
505,95
ĆETKOVIĆ BRANISLAV
J. STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
GORA
ĆETKOVIĆ BRANKO
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
ĆETKOVIĆ DUŠAN
GLUHI DO BR.14 VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
328,15
ĆETKOVIĆ JAKOV
ILINO BB BAR
ILINO
546,78
ĆETKOVIĆ JANA
ZUPCI BAR CRNA GORA
TOPOLICA
333,86
ĆETKOVIĆ JANA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
296,06
MAKEDONSKA 21/I
62,56
ĆETKOVIĆ JOVANA
MAKEDONSKA BR.21 BAR CRNA
GORA
J. STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-
GORA
6/5
ĆETKOVIĆ MARA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
2643,68
ĆETKOVIĆ MARIJA
ČELUGA BR.84 BAR
GORNJA ČELUGA
313,02
SUTOMORE, MADŽARI
341,08
ZUPCI
458,64
MAKEDONSKA 16
187,86
ĆETKOVIĆ KRISTINA
ĆETKOVIĆ MARINA
ĆETKOVIĆ MATIJA
ĆETKOVIĆ MILENKO
ILINO ISPOD PRUGE BR.190
ŠUŠANJ BAR
ZUPCI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
50,43
ĆETKOVIĆ MILOSAVA
AHMETOV BRIJEG BB BAR
AHMETOV BRIJEG
227,58
ĆETKOVIĆ MITAR
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
110,94
ZUPCI
107,26
ZUPCI
490,38
ĆETKOVIĆ MITAR
ĆETKOVIĆ NIKO
MANDARIĆI,ZUPCI BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
ĆETKOVIĆ NIKOLA
ZUPCI BR.7 BAR
ZUPCI
120,47
ĆETKOVIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ 270 BAR
ŠUŠANJ
1581,31
ĆETKOVIĆ PAULINA
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
170,72
ŽUKOTRLICA
1276,05
ZUPCI
328,11
ŠUŠANJ
255,04
ĆETKOVIĆ PETAR
ŠUŠANJ
ĆETKOVIĆ PETAR
ZUPCI BR.22 BAR CRNA GORA
ĆETKOVIĆ RADMILA
BAR CRNA GORA
STOJANA KOVAČEVIĆA BR.22
NIKŠIĆ CRNA GORA
BRATSTVA I JEDINSTVA BR.7 BAR
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
CRNA GORA
JEDINSTVA 7
ĆETKOVIĆ SAIT
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
51,62
ĆETKOVIĆ SENKA
BJELIŠI II BAR
BJELIŠI 12
190,99
MAKEDONSKA 19
493,4
MILA BOŠKOVIĆA 10
87,44
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
600,84
GLUHI DO
487,68
ĆETKOVIĆ RUDOLF
ĆETKOVIĆ STANKA
ĆETKOVIĆ VINKO
ĆETKOVIĆ VLADISLAV
ĆETKOVIĆ VOJISLAV
ĆETKOVIĆ ŽARKO
ĆETOJEVIĆ NADA
MAKEDONSKA BR.19 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-1 IV SPRAT
BAR
GLUHI DO BR.12 VIRPAZAR CRNA
GORA
IV PROLETESRKE BRIGADE 22 BAR
IV CRNOGORSKE BRIGADE
CRNA GORA
22
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
77,08
115,71
388,45
ĆETOJEVIĆ NEDELJKO
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
HAJ NEHAJ
911,31
ĆETOJEVIĆ NEĐELJKO
HAJ-NEHAJ BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-24
2633,57
ĆINĆUR JOSIP
G.ŠUŠANJ B.B. BAR CRNA GORA
GORNJI ŠUŠANJ B.B.
144,64
ĆINĆUR MILIJANA
BJELIŠI 125 BAR
BJELIŠI 125
343,13
ĆINĆUR MILIJANA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
176
ĆINĆUR SAŠA
BJELIŠI BR.125 BAR
BJELIŠI
308,55
ĆINĆUR SAVO
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ILINO
256,41
ĆINĆUR SNEŽANA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
217,22
ĆINĆUR TOMISLAV
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
473,3
ĆIRAKOVIĆ RUMICA
RATAC BB SUTOMORE BAR
RATAC
99,69
IVA NOVAKOVIĆA SUTOMORE
SUTOMORE, OBALA
BAR
I.NOVAKOVIĆA
POBRĐE 238 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 238
ĆIRIĆ VELIKA
ĆIROVIĆ BORISAV
ĆIROVIĆ GORICA
CARA LAZARA 105 SUTOMORE BAR SUTOMORE, CARA LAZARA
143,81
67,86
422,44
ĆIROVIĆ LEPOSAVA
UTJEHA BAR
UTJEHA, SAVSKA
395,87
ĆIROVIĆ VUJADIN
BULEVAR REVOLUCIJE A-3 BAR
MAKEDONSKA A-3
509,59
SUTOMORE, BRCA
249,11
ĆORDAŠ DUŠAN
24.NOVEMBAR BR.11 BAR CRNA
GORA
ĆORIĆ (LEMAJIĆ) TATJANA
BORSKA 16/7 BAR CRNA GORA
BORSKA
520,47
ĆOROVIĆ ESMANA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
433,91
ĆOROVIĆ DUŠICA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
344,81
PEČURICE
490,21
24.NOVEMBRA 4/V
337,66
ĆOROVIĆ FATIMA
ĆOROVIĆ ZORAN
MAKEDONSKA E-13/33 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.4 BAR CRNA
GORA
ĆOSO MILOŠ
ČANJ II SUTOMORE BAR
ČANJ II
632,66
ĆOSO SLOBODAN
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
175,38
ĆOSOVIĆ BRANKA
POPOVIĆI B.B. BAR CRNA GORA
ZUPCI
120,14
ĆUBIĆ ASIM
BUŠAT-UTJEHA BAR
ĆUBIĆ EMRO
J.TOMAŠEVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
BUŠAT, PALJUŠKUV
PIJESAK
237,54
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
653,02
ĆUBIĆ IBRAHIM
PEČURICE BR.4 BAR
PEČURICE
404,64
ĆUBIĆ MUHAREM
PEČURICE BB BAR CRNA GORA
TRŽNI CENTAR
505,27
ĆUBIĆ NEDŽIP
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
320,16
TRŽNI CENTAR L-D-5
737,65
PEČURICE
756,88
ĆUBIĆ SANIJA
ĆUBIĆ SULEJMAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.5 BAR
CRNA GORA
PEČURICE I BR.5 BAR
ĆUKOVIĆ BRANKO
ĆUKOVIĆ ENISA
ĆULAFIĆ LEPOSAVA
V.KARADŽIĆA H-2, II/8
SUTOMORE, VUKA
SUTOMORE BAR
OBALA I.NOVAKOVIĆA BR.2
KARADŽIĆA H-2,ST 8
SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA BR.5 BAR CRNA
GORA
565,39
ILINO
138,1
MAKEDONSKA 5
58,34
ĆULAFIĆ LJUBOMIR
HAJ- NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
72,48
ĆULIBRK ŽELJKO
SEOCA VIRPAZAR,BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, POD MIRKOVIĆE
1699,5
ĆUPIĆ MIHAILO
ĆUPIĆ (JOVIĆEVIĆ) DUBRAVKA
ĆUPIĆ OLGA
ĆURČIĆ RADOVAN
ĆURČIJA IGOR
PARTIZANSKI PUT 133 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
500,15
BAR
PUT 133
POŽAREVAČKA 5 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 5
228,81
MILA BOŠKOVIĆA 16/V
75,65
24.NOVEMBRA H-22
93,04
SUTOMORE, BLOK ZELEN
709,44
MILA BOŠKOVIĆA BR.16/V BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
OBALA I. NOVAKOVIĆA BR.3
SUTOMORE BAR
ĆURČIN JECA
POBRĐE 266 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 266
124,11
ĆURČIN RUŽENA
POŽEČKA 43 BEOGRAD SRBIJA
KUNJE, BUŠAT
166,43
ĆURČIN VIOLETA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
397,09
AHMETOV BRIJEG
179,47
ĆURULIĆ DRAGICA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
ĆUVIZA BILJANA
ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
115,56
ĆUZOVIĆ ČEDO
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI
269,07
DABAJ PALJ
GURZA BAR CRNA GORA
GURZA
131,43
DABANOVIĆ ALEKSANDAR
13. JULA BR.6 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
505,75
DABANOVIĆ ALEKSANDRA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
SUTOMORE
182,4
MAKEDONSKA 9/46
58,74
MAKEDONSKA I-27
62,39
DABANOVIĆ ANĐELKA
DABANOVIĆ BORISLAV
MAKEDONSKA BR.9 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
DABANOVIĆ BORO
24. NOVEMBRA BAR CRNA GORA
POLJE
494
DABANOVIĆ BOŽIDAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
320,29
OBALA 13.JULA 6
332,94
DABANOVIĆ BRANKA
OBALA 13.JULA 6/2 BAR CRNA
GORA
DABANOVIĆ BRANKO
POLJE BAR
POLJE
844,68
DABANOVIĆ BRANKO
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
82,89
DABANOVIĆ CVETKO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
795,32
DABANOVIĆ DANIJELA
DABANOVIĆ DEJAN
DABANOVIĆ DEJAN
DABANOVIĆ DRAGAN
DABANOVIĆ DRAGO
DABANOVIĆ DRAGUTIN
DABANOVIĆ DRAGUTIN
DABANOVIĆ DRAŽEN
DABANOVIĆ DUŠAN
DABANOVIĆ ĐURO
DABANOVIĆ ĐUŠA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 8
IV CR. PRO.BRIGADE BR.34 BAR
IV CRNOGORSKE BRIGADE
CRNA GORA
34
BJELIŠI BR.82 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
239,89
JOVANA STOJANOVIĆA
432,43
ILINO
1183,08
BURTAIŠI
275,28
SEOCA
891,27
JOVANA TOMAŠEVIĆA
297,41
D. SEOCA BR.35 BAR
SEOCA
182,46
ILINO BR.5 BAR CRNA GORA
ILINO
863,44
SEOCA
481,82
J.TOMAŠEVIĆA BR.40 BAR CRNA
GORA
ILINO,IZNAD PRUGE ŠUŠANJ,BAR
CRNA GORA
RONKULA BB BAR
B.REVOLUCIJE BR.16 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30/64 BAR
CRNA GORA
DABANOVIĆI VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
103,39
897,59
DABANOVIĆ GAVRO
L.BOLJEVIĆA 41 PODGORICA
SEOCA
795,15
DABANOVIĆ GOJKO
BORSKA BR.16 BAR CRNA GORA
BORSKA 16
726,09
DABANOVIĆ GOJKO
SEOCA BAR
SEOCA
53,3
DABANOVIĆ GOJKO
DONJA SEOCA 17 VIRPAZAR BAR
SEOCA
780,75
DABANOVIĆ IKANA
DONJA SEOCA 24 VIRPAZAR BAR
SEOCA
319,79
DABANOVIĆ JANKO
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
107,37
DABANOVIĆ JOVAN
SEOCA VIRPAZAR BAR
BORSKA 14/V
305,8
DABANOVIĆ JOVAN
SEOCA BR.83 VIRPAZAR BAR
SEOCA
112,96
DABANOVIĆ KRSTO
POLJE BR.75 BAR
POLJE BB
341,19
DABANOVIĆ KRSTO
DONJA SEOCA 39 BAR
SEOCA
150,42
DABANOVIĆ LJILJANA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
212,63
RISTA LEKIĆA D-12
943,32
MARŠALA TITA D-5
630,72
SEOCA
53,31
STARI BAR, BELVEDER 216
194,78
JOVANA STOJANOVIĆA 4
269,9
SEOCA
96,9
DABANOVIĆ LJILJANA
DABANOVIĆ LJUBO
DABANOVIĆ MIHAILO
DABANOVIĆ MILICA
DABANOVIĆ MIODRAG
DABANOVIĆ MIODRAG
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
IV CRNOG.PROLET.34 BAR CRNA
GORA
SEOCA BAR
BELVEDER BR.216 STARI BAR
CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
D.MILUTINOVIĆA BR.38
PODGORICA CRNA GORA
DABANOVIĆ MIRKO
B.LENJINA 4 PODGORICA
SEOCA
198,34
DABANOVIĆ MIROSLAVA
V.ROLOVIĆA 5 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
757,53
DABANOVIĆ MITAR
DONJA SEOCA 41 BAR CRNA GORA
SEOCA
136,14
DABANOVIĆ NENAD
RATAC BB BAR BARCRNA GORA
SEOCA
457,71
DABANOVIĆ PREDRAG
BJELIŠI 24 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 24
156,58
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
276,36
DABANOVIĆ RADMILA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 BAR CRNA
GORA
DABANOVIĆ SAVO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
146,46
DABANOVIĆ SAVO
SEOCE VIRPAZAR BAR
SEOCA
146,65
DABANOVIĆ SAVO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
492,8
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
GORA
4 CRNOGORSKE PROLETERSKE
JEDINSTVA 15
IV CRNOGORSKE BRIGADE
BRIGADE BR.34 BAR
ILINO ISPOD PRUGE BR.4 BAR
34
DABANOVIĆ SONJA
DABANOVIĆ SRĐAN
DABANOVIĆ STOJAN
CRNA GORA
230,05
225,44
ILINO
799,32
DABANOVIĆ TOMISLAV
BJELIŠI 24 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
179,06
DABANOVIĆ UROŠ
SEOCA BAR
SEOCA
127,37
DABANOVIĆ VASILIJE
DONJA SEOCA BAR
SEOCA
206,74
DABANOVIĆ VELIKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
ILINO
193,9
DABANOVIĆ VELIKA
DONJA SEOCA 43 BAR
SEOCA
77,55
DABANOVIĆ VELIKA
DONJA SEOCA 27 BAR
SEOCA
71,99
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
102,27
DABANOVIĆ VIDO
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 ULAZ I
BAR CRNA GORA
DABANOVIĆ VIDOSAVA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
89,52
DABANOVIĆ VOJIN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
316,43
DABANOVIĆ VOJISLAV
SEOCA, VIRPAZAR BAR
SEOCA
169,59
DABANOVIĆ VUKAŠIN
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
137,15
DABANOVIĆ ZORKA
POLJE BAR
POLJE
985,33
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18/5
557,73
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
152,38
DABANOVIĆ ŽELJKO
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40 BAR
DABANOVIĆ(BOBANOVIĆ)
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.35 BAR CRNA
STOJA
GORA
DABECIĆ ASAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
1063,03
DABECIĆ ZILJA
MALA GORANA 33 BAR
VELJA GORANA
210,44
DABETIĆ DANILO
POLJE BAR
POLJE
567,54
DABETIĆ MUSTAFA
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
781,51
DABEZIĆ SULEJMAN
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
694,14
VUKA KARADŽIĆA I-1 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
GORA
KARADŽIĆA I-1
DABIĆ EMILIJA
POPOVIĆI 64 A BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
151,46
DABIĆ MILENKO
POPOVIĆI 64/A BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 64/A
185,97
DABIĆ BRANKA
332,66
DABOVIĆ ĐOKO
DABOVIĆ ANTO
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA B-3
90,99
ZUPCI
60,65
DABOVIĆ BRANISLAV
ŠUŠANJ BR.169 BAR CRNA GORA
ILINO
244,94
DABOVIĆ DARINKA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
233,88
NOVO NASELJE BR.219 ŠUŠANJ
ŠUŠANJ, NOVO NASELJE
BAR
219
DABOVIĆ ĐOKO
POLJE BAR
POLJE
116,13
DABOVIĆ FILIP
POLJE BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18
435,85
IZNAD ĐEDOVIĆA MOSTA 224
ŠUŠANJ, ĐEDOVIĆA MOST
ŠUŠANJ BAR
224
DABOVIĆ JOŠANA
KRUŠEVICA BAR
BRAĆENI
293,63
DABOVIĆ JOVAN
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 2
977,97
DABOVIĆ JUSUF
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
LIVARI
112,6
DABOVIĆ KOLJA
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
GURZA
244,71
DABOVIĆ LJUBINKA
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
VIRPAZAR
428,57
DABOVIĆ LJUBO
POLJE V BR.60/I BAR CRNA GORA
POLJE
103,69
SUTOMORE
1000,94
DABOVIĆ ĐOKO
DABOVIĆ JOSIF
DABOVIĆ MARA
GORELAC BR.84 SUTOMORE CRNA
GORA
272,22
391,48
DABOVIĆ MARE
SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
632,17
DABOVIĆ MARKO
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
57,21
DABOVIĆ MEHMED
LIVARI BR.17 ŠESTANI BAR
LIVARI
769,58
DABOVIĆ MILICA
KRUŠEVICA 25 BAR
BRAĆENI
304,45
DABOVIĆ MILICA
BRAĆENI BAR
BRAĆENI
281,19
JOVANA STOJANOVIĆA 6
150,52
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
130,34
24.NOVEMBRA 12A/34/I
67,64
RISTA LEKIĆA D-11
361,22
DABOVIĆ MILOSAVA
DABOVIĆ NEDA
DABOVIĆ NIKOLA
DABOVIĆ NIKOLA
J.STOJANOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-11 BAR CRNA
GORA
DABOVIĆ NIKOLA
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
396,38
DABOVIĆ NIKOLA
DABOVIĆI BR.14 VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
53,02
DABOVIĆ PAVLE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
87,61
DABOVIĆ PETAR
ILINO BR.104 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
385,69
DABOVIĆ PETAR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
617,47
DABOVIĆ PETAR
GURZA BAR CRNA GORA
GURZA
147,17
DABOVIĆ STJEPA
ZUPCI BAR
GURZA
537,93
DABOVIĆ ŠABAN
DABOVIĆI BAR CRNA GORA
LIVARI
137,86
DABOVIĆ TAHIR
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
196,58
DABOVIĆ VASILJKA
KRUŠEVICA 16 BAR
BRAĆENI
168,86
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5/17
281,27
BRAĆENI
104,1
BRAĆENI
66,13
BORSKA 8
790,73
SUTOMORE, MIROŠICA II
147,85
POŽAREVAČKA 13
54,39
ŠUŠANJ
133,34
DABOVIĆ VOJISLAV
DABOVIĆ VUKAŠIN
DABOVIĆ ŽARKO
DACIĆ SLOBODAN
DAČEVIĆ RADISAV
DAJKOVIĆ BRANKO
DAJKOVIĆ DEJAN
J.STOJANOVIĆA 2/4 BAR CRNA
GORA
BRAĆENI BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.3 BAR
CRNA GORA
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 13 BAR
POŽAREVAČKA BR. 13 BAR CRNA
GORA
DAJKOVIĆ DRAGAN
RISTA LEKIĆA D-11 VI/29 BAR
RISTA LEKIĆA D11/VI/29
647,77
DAJKOVIĆ PERO
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
271,76
DAKOVIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
590,71
DAMJANOVIĆ DUŠAN
POLJE BR.23 BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
507,03
DAMJANOVIĆ EMILI
NOVO NASELJE, ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
407,32
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
245,76
POŽAREVAČKA LAM.A-2,13
75,81
DAMJANOVIĆ MILJAN
DAMJANOVIĆ SAVO
POŽAREVAČKA LAMEL A-2 13 BAR
CRNA GORA
DAMJANOVIĆ VUKIĆ
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
1770,1
DANILOV VUKOSAVA
BUDIŠI SUTOMORE BAR
SUTOMORE (BUDIŠI)
70,07
DANILOVIĆ DANICA
TOMBA II BR.141 ST.BAR BAR
TOMBA (SUMINA)
196,22
SUVI POTOK BR.74 BAR CRNA
SUTOMORE, SUVI POTOK
GORA
BR.74
DAPČEVIĆ ADEM
DABEZIĆI BR.3 BAR
DABEZIĆI
254,88
DAPČEVIĆ HAJRIJA
BJELIŠI 247 BAR
BJELIŠI
407,73
ZGRADA PRVOBORCA 4/8
172,73
DANILOVIĆ ILIJA
DAPČEVIĆ ISTREF
ZGRADA PRVOBORCA 4/8 BAR
CRNA GORA
102,83
DAPČEVIĆ OMER
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
381,23
DAPČEVIĆ RAIMA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE POD KUĆOM
302,12
MARŠALA TITA 18/4
318,38
STARI BAR, BELVEDER
981,03
MILA BOŠKOVIĆA 18
145
MILA BOŠKOVIĆA 12
198,5
DAPČEVIĆ SADIK
DARČEVIĆ BORIS
DARMANOVIĆ SLOBODAN
DARMANOVIĆ VLADIMIR
MARŠALA TITA 18/4 BAR CRNA
GORA
BELVEDER STARI BAR BAR
MILA BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
DARMANOVIĆ(JOVANOVIĆ)
OLGA
DAŠIĆ ARSO
DAŠIĆ BUDIMIR
DAŠIĆ GORDANA
DAŠIĆ MILEVA
DAŠIĆ RADOŠ
DAŠIĆ STANIJA
DAVIDOVIĆ DIMITRIJE
POPOVIĆI BAR
NOVO NASELJE BR.85 ŠUŠANJ
BAR
24.NOVEMBAR BR.26 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6/32 BAR
CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA 9 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.27 2/28 BAR
CRNA GORA
NOVO NASELJE BR.84 ŠUŠANJ
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-27 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI 5
503,83
ŠUŠANJ
490,96
24.NOVEMBRA
273,15
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
89,64
BRANKA ČALOVIĆA
9
307,9
MAKEDONSKA
165,14
ŠUŠANJ
1083,4
RISTA LEKIĆA I-27
234,15
DAVIDOVIĆ DUŠAN
ŠUŠANJ 187 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE 187
1590,18
DAVIDOVIĆ ĐURO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
422,46
DAVIDOVIĆ ILINKA
POLJE BB BAR CRNA GORA
NOVI BAR
200,69
DAVIDOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR CRA GORA
BJELIŠI
296,15
DAVIDOVIĆ SLOBODAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
68,43
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16/5
198,49
24.NOVEMBRA 4
326,01
DAVIDOVIĆ STEVAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.16 BAR CRNA
DAVIDOVIĆ(DABANOVIĆ)
GORA
24 NOVEMRA 4/31 BAR CRNA
MILEVA
GORA
DEBELJA MARINA
POLJE BB BAR
BORSKA 5
484,04
DEBELJA ALEKSANDAR
BORSKA 3/15 BAR CRNA GORA
KUNJE
226,19
POLJE 39
313,21
DEBELJA FEDERIKO
BORSKA BR.3
BAR
DEDAJ ĐORĐE
RENA B.B. BAR CRNA GORA
RENA
591,59
DEDAJ VIKTOR
RENA B.B. BAR CRNA GORA
RENA
709,09
DEDEIĆ SEAD
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1461,06
DEDEIĆ SUAT
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1461,04
ŠUŠANJ, GORNJE ČAČKE
618,47
MAROVIĆI
406,34
JOVANA STOJANOVIĆA
155,97
ANTA ĐEDOVIĆA 37
435,21
TOMBA
1091,47
DEDEIĆ DAMIR
DEDEIĆ HASAN
DEDIĆ DRAGAN
DEDIĆ DRAGIŠA
DEDIĆ JOVANKA
GORNJE ČAČKE,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
MAROVIĆI
BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO ISPOD PRUGE 252 BAR
CRNA GORA
TOMBA BAR
DEDIĆ MILENKO
DEDIĆ MIRJANA
DEDIĆ NENAD
DEDIĆ RADISAV
DEDIĆ VELIKA
DEDIĆ VESNA
ILINO ISPOD PRUGE BR.80
ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA G-18/3 BAR CRNA
GORA
ILINO BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA F-17 BAR CRNA
GORA
ILINO
112,1
MAKEDONSKA G18/III/13
96,17
ILINO
244,37
MAKEDONSKA G-18
305,52
ILINO
499,31
MAKEDONSKA F-17
251,28
DEDIJER RADE
POLJE BR.8 BAR
POLJE
312,48
DEDIJER ZORKA
POLJE III BR.8 BAR CRNA GORA
POLJE
242,02
DEDIVANOVIĆ ZEFA
TEJANI BR.11 OSTROS BAR
TEJANI
291,76
MAKEDONSKA 23
435,81
STARI BAR
222,4
DEJANOVIĆ DRAGAN
DELALIĆ(DŽAJOVIĆ) SAIDA
ZG.GRANIT BR.23
MAKEDONSKO,BAR CRNA GORA
GRETVA,STARI BAR BAR CRNA
GORA
PARTIZANSKI PUT BR.120/1
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA 90-A BAR CRNA
PUT 120
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
GORA
42
DELIBAŠIĆ BRANKO
J.J.ZMAJA BR.18 BAR CRNA GORA
ILINO
209
DELIBAŠIĆ DANILO
MAKEDONSKA BR.90 BAR
BJELIŠI
414,17
RATAC
690,82
DELETIĆ MILOŠ
DELIBAŠIĆ BOSILJKA
DELIBAŠIĆ IBRAHIM
24 NOVEMBAR H-23 BAR CRNA
GORA
79,54
346,17
DELIBAŠIĆ MIHAILO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
128,94
DELIBAŠIĆ NEZIR
BRCA SUTOMORE BAR
24.NOVEMBRA H-23
111,01
DELIBAŠIĆ SLOBODAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
324,25
DELIBAŠIĆ ŽELJKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
801,22
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
1289,42
BJELIŠI
346,79
SUTOMORE, POBRĐE
1987,2
DELIĆ GORDANA
DELIĆ HURMETA
DELIĆ JOVO
DONJI BJELIŠI (KOD STOVAR
IŠTA CEROVO) BAR
POBRĐE 250 SUTOMORE,BAR CRNA
GORA
DELIĆ LJUBOMIR
BORSKA BR.7 BAR CRNA GORA
BORSKA 7
197,64
DELIĆ MILENKO
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE 8
319,99
ŽUKOTRLICA
750,7
DEMEK GEZA
ILINO ISPOD PRUGE BR.257/1
ŠUŠANJ,BAR CRNA GORA
DEMEK GEZO
SUTOMORE 318 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
1095,28
DEMIR HAŠIJA
PODGRAD BAR CRNA GORA
STARI BAR PODGRAD
101,59
DEMIROVIĆ RAZIJA
DEMIROVIĆ ABIDA
POŽAREVAČKA BR.1 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 7
164,29
MAKEDONSKA E-15
168,73
DEMIROVIĆ ADEM
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
128,83
DEMIROVIĆ AIŠA
ČELUGA BAR
MAKEDONSKA G-20
342,07
DEMIROVIĆ ALIJA
BOBOVIŠTE BR.9 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
458,79
DEMIROVIĆ ALJIJA
STARI BAR BB BAR CRNA GORA
DEMIROVIĆ BEĆIR
BOBOVIŠTE BR.11 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
491,04
BOBOVIŠTE
324,41
DEMIROVIĆ BEJTO
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
342,95
DEMIROVIĆ ĆEMAL
CKLA OSTROS BAR
CKLA
167,94
DEMIROVIĆ DŽELADIN
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
474,44
DEMIROVIĆ DŽEMAL
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
259,57
DEMIROVIĆ DŽEMAL
BOBOVIŠTE BR.6 OSTROS BAR
CKLA
331,2
DEMIROVIĆ DŽEMAL
CKLA BR.2 OSTROS BAR
CKLA
386,62
DEMIROVIĆ FAIK
CKLA BR.3 OSTROS BAR
CKLA
312,41
DEMIROVIĆ HAJRUDIN
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
88,84
DEMIROVIĆ HAMID
CKLA BR.8 OSTROS BAR
CKLA
349,3
DEMIROVIĆ HAMZA
PODGRAD BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
67,16
DEMIROVIĆ HASAN
CKLA OSTROS BAR
CKLA
310,97
DEMIROVIĆ IBRAHIM
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
137,37
DEMIROVIĆ ISO
CKLA BR.1 OSTROS BAR
CKLA
717,51
DEMIROVIĆ JENUZ
BOBOVIŠTE BR.10 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
166,36
DEMIROVIĆ JENUZA
CKLA BAR CRNA GORA
CKLA
108,58
DEMIROVIĆ MATIJA
TOMBA BAR
TOMBA (SUMINA)
201,34
DEMIROVIĆ MIHANA
BURTAIŠI BAR
STARI BAR, BRBOT
1181,51
DEMIROVIĆ MLADEN
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
503,54
DEMIROVIĆ MLADEN
RATAC BB BAR CRNA GORA
RATAC
313,1
DEMIROVIĆ MUHO
CKLA BR.7 OSTROS BAR
CKLA
429,93
DEMIROVIĆ MUJO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
296
DEMIROVIĆ OSMAN
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
764,35
BOBOVIŠTE
131,83
BOBOVIŠTE
609,86
BOBOVIŠTE
544,89
GORNJA ČELUGA
254,44
CKLA
292,14
DEMIROVIĆ RAMO
DEMIROVIĆ REDŽEP
DEMIROVIĆ RIZO
DEMIROVIĆ SALIH
DEMIROVIĆ SELATIN
BOBOVIŠTE BR.15 OSTROS,BAR
CRNA GORA
POLJE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
GORNJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
CKLA BR.4 OSTROS BAR
DEMIROVIĆ SELIM
BOBOVIŠTE BR.12 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
260,28
DEMIROVIĆ SELJATIN
BOBOVIŠTE BR.22 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
259,11
DEMIROVIĆ SULEJMAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
294,09
DEMIROVIĆ ŠAĆIR
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
69,27
DEMIROVIĆ TOMO
TOMBA II BR.8A BAR CRNA GORA
TOMBA
67,69
DEMIROVIĆ VINKO
TOMBA II BR.15 BAR CRNA GORA
TOMBA
640,11
POŽAREVAČKA 7
119,71
RISTA LEKIĆA D10/X/49
577,15
MARŠALA TITA C 16
86,5
BJELIŠI BB
320,83
ŠUŠANJ
175,88
MARŠALA TITA 25
458,88
ZANKOVIĆI
167,13
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
329,45
BJELIŠI ISPOD PRUGE BR.172 BAR
BJELIŠI
218,21
BULEVAR REVOLUCIJE B5 16/IV
BULEVAR REVOLUCIJE B-
BAR CRNA GORA
DUBRAVA, BIŠTINE BAR CRNA
5/16/IV
DEMOVIĆ MUFTAR
DERVIŠEVIĆ ISMET
DERVIŠEVIĆ RIALDA
DERVOVIĆ MIKI
DESANČIĆ SLAVICA
DESPOTOVIĆ DUŠAN
DESPOTOVIĆ MOMČILO
DESPOTOVIĆ SANJA
DESPOTOVIĆ SVETISLAV
DESPOTOVIĆ VUKOLA
DESTANOVIĆ AMIR
MAKEDONSKA
BR.3 BAR
R.LEKIĆA D-10,ST.49
BAR
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (kod bazena) BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
ŽELJEZNIČKE ZGRADE SUTOMORE
BAR
BUL.REVOLUCIJE A-1 IX SPRAT
BAR
GORA
57,51
DUBRAVA, BIŠTINE
716,81
DEŠIĆ BAJRAM
POLJE II BR.35 BAR CRNA GORA
POLJE
252,01
DEŠIĆ MUZAFER
RENA BAR CRNA GORA
RENA
160,22
DEŠIĆ RAFET
POLJE 35 BAR CRNA GORA
POLJE
718,84
DEŠIĆ RAMADAN
MAKEDONSKA 5/10 BAR
MAKEDONSKA 5/10
52,68
DETARI NEĐMIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
159,54
DEVČIĆ(JUZBAŠIĆ) KATA
SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 3
87,79
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
276,79
ŠUŠANJ
168,64
DEVIĆ DRAGAN
DEVIĆ DRAGAN
MOST DJEDOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
DEVIĆ DRAGIŠA
BJELIŠI 45 BAR
BJELIŠI 45
515,93
DEVIĆ DRAGOLJUB
BJELIŠI 85/C BAR
BJELIŠI 85/C
246,84
DEVIĆ DRAGOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
1521,99
DEVIĆ MARIJA
BJELIŠI BR.45 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
252,9
DEVIĆ MILIĆ
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
1278,62
DEVIĆ MIRA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 85/A
114,41
ŠUŠANJ
173,89
DEVIĆ NIKOLA
MOST DJEDOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
DEVIĆ RADA
JOVANA STOJANOVIĆA 6 VI/21
BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 6
365,85
DEVIĆ RADOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
270,48
DEVIĆ RADOSLAV
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
823,44
DEVIĆ-ŠĆEKIĆ OLIVERA
BJELIŠI BR.79 BAR
BJELIŠI
377,87
DIBRA ALIJA
TOMBA II BR.18 ST.BAR BAR
TOMBA
1042,73
DIBRA BEĆIR
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
187,54
DIBRA DURO
TOMBA II BR.19 BAR
TOMBA
553,89
DIBRA FADIL
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
357,6
DIBRA HASAN
TOMBA II BR.65A BAR
TOMBA
371,32
DIBRA ISMAIL
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
392,47
DIBRA JUSUF
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
139,73
DIBRA MAHMUD
DOBRA VODA BR.94 BAR
TOMBA
496,17
DIBRA MAHMUT
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
92,41
DIBRA MUJO
DOBRA VODA,VOLUICA BAR
DOBRA VODA
239,32
DIBRA SULEJMAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
222,03
DIDIĆ RADOMIR
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
435,18
SUTOMORE, ZGRADE
59,01
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
ZAGRAĐE
2459,11
VUKA KARADŽIĆA H-1 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
BAR
KARADŽIĆA H-1/I/2
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ 2 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
88,11
MIŠIĆI (POTOK)
689,75
ZAGRAĐE OSTROŠKA 4
75,51
SUTOMORE, POBRĐE
484,6
DIKLIĆ MARGITA
DIMIĆ DOBRIVOJE
DIMITRIJEVIĆ EMILIJA
DIMITRIJEVIĆ JELICA
DIMITRIJEVIĆ MILO
DIMITRIJEVIĆ TIHOMIR
DIMITRIJEVIĆ TOMISLAV
ZGRADE
SUTOMORE BAR
SUVI POTOK SUTOMORE CRNA
GORA
SAVE KOVAČEVIĆA 11/22 BOR
POBRĐE,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
116,91
DIMITRIJEVIĆ VOJISLAV
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE
106,44
DINIĆ ALEKSANDAR
RATAC SUTOMORE BAR
RATAC
151,07
BJELIŠI
135,39
SUTOMORE, MIROŠICA II
376,86
BJELIŠI
207,63
DINIĆ- MARKOVIĆ MAJA
DINIĆ MILOMIR
DIVAC SLAVKO
MIROŠICA II SUTOMORE - BAR
CRNA GORA
SUTOMORE BAR
IZETA ČAVIĆA BR.10/7
PRIJEPOLJE SRBIJA
DIVANOVIĆ RAGIB
PODGRAD STARI BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
125,93
DIVANOVIĆ AGIMA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
194,99
DIVANOVIĆ BAHRI
ČELUGA BB BAR
GORNJA ČELUGA
292,92
ST.BAR, PODGRAD
103,27
DIVANOVIĆ DULJO
STARI BAR - PODGRAD BAR CRNA
GORA
DIVANOVIĆ DŽEMILA
ČELUGA BR.127 BAR
GORNJA ČELUGA
254,87
DIVANOVIĆ FADILJ
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
400,02
24.NOVEMBRA LAM.15
270,12
BJELIŠI
144,76
24.NOVEMBRA 8
158,74
DIVANOVIĆ IVAN
DIVANOVIĆ MUHAREM
DIVANOVIĆ PETAR
24 NOVEMBAR
BR.12 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR
24 NOVEMBAR
BR.8 BAR CRNA
GORA
DIVANOVIĆ SABAHETA
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
74,28
DIVANOVIĆ SOKOL
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 198
611,88
PARTIZANSKI PUT SUVI
SUTOMORE, PARTIZANSKI
POTOK,SUTOMORE BAR
PUT
DJUKIĆ ŠEFKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO BB
691,82
DLAKIĆ REŠAD
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
639,55
BULEVAR REVOLUCIJE 2
414,69
POŽAREVAČKA
81,26
DJAKOVIĆ DIJANA
DOBRECOVIĆ PETAR
DOBRIĆ BRANISLAVA
DOBRKOVIĆ BLAŽO
BUL.REVOLUCIJE BR.2 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 11 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.26
BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
356,64
415,12
CRNA GORA
108/II
DOBRKOVIĆ BRANISLAV
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
510,11
DOBRKOVIĆ DANICA
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
453,5
24.NOVEMBRA 16/8
54,2
DOBRKOVIĆ DARKO
24 NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
GORA
DOBRKOVIĆ DIMITRIJE
RONKULA BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
369,34
DOBRKOVIĆ DRAGAN
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
273,98
DOBRKOVIĆ DRAGAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
513,49
DOBRKOVIĆ IKAČA
MAČUGE VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
218,99
DOBRKOVIĆ MARA
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUKOVIK
94,11
JOVANA TOMAŠEVIĆA 25/6
1671,78
DOBRKOVIĆ MILAN
DOBRKOVIĆ MILORAD
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.25
BAR CRNA GORA
IV CRN.PRO.BRIGADA BR.52 BAR
IV CRNOGORSKE BRIGADE
1365,17
CRNA GORA
52
DOBRKOVIĆ PERO
RONKULA BB BAR CRNA GORA
POLJE
147,6
DOBRKOVIĆ RADOVAN
BURTAIŠI BR.27 BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
260,87
DOBRKOVIĆ ROKSANDA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
118,66
DOBRKOVIĆ SAVO
BURTAIŠI BR.23 BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
158,45
DOBRKOVIĆ SLAVKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
192,22
DOBRKOVIĆ STANKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
1891,92
DOBRKOVIĆ VOJISLAV
ČELUGA BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
81,06
DOBRKOVIĆ VOJISLAV
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
55,78
DODIĆ ABAZ
DODIĆI BR.8 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
1018,53
DODIĆ ADEM
DODIĆI BR.17 ŠESTANI BAR
ARBNEŠ
990,66
DODIĆ BAJRAM
DODIĆI BR.12 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
265,13
DODIĆ BRAHIM
DODIĆI BR.28 OSTROS BAR
OSTROS
163,03
DODIĆ BRAHIM
DODIĆI BR.29 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
215,71
DODIĆ ĆAMIL
DODIĆI BR.25 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
196,56
DODIĆ DŽELAL
DODIĆI BR.14 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
330,37
DODIĆ DŽEVDET
DODIĆI BR.14 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
328,72
ARBNEŠ (DODIĆI)
87,8
ARBNEŠ (DODIĆI)
1513,84
ARBNEŠ (DODIĆI)
89,15
ARBNEŠ
213,78
DODIĆ HAJRIJA
DODIĆ HALIL
DODIĆ MUHAREM
DODIĆ MUHAREM
DODIĆI 27 OSTROS,BAR CRNA
GORA
DODIĆI BR.30 OSTROS,BAR CRNA
GORA
DODIĆI BR.23 OSTROS BAR
DODIĆI BR.79 OSTROS,BAR CRNA
GORA
DODIĆ MUJO
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
363,62
DODIĆ MUSA
DODIĆI BR.4 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
368,24
ARBNEŠ
220,33
DODIĆ MUSA
DODIĆI
DODIĆ OMER
DODIĆI BR.19 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
489,44
DODIĆ RAMAZAN
DODIĆI 18 OSTROS BAR
ARBNEŠ
258,69
DODIĆ REDŽEP
DODIĆI BR.5 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
356,06
DODIĆ REDŽEP
DODIĆI 23 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
535,47
DODIĆ REŠIT
PODGRAD BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
202,37
DODIĆ RIZO
DODIĆI BR.18 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
81,13
DODIĆ SABRIJA
DODIĆI 1 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
482,26
DODIĆ SADETIN
DODIĆI BR.16 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
847,04
DODIĆ SELIM
DODIĆI BR.3 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
468,25
DODIĆ SELJATIN
DODIĆI 21 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
452,75
DODIĆ SMAIL
DODIĆI BR.10 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
479,23
ARBNEŠ (DODIĆI)
713,49
DODIĆ SMAIL
BR.20 OSTROS BAR
DODIĆI BR.7 OSTROS,BAR CRNA
GORA
DODIĆ ŠABAN
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
192,75
DODIĆ VEBIJA
VELIKI OSTROS BAR CRNA GORA
MARTIĆI
148,51
DODIĆ VEBIJA
DODIĆI BR.6 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
54,38
DODIĆ ZENEL
DODIĆI BR.24 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
240,12
DODIĆI 22 OSTROS BAR
ARBNEŠ (DODIĆI)
152,4
TOPOLICA
792,41
DODIĆ(CUKOVIĆ) ZENEPE
DOJČINOVIĆ JELENA
MARŠALA TITA 18 OBJEKAT D -5
ULAZ 1/IV BAR
DOKIĆ MARKO
DOKNIĆ DRAGOLJUB
DOMAZETOVIĆ RANKO
DOŠEN LJILJANA
DOŠLJAK IGOR
DOŠLJAK PAVLE
DRAČA ŽARKO
DRAGANIĆ DRAGICA
DRAGANIĆ MILENKO
DRAGAŠ DRAGANA
DRAGAŠ MILORAD
DRAGAŠEVIĆ BOJANA
DRAGIĆ LUKA
DRAGIĆ MIĆA
DRAGIĆ ZORAN
DRAGIĆEVIĆ KOSA
MAKEDONSKA E-15 STAN BR.3
BAR
ILINO BR.54 BAR
M BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA ULAZ.1 STAN.12
BAR CRNA GORA
MIROŠICA 180 SUTOMORE BAR
ŽELJEZNIČKE ZGRADE
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 21/4 BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
BJELIŠI-AHMETOV BRIJEG BAR
CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
GORELAC BB SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
POBRĐE BR.155 SUTOMORE BAR
24.NOVEMBRA BR.6 BAR CRNA
MAKEDONSKA E-15
329,2
ILINO 54
427,36
MILA BOŠKOVIĆA 8
472,44
MILA BOŠKOVIĆA H-13
196,16
24.NOVEMBRA X-24
93,27
SUTOMORE, MIROŠICA
I,180
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
ZGRADE
148,72
JOVANA STOJANOVIĆA
202,59
TOPOLICA
746,38
SUTOMORE, POBRĐE
329,69
AHMETOV BRIJEG
276,86
JOVANA STOJANOVIĆA 8
616,45
SUTOMORE, GORELAC
521,01
ZANKOVIĆI
281,04
SUTOMORE, POBRĐE 155
62,45
24.NOVEMBRA
242,24
GORA
PARTIZANSKI PUT BR.107
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT
DRAGIŠĆ VESKO
POPOVIĆI BR.21 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 21
DRAGIĆEVIĆ MILOŠ
176,35
169,85
179,23
DRAGIŠIĆ MIHAILO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 21
79,78
DRAGIŠIĆ MIHAILO
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
72,34
DRAGIŠIĆ RADOVAN
POPOVIĆI BR.21 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 21
154,13
DRAGIŠIĆ STANKA
SOKOLANA BAR CRNA GORA
SOKOLANA
360,27
RISTA LEKIĆA D-12/IV/22
133,41
24.NOVEMBRA 8D/106
361,63
SUTOMORE, BRCA
311,95
POPA DUKLJANINA 2-A
111,82
DRAGNIĆ JELA
DRAGNIĆ RATKO
DRAGOJEVIĆ BILJANA
DRAGOJEVIĆ BOSILJKA
R. LEKIĆA D-12,ST.22
24 NOVEMBRA 8 D/106
BAR
BAR
CRNA GORA
BRCA BAR CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 2A BAR CRNA
GORA
DRAGOJEVIĆ BOŠKO
DRAGOJEVIĆ MLADEN
DRAGOJEVIĆ ROKSANDA
DRAGOJEVIĆ ZORAN
DRAGOVIĆ AHMET
DRAGOVIĆ ALMA
DRAGOVIĆ BEĆIR
DRAGOVIĆ BEJTO
DRAGOVIĆ BEJTO
DRAGOVIĆ BLAGOTA
DRAGOVIĆ BRAHIM
MILOŠA MARKOVIĆA BR.163
UTJEHA, SREMSKA 91
55,67
ZAGRAĐE BB
505,67
VLADIMIRA ROLOVIĆA 18
221,46
NOVI BAR D-12
426,55
KOŠTANJICA
637,32
NIKOLE R. LEKIĆA 17
67,35
KOŠTANJICA
652,97
KOŠTANJICA
232,52
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
627,12
ZUPCI BAR
SOKOLANA
675,69
KOŠTANJICA
989,4
UŽICE SRBIJA
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
DRAGOVIĆI BR.9 OSTROS BAR
NIKOLE R.LEKIĆA 17 BAR CRNA
GORA
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
DRAGOVIĆI BR.14 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆI BR.19 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆ CUFO
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
1247,65
DRAGOVIĆ DULJO
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
636,21
BUL.OKTOBARSKE REVOLUCIJE 12
SUTOMORE, IVANA
PODGORICA CRNA GORA
MILUTINOVIĆA 1
DRAGOVIĆ DŽAFER
KOŠTANJICA OSTROS CRNA GORA
KOŠTANJICA
1179,25
DRAGOVIĆ DŽEMAL
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
482,11
BOBOVIŠTE
269,17
DRAGOVIĆ DUŠAN
DRAGOVIĆ ETHEM
BOBOVIŠTE,OSTROS BAR CRNA
GORA
154,82
DRAGOVIĆ FADILJ
OSTROS BAR
KOŠTANJICA
1347,83
DRAGOVIĆ GORAN
R.LEKIĆA BR. 17 BAR CRNA GORA
NIKOLE R. LEKIĆA BR.17
101,15
KOŠTANJICA
341,41
KOŠTANJICA
582,74
KOŠTANJICA
70,33
KOŠTANJICA
190,24
KOŠTANJICA
239,78
DRAGOVIĆ HADIJA
DRAGOVIĆ HADŽIJA
DRAGOVIĆ HAJŠA
DRAGOVIĆ HALIL
DRAGOVIĆ HAMIT
DRAGOVIĆI BR.8 KOŠTANJICA
BAR
DRAGOVIĆI 2 OSTROS BAR
DRAGOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
DRAGOVIĆI BR.32 OSTROS BAR
DRAGOVIĆI BR.17 KOŠTANJICA
BAR
DRAGOVIĆ ISO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
899,17
DRAGOVIĆ JUNUZ
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
244,34
DRAGOVIĆ JUSUF
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
293,91
DRAGOVIĆ JUSUF-CUFO
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
357,43
DRAGOVIĆ MILETA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
138,85
DRAGOVIĆ MILEVA
BELVEDER BR.420 BAR
STARI BAR, BELVEDER
89,75
DRAGOVIĆ MILICA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
115,9
STARA AMBULANTA
288,47
ŽUKOTRLICA
238,95
KOŠTANJICA
159,7
KOŠTANJICA
1120,26
KOŠTANJICA
339,08
MILA BOŠKOVIĆA H-12
720
DRAGOVIĆ MILOŠ
DRAGOVIĆ MIOMIR
DRAGOVIĆ MUHAMED
DRAGOVIĆ MUHO
DRAGOVIĆ MUSA
DRAGOVIĆ NADA
KOD STARE AMBULANTE
SOKOLANA BAR
M.DAMJANOVIĆA BR.10 ŠUŠANJ
BAR
DRAGOVIĆI
BR.1 OSTROS BAR
DRAGOVIĆI BR.12 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆI 18 OSTROS CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
DRAGOVIĆ NOVAK
SOKOLANA BAR
SOKOLANA
137,16
DRAGOVIĆ NUHO
KOŠTANJICA BR.11 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
88,51
DRAGOVIĆ NURO
KOŠTANJICA BR.20 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
1392,74
AHMETOV BRIJEG
448,65
BOBOVIŠTE
880,69
DRAGOVIĆ OLGA
DRAGOVIĆ OMER
24 NOVEMBRA BR.20 BAR CRNA
GORA
BOBOVIŠTE BR.20 OSTROS CRNA
GORA
DRAGOVIĆ OSMAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
460,62
DRAGOVIĆ RADOVAN
BJELIŠI 20 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
594
DRAGOVIĆ RAMAZAN
DRAGOVIĆI BR.11 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
161,87
KOŠTANJICA
383,87
DRAGOVIĆ REDŽEP
DRAGOVIĆI BR.15 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆ RIZO
DRAGOVIĆI BR.16 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
373,87
DRAGOVIĆ SALJO
KOŠTANJICA BR.6 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
777,97
DRAGOVIĆ SELIM
DRAGOVIĆI BR.13 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
59,35
KOŠTANJICA
2031,96
KOŠTANJICA
961,63
DRAGOVIĆ SELJATIN
DRAGOVIĆ SELJATIN
DRAGOVIĆI 7,KOŠTANJICA BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆI BR.10 OSTROS,BAR
CRNA GORA
DRAGOVIĆ SKENDER
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
747,77
DRAGOVIĆ SLAVICA
V.ROLOVIĆA 13 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 13
166,41
DRAGOVIĆ SLOBODAN
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 129
318,85
DRAGOVIĆ SULEJMAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
TOMBA
1041,89
DRAGOVIĆ ŠABAN
DRAGOVIĆI OSTROS BAR
KOŠTANJICA
598,96
DRAGOVIĆ TAHIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
623,48
ILINO BAR
ILINO
120,04
BULEVAR REVOLUCIJE 15
53,85
DRAGOVIĆ VANDA
DRAGOVIĆ VELIMIR
BUL. REVOLUCIJE 15 BAR CRNA
GORA
DRAGOVIĆ VLADIMIR
DRAGOVIĆ VOJISLAV
BRCA 135 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.40 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, BRCA 135
107,28
JOVANA TOMAŠEVIĆA
406,32
DRAGOVIĆ VUKANA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
74,36
DRAGOVIĆ VUKMAN
BUL.REVOLUCIJE B-5 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
183,95
SOKOLANA
521,26
DRAGOVIĆ ZORAN
SOKOLANA KOD STARE
AMBULANTE BAR
DRAGUCANOVIĆ DRAGOLJUB
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
271,84
DRAGUTINOVIĆ TOMA
MADŽARI SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
394,56
DRAKIĆ LJUBOMIR
D.ZALJEVO BR.130 BAR
DONJE ZALJEVO
650,31
DRAKIĆ MARKO
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
159,81
DRAKIĆ MILORAD
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE BAR
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
241,73
DRAKIĆ SOFIJA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO B.B.
72,16
J. TOMAŠEVIĆA 22/15 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
22/15
DRAŠKOVIĆ BLAGOTA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
349,66
DRAŠKOVIĆ BLAŽO
POŽAREVAČKA 17/2 BAR
POŽAREVAČKA LAM. A
298,73
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
178,84
ŽUKOTRLICA
1000,98
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
239,11
HAJ NEHAJ
222,32
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
252,33
ILINO
172,9
POPA DUKLJANINA 2
73,32
OBALA 13.JULA 4
57,49
JOVANA TOMAŠEVIĆA 28/6
492,86
POLJE BB
396,25
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
126,75
DRAMIĆANIN VOJIN
DRAŠKOVIĆ BOŽIDAR
DRAŠKOVIĆ DRAGINJA
DRAŠKOVIĆ DUŠAN
DRAŠKOVIĆ KOSTO
DRAŠKOVIĆ MARINA
DRAŠKOVIĆ MIHAILO
DRAŠKOVIĆ MILICA
DRAŠKOVIĆ MILIVOJE
DRAŠKOVIĆ MILIVOJE
DRAŠKOVIĆ MLADENKO
DRAŠKOVIĆ ŽELJKO
ANTA ĐEDOVIĆA BR.20 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 26 BAR CRNA
GORA
GORELAC BR.171 SUTOMORE CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR
CRNA GORA
ILINO ŠUŠANJ BAR
POPA DUKLJANINA 2B/st.6 BAR
CRNA GORA
OBALA 13.JULA BR.4 BAR CRNA
GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
POLJE B.B. BAR CRNA GORA
BUL-REVOLUCIJE B-4 BAR CRNA
GORA
440,51
DRAŠKOVIĆ(ZUBAN) NADA
GORELEC SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
297,47
DRAŽETA SLAVKO
RUTKE 56 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 56
193,13
DRECUN NELA
DRECUN ANDRO
POPA DUKLJANINA B2/2 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
2/2
202,83
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
568,55
SUTOMORE, BLOK ZELEN
991,92
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
360,93
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA
DRECUN VASILIJE
ZALJEVO BR.95 BAR CRNA GORA
ZALJEVO
382,08
DREIĆ FADIL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
557,95
DREIĆ ISO
ILINO ŠUŠANJ,BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
225,76
DREJIĆ RUŽDIJA
GROMANIĆI BAR
ŠUŠANJ
607,04
DREKOVIĆ (ŠABOVIĆ) FATIMA
PODGRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
670,7
DREKOVIĆ ALIJA
BURTAIŠI BAR
STARI BAR, BRBOT
844,82
DREKOVIĆ ENVER
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
TRŽNICA
523,39
STARI BAR 9
280,1
STARI BAR BAR CRNA GORA
TRŽNI CENTAR
359,36
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
543,16
STARI BAR
274,45
ILINO, ISPOD PRUGE BB
358
DRECUN ĐORĐIJE
DRECUN JAKŠA
DRECUN MARA
DREKOVIĆ RAMO
DREKOVIĆ RUŽDIJA
DREKOVIĆ SULEJMAN
DREKOVIĆ ŠABAN I AHMET
DREŠIĆ BLAŽO
CRNA GORA
BLOK ZELEN BR.65 SUTOMORE
BAR
UL.9.JANUARA BR.9, STARI BAR
BAR CRNA GORA
BRBOT BR.22 STARI BAR CRNA
GORA
ILINO ,ISPOD PRUGE BB BAR CRNA
GORA
983,6
DREŠIĆ DANICA
ŠUŠANJ BAR
GLUHI DO
139,36
DREŠIĆ DEJAN
ŠUŠANJ BAR
GLUHI DO
123,18
DREŠIĆ ĐOKO
ŠUŠANJ BAR
GLUHI DO
556,38
DREŠIĆ KONSTANTIN
ŠUŠANJ BAR
ILINO
2567,28
SUTOMORE, ZGRADE G3/I/1
162,94
DREŠIĆ MILO
ŽELJ.ZGRADE SUTOMORE CRNA
GORA
DREŠIĆ VELIŠA
RELJIĆI VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
233,51
DREŠIĆ ŽELJKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
235,75
DRLJAN ABDURAHMAN
ZALJEVO BBB BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
111,29
DRLJAN ADO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
265,83
DRLJAN BEĆIR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA BB
237,38
DRLJAN ISO
ZALJEVO BAR
TOMBA
257,65
DRLJAN RAMO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
180,85
DRLJAN ZAIM
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
298,5
DRLJAN ZIJAD
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
469,28
DRLJAN(PONTIĆ) NURIJA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
394,64
DRLJANOVIĆ OMER
ZALJEVO BAR CRNA GORA
GORNJE ZALJEVO
318,8
DRLJANOVIĆ SENAD
ZALJEVO BAR
GORNJE ZALJEVO
164,67
DRLJANOVIĆ(KULOLIĆ) BEAZA
ZALJEVO BAR
24.NOVEMBRA 24/24
484,74
SUTOMORE, SUVI POTOK
88,92
DRLJEVIĆ LJUBINKA
SUVI POTOK SUTOMORE CRNA
GORA
DRLJEVIĆ VESELIN
RUTKE 25-685 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 268
390,46
DROBAC ZAGORKA
ČANJ BB BAR CRNA GORA
ČANJ
289,61
SUTOMORE
700,59
RISTA LEKIĆA D-12
247,88
MILA BOŠKOVIĆA 16
314,64
DROBNJAK DANIJELA
DROBNJAK DANIJELA
DROBNJAK DRAGOJE
NOVO SELO DANILOVGRAD CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
M BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
DROBNJAK GORAN
BJELIŠI 59 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
377,78
DROBNJAK GRUBAN
BJELIŠI BR.171 BAR
BJELIŠI
357,8
RISTA LEKIĆA D10/10/43
90,91
MARŠALA TITA
68,62
BJELIŠI
316,52
24.NOVEMBRA 4 LAM.8A
54,16
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 119
930,65
SVETOG PETRA CETINJSKOG 81/10
SUTOMORE, VUKA
PODGORICA CRNA GORA
BISTRIČKA 12/8 NIKŠIĆ CRNA
KARADŽIĆA 4/I/4
DROBNJAK MILOŠ
DROBNJAK NOVKO
DROBNJAK PETKO
DROBNJAK SENKA
DRPLJANIN VEJSIL
DUBAK VLAJKO
DUBLJEVIĆ MILENKO
RISTA LEKIĆA D-10,ST.48 BAR
CRNA GORA
MARŠALA TITA 17/10 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BR.85 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBRA 4/25 BAR CRNA
GORA
GORA
99,42
MIŠIĆI
146,39
MAKEDONSKA B-3
179,34
DUČIĆ BORKA
ČELUGA BAR CRNA GORA
DUGONJIĆ JASMINA
SENJAK 76/12 BEOGRAD
DUJOVIĆ DANILO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
409,98
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
1218,65
24.NOVEMBRA H-21
229,54
AHMETOV BRIJEG
94,46
JOVANA STOJANOVIĆA
103,09
MILA BOŠKOVIĆA H-11
281,3
24.NOVEMBRA
455,83
DUJOVIĆ MITAR
DUJOVIĆ VESELIN
DUKIĆ ILIJA
DUKIĆ IVANA
DUKIĆ MIRKO
DUKIĆ VOJMIR
24.NOVEMBAR H-21 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BR.60 BAR
CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.22 BAR CRNA
GORA
UTJEHA, LAZE LAZAREVIĆA
32
518,55
DULOVIĆ ILIJA
DULOVIĆ MAJA
DULOVIĆ MILORAD
24 NOVEMBAR BR.18 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.21 BAR
CRNA GORA
24. NOVEMBRA BR.12B BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 12/173
286,06
BULEVAR REVOLUCIJE 21
175,19
24.NOVEMBRA 12/B
162,71
DUMEZIĆ ANDRIJA
ZUPCI BAR
ZUPCI
220,09
DUMEZIĆ ANDRO
ZUPCI BAR
ZUPCI
185,04
DUMEZIĆ ANKA
ZUPCI BAR
ZUPCI
276,56
DUMEZIĆ ANTO
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
645,7
DUMEZIĆ ANTO
Slati:BOŽO ŠALTIĆ SUSTAŠ BAR
ZUPCI
201,28
DUMEZIĆ ANTO
ZUPCI BAR
ZUPCI
103,75
DUMEZIĆ BOŽO
ZUPCI BAR
DONJA ČELUGA
490,12
POPA DUKLJANINA 7/10
125,89
DUMEZIĆ KRSTINJA
POPA DUKLJANINA 7 BAR CRNA
GORA
DUMEZIĆ MARIJA
ZUPCI BAR
ZUPCI
93,9
DUMEZIĆ MARIJA
ZUPCI BR.13 BAR
ZUPCI
90,24
DUMEZIĆ MARKO
ZUPCI BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA .
102,43
DUMEZIĆ MILENA
ZUPCI BAR
ZUPCI
309,65
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
188,49
DUBRAVA
1066,75
DOBRA VODA
123,89
DUMIĆ DRAGAN
DURAKOVIĆ ADEM
DURAKOVIĆ DŽEMAL
ŠUŠANJ,ZELENI POJAS BAR CRNA
GORA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
DURAKOVIĆ (RADOVIĆ) KAJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DUBRAVA
118,48
DURAKOVIĆ ABID
DOBRA VODA BR.18 BAR
DOBRA VODA
291,47
DURAKOVIĆ ADEM
BOBOVIŠTE BB BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
415,1
DURAKOVIĆ ADIL
KAMBODŽA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
355,01
DURAKOVIĆ ALIJA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
91,7
MARIN PLOČA 67 DOBRA VODA
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
BAR
67
DURAKOVIĆ BRAHIM
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
1337,68
DURAKOVIĆ BRAHIM
VELEMBUSI BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-13
452,24
DURAKOVIĆ CAMIL
BOBOVIŠTE 16 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
569,88
DURAKOVIĆ DURO
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
124,12
DURAKOVIĆ DŽAFER
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
146,14
DURAKOVIĆ FADILJ
BESA ŠESTANI CRNA GORA
BOBOVIŠTE
325,78
DURAKOVIĆ GAZMEND
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
110,76
DURAKOVIĆ HAJDAR
BOBOVIŠTE 38 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
188,29
DURAKOVIĆ HAKIJA
BOBOVIŠTE 8 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
64,3
DURAKOVIĆ ASAN
94,27
DURAKOVIĆ HALIL
VELJE SELO BR.1 BAR CRNA GORA
VELJE SELO
369,97
DURAKOVIĆ HALIL
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
90,62
DURAKOVIĆ HUSEIN
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
524,46
DURAKOVIĆ HUSEIN
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
67,77
DURAKOVIĆ HUSEIN
BOBOVIŠTE 43 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
89,65
DURAKOVIĆ IBRAHIM
DUBRAVA BAR
DUBRAVA
551,91
POLJE
917,38
DOBRA VODA
116
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
110,56
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
273,48
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
242,46
DURAKOVIĆ IFETA
DURAKOVIĆ ISMAIL
DURAKOVIĆ ISO
DURAKOVIĆ JUNUZ
DURAKOVIĆ MAHMUD
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
SV.IVANA BB,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
ST.BAR,VELEMBUSI BAR CRNA
GORA
DURAKOVIĆ MEHMED
VELEMBUSI BR.16 BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
149,52
DURAKOVIĆ MUJO
TURČINI BAR
TURČINI
310,33
DURAKOVIĆ MURAT
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
184,72
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
258,96
DURAKOVIĆ MUSTAFA
J.TOMAŠEVIĆA 22 BAR CRNA
GORA
DURAKOVIĆ NASUF
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
414,15
DURAKOVIĆ OMER
BRIJEG MIJOVIĆA BAR
TUĐEMILI
184,21
DURAKOVIĆ OSMAN
PEČURICE BAR
PEČURICE (RAVANJ)
401,18
DURAKOVIĆ OSMAN
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
362,97
DURAKOVIĆ OSMAN
TOMBA I 44 BAR
TOMBA
90,87
DURAKOVIĆ OSMAN
VELEMBUSI BR.17 BAR
STARI BAR
94,49
DURAKOVIĆ RAMAZAN
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
500,64
DURAKOVIĆ RAMAZAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
317,59
DURAKOVIĆ SALJO
BOBOVIŠTE 2 OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
157,46
DURAKOVIĆ SELIM
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
185,61
DURAKOVIĆ SINAN
BORSKA 6 BAR
BORSKA 6/3
347,25
DURAKOVIĆ ŠEFKO
BJELIŠI BR.99 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 99
148,44
DURAKOVIĆ(RADOVIĆ) SANIJA
PEČURICE BAR
PEČURICE
1468,84
MALA GORANA
514,39
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
370,29
DURIČIĆ HASAN
DUROVIĆ PRENA
MALA GORANA BR.41 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ-ZELENI POJAS BAR CRNA
GORA
DUROVIĆ ALEKSANDAR
ILINO BAR CRNA GORA
BORSKA 4
347,91
DUROVIĆ ĐOKO
ILINO BAR
ILINO
257,27
DUROVIĆ ĐURO
ŠUŠANJ BAR
KRNJICE
61,48
BUL.REVOLUCIJE B-11 LAMELA A
BULEVAR REVOLUCIJE B-11
BAR CRNA GORA
LAM.A
DUROVIĆ STANKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
96,6
DURUTOVIĆ MIRKO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
96,23
DURUTOVIĆ NOVAK
ILINO 241 BAR CRNA GORA
ILINO 241
219,09
DUŠKIĆ SKENDER
KUNJE,VINJEŠTA BAR CRNA GORA
KUNJE VINJEŠTA
245,52
DUŠKIĆ ARSLAN
KUNJE BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
793,99
DUŠKIĆ ĆAMIL
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
137,85
DUŠKIĆ FATIMA
KUNJE BAR CRNA GORA
UTJEHA, PETOVIĆA ZABIO
1513,35
DUŠKIĆ HALIL
KUNJE BR.58 BAR CRNA GORA
KUNJE
345,96
DUŠKIĆ MEHMED
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
239,01
DUŠKIĆ MUSTAFA
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
344,73
DUŠKIĆ MUSTAFA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
335,92
DUŠKIĆ OMER
KUNJE 75 BAR
KUNJE
755,81
DUŠKIĆ RAMADAN
PEČURICE BAR
PEČURICE
444,27
DUŠKIĆ RAMO
KUNJE BSR CRNA GORA
KUNJE
205,14
DUŠKIĆ SMAIL
KUNJE PEČURICE BAR
PEČURICE 114
974,34
DUŠKIĆ SULJO
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
374,58
DŽAFEROVIĆ ALIJA
BESI BR.60 ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
677,35
DŽAFEROVIĆ ALIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA BB
194,14
DŽAFEROVIĆ AVDUL
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
305,7
DŽAFEROVIĆ BAJRAM
BESA BAR CRNA GORA
BESA
493,55
DŽAFEROVIĆ CANO
D.MURIĆI BR.3 ŠESTANI BAR
DOBRA VODA (COK)
110,97
DŽAFEROVIĆ ĆAMIL
BESI BR.54A ŠESTANI BAR
BESA
196,98
DŽAFEROVIĆ ĆAZIM
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
577,89
DŽAFEROVIĆ ESAD
STARI BAR,BRBOT BAR
STARI BAR, BRBOT
193,87
DŽAFEROVIĆ HASAN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
KOPŠTIN
367,15
DŽAFEROVIĆ HAVA
DONJI MURIĆI BAR
DONJI MURIĆI
175,39
DŽAFEROVIĆ HUSEIN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
771,38
DŽAFEROVIĆ HUSEIN
BESI BR.78 ŠESTANI BAR
BESA
246,5
DŽAFEROVIĆ ISO
BESA BR.60A ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
245,55
DŽAFEROVIĆ MUJO
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
960,23
MILA BOŠKOVIĆA 8
317,6
DUROVIĆ SAŠA
DŽAFEROVIĆ MUNAVERA
M.BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
138,58
DŽAFEROVIĆ MURTO
BAUKOVO STARI BAR BAR
BESA
883,68
DŽAFEROVIĆ OMER
BESA ŠESTANI BAR
BESA
297,14
DŽAFEROVIĆ OSMAN
BESA ŠESTANI BAR
BESA
78,76
DŽAFEROVIĆ OSMAN
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
3964,54
DŽAFEROVIĆ OSMAN
POLJE BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
271,01
DŽAFEROVIĆ RAMAZAN
BESA BR.65A ŠESTANI BAR
DOBRA VODA (COK)
135,9
DŽAFEROVIĆ RAMO
BESA ŠESTANI BAR
BESA
60,91
DŽAFEROVIĆ REDŽEP
BESI BR.64 ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
181,51
DŽAFEROVIĆ SADIK
D.MURIĆI BR.3A ŠESTANI BAR
DOBRA VODA (COK)
109,65
DŽAFEROVIĆ SAIT
BESI BR.61A ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
55,03
DŽAJOVIĆ KEMAL
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA BB
935,92
DŽAJOVIĆ MEJREMA
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
218,37
NOVI BAR (PIJACA)
121,95
BJELIŠI
419,41
BULEVAR REVOLUCIJE 2
528,92
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
478,8
DŽAJOVIĆ SAMIR
DŽAKOVIĆ MILKA
DŽAKOVIĆ MILORAD
24 NOVEMBAR 4/17 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 86 BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.2 5/23 BAR
DŽAKOVIĆ-RSULBEGOVIĆ
CRNA GORA
STEVA JANKOVIĆA BR.5 ULCINJ
REMZIJA
CRNA GORA
DŽARLIĆ (MASONIČIĆ) VOJKA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
511,31
DŽEHVEROVIĆ ANĐELKA
SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
610,96
ILINO LAM.B5
94,54
RISTA LEKIĆA I-28
772,7
DŽELADINOVIĆ STANA
DŽOGOVIĆ ALMIR
LAMELA BR.5/1 STAN 23 ŠUŠANJ
BAR
N.MERDOVIĆA BB BIJELO POLJE
CRNA GORA
DOBRA VODA, POD
DŽUDŽEVIĆ SADIK
POD GLAVICOM BR.127 BAR
DŽUNIĆ JOVAN
ILINO BB BAR
ILINO
51,82
DŽUVEROVIĆ MIODRAG
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
87,37
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5/3
355,23
ĐAKONOVIĆ LUKA
ĐAKONOVIĆ NEĐELJKA
ĐAKONOVIĆ PERSIDA
ĐAKONOVIĆ SAŠA
ĐAKONOVIĆ ZORAN
ĐAKOVIĆ JUGOSLAV
ĐAKOVIĆ PETAR
J.TOMAŠEVIĆA 5/3 BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GLAVICOM 127
JOVANA STOJANOVIĆA
243,69
197,05
GORA
6/I/4
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
510,45
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
586,18
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
173,02
RISTA LEKIĆA D-11
376,35
MIŠIĆI
63,4
J.TOMAŠEVIĆA E-5, ST.18 BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4/27 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR
POTOK BB.SUTOMORE BAR CRNA
GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA BB
ĐALAC DARO
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
312,69
ĐALAC MIHAILO
MIKOVIĆI 15 VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
429,14
ĐALAC BRANKO
377,15
ĐALOVIĆ PETRONIJE
ĐAPIĆ JOVAN
ĐEČBITRIĆ ABAZ
ĐEČBITRIĆ ABDULAH
ĐEČBITRIĆ ALIJA
RENA BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR BR.12A/37 BAR
CRNA GORA
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 150 OSTROS
CRNA GORA
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI BR.6
OSTROS BAR
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 139 OSTROS
BAR
STARI BAR
876,3
24.NOVEMBRA 12A/37
278,06
ARBNEŠ
1896,98
ARBNEŠ
833,18
ARBNEŠ
728,51
ĐEČBITRIĆ ALIJA
ĐEČBITRIĆI 25 OSTROS BAR
ARBNEŠ
295,57
ĐEČBITRIĆ DŽELAL
ĐEČBITRIĆI BR.13 OSTROS BAR
ARBNEŠ .
304,3
ARBNEŠ
86,27
ĐEČBITRIĆI 130 BAR
ARBNEŠ
414,67
ARBNEŠ BAR
TOPOLICA
621,45
ARBNEŠ
185,93
ĐEČBITRIĆ DŽEMAL
ĐEČBITRIĆ ELEZ
ĐEČBITRIĆ FADILJ
ĐEČBITRIĆ HAJDAR
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 128 OSTROS
BAR
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 133 OSTROS
BAR
ĐEČBITRIĆ HASAN
ĐEČBITRIĆI 12 OSTROS BAR
ARBNEŠ .
171,78
ĐEČBITRIĆ HUSEIN
ĐEČBITRIĆI BR.11 OSTROS BAR
ARBNEŠ
96,47
ARBNEŠ
1040,44
ĐEČBITRIĆ METO
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 131 OSTROS
BAR
ĐEČBITRIĆ NEZIR
ĐEČBITRIĆI BR.33 OSTROS BAR
ARBNEŠ
572,66
ĐEČBITRIĆ OMER
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 134 BAR
ARBNEŠ
215,64
ĐEČBITRIĆ RAMADAN
ĐEČBITRIĆI BR.29 OSTROS BAR
ARBNEŠ
225,39
ĐEČBITRIĆ RAMADAN
ĐEČBITRIĆI BR.27 OSTROS BAR
ARBNEŠ
1191,28
ĐEČBITRIĆ REDŽEP
ĐEČBITRIĆI BR.31 OSTROS BAR
ARBNEŠ
580,81
ĐEČBITRIĆ REDŽEP
ĐEČBITRIĆI BR.21 OSTROS BAR
ARBNEŠ
523,51
ARBNEŠ
424,86
ĐEČBITRIĆ REDŽEP
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 153
OSTROS,BAR CRNA GORA
ĐEČBITRIĆ RIFAT
ĐEČBITRIĆI BR.1 BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
92,24
ĐEČBITRIĆ SALIH
ĐEČBITRIĆI BR.4 OSTROS BAR
ARBNEŠ
712,76
ARBNEŠ
1007,33
OSTROS
1337,72
ARBNEŠ
317,79
ĐEČBITRIĆ SELIM
ĐEČBITRIĆ SKENDER
ĐEČBITRIĆ SMAIL
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 152 OSTROS
BAR
OSTROS BAR CRNA GORA
ĐEČBITRIĆI
BR.15 OSTROS BAR
ĐEČBITRIĆ SMAIL
ĐEČBITRIĆI 19 OSTROS BAR
ARBNEŠ
246,73
ĐEČBITRIĆ SULEJMAN
ĐEČBITRIĆI BR.29 OSTROS BAR
ARBNEŠ
386,23
ARBNEŠ
163,05
ĐEČBITRIĆ SULEJMAN
ĐEČBITRIĆI 146,OSTROS BAR
CRNA GORA
ĐEČBITRIĆ ŠAIP
ĐEČBITRIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ
570,55
ĐEČBITRIĆ TAHIR
ARBNEŠ, ĐEČBITRIĆI 142 BAR
ARBNEŠ
311,04
ĐEČBRITRAJ ALI
ARBNEŠ,OSTROS BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
66,36
MARŠALA TITA
518,51
DUBRAVA
548,82
DUBRAVA
135,49
ĐEČEVIĆ ĐORĐINA
ĐEČEVIĆ HALID
ĐEČEVIĆ HALID
MARŠALA TITA BR.15 BAR CRNA
GORA
DUBRAVA BR.104 BAR
BR.I JEDINSTVA 104 DUBRAVA
BAR CRNA GORA
ĐEDOVIĆ JOZICA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
943,97
ĐEDOVIĆ(KNEŽEVIĆ) JELA
ŠUŠANJ 203 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
812,32
ĐEKANOVIĆ DRAGUTIN
SMOKVINA ČANJ BAR
MIŠIĆI (SMOKVINA)
141,1
ĐEKIĆ BOŽIDAR
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
298
ĐEKOVIĆ MIŠO
ČANJ II BAR CRNA GORA
ČANJ
583,89
ĐELOŠEVIĆ ZIJO
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
900,43
ĐELOVIĆ ALIJA
G.BRISKA 7 ŠESTANI BAR
LIVARI (BRISKA)
582,42
ĐELOVIĆ ATEM
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI (BRISKA)
57,91
ĐELOVIĆ ĐEKA
ČELUGA 32 BAR CRNA GORA
KOPŠTIN
148,1
ĐELOVIĆ HUSEIN
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI (BRISKA)
54,46
ĐELOVIĆ NIKOLA
ČELUGA 32 BAR CRNA GORA
KOPŠTIN
298,91
ĐELOVIĆ SELJATIN
GORNJA BRISKA BB ŠESTANI BAR
DUBRAVA
190,41
VLADIMIRA ROLOVIĆA 4
238,59
MIROVICA BB
9999,19
ĐELJEVIĆ LJUBO
ĐELJOŠEVIĆ JAKUP
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.4 BAR
CRNA GORA
RAPEX,BARTULA
BAR
CRNA GORA
ĐELJOŠEVIĆ OMER
RAP BAR CRNA GORA
RAP
448,64
ĐELJOŠEVIĆ SADETE
MIROVICA BAR
MIROVICA
113,58
LIVARI
155,68
ĐELJOVIĆ NIKOLA
ĐELJOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
ĐENADIĆ SVETLANA
CARA LAZARA 101 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
1150
ĐENAŠEVIĆ ALIJA
ĐENAŠEVIĆI BR.8 OSTROS BAR
OSTROS
917,06
OSTROS
363,12
ĐENAŠEVIĆ BRAHIM
ĐENAŠEVIĆI BR.5 OSTROS,BAR
CRNA GORA
ĐENAŠEVIĆ ĆAZIM
ĐENAŠEVIĆI BR.9 OSTROS BAR
OSTROS
129,71
ĐENAŠEVIĆ DULJO
ĐENAŠEVIĆI BR.3 OSTROS BAR
OSTROS
788,28
ĐENAŠEVIĆ ELEZ
ĐENAŠEVIĆI BR.11 OSTROS BAR
OSTROS
305,65
ĐENAŠEVIĆ HALIL
ĐENAŠEVIĆI BR.6 OSTROS BAR
OSTROS
333,94
ĐENAŠEVIĆ HASIN
ĐENAŠEVIĆI 3 OSTROS BAR
OSTROS
629,14
NIKOLE ĐAKOVIĆA BR.53
JOVANA STOJANOVIĆA F-
ULCINJ CRNA GORA
2/1
ĐENAŠEVIĆ ZENEL
ĐENAŠEVIĆI BR.12 OSTROS BAR
OSTROS
418,12
ĐENČIĆ BAJRAM
ĐENČIĆI BR.16 OSTROS BAR
ARBNEŠ
59,89
ĐENČIĆ BAJRAM
ĐENČIĆI 30-A OSTROS BAR
ARBNEŠ
1864,63
ARBNEŠ
439,8
ARBNEŠ
790,17
ĐENAŠEVIĆ SELJATIN
ĐENČIĆ BEĆIR
ĐENČIĆ CAFO
ARBNEŠ ĐENČIĆI 109 OSTROS
BAR
ĐENČIĆI BR.11 OSTROS,BAR CRNA
GORA
475,37
ĐENČIĆ ĆAZIM
ĐENČIĆI 8 OSTROS BAR
ARBNEŠ
242,67
ĐENČIĆ ĆEMAL
ĐENČIĆI BR.5 OSTROS BAR
ARBNEŠ
357,37
ĐENČIĆ DULJO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
856,79
ST.BAR, PODGRAD 25
426,09
ĐENČIĆ DŽAVID
PODGRAD
BR.25 STARI BAR BAR
ĐENČIĆ DŽEVAHIRE
ĐENČIĆI BR.15 OSTROS BAR
ARBNEŠ
471,45
ĐENČIĆ FADIL
ĐENČIĆI BR.20 OSTROS BAR
ARBNEŠ
453,36
ĐENČIĆ FATIMA
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
96,31
ĐENČIĆ HALIT
ĐENČIĆI BR.26 ARBNEŠ BAR
ARBNEŠ
475,83
ĐENČIĆ HAMZA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
9977,21
ĐENČIĆ HASAN
ĐENČIĆI BR.13 OSTROS BAR
ARBNEŠ
503,65
ARBNEŠ
154,96
ARBNEŠ
290,57
ARBNEŠ
231,02
ĐENČIĆ HUSEIN
ĐENČIĆ IDRIZ
ĐENČIĆ ISO
ĐENČIĆI BR.31 OSTROS CRNA
GORA
ĐENČIĆI BR.1,OSTROS BAR CRNA
GORA
ARBNEŠ
BAR
ĐENČIĆ ISO
ĐENČIĆI BR.110 OSTROS BAR
ARBNEŠ
373,92
ĐENČIĆ MEJREME
ĐENČIĆI BR.7 OSTROS BAR
ARBNEŠ
611,49
ARBNEŠ
361,64
ĐENČIĆ METO
ĐENČIĆI BR.14,OSTROS BAR CRNA
GORA
ĐENČIĆ MUHAREM
ĐENČIĆI BR.30 OSTROS BAR
ARBNEŠ
684,01
ĐENČIĆ MUHO
ĐENČIĆI BR.129 BAR
ARBNEŠ
324,27
ARBNEŠ
133,85
ĐENČIĆ NEZIR
ĐENČIĆI 3 OSTROS,BAR CRNA
GORA
ĐENČIĆ OMER
ĐENČIĆI BR.6 OSTROS BAR
ARBNEŠ
92,81
ĐENČIĆ RAMAZAN
TOMBA 1 BR.4 BAR
TOMBA
475,53
ĐENČIĆ REDŽEP
ĐENČIĆI BR.12 OSTROS BAR
ARBNEŠ
392,28
ĐENČIĆ REDŽEP
ĐENČIĆI BR.22 OSTROS BAR
ARBNEŠ
262,55
ĐENČIĆ REŠIT
ĐENČIĆI BR.96 OSTROS BAR
ARBNEŠ
253,34
ĐENČIĆ SELIM
ĐENČIĆI BR.23 OSTROS BAR
ARBNEŠ
664,73
ĐENČIĆ SMAIL
ĐENČIĆI BR.13 OSTROS BAR
ARBNEŠ
272,19
ĐENČIĆ SULEJMAN
ĐENČIĆI BR.3 OSTROS BAR
ARBNEŠ
128,73
ĐENČIĆ SULEJMAN
ĐENČIĆI BR.24 OSTROS BAR
ARBNEŠ
218,51
ĐENČIĆ SULEJMAN
ĐENČIĆI BR.32 OSTROS BAR
ARBNEŠ
550,47
ĐENČIĆ ŠABAN
ĐENČIĆI BR.116 OSTROS BAR
ARBNEŠ
477,77
ĐENČIĆ TAHIR
ĐENČIĆI 17 OSTROS BAR
ARBNEŠ
611,16
ARBNEŠ
389,1
ĐENČIĆ TAIP
ĐENČIĆI BR.17 OSTROS,BAR
CRNA GORA
ĐENČIĆ(MADŽURIĆ) ZENEPA
ĐENČIĆI 20 OSTROS BAR
ARBNEŠ
567,69
ĐENČIĆ(MUSOVIĆ) HAJRIJA
ĐENČIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ
226,99
ĐENĐINOVIĆ MATIJA
SUTOMORE BAR
ĐENĐINOVIĆ MILENKO
ĐENĐINOVIĆ MILO
ĐENĐINOVIĆ MILO
ĐENĐINOVIĆ MILO
ĐENĐINOVIĆ MILO
ĐENĐINOVIĆ OZANA
ĐENĐINOVIĆ STANA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
263,62
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB.
PUT
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA BB
ČELUGA 26 BAR CRNA GORA
ČELUGA 26
546,02
SUTOMORE
701,76
MARŠALA TITA C-15
636,87
I.NOVAKOVIĆA SUTOMORE CRNA
GORA
MARŠALA TITA C-15 BAR CRNA
GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
OBALA I. NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE BAR
DONJA ČELUGA 32 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA BB
284,12
212,1
427,13
ZANKOVIĆI
278,23
ĐENĐINOVIĆ STANA
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
287,25
ĐERIĆ DUŠAN
RENA BR.27 BAR CRNA GORA
RENA
111,75
ĐERKOVIĆ LJUBOMIR
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
129,06
ĐERKOVIĆ ANDREJ
RAP,BARTULA BAR CRNA GORA
RAP
65,14
POŽAREVAČKA LAMELA B/ST.16
BRANKA ČALOVIĆA
BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 14/35 BAR CRNA
5
JOVANA TOMAŠEVIĆA
ĐERKOVIĆ BRANKA
ĐERKOVIĆ DRAGIĆ
ĐERKOVIĆ DRAGOJE
ĐERKOVIĆ MILIVOJE
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 14/35
14/35
BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA B-16 BAR
CRNA GORA
313,06
803,8
JOVANA TOMAŠEVIĆA 2/7
459,77
POŽAREVAČKA LAM.B/16
664,52
ĐERKOVIĆ OLGA
RAP,BARTULA BAR CRNA GORA
RAP
100,21
ĐERKOVIĆ SVETLANA
J.TOMAŠEVIĆA 14 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA C-16
157,18
ĐERKOVIĆ VLADETA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
242,54
ĐERKOVIĆ ŽELJKO
RAP,BARTULA BAR CRNA GORA
RAP
67,37
ĐINĐINOVIĆ (ILIČKOVIĆ)
V. ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA
LJILJANA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
ĐINĐINOVIĆ NIKO
ĐINĐINOVIĆ SLOBODAN
ĐINĐUNOVIĆ MILJA
ĐINOVIĆ ALJUŠ
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6/9 BAR
GORNJA ČELUGA
521,16
SUTOMORE, RUTKE
355,62
BARTULA
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT 50/B BAR CRNA SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
TEJANI 48 OSTROS,BAR CRNA
GORA
PUT
237,55
126,45
TEJANI
181,26
ĐINOVIĆ ĆAZIM
TEJANI 48 OSTROS BAR
TEJANI
475,89
ĐINOVIĆ DŽAFER
TEJANI 45 OSTROS BAR
TEJANI
346,66
ĐINOVIĆ HUSEIN
TEJANI 50 OSTROS BAR
TEJANI
83,54
ĐINOVIĆ ISUF
TEJANI 46 OSTROS BAR
TEJANI
602,62
ĐINOVIĆ MIODRAG
BJELIŠI 121 BAR
BJELIŠI 121
96,36
ĐINOVIĆ MUHO
TEJANI 49 OSTROS BAR
TEJANI
96,15
ĐINOVIĆ ŠABAN
TEJANI BR,47 OSTROS BAR
TEJANI
374,46
BJELIŠI 120 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 120
294,45
SUTOMORE, RUTKE 80
300,63
ĐINOVIĆ ZORAN
ĐOGATOVIĆ ZORKA
RUTKE BR.80,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
ĐOKĐURIĆ ĐORĐE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 63
448,46
ĐOKIĆ ALIJA
POLJE BAR
POLJE
1469,18
ĐOKIĆ DRAGAN
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
70,59
ĐOKIĆ ESAD
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
390,66
ĐOKIĆ ETEM
PINČIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
PINČIĆI (REPCA)
414,37
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
307,74
PINČIĆI (REPCA)
512,88
TRŠANJ BR.47
538,39
ĐOKIĆ FADIL
ĐOKIĆ KASEM
ĐOKIĆ METO
J.TOMAŠEVIĆA 30 BAR CRNA
GORA
ČELUGA
RJEPSI
BAR
BR.21 ŠESTANI BAR
ĐOKIĆ METO
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI
727,4
ĐOKIĆ MIRSAD
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
956,06
DONJA ČELUGA
232,72
DUBRAVA
129,61
ĐOKIĆ OSMAN
ĐOKIĆ PETAR
ČELUGA 20
BAR CRNA GORA
26.OKTOBAR BR.5 KRAGUJEVAC
SRBIJA
ĐOKIĆ SMAIL
GORNJI MAROVIĆI BAR
PINČIĆI (REPCA)
1151,55
ĐOKIĆ SULEJMAN
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI (REPCA)
223,9
ĐOKIĆ SULJO
PINČIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MAROVIĆI
429,13
ĐOKIĆ VELIBOR
GOLI BREG BR.1 RESNIK BEOGRAD
UTJEHA, BIJELO BRDO
452,78
ĐOKIĆ VOJISLAV
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
373,65
ĐOKIĆ VUKAJLO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE
321,07
MIŠIĆI
276,22
ĐOKIĆ VUKAŠIN
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
ĐOKIĆ(DŽAFEROVIĆ) AIŠA
PINČIĆI ŠESTANI BAR
MAROVIĆI
326,05
ĐOKMARKOVIĆ ALEKSA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
1456,66
ĐOKMARKOVIĆ ĐERĐA
GURZA ŠESTANI BAR
ŠUŠANJ
358,65
ŠUŠANJ BR.220
133,89
ĐOKMARKOVIĆ ĐOKO
GORNJI ŠUŠANJ 220 BAR CRNA
GORA
ĐOKMARKOVIĆ ĐURO
GURZA BAR CRNA GORA
TOMBA
862,49
ĐOKMARKOVIĆ LEKA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (GORAK)
824,85
ĐOKMARKOVIĆ LEKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
215,65
ĐOKMARKOVIĆ NIKOLA
ILINO,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
293,5
ĐOKMARKOVIĆ PAVLE
ŠUŠANJ ILINO 110 BAR
ĐOKMARKOVIĆ PERO
KUNJE BAR CRNA GORA
ĐOKMARKOVIĆ PETAR
ĐOKOVIĆ MILOSAV
24 NOVEMBAR BR.22 BAR CRNA
GORA
V. ROLOVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
13/19
75,09
DEDIĆI
245
DEDIĆI
96,69
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
51,98
ĐOKOVIĆ RADISAV
M.TITA BR.19 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 13
117,81
ĐOKOVIĆ RUŽA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
439,83
ĐOKVUČIĆ AGE
POLJE BAR
POLJE
87,63
ĐOKVUČIĆ ANDRIJA
POLJE BB BAR
POLJE BB
107,24
ĐOKVUČIĆ ĐURO
POLJE BAR
BURTAIŠI
1367,8
ĐOKVUČIĆ FRANO
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
190,56
ĐOKVUČIĆ FRANJO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
121,3
ĐOKVUČIĆ ILIJA
POLJE BAR
POLJE
322,41
ĐOKVUČIĆ IVAN
RONKULA BAR
BURTAIŠI
215,94
ĐOKVUČIĆ JOVAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
127,68
TOMBA
452,32
ĐOKVUČIĆ JOZO
TOMBA
BAR CRNA GORA
ĐOKVUČIĆ STJEPAN
BORSKA BR.12 BAR
BURTAIŠI
255,1
ĐOLIĆ SUADA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
137,67
ĐOLIĆ ZAJIM
ZALJEVO BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
367,43
ĐONKOVIĆ VASILJKA
D.KRNJICE 22 VIRPAZAR BAR
KRNJICE
216,18
ORAHOVO
50,1
BOBOVIŠTE
122,11
TOMIĆI
333,69
TOMIĆI
459,87
ĐONOVIĆ (VUČEVIĆ) OLGA
ĐONOVIĆ AHMET
ĐONOVIĆ ALEKSA
ĐONOVIĆ ANĐELIJA
24 NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
TRG IVANA MILUTINOVIĆA BR.14
PODGORICA CRNA GORA
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
ĐONOVIĆ ČEDOMIR
ĐONOVIĆ ĆAMIL
BRČELI VIRPAZAR BAR
POLJE
BAR
TOMIĆI
180,04
POLJE
885,94
ĐONOVIĆ DRAGINJA
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
TOMIĆI
420,7
ĐONOVIĆ DRAGOLJUB
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
ŠUŠANJ
353,73
ĐONOVIĆ HASAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
126,64
ĐONOVIĆ MARA
TOMIĆI BR.13 BAR
TOMIĆI
385,91
ĐONOVIĆ MARKO
TOMIĆI BAR
TOMIĆI
436,12
ĐONOVIĆ MARKO
LUKIĆI BAR
GURZA (LUKIĆI)
190,47
ĐONOVIĆ MEHMED
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
269,34
MAKEDONSKA F-16
257,75
ĐONOVIĆ MIHAILO
MAKEDONSKA F-16,SPRAT 2, ST.7
BAR
ĐONOVIĆ MILOŠ
TOMIĆI BAR CRNA GORA
TOMIĆI
143,87
ĐONOVIĆ NIKOLA
TOMIĆI BAR
TOMIĆI
321,43
ĐONOVIĆ OMER
TOMIĆI BAR
BOBOVIŠTE
474,72
ĐONOVIĆ PAVLE
LUKIĆI BAR
GURZA (LUKIĆI)
289,74
ĐONOVIĆ RAMAZAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
273,71
ĐONOVIĆ SAIT
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
61,06
ĐONOVIĆ SALJO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
151,85
JOVANA STOJANOVIĆA
514,11
ĐONOVIĆ SLOBODAN
J.STOJANOVIĆA BR.4/2 BAR
CRNA GORA
ĐONOVIĆ STEVAN
TOMIĆI BAR CRNA GORA
TOMIĆI
158,9
ĐONOVIĆ SULEJMAN
BOBOVIŠTE BAR
BOBOVIŠTE
928,75
ĐONOVIĆ ZUKA
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
284,49
ĐONOVIĆ(LALIĆ) LJUBICA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
394,78
ĐORĐEVIĆ ČEDOMIR
BJELIŠI 54 BAR
BJELIŠI 54
1004,61
NIŠICE
51,93
ŠUŠANJ
95,28
ĐORĐEVIĆ MARICA
ĐORĐEVIĆ STANKO
DOBRA VODA
BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.216
BAR
ĐORĐEVIĆ STEFAN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
90,81
ĐORĐEVIĆ VOJISLAV
BULEVAR JNA 84 BEOGRAD
MIŠIĆI
164,24
24.NOVEMBRA H24/2/11
66,18
ĐORĐEVIĆ ZLATA
ĐORĐEVIĆ ŽIVORAD
24 NOVEMBAR H-24 BAR CRNA
GORA
DRAVSKA 10 (VINČA) BEOGRAD
MIŠIĆI, BETANOVA
1618,86
SRBIJA
IVA NOVAKOVIĆA BB. SUTOMORE
GLAVICA
SUTOMORE, VUKA
BAR
KARADŽIĆA H-1
ĐOZOVIĆ ARIJANA
RENA BR.5 BAR CRNA GORA
STARI BAR
51,89
ĐOZOVIĆ ESAD
DONJE ČAČKE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
965,82
ĐUKANOVIĆ DUŠAN
ILINO BAR
ILINO
442,54
MILA BOŠKOVIĆA H-12
550,27
ĐOROVIĆ MIHAILO
ĐUKANOVIĆ ĐORĐIJE
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
122,81
ĐUKANOVIĆ JOVAN
KOD STAROG DOMA ZDRAVLJA
STARA AMBULANTA
288,75
MILA BOŠKOVIĆA 4
164,38
ŠUŠANJ
308,67
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 5-A
267,22
MAKEDONSKA E-13
98,74
24.NOVEMBRA 4
620,55
VASA RAIČKOVIĆA 18 PODGORICA
BOLJEVIĆI
777,99
J.STOJANOVIĆA BR.10 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
10/50
ĐUKIĆ DARKO
ZANKOVIĆI BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI
358,85
ĐUKIĆ ĐURO
TOMBA BAR
TOMBA
693,99
ĐUKANOVIĆ LJILJANA
ĐUKANOVIĆ NIKOLA
ĐUKANOVIĆ RAJKO
ĐUKANOVIĆ RATKO
ĐUKANOVIĆ SNEŽANA
ĐUKANOVIĆ SVETOZAR
ĐUKANOVIĆ VELIZAR
ĐUKIĆ GORAN
BAR
MILA BOŠKOVIĆA 4 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.38 BAR CRNA
GORA
OMLADINSKA 5-A BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 16 BAR CRNA GORA JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
276,12
84,8
ĐUKIĆ GORDANA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
1919,57
ĐUKIĆ LJUBOMIR
M. TITA 48 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 48/A
188,62
ĐUKIĆ MILIVOJE
ŠUŠANJ,MRČELE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
350,76
TOMBA
583,57
VELIKI PIJESAK ULICA 88.
967,32
JOVANA TOMAŠEVIĆA 25
416,86
ĐUKIĆ MIODRAG
ĐUKIĆ MURAT
ĐUKIĆ PAVIĆ
TOMBA
BAR
UL.VOJE MASLOVARIĆA BR. 115
BERANE CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.25 BAR
CRNA GORA
ĐUKIĆ SLAVKA
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
ILINO,IZNAD PRUGE BB
238,03
ĐUKIĆ SLAVKO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
782,02
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
518,23
TOMBA
554,14
RAP
245,09
ST.BAR, PODGRAD
195,21
ĐUKIĆ TATJANA
ĐUKIĆ ZORAN
ĐUKIĆ ŽIVKO
ĐUKOVIĆ BATRIĆ
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
TOMBA BAR
BARTULA
BAR
PODGRAD BR.16 STARI BAR,BAR
CRNA GORA
ĐUKOVIĆ BRANKO
POLJE BAR
POLJE
231,96
ĐUKOVIĆ DUŠAN
RONKULA BB BAR CRNA GORA
POLJE
55,55
ĐUKOVIĆ ĐORĐINA
GLUHI DO-JASEN VIRPAZAR BAR
GLUHI DO (JASEN)
120,72
ĐUKOVIĆ ILIJA
POLJE ( KAPLJEVA ) BAR CRNA
GORA
POLJE
76,55
ĐUKOVIĆ IVO
POLJE BB BAR
TRŽNI CENTAR
135,57
ĐUKOVIĆ MARKO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
111,43
ĐUKOVIĆ MILKO
RATAC BAR CRNA GORA
RATAC
67,27
ĐUKOVIĆ MILORAD
ILINO BR.35 BAR CRNA GORA
GLUHI DO BB
163,78
ĐUKOVIĆ PREDRAG
POLJE BB BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
170,38
ĐUKOVIĆ SAVO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
POLJE
631,92
ĐUKOVIĆ VELIMIR
TOMBA BAR
TOMBA
53,08
MILA BOŠKOVIĆA 4/3
157,63
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ST.BAR,9.JANUAR 83
100
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
206,87
STARI BAR
560,82
KUNJE
2208,06
BULEVAR REVOLUCIJE 13
230,98
ĐUKOVIĆ(JOVIĆEVIĆ) ŽELJKA
ĐULAMEROVIĆ ANES
ĐULAMEROVIĆ ĐULIJA
ĐULAMEROVIĆ EMRO
ĐULAMEROVIĆ ENIS
ĐULAMEROVIĆ ISMET
M.BOŠKOVIĆA BR.4/3 BAR CRNA
GORA
STARI BAR,POD KURILO BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.13 BAR CRNA
GORA
ĐULAMEROVIĆ OSO
POPOVIĆI BAR
GORNJA ČELUGA
281,97
ĐULAMEROVIĆ ŠABAN
STARI BAR BAR CRNA GORA
ČELUGA
1203,95
BULEVAR REVOLUCIJE 11/21
94,65
ĐULAMEROVIĆ ŠUĆURIJA
BULEVAR REVOLUCIJE 11/21 BAR
CRNA GORA
ĐURANOVIĆ DANILO
SREDNJA MAHALA BAR
GLUHI DO
103,76
ĐURANOVIĆ MILKA
POŽAREVAČKA 5 BAR CRNA GORA
ILINO
239,42
V. ROLOVIĆA BR.28 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 11/22 BAR
10/13
ĐURANOVIĆ MILUTIN
ĐURANOVIĆ MILUTIN
ĐURANOVIĆ MIODRAG
ĐURANOVIĆ MIODRAG
ĐURANOVIĆ PETAR
ĐURANOVIĆ PREDRAG
ĐURANOVIĆ RADIVOJE
ĐURANOVIĆ SLOBODAN
ĐURANOVIĆ SLOBODAN
CRNA GORA
M. BOŠKOVIĆA H-6/15 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
ILINO 49 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12/2/24 BAR
CRNA GORA
I BOK.BRIGADE BR.3 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBAR 12C BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA C-7,ST.26 BAR CRNA
GORA
141,09
LIMLJANI 11
305,43
MILA BOŠKOVIĆA H6/5/15
272,78
VLADIMIRA ROLOVIĆA
64,91
ILINO 49
156,17
RISTA LEKIĆA D-12
149,59
BORSKA 4/V
59,67
24.NOVEMBRA
395,91
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
323,91
ĐURANOVIĆ SRĐAN
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-30
360,68
ĐURANOVIĆ VASO
PODNEHAJ SUTOMORE BAR
POD NEHAJ
365,15
ĐURANOVIĆ ZDRAVKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
335,34
ĐURANOVIĆ(GOVIĆ) PERSIDA
M. TITA BR.35 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 35/17
161,95
MILA BOŠKOVIĆA 6
555,25
BULEVAR REVOLUCIJE 11
290,17
ĐURANOVIĆ(MILIĆ) MILICA
ĐURAŠEVIĆ SVETLANA
M.BOŠKOVIĆA BR.6
BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.11 BAR CRNA
GORA
ĐURAŠIĆ BLAŽO
PODGRAD STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
527,6
ĐURAŠIĆ BRANISLAV
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
77,38
DONJI MAROVIĆI 76
88,93
ĐURAŠIĆ DANICA
DONJI MAROVIĆI 76 BAR CRNA
GORA
ĐURAŠIĆ DESANKA
NAFTINE ZGRADE POPOVIĆI BAR
NAFTINE ZGRADE
122,48
ĐURAŠIĆ ĐORĐINA
BJELIŠI BR.106 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 106
185,41
ĐURAŠIĆ GOJKO
BJELIŠI 132 BAR
BJELIŠI 136
52,38
ĐURAŠIĆ KOVILJKA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR
RISTA LEKIĆA D-9
64,14
ĐURAŠIĆ MILIJANA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
166,77
ĐURAŠIĆ MIRKO
ŠUŠANJ ILINO BB BAR
POŽAREVAČKA LAM. A
740,15
ĐURAŠIĆ VOJISLAV
ŠUŠANJ BAR
ŽUKOTRLICA BB
392,4
ĐURAŠIĆ ŽARKO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
393,03
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
AHMETOV BRIJEG BR.41 BAR CRNA
PUT
ĐURAŠIĆ ŽELJKO
ĐURAŠIĆ ŽIVANA
GORA
492,42
AHMETOV BRIJEG 41
162,05
ĐURAŠIĆ(PEČURICA) DRAGINJA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
700,01
ĐURAŠKOVIĆ ANDRIJA
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
GORNJI ŠUŠANJ BB
97,16
J. STOJANOVIĆA BR.12 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
NASELJE ZGRADA SUTOMORE
12/22
ĐURAŠKOVIĆ BORISLAV
ĐURAŠKOVIĆ DANILO
ĐURAŠKOVIĆ MILAN
ĐURAŠKOVIĆ PETAR
ĐURAŠKOVIĆ RADOVAN
BAR
MAKEDONSKA E-15 ST.6
BAR
CRNA GORA
B. ČALOVIĆA BR.11 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4/ST.19/IV
BAR CRNA GORA
516,16
SUTOMORE, ZGRADE
69,38
MAKEDONSKA E-15
708,08
BRANKA ČALOVIĆA
11
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
271,97
451,97
ĐURAŠKOVIĆ ZORAN
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
71,21
ĐURAŠKOVIĆ(TRCETA) VINKA
G PRINCIPA BR.12 BAR
ŠUŠANJ PERANOVIĆI
289,9
ĐURAVČEVIĆ MILJA
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, POD MIRKOVIĆE
85,9
HAJ NEHAJ
249,05
SOKOLANA
82,05
DUBRAVA
614,53
ĐURBURIĆ ZAJO
ĐURČIĆ SLOBODAN
ĐURĐEV NIKOLA
ĐURĐEVIĆ SLAVOLJUB
ĐURĐEVIĆ(POPOVIĆ) NADA
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
SOKALANA BAR
SVETISLAVA KANACKOG BR.15
BAVANIŠTA
B. REVOLUCIJE BR.4 BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
6/B
818,86
24.NOVEMBRA 12-A/44
129,15
ĐURĐIĆ NADA
SOKOLANA BB BAR CRNA GORA
SOKOLANA
173,99
ĐURĐIĆ BOŽIDAR
BJELIŠI 110 BAR
BJELIŠI
389,64
ĐURĐIĆ MILISAV
ŠUŠANJ BR.101 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
545,96
ĐURĐIĆ SLOBODAN
ŠUŠANJ 101 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
636,37
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
540,03
HAJ NEHAJ
682,62
SUTOMORE, POD ZGRADOM
425,96
GLUHI DO
60,27
SUTOMORE, SUVI POTOK
516,49
SUTOMORE (PAPANI)
1420,7
ZANKOVIĆI (PAPANI)
698,21
TOMBA
85,66
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
54,1
V.ROLOVIĆA F1,III SPRAT,S TAN
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
13,BAR CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.10 BAR
1/III/13
ĐURIČANIN BOBAN
ĐURIČANIN DEJAN
ĐURIČANIN ILIJA
ĐURIČIĆ BLAŽO
ĐURIČIĆ BORISLAV
ĐURIČIĆ DUŠAN
ĐURIČIĆ DUŠAN
ĐURIČIĆ ILIJA
ĐURIČIĆ JOŠANA
ĐURIČIĆ KATARINA
ĐURIČIĆ MARIJA
ĐURIČIĆ MILORAD
ĐURIČIĆ VJERA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4/2 BAR
CRNA GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
NASELJE POD ZGRADOM
SUTOMORE BAR
GLUHI DO BAR CRNA GORA
SUVI POTOK,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
PAPANI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI, PAPANI BAR CRNA
GORA
TOMBA, KOD RIJEKE BAR CRNA
GORA
CRNA GORA
SUVI POTOK,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
143,03
JOVANA STOJANOVIĆA 10
67,11
SUTOMORE, SUVI POTOK
372,42
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
73,89
ĐURIČIĆ VOJIN
ĐURIČIĆ VOJIN
ĐURIČIĆ VOJISLAV
ĐURIČIĆ ZORAN
J. TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-33 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO
228,73
GLUHI DO
170
RISTA LEKIĆA I-33
838,3
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
565,94
ĐURIČIĆ ZORAN
ŠUŠANJ 73 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
143,64
ĐURIČKOVIĆ ALEKSANDAR
BJELIŠI JNA BR.4 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
868,66
ĐURIČKOVIĆ ALEKSANDAR
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
803,94
24.NOVEMBRA 14
325,47
ĐURIČKOVIĆ DRAGOLJUB
24 NOVEMBAR 14 BAR CRNA
GORA
ĐURIČKOVIĆ JOVANKA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
736,72
ĐURIČKOVIĆ RADOVAN
J.N.A. 16 BAR
BULEVAR JNA 16
185
ĐURIĆ DUŠAN
ZANKOVIĆI BB SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
975,76
ZANKOVIĆI
552,35
BOLJEVIĆI
323,56
MIŠIĆI ĐURIŠIĆI
676,08
ĐURIĆ LJUBICA
ĐURIŠIĆ BOŽIDAR
ĐURIŠIĆ BOŽO
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
29.NOVEMBRA 72 BEOGRAD
SRBIJA
ĐURIŠIĆ DUŠAN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
61,7
ĐURIŠIĆ IVICA
MAROVIĆI BB SUTOMORE BAR
MAROVIĆI
432,08
ĐURIŠIĆ JELENA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
562,52
ĐURIŠIĆ JOVAN
BOLJEVIĆI BAR CRNA GORA
ZUPCI
433,69
ĐURIŠIĆ JOVAN
KRUŠEVA BARA,VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
156,49
ĐURIŠIĆ MILENA
24.NOVEMBAR 10 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
181,43
JOVANA STOJANOVIĆA 6 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
6/27
ĐURIŠIĆ RANKO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
221,84
ĐURIŠIĆ ROKSANDA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
POLJE
379,44
ĐURIŠIĆ SLAVKA
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMOREPOBREŽJE
68,97
TOMBA BB BAR
TOMBA
220,12
OBALA 13.JULA 4
405,56
BOLJEVIĆI
56,44
BOLJEVIĆI
119,37
BOLJEVIĆI
80,42
ĐURIŠIĆ PREDRAG
ĐURIŠIĆ SLOBODAN
ĐURIŠIĆ STEVO
ĐURIŠIĆ ŠPIRO
ĐURIŠIĆ VELIMIR
ĐURIŠIĆ VOJISLAV
OBALA 13.JULA BR.4 BAR CRNA
GORA
ZABES BR.6 BAR
I DONJI VINOGRAD BOLJEVIĆI
BAR
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
435,28
ĐURIŠIĆ ZLATANA
ĐURIŠIĆ(MASONIČIĆ)
SLOBODANKA
ĐURKOVIĆ ALEKSANDAR
ĐURKOVIĆ BILJANA
ĐURKOVIĆ PETAR
MAROVIĆI BAR
SUTOMORE, MAROVIĆI
64,87
ČELUGA BAR
24.NOVEMBRA 8
203,73
ILINO 29 BAR CRNA GORA
ILINO
352,82
ILINO 29
787,52
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6
173,51
ŠUŠANJ ILINO BR.29 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
ĐURKOVIĆ VIDOSLAV
POLJE BR.38 BAR CRNA GORA
POLJE 38
75,56
ĐURNIĆ DRAGAN
M.TITA BR.7 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5
1396,32
ĐURNIĆ ILIJA
ŠUŠANJ BR.7 BAR CRNA GORA
ILINO
617,02
ĐURNIĆ MARKO
ILINO BR.9 BAR
ILINO,IZNAD PRUGE 9
157,81
MAKEDONSKA 6/18
648,04
ĐURNIĆ MIODRAG
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
ĐURNIĆ NOVAK
NAFTINA BR.26 BAR CRNA GORA
NAFTINE ZGRADE 26
93,78
ĐUROVIĆ AJKA
DOBRA VODA, PODGLAVICA BAR
DOBRA VODA
522,11
ĐUROVIĆ ALIL
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
135,61
POLJE 22
541,32
ĐUROVIĆ ANDRIJA
POLJE(KAPLJEVA) BR.22 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ ANKA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
4863,93
ĐUROVIĆ ANTONIJA
SOKOLANA BB BAR CRNA GORA
SOKOLANA
75,42
24.NOVEMBRA 14/III
144,72
ĐUROVIĆ BEĆIR
24 NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ BLAŽO
DUPILO GORNJE SELO BAR
DUPILO
112,84
ĐUROVIĆ BOSILJKA
24 NOVEMBRA 8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 8
278,19
ĐUROVIĆ BOSILJKA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
24.NOVEMBRA
386,93
ĐUROVIĆ BOŠKO
BJELIŠI 114 BAR
BJELIŠI
478,72
POPA DUKLJANINA 11/1/15
243,15
BJELIŠI 104
666,31
MILA BOŠKOVIĆA 2
67,78
ŽUKOTRLICA
269,09
ZAGRAĐE 1
903,22
ZGRADA PRVOBORCA
71,36
ĐUROVIĆ BOŽIDAR
ĐUROVIĆ BOŽIDAR
ĐUROVIĆ BOŽIDAR
ĐUROVIĆ BRANISLAV
P. DUKLJANINA 11 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 2 BAR CRNA
GORA
M.DAMJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
ĐUROVIĆ BRANKO
ZAGRAĐE BR.1 SUTOMORE BAR
ĐUROVIĆ BRANKO
PRVOBORCA 1/4 BAR
ĐUROVIĆ DANICA
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA GORA
ĐUROVIĆ DANICA
VIRPAZAR BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/7
VIRPAZAR
171,47
786,71
ĐUROVIĆ DEJAN
ĐUROVIĆ DOBROSLAV
ĐUROVIĆ DRAGAN
ĐUROVIĆ DRAGAN
ĐUROVIĆ DRAGAN
24.NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
I.MILUTINOVIĆA 58 PODGORICA
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H12, ST 29/ V
BAR CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA BR. 4 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA
72,55
DUPILO
439,56
24.NOVEMBRA
186,92
MILA BOŠKOVIĆA H12
714
JOVANA STOJANOVIĆA 4
165,22
ĐUROVIĆ DRAGO
BJELIŠI 42 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
128,02
ĐUROVIĆ DUŠAN
24.NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12
215,59
ĐUROVIĆ ĐOKO
ŠUŠANJ 110 BAR
ŠUŠANJ 110
210,63
ĐUROVIĆ ĐORĐINA
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
412,51
ĐUROVIĆ ĐURO
RISTA LEKIĆA D9 5 SPRAT BAR
RISTA LEKIĆA D-9
91,44
ĐUROVIĆ EMIN
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
116,47
DOBRA VODA
312,62
DOBRA VODA
271,7
ĐUROVIĆ EMRO
ĐUROVIĆ FATIMA
DOBRA VODA POD KAMEN BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA,VUČINA BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ FRANO
POPOVIĆI BB BAR
POPOVIĆI
359,1
ĐUROVIĆ HANIFA
POPOVIĆI, NAFTINE ZGRADE BAR
POPOVIĆI
622,49
ĐUROVIĆ HATA
DOBRA VODA, ĐUROVIĆI BAR
DOBRA VODA
892,55
ĐUROVIĆ IKAČA
DUPILO VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
138,72
ĐUROVIĆ IRENA
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
DUBRAVA
60,93
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
473,48
ĐUROVIĆ IVO
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ IVO
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
143,19
ĐUROVIĆ JANA
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
594,51
BJELIŠI
224,97
ĐUROVIĆ JANICA
ĐUROVIĆ JELA
ĐUROVIĆ JOVAN
ĐUROVIĆ JOVO
ĐUROVIĆ JOVO
ĐUROVIĆ JUSUF
BJELIŠI BAR
MARŠALA TITA
17 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
J. STOJANOVIĆA BR. 4 BAR CRNA
GORA
DUPILO GORNJE SELO BAR
DOBRA VODA, ĐUROVIĆI BAR
CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
4/II/1/IV
228,01
RISTA LEKIĆA I-32
135,25
JOVANA STOJANOVIĆA 4
1542,05
DUPILO
478,63
DOBRA VODA
429,24
ĐUROVIĆ KODRAK
J. TOMAŠEVIĆA
36/22 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
362,7
ĐUROVIĆ KOLJA
POLJE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
231,28
ĐUROVIĆ LJEPOSAVA
RONKULA BR.48 BAR
RONKULA
142,45
ĐUROVIĆ LJUBICA
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
255,13
ĐUROVIĆ LJUBO
PARTIZANSKI PUT 52 BEOGRAD
DUPILO
91,55
ĐUROVIĆ LJUBOMIR
BJELIŠI 104 BAR
BJELIŠI
643,3
ĐUROVIĆ LJUCA
DUPILO VIRPAZAR BAR
KOPŠTIN
408,93
ĐUROVIĆ MARICA
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
244,26
ĐUROVIĆ MARKO
DUPILO BAR CRNA GORA
DUPILO
560
AHMETOV BRIJEG
52,22
BULEVAR REVOLUCIJE 17/3
138,7
DUPILO
427,77
DUPILO
69,8
ĐUROVIĆ MILAN
ĐUROVIĆ MILEVA
ĐUROVIĆ MILEVA
ĐUROVIĆ MILICA
AHMETOV BRIJEG BR.91 BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE 17/3 BAR CRNA
GORA
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO GORNJE SELO VIRPAZAR
BAR
ĐUROVIĆ MILIJANA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
642,1
ĐUROVIĆ MILIVOJE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
200
J.STOJANOVIĆA 8/8 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
LIMLJANI DONJE ZGRADE BAR
8/8
ĐUROVIĆ MILKA
ĐUROVIĆ MILO
CRNA GORA
212,21
LIMLJANI
55,86
ĐUROVIĆ MILORAD
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
663,24
ĐUROVIĆ MILORAD
S.MARKOVIĆA 40 PODGORICA
DUPILO
595
ĐUROVIĆ MILOVAN
ŠUŠANJ BAR
ILINO
699,21
OBALA 13.JULA
4189,41
ĐUROVIĆ MIODRAG
J.TOMAŠEVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ MUSTAFA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
408,29
ĐUROVIĆ NADA
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
352,31
ĐUROVIĆ NIKOLA
BORSKA 5 BAR CRNA GORA
BORSKA 5/22
91,61
ĐUROVIĆ NIKOLA
DUPILO DONJE SELO BAR
DUPILO
421,79
ĐUROVIĆ NIKOLA
DUPILO BAR
DUPILO
749,31
BJELIŠI 42A BAR
BJELIŠI
361,77
POLJE (KAPLJEVA)
293,1
ZUPCI
289,69
BJELIŠI
1738,9
ĐUROVIĆ NOVAK
ĐUROVIĆ PAVLE
ĐUROVIĆ PAVLE
ĐUROVIĆ PAVLE
POLJE(KAPLJEVA) BR.23 BAR CRNA
GORA
ZUPCI BAR CRNA GORA
ILINO, ISPOD PRUGE 121 BAR
CRNA GORA
ĐUROVIĆ PETAR
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
142,64
ĐUROVIĆ PETAR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
143,09
ĐUROVIĆ PETAR
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
74,45
ĐUROVIĆ PETAR
RONKULA BB BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10
414,83
ĐUROVIĆ PETAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1583,94
ĐUROVIĆ PETAR
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
172,7
ĐUROVIĆ PRENČA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
216,44
JOVANA TOMAŠEVIĆA
334,48
BJELIŠI 13
126,56
OBALA 13.JULA 11
134,46
DUPILO
364,64
VIRPAZAR
71,73
DOBRA VODA
496,78
DOBRA VODA
872,12
ĐUROVIĆ RADMILA
ĐUROVIĆ RADOSAV
ĐUROVIĆ RADOVAN
ĐUROVIĆ RADOVAN
ĐUROVIĆ RAJKO
ĐUROVIĆ SAID
ĐUROVIĆ SALJO
ĐUROVIĆ SANIJA
ĐUROVIĆ SENAD
ĐUROVIĆ SLOBODAN
ĐUROVIĆ SMAIL
ĐUROVIĆ SONJA
J.TOMAŠEVIĆA 36/22 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 13 BAR CRNA GORA
OBALA 13 JULA BR.11 BAR CRNA
GORA
BUL.LENJINA 52 PODGORICA
PODKRAJ,VIRPAZAR BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA ,ĐUROVIĆI BAR
DOBRA VODA,POD KAMEN BAR
CRNA GORA
POD GLAVICOM DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
195,89
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
J.TOMAŠEVIĆA 22/11 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
22/11
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
502,82
RISTA LEKIĆA I-28
896,19
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
153,55
92,16
ĐUROVIĆ SVETOZAR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
288,21
ĐUROVIĆ ŠAĆIR
DOBRA VODA ĐUROVIĆI BAR
DOBRA VODA
284,77
ĐUROVIĆ ŠPIRO
ORAHOVO LAZINE VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
192,85
ĐUROVIĆ VELIMIR
DUPILO VIRPAZAR BAR
DONJI MAROVIĆI
818,22
ĐUROVIĆ VELIŠA
BURTAIŠI BAR
BURTAIŠI
368,53
ĐUROVIĆ VESKO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
603,65
ĐUROVIĆ VLADIMIR
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
302,04
ĐUROVIĆ VOJISLAV
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
207,09
DUPILO
486,08
DOBRA VODA
88,04
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
167,77
DOBRA VODA POD KAMEN BAR
DOBRA VODA 101
1378,82
ĐUROVIĆ ZORICA
R.LEKIĆA D9/5 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
346,09
ĐUROVIĆ ZORKA
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
171,79
ĐUROVIĆ VUKSAN
ĐUROVIĆ ZAIM
ĐUROVIĆ ZDENKA
ĐUROVIĆ ZEJNEPA
DUPILO, DONJE SELO VIRPAZAR
BAR
DOBRA VODA BAR
M.DAMJANOVIĆA 16 BAR CRNA
GORA
ĐUROVIĆ(IVOVIĆ) JANA
ZUPCI BAR
ZUPCI
52,18
ĐUROVIĆ(LEKIĆ) DANICA
RONKULA BAR
BURTAIŠI
191,13
ĐUROVIĆ(PERIĆ) SANIJA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
60,73
MAKEDONSKA E-15
594,62
ĐUROVIĆ-DI-MAIO ZADE
J.TOMAŠEVIĆA 18/9 BAR CRNA
GORA
ĐURPEROVIĆ KOLJA
ŠUŠANJ 56 BAR
ILINO
645,59
ĐURPEROVIĆ MARKO
ŠUŠANJ BAR
GURZA (LUKIĆI)
395,82
EFOVIĆ FIKRETA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
584,88
ELEZOVIĆ ADEM
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
188,72
ELEZOVIĆ DANO
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
537,38
ELEZOVIĆ MUSTAFA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
321,72
ELEZOVIĆ RASIM
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
158,85
ELEZOVIĆ SABRIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
192,1
ELEZOVIĆ SUADA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
145,27
PELINKOVIĆI
923,02
ELEZOVIĆ USEIN
ERAKOVIĆ BOSILJKA
ERAKOVIĆ DANILO
ERAKOVIĆ GAVRILO
ERIĆ GORDANA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA 26/2 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 4/8
RENA BAR
HAJ NEHAJ
SUTOMORE BAR
ŠUŠANJ POD ČARDAK BAR CRNA
GORA
189,05
POŽAREVAČKA
444,91
SUTOMORE, POD ZGRADOM
410,24
ŠUŠANJ
560,8
ERKIĆ (KOJOVIĆ) DRAGICA
BORSKA 4 BAR
BORSKA
520,01
EROVIĆ JUSUF
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
462,34
EROVIĆ NAZIĆA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
97,25
EROVIĆ MERVAN
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
DUBRAVA, BIŠTINE
417,2
EROVIĆ RAHIM
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
695,84
EROVIĆ RIFAT
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
869,18
EROVIĆ SENAD
RONKULA BAR CRNA GORA
POLJE
423,19
RISTA LEKIĆA I/28
103,62
EROVIĆ ŠEHA
RISTA LEKIĆA I/28 UL.1 SPRAT 2
STAN 9 BAR
FANDREYER ZIARETA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
60,34
FAR VASKA
ILINO D6 BAR CRNA GORA
ILINO LAM.D
181,4
FATIĆ DANILO
ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
302,42
FATIĆ ĐORĐIJE
FATIĆ KOSARA
FATIĆ NIKOLA
DONJI MAROVIĆI BR.22 BAR
DONJI MAROVIĆI
CRNA GORA
ŽELJEZNIČKE ZGRADE SUTOMORE SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
CRNA GORA
ZGRADE
SUTOMORE BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
270,64
134,12
111,33
FAZLIBEGOVIĆ NUSRET
M.DAMJANOVIĆA BR.14
ŽUKOTRLICA,BAR CRNA GORA
MILA DAMJANOVIĆA 14
75,92
FAZLIČIĆ BEĆIR
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
327,36
FAZLIČIĆ ESAD
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
269,47
FAZLIČIĆ RAHIMA
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
381,18
FAZLIČIĆ SULEJMAN
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
119,11
FEKA AJIŠA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
279,14
FEKA FIKRETA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
117,07
ST.BAR
STARI BAR, KURILO
505,49
GORNJA ČELUGA
711,31
FEKA NASKO
FEMIĆ BOGIĆ
ČELUGA
BAR
BAR CRNA GORA
FEMIĆ BRANKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
270,67
FEMIĆ JELICA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
209,48
FEMIĆ RADOMAN
ILINO II BAR CRNA GORA
ILINO II
342,1
FEMIĆ RAJKO
ŠUŠANJ BR.157 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
277,34
ŠUŠANJ 147 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
120,35
VLADIMIRA ROLOVIĆA
1652,22
AHMETOV BRIJEG
129,63
AHMETOV BRIJEG
719,28
AHMETOV BRIJEG
375,44
AHMETOV BRIJEG
243,11
JOVANA TOMAŠEVIĆA 52
54,74
FEMIĆ STANKO
FEMIĆ VLADAN
FEMIĆ VLAJKO
FEMIĆ VUČINA
FEMIĆ VUJADIN
FEMIĆ VUKAJLO
FERARI DANICA
MAKEDONSKA A1/3/10 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BROJEG BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.52 BAR CRNA
GORA
FERATI ARSLAN
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
376,68
FERATI JAHIJA
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
1027,12
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
148,7
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
61,04
RISTA LEKIĆA D-9
925,03
RISTA LEKIĆA D-9
432,32
TOMBA
2257,2
FERATOVIĆ ALBINA
FERATOVIĆ LIHNIDA
FERATOVIĆ RIFAT
FERATOVIĆ ŠERIF
FETAHOVIĆ BAHRUDIN
BUL.REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE BR.6/13 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE 6/12 BAR CRNA
GORA
NJEGOŠEVA BR. 10 KOSOVSKA
MITROVICA SRBIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
FETAHOVIĆ HAJRUDIN
MARIN PLOČA ,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
546,5
FETIĆ DŽEMILA
ŠUŠANJ BAR
BORSKA 2/III-3/9
702,11
FETIĆ FADIL
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
240,18
FETIĆ IZET
BORSKA BR.2 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
479,29
FETIĆ MARIJA
ZGRADA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE
108,83
FIJATOVIĆ RADOSLAV
ZELEN BR.141 BAR CRNA GORA
FILAKTOR ASTERIJE
BJELIŠI BR.106 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 106
574,87
FILIPAŠIĆ LOVRO
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
247,83
FILIPOVIĆ JANA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
135,24
BRCA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
270,34
24.NOVEMBRA
1903,19
SUTOMORE, MIROŠICA II
322,33
POPA DUKLJANINA
211,49
24.NOVEMBRA 14/1/73
1544,07
FILIPOVIĆ LJILJANA
FILIPOVIĆ MILORAD
FILIPOVIĆ MIRJANA
FILIPOVIĆ NADA
FILIPOVIĆ SLAĐANA
POPA DUKLJANINA BR.5/3 BAR
CRNA GORA
MIROŠICA II BR. 109 SUTOMORE
BAR
POPA DUKLJANINA 5 BAR CRNA
GORA
PREDRAGA VILIMONOVIĆA 1/12
36350 RAŠKA
SUTOMORE, BLOK ZELEN
141
169,52
FILIPOVIĆ TOMISLAV
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
645,28
FILIPOVIĆ ZORAN
N.LEKIĆA BR.13 BAR CRNA GORA
NIKOLE R. LEKIĆA 13
137,23
FILIPOVIĆ ŽARKO
BORE PRICE 8/10 NIŠ SRBIJA
SUTOMORE, GORELAC
386,94
DOBRA VODA
90,14
SUTOMORE, MIROŠICA II
141,07
SUTOMORE, NJEGOŠEVA 25
271,66
BJELIŠI
258,99
MILA BOŠKOVIĆA 12
87,53
FIŠĆA MILENA
FOLIĆ MILA
FOLIĆ RADE
FRANCA HARIS
FRANETA BRANKA
DOBRA VODA NA VRH ZABJELA
BAR
LJUBE BOGDANOVIĆA
KRAGUJEVAC SRBIJA
NJEGOŠEVA BR.25 SUTOMORE
BAR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.12 BAR
CRNA GORA
FRANOVIĆ MARKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
148,27
FRANOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
585,05
FRANOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BR.30 BAR CRNA GORA
NAFTINE ZGRADE
116,71
FRANOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BR. 25 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
78,46
FRANOVIĆ ROBERT
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
275,04
BJELIŠI
51,66
BJELIŠI
172,25
FRANOVIĆ ZARIJA
FUDERER NADEŽDA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
FURSEEV VALERY
FUŠTIĆ MILANKA
FUŠTIĆ MIRKO
FUŠTIĆ VOJISLAV
ILINO BB BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-21,VII/33 I 34
BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE A-3/II SPRAT
BAR CRNA GORA
ILINO
362,81
24.NOVEMBRA H-22
324,54
24.NOVEMBRA H22/VII/33
228,97
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
90,11
GAČEVIĆ ALEKSANDAR
MAKEDONSKA BR.15 BAR
MAKEDONSKA
232
GAČEVIĆ RAJKO
MAKEDONSKA 21 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 21/3
395,77
GAĆEŠA -MEDIĆ SAVA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
271,1
ZANKOVIĆI
428,23
MILA BOŠKOVIĆA H-11
316,89
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
550,31
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18/6
607,7
GADŽO IZUDIN
GAGOVIĆ MILOJKA
GAJAČANIN SNEŽANA
GAJIĆ DRAGAN
1.DECEMBAR BB PLJEVLJA CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/IV BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 26/115 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 18/6 BAR CRNA
GORA
GAJIĆ DRAGOSLAVA
POŽAREVAČKA BR.3 SP.4 ST.2 BAR
POŽAREVAČKA 3
281,68
GAJIĆ ĐORĐE
ILINO BB ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
94,55
GAJIĆ MILAN
Ž.SAVKOVIĆA 16 BEOGRAD SRBIJA
ZAGRAĐE
437,62
GAJIĆ ŠEFKETA
POŽAREVAČKA BR.5 BAR
POŽAREVAČKA 5/1
69,33
GAJIĆ VLADETA
STARA AMBULANTA BAR
STARA AMBULANTA
237,72
GAKČETOVIĆ ŽELJKO
BORSKA 14/20 BAR
BORSKA 14
165,53
GALIJAŠ ŽIVKO
POBRĐE 248 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 284
301,59
UTJEHA BAR CRNA GORA
UTJEHA
492,84
JOVANA TOMAŠEVIĆA
2138,26
SUTOMORE, BRCA
175,04
JOVANA TOMAŠEVIĆA
162,27
STARI BAR
1256,12
MAKEDONSKA G-18
519,21
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
580,94
GANIĆ EDIN
GANIĆ JAŠAR
GAPIĆ MIROLJUB
GARČEVIĆ DANKA
GARČEVIĆ SENAD
GARČEVIĆ VLADAN
GARDAŠEVIĆ DRAGAN
BARMAHALA BR.58 ROŽAJE CRNA
GORA
BRCA SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA G 18 BAR CRNA
GORA
RENA BAR
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
ĐURIČINE VODE SUTOMORE CRNA
GORA
GARDAŠEVIĆ MILAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
282,26
GARDAŠEVIĆ MIRKO
POPOVIĆI BAR
BJELIŠI 141
508,43
GARIĆ DRAGAN
ČELUGA 30 BAR CRNA GORA
ČELUGA
702,96
GARIĆ NOVAK
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
413,07
GARIĆ VIDOJE
ILINO LAMELA 5 BAR CRNA GORA
ILINO LAM.D/5
277,54
GARIĆ ZORAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
251,58
GAŠIĆ VESELIN
G.PRINCIPA 26 BAR
GAVRILA PRINCIPA
96,85
24.NOVEMBRA H-21
59,65
MILA BOŠKOVIĆA 14/24
75,62
MILA BOŠKOVIĆA 6
359,38
DUBRAVA
130,76
MARŠALA TITA 1
118,55
JOVANA STOJANOVIĆA 6
356,35
JOVANA TOMAŠEVIĆA 7/I
387,54
MILA BOŠKOVIĆA 16
62,97
BJELIŠI
89,01
BORSKA 8
59,04
JOVANA STOJANOVIĆA
587,66
POLJE
115,12
GAŠOVIĆ TOMISLAV
GAVRILOVIĆ MLAĐEN
GAVRILOVIĆ ZORKA
GAZIVODA BOŽIDAR
GAZIVODA NEVENKA
GAZIVODA SLOBODAN
GAZIVODA VESNA
GAŽEVIĆ RUŽICA
GAŽEVIĆ UROŠ
GEGIĆ MIRSAD
GEGOVIĆ NOŠ
GENERALOVIĆ GOSPAVA
24.NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14/24 BAR
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
OKTOB.REVOLUCIJE BB
PODGORICA CRNA GORA
MARŠALA TITA 1 BAR CRNA GORA
BULEVAR LENJINA BR.45
PODGORICA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.7 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 16 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 8/II BAR CRNA
GORA
BORSKA BR.8 BAR CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
GORA
VRANJINA PODGORICA CRNA
GORA
GERINA IBRAHIM
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
423,14
GICIĆ JOVAN
BRCA BR. 10/113 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
253,59
GLAMOČAK ĆERIM
BJELIŠI BR.102 BAR
BJELIŠI 102
88,46
GLAVANOVIĆ ANTO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1538,22
GLAVANOVIĆ BOŽIDAR
ZUPCI BAR
ŠUŠANJ
124,81
GLAVANOVIĆ BOŽO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
369,15
GLAVANOVIĆ ILIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
65,1
GLAVANOVIĆ IVO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
225,96
GLAVANOVIĆ JAKOB
ŠUŠANJ BAR
ILINO
310,49
GLAVANOVIĆ JANA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
105,85
GLAVANOVIĆ MARKO
ŠUŠANJ 136 BAR
ŠUŠANJ
1490,58
GLAVANOVIĆ NIKO
G.GROMANIĆI BAR
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
419,59
GLAVANOVIĆ SLAĐANA
ILINO BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 1
140,76
GLAVANOVIĆ VLADIMIR
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
261,53
GLAVANOVIĆ(LUKIĆ) KATARINA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
106,22
GLAVIČIĆ ANASTASIJA
ZELENI POJAS BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
414,07
GLAVIČIĆ DUŠKO
BJELIŠI 256 BAR CRNA GORA
ILINO
887,97
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
64,96
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
197,94
GLAVIČIĆ ĐOKO
GLAVIČIĆ NIKOLA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
GLAVIČIĆ RADA
SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
66,21
GLAVIČIĆ RADO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 257
94,64
GLAVIČIĆ SLAVKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 260
414,49
GLAVONJIĆ SVETOMIR
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
655,88
GLIGOROVIĆ DIVNA
DUBRAVA UL.119 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
62,99
24.NOVEMBRA 8
206,35
BJELIŠI 11
568,88
24.NOVEMBRA H-22/49
675,94
SUTOMORE, POBRĐE 24
67,21
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 7
99,48
MILA BOŠKOVIĆA H-11
492,75
GLIŠIĆ MILOJKA
GLIŠIĆ MILORAD
GLIŠIĆ SLOBODAN
GLOBAREVIĆ NIKOLA
GODA JANA
GOGIĆ KIĆO
24 NOVEMBRA BR. 8 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
BLAŽA JOVANOVIĆA BR.29 BLOK V
PODGORICA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VI BAR
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT 124 B
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT 124/B
GOJAK MUŠO
TOMBA BAR
TOMBA
786
GOJEVIĆ MARIJA
ŠUŠANJ 91 BAR
ŠUŠANJ
472,37
PARTIZANSKI PUT BR.96
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT 96
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
1219,48
BULEVAR REVOLUCIJE 17
338,23
B.ČALOVIĆA BR.7 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
394,57
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 14/8
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BAR CRNA GORA
14/31
BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
64,37
BRČELI
222,3
GOGIĆ SMILJA
GOJKOVIĆ BOŽIDAR
GOJKOVIĆ BRANKO
GOJKOVIĆ MILENKO
GOJKOVIĆ RADOMIR
GOJNIĆ IGOR
GOJNIĆ ĐORĐE
GOJNIĆ JELENA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.17 BAR
CRNA GORA
GORNJI BRČELI VIRPAZAR,BAR
CRNA GORA
92,93
96,96
223,73
GOJNIĆ KATARINA
BRANKA ČALOVIĆA BR. 1 BAR CRNA
GORA
ILINO
325,2
GOJNIĆ LAZAR
D.BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
93,5
GOJNIĆ NADA
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
239,05
BRČELI
128,18
BORSKA 8/4
102,62
MARŠALA TITA C-16
111,51
BRČELI
125,22
MILA BOŠKOVIĆA 14
406,98
POPA DUKLJANINA B-2
186,81
POPA DUKLJANINA 2/17-III
51,02
MILA BOŠKOVIĆA 10
180,63
GAVRILA PRINCIPA BB
279,43
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/9
517,55
BULEVAR REVOLUCIJE 15
177,48
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
84,13
GOJNIĆ NOVICA
GOJNIĆ PAVLE
GOJNIĆ SANJA
GOJNIĆ UROŠ
GOJNIĆ VUKAŠIN
GOLIĆ JOVO
GOLOČEVAC MILOŠ
GOLOČEVAC SRETKO
GOLOVIĆ BRANISLAV
GOLUBOVIĆ ĐOKO
GOLUBOVIĆ IVICA
GOLJEVIĆ BOSILJKA
DR.ĐORĐA JOVANOVIĆA 1/40
11060 BEOGRAD SRBIJA
BORSKA BR.8/4 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14 BAR
CRNA GORA
N.HEROJA 19/19 BEOGRAD
MILA BOŠKOVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA B-2 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 2 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA BB BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-20/37 BAR
BUL.REVOLUCIJE A-1, ST.39 BAR
CRNA GORA
GORČEVIĆ ILIJAZ
POBRĐE BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
309,7
GRABOVICA ILIJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
120,81
GRABOVICA MARINKO
OVTOČIĆI VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
60,89
GRABOVICA MIHAILO
PODGOR VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
95,96
GRABOVICA MILIVOJE
PODGOR VIRPAZAR CRNA GORA
UTRG
73,56
UTJEHA, KOŠARE MARKICA
53,13
GRAF KATARINA
GRANANIĆ NEĐELJKA
GRANGSJO RADUNA
GRBA STANKA
SAVSKA 22,UTJEHA BAR CRNA
GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE, OBALA
359,04
SUTOMORE CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
207,14
MAKEDONSKA B-3
73,84
UL.MAKEDONSKA ZG.B-3 UL.1 BAR
CRNA GORA
GRBA BOŽIDAR
ŠUŠANJ 61 B BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 61/B
230,66
GRBAVČEVIĆ RANKO
AHMETOV BRIJEG BR.21 BAR
AHMETOV BRIJEG
62,09
GRBOVIĆ GALJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
992,79
GRBOVIĆ SLAVICA
B.ČALOVIĆA 1 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
533,22
GRDOČ ALIJA
GRDOČ DŽAFER
GRDOČI BR.6 OSTROS BAR
OSTROS
355,11
GRDOČI
OSTROS
627,79
BR.7 OSTROS BAR
GRDOČ FADILJ
GRDOČI BR.1 OSTROS BAR
OSTROS
135,04
GRDOČ HASAN
GRDOČI BR.1 OSTROS BAR
OSTROS
628,77
GRDOČ RAMAZAN
GRDOČI BR.2 OSTROS BAR
OSTROS
392,81
GRDOČ ŠABAN
GRDOČI BR.4 OSTROS BAR
OSTROS
435,94
DUBRAVA
255,51
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
272,68
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
151,19
GREDIĆ SAFET
GRGIĆ LJILJANA
GRGIĆ ZORAN
SELO RASOVO BIJELO POLJE
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-6, ST.12 ULAZ 1
BAR
BUL. REVOLUCIJE 25/5 BAR CRNA
GORA
GRGOVIĆ NUSRET
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
482,76
GRGUREVIĆ AHMET
TOMBA BB BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
239,45
GRGUREVIĆ MUHAREM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
339,66
GRGUREVIĆ MUJO
V.GORANA BAR
VELJA GORANA
548,6
GRGUREVIĆ RAMADAN
V.GORANA BAR
VELJA GORANA
574,9
GRGUREVIĆ SAFET
TOMBA BB BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
212,16
GRGUREVIĆ SALIJA
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
59,78
GRGUREVIĆ ZEJNEL
VELIKA GORANA BAR
VELJA GORANA
207,82
ZALJEVO BAR
VELJA GORANA
96,52
POŽAREVAČKA LAM.A/11
176,43
GRGUREVIĆ(MEHANOVIĆ)
SAFIJA
GRKOVIĆ ŽARKO
POŽAREVAČKA LAMELA A/11 BAR
CRNA GORA
GROMANIĆ KRSTINJA
D.GROMANIĆI BAR
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
168,24
GROMANIĆ MITAR
ŠUŠANJ BAR
BJELIŠI
1741,54
GROMANIĆ PREDRAG
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
265,77
BJELIŠI
1324,4
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
368,1
GRUBAČ LJUBO
MAKEDONSKA F-17/25 BAR
MAKEDONSKA F-17/27
133,19
GRUBAČ SVETOZAR
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 201
65,18
SUTOMORE, BRCA
875,79
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/1
97,82
JOVANA STOJANOVIĆA 8
313,83
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
97,38
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.13 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
CRNA GORA
13/II/10
GROMANIĆ(MARIĆEVIĆ) DANICA
GROMANIĆ(UD.FILIPA)
NEDELJKA
GRUBETIĆ DUŠAN
GRUJIČIĆ LJUBAN
GRUJIČIĆ RADIVOJE
GRUJIĆ DANICA
GRUJIĆ JOVANKA
JNA (KOD NADVOŽNJAKA)
BJELIŠI,BAR CRNA GORA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.40 ST.1
BAR
CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
107,41
GRUJIĆ MILUTIN
POPA DUKLJANINA 2A BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA BB
344,2
GRUJIĆIĆ MIHAILO
RUTKE 147 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
587,97
GRUPKOVIĆ DANICA
STARI BAR BAR
GORNJA ČELUGA
183,84
GRUPKOVIĆ JOVANKA
BRBOT ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
98,64
GRUPKOVIĆ(NOVOVIĆ) SOFIJA
BRBOT-ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
118,98
GUBERINIĆ VLADO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
117,86
DUPILO
238,92
GUBERINIĆ BRANIMIR
DUPILO VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
GUBERINIĆ BRANKO
MAKEDONSKA BR.5 BAR
TOPOLICA
401,2
GUBERINIĆ MILEVA
MAKEDONSKA BR.5 BAR
MAKEDONSKA G-9/P-11
295,9
GUBERINIĆ RADOMIR
BJELIŠI 56 BAR
BJELIŠI
292,94
GUBERINIĆ VELIZAR
DUPILO BAR
DUPILO
150,84
GUBERINIĆ ŽARKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
456,5
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
2645,81
DUBRAVA
396,77
GUDOVIĆ MILOŠ
GUGL RADMILA
NASELJE ATENICA 9 ČAČAK
SRBIJA
GURZAKOVIĆ BRAHIM
BELVEDER,ST.BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER
211,55
GURZAKOVIĆ DANO
STARI BAR BAR
TOPOLICA
555,9
JOVANA STOJANOVIĆA
233,02
ŽUKOTRLICA
1473,08
ŠUŠANJ BB
357,72
NOVO NASELJE
61,3
ZAGRAĐE
150,11
GLUHI DO (JASEN)
173,09
SUTOMORE, MIROŠICA 2
601,34
GUTIĆ BORO
GUTIĆ DŽEVDET
GUTIĆ HAJRUDIN
GUTIĆ HAZBIJA
GVERO DESANKA
GVOZDENOVIĆ BLAŽO
GVOZDENOVIĆ BOŽIDAR
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-33,ULAZ I/1 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
NOVO NASELJE,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
GAVRILA PRINCIPA BB ŠUŠANJ
CRNA GORA
ZELEN BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
GVOZDENOVIĆ BRANKO
ČELUGA BR.16 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
211,4
GVOZDENOVIĆ BRANKO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO BB
96,81
GVOZDENOVIĆ DEJAN
BJELIŠI BR. 203 BAR CRNA GORA
BJELIŠI JNA 203
782,21
GVOZDENOVIĆ DRAGAN
ŽELJ.NASELJE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
490,84
ŽUKOTRLICA
1077,31
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ILINO
173,62
GVOZDENOVIĆ JOVAN
POLJE BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
269,45
GVOZDENOVIĆ MILAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
457,39
GVOZDENOVIĆ DRAGO
GVOZDENOVIĆ GOSPAVA
ŠUŠANJ NOVI PRISTAN BAR CRNA
GORA
GVOZDENOVIĆ MILICA
ĐURMANI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI, ĐURMANI
96,03
GVOZDENOVIĆ MIODRAG
GLUHI DO BAR
GLUHI DO
192,73
GVOZDENOVIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ BR.182 BAR CRNA GORA
ILINO
702,26
GVOZDENOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 111
136,84
JOVANA TOMAŠEVIĆA 49
369,32
GVOZDENOVIĆ NIKOLA
J.TOMAŠEVIĆA BR.49 BAR CRNA
GORA
GVOZDENOVIĆ NOVAK
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
369,25
GVOZDENOVIĆ RADOMIR
GLUHI DO BAR
GLUHI DO (JASEN)
133,63
GVOZDENOVIĆ SAVO
ŠUŠANJ BAR
GLUHI DO
58,57
GVOZDENOVIĆ STANICA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO (JASEN)
71,98
GVOZDENOVIĆ STEVAN
GLUHI DO BAR
GLUHI DO (JASEN)
258,64
GVOZDENOVIĆ TATJANA
BJELIŠI BR.29 BAR CRNA GORA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
165,32
ŽUKOTRLICA
493
GVOZDENOVIĆ VASILIJE
GAVRILA PRINCIPA BB
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
GVOZDENOVIĆ VELIMIR
BJELIŠI BR.29 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 29
3923,29
GVOZDENOVIĆ VOJISLAV
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
413,75
GVOZDENOVIĆ VOJISLAV
GLUHI DO BAR
GLUHI DO (JASEN)
199,09
GVOZDENOVIĆ(NIKAČ) LJUBICA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
132,03
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
171,33
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
157,78
24.NOVEMBRA
175,21
BJELIŠI M3/II/10
200,34
BJELIŠI
332,31
SUTOMORE, MIROŠICA II
1345,88
GVOZDENOVIĆ(OSTOJIĆ)
ZORKA
GZIM TAFOVIQ
HABIĆ SLAVKA
HADROVIĆ MURADIJA
HADROVIĆ USO
HADŽAJ MUJO
BUL.24.NOVEMBRA 8 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI M-3 II SPRAT,STAN BROJ
10 BAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MIROŠICA BR.2/68 SUTOMORE
BAR
HADŽAJLIĆ ALISA
BJELIŠI B.B. BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
420,99
HADŽAJLIĆ JASMIN
RISTA LEKIĆA I-30 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
999,97
MILA BOŠKOVIĆA H-6
218,83
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
556,54
ZALJEVO
141,71
HADŽIATLAGIĆ ALEM
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-42 BAR
CRNA GORA
HADŽIBRAHIMI DŽAUDET
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
HADŽICANOVIĆ ADMIR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
HADŽIĆ ALIJA
HADŽIĆ AMIR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
DONJI MURIĆI
PROPATIŠTA
MILA BOŠKOVIĆA H-13
54,94
476,37
B.ČALOVIĆA 1-3 23/II BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
23/2
HADŽIĆ SADIK
TOMBA BAR
TOMBA
373,42
HADŽIJE HATA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
176,26
HADŽIMURATOVIĆ DULJO
VRLIĆI V.OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
375,2
HADŽIMURATOVIĆ HUSEIN
MALI OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
319,44
HADŽIMURATOVIĆ MURTO
VRLIĆI MARTIĆI BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
891,28
HADŽIMURATOVIĆ OMER
VRLIĆI BR.28 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
283,56
HADŽIMURATOVIĆ ZADA
VRLIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI (VRLIĆI)
503,79
MALI OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
177,7
MAKEDONSKA G-20
889,09
SUTOMORE, MIROŠICA II
453,71
HADŽIĆ ISAK
HADŽIMURATOVIĆ(CUROV
ZUHRA
HADŽISALIHOVIĆ DANIJEL
HADŽOVIĆ MUJO
MAKEDONSKA BR.G-20 /36 BAR
CRNA GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
66,88
HADŽOVIĆ ZEĆERIJA
BJELIŠI 88 BAR
BJELIŠI 88
750,1
HAĐIMURATOVIĆ BECIR
VRLIĆI BR.27 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
107,18
HAJDAREVĆ RAMO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
506,63
HAJDAREVIĆ ADEM
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
765,21
HAJDAREVIĆ CUFO
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
870,39
HAJDAREVIĆ ĆAZIM
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
233,4
HAJDAREVIĆ HAJDAR
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
392,97
24.NOVEMBRA 12C/3/154
397,73
HAJDAREVIĆ HAJDAR
24.NOVEMBRA 12-C BAR CRNA
GORA
HAJDAREVIĆ HAZIZE
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
294,96
HAJDAREVIĆ OSMAN
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
233,96
HAJDAREVIĆ ŠABAN
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
763,84
HAJDAROVIĆ MUHO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
134,39
HAJDARPAŠIĆ ADNAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
188,93
JOVANA STOJANOVIĆA
64,97
24.NOVEMBRA H-22
847,36
MAKEDONSKA G-18
563,62
MILA BOŠKOVIĆA H-13
363,42
MAKEDONSKA B-3
92,39
RISTA LEKIĆA I-29
1419,79
HAJDARPAŠIĆ ALTA
HAJDARPAŠIĆ ASIB
HAJDARPAŠIĆ JASMIN
HAJDARPAŠIĆ ŠEMSUDIN
HAJDARPAŠIĆ VAHJUDIN
HAJDUKOVIĆ DARKO
J.STOJANOVIĆA 8 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18/3 BAR CRNA
GORA
UL. J. STOJANOVIĆA BR. 8 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-29 BAR CRNA
GORA
HAJDUKOVIĆ JOVAN
UTRG BR.66 VIRPAZAR BAR
UTRG
92,11
HAJDUKOVIĆ LJUBO
DŽONA KENEDIJA BR.3 BEOGRAD
ZAGRAĐE 26
534,52
UTRG
81,51
RENA
169,2
MAKEDONSKA G-20/V/25
64,57
JOVANA STOJANOVIĆA 10
357,45
HAJDUKOVIĆ MAŠAN
HAJDUKOVIĆ MIHAILO
HAJDUKOVIĆ MILENKO
HAJDUKOVIĆ SAVETA
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BB
PODGORICA CRNA GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20,VIII SPRAT
BAR CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
HAJDUKOVIĆ VELIMIR
TRG E. KARDELJA 9 PODGORICA
VIRPAZAR
162,03
HAJDUKOVIĆ VELIMIR
TRG E. KARDELJA 9 PODGORICA
UTRG
560,03
HAJSTER BOSILJKA
RUTKE B.B SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
172,99
HALIĆ PERO
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
50
HALILOVIĆ RIZO
ZALJEVO BAR
GORNJE ZALJEVO
51,17
HALILOVIĆ VERICA
POGRAD STARI GRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
83,04
HALIMIĆ DENISA
BUL. REVOLUCIJE 10/17 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 10
72,67
24.NOVEMBRA 16A
74,71
VELJE SELO
170,93
HAMIDOVIĆ IBRO
HAMZIĆ ĆAZIM
24. NOVEMBRA 416A BAR CRNA
GORA
VELJE SELO BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
HAMZIĆ EDIN
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
HAMZIĆ ETHEM
HAMZIĆI VELJE SELO BAR
VELJE SELO
169,43
HAMZIĆ HALIT
VELJE SELO BAR CRNA GORA
VELJE SELO
258,09
HAMZIĆ ISMET
PODGRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
312,25
HAMZIĆ JASMIN
ILINO BR.286 BAR CRNA GORA
ILINO 286
160,73
HAMZIĆ MEJREMA
VELJE SELO BAR CRNA GORA
VELJE SELO
65,94
HAMZIĆ MUHAREM
KALEZIĆI VELJE SELO BAR
VELJE SELO
153,33
HAMZIĆ SEVDALIN
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
258,46
HAMZIĆ ŠUĆURIJA
ČELUGA BAR
24.NOVEMBRA H-24
364,89
HAMZIĆ(KAČANIĆ) MEJREMA
ČELUGA BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-23
235,92
HASANAGIĆ ALEN
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
74,05
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
139,7
HASANAGIĆ RIFAT
BUL.REVOLUCIJE C-6/ULAZ II BAR
CRNA GORA
42
179,03
HASANAGIĆ SANDRA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
144,16
HASANAGIĆ VERNESA
ČELUGA BB BAR
ČELUGA
95,48
STARI BAR, BELVEDER 122
51,45
HASANĐEKIĆ SALIH
BELVEDER BR.122 STARI BAR CRNA
GORA
HASANKOVIĆ IBRO
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
659,11
HASANOVIĆ CAMIL
BESA BAR
DONJI MURIĆI
209,43
HASANOVIĆ EKO
HASANOVIĆ FADIL
HASANOVIĆ HADŽIJA
MILA BOŠKOVIĆA H2/12 BAR CRNA
GORA
BESA ŠESTANI BAR
M.DAMJANOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
ŽUKOTRLICA Z.BIGOVIĆA
175,15
KOPŠTIN
452,47
MILA DAMJANOVIĆA BB
370,02
HASANOVIĆ SELJATIN
BURTAIŠI BAR
BESA
345,69
HASANOVIĆ SMAJO
BJELIŠI BR.10 BAR
BJELIŠI 10
535,9
HASANOVIĆ ZEĆIR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
KOPŠTIN
432,18
HASIĆ MUHAMED
POLJE BAR
POLJE
123,24
HASKOVIĆ HASAN
BELVEDER 31 BAR CRNA GORA
ZUPCI
587,74
HASOVIĆ HANIFA
BELVEDER STARI BAR CRNA GORA
STARI BAR, DABANOVO
284,19
HASOVIĆ METO
MAHALA BR.29 BAR
STARI BAR, MAHALA
165,97
STARI BAR
82,35
HASOVIĆ ŠERIF
POŽAREVAČKA BR.11 BAR CRNA
GORA
HAVERIĆ MUHTAR
ČELUGA BR.103 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
65,58
HAVERIĆ TEUFIK
STARI BAR BAR
GORNJA ČELUGA
605,05
HEĆO HUSNIJA
RISTA LEKIĆA I 26 BAR
RISTA LEKIĆA I-26
656,18
24.NOVEMBRA H-22
77,39
HELETA BUDIMIR
24 NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
HIDRIĆ OMER
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
PEČURICE
631,91
HIEBSCH AMELA
DUBRAVA, UL. 120 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
354,69
HOĆANIN MIHRIJA
BELVEDER BB BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER
107,17
HODŽIĆ ADEM
TOMBA BAR
TOMBA
323,01
HODŽIĆ ADEM
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
469,46
DONJI MURIĆI,ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
CRNA GORA
ĆURJAN BR.38 OSTROS,BAR CRNA
PROPATIŠTA
HODŽIĆ ALIJA
HODŽIĆ BEJTO
HODŽIĆ BRAHIM
GORA
GORNJI MAROVIĆI BAR CRNA
GORA
611,68
MARTIĆI
509,57
GORNJI MAROVIĆI
329,51
HODŽIĆ ĆAZIM
BESA ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
461,27
HODŽIĆ ĆAZIM
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
400,65
HODŽIĆ ĆAZIM
ĆURJAN BAR CRNA GORA
MARTIĆI
95,37
HODŽIĆ DŽEVDET
MARTINIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI, ĆURJAN
225,77
RISTA LEKIĆA D-12/II/29
560,4
MARTIĆI
249,97
HODŽIĆ ĐULBIJA
R.LEKIĆA D-12,UL.II, ST.29 BAR
CRNA GORA
HODŽIĆ FADIL
ĆURJAN BR.24 OSTROS BAR
HODŽIĆ HAJRUDIN
ĆURJAN BR.31 OSTROS BAR
MARTIĆI
791,35
HODŽIĆ HAVA
ĆURJAN BR.41 OSTROS BAR
MARTIĆI
1084,25
HODŽIĆ HAZIZ
ĆURJAN 18 MARTIĆI BAR
MARTIĆI
515,58
HODŽIĆ ISMAIL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
TOMBA
818,25
HODŽIĆ ISO
ĆURJAN BR.35 OSTROS BAR
MARTIĆI
1081,43
HODŽIĆ JUSUF
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
327,84
HODŽIĆ MEHMED
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
171,56
AHMETOV BRIJEG
464,21
RAP
145,11
HODŽIĆ MUHAMED
AHMETOV BRIJEG BR.24 BAR
CRNA GORA
HODŽIĆ MUJO
RAP BARTULA BAR
HODŽIĆ MURTO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
HODŽIĆ MUSLIJA
HODŽIĆ NEDŽAD
HODŽIĆ NIKICA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3, ST.117 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
DONJI MURIĆI
PROPATIŠTA
587,5
BJELIŠI
1604,58
MAKEDONSKA B-3
188,51
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
135,52
HODŽIĆ NUHO
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
410,51
HODŽIĆ OMER
MIROVICA BAR CRNA GORA
TOMBA
310,13
HODŽIĆ OSMAN
MEĐOŠ OSTROS BAR
OSTROS MEĐOŠ
605,89
HODŽIĆ RAFET
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
169,8
HODŽIĆ RAMADAN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
MARTIĆI
727,71
HODŽIĆ REDŽEP
TOMBA BAR
TOMBA
668,76
HODŽIĆ REDŽEP
RAP(BARTULA) BAR CRNA GORA
RAP
307,67
HODŽIĆ SADIK
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
HODŽIĆ SADIK
STARI BAR,RAP BAR CRNA GORA
RAP B.B.
188,69
HODŽIĆ SAIT
TOMBA BAR CRNA GORA
ZALJEVO
206,31
MARTIĆI
328,54
HODŽIĆ SELJATIN
ĆURJAN BR.15 OSTROS,BAR CRNA
GORA
DONJI MURIĆI
PROPATIŠTA
200,43
HODŽIĆ SUADA
GRETVA BB BAR CRNA GORA
STARI BAR, GRETVA BB
132,33
HODŽIĆ SULEJMAN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
RAP
311,19
HODŽIĆ SULEJMAN
ORAHOVO BAR CRNA GORA
ORAHOVO
78,59
MARTIĆI
415,59
HODŽIĆ TAIP
ĆURJAN BR.17 OSTROS,BAR CRNA
GORA
HODŽIĆ TAIP
MARTIĆI OSTROS CRNA GORA
MARTIĆI
998,87
HODŽIĆ ZEJNEL
BESA ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
601,03
HODŽIĆ ZUFER
KUNJE, LOKVAC B.B. BAR
KUNJE (LOKVAC)
217,66
HOLTON LJILJANA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 9
500,19
HONSIĆ RASIM
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
694,04
SUTOMORE, GOLO BRDO
71,76
POLJE
521,82
HORVAT DUŠANKA
HOT SULEJMAN
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE CRNA GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
HOT ISMET
POLJE I BR 24 BAR CRNA GORA
POLJE
92,62
HOT KASUM
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
193,16
HOT ŠAĆIRA
DONJE ZALJEVO BAR
DONJE ZALJEVO
239,31
HOT ŠAKO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
BJELIŠI
547,77
HRVATIN BOSILJKA
LENJINOVA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE,LENJINOVA
288,42
24.NOVEMBRA 12B/163
176,16
RATAC
389,67
HRVATIN ĐORĐE
HRVATIN IVAN
24 NOVEMBRA 12/B SPRAT
II/163,BAR CRNA GORA
24. NOVEMBRA 12 B BAR CRNA
GORA
HRVATIN JOZICA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
305,59
HRVATIN MARIJAN
KOSOVSKA BR.7 SUTOMORE BAR
SUTOMORE,LENJINOVA 3
217,52
ZANKOVIĆI (MILJEVCI)
240,56
24.NOVEMBRA 12/174
223,54
SUTOMORE KOSOVS.1
627,28
SUTOMORE, KOSOVSKA 10
204,03
SUTOMORE
680,74
SUTOMORE, ZGRADE
2123,88
ZANKOVIĆI (MILJEVCI)
989,48
SUTOMORE KOSOVS.7
214,64
DOBRA VODA
180,18
DUBRAVA, SANDŽAČKA 9
145,06
SUTOMORE, MIROŠICA I
233,93
HRVATIN MARKO
HRVATIN MILO
HRVATIN MILO
HRVATIN MITAR
HRVATIN MITAR
HRVATIN RADE
HRVATIN STANA
HRVATIN ŽELJKO
HUREMOVIĆ RAMADAN
HUREMOVIĆ IDRIZ
HUSAGIĆ ALTIJANA
HUSEINOVIĆ MUSTAFA
HUSIĆ SULEJMAN
HUSIĆ ALIJA
HUSIĆ ALIJA
HUSIĆ ĆAZIM
MILJEVCI,ZANKOVIĆI BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBAR BR.17 BAR CRNA
GORA
KOSOVSKA 1,MIROŠICA BAR CRNA
GORA
KOSOVSKA BR 10 SUTOMORE BAR
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE(MILJEVCI) BAR CRNA
GORA
KOSOVSKA 7 SUTOMORE BAR
NASELJE SV.IVAN,DOBRA VODA
BAR CRNA GORA
SANDŽAČKA BR 9 DUBRAVA BAR
MIROŠICA I,OROVO 138
SUTOMORE BAR
POD GLAVICOM BAR CRNA GORA
TRŠANJ STARI BAR B.B. BAR CRNA
GORA
SJERČ BR.7 MARTIĆI BAR
POPA DUKLJANINA 2A/17 BAR
CRNA GORA
SJERČ OSTROS BAR
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
391,5
STARI BAR TRŠANJ
274,69
MARTIĆI (SJERC)
652,67
POPA DUKLJANINA 1/4
2676,57
MARTIĆI (SJERC)
189,03
HUSIĆ ĐUZA
HUSIĆ ELMAZ
HUSIĆ FIKRETA
HUSIĆ HAJREDIN
SJERČ BR.6 MARTIĆI BAR
SJERČ BR.5 OSTROS,BAR CRNA
GORA
M.DAMJANOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
SJERČ BR.2,OSTROS BAR CRNA
GORA
MARTIĆI (SJERC)
324,38
MARTIĆI (SJERC)
465,7
MILA DAMJANOVIĆA BB
325,53
MARTIĆI
191,65
HUSIĆ HASIM
MARTIĆI BAR
MARTIĆI (SJERC)
319,11
HUSIĆ IDRIZ
SJERČ OSTROS BAR
MARTIĆI
344,69
HUSIĆ ISUF
BAUKOVO BAR
STARI BAR, DABANOVO
402,75
HUSIĆ MEHMED
KOPŠT OSTROS BAR
MARTIĆI
364,41
HUSIĆ METO
SJERČ OSTROS BAR
TRNOVO
227,4
HUSIĆ SALJO
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
944,93
HUSOVIĆ BAHTO
DUBRAVA BB BAR
PEČURICE
378,86
DOBRA VODA
117,05
24.NOVEMBRA 8/IV/135
87,11
CKLA (HUTIĆI)
503,16
CKLA (HUTIĆI)
198,85
HUSOVIĆ RIZVAN
HUSOVIĆ SMAIL
HUTIĆ ASAN
HUTIĆ MEHMED
SV.IVAN BB DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
24. NOVEMBRA 8A/135 BAR CRNA
GORA
HUTIĆI BR.6 ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
HUTIĆI BR.2 ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
IBRAHIMOVIĆ ADMIR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
160,36
IBRAHIMOVIĆ ALMIR
POLJE BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
259,32
POLJE
77,37
IBRAHIMOVIĆ FEHIM
POLJE,KOD DUVANSKOG
VOLUJICA BAR
IBRAHIMOVIĆ RIZO
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, MAHALA
173,27
IBRAHIMOVIĆ SAMIR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
148,81
IBRIŠIMOVIĆ EKREM
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
58,78
STARI BAR, BRBOT
283,64
ILINO
357,31
ŽUKOTRLICA
352,4
IBRIŠIMOVIĆ SUAD
IBROCEVIĆ FADIL
IČEVIĆ DRAGOLJUB
PODGRAD,STARI BAR BAR CRNA
GORA
ILINO ŠUŠANJ BAR
OMLADINSKA BR.19 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
IČEVIĆ MILORAD
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
566,22
IČEVIĆ RADISLAV
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
530,22
PRVOBORAC BR.1 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12
735,08
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 19
651,5
ŠUŠANJ
116,67
IČEVIĆ SAŠA
IČEVIĆ VOJISLAV
IDRIZOVIĆ FERIZ
OMLADINSKA BR.19 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
ŠUŠANJ BAR
BDURAHMANA ROSANOVČIĆA BR.6
DOBRA VODA, POD
PRIJEPOLJE SRBIJA
GLAVICOM
IGNJATOVIĆ MILOSAV
PETOVIĆA ZABIO BAR CRNA GORA
KUNJE
1454,94
IGNJATOVIĆ MIRKO
ILINO 150 A BAR
ILINO
845,75
IGNJATOVIĆ RADOSAV
ZAGRADJE SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
208,63
IGUMANOVIĆ MIODRAG
SOTONIĆI BAR CRNA GORA
SOTONIĆI
79,2
IGUMANOVIĆ STANKO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
388,99
IGUMNOVIĆ BOGOLJUB
RENA BAR
GORNJA ČELUGA
154,8
POLJE BAR
GORNJA ČELUGA
120,76
MAKEDONSKA G-20
487,93
IGLICA DŽEMAL
IGUMNOVIĆ BRANISLAV
IGUMNOVIĆ ŽELJKO
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
112,76
IKOTIN ILONA
ŠUMADIJSKA BR.53 BUŠAT BAR
BUŠAT, ŠUMADIJSKA 53
333,75
IKOVIĆ IBRAHIM
MAHALA ST.BAR BAR
STARI BAR, MAHALA
195,03
ILIČIN DRAGAN
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI BB
176,84
ILIČKOVIĆ ANDRIJA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
268,26
ILIČKOVIĆ BOŽIDAR
M.BOŠKOVIĆA 8 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 8
75,23
ILIČKOVIĆ BRANKO
SUVI POTOK BAR CRNA GORA
BRČELI
328,04
ILIČKOVIĆ ČEDO
BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
69,88
MAKEDONSKA A-1
108,84
JOVANA STOJANOVIĆA 4
328,37
ILIČKOVIĆ DRAGAN
ILIČKOVIĆ ĐINA
MAKEDONSKA A-1,ULAZ II BAR
CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA 4,V BAR CRNA
GORA
ILIČKOVIĆ JANA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
244,8
ILIČKOVIĆ LJUBO
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
177,37
BRČELI
421,22
ILIČKOVIĆ PETAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.26 BAR
CRNA GORA
ILIČKOVIĆ RADOVAN
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
60,64
ILIČKOVIĆ SAŠA
ČELUGA BAR
ČELUGA
127,57
ILIČKOVIĆ SENKA
ČELUGA BAR
ČELUGA 157
467,78
ILIČKOVIĆ ŠPIRO
GORNJI BRČELI BAR
BRČELI
297,95
ILIČKOVIĆ TOMISLAV
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
529,21
ILIČKOVIĆ VESNA
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
150,37
ILIČKOVIĆ VLADIMIR
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
347,55
ZAGRAĐE
343,37
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
56,41
J.STOJANOVIĆA BR.3,VI SP/ST.34
JOVANA STOJANOVIĆA
BAR CRNA GORA
3/VI/34
ILIĆ DRAGAN
ILIĆ JELENA
ILIĆ MAJA
ZAGRAĐE BB SUTOMORE CRNA
GORA
326,39
ILIĆ MANUELA
SUVI POTOK SUTOMORE BAR
SUTOMORE, SUVI POTOK
1140,07
ILIĆ MILO
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
584,27
ILIĆ MILORAD
POBRĐE 255 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 255
72,03
ILIĆ RADOMIR
GORELAC 153 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 153
155,1
ILIĆ SARA
DOBRA VODA BAR
DUBRAVA
106,54
SUTOMORE, RUTKE 97
312,07
BJELIŠI
1915,53
BORSKA 2
309,79
TOPOLICA
555,76
SUTOMORE, POBRĐE
281,94
24.NOVEMBRA H-23
237,36
ILIĆ SLAVNA
ILIĆ SNEŽANA
ILIĆ ZLATAN
ILIĆ ŽIVANA
ILIĆ ŽIVOMIR
ILINČIĆ DUŠAN
RUTKE BR.97 SUTOMORE CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.11/57 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR
SOMBORSKA RAMPA 33 A NOVI
SAD SRBIJA
24. NOVEMBRA H-23 ST.9 BAR
CRNA GORA
ISAILOVIĆ STANKO
R.LEKIĆA D-11 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-11/41
307,11
ISAKOVIĆ ĆAZIM
MIROVICA BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
100,95
ISAKOVIĆ KASUM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
179,13
ISAKOVIĆ MUSA
VELIKA GORANA BAR
VELJA GORANA
171,38
ISAKOVIĆ RAMADAN
VELIKA GORANA BAR
VELJA GORANA
260,31
ISAKOVIĆ RAMADAN
VELIKA GORANA BAR
VELJA GORANA
308,73
ISIĆ ALMIRA
PODGRAD BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
89,77
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-42 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
CRNA GORA
42
RENA BAR
STARI BAR
414,7
ST.BAR, PODGRAD
69,35
ISIĆ JASMINA
ISIĆ KADRIJA
ISIĆ ŠUĆURIJA
PODGRAD
STARI BAR BAR
108,19
ISIĆ(KARAĐUZOVIĆ) BUDIJA
PODGRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
402,61
ISLAMOVIĆ HADŽIJA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
240,72
IVAČKOVIĆ MAHMUT
VELEMBUSI BAR CRNA GORA
STARI BAR, VELEMBUSI
93,98
IVAČKOVIĆ MUSAJA
BAR MIROVICA BB CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
497,9
IVAČKOVIĆ RAMO
TOMBA BAR CRNA GORA
MIROVICA
230,8
24.NOVEMBRA 12/A
557,35
SUTOMORE, POBRĐE BB
454,7
IVANČEVIĆ SLOBODAN
IVANKOVIĆ VITOMIR
24.NOVEMBRA BR.12 A/48
BAR
CRNA GORA
POBRĐE BR.249,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
IVANOV(DABANOVIĆ) BRANKA
MAKEDONSKA BR.25 BAR
POLJE
62,81
IVANOVĆ MILORAD
MANDARIĆI 19 BAR CRNA GORA
MANDARIĆI BB
651,13
SUTOMORE, 20.JULA 30
585,45
IVANOVIĆ PREDRAG
SUTOMORE 20.JULA BR.30 BAR
CRNA GORA
IVANOVIĆ ALEKSANDAR
BJELIŠI BR.14 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 14
1246,22
IVANOVIĆ ANKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
114,47
IVANOVIĆ BOŠKO
ILINO BAR CRNA GORA
NOVI BAR N.PRISTAN
589,26
IVANOVIĆ BOŽIDAR
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
99,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
107,71
IVANOVIĆ DANIJELA
J.TOMAŠEVIĆA 32 BAR CRNA
GORA
IVANOVIĆ DRAGO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
219,03
IVANOVIĆ DUŠAN
LIMLJANI VIRPAZAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
277,95
POŽAREVAČKA 13
981,77
IVANOVIĆ DUŠAN
POŽAREVAČKA 13 BAR CRNA
GORA
IVANOVIĆ DUŠAN
BJELIŠI BR.14 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 14
1313,95
IVANOVIĆ DUŠANKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
557,31
MAKEDONSKA E-13/2
330,31
IVANOVIĆ GAVRO
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
IVANOVIĆ JELENA
POŽAREVAČKA 5 BAR
POŽAREVAČKA 5/4/IV
106,45
IVANOVIĆ JOVAN
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
365,21
MAKEDONSKA F-16
239,68
MILA BOŠKOVIĆA H-6
75,9
IVANOVIĆ KOVILJKA
IVANOVIĆ MARIE LUISE
IVANOVIĆ MILAN
IVANOVIĆ MILENKO
IVANOVIĆ MILICA
MAKEDONSKA F-16 ST.4 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
V.KARADŽIĆA BR.10 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
231,65
BAR
KARADŽIĆA 10
BJELIŠI BR.38 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 38
498,33
SUTOMORE, GORELAC 7
199,88
GORELAC BR 67 SUTOMORE CRNA
GORA
IVANOVIĆ MILIVOJE
RUTKE 240 SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA A-1
143,38
IVANOVIĆ MILUTIN
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
936,28
JOVANA STOJANOVIĆA 10
58,92
IVANOVIĆ NEDA
J.STOJANOVIĆA 10/10 BAR CRNA
GORA
IVANOVIĆ NEDJELJKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
IVANOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI 38 BAR CRNA GORA
IVANOVIĆ NOVO
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE KOD
SUDA
189,42
BJELIŠI
624,23
MILA BOŠKOVIĆA H-11
831,51
IVANOVIĆ PETAR
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
169,29
IVANOVIĆ PETAR
BJELIŠI BAR
SOKOLANA
64,15
IVANOVIĆ RADIVOJE
PODGRAD STARI GRAD CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
1228,77
VUKA KARADŽIĆA BR.4 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
BAR
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
KARADŽIĆA 4
IVANOVIĆ RADMILA
IVANOVIĆ RADOMIR
IVANOVIĆ SAVICA
GORA
BJELIŠI BAR
357,15
MAKEDONSKA F-16
310,9
BJELIŠI
88,52
IVANOVIĆ SLAVKO
BJELIŠI BR.37 BAR
BJELIŠI 37
165,54
IVANOVIĆ STANICA
SOKOLANA BR. 8 BAR CRNA GORA
POLJE
265,14
IVANOVIĆ TOMISLAV
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
212,35
IVANOVIĆ VELIMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
318,31
IVANOVIĆ VELIMIR
24. NOVEMBAR 16 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
50,79
24.NOVEMBRA A-1/ST.41 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE A-
GORA
OBALA 13 JUL BR.6 BAR CRNA
1/IX/41
IVANOVIĆ VESELIN
IVANOVIĆ VIDAK
IVANOVIĆ VJERA
IVANOVIĆ VOJISLAV
GORA
PARTIZANSKI PUT 159
SUTOMORE BAR
VUKA KARADŽIĆA G2/23
109,27
OBALA 13.JULA 6
73,43
SUTOMORE, POBRĐE 37
77,09
SUTOMORE, VUKA
120
SUTOMORE BAR
PARTIZANSKI PUT BR. 159
KARADŽIĆA G2/23
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT
IVANOVIĆ ZORAN
ILINO 139 BAR CRNA GORA
ILINO 139
88,56
IVANOVIĆ ZORAN
GORELAC 182 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 182
194,96
IVANOVIĆ ZORAN
ILINO IZNAD PRUGE BAR
ILINO,IZNAD PRUGE
816,08
MAKEDONSKA F-16
65,26
SUTOMORE, BRCA 191
169,58
ILINO 13
106,2
SUTOMORE (PAPANI)
56,31
SUTOMORE, MIROŠICA I
245,51
IVANOVIĆ ZORAN
IVANOVIĆ(LOVRIĆ) VERA
IVIČEVIĆ SLAVKO
IVIN(MARKOV) MILENA
IVKOVIĆ DRAGINJA
IVKOVIĆ MIRKO
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
BRCA BR.191 SUTOMORE CRNA
GORA
ILINO BR.13 BAR CRNA GORA
PAPANI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
OROVO,MIROŠICA 131 SUTOMORE
BAR
257,23
IVKOVIĆ VELIBOR
STARI BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
394,59
IVOVIĆ ANDRIJA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1257,19
IVOVIĆ ANTO
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
251,92
IVOVIĆ ANTO
ZUPCI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 13
349,78
IVOVIĆ DRAGAN
B.ČALOVIĆA BR.1 BAR CRNA GORA
IVOVIĆ DRAGAN
ZUPCI BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10,P-14
373,19
IVOVIĆ DUŠAN
GORNJA SEOCA BR.24 BAR
SEOCA
70,58
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
377,22
ZUPCI
498,86
IVOVIĆ ĐORĐINA
IVOVIĆ FRANO
J.TOMAŠEVIĆA BR.26 BAR CRNA
GORA
ZUPCI BAR CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA
1
107,14
IVOVIĆ JOVAN
SEOCA VIRPAZAR BAR
BORSKA
434,01
IVOVIĆ KRSTINJA
G.SEOCA BAR
SEOCA
182,65
MILA BOŠKOVIĆA 18
312,44
IVOVIĆ MARKO
MILA BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
IVOVIĆ MARKO
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
258,53
IVOVIĆ MILICA
G.SEOCE BAR CRNA GORA
SEOCA
678,11
IVOVIĆ MILOSAVA
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA GORA
IVOVIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI
154,43
IVOVIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI
195,05
IVOVIĆ STANA
ZUPCI BAR
ZUPCI
156,44
ZUPCI BAR
DABEZIĆI
187,62
BJELIŠI
340,42
IVOVIĆ TEREZA
IVOVIĆ ZORAN
KOD ĐINOVIĆA MOSTA,BJELIŠI
BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/6
198,37
JAĆIMOVIĆ ZORAN
MAKEDONSKA 15 BAR
DONJA ČELUGA
337,21
JAĆIMOVIĆ ZVONKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
187,81
JAHOVIĆ JAKUP
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
285,61
JAHOVIĆ MEJREMA
GVOZDEN BRIJEG BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
169,61
JAHOVIĆ SABRI
RENA BAR
RENA
433,63
MAKEDONSKA B-3
113,93
AHMETOV BRIJEG
365,09
AHMETOV BRIJEG
229,92
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
676,18
MILA BOŠKOVIĆA 2
155,38
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
240,59
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
126,42
DOBRA VODA
206,76
MAKEDONSKA 13
73,34
JAKIĆ GORDANA
JAKIĆ MARKO
JAKIĆ MILORAD
JAKOVLJEVIĆ(KOPRIVICA)
JELISAVETA
JAKŠIĆ BRANKO
JAKŠIĆ SLOBODAN
JAKŠIĆ ŽELJKO
JANIĆ MIRJANA
MAKEDONKSA B-3 ST.15/III BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BR.7 BAR CRNA GORA
OMLADINSKIH BRIGADA BR.44
BEOGRAD SRBIJA
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA 2/26 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE B-4 BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 16 BAR CRNA
GORA
JANKOVIĆ (PEJOVIĆ) SENKA
MAKEDONSKA 13 BAR CRNA GORA
JANKOVIĆ ANGELINA
ILINO LAMELA D BAR
JANKOVIĆ ANTO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
110,62
JANKOVIĆ ANTO
POLJE BR.53 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
341,42
ILINO,KOD BABOVIĆA
LAM.D
153,07
JANKOVIĆ ANTO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
259,53
JANKOVIĆ ANTO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
390,93
JANKOVIĆ ANTON
RISTA LEKIĆA D-10 BAR
RISTA LEKIĆA D-10
675,7
JANKOVIĆ BOGOSLAV
ZAGORSKA BR.40 ZEMUN
ZAGRAĐE
695,78
ILINO
1320,6
JANKOVIĆ BOŠKO
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
JANKOVIĆ BOŽO
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
293,06
JANKOVIĆ DEDA
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
1181,26
HAJ NEHAJ
183,66
DONJI MAROVIĆI
71
LIVARI
157,05
JANKOVIĆ DIMITRIJE
JANKOVIĆ DRAGOMIR
JANKOVIĆ ĐEKA
TRG EDVARDA KARDELJA 3/16
PODGORICA CRNA GORA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
MUŽANE,(LIVARI) ŠESTANI,BAR
CRNA GORA
JANKOVIĆ ĐERĐA
RENA BR.43 BAR CRNA GORA
RENA 43
192,49
JANKOVIĆ ĐERĐA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
329,89
24.NOVEMBRA
149,6
391,04
JANKOVIĆ ĐONA
24.NOVEMBAR 16 D BAR CRNA
GORA
JANKOVIĆ ĐORĐE
POLJE BB. BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
JANKOVIĆ ĐURO
POBRĐE 1/A SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 1-A
67,26
JANKOVIĆ FILIP
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
611,86
JANKOVIĆ JAKO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
67,57
JANKOVIĆ JAKO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
352,19
JANKOVIĆ JANKO
POLJE BB BAR CRNA GORA
RONKULA
364,27
JANKOVIĆ LUKA
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
664,62
JANKOVIĆ LUKA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
86,7
JANKOVIĆ LJILJANA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
1132,57
JANKOVIĆ LJUBICA
DRUŠIĆI BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI
55,71
JANKOVIĆ MARIJA
MAKEDONSKA BR.13 BAR
MAKEDONSKA 13
429,38
JANKOVIĆ MARKO
LIVARI BAR
LIVARI
615,5
JANKOVIĆ MARKO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
333,98
JANKOVIĆ MOMČILO
PLJEVALJSKA 6 PODGORICA
ZAGRAĐE
670,36
JANKOVIĆ NIKOLA
POLJE BR.55 BAR
POLJE 55
184,04
JANKOVIĆ OLGA
B.ČALOVIĆA BR.7 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
385,74
JANKOVIĆ PAVLE
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
337,69
JANKOVIĆ PETAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
NOVI BAR
1648,4
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.F-42 B
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
42
JANKOVIĆ PETAR
JANKOVIĆ PREDRAG
GORA
POLJE
403,32
69,48
JANKOVIĆ RADOJKA
POLJE 55 BAR CRNA GORA
POLJE
244,25
JANKOVIĆ RADOSAV
POBRĐE BR.1/B SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
123,15
JANKOVIĆ SNEŽANA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
85,83
JANKOVIĆ SPASOJE
ŠUŠANJ ZELENI POJAS BAR
ŠUŠANJ, MRČELE
287,89
JANKOVIĆ STEVO
POLJE BAR
BURTAIŠI
167,45
JANKOVIĆ STJEPAN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
155,98
JANKOVIĆ TOMO
DONJI MAROVIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
1060,59
RISTA LEKIĆA D-10/39
150,09
JANKOVIĆ VASILIJE
R.LEKIĆA D-10, 8/39 BAR CRNA
GORA
JANKOVIĆ VELIKA
TEJANI BAR CRNA GORA
TEJANI
63,09
JANKOVIĆ VELIKA
TEJANI OSTROS,BAR CRNA GORA
TEJANI
184,71
JANKOVIĆ VINKO
D.ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO B.B.
334,24
JANKOVIĆ ZLATIJA
B.REVOLUCIJE 9/9 BAR
TOPOLICA
703,39
ČRVANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
690,96
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
54,71
STARI BAR, DABANOVO
104,89
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
156,75
JANKOVIĆ(JOVANOVIĆ)
RADMILA
JANKOVIĆ-ZWZSSIG TATJANA
JANUZI HAJRUDIN
JANJIĆ DANIJELA
J.TOMAŠEVIĆA 22 BAR CRNA
GORA
BELVEDER STARI BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE B 4/9 BAR CRNA
GORA
JANJIĆ ŽELJKO
MIŠIĆI BB BAR CRNA GORA
ČANJ
458,34
JANJUŠEVIĆ VELIMIR
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE BB BAR
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
421,48
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
138,79
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
111,36
SUTOMORE ST,BR.8
235,3
SUTOMORE, RUTKE
133,44
DOBRA VODA
70,15
JARAMAZ MILORAD
JARAMAZ TATJANA
JASNIĆ DESANKA
JAŠARAGIĆ VELIJA
JAŠARAJ (ŠKRIJELJ) ŠEMSA
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
PETROVAČKI PUT BR.106
SUTOMORE BAR
GORNJE RUTKE 86 KOD CRKVE
SV.MITRA BAR
DOBRA VODA,SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
JAŠARAJ ESAT
DUBRAVA 133 BAR CRNA GORA
DUBRAVA 133
156,09
JAŠARAJ VELIJA
MAROVIĆI BAR
MAROVIĆI BB
173,21
BJELIŠI 49
1076,87
STARI BAR, BELVEDER 220
132,59
JAŠAREVIĆ NEDŽAD
JAVDŽIĆ MILANKA
BJELIŠI 49,ISPOD NADVOŽNJAKA
BAR
BELVEDER 220 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, VINOGRADI
JEGDIĆ RADOŠ
ŠUŠANJ BAR
JEGDIĆ UROŠ
ILINO BB BAR
ILINO
218,4
JEJNA ENES
RATAC 30-A BAR
RATAC
646,41
JEJNA ŠAĆIRA
RATAC 30 BAR CRNA GORA
RATAC 30
281,03
MILA BOŠKOVIĆA H-6
83,38
JEKNIĆ DRAGAN
MILA BOŠKOVIĆA H-6 IV/11 BAR
CRNA GORA
H2/2
385,09
JEKNIĆ OBREN
MAKEDONSKA E-15 BAR
MAKEDONSKA E-15
351,81
JELAKOVIĆ KREŠIMIR
BORSKA BR.20 BAR CRNA GORA
BORSKA 20
59,66
24.NOVEMBRA 12/III
321,22
STARA AMBULANTA 62
213,89
JELENIĆ MILORAD
JELENIĆ SLOBODAN
24 NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
STARI DOM ZDRAVLJA BR.62 BAR
CRNA GORA
JELIĆ MILORAD
UTJEHA BAR CRNA GORA
KUNJE
338,72
JELIĆ MILOVAN
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
169,39
SUTOMORE, MIROŠICA II
1100,12
JELIĆ MLADEN
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
JELIĆ NIKOLA
MIROŠICA 2 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
502,14
JELIĆ PETROVKA
RUTKE 221 SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE 221
275,43
JELIĆ SAVO
PAPANI BR.39 SUTOMORE BAR
SUTOMORE (PAPANI)
318,43
JELIĆ SOFIJA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA
232,41
JELIĆ SRĐAN
RUTKE BR.221 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 221
242,43
JELIĆ STANIŠA
GORNJI MAROVIĆI BR.31 BAR
GORNJI MAROVIĆI
163,42
JELIĆ(CICMIL) JELENA
BJELIŠI BR.48 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 48
83,85
24.NOVEMBRA
474,38
JELOVAC MILJA
JEREMIĆ SLAVOLJUB
JERGOVIĆ NIKOLA
JEVREMOVIĆ ZORAN
24.NOVEMBAR 12 D BAR CRNA
GORA
KSENIJE TANASKOVIĆ 15
ŠUŠANJ, NOVO NASELJE
GORAŽDE FEDERACIJA BIH
43
MAKEDONSKA G-20 BAR
MAKEDONSKA G-20
589,1
KUNJE, NOVI ZABIO
266,94
NOVI ZABIO VIDIKOVAČKA BB
KUNJE BAR
244,44
JEVTOVIĆ LJILJANA
POPOVIĆI 49 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
186,67
JEVTOVIĆ MILOŠ
POPOVIĆI BR.50 BAR
POPOVIĆI
53,09
JOCIĆ NEBOJŠA
POLJE 12 BAR CRNA GORA
POLJE
380,09
JOVANA STOJANOVIĆA 10
66,29
JOHA ALIJA
24. NOVEMBAR BR.22 BAR CRNA
GORA
JOHA HAKIJA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
178,08
JOKANOVIĆ PREDRAG
BORSKA 6,VII SPRAT BAR
BORSKA 6/VII
496,1
JOKANOVIĆ SVETOZAR
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
348,86
JOKANOVIĆ ŽARKO
JOKETIĆ MILORAD
JOKETIĆ MIOMIR
JOKETIĆ MIOMIR
JOKETIĆ NIKOLA
JOKETIĆ SLAVKO
JOKETIĆ SNEŽANA
JOKETIĆ VUKOSAVA
JOKIĆ MILUTIN
BJELIŠI
BR.43 BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
V. ROLOVIĆA BR. 18 BAR CRNA
GORA
VUKA KARADŽIĆA BR.8 MIROŠICA
I BAR
J.STOJANOVIĆA 2 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A-1 BAR
CRNA GORA
VELIKI PIJESAK 112 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 43
132,25
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
264,91
ILINO
87,68
ILINO
329,35
KRNJICE
92,61
JOVANA STOJANOVIĆA 2
60,26
ŠUŠANJ
335,07
POŽAREVAČKA LAM-A-1
63,2
DUBRAVA UL.112/307
189,8
JOKIĆ RADUNKA
BJELIŠI BR.28 BAR
BJELIŠI
341,81
JOKIĆ SLOBODAN
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
322,87
SUTOMORE, CARA LAZARA
141,12
JOVANA STOJANOVIĆA F-1
175,13
NIKOLE R. LEKIĆA 21
229,07
JOKIĆ VUK
JOKIĆ ZLATA
CARA LAZARA 54 B BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA F-1 ST.43 BAR
JOKOVIĆ (ŠĆEPANOVIĆ)
CRNA GORA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.21 BAR CRNA
NATALIJA
GORA
JOKOVIĆ ALEKSANDAR
ILINO BR.93 BAR CRNA GORA
ILINO
255,44
JOKOVIĆ MARA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
189,82
JOKOVIĆ MILIVOJE
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
676,15
JOKOVIĆ STEVO
ILINO BR.116 BAR CRNA GORA
ILINO
538,94
NIKOLE R. LEKIĆA 21
1960,18
ŽUKOTRLICA 21
820,91
JOKOVIĆ ŽARKO
JOKOVIĆ ŽELJKO
NIKOLE R. LEKIĆA BR.21 BAR CRNA
GORA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.21 BAR CRNA
GORA
JOKSIMOVIĆ VLADIMIR
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
77,59
JOKSIMOVIĆ VUKSAN
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
734,28
MARŠALA TITA 23/7
497,03
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
139,54
RISTA LEKIĆA D11/IX/43
610,64
JOKSOVIĆ ĐURO
JOLDIĆ BRANKO
JOLIČIĆ BOŽO
MARŠALA TITA 23/7 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.26 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-11, IX SPRAT ST.43
BAR
JOLIČIĆ BRANKO
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
97,55
JOLIČIĆ ĐORĐIJE
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
218,55
JOVANA STOJANOVIĆA 8
154,23
JOLIČIĆ LJUBOMIR
J. STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
JOLIČIĆ MIHAILO
GORNJE KRNJICE BAR
KRNJICE
64,28
JOLIČIĆ MILORAD
KRNJICE VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
303,95
JOLIČIĆ MILOVAN
G.KRNJICE 24 VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
552,46
JOLIČIĆ NEVENKA
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
SUTOMORE
698,98
JOLIČIĆ NIKOLA
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
243,98
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
177,46
MAKEDONSKA
334,33
24.NOVEMBRA BB
303,93
JOLIČIĆ RAJKO
JOLIČIĆ VELIMIR
JOLIČIĆ VESNA
J. TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.15 2/7 BAR
J TOMAŠEVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
JONICA BRANISLAV
RENA BR. 3 BAR CRNA GORA
RENA 3
167,82
JONICA MILORAD
RENA BR.3 BAR CRNA GORA
RENA BR.3
326,32
JONICA SOFIJA
RENA BAR CRNA GORA
RENA
615,81
JONUZOVSKI DŽEZAIR
BAUKOVO BR.23 BAR
STARI BAR, DABANOVO
479,57
JORDANOVIĆ VUKAŠIN
MAKEDONSKA BR.21 BAR
SUTOMORE, RUTKE 132
238,91
ŽELJEZNIČKA STANICA
1526,95
MILA BOŠKOVIĆA H-11
885,76
JOVANA TOMAŠEVIĆA 34
91,51
JOŠILO MIRKO
JOVALEKIĆ DRAGOLJUB
JOVALEKIĆ MILEVA
J. STOJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/IX BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 34 BAR CRNA
GORA
JOVANČEVIĆ SMILJANA
MAKEDONSKA E 15 BAR
MAKEDONSKA E-15
205,63
JOVANČOV ZORKA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
280,66
JOVANČOV(PAVLOVIĆ) LUCIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
461,36
BJELIŠI B.B
53,63
ILINO
446,86
ZANKOVIĆI
65,97
JOVANOVIC PAULA
BJELISI BB BAR CRNA GORA
JOVANOVIĆ (ILIČKOVIĆ)
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
DIJANA
GORA
UL.PREDGRAD BR.10 PODGORICA
JOVANOVIĆ ANKA
CRNA GORA
JOVANOVIĆ BILJANA
ZAGRAĐE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
262,96
JOVANOVIĆ BORKA
ILINO BAR
ILINO
151,09
JOVANOVIĆ BRANISLAV
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
115,15
RISTA LEKIĆA D-9/I
215,51
SUTOMORE, MIROŠICA I
298,53
JOVANOVIĆ DANIJELA
JOVANOVIĆ DESIMIR
NIKOLE LEKIĆA 1 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
JOVANOVIĆ DRAGOSLAV
JOVANOVIĆ DUŠAN
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA 161 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
106,49
GAVRILA PRINCIPA 161
265,21
JOVANOVIĆ DUŠKO
BJELIŠI BR.104 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 104
136,17
JOVANOVIĆ GORAN
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
750,19
JOVANOVIĆ GORAN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
234,27
JOVANOVIĆ JOVICA
GLAVNIČKA 2 SREMČICA BEOGRAD
ŠUŠANJ
274,43
JOVANOVIĆ LUKA
KURILO BB BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
196,86
VLADIMIRA ROLOVIĆA 18
159,53
SUTOMORE, MIROŠICA II
382,15
ILINO
936,84
JOVANOVIĆ LJILJANA
JOVANOVIĆ LJUBINKO
JOVANOVIĆ LJUBOMIR
V.ROLOVIĆA 18/III BAR CRNA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR
UTJEHA, NOVOSADSKO
JOVANOVIĆ MARA
UTJEHA 1 BAR CRNA GORA
JOVANOVIĆ MARICA
DONJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
184,08
JOVANOVIĆ MELANIJA
RUTKE 235 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 235
502,23
PARTIZANSKI PUT BR.181
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
PUT 181
JOVANOVIĆ MILAN
JOVANOVIĆ MILAN
JOVANOVIĆ MILICA
JOVANOVIĆ MILIJA
JOVANOVIĆ MILORAD
JOVANOVIĆ MILOVAN
GORA
POPOVIĆI 104 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
BRCA 197 SUTOMORE BAR
JOVANOVIĆ MIROSLAV
JOVANOVIĆ MITAR
JOVANOVIĆ MLADEN
364,84
ŠUŠANJ, MRČELE
355,08
45/III/26
JOVANOVIĆ MILUTIN
JOVANOVIĆ MIODRAG
POPOVIĆI
CRNA GORA
J.J.ZMAJA BR.5 PARAĆIN SRBIJA
219,86
436,99
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
60
SUTOMORE, MIROŠICA II
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 45/III-26 BAR
JOVANOVIĆ MILUTIN
JOVANOVIĆ MIODRAG
NASELJE
BJELIŠI
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT 58
209,68
441,06
181,46
BJELIŠI
1605,08
MAKEDONSKA G20/III/13
150,1
BJELIŠI
335,43
KUNJE, BUŠAT
129,13
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
408,2
MILA BOŠKOVIĆA H-13,ST.10 BAR
MILA BOŠKOVIĆA
CRNA GORA
H13/10/IV
CARA DUŠANA 57A BEOGRAD
SRBIJA
BJELIŠI(KRAJ POŽAREVAČKE UL.)
BAR CRNA GORA
MIODRAGA VUKOVIĆA BR.9
BARAJEVO BEOGRAD
111,48
JOVANOVIĆ NEBOJŠA
JOVANOVIĆ NEDELJKO
JOVANOVIĆ OLIVERA
JOVANOVIĆ RADOSAV
JOVANOVIĆ RADOVAN
JOVANOVIĆ RUŽICA
JOVANOVIĆ SAVO
JOVANOVIĆ SLAVICA
JOVANOVIĆ SLAVICA
J.TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.31 BAR CRNA
GORA
JURIJA GAGARINA 235/56
BEOGRAD SRBIJA
POPA DUKLJANINA 2 BAR CRNA
GORA
POŽEREVAČKA BR.1 BAR CRNA
GORA
BRCA BR.133 SUTOMORE BAR
BJELIŠI OBJ.H-1
321,82
ŽUKOTRLICA
583,94
SUTOMORE, BRCA 107
65,27
POPA DUKLJANINA 2
317,95
TOPOLICA
235,5
SUTOMORE, BRCA
358,09
1044,06
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
V. ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
9/III
GORA
372,3
SUTOMORE, MIROŠICA II
296,96
JOVANOVIĆ SLAVKA
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
816,01
JOVANOVIĆ SLOBODAN
MIROŠICA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
135,26
JOVANOVIĆ STANA
BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
159,4
JOVANOVIĆ STEVO
GORNJI SKUGRIĆ BIH
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 36
401,36
JOVANOVIĆ SVETISLAV
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
540,6
JOVANOVIĆ ŠPIRIDON
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 15
288,48
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA
100,1
TOPOLICA
493,07
RISTA LEKIĆA I-32
469,38
GORNJI MAROVIĆI
434,51
JOVANOVIĆ VASILIJE
JOVANOVIĆ VASILIJE
JOVANOVIĆ VIKTORIJA
JOVANOVIĆ VOJISLAV
JOVANA J.ZMAJA BR.7 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.14 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
DONJI MAROVIĆI 3 BAR CRNA
GORA
JOVANOVIĆ VOJISLAV
DONJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
278,62
JOVANOVIĆ ZORAN
DONJI BRČELI BAR CRNA GORA
BRČELI
122,53
RISTA LEKIĆA D-10
175,41
MILA BOŠKOVIĆA 10
183,49
JOVANOVIĆ ŽELJKO
JOVANOVIĆ(DRAŠKOVIĆ) IRENA
JOVANOVSKI SLOBODAN
JOVAŠEVIĆ MILIĆ
POŽAREVAČKA
BR.3 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 16/80 BAR CRNA
GORA
PERAJKOVIĆI,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE
16/80
ŠUŠANJ, PERAJKOVIĆI
310,05
143,67
JOVETIĆ BRACO
JOVETIĆ BRANISLAV
JOVETIĆ BRANKO
JOVETIĆ BUDIMIR
V.ROLOVIĆA BR.3 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.4/20 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE 4
VLADIMIRA ROLOVIĆA
258,29
51,97
GORA
4/20
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
643,95
RISTA LEKIĆA I-28
1116,18
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
JOVETIĆ DANICA
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
339,48
JOVETIĆ DANICA
TOPOLICA II LAM.A-1 1/30 BAR
TOPOLICA
493,03
JOVETIĆ ĐORĐE
SOKOLANA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10
438,62
JOVETIĆ IVO
ILINO BR.20 BAR CRNA GORA
ILINO 20
462,07
JOVETIĆ KRSTO
ILINO BB BAR CRNA GORA
UTRG
149,85
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
323,7
ILINO
820,48
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40
252,74
DONJA ČELUGA
90,71
MILA BOŠKOVIĆA H-12
727,69
SUTOMORE, RUTKE
427,17
ILINO
789,11
JOVETIĆ MAGDALENA
JOVETIĆ MILUTIN
JOVETIĆ MIODRAG
JOVETIĆ NIKOLA
JOVETIĆ OLIVERA
JOVETIĆ SAVO
JOVETIĆ SLAVKO
J.TOMAŠEVIĆA 22 BAR CRNA
GORA
LIMLJANI BR.70 VIRPAZAR BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.38 BAR CRNA
GORA
ČELUGA BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
RUTKE BR.154 SUTOMORE BAR
ŠUŠANJ
BAR
JOVETIĆ SLAVKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
302,06
JOVETIĆ SLOBODAN
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
439,47
JOVETIĆ SLOBODAN
MIROŠICA I BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
324,13
JOVETIĆ SPASOJE
UTRG VIRPAZAR BAR
UTRG
197,8
JOVAN STOJANOVIĆA BR.6 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
III/9
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GOLO BRDO
1829,53
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
60,84
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
236,06
JOVETIĆ SRBOLJUB
JOVETIĆ SRETEN
JOVETIĆ SRETEN
JOVETIĆ VASKO
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
293,18
JOVETIĆ VELIMIR
UTRG BAR
UTRG
130,31
JOVETIĆ VESELIN
POLJE BAR
POLJE
464,32
JOVETIĆ VESELINKA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
471,35
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40
635,08
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
484,7
PARTIZANSKI PUT 70 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
GORA
KARADŽIĆA H-2
JOVETIĆ VJERA
JOVETIĆ ZLATANA
JOVETIĆ ZORAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.29 BAR CRNA
GORA
1289,88
JOVIĆ BOŽO
JOVIĆ DOBRIVOJE
R.LEKIĆA D-10, II SPRAT ST.12
BAR
MIROŠICA II 172 SUTOMORE
RISTA LEKIĆA D10/II/12
SUTOMORE, MIROŠICA
410,9
497,12
CRNA GORA
II,172
JOVIĆ DRAGAN
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
1518,83
JOVIĆ ETEL
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
448,11
MAKEDONSKA F-16
122,37
SUTOMORE, POBRĐE 216/A
185,91
SUTOMORE, MIROŠICA I
822,83
JOVIĆ MILOVAN
JOVIĆ MIRKO
JOVIĆ NIKOLA
MAKEDONSKA F-16
BAR
POBRĐE BR.216 A SUTOMORE BAR
CARA LAZARA BR.58
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
JOVIĆ SANJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
152,43
JOVIĆ VUJOŠ
ZELENI POJAS ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
385,7
JOVIĆ VUKAN
R.LEKIĆA D-12, UL. II,ST.30 BAR
RISTA LEKIĆA D-12/II/30
384,85
JOVIĆEVIĆ BILJANA
JOVIĆEVIĆ DANICA
JOVIĆEVIĆ DUŠANKA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 9/1,F-5 BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
56,92
CRNA GORA
5/16
ŠUŠANJ BAR
ILINO
1168,33
MAKEDONSKA E-13/IV/36
237,52
BUL. REVOLUCIJE BR.9/4 BAR
CRNA GORA
JOVIĆEVIĆ GOJKO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
79
JOVIĆEVIĆ GORAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
242,39
24.NOVEMBRA H24/1/61
97,32
BORSKA
242,64
VLADIMIRA ROLOVIĆA 13
363,93
ILINO
157,99
24.NOVEMBRA 12
172,16
MILA BOŠKOVIĆA 10/29
1052,27
KUNJE
126,46
JOVIĆEVIĆ JADRANKA
JOVIĆEVIĆ NADA
JOVIĆEVIĆ NIKOLA
JOVIĆEVIĆ PAVLE
JOVIĆEVIĆ VESELIN
JOVIĆEVIĆ ZORAN
JOVIN TANJA
24 NOVEMBAR H-24 1/61 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE BR.9 BAR
V.ROLOVIĆA
BR.13 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 1/6
BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-11,IV/28 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
VIDIKOVAČKA BB,PETOVIĆA
ZABIO BAR CRNA GORA
JOVOVIĆ (KNEŽEVIĆ) VASILJKA
BORSKA 6/3/9 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
1037,43
JOVOVIĆ BRUNO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE 32/1
235,81
JOVOVIĆ ĐORĐIJE
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1784,76
STARI BAR, GRETVA
373,67
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
161,64
JOVOVIĆ GAŠPAR
JOVOVIĆ GOJKO
J.TOMAŠEVIĆA 4/18 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4 BAR CRNA
GORA
JOVOVIĆ KOSA
TOMBA BAR
BJELIŠI
164,41
JOVOVIĆ KRSTINA
GRETVA BB BAR
STARI BAR, GRETVA BB
145,3
JOVANA STOJANOVIĆA 4
620,54
SUTOMORE, MIROŠICA II
704,92
TOMBA
63,36
MAKEDONSKA G-20/13
5660,76
JOVOVIĆ MARGITA
JOVOVIĆ MILETA
JOVOVIĆ MILORAD
JOVOVIĆ NEBOJŠA
J.STOJANOVIĆA 4/26 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.1 BAR CRNA
GORA
TOMBA BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
JOVOVIĆ NENAD
MIROŠICA BR.2 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
344,99
JOVOVIĆ PREDRAG
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE
1055,95
CARA LAZARA 104 SUTOMORE
SUTOMORE, CARA LAZARA
BAR
MIROŠICA II BR.136 SUTOMORE
104/P3/18
SUTOMORE, MIROŠICA
BAR
I,136
JOVOVIĆ SLOBODAN
MAKEDONSKA E-15 BAR
MAKEDONSKA E-15
450,62
JOVOVIĆ SVETOSLAV
GRETVA ST.BAR BAR
STARI BAR, GRETVA
264,95
JOVOVIĆ RADE
JOVOVIĆ SLAVKA
JOVOVIĆ VIDA
JOVOVIĆ VLADIMIR
JOVOVIĆ(KUZMAN) JULIJA
JOVOVIĆ(VUJOVIĆ) BRANKA
JUKIĆ MIHAILO
JUKIĆ SNEŽANA
CARA LAZARA 104 SUTOMORE BAR
ANTA ĐEDOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.18 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
NOVI PRISTAN ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA G-18/ 3/9 BAR
CRNA GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
104/P3/18
123,93
642,13
105,09
ANTA ĐEDOVIĆA 6
493,42
BULEVAR REVOLUCIJE 19/18
95,93
MARŠALA TITA 9/II
59,34
ILINO BB
500,6
MAKEDONSKA G-18
315,47
JUKOVIĆ GAZO
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
576,09
JUKSIĆ JAKOV
BRCA BB. SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
526
JUNKOVIĆ (PERKOLIĆ) ANĐA
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
706,59
JUNKOVIĆ ANDRIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1010,14
JUNKOVIĆ ANĐA
TOMBA STARI BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 1/52
1400,71
LIVARI
109,48
JUNKOVIĆ ĐURO
JUNKOVIĆI LIVARI,BAR CRNA
GORA
JUNKOVIĆ LJOKO
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
308,89
JUNKOVIĆ LJUBO
POLJE BAR
POLJE
644,18
JUNKOVIĆ MARTA
STARI BAR,RENA BAR CRNA GORA
RENA
72,65
JUNKOVIĆ NIKOLA
LIVARI,DOBRECI BAR CRNA GORA
LIVARI
292,59
JUNKOVIĆ PETAR
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
269,42
ILINO
675,85
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
231,8
M.BOŠKOVIĆA H-6, ST.11 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
4/24
KABAŠ SADIK
RUSKE BARAKE ST.BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
184,49
KACIĆ ŠEMSA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
310,93
KACIĆ ADNEL
PODGRAD BB BAR
ST.BAR, PODGRAD
349,65
KACIĆ ALIJA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
310,4
KACIĆ BEĆIR
STARI BAR BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
404,07
KACIĆ DŽAFER
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
752,48
KACIĆ DŽEMAL
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
301,14
KACIĆ DŽEMAL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
285,17
MARTIĆI
227,96
VELIKI OSTROS KACIĆI
182,82
JURIĆ MARIJA
JURIŠIĆ DANICA
JUŠKOVIĆ SLOBODAN
KACIĆ DŽEVAD
KACIĆ FADILJ
ILINO BAR,ZGRADA LEKOVIĆA
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.2 BAR CRNA
GORA
VELIKI OSTROS OSTROS CRNA
GORA
70,67
KACIĆ HAJRIJA
OSTROS BAR
OSTROS
1321,7
KACIĆ HALIL
KACIĆI OSTROS CRNA GORA
VELIKI OSTROS KACIĆI
675,25
KACIĆ HAMID
MARTIĆI BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS KACIĆI
293,08
KACIĆ IBRAHIM
KACIĆI OSTROS BAR
VELIKI OSTROS KACIĆI
510,25
KACIĆ JUNUZ
ZALJEVO BAR
DONJE ZALJEVO
1626,45
MARTIĆI
708,37
KACIĆ JUSUF
LJAM,VELIKI OSTROS BAR CRNA
GORA
KACIĆ METO
KOPŠT V.OSTROS BAR
MARTIĆI
640,88
KACIĆ MUSA
VELIKI OSTROS BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS
369,99
KACIĆ OMER
OSTROS BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS
898,94
KACIĆ RAMAZAN
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
701,96
KACIĆ REDŽEP
V.OSTROS BAR
MARTIĆI
272,32
KACIĆ REDŽEP
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
176,07
KACIĆ SIBE
KOPŠT V.OSTROS BAR
MARTIĆI
478,82
KACIĆ ŠABAN
MARTIĆI BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS KACIĆI
206,65
KACIĆ TAHIR
MARTIĆI BAR CRNA GORA
VELIKI OSTROS KACIĆI
115,02
KACIĆ ZEJNEPA
B.REVOLUCIJE BR.17 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 13/41
437,65
KACIĆ ZENEPA
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
248,23
KACIĆ(LAČEVIĆ) HALIMA
STARI BAR BR.10 BAR
STARI BAR, BRBOT
303,39
KACILA SANIDA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/V BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11
527,55
KAČAR ESAD
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
218,97
KAČAREVIĆ TOMISLAV
MRČELE,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
MALI OSTROS
228,65
PEČURICE
322,36
KADIĆ HASAN
KUKAČEVO,PEČURICE BAR CRNA
GORA
KADIĆ BRANKO
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
59,83
KADIĆ ENIS
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
4182,03
TOPOLICA
307,06
KADIĆ MILENA
V.ROLOVIĆA BR.17 BAR CRNA
GORA
KADIĆ PAVLE
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
362,52
KADIĆ RADMILA
BORSKA 18/2 BAR CRNA GORA
BORSKA 18/2
332,43
KADIĆ SMAILJ
KOPŠT OSTROS BAR
MARTIĆI
489,2
KADOVIĆ DANILO
ČELUGA BR.55 BAR
DONJA ČELUGA
55,32
KADRIĆ ASIM
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
389,65
BULEVAR REVOLUCIJE 11/25
76,45
VELIKI PIJESAK
102,47
KAHARI BUBO
KAJEVIĆ KASIM
BUL. REVOLUCIJE 2 BAR CRNA
GORA
VELIKI PIJESAK BB BAR CRNA
GORA
KAJIĆ MUHAREM
DUBRAVA 116 BAR CRNA GORA
DUBRAVA 116
1497,74
KALAČ ĆAZIM
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
114,42
PEČURICE RAVANJ
145,18
KALAČ RAMIZ
RAVANJ,PEČURICE BAR CRNA
GORA
KALAČ SALKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
438,78
KALAĆ VEJSIL
BJELIŠI BR.181 BAR
BJELIŠI 181
132,22
MAKEDONSKA G-20
219,88
KALAMPEROVIĆ MIRSADA
KALAMPEROVIĆ (ĐUROVIĆ)
ĐULIJA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
POD GLAVICOM BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
436,18
KALAMPEROVIĆ ADEM
DOBRA VODA 63 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA 63
246,85
KALAMPEROVIĆ ADEM
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
132,51
KALAMPEROVIĆ ĆAMILA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
UTJEHA
313,67
KALAMPEROVIĆ ĆAZIM
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
680,96
KALAMPEROVIĆ ĆAZIM
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
321,46
PEČURICE
221,82
KALAMPEROVIĆ DINO
KALAMPEROVIĆI DOBRA VODA
BAR
KALAMPEROVIĆ DŽENETA
BORSKA 16 BAR CRNA GORA
BORSKA 16
60,94
KALAMPEROVIĆ EMRO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
87,67
KALAMPEROVIĆ HASAN
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
416,03
KALAMPEROVIĆ IBRAHIM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
159,22
KALAMPEROVIĆ IBRAHIM
KALAMPEROVIĆ JASMINA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA
212,05
DUBRAVA
468,14
KALAMPEROVIĆ JUSUF
DOBRA VODA 146 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA POD KONIK
552,01
KALAMPEROVIĆ MAHMUD
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
GORNJE ZALJEVO
262,84
KALAMPEROVIĆ MUHAREM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
531,82
KALAMPEROVIĆ MUHAREM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
210,57
KALAMPEROVIĆ MUSTAFA
POPOVIĆI BR.22 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 22
465,96
KALAMPEROVIĆ MUSTAFA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA POD KONIK
544,79
KALAMPEROVIĆ NIJAZ
24.NOVEMBAR 8D BAR CRNA GORA
TOPOLICA
457,2
KALAMPEROVIĆ OMER
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
314,05
STARI BAR
221,38
ANTA ĐEDOVIĆA 8
294,89
KALAMPEROVIĆ SABIRA
KALAMPEROVIĆ SABRIJA
19.JANUAR BR. 5, STARI BAR BAR
CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.8
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
KALAMPEROVIĆ SAIT
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA V.PIJESAK
2340,52
KALAMPEROVIĆ SULEJMAN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
634,17
KALČIĆ RADMILA
BAR BJELIŠI BR. 201 CRNA GORA
BJELIŠI
952,59
KALEMAN MILEVA
BJELIŠI BR.30 BAR
BJELIŠI
117,87
KALEMPEROVIĆ OMER
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
677,43
KALESKOVIĆ(DABOVIĆ) MILEVA
NIŠICE DOBRA VODA BAR
NIŠICE
329,31
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
34/VI
KALEZIĆ DUŠAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
509,86
KALEZIĆ GVOZDEN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
132,53
DABEZIĆI
850,57
KALEZIĆ BRANKO
KALEZIĆ MEHMED
KALEZIĆI DABEZIĆI,BAR CRNA
GORA
325,88
KALEZIĆ SAIT
DABEZIĆI BAR
DABEZIĆI
138,37
KALEZIĆ SEBIJA
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
1367,39
KALEZIĆ SRBOLJUB
MAKEDONSKA BB. BAR
BJELIŠI OBJEKAT M
339,51
KALEZIĆ SULJO
UTJEHA,SAVSKA BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
539,05
KALICA ANDRIJANA
GORNJI ŠUŠANJ BAR
GORNJI ŠUŠANJ
138,49
GORNJI ŠUŠANJ 24
431,36
KALICA MARA
GORNJI ŠUŠANJ BR.24 BAR CRNA
GORA
KALICEVIĆ ELEZ
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
123,38
KALICOVIĆ BEĆIR
RUNJ 36 MARTIĆI BAR
MARTIĆI RUNJ 36
257,73
KALICOVIĆ HALIL
RUNJ 38 BAR
MARTIĆI RUNJ 38
216,84
KALICOVIĆ HASAN
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
381,38
KALICOVIĆ NURO
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
136,73
KALICOVIĆ REDŽEP
RUNJ 35 OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ 35
614,75
KALIČANIN RADOMAN
ILINO ŠUŠANJ BAR
ILINO
479,51
MARTIĆI RUNJ 34
119,84
KALIČOVIĆ RABIJE
RUNJ BR.34,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
KALIĆ ABID
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
432,95
KALIĆ SUAD
PEČURICE BR. 135 BAR CRNA GORA
PEČURICE RAVANJ
4315,36
KALINIĆ DAVID
ZGRADA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE
63,16
KALINIĆ LAZO
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
276,02
KALINIĆ LUKA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BB
85,89
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
247,66
KALINIĆ STEVAN
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
CRNA GORA
KALINIĆ(MARKIČIĆ) DRAGINJA
ČELUGA BAR
RISTA LEKIĆA D-12
570,81
KALIŠKIĆ MIODRAG
V.ROLOVIĆA 10 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
226,89
KALOPER (MUSTAFIĆ) FATIMA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
66,47
BORSKA BR. 5 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 8-D/112
242,72
RISTA LEKIĆA D11/VIII
231,9
24.NOVEMBRA H22/VII/31
77,98
KALPAČINA MILOVAN
KALPAČINA OBRAD
KALPAČINA VESELIN
R.LEKIĆA D-11, VIII SPRAT BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-22, ST.31 BAR
CRNA GORA
KALUĐEROVIĆ BRANKA
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
65,24
KALUĐEROVIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
4459,34
JOVANA TOMAŠEVIĆA 34
267,71
ŠUŠANJ 29/5
80,01
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA
901,97
24.NOVEMBRA 12/A
415,32
KALUĐEROVIĆ GVOZDEN
KALUĐEROVIĆ ZORAN
KALUĐEROVIĆ ŽELJKO
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ 29/5 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ,NOVI PRISTAN BAR CRNA
KALUĐEROVIĆ(ĐUKOVIĆ)
GORA
24.NOVEMBAR BR.15 BAR CRNA
MIRJANA
GORA
KALJEVIĆ MIODRAG
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
176,33
KALJEVIĆ RADOICA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
149,01
KANAČEVIĆ SELIM
KANAĆI BR.7 OSTROS BAR
MARTIĆI
213,14
KANAČEVIĆ(BARDIĆ) HAJRIJE
KANAĆI OSTROS BAR
MALI OSTROS
465,36
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
207,49
MARTIĆI
231,19
MARTIĆI
496,55
KANAĆEVIĆ ABDULAH
KANAĆEVIĆ HASIM
KANAĆEVIĆ MUHAMET
KANAĆI BR.2 OSTROS,BAR CRNA
GORA
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
KANAĆEVIĆ MUSA
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
432,75
KANAĆEVIĆ REDŽEP
KANAĆI BR.1 OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
355,28
KANAĆEVIĆ RIFAT
KANAĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI
913,96
MARTIĆI
170,21
KANAĆEVIĆ SIBE
KANAĆI 13, MALI OSTROS BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.16 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
18/10
KANDER GOJKO
BORSKA 2/IV-23 BAR
BORSKA
378,88
KANKARAŠ MOMČILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
157,4
JOVANA TOMAŠEVIĆA 38/4
199,7
24.NOVEMBRA
97,39
KANBAR MILICA
KANKARAŠ VELIMIR
KANKARAŠ VERA
J.TOMAŠEVIĆA BR.38 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 38/4 BAR CRNA
GORA
220,65
KAPA MILO
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
344,61
KAPA RADOSAV
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
182,53
KAPA VOJISLAV
G PRINCIPA BR.2 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
492,79
ZAGRAĐE
196,13
KAPETANOV SVETOZAR
ZAGRAĐE BR.32,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
KAPLANOVIĆ HUSEIN
KUNJE BAR CRNA GORA
UTJEHA
274,73
KAPLANOVIĆ JUSUF
KUNJE BAR
KUNJE
191,17
KAPLANOVIĆ MEHMED
KAPLANOVIĆI BAR
KUNJE
600,48
KAPLANOVIĆ MELEĆA
MARŠALA TITA 21 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 21
72,85
KAPLANOVIĆ SANDRA
KAPOR VUKO
POŽAREVAČKA BR.3 BAR CRNA
UTJEHA
GORA
PARTIZANSKI PUT 110 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
51,73
490,18
BAR
PUT 10
B.MATANOVIĆA BR.2 ULCINJ
VLADIMIRA ROLOVIĆA 13
89,58
HAJ NEHAJ
149,38
BJELIŠI 16 BAR
BJELIŠI 16
317,49
IVA NOVAKOVIĆA,SUTOMORE BAR
SUTOMORE, OBALA
CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
KARAĐUZOVIĆ MURTEZA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
342,93
KARAĐUZOVIĆ MUSTAFA
STARI BAR BAR
STARI BAR
382,96
KARAĐUZOVIĆ MUZAFER
RENA BR.48 BAR
ŽELJEZNIČKA STANICA
314,57
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
8/VIII/30
SUSTAŠ BAR
STARI BAR, BRBOT
KARAĆI BIBO
KARADŽIĆ MILORAD
KARADŽIĆ VUK
KARAĐUZOVIĆ (MOHIĆ) FADILA
KARAĐUZOVIĆ NEDŽAD
KARAĐUZOVIĆ RUŽDIJA
J.VUKOTIĆA 34 NIKŠIĆ CRNA
GORA
922,31
369,98
884,59
KARAĐUZOVIĆ SADIJA
KARAĐUZOVIĆ SAFETA
PODGRAD BAR CRNA GORA
9.JANUAR BB, ST.BAR BAR CRNA
GORA
ST.BAR, PODGRAD
97,23
ST.BAR,9.JANUAR BB
369,07
KARAĐUZOVIĆ SANIJA
GRETVA STARI BAR BAR
RISTA LEKIĆA D-12
516,41
KARAĐUZOVIĆ SULEJMAN
GRETVA STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
573,33
RENA BR.48 BAR CRNA GORA
STARA RASKRSNICA BB
199,86
BJELIŠI
230,35
MAKEDONSKA G-18
268,36
POPOVIĆI
166,69
MAROVIĆI
468,36
KARAĐUZOVIĆ(DERVIŠI)
MERSIJA
KARAHMETOVIĆ SAFET
KARANIKIĆ ALEKSANDAR
KARANIKIĆ ANTO
KARANIKIĆ ANTO
III SANDŽAČKE ČETE BIJELO
POLJE
MAKEDONSKA G 18/2 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI
BR.66 BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
BAR
KARANIKIĆ ČEDO
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE
1266,68
KARANIKIĆ IVO
POLJE BB BAR
POLJE
166,7
KARANIKIĆ LJUBOMIR
MAROVIĆI 13 BAR CRNA GORA
MAROVIĆI BB
904,97
KARANIKIĆ MARKO
TABIJA BAR CRNA GORA
POLJE
139,84
KARANIKIĆ MARKO
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
STARI BAR
312,84
KARANIKIĆ SIMO
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
211,9
KARANIKIĆ SIMO
POPOVIĆI BB BAR
POPOVIĆI
76,67
KARANIKIĆ STEVAN
TOMBA BAR
TOMBA (SUMINA)
221,99
KARANIKIĆ VLADIMIR
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
310,51
POPOVIĆI
133,55
KARANIKIĆ(NINKOVIĆ) SOJKA
POPOVIĆI BR.66
BAR CRNA
GORA
KARASTANOVIĆ ADŽIJA
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
80,56
KARASTANOVIĆ AIŠA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
503,76
KARASTANOVIĆ ĆAZIM
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
363,35
KARASTANOVIĆ EMIL
PODGRAD STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
224,94
KARASTANOVIĆ HAJRIJA
KUNJE BAR
KUNJE
223,03
KARASTANOVIĆ HALIL
KUNJE BAR CRNA GORA
PEČURICE
489,45
KARASTANOVIĆ HALIL
KUNJE BAR
KUNJE
532,15
KARASTANOVIĆ ISLJAM
R.LEKIĆA C-1 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
352,59
KARASTANOVIĆ OMER
KUNJE BAR
KUNJE
425,27
KARASTANOVIĆ RAHIMA
ČELUGA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-11
359,02
MAKEDONSKA F-16
358,41
UTJEHA, RUMIJSKA
344,98
MILA BOŠKOVIĆA 4
320,02
KARASTANOVIĆ SMAIL
KARASTANOVIĆ SULJO
KARASTANOVIĆ ŠEILA
MAKEDONSKA F-16/27 BAR CRNA
GORA
UTJEHA, RUMIJSKA BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA 4 BAR CRNA GORA
KARIĆ MOMČILO
KARIŠIK ŽELJKO
J. TOMAŠEVIĆA 36/4 BAR CRNA
GORA
PREDGRADJE BB,RUTKE BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
406,68
SUTOMORE, RUTKE BB
188,16
KARLIĆ ĐURO
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
ZAGRAĐE
352,8
KARLIĆ SLOBODANKA
BUL.REVOLUCIJE BR.11 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 11
331,07
24.NOVEMBRA 12/C
116,24
KASALICA BAĆO
24 NOVEMBAR 12 C BAR CRNA
GORA
KASTRATI ELMINA
POLJE BAR CRNA GORA
TOMBA
90,46
KASTRATI EMINA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
125,92
KASTRATOVIĆ DRAGAN
MAKEDONSKA BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
681,6
24.NOVEMBRA H-22
265,71
ILINO
245,88
HAJ NEHAJ
85,49
SUTOMORE, GORELAC BR 33
183,61
KASTRATOVIĆ DRAGANA
KASTRATOVIĆ LJILJANA
KASTRATOVIĆ MILOVAN
KASTRATOVIĆ SLAVKO
24.NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
VOJVODE GAVRA VUKOVIĆA BR.14
BERANE CRNA GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
GORELAC BR 33 ZANKOVIĆI BAR
CRNA GORA
KASTRATOVIĆ ŽARKO
GORELAC BR.23 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
306,55
KASTRATOVIĆ ŽELJKO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
188,39
OSTROS
351,85
24.NOVEMBRA H-23
115,44
DUBRAVA
822,6
24.NOVEMBRA
126,63
OBALA 13.JULA 4
181,53
KAŠEVIĆ SADIJA
KAŠIĆ MILAN
KAŠIĆ REDŽO
KAŠIĆ VANJA
KATIĆ NIKOLA
KATNIĆ MIROSLAV
KATURIĆ JOVANKA
MARKAŠEVIĆI 1 OSTROS,BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBAR H-23 BAR CRNA
GORA
S.HAŠINBEGOVIĆA 32
PRIJEPOLJE
24.NOVEMBAR H-23 BAR CRNA
GORA
OBALA 13.JULA BR.4,ST.7 BAR
CRNA GORA
27 MARTA 38 BEOGRAD
KURILO,STARI BAR BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA BB
524,31
STARI BAR, KURILO
363,8
KAVAJA RADOSLAV
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
102,76
KAVAJA STANKA
24.NOVEMBAR 8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
67,65
KAVARIĆ BLAŽO
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI SLAVIJA 17
398,79
KAVARIĆ GOJKO
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
578
KAVEDŽIĆ MILOŠ
RISTA LEKIĆA D-12 III/37 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
191,7
KAŽIĆ ĐURO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
200,09
KAŽIĆ ĐURO
MIROŠICA 2 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA
443,49
KAŽIĆ MIRKO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
303,18
KEBARA NADA
ŠUŠANJ 26 BAR CRNA GORA
ILINO
58,56
KECOJEVIĆ DRAGA
POŽAREVAČKA 13 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 13
314,72
MILA BOŠKOVIĆA 14
177,56
BJELIŠI JNA 5
439,73
BULEVAR JNA 5
192,71
SUTOMORE, POBRĐE
64,1
JOVANA STOJANOVIĆA 13
100,69
SUTOMORE, RUTKE
259,81
BORSKA 12/33
100,17
SUTOMORE, RUTKE 181
155,6
KEGLIĆ OLGA
KEILJ BORIS
KEILJ JELENA
KEKOVIĆ GOLUB
KENTERA MARIJA
KENJIĆ ANĐELKO
KENJIĆ MIRA
MILA BOŠKOVIĆA 14/25 BAR CRNA
GORA
JNA BR.5 BAR CRNA GORA
JNA
BR.5 BAR
POBRĐE 218 SUTOMORE BAR
JOVANA STOJANOVIĆA 6 BAR
CRNA GORA
RUTKE BB BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE 12.PRIZEMLJE
BAR CRNA GORA
KENJIĆ RADIVOJE
RUTKE BR.181 SUTOMORE BAR
KENJIĆ VESELIN
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
446,64
KERTEBIJEV DŽIBA
RENA BAR
STARI BAR, KURILO
222,46
KIĆOVIĆ ANITA
BJELIŠI 53 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
128,61
KIĆOVIĆ MILAN
NAFTINE ZGRADE BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 1
243,38
ILINO 178
435,2
BULEVAR REVOLUCIJE 12
114,34
BJELIŠI
271,35
KIĆOVIĆ SNEŽANA
KIĆOVIĆ VLADIMIR
KIĆOVIĆ(VUJOVIĆ) DANICA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.12 BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 12 BAR
CRNA GORA
B .REVOLUCIJE BR.12 BAR CRNA
GORA
KIJAMET SABRO
UTJEHA BB BAR CRNA GORA
KUNJE, BUŠAT
650,17
KILIBARDA RADE
ŠUŠANJ 170 BAR CRNA GORA
ILINO
80,35
POŽAREVAČKA 1
61,31
MILA BOŠKOVIĆA 49
90,93
24.NOVEMBRA 12A/5
1348,64
MAKEDONSKA 11
255,94
KILIBARDA VESNA
KILIBARDA VESNA
KIROVIĆ BERISLAV
KIROVIĆ EMILIJA
POŽAREVAČKA 1/II SPRAT,STAN 5
BAR CRNA GORA
UL. MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12 A BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.11 BAR CRNA
GORA
KIROVIĆ IGOR
24 NOVEMBAR 14 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12A/53
50,92
KIROVIĆ IVAN
BORSKA 4 BAR CRNA GORA
BORSKA 4
163,35
KIROVIĆ JOSIP
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
178,09
JOVANA TOMAŠEVIĆA 25
436,98
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14
464,88
KIROVIĆ VERA
KISIĆ MIRJANA
J. TOMAŠEVIĆA BR.25 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
KITANOVIĆ VESELIN
GORELAC BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
277,55
KLAUSER NADA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
532,28
KLICA FATIMA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
81,14
ZAGRAĐE
231,55
ZANKOVIĆI
278,88
JOVANA TOMAŠEVIĆA 2/I
109,45
POPOVIĆI
98,31
POLJE
82,51
KLIKOVAC GRUJO
KLIKOVAC MILAN
KLIKOVAC NADA
KLIKOVAC SRĐAN
KLIMENKO BOŽIDAR
ZAGRAĐE 145 SUTOMORE CRNA
GORA
DONJA MIRIŠTA,ZANKOVIĆI BAR
CRNA GORA
BULEVAR LENJINA BR. 45A
PODGORICA CRNA GORA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 14/83 BAR CRNA
GORA
KLISIĆ (RADETIĆ) ZORKA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
POŽAREVAČKA 5
309,96
KLISIĆ ALEKSANDAR
V.ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA GORA
LIMLJANI
61,77
BJELIŠI BR.10
BJELIŠI 10
463,74
KLISIĆ BATRIĆ
BAR CRNA GORA
KLISIĆ BLAŽO
SUTOMORE BAR
LIMLJANI
122,16
KLISIĆ BLAŽO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
317,48
KLISIĆ BORIKA
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
59,74
POLJE
258,26
KLISIĆ BRANKO
LIMLJANI
VIRPAZAR BAR
KLISIĆ DANILO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
100,97
KLISIĆ DRAGO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 21
546,23
KLISIĆ ĐORĐIJE
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
143,84
KLISIĆ ĐORĐIJE
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
54,99
KLISIĆ JELENA
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
61,09
KLISIĆ JOVAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
60,81
KLISIĆ LAZAR
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
56,33
KLISIĆ MARKO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
72,7
KLISIĆ MIHAILO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
205,31
KLISIĆ MIODRAG
ŽELJ.ZGRADE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
633,25
KLISIĆ MIODRAG
SREDNJE SELO LIMLJANI BAR
LIMLJANI
55,36
KLISIĆ NEVENKA
ŽELJEZNIČKI STANOVI BB BAR
CRNA GORA
ORAHOVO
59,25
KLISIĆ NIKOLA
BORSKA BR.20 BAR
BORSKA 20
198,43
KLISIĆ NIKOLA
ŽUKOTRLICA BAR
ŽUKOTRLICA
111,08
KLISIĆ VASILIJE
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
381,74
KLISIĆ VJERA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
286,79
ŠUŠANJ
319,5
KLISIĆ VOJISLAV
ZELENE REZERVE BB ŠUŠANJ,BAR
CRNA GORA
KLISIĆ ZARIJA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ORAHOVO
200,7
KLISIĆ ŽARKO
BJELIŠI 21 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 21
384,5
KLISIĆ(BOŠKOVIĆ) MILICA
BJELIŠI BAR
ORAHOVO
489,98
KLISIĆ(VUKOTIĆ) JELKA
MAKEDONSKA 19. BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 19
196,05
KLJAJEVIĆ BATRIĆ
ILINO BR.100 BAR CRNA GORA
ILINO 100
438,66
24.NOVEMBRA
253,91
MILA BOŠKOVIĆA H-11
551,39
24.NOVEMBRA 8
487,05
STARA AMBULANTA
115,21
ILINO
228,24
KLJAJEVIĆ DRAGIŠA
KLJAJEVIĆ DRAGOLJUB
KLJAJIĆ RAJKO
KLJAJIĆ TANJA
KNEŽEVIĆ MILOŠ
24.NOVEMBAR 16 D BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.JOVANOVIĆA ZMAJA 5 BAR
CRNA GORA
KNEŽEVIĆ (ROĆENOVIĆ) ZORKA
POŽAREVAČKA 3/2 BAR
POŽAREVAČKA
361,05
KNEŽEVIĆ BOŽO
ŠUŠANJ BR.76 B BAR
ILINO
591,36
GLUHI DO
1080,2
KNEŽEVIĆ BRANKO
S.LJUBIŠE BR.4 PODGORICA CRNA
GORA
KNEŽEVIĆ BRANKO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
321,58
KNEŽEVIĆ DEJAN
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
282,57
KNEŽEVIĆ ĐORĐE
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
702,29
KNEŽEVIĆ ĐORĐIJE
KNEŽEVIĆ ĐORĐIJE I VIDIĆ
MARIJA
KNEŽEVIĆ ĐURO
KNEŽEVIĆ ILIJA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
MILA BOŠKOVIĆA H-11
GORA
PARTIZANSKI PUT 45 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
B. REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
PUT 45
58,79
203,44
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
284,84
ZGRADA PRVOBORCA
793,24
KNEŽEVIĆ JANA
POBRĐE 60 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
271,38
KNEŽEVIĆ JOVAN
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
181,59
MILA BOŠKOVIĆA H-13
348,25
ILINO 79
231,37
BJELIŠI 80
147,77
KNEŽEVIĆ LJUBINKA
KNEŽEVIĆ MARIJA
KNEŽEVIĆ MILKA
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
ILINO 79 BAR CRNA GORA
B.ČALOVIĆA 11/27 BAR CRNA
GORA
KNEŽEVIĆ MILKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
384,43
KNEŽEVIĆ MILOVAN
SKERLIĆEVA 2/2 KRAGUJEVAC
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
173,92
KNEŽEVIĆ MILUN
RONKULA BAR
BURTAIŠI
338,61
KNEŽEVIĆ MOMČILO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
RATAC
110,31
KNEŽEVIĆ NEĐELJKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
263,39
ŽUKOTRLICA 8 BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
79,45
MARŠALA TITA 15
97,85
KNEŽEVIĆ RADMILA
KNEŽEVIĆ RADOVAN
MARŠALA TITA 13/1 BAR CRNA
GORA
KNEŽEVIĆ RADOVAN
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
323,87
KNEŽEVIĆ SAVO
SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
89,49
SOKOLANA
111,18
KNEŽEVIĆ SLOBODAN
NASELJE PRVOBORCA BAR CRNA
GORA
KNEŽEVIĆ SNEŽANA
RONKULA BAR
BURTAIŠI
348,99
KNEŽEVIĆ STANA
MIŠIĆI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI
123,14
ANTA ĐEDOVIĆA 31
83,47
GLUHI DO
730,48
RISTA LEKIĆA D11/10
315,95
KNEŽEVIĆ STEVAN
KNEŽEVIĆ STEVAN
KNEŽEVIĆ VESELIN
ANTA ĐEDOVIĆA BR.31 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO VIRPAZAR CRNA GORA
R.LEKIĆA D-11, X SPRAT BAR CRNA
GORA
KNEŽEVIĆ VESNA
PRVOBORAC 1/2 BAR CRNA GORA
SOKOLANA
84,56
KNEŽEVIĆ VESNA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
SUTOMORE
1028,61
KNEŽEVIĆ ZARIJA
RUTKE 220 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 220
324,95
KNEŽEVIĆ ZARIJA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
70,35
RISTA LEKIĆA I-28
155,51
ILINO 27
278,63
214,56
KNEŽEVIĆ ZORKA
KNEŽEVIĆ ŽELJKO
KNEŽEVIĆ(OSTOJIĆ) LJUBICA
KOBILAROV MILICA
KOCIĆ RUŽICA
KOCOVIĆ IVO
KOCOVIĆ NOCA
KOČAN EMINA
MAKEDONSKA BR.23 BAR CRNA
GORA
ILINO BR.27 ŠUŠANJ BAR
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
UTJEHA, B.RADIČEVIĆA 39 BAR
UTJEHA, BRANKA
CRNA GORA
RADIČEVIĆA 39
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
247
ANTA ĐEDOVIĆA 29
778,67
ANTA ĐEDOVIĆA
90,07
BJELIŠI
416,74
ANTA ĐEDOVIĆA
BR.29 BAR
ANTA ĐEDOVIĆA
BR.29 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI B.B. BAR CRNA GORA
110,87
KOČAN MEHMET
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
78,82
KOČAN ŠEMSO
ČELUGA B.B. BAR CRNA GORA
POLJE
789,74
POPOVIĆI
665,67
ŽUKOTRLICA
501,32
SUTOMORE, GORELAC 89
265,32
KOČOVIĆ (PECOVIĆ) PALINA
KOČOVIĆ PRENA
KOJANIĆ VLADISLAV
VULETIĆI BRIJEG,POPOVIĆI BAR
CRNA GORA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
POBRĐE ,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
KOJIČIĆ DRAGAN
SOTONIĆI BAR CRNA GORA
SOTONIĆI
105,42
KOJIČIĆ ĐOKO
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA BB
585,9
KOJIČIĆ IVO
SOKOLANA BAR
STARA AMBULANTA
175,97
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16/6
80,32
MILA BOŠKOVIĆA H-11
264,07
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
VULETIĆA BRIJEG
126,89
RASADNIČKA BAR Bar
ŠUŠANJ
62,32
TRŽNI CENTAR
760,27
KOJIČIĆ NIKOLA
KOJIČIĆ SLOBODAN
KOJIČIĆ STOJAN
KOJIĆ KAPLAN
KOJIĆ ALIJA
J.TOMAŠEVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 1/26 BAR CRNA
GORA
KOJIĆ DŽELAL
ILINO BR.9 BAR CRN GORA
ILINO 9
255,99
KOJIĆ DŽEVDET
GAVRILA PRINCIPA BR.5 BAR
ŠUŠANJ
307,47
MAKEDONSKA E-15/20
127,95
RISTA LEKIĆA 4
137,29
ILINO 11
588,48
24.NOVEMBRA
82,58
MAKEDONSKA G-18
1092,06
JOVANA STOJANOVIĆA F-1
218,41
MAKEDONSKA E-15
263,34
ZANKOVIĆI
394,52
KOJIĆ HATA
KOJIĆ IRFAN
KOJIĆ MARINA
KOJIĆ MIRSADA
KOJIĆ SAFET
KOJIĆ SEAD
KOJIĆ SEHADIN
J.TOMAŠEVIĆA 1/6 BAR CRNA
GORA
G.PRINCIPA BR.5 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
ILINO 11 BAR
24.NOVEMBAR 12 C BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.18 BAR
J.STOJANOVICA F-1/39 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 BAR CRNA
GORA
KOJOVIĆ ANITA
ŽIVKA ŽIŽIĆA 12 BIJELO POLJE
KOLAKOVIĆ ILINKA
J.TOMAŠEVIĆA 4 BAR CRNA GORA
KOLAR ALIJA
LIVARI ŠESTANI BAR
KOLAR AMELA
KOLAR BRAHIM
ZGRADA BIGOVIĆA BAR CRNA
GORA
LIVARI ŠESTANI BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
4/A/6
212,08
LIVARI
69,17
ILINO Z.BIGOVIĆA
74,83
SUTOMORE, RUTKE
174,39
KOLAR DŽEMAL
KOLARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
170,75
KOLAR HALIL
KOLARI ŠESTANI BAR
LIVARI
78,97
KOLAR HALIL
KOLARI ŠESTANI BAR
LIVARI
386,68
KOLAR HATA
ČELUGA BAR
TOMBA
508,26
KOLAR HUSEIN
TOMBA BAR
TOMBA
1284,27
KOLAR JUSUF
RONKULA BAR
RONKULA
684,5
KOLAR MAHMUD
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
155,65
KOLAR MEHMED
POPOVIĆI BAR
BURTAIŠI
308,29
KOLAR MUSA
KOLARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
263,17
KOLAR MUSTAFA
STARI BAR BAR
RAP
269,24
KOLAR NEZIR
TOMBA BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13
107,11
KOLAR NUHO
RONKULA BAR
BURTAIŠI
130,2
KOLAR OMER
DONJA BRISKA BAR CRNA GORA
LIVARI
131,61
KOLAR OMER
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
257,98
DOBRA VODA
191,3
KOLAR OSMAN
DOBRA VODA
BAR
KOLAR PATA
DONJI MAROVIĆI BAR
DONJI MAROVIĆI
309,27
KOLAR SELIM
ČELUGA BB BAR
ČELUGA
146,64
KOLAR SELIM
ČELUGA BAR
ČELUGA
695,81
KOLAR TAHIR
DOBRECI OSTROS BAR
LIVARI
544,33
BURTAIŠI
85,29
KOLAR TAHIR
RONKULA
BAR
KOLAR VELIJA
KOLARI ŠESTANI BAR
LIVARI
258,85
KOLAR ZEJNEPA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
236,43
KOLAR(ALIĆ) AIŠA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
213,44
KOLARIĆ MILAN
KOLAROV ZLATOMIR
ZELENI POJAS BB BAR CRNA GORA BULEVAR REVOLUCIJE G-12
J. TOMAŠEVIĆA 26/114 BAR CRNA
GORA
472,33
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4/37
230,31
KOLAŠINAC HAMDIJA
RISTA LEKIĆA I-30 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
1347,77
KOLIČIĆ OSMAN
BRBOT BAR
STARI BAR, BRBOT
138,33
KOLIĆ BEĆIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
489,63
KOLIĆ BEJTO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
173,72
KOLIĆ HALIL
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
171,87
KOLIĆ HASAN
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
184,23
KOLIĆ ISO
KOLIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
158,11
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
919,33
KOLIĆ MIDE
KOLIĆI KOŠTANJICA,BAR CRNA
GORA
KOLIĆ NOVICA
BRCA 78 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 78
78,57
KOLIĆ RIZO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
332,51
KOLIĆ SELIM
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
261,55
KOLIĆ SIBE
KOŠTANJICA OSTROS CRNA GORA
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
883,46
KOLIĆ TAIP
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
347,95
POŽAREVAČKA 1/II/2
686,69
KOLINOVIĆ VELJKO
POŽAREVAČKA BR.1 II ULAZ STAN
BR 2 BAR
KOLIŠĆ SULJO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA (KOLIĆI)
246,77
KOLOVIĆ ALIL
VELJE SELO BAR CRNA GORA
VELJE SELO
661,78
KOLOVIĆ ANĐA
TOMBA BAR
TOMBA
298,49
KOLOVIĆ ĐURO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
941,44
KOLOVIĆ FRANJO
BARDIĆI BAR CRNA GORA
GORNJI MAROVIĆI
903,09
VELJE SELO BAR CRNA GORA
VELJE SELO
918,07
UTJEHA
9887,87
24.NOVEMBRA 28/17
127,66
ILINO
286,9
STARI BAR
74,04
KOLOVIĆ REDŽEP
KOLOVIĆ STEVO
KOLOVIĆ TONE
KOMADANOVIĆ MOMČILO
KOMATINA GORAN
KOMNENOVIĆ VOJKA
IV CRNOGORSKE BRIGADE BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA 16/D, STAN 17 BAR
CRNA GORA
ILINO BAR CRNA GORA
ST.BAR, BAUKOVO BR.216 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI
451,45
KOMPIROVIĆ BORJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
131,28
KONATAR ČEDOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
525,15
KONATAR IGOR
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
491,65
24.NOVEMBRA
203,89
BULEVAR REVOLUCIJE 16
134,54
KONATAR MILUNKA
KONSTANTINOVIĆ JOVAN
KONTIĆ SLOBODAN
KONTIĆ BRANISLAV
KONTIĆ DANILO
KONTIĆ JULKA
BJELIŠI
BAR
24.NOVEMBAR 16A BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 16 BAR CRNA GORA
ZELENI POJAS,ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS BB
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT 174 b BAR CRNA SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
BRANKA ČALOVIĆA 5 BAR CRNA
PUT 174 B
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
5
GORA
60,36
547,18
226,72
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
187,4
KONTIĆ MARINA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
95,45
KONTIĆ MILORAD
ŠUŠANJ BR.79 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
162,07
DOBRA VODA
244,16
ZALJEVO
603,71
KONTIĆ MIODRAG
KONTIĆ ŽARKO
DOBRA VODA(NIKOČEVIĆI) BAR
CRNA GORA
ZALJEVO BAR
KONJEVIĆ RAJKO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA JOVANA STOJANOVIĆA 10
KONJEVIĆ SAVA
KOPILAŠ BOŽO
KOPITOVIĆ PETAR
KOPITOVIĆ SENKA
SUTOMORE BAR
RISTA LEKIĆA D-11 BAR CRNA
GORA
IVE MADŽARA I/III BEOGRAD
GAVRILA PRINCIPA BR.16 BAR
CRNA GORA
362,22
AHMETOV BRIJEG
332,45
RISTA LEKIĆA D-11
105,59
UTJEHA, BIJELO BRDO
528,5
GAVRILA PRINCIPA 16
50,06
KOPITOVIĆ SPASOJE
13.JULA BR.5 PODGORICA
BRČELI
297,31
KOPITOVIĆ SVETOZAR
BAUKOVIĆI ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
236,61
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
450,33
KOPRIVICA NEVENKA
J.TOMAŠEVIĆA G-9 BAR CRNA
GORA
KOPRIVICA SLAVKA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
219,07
KORAĆ AJKUN
ILINO II B.B. BAR CRNA GORA
ILINO II
247,65
DUBRAVA
106,92
POLJE BURTAIŠI
300
DOBRA VODA .
76,8
KORAĆ SADIK
KORAĆ ASMIR
KORAĆ FIĆO
BUL. REVOLUCIJE A3 BAR CRNA
GORA
BURTAIŠI,ČELUGA BAR CRNA
GORA
SVETI IVAN,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
KORAĆ HAMZO
ILINO BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
ILINO
393,93
KORAĆ JAGODA
ILINO BAR
ILINO
71,24
KORAĆ MAKSUT
ILINO BAR
ILINO
92,34
KORAĆ MIHAILO
ZUPCI BAR
ZUPCI
145,63
KORAĆ ŠEFKETA
BJELIŠI BAR Bar
BJELIŠI
520,17
KORAĆ ŠEHIDA
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
84,5
KORAĆ VUKOTA
ILINO BR.85 BAR CRNA GORA
ILINO 85
173,61
KORDIĆ OSMAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
647,49
ILINO
527,3
SUTOMORE, BLOK ZELEN
164,99
ILINO
453,82
KOSANIĆ MILOJKA
KOSANIĆ SNEŽANA
4. JULI
BR.15/12 PODGORICA
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
GORA
KOSANIĆ ŽELJKO
ILINO BAR CRNA GORA
KOSANOVIĆ PETAR
POD GLAVICOM BR.65 BAR
KOSIĆ SLOBODAN
ZAGRAĐE 114 SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE 114
131,15
KOSOVIĆ BLAŽO
LIMLJANI BAR
SEOCA
142,23
KOSOVIĆ GOJKO
POŽAREVAČKA 3 BAR CRNA GORA
LIMLJANI
673,8
24.NOVEMBRA 14
61,36
KOSOVIĆ IGOR
24 NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM 65
517,66
KOSOVIĆ JOVAN
KOSOVIĆ MIHAILO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
MILA DAMJANOVIĆA 11 BAR CRNA
SUTOMORE, MIROŠICA I
363,29
MILA DAMJANOVIĆA 11
50,88
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8/2 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
8/I/2
KOSOVIĆ NIKOLA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
472,09
KOSOVIĆ RADOVAN
BAUKOVO STARI BAR BAR
STARI BAR (BAUKOVO)
140,02
24.NOVEMBRA 16A/46
253,89
MAKEDONSKA 27
68,74
LIMLJANI
109,91
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
177,43
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
155,34
POŽAREVAČKA 9/17 BAR
POŽAREVAČKA 9
342,15
SUTOMORE, POBRĐE 166
290,97
KOSOVIĆ MILUTIN
KOSOVIĆ STEVO
KOSOVIĆ ZORAN
24 NOVEMBAR 16A/46 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.27 ST.22 BAR
KOSOVIĆ(DRAGIŠIĆ) LJUBICA AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
KOSTIĆ NEBOJŠA
KOSTIĆ SANJA
KOSTIĆ (VOJVODIĆ) DANICA
KOSTIĆ LAZAR
KOSTIĆ MILEVA
DJURIČINE VODE SUTOMORE,BAR
CRNA GORA
POBRĐE 166 SUTOMORE CRNA
GORA
GOLO BRDO SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GOLO BRDO
325,32
176,03
JOVANA CVIJIĆA BR.43 NOVI
293
SUTOMORE, MIROŠICA
SAD
II,293
KOSTO SLOBODAN
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
1337,58
KOŠUTA KASUM
BJELIŠI BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-28
128,75
VLADIMIRA ROLOVIĆA 42 A BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA 42
CRNA GORA
A
KOTAR SLAVKA
BJELIŠI 197 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
97,84
KOVACEVIĆ CAZIM
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
266,06
KOVAČ (ALKOVIĆ) RABIJA
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
240
KOVAČ DRAGOMIR
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ILINO
257,39
KOVAČ FRANO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI (TALIĆI)
336,66
STARI BAR, BRBOT
202,48
SUTOMORE, BLOK ZELEN 19
668,36
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 59
189,16
PEČURICE
474,91
STARI BAR
188,14
BJELIŠI
264,72
KOSTIĆ STEVICA
KOŠUTA NUSRET
KOVAČ IKOTA
KOVAČ NEĐELJKA
KOVAČ PETER
KOVAČ RADOMIR
KOVAČ SAFET
KOVAČ TEREZA
AHMETOV BRIJEG
BR.I/3 BAR
CRNA GORA
ZELEN 19,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
ZELENI POJAS BR.59 BAR CRNA
GORA
PEČURICE BAR CRNA GORA
BAUKOVO, STARI BAR BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
163,98
521,84
KOVAČEVIĆ DRAGOLJUB
BJELIŠI ,KOD ST.STAKLENIKA
KOVAČEVIĆ (ĐUROVIĆ)
BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR H-21 BAR CRNA
DESANKA
GORA
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR
20.JULA BR.3 SUTOMORE BAR
KOVAČEVIĆ BEĆIR
KOVAČEVIĆ BRANISLAV
KOVAČEVIĆI BR.20 OSTROS,BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.13 BAR CRNA
GORA
KOVAČEVIĆ ĆAMIL
KOVAČEVIĆI 13 OSTROS BAR
KOVAČEVIĆ ĆAZIM
BELVEDER
KOVAČEVIĆ ĆAZIM
KOVAČEVIĆ ĆEMAL
KOVAČEVIĆ DEJAN
STARI BAR BAR
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
KOVAČEVIĆI
BR.10 OSTROS,BAR
CRNA GORA
PERANOVIĆI ŠUŠANJ,BAR CRNA
GORA
BJELIŠI
53,2
POLJE
277,56
SUTOMORE
73,37
ARBNEŠ
114,25
MAKEDONSKA 13/65
201,02
ARBNEŠ
288,22
STARI BAR, BELVEDER
515,67
VELJA GORANA
193,74
ARBNEŠ
190,74
ŠUŠANJ PERANOVIĆI
100,12
KOVAČEVIĆ DIMITRIJE
NJEGOŠEVA 3 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
185,42
KOVAČEVIĆ DOBRINKA
ZELENI POJAS BB BAR
ŠUŠANJ
189,64
MILA BOŠKOVIĆA 16
305,71
POPOVIĆI BB
312,31
KOVAČEVIĆ DRAGO
KOVAČEVIĆ DUŠAN
M.BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
DRUŠIĆI RIJEKA CRNOJEVIĆA
PODGORICA
KOVAČEVIĆ DUŠAN
BJELIŠI 73 BAR
BJELIŠI
608,25
KOVAČEVIĆ DŽELJALJ
KOVAČEVIĆI BR.11 OSTROS BAR
ARBNEŠ
255,03
KOVAČEVIĆ ELEZ
KOVAČEVIĆI BR.18 OSTROS BAR
ARBNEŠ
203,18
KOVAČEVIĆ HAJRUDIN
KOVAČEVIĆI BR.12 OSTROS BAR
ARBNEŠ
612,16
KOVAČEVIĆ HALIL
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
491,57
KOVAČEVIĆ HASAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
359,09
KOVAČEVIĆ HUSEIN
KOVAČEVIĆI BR.5 OSTROS BAR
ARBNEŠ
525,34
KOVAČEVIĆ ISO
KOVAČEVIĆI BR.21 OSTROS BAR
ARBNEŠ
277,99
KOVAČEVIĆ IVANA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
465,54
KOVAČEVIĆ JANUŠ
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
120,48
KOVAČEVIĆ JOVICA
M.BOŠKOVIĆA 12 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 24
68,37
KOVAČEVIĆ JUSUF
MALA GORANA BR.33 BAR
VELJA GORANA
302,34
KOVAČEVIĆ JUSUF
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
73,18
KOVAČEVIĆ KEMAL
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
193,86
KOVAČEVIĆ MILENA
MIROŠICA 122 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GOLO BRDO
222,12
KOVAČEVIĆ MILOJE
NJEGOŠEVA BR.8 SUTOMORE BAR SUTOMORE, NJEGOŠEVA 8
278,82
KOVAČEVIĆ MILOSAVA
KOVAČEVIĆ MILOVAN
POPA DUKLJANINA 2 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G20/II/12
520,28
MAKEDONSKA G-18
760,1
KOVAČEVIĆ MUSA
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
302,28
KOVAČEVIĆ NEZIR
KOVAČEVIĆI BR.2 OSTROS BAR
ARBNEŠ
575,96
KOVAČEVIĆ NURO
KOVAČEVIĆI BR.5 OSTROS BAR
ARBNEŠ
637,03
KOVAČEVIĆ OMER
KOVAČEVIĆI BR.14 OSTROS BAR
ARBNEŠ
263,04
JOVANA STOJANOVIĆA 10
139,29
KOVAČEVIĆ PERO i MIRA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.10
BAR CRNA GORA
KOVAČEVIĆ RADMILA
RUTKE 205 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
92,86
KOVAČEVIĆ RADOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
595,95
BULEVAR REVOLUCIJE
318,79
MILA BOŠKOVIĆA H-13
155,75
KOVAČEVIĆ RADOVAN
KOVAČEVIĆ RAJKA
BUL.REVOLUCIJE IV BAR CRNA
GORA
KRUŽNI PUT B.B. CETINJE CRNA
GORA
KOVAČEVIĆ RAMAZAN
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
420,46
KOVAČEVIĆ RAMAZAN
KOVAČEVIĆI BR.3 OSTROS BAR
ARBNEŠ
587,65
KOVAČEVIĆI BR.15 OSTROS BAR
ARBNEŠ
118,52
POPA DUKLJANINA 2
202,72
CKLA
291,62
ARBNEŠ KOVAČEVIĆI
57,37
KOVAČEVIĆ RAMO
KOVAČEVIĆ RATKO
KOVAČEVIĆ RAZIJA
KOVAČEVIĆ RIFAT
POPA DUKLJANINA BR.2 BAR CRNA
GORA
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
KOVAČEVIĆI BR.6,OSTROS BAR
CRNA GORA
KOVAČEVIĆ SELIM
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
786,57
KOVAČEVIĆ SELJATIN
KOVAČEVIĆI BR.23 OSTROS BAR
ARBNEŠ
552,65
BULEVAR REVOLUCIJE 6
112,72
SUTOMORE, BRCA 111
117,24
ARBNEŠ
406,13
RISTA LEKIĆA D-11/39
84,53
KOVAČEVIĆ SLAVOLJUB
KOVAČEVIĆ SLOBODAN
KOVAČEVIĆ SMAIL
KOVAČEVIĆ SNEŽANA
BUL.REVOLUCIJE 6 BAR CRNA
GORA
BRCA 111 SUTOMORE BAR
KOVAČEVIĆI
BR.17 OSTROS BAR
RISTA LEKIĆA D-11/39 BAR CRNA
GORA
KOVAČEVIĆ SULEJMAN
KOVAČEVIĆI BR.1 OSTROS BAR
ARBNEŠ
844,57
KOVAČEVIĆ SULEJMAN
KOVAČEVIĆI BR.22 OSTROS BAR
ARBNEŠ
316,65
KOVAČEVIĆ ŠABAN
KOVAČEVIĆI BR.19 OSTROS BAR
ARBNEŠ
133,95
KOVAČEVIĆ VELIMIR
ŠUŠANJ BR.4 BAR CRNA GORA
ILINO,IZNAD PRUGE
779,95
KOVAČEVIĆ VOJISLAV
BJELIŠI 86 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 85
249,8
KOVAČEVIĆ(MIJAILOVIĆ)
POBRĐE BR.212 SUTOMORE BAR
SUTOMORE (MIRIŠTE)
52,37
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI BB
275,87
KOVAČEVIĆ-MAŠKOVIĆ NATAŠA
BORSKA 8 BAR
BORSKA 8
95,29
KOVAČIĆ BRANKO
BRCA BR.114 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 27
221,08
KOVČIĆ BLAGOJE
POBRĐE BR.67 SUTOMORE BAR
SUTOMOREPOBREŽJE
1057,25
KOVIJANIĆ RADOJKA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
162,46
J. TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B-10,LAM.A/ST14
30/III
LJUBICA
KOVAČEVIĆ(RAŽNATOVIĆ
MILEVA
KOVIJANIĆ SAŠA
KOZYREV ANATOLY
BAR CRNA GORA
64,29
BULEVAR REVOLUCIJE B-10
599,38
KOŽAR FAIK
RONKULA BAR CRNA GORA
RONKULA 31
154,84
KOŽAR HILMO
RENA BAR CRNA GORA
RENA
150,8
KOŽAR NEDŽAD
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1896,77
KOŽAR SABIRA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1928,25
KOŽAR SAFET
RENA BB BAR CRNA GORA
STARI BAR
470,45
KOŽAR TAIP
BJELIŠI BR.195 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 195
669,88
KRAINA FATIMA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
1579,16
KRAJINA DŽEPO
RAP,BARTULA BAR CRNA GORA
RAP
145,52
KRAJINA HUSNIJA
STARI BAR BAR CRNA GORA
BARTULA
790,6
KRAJINA IBRAHIM
RAP BAR CRNA GORA
RAP
121,66
KRAKAR LUKA
SREMSKA BR.35 UTJEHA BAR
UTJEHA 37
81,63
KRALJ (SEKULIĆ) VIDOSAVA
ČELUGA BAR
ČELUGA
498,09
KRALJ ALEKSANDAR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
2919,38
KRALJ BORIVOJE
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
858,16
KRALJ BOŠKO
ČELUGA BAR
POLJE
1121,3
BULEVAR REVOLUCIJE 13
258,91
KRALJ DANIJELA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.13 BAR
CRNA GORA
KRALJ IVAN
ČELUGA BAR
ČELUGA
883,47
KRALJ MILOVAN
BARTULA BAR
BARTULA
997,26
KRALJ SLAVICA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
167,92
KRALJ VASKO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
903,81
KRALJ VESELINKA
TOMBA BAR
TOMBA
624,83
KRALJEVIĆ MIRKO
RISTA LEKIĆA I-30 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
62,03
KRALJEVSKI DRAGI
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
79,03
MILA BOŠKOVIĆA 4/29
80,87
KRALJ-LJUMOVIĆ SVETLANA
M.BOŠKOVIĆA BR.4/29 BAR CRNA
GORA
KRASIĆ MILUTIN
ŠUŠANJ 11 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 11
203,19
KRASIĆ OBRAD
ŠUŠANJ BR.11 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 11
165,56
KRAUS(STANOJEVIĆ) HANKA
KRAVARUŠIĆ SIMO
KRCALOVIĆ STANKA
KRCUNOVIĆ IVAN
KRCUNOVIĆ MILEVA
KRCUNOVIĆ VLADIMIR
V ROLOVIĆA
BR.46 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 46
GORA
OROVO NASELJE 115 SUTOMORE SUTOMORE, CARA LAZARA
BAR
ZMAJ JOVINA BR.255 PODGORICA
115
ILINO LAM.C
669,36
102,66
59,76
CRNA GORA
IV CRNOG PROLETERSKE BRIG.24
UTJEHA, PETOVIĆA ZABIO
BAR CRNA GORA
BUŠAT
ŠUŠANJ BAR
NIŠICE
105,5
ŽUKOTRLICA
1089,92
IV.CRNOG.PROL.BRIG.28
BAR,ŽUKOTRLICA CRNA GORA
1003,09
KRČIKOVIĆ ADLIJA
GRETVA STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR
298,88
KRČIKOVIĆ HABIBA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
481,2
KRČIKOVIĆ MEHMED
BRBOT STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
689,46
KRČIKOVIĆ SABRIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
511,8
KRČIKOVIĆ SABRIJA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
304,24
KRČIKOVIĆ SENAD
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
239,21
KRČIKOVIĆ VAHID
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
272,74
POLJE BAR
POLJE
604,27
SUTOMORE
308,35
MAKEDONSKA 25
93,47
LIMLJANI
141,16
LIMLJANI
74,08
KRČO SMAIL
KRDŽIĆ TATJANA
KREJOVIĆ CVIJETA
KREKUN BOŽO
KREKUN DUŠAN
HOTEL ZLATIBOR MIRIŠTA BB
SUTOMORE CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.27 BAR CRNA
GORA
LIMLJANI BAR
DONJI KRAJ-LIMLJANI VIRPAZAR
BAR
KREKUN ĐURO
AHMETOV BRIJEG BR.3/34 BAR
AHMETOV BRIJEG
85,78
KREKUN NIKO
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
72,93
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
264,1
LIMLJANI
53,68
KREKUN VASILJKA
KREKUN ZORKA
KREMENOVIĆ MILORAD
KREŠIĆ MIROSLAV
KRGOVIĆ ANĐA
KRGOVIĆ ĐUKAN
KRGOVIĆ MALIŠA
KRGOVIĆ MIOMIR
V.ROLOVIĆA BR.10 5/22 BAR CRNA
GORA
DONJI KRAJ-LIMLJANI
VIRPAZAR,BAR CRNA GORA
ASIMA BEHMENA 35 SARAJEVO
SUTOMORE, PARTIZANSKI
FEDERACIJA BIH
PUT
MAKEDONSKA BR.5/12 BAR
MAKEDONSKA 5/12
303,96
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
417,77
MARŠALA TITA 1
211,58
SUTOMOREPOBREŽJE
116,72
DONJI MAROVIĆI
560,94
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
M TITA BR.6 BAR CRNA GORA
STEVANA MOMČILOVIĆA BR.16
NOVI SAD SRBIJA
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
440,68
KRGOVIĆ ŽELJKO
MAROVIĆI B.B. BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
213,81
KRITIKA DRAGICA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
221,63
KRIVOKAPIĆ SPASENIJA
RENA BR.41 BAR CRNA GORA
RENA
162,59
KRIVOKAPIĆ ANDREA
RENA BR.41 BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-12
1162,45
KRIVOKAPIĆ BLAŽO
OMLADINSKA BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA
350,38
KRIVOKAPIĆ BOŽIDAR
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
100,44
ILINO
988,07
KRIVOKAPIĆ DARINKA
ILINO IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
VII/29
KRIVOKAPIĆ LJILJANA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
868,07
KRIVOKAPIĆ MARTIN
ILINO 2/14 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
71,3
KRIVOKAPIĆ MIRKO
RENA 41 BAR CRNA GORA
RENA 41
579,35
KRIVOKAPIĆ NENAD
ILINO BR.20 BAR CRNA GORA
ILINO 20
1372,26
ILINO
182,01
KRIVOKAPIĆ DRAGOLJUB
KRIVOKAPIĆ PETAR
ILINO,ZGRADA BIGOVIĆA BAR
CRNA GORA
231,44
KRIVOKAPIĆ SONJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
288,56
KRIVOKAPIĆ STRAHINJA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
336,29
KRIVOKAPIĆ SVETISLAV
ŠUŠANJ-ILINO BAR CRNA GORA
ILINO 104
377,04
BRANKA ČALOVIĆA 11 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 BAR CRNA
9
KRIVOKAPIĆ VELJKO
KRIVOKAPIĆ VLADIMIR
KRIVOKAPIĆ(PAVIĆEVIĆ) OLGA
KRKALOVIĆ VUKOMIR
KRKLJEŠ JOVAN
KRKOVIĆ DEJAN
KRKOVIĆ VESELIN
KRNIĆ HERMINA
KRNIĆ IBRAHIN
KRNIĆ RAMIZ
KRNIĆ SENAD
GORA
24.NOVEMBAR 10/75
BAR CRNA
GORA
CARA LAZARA,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-18 3/14 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.45 BAR CRNA
GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.45 BAR CRNA
GORA
B.ČALOVIĆA BR.1 BAR CRNA GORA
VOJISLAVA GRUJIĆA BR.31
PODGORICA CRNA GORA
NAFTINE ZGRADE POPOVIĆI BAR
STARA RASKRSNICA BAR CRNA
GORA
545,66
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
283,52
24.NOVEMBRA 10/75
191,41
SUTOMORE, CARA LAZARA
BB
193,11
MAKEDONSKA G-18
155,52
24.NOVEMBRA 14
555,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA 45
190,15
BRANKA ČALOVIĆA
1/6
158,93
MILA DAMJANOVIĆA
283,87
POPOVIĆI
214,59
STARA RASKRSNICA BB
161,37
KRSMANOVIĆ DRAGAN
KRSMANOVIĆ NINA
POLJE BAR CRNA GORA
BRATSTVA I JEDINSTVA BR.7/4
PODGORICA CRNA GORA
POLJE
89,5
MILA BOŠKOVIĆA 2
227,06
KRSMANOVIĆ VERA
POLJE BAR
POLJE
97,71
KRSTAJIĆ ALEKSANDAR
BARTULA BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13
348,33
KRSTAJIĆ IGOR
BARTULA BAR
BARTULA
267,18
KRSTAJIĆ JOVO
BARTULA BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13
309,66
KRSTAJIĆ VELIŠA
SELO PAŠINA VODA ŽABLJAK
AHMETOV BRIJEG
324,72
POŽAREVAČKA
223,79
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 3
210,51
24.NOVEMBRA 14/91
53,84
KRSTANOVIĆ VESNA
KRSTIĆ MILORAD
KRSTIĆ MILORAD
ANTA ĐEDOVIĆA BR.32
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
J.JOVANOVIĆA ZMAJA BR.3
BAR,NOVI ŠUŠANJ CRNA GORA
24 NOVEMBAR 14/91 IX SPRAT
BAR CRNA GORA
KRUŠČIĆ ANKA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
131,18
KRUTA GORAN
B.ČALOVIĆA 3 BAR CRNA GORA
POLJE
217,4
KRUTA MILANKA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
93,62
RENA BAR CRNA GORA
RENA
151,49
DOBRA VODA
163,88
24.NOVEMBRA
210,93
KRUTA ZORAN
KUČ ĆAZIM
KUČ DRAGAN
SVETI IVAN,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
ZELENI POJAS,ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
KUČ EDIN
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
421,31
KUČ EMIR
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
808,68
KUČ GORAN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
148,74
KUČ LAZAR
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
147,47
KUČ MILOVAN
BRCA 199 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
218,89
KUČ REDŽA
PODGRAD,ST.BAR BAR
STARI BAR
227,9
KUČ SULEJMA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
121,83
KUČ VEJSEL
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
311,8
HAJ NEHAJ
183,42
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6
85,63
ŠUŠANJ
94,4
KUHTICEK PETAR
KUJIČIĆ SONJA
KUJOVIĆ RADOJE
MORAVSKA BR.21 PARAĆIN
SRBIJA
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ,KARADIĆI BAR CRNA
GORA
KUJOVIĆ ĆAZIM
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
385,88
KUJOVIĆ DANICA
M.TITA BR.106 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1095,44
BULEVAR REVOLUCIJE 9
344,12
KUJOVIĆ DRAGICA
B.REVOLUCIJE BR.9 BAR CRNA
GORA
KUJOVIĆ ERMEDIN
KUJOVIĆ NEBOJŠA
ILINO,ZGRADA LEKOVIĆA BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE 9/13 BAR CRNA
GORA
ILINO
62,31
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
73,19
KUKALJ SULJO
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
229,37
KUKALJ AHMET
ČELUGA BAR
ČELUGA
353,74
KUKALJ HAJDAR
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
194,89
KUKALJ HASAN
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
90,86
KUKALJ IBRAHIM
ČELUGA BAR
ČELUGA
211,19
POŽAREVAČKA
195,6
KUKIĆ OLIVERA
KUKIĆ RADOMIR
KUKIĆ SUZANA
KUKULIČIĆ BORIVOJE
KUKULIČIĆ JOVAN
KULENOVIĆ BRANKA
KULIĆ NEĐELJKO
KULIĆ VUKOMAN
KULUGLIJA SABAHUDIN
KUMANOVIĆ ZAGORKA
KUNIĆ RADOSLAV
KUNZLE ŠEFĆETA
KUNJIĆ MILAN
POŽEREVAČKA BR.9 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 45/26 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 32/6 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
45/26
51,49
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
105,76
BORSKA 4
295,77
BULEVAR REVOLUCIJE 14
589,95
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
543,79
BUL.REVOLUCIJE BR.10 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE
GORA
10/32
GORA
BORSKA 4 BAR
B.REVOLJCIJE BR.14 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA B/1
BAR
ŠUŠANJ,KOD TUNELA BB BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12A I/58 BAR
CRNA GORA
CARA LAZARA 64 MIROŠICA BAR
ILINO, IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
125,79
POŽAREVAČKA B/1
391,4
ŠUŠANJ KOD TUNELA
277,19
24.NOVEMBRA 12A/I/58
347,34
SUTOMORE, CARA LAZARA
18
281
ILINO,IZNAD PRUGE
2604,99
MAKEDONSKA E-15
562,89
KUNJIĆ STEVO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
386,86
KURMEMOVIĆ SULEJMAN
TOMBA BAR
TOMBA
832,76
KURMEMOVIĆ SULEJMAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
373,73
KURMENOVIĆ FADILJ
ČELUGA BAR
ČELUGA
706,21
KURMENOVIĆ RAMO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
1584,35
KURPEJOVIĆ MIRSAD
ŠUŠANJ B.B. BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ B.B.
107,75
KURPEJOVIĆ ESAD
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
184,89
ZAGRAĐE 144
195,59
KURTOVIĆ MIODRAG
ZAGRADJE 144,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
KURTOVIĆ AHMET
PEČURICE BAR CRNA GORA
VELJE SELO
366,99
KURTOVIĆ ALIJA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
96,56
ZAGRAĐE 48
468,91
KURTOVIĆ BRANKA
ZAGRAĐE 48 SUTOMORE CRNA
GORA
KURTOVIĆ BRANKO
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
164,49
KURTOVIĆ ILIJA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
175,28
ZAGRAĐE
1122,31
VELJE SELO
484,47
ZAGRAĐE
221,62
KURTOVIĆ IVO
KURTOVIĆ MAHMUD
KURTOVIĆ MARA
ZAGRAĐE BR.72 SUTOMORE CRNA
GORA
VELJE SELO BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE BR.86 SUTOMORE CRNA
GORA
KURTOVIĆ MEHMED
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
52,39
KURTOVIĆ MIRZETA
POŽAREVAČKA 7 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 7
82,54
KURTOVIĆ MUSTAFA
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
388,93
KURTOVIĆ SAFET
V.ROLOVIĆA 5 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
771,48
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
124,31
KUNJE
862,77
120,29
KUTLAČA BRANKA
KUTLAČA MIRKO
KUZMANOVIĆ ZORICA
ŠUŠANJ,IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
PETOVIĆA ZABIO BAR CRNA GORA
GORELAC SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
V.ROLOVIĆA BR.15 ZGRADA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
BEKA,BAR CRNA GORA
15/III/12
KUZMIĆ ALEKSANDAR
PEROČI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI (PEROČI)
191,55
KVASNI BRANKA
ŠUŠANJ 161A BAR
ŠUŠANJ
139,95
LABAN RAJKO
ŠUŠANJ 222 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
175,3
ILINO,IZNAD PRUGE
59,91
ŠUŠANJ B.B.
366,38
KUZMANOVIĆ-ŠOLAK BILJANA
LABAN ZLATIJA
LABOVIĆ DOBRAŠIN
ILINO, PREKO PRUGE BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 12 BAR
CRNA GORA
267,98
LABOVIĆ DRAGAN
ŠUŠANJ,PRODO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ PRODO
141,97
LABOVIĆ DUŠAN
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 85
90,09
LABOVIĆ ĐUKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
121,32
LABOVIĆ MILAN
MAKEDONSKA BR.15/37 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 15
83,26
LABOVIĆ NEŠKO
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
269,33
BULEVAR REVOLUCIJE BR.15 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE
CRNA GORA
15/34
LABOVIĆ VESNA
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
LABUDOVIĆ ANKA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
LABOVIĆ VASILIJE
SUTOMORE, MIROŠICA
II,627
358,35
568,06
185,69
LABUDOVIĆ ANKA
MIROŠICA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
671,08
LADINOVIĆ KADRIJA
PODGRAD BR.73 STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
309,36
LAĐEVIĆ ALIJA
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
193,14
LAĐEVIĆ TAIP
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS
319,83
SAVE KOVAČEVIĆA BR.23
SUTOMORE, SAVA
SUTOMORE BAR
KOVAČEVIĆA 23
MAKEDONSKA F-12 BAR
MAKEDONSKA F-17
S.KOVAČEVIĆA BR.23 SUTOMORE
SUTOMORE, SAVA
BAR
KOVAČEVIĆA 23
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE (BUDIŠI)
54,18
BULEVAR REVOLUCIJE 21
60,1
LAKETIĆ JELKA
LAKETIĆ MARKO
LAKETIĆ NIKOLA
LAKIĆ JANA
LAKIĆ MILORAD
LAKIĆ NOVAK
LAKIĆ ZORICA
LAKIĆEVIĆ DRAGAN
BULEVAR REVOLUCIJE BR.13/51
418,2
242,97
763,65
BAR CRNA GORA
SUVI POTOK PAR.PUT BR.173
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT
POBRĐE BR.72 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 72
120,62
MAKEDONSKA E-15
370,9
MAKEDONSKA E-15 1/1 BAR CRNA
GORA
359,14
LAKIĆEVIĆ ĐORĐE
ZAGRAĐE BR.100 SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE 100
420,67
LAKOČEVIĆ MAHMUT
BRBOT ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
101,98
LAKOČEVIĆ MEJRENA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
154,65
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
105,55
HAJ NEHAJ
57,73
LAKOČEVIĆ MURTO
LAKOTA ADELA
MAKEDONSKA BR.9 BAR CRNA
GORA
LAKOTA BRAHO
MAKEDONSKA BR.9 BAR
MAKEDONSKA 9/IV
66,48
LAKOTA UZEIR
BAUKOVO BR.35 STARI BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
424,89
BRANKA ČALOVIĆA 3 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
MAKEDONSKA LAM. F-16 BAR CRNA
3
LAKOVIĆ ĐORĐINA
LAKOVIĆ MARJAN
LAKOVIĆ NADA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9/27 BAR CRNA
GORA
403,89
MAKEDONSKA F-16
701,9
RISTA LEKIĆA D-9
221,33
SEOCA
186,8
LAKOVIĆ OLGA
SEOCA VIRPAZAR BAR
LAKOVIĆ OLGA
SEOCA VIRPAZAR BAR
LAKOVIĆ STANKA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
823,66
LALATOVIĆ ĐOKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
261,15
LALATOVIĆ VASILIJE
POLJE BR.36 BAR CRNA GORA
POLJE
223,95
24.NOVEMBRA 26/56/VII
110,1
MIŠIĆI S.PUT
86,65
MARŠALA TITA C-15
1372,01
POPOVIĆI BB
815,86
LALEVIĆ BLANKA
LALEVIĆ MILENKO
LALEVIĆ OLGA
LALEVIĆ PAVLE
24.NOVEMBRA 16/A BAR CRNA
GORA
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA C-15 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, BETANOVA
GLAVICA
644,46
LALEVIĆ RADO
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
265,22
LALEVIĆ RADOMIR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE 42
173,74
LALEVIĆ SOFIJA
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
197,26
LALEVIĆ VESKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
368,02
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11/V
51,67
LALEVIĆ VIOLETA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11/17 BAR
CRNA GORA
LALEVIĆ VOJISLAV
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI 49
153,69
LALIČIĆ MEHMED
KUNJE BB BAR CRNA GORA
KUNJE
1200,98
LALIČIĆ SAVO
GORNJE BJELIŠE BR.80 BAR
BJELIŠI 80
64,04
LALIĆ BAJO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
491,2
LALIĆ BRANISLAV
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
129,5
SUTOMORE, MIROŠICA II
83,36
LIMLJANI
211,09
BJELIŠI
390,94
LALIĆ DRAGAN
LALIĆ ĐURO
LALIĆ MOMIR
MIROŠICA II, BR.22 SUTOMORE
BAR
LIMLJANI BAR
BJELIŠI BB,IZA SER.GROMANIĆ
BAR
LALIĆ RADOSAV
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
380,65
LALIĆ VELIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
712,69
ILINO
236,41
SUTOMORE, GORELAC
391,9
BULEVAR REVOLUCIJE
152,05
BORSKA 12/2
85,81
POŽAREVAČKA 7
221,01
ČANJ
2412,98
RISTA LEKIĆA D-12
831,47
RISTA LEKIĆA D-12
422,7
UTJEHA, NJEGOŠEVA 15
225,93
LALIĆ VELJKO
LALIĆ ZDRAVKO
LALIĆ(DARČEVIĆ) DUŠANKA
LALOŠEVIĆ LALE
LALOVIĆ DRAGIŠA
LALOVIĆ MOMČILO
LATIĆ DŽEKO
LATIĆ RIZVAN
LATINOVIĆ MILE
ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
GORELAC BB SUTOMORE CRNA
GORA
ILINDEN.BUL.REVOLUCIJE 11 3/27
BAR
BORSKA 12/3
BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 7 BAR CRNA GORA
BRATSTVA I JEDINSTVA 41
PODGORICA CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
BULEVAR AVNOJA BR.129/23
BEOGRAD SRBIJA
LAVROVIĆ AJKA
ŠUŠANJ BAR
ILINO
139,91
LAVROVIĆ ALIJA
TURČINI BAR
TURČINI
307,09
LAVROVIĆ ĆAZIM
BJELIŠI B.B. BAR
BJELIŠI
341,68
LAVROVIĆ ĆAZIM
TURČINI BAR CRNA GORA
TURČINI
327,51
LAVROVIĆ EMRO
TURČINI BAR
TURČINI
412,47
LAVROVIĆ HADŽIJA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
538,37
LAVROVIĆ MIRTO
TURČINI BAR
TURČINI
287,3
LAVROVIĆ MURTO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
751,81
LAVROVIĆ SILJO
TURČINI
294,08
MARŠALA TITA D-5
337,07
MIŠIĆI, POD MIRKOVIĆE
1379,2
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
184,03
J TOMAŠEVIĆA BR.28/86 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
28/86
BULEVAR REVOLUCIJE B-11
GORA
LAM.A
LAZAREVIĆ SLOBODAN
RATAC SUTOMORE CRNA GORA
RATAC
247,29
LAZAREVIĆ SVETLANA
BORSKA 90 BEOGRAD SRBIJA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
90,94
LAZAREVSKI PAVLE
POBRĐE BR.114 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 114
130,94
LAZIĆ BORISLAV
RUTKE SUTOMORE BAR
LAZAREVIĆ (MAROVIĆ) HILDA
LAZAREVIĆ MILENA
LAZAREVIĆ RADOMIR
LAZAREVIĆ RANKO
LAZAREVIĆ SLAVOLJUB
LAZIĆ BRANKA
LAZIĆ PERSA
LAZIKIĆ SLAVKO
LAZOSKI KOSARA
LAZOVIĆ DARIJA
LAZOVIĆ NIKO
LAZOVIĆ RADOSAV
LEBAN IVAN
LEKAVSKI IVICA
TURČINI BAR
MARŠALA TITA D-5 (ZGRADA
VUJAČIĆA) BAR
LENJINOV BULEVAR BR.15
BEOGRAD SRBIJA
BULEVAR REVOLUCIJE A-1 VII
SPRAT BAR
VUKA KARADŽIĆA 1/2 SUTOMORE
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BR.66 BAR
CRNA GORA
PODGRAD STARI BAR,BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BB BAR
POŽAREVAČKA 13 BAR CRNA
GORA
DONJI MAROVIĆI BR.21 BAR
CRNA GORA
STARA RASKRSNICA BB BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT
260,05
103,54
321,83
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
289,2
SUTOMORE
76,62
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT
132,65
AHMETOV BRIJEG
87,17
ST.BAR, PODGRAD
2566,04
MAKEDONSKA LAM.F-17
391,47
POŽAREVAČKA 13
243,22
DONJI MAROVIĆI
352,64
BJELIŠI
334,21
LEKIĆ DRAGOLJUB
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BB
904,73
LEKIĆ ILIJA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
167,73
MARŠALA TITA
111,88
BORSKA 10
411,78
JOVANA TOMAŠEVIĆA 7/12
464,26
SEOCA
56,32
LEKIĆ LJILJANA
LEKIĆ (ORLANDIĆ) MILENA
LEKIĆ (STOISAVLJEVIĆ) VERICA
LEKIĆ ANKA
POŽAREVAČKA A II ST.9 BAR CRNA
GORA
BORSKA 2 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.7 BAR CRNA
GORA
DONJA SEOCA VIRPAZAR,BAR
CRNA GORA
LEKIĆ ARSENIJE
V.ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA GORA
LEKIĆ BLAŽO
KOMARNO BAR CRNA GORA
LEKIĆ BLAŽO
LEKIĆ BOŽO
LEKIĆ BRANISAV
LEKIĆ BRANISLAV
LEKIĆ ČEDOMIR
DONJA SEOCA BR.22 BAR CRNA
GORA
SAVE KOVAČEVIĆA A17
PODGORICA CRNA GORA
SEOCA BAR CRNA GORA
STARA AMBULANTA BAR CRNA
GORA
KOD ĐINOVIĆA MOSTA,BJELIŠI
BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
4/18
406,5
KOMARNO
812,26
SEOCA
382,09
SEOCA
257,13
SEOCA
77,69
SOKOLANA
52,15
BJELIŠI
302,84
LEKIĆ ČEDOMIR
J.TOMAŠEVIĆA 16 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
359,91
LEKIĆ DRAGAN
POPOVIĆI BR.11 BAR CRNA GORA
POLJE
2000,06
NOVI BAR
107,49
MARŠALA TITA 40
509,92
MAKEDONSKA F-17
408,72
LEKIĆ DRAGAN
LEKIĆ DRAGANA
LEKIĆ DRAGOLJUB
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
M.TITA
BR.48 BAR CRNA GORA
STARA AMBULANTA BB BAR CRNA
GORA
LEKIĆ DUNJICA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
132,3
LEKIĆ DUŠA
DONJA SEOCA 49 BAR CRNA GORA
SEOCA
589,19
LEKIĆ DUŠAN
KOMARNO BAR CRNA GORA
SEOCA
195,99
LEKIĆ DUŠAN
POLJE BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
274,28
MILA BOŠKOVIĆA H-6
62,77
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16/7
333,12
SUTOMORE, MIROŠICA I
87,9
SUTOMORE, GORELAC 6
657,53
LEKIĆ DUŠAN
LEKIĆ ĐORĐINA
LEKIĆ EDINA
LEKIĆ ILIJA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 16/7 BAR CRNA
GORA
MILA DAMJANOVIĆA BB BAR
CRNA GORA
GORELAC,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
LEKIĆ IVAN
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUKOVIK
715,69
LEKIĆ JANKO
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
88,42
LEKIĆ JELENA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
307,69
LEKIĆ JELENA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA B-3
131,07
LEKIĆ JOKICA
DONJA SEOCA 54 BAR CRNA GORA
SEOCA
140,73
LEKIĆ LAZO
DONJA SEOCA BR.77 BAR CRNA
GORA
SEOCA
268,41
LEKIĆ MARKO
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
75,96
LEKIĆ MILICA
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
505,38
LEKIĆ MILICA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
367,56
LEKIĆ MILICA
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
356,71
ILINO, ISPOD PRUGE 267/I
417,73
LEKIĆ MILIJA
KARAĐORĐEVA BR.6 NIKŠIĆ CRNA
GORA
LEKIĆ MILOJICA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
311,17
LEKIĆ MILOVAN
LIMLJANI BR.57 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
298,55
LEKIĆ MILUTIN
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
BUKOVIK
133,48
LEKIĆ MIODRAG
POLJE BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 15
306,24
ANTA ĐEDOVIĆA 33
209,75
ŽUKOTRLICA
1047,27
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
215,61
POPA DUKLJANINA 2-A
308,51
LEKIĆ MIODRAG
LEKIĆ MIOMIR
LEKIĆ NEVENKA
LEKIĆ NIKOLA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.33 BAR CRNA
GORA
MILA DAMJANOVIĆA,ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 2/A BAR CRNA
GORA
LEKIĆ NIKOLA
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUKOVIK
174,54
LEKIĆ NIKOLA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
146,85
LEKIĆ NIKOLA
DONJA SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
120,03
LEKIĆ PAVLE
DONJA SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
338,78
LEKIĆ PETAR
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
317,12
LEKIĆ PREDRAG
M.TITA BR.26 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 20
118,58
STARA AMBULANTA
144,51
LEKIĆ RAJKO
STARA AMBULANTA BAR CRNA
GORA
LEKIĆ RAKO
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
405,22
LEKIĆ SAVETA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
124,76
LEKIĆ SLAVO
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
89,92
MILA BOŠKOVIĆA 4/38
193,78
POLJE
195,54
24.NOVEMBRA 24/15/I
356,44
LEKIĆ SLOBODAN
LEKIĆ SLOBODAN
LEKIĆ STANA
MILA BOŠKOVIĆA 4/38 BAR CRNA
GORA
POLJE BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR H-24 BAR CRNA
GORA
LEKIĆ STANA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
166,71
LEKIĆ STANIJA
BUKOVIK BAR CRNA GORA
BUKOVIK
161,99
LEKIĆ STANURA
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
176,86
LEKIĆ STEVO
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
666,94
LEKIĆ SVETOZAR
LEKIĆ ŠPIRO
SEOCA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
SEOCA
159,78
RISTA LEKIĆA D-9
130,6
LEKIĆ TATJANA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
563,06
LEKIĆ TATJANA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20
1227,83
LEKIĆ VASKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
300,87
LEKIĆ VELIKA
SOKOLANA BAR CRNA GORA
SOKOLANA
590,58
BRATSTVA I JEDINSTVA 2 BAR
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
CRNA GORA
POBRĐE BR.21,SUTOMORE BAR
JEDINSTVA 2
LEKIĆ VJENCESLAVA
LEKIĆ VOJISLAV
LEKIĆ VOJISLAV
CRNA GORA
4.JUL BR.49/8 ZRENJANIN
SRBIJA
77,52
SUTOMORE, POBRĐE 21
1026,75
MIŠIĆI
50,66
LEKIĆ ZLATANA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
76,2
LEKIĆ ZORAN
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
540,43
LEKIĆ ZORKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE 66/A
322,81
LEKIĆ ŽELJKO
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
141,15
LEKIĆ(MAŠANOVIĆ) LJUBICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
426,11
SUTOMORE, MIROŠICA I
52,6
LEKOVIĆ MILICA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 16 BAR
CRNA GORA
LEKOVIĆ ALEKSANDAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
GODINJE
243,57
LEKOVIĆ BLAŽO
GODINJE BAR
GODINJE
232,24
MAKEDONSKA F-16
285,43
LEKOVIĆ BORIVOJE
GODINJE
MAKEDONSKA F16 BAR
LEKOVIĆ BOŽIDAR
GODINJE VIRPAZAR BAR
GODINJE
539,77
LEKOVIĆ BRANISLAV
LEKOVINA GODINJE BAR
GODINJE
131
LEKOVIĆ DANICA
IVANGRADSKA 30 PODGORICA
GODINJE
258,8
LEKOVIĆ DANILO
PLAMENCI BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
349,07
LEKOVIĆ DESANKA
LEKOVIĆI VIRPAZAR BAR
GODINJE
110,39
LEKOVIĆ DOBRISLAV
BORSKA BR.5 BAR CRNA GORA
BORSKA 5/30
108,91
LEKOVIĆ DRAGAN
SAVE KOVAČEVIĆA 56 PODGORICA
GODINJE
146,16
LEKOVIĆ DRAGE
MAKEDONSKA BR.7/32 BAR
MAKEDONSKA 7/32
130,74
LEKOVIĆ DRAGICA
M.BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14
148,56
V. ROLOVIĆA BR. 10 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
4/23
SVETOZARA MILETIĆA 14 ZEMUN
GODINJE
146,19
MAKEDONSKA A-1
110,77
LEKOVIĆ DRAGOLJUB
LEKOVIĆ ĐORĐE
LEKOVIĆ ĐORĐIJE
24.NOVEMBRA 16D BAR CRNA
GORA
514,58
LEKOVIĆ ĐURO
GODINJE BAR
GODINJE
171,63
LEKOVIĆ FADIL
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
323,77
GODINJE
115,65
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
82,38
GODINJE
72,62
GODINJE
77,79
LEKOVIĆ GOJKO
LEKOVIĆ GORAN
LEKOVIĆ JOKO
LEKOVIĆ KONSTANTIN
MILA DAMJANOVIĆA BR.20 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 16/25 BAR CRNA
GORA
GODINJE BAR
BUL.REVOLUCIJE BR.13
BAR
CRNA GORA
LEKOVIĆ KRSTINJA
GODINJE LEKOVIĆI BAR
GODINJE
62,74
LEKOVIĆ KRSTO
13.JULI BR.21 PODGORICA
GODINJE
314,83
GODINJE
73,31
LEKOVIĆ LUKA
POPA DUKLJANINA 5/III BAR
CRNA GORA
LEKOVIĆ LJUBISAV
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
979,06
LEKOVIĆ LJUBO
GODINJE BAR
GODINJE
175,89
LEKOVIĆ LJUBOMIR
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
346,89
GODINJE
92,95
GODINJE
342,67
LEKOVIĆ MIHAILO-MUSA
LEKOVIĆ MILICA
UL.27 MARTA BR.18/IV PODGORICA
CRNA GORA
GODINJE VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
LEKOVIĆ MILOVAN
BORSKA 4 BAR
BORSKA 4
300,89
LEKOVIĆ MIODRAG
BORSKA 20/20 BAR CRNA GORA
BORSKA 20/20-IV
195,3
LEKOVIĆ MIRKO
GODINJE BAR
GODINJE
136,61
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
290,09
LEKOVIĆ NENAD
LEKOVIĆ NEVEN
LEKOVIĆ NEVENKA
J. TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 7 BAR CRNA GORA
GODINJE VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
292,47
GODINJE
153,58
LEKOVIĆ NIKOLA
POŽAREVAČKA 5 BAR CRNA GORA
GODINJE
214,8
LEKOVIĆ NIKOLA
GODINJE BAR
GODINJE
172,23
LEKOVIĆ PETAR
I.MILAČIĆA 75 PODGORICA
GODINJE
415,63
LEKOVIĆ RADISAV
GODINJE BAR
GODINJE
160,64
LEKOVIĆ RADOVAN
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
167,55
SUTOMORE
208,32
ANTA ĐEDOVIĆA 33
235,12
GODINJE BAR
GODINJE
278,91
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
428,69
GODINJE
102,85
LEKOVIĆ RATKA
LEKOVIĆ RATKO
LEKOVIĆ RISTO
LEKOVIĆ SAŠA
LEKOVIĆ SLOBODAN
J. TOMAŠEVIĆA 16 STAN 25 BAR
CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.33
BAR
MILA BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA
GORA
LEKOVIĆ SRĐAN
LEKOVIĆ SREĆKO
LEKOVIĆ STANKO
MAKEDONSKA BR.29/37 BAR CRNA
GORA
GODINJE BAR
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA 29
555,73
GODINJE
359,99
GODINJE
310,76
LEKOVIĆ TOMISLAV
OMERA AVDIĆA 7/3 PODGORICA
GODINJE
623,93
LEKOVIĆ TOMO
GODINJE BAR
GODINJE
178,11
LEKOVIĆ VELIKA
GODINJE BAR
GODINJE
131,42
LEKOVIĆ VELIŠA
GODINJE BAR
GODINJE
179,97
LEKOVIĆ VELIŠA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
357,09
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
GODINJE
473,29
RISTA LEKIĆA D-12/29
151,66
BJELIŠI
502,54
MARŠALA TITA 25
610,19
RISTA LEKIĆA I-32
77,94
LEKOVIĆ VESELIN
LEKOVIĆ VESELINKA
LEKOVIĆ VIDAK
LEKOVIĆ VIDOJE
LEKOVIĆ VJERA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32, II ULAZ, III
SPRAT,STAN 9 BAR
LEKOVIĆ VOJISLAV
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
55,4
LEKOVIĆ ZARIJA
IVANGRADSKA BR.30 PODGORICA
GODINJE
230,29
POPA DUKLJANINA 5/7
212,01
LEKOVIĆ(JOVANOVIĆ) MILICA
P.DUKLJANINA BR.5/7 BAR CRNA
GORA
LEKOVIĆ(ORLANDIĆ) BISERKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
231,14
LEKOVIĆ(PETAR) MIHAILO
GODINJE LEKOVIĆI BAR
GODINJE
328,44
LEKOVIĆ-TRIFUNOVIĆ BILJANA
POŽAREVAČKA 3,SPR. V/1 BAR
POŽAREVAČKA 3
253,15
LEKPERIĆ DŽEMAL
LJEKPERIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ
848,09
LEPOSAVIĆ BORISLAV
BJELIŠI 122 BAR
BJELIŠI BB
230,22
RISTA LEKIĆA I-30
1206,67
BJELIŠI 126
166,65
BJELIŠI 123
94,78
MAKEDONSKA A-1
437,56
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14
335,55
LEPOSAVIĆ DRAGICA
LEPOSAVIĆ POLEKSIJA
LEPOSAVIĆ SPASA
LEPOSAVIĆ ZORAN
LEPOSAVIĆ ŽARKO
RISTA LEKIĆA I-30,IV SP. BAR
CRNA GORA
BJELIŠI 126 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 14/29 BAR CRNA
GORA
LERO MILAN
POLJE BB BAR
BURTAIŠI
403,26
LERO STEVAN
POLJE BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
158,24
LEVERDA DESANKA
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
301,85
LEVERDA MARA
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
232,1
LEVERDA MARIJA
M.TITA BR.37 BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
598,33
LEVERDA OLIVERA
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
395,95
MAROVIĆI
272,95
LEVERDA VLADIMIR
MAROVIĆI
BAR CRNA GORA
LEVERDA VLADIMIR
BRČELI VIRPAZAR,BAR CRNA GORA
BRČELI
83,19
LIČINA AHMEDIN
RENA BB BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
183,07
LIČINA AJKA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
164,76
LIČINA HAMO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
534,04
LIČINA ISMETA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
566,58
LIČINA JASMIN
RENA BB BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
164,91
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
65,67
24.NOVEMBRA H-23
192,25
LIČINA MEDINA
LIČINA MUNIB
24.NOVEMBRA 12 B-I/59 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-17/29 BAR CRNA
GORA
LIČINA PAJAZIT
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
1111,63
LIČINA SAFET
STARI BAR BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
710,85
LIČINA SAMIR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
310,71
DONJI MAROVIĆI
153,08
BOBOVIŠTE
243,17
BOBOVIŠTE
421,3
LIČINA ŠUĆO
LIHAREVIĆ ADEM
LIHAREVIĆ BEĆIR
DONJI MAROVIĆI BB BAR CRNA
GORA
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE BAR,OSTROS CRNA
GORA
LIHAREVIĆ HADŽIJA
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
456,16
LIHAREVIĆ JUSUF
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
160,28
MAKEDONSKA A-1
393,27
LIHAREVIĆ LJULJZIM
M.BOŠKOVIĆA H-6 3/1 BAR CRNA
GORA
LIHAREVIĆ NEZIR
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
482,41
LIHAREVIĆ SULEJMAN
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
550,42
POPA DUKLJANINA
772,24
DONJI MURIĆI
221,23
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
1123,67
BOBOVIŠTE KUĆIŠTA
640,86
LIKA JUSUF
LIKOVIĆ JANUZ
LIKOVIĆ ALIJA
LIKOVIĆ BEĆIR
24 NOVEMBAR BR.24 BAR CRNA
GORA
SELO BESA BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE BAR,OSTROS CRNA
GORA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
LIKOVIĆ DŽEMAL
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
177,99
LIKOVIĆ ENVER
BOBOVIŠTE OSTROS CRNA GORA
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
1194,73
LIKOVIĆ HASAN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
370,79
LIKOVIĆ HASIM
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
464,92
LIKOVIĆ IDRIZ
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
174,47
LIKOVIĆ KASEM
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
99,79
LIKOVIĆ MANE
BOBOVIŠTE OSTROS CRNA GORA
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
158,57
GORNJA ČELUGA
246,34
LIKOVIĆ MUHO
GORNJA ČELUGA 54 BAR CRNA
GORA
LIKOVIĆ MURTO
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
246,98
LIKOVIĆ MUSA
BOBOVIŠTE OSTROS CRNA GORA
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
314,19
LIKOVIĆ NEZIR
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
137,41
LIKOVIĆ SELATIN
BOBOVIŠTE OSTROS CRNA GORA
BOBOVIŠTE
222,98
LIKOVIĆ SULTANA
AHMETOV BRIJEG BR.3 BAR
AHMETOV BRIJEG
115,81
SUTOMORE, ZGRADE
57,87
BJELIŠI
671,48
POPA DUKLJANINA 4
350,51
ZALJEVO
159,1
RISTA LEKIĆA I-28
799,53
LILIĆ MILIVOJE
LIPOVINA SLOBODAN
LISICA JOVANKA
LISIČIĆ HAJRIJA
LIVADIĆ STANISLAVA
STANOJA GLAVAŠA BR.18
KNJAŽEVAC SRBIJA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 4/2 BAR CRNA
GORA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I/28 BAR CRNA
GORA
LOJIĆ LIDIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
360,58
LOJIĆ MATO
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
101,08
LOJPUR NIKOLA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
477,43
LOLOVIĆ ALIJA
NIKOČEVIĆI DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
513,58
SUTOMORE
401,87
RISTA LEKIĆA I-30
485,57
RISTA LEKIĆA D-11
59,77
LOMAS JOSIP
LONČAR VELIMIR
LONČAREVIČ DANIEL
SAVE KOVAČEVIĆA BR.42
MIROŠICA I BAR
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-11/IV SPRAT BAR
CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA
LONČAREVIĆ JOVANKA
B.ČALOVIĆA BR.3 BAR CRNA GORA
LONČINA PETAR
BJELIŠI 2O BAR CRNA GORA
BJELIŠI
219,57
LOVRIĆ HAJDANA
BELVEDER STARI BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
225,91
LUBARDA(DABOVIĆ) MILIJANA
MAKEDONSKA BR.9 BAR
MAKEDONSKA F-16/33
168,59
SUTOMORE, POBRĐE
239,07
LUČIĆ BORISLAV
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
3
272,35
LUČIĆ BRANISLAV
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
233,29
LUČIĆ MILIVOJE
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
141,81
SUTOMORE, ZGRADE
112,3
ŠUŠANJ
108,03
LUČIĆ PETAR
LUKAČ AĆIF
A.RACKOVIĆA
BR.23 NIKŠIĆ
CRNA GORA
ILINO BAR CRNA GORA
LUKAČ MUZAFER
BJELIŠI 145 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
71,67
LUKAČEVIĆ LADISLAV
RUTKE BR.159 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
621,78
LUKALIĆ SELMAN
LUKETA RADMILO
LUKETA BRANKO
LUKIĆ ALEKSANDAR
GORNJI MURIĆI ŠESTANI,BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA 23/10 BAR CRNA
GORA
ZUPCI BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
PINČIĆI (KOPŠTEN)
864,18
MAKEDONSKA B-3
149,79
ZUPCI
375,42
BULEVAR REVOLUCIJE c-7
257,42
LUKIĆ ALIJA
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
308,28
LUKIĆ BLAŽO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
306,54
LUKIĆ BRANISLAV
24.NOVEMBAR 4 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
152,02
LUKIĆ BRANISLAVA
BORSKA 6/10 BAR
BORSKA
277,03
LUKIĆ DRAGUTIN
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
213,5
LUKIĆ DUŠAN
DRAČEVICA BR.24 BAR CRNA GORA
KRNJICE
60,61
LUKIĆ ĐOKA
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI (LUKIĆI)
564,51
LUKIĆ HALIL
PINČIĆI ŠESTANI BAR
TOMBA
100,86
LUKIĆ HASAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
657,9
LUKIĆ JAKOV
TOMBA BAR
TOMBA
1519,16
24.NOVEMBRA
506,49
LUKIĆ JOVAN
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
BRANKA ČALOVIĆA 9 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
9
LUKIĆ JOZO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
201,63
LUKIĆ JUSUF
BARTULA BAR
BARTULA
580,7
MAKEDONSKA E-13
148,75
LUKIĆ JOVAN
LUKIĆ KARMELA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
138,74
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
SUTOMORE, MIROŠICA
GORA
II,154
LUKIĆ MARKO
ILINJE,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
1721,67
LUKIĆ METO
PINČIĆI BAR CRNA GORA
PINČIĆI (REPCA)
336,76
PELAGONIJA BAR
MAKEDONSKA 7
129,27
LUKIĆ LJILJANA
LUKIĆ MIODRAG
LUKIĆ MIODRAG
LUKIĆ MUJO
PARTIZANSKI PUT 129 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
GORNJI MAROVIĆI BR.12 BAR
CRNA GORA
PUT 129
130,44
58,39
GORNJI MAROVIĆI
174,9
LUKIĆ MUJO
KOPŠTINJ OSTROS CRNA GORA
KOPŠTIN
191,89
LUKIĆ NADA
POŽAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 1
2015,6
LUKIĆ NIKOLA
GRETVA 26 STARI BAR BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
159,07
LUKIĆ RAMO
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI (REPCA)
212,38
LUKIĆ SAVO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
965,31
LUKIĆ SENKA
GORELAC SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
340,11
LUKIĆ SREĆKO
RENA BB BAR CRNA GORA
RENA
134,47
LUKIĆ VELIŠA
J.TOMAŠEVIĆA CRNOTRAVAC BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
158,14
LUKIĆ VLADETA
BORSKA 9 BAR CRNA GORA
BORSKA 6
255,53
LUKIĆ ZLATANA
J.TOMAŠEVIĆA 6 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
387,7
LUKIĆ ŽIVAN
KROPOLJIN ŽAGUBICA
PEČURICE SUPETKA
204,43
LUKOLIĆ LEONARD
ČELUGA B.B. BAR CRNA GORA
ČELUGA B.B.
311,49
LUKOLIĆ ADEM
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
389,8
LUKOLIĆ AIŠA
ČELUGA BAR
ČELUGA
80,22
LUKOLIĆ ĐONA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
312,97
LUKOLIĆ ĐURO
BARTULA BAR
BARTULA
184,6
LUKOLIĆ ESMA
ČELUGA BAR CRNA GORA
LUKOLIĆ FRANO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
465,18
LUKOLIĆ HASAN
POLJE BAR
KOPŠTIN
860,26
LUKOLIĆ HASAN
PINČIĆI,ŠESTANI BAR CRNA GORA
PINČIĆI
1309,39
LUKOLIĆ JANUZ
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
134,75
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
206,82
LUKOLIĆ LIDIJA
RISTA LEKIĆA C-7/58 BAR CRNA
GORA
BUŠAT, PALJUŠKUV
PIJESAK UTJEHA
655,48
LUKOLIĆ LJUBO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
215,85
LUKOLIĆ MEHMED
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI (KOPŠTEN)
91,67
LUKOLIĆ MURTO
POLJE BAR
POLJE
430,11
LUKOLIĆ MUSA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
439,51
LUKOLIĆ SAFET
POLJE BAR
POLJE
132,62
LUKOLIĆ SAIT
TOMBA BAR
TOMBA
1036,18
LUKOLIĆ USEIN
POLJE BAR
POLJE
186,47
LUKOLIĆ ZEFA
KRNJICE BAR CRNA GORA
KRNJICE
53,71
LUKOLIĆ(HODŽIĆ) FATIMA
POLJE BAR
POLJE
188,46
LUKOVAC SAŠA
BJELIŠI 18 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
396,12
LUKOVIĆ ARSLAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
299,43
LUKOVIĆ HALJILJ
ILINO BAR
ILINO
200,71
LUKOVIĆ MILANKO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 24
1663,25
LUKOVIĆ OMER
BESA BAR
DONJI MURIĆI
308,59
LUKOVIĆ VLAJKO
BJELIŠI BR.18 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 18
475,11
LUKOVIĆ ZORAN
BJELIŠI 24 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 24
1301,43
LUKŠIĆ ALEKSANDRA
I.NOVAKOVIĆA,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-21
SUTOMORE, VUKA
97,65
LUKŠIĆ DARKO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
LUKŠIĆ DIMITRIJE
V.ROLOVIĆA 15 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
418,08
LUKŠIĆ JAKOB
BRCA,SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
506,41
LUKŠIĆ JELENA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
234,08
LUKŠIĆ LJUBOMIR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
165,9
GORNJE ZALJEVO 94
167,9
LUKŠIĆ LJUBOMIR
LUKŠIĆ MARKO
LUKŠIĆ MILENKO
LUKŠIĆ MIRKO
LUKŠIĆ MIROSLAV
LUKŠIĆ MITRA
LUKŠIĆ PERICA
LUKŠIĆ SVETISLAV
S.MARKOVIĆA BR.3 BEOGRAD
KARADŽIĆA
SRBIJA
V. ROLOVIĆA BR.15 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
OBALA I NOVAKOVIĆA
15/III
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
OBALA IVA NOVAKOVIĆA
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE CRNA GORA
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
I.NOVAKOVIĆA
CRNA GORA
BRCA BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
OBALA IVA NOVAKOVIĆA BB
651,36
386,71
654,67
257,33
477,44
STARA AMBULANTA
252,62
SUTOMORE, BRCA BB
421,75
SUTOMORE, OBALA
289,85
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
LUKŠIĆ VELIMIR
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI BB
274,31
LUKŠIĆ(BRNJADA) SENKA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BLOK ZELEN
526,93
LULA ĆAMIL
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK
1841,61
LUNIĆ DUŠKO
ILINO 50 BAR CRNA GORA
ILINO
581,96
LUNJIĆ SULEJMAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
375,33
LUNJIĆ HALIL
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
582,36
LUNJIĆ MAHMUD
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
560,6
LUNJIĆ MEJREMA
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
832,07
LUTOVAC BLAŽO
UL.JNA BR.12 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
267,97
LUTOVAC DARKO
LUTOVAC MAKSIM
LUTOVAC MITAR
LUTOVAC OLIVERA
RENA BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA
BR.5 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 12 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
STARI BAR, KURILO UZ
RENU
220,15
MAKEDONSKA 5
68,38
MARŠALA TITA 15
62,55
JOVANA TOMAŠEVIĆA
324,89
LJAIĆ EMINA
J.STOJANOVIĆA F-1 IV/23 BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
89,35
LJAJIĆ OMER
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
842,7
LJANIKOVIĆ SELATIN
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
329,47
LJEKPERIĆ ABAZ
ARBNEŠ BAR
ARBNEŠ
878,39
LJEKPERIĆ BERHAN
M. TITA BR.21/III BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
90,98
LJEKPERIĆ DŽELAL
LJEKPERIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ
161,75
LJEKPERIĆ FADIL
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
ARBNEŠ
146,44
LJEKPERIĆ HADJŽIJA
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
634,6
LJEKPERIĆ HAJRIJA
LJEKPERIĆI BR.8 OSTROS BAR
ARBNEŠ
870,24
LJEKPERIĆI BR.5 OSTROS BAR
ARBNEŠ
239,4
ARBNEŠ
207,24
ARBNEŠ
742,95
LJEKPERIĆ HALIL
LJEKPERIĆ JUNUZ
LJEKPERIĆ METO
LJEKPERIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
LJEKPERIĆI BR.22 OSTROS,BAR
CRNA GORA
LJEKPERIĆ RIZO
ĐERANI OSTROS CRNA GORA
ARBNEŠ
316,98
LJEKPERIĆ SULEJMAN
LJEKPERIĆI OSTROS BAR
ARBNEŠ
430,63
LJEKPERIĆ(LJUBANOVIĆ) HAVA
LJEKPERIĆI BR.3 OSTROS BAR
ARBNEŠ
312,55
LJEŠEVIĆ BRANKO
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
TOMIĆI
85,69
LJEŠEVIĆ LJUBO
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
TOMIĆI
66,98
LJEŠEVIĆ PETAR
TOMIĆI BAR
TOMIĆI
81,11
LJEŠEVIĆ VASILIJE
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 25
476,74
LJIHAREVIĆ TAHIR
M.TITA BR.13 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 13
335,91
MAKEDONSKA E-13
1247,13
LJIHAREVIĆ(PEREZIĆ) NAFIJA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
LJIKOVIĆ HAJREDIN
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
768,99
LJIKOVIĆ HUSEJN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
138,66
LJIKOVIĆ ISO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
243,79
LJIKOVIĆ MURTO
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
289,36
LJIKOVIĆ NASUF
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
165,85
LJIKOVIĆ SALJO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE (LIKAJ)
114,03
LJIKOVIĆ SEIDIN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
345,44
LJIKOVIĆ TAHIR
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
1114,37
LJUBANOVIĆ ABDULAH
LJUBANOVIĆI BR.11 CKLA BAR
CKLA
547,21
CKLA
415,22
LJUBANOVIĆ AIŠA
LJUBANOVIĆI BR.3 OSTROS,BAR
CRNA GORA
LJUBANOVIĆ BRAHIM
CKLA,LJUBANOVIĆI OSTROS BAR
CKLA
565,83
LJUBANOVIĆ ĆAMIL
LJUBANOVIĆI BR.20 CKLA BAR
CKLA
161,9
LJUBANOVIĆ ĆAZIM
CKLA OSTROS,BAR CRNA GORA
CKLA
492,1
LJUBANOVIĆ DŽELALJ
CKLA LJUBANOVIĆI BR.19 BAR
CKLA
208,31
CKLA
188,03
LJUBANOVIĆ ELEZ
LJUBANOVIĆI BR.9 CKLA,BAR
CRNA GORA
LJUBANOVIĆ FADILJ
CKLA OSTROS BAR
CKLA
189,04
LJUBANOVIĆ HALIL
CKLA OSTROS BAR
CKLA
574,91
CKLA LJUBANOVI
53,74
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
382,42
LJUBANOVIĆ HUSEIN
LJUBANOVIĆ IDRIZ
LJUBANOVIĆI 17,CKLA BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
LJUBANOVIĆ MEHMET
LJUBANOVIĆI
BR.12 CKLA BAR
CKLA
154
LJUBANOVIĆ MEHMET
LJUBANOVIĆI BR.1 OSTROS BAR
CKLA
151,83
LJUBANOVIĆ MEHMET
HUTIĆI ŠESTANI BAR
CKLA (HUTIĆI)
257,5
LJUBANOVIĆ MUHAMED
CKLA OSTROS BAR
CKLA
1468,82
LJUBANOVIĆ MUHO
LJUBANOVIĆI BR.7 OSTROS BAR
CKLA
301,48
LJUBANOVIĆ MUSA
LJUBENOVĆI 21 BAR CRNA GORA
CKLA
97,74
LJUBANOVIĆ RABIJE
LJUBANOVIĆI BR.22 OSTROS BAR
CKLA
238,74
LJUBANOVIĆ RIFAT
LJUBANOVIĆI BR.24 OSTROS BAR
CKLA
480,78
LJUBANOVIĆ RIZO
CKLA OSTROS BAR
CKLA
425,71
LJUBANOVIĆ SAIMA
LJUBANOVIĆI BR.10 OSTROS BAR
CKLA
677,37
LJUBANOVIĆ SAIT
CKLA OSTROS BAR
CKLA
1277,63
LJUBANOVIĆ SELJATIN
CKLA OSTROS,BAR CRNA GORA
CKLA
1228,3
LJUBANOVIĆ SULEJMAN
CKLA OSTROS BAR
CKLA
81,66
LJUCA ABDI
POPOVIĆI BAR
POLJE
1038,7
LJUCA HAJRIJA
POŽAREVAČKA 3 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 3
217,36
LJUHAR MUNEVERA
BRBOT BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
131,64
LJUKBUNARI DŽELADIN
MAHALA BAR
STARI BAR, MAHALA
197,57
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI MARJOŠ
78,7
MAKEDONSKA G-18
1321,83
LJUKIĆ ABDUL
LJULJANOVIĆ BAHRIJA
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
LJULJĐURAJ LEKA
MALI MIKULIĆI BAR CRNA GORA
MALI MIKULIĆI
394,63
LJULJIĆ DANICA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
193,31
LJULJIĆ ĐOKA
DONJI MURIĆI BAR
ORAHOVO
96,67
LJULJIĆ MARKO
DOBRA VODA NIŠICE BAR
DOBRA VODA
135,76
LJULJIĆ MRIKA
ZUPCI BAR
POPOVIĆI
616,56
LJULJIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
751,44
LJULJIĆ NIKOLA
ZGRADA PRVOBORCA BAR CRNA
GORA
ZGRADA PRVOBORCA
113,36
LJULJIĆ PAŠKO
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
185,95
LJULJIĆ PRENČA
STARI BAR,BRBOT BAR
STARI BAR, BRBOT
327,12
LJUMEZI LJUBICA
TABIJA BR.10 POLJE BAR
OBALA 13.JULA BB
355,91
LJUMOVIĆ DRAGUTIN
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
223,32
LJUŠI ANĐELKO
RENA BR.21 BAR
RENA BB
368,84
LJUŠKOVIĆ ENIS
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1317,66
LJUTICA ĐORĐIJA
BJELIŠI 86 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 86
73,11
LJUTICA KSENIJA
BJELIŠI BR.227 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 227
124,98
RISTA LEKIĆA D-12
389,6
OVTOČIĆI
176,91
24.NOVEMBRA 28
545,1
LJUTICA LJUBICA
LJUTICA MERSIDA
LJUTICA MILO
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6 BAR
CRNA GORA
OVTOČIĆI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR BR.28 BAR CRNA
GORA
LJUTICA MILORAD
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
357,93
LJUTICA NEMANJA
POŽAREVAČKA BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA
64,84
MILA BOŠKOVIĆA 10
180,5
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
487,49
VUKA KARADŽIĆA H-2
SUTOMORE, VUKA
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
KARADŽIĆA H-2/G-18
LJUTICA TOMO
LJUTICA VELJKO
LJUTICA VOJISLAV
LJUTICA ZORAN
MACANOVIĆ GORAN
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
GORA
NJEGOŠEVA 25 SUTOMORE CRNA
GORA
489,66
MARŠALA TITA 18
838,85
RISTA LEKIĆA I-31/8
308,6
MACANOVIĆ LJUBIŠA
BJELIŠI 142 B BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
219,47
MACANOVIĆ MILE
BJELIŠI 142 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 142
379,05
MACANOVIĆ PETAR
BJELIŠI 142 B BAR CRNA GORA
BJELIŠI 142 B.
64,08
24.NOVEMBRA
84,85
MACANOVIĆ RADINKA
24.NOVEMBAR 8D/100 BAR CRNA
GORA
MACAVARA DUŠAN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI
209,37
MAČKIĆ MUHAMED
PEČURICE BAR
PEČURICE
111,26
MAČKIĆ MUSTAFA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
349,96
MAČKIĆ ZORKA
ŠUŠANJ 116 BAR CRNA GORA
ILINO
423,26
MADŽAR FADIL
TOMBA BAR
TOMBA
422,37
MADŽAR JOŠKO
MADŽARI BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
59,41
MADŽAR LIDIJA
BORSKA BR.8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12/2
128,23
MADŽAR LUIZA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
301,61
MADŽAR NIKOLA
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
724,69
MADŽAR PETAR
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
120,91
MADŽURIĆ BAJRAM
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
118,5
MADŽURIĆ BECIR
MADŽURIĆI ŠESTANI CRNA GORA
OSTROS
726,76
MADŽURIĆ BEĆIR
MADŽURIĆI 10 BAR CRNA GORA
OSTROS
146,58
MADŽURIĆ ĆAMIL
MADŽURIĆI OSTROS BAR
OSTROS
688,58
OSTROS
309,01
OSTROS
167,84
MADŽURIĆ ĆAZIM
MADŽURIĆ DŽEMALJ
MADŽURIĆI BR.8 OSTROS CRNA
GORA
MADŽURIĆI VELIKI OSTROS
BAR
MADŽURIĆ ENVER
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
175,4
MADŽURIĆ HASAN
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
186,76
MADŽURIĆ KASEM
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
123,87
MADŽURIĆ LJANO
MADŽURIĆI OSTROS BAR
MALI OSTROS
143,07
OSTROS
230,23
OSTROS
656,02
MADŽURIĆ OSMAN
MADŽURIĆ SELIM
MADŽURIĆI BR.18 OSTROS CRNA
GORA
MADŽURIĆI BR.2 OSTROS CRNA
GORA
MADŽURIĆ SIBE
MADŽURIĆI OSTROS CRNA GORA
OSTROS
352,35
MAĐONOVIĆ MARKO
DONJI KARANIKIĆI BAR
KRNJICE
295,63
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40
190,21
MAGDELINIĆ MILOŠ
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40/1 BAR
CRNA GORA
MAGDELINIĆ VUKOTA
RISTA LEKIĆA I-30/63 BAR
RISTA LEKIĆA I30
115,85
MAHMUTOVIĆ ŠUĆURIJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
482,13
TRŽNICA LAM K
784,38
MAJIĆ CVETKA
MAKARA JOVANKA
MAKARA VASILIJE
SELO VRANJ PODGORICA CRNA
GORA
CARA LAZARA 109 SUTOMORE BAR SUTOMORE, MIROŠICA II
PROŠIRENI CENTAR BR.109
SUTOMORE BAR
95,91
SUTOMORE
84,24
MAKSIĆ VOJO
POBRĐE BR.166 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 166
56,28
MAKSIMOVIĆ BISERKA
BELVEDER 412 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER 412
60,07
MAKSIMOVIĆ LJILJANA
R.LEKIĆA I-31 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-31
84,33
MAKSIMOVIĆ LJUBINKO
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
74,65
20.JULA BR.5 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 5
61,25
SUTOMORE, GORELAC 279
157,7
MAKSIMOVIĆ- MARKŠTAJN
DRAGICA
MAKSIMOVIĆ TOMISLAV
PERE ĆETKOVIĆA 33 BEOGRAD
SRBIJA
MALEŠEVIĆ RADINKO
MALETIĆ SNEŽANA
MALEZIĆ DAMIR
MALEZIĆ NUSRET
MALEZIĆ SAFET
MALEZIĆ VASVIJA
MALIĆ LJILJANA
MALIĆ MITAR
MALIĆ MOMO
VUKA KARADŽIĆA G-1 SUTOMORE
BAR
V.ROLOVIĆA 17 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
ILINO BB BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12-D BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 12 D BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE
307,29
VLADIMIRA ROLOVIĆA
428,94
ZAGRAĐE
1133,67
ILINO
702,89
24.NOVEMBRA 12D/109
247,69
ILINO
758,4
MAKEDONSKA G-18
703,24
MILA BOŠKOVIĆA 12
495,37
24.NOVEMBRA 12
476,38
MALIĆ VUKAŠIN
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
BJELILA
68,35
MALIDŽAN DESANKA
POŽAREVAČKA 9/13 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
120,68
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
554,63
JOVANA TOMAŠEVIĆA D-2
486,71
SUTOMORE, MADŽARI
162,72
MALIDŽAN DRAGIŠA
MALIDŽAN NIKOLA
J.TOMAŠEVIĆA B 2 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.16/10
BAR CRNA GORA
MALINIĆ SVETLANA
MADŽARI BRCA SUTOMORE BAR
MALIŠIĆ DRAGAN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
MALIŠIĆ MILOJE
MALIŠIĆ MILUTIN
MALIŠIĆ STANISLAVA
MALKIĆ KASIM
RENA BB BAR CRNA GORA
24 NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
M .BOŠKOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, RIJEKA
ŽELJEZNICA
755
RENA
535,15
BJELIŠI
426,87
BJELIŠI BB
320,13
MILA BOŠKOVIĆA 4
292,73
MALOBABIĆ ĐORĐE
STARI BAR BAR
STARI BAR, KURILO
101,54
MALOKOVIĆ AHMET
MALA GORANA 11 BAR CRNA GORA
MALA GORANA
126,06
MALOKOVIĆ HASAN
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
140,48
J. STOJANOVIĆA 6/24 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
B.REVOLUCIJE 11/31 BAR CRNA
6/24
MALOVIĆ MIRJANA
MALOVIĆ NATAŠA
MALOVIĆ STANKO
GORA
BELVEDER STARI BAR CRNA GORA
237,69
BULEVAR REVOLUCIJE 11/31
52,16
STARI BAR, DABANOVO
259,91
MALOVIĆ ZORKA
AHMETOV BRIJEG BR.36 BAR
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
159,37
MALJEVIĆ ALEKSA
ŠUŠANJ 175 A BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
122,94
MALJEVIĆ ĐEKA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
545,69
MALJEVIĆ ĐORĐE
ČELUGA BR.44 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 14/89
865,68
MALJEVIĆ ĐORĐE
ŠUŠANJ 175 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
134,32
MALJEVIĆ IVO
BARTULA BAR
BARTULA
473,09
MALJEVIĆ MARIJA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
188,05
MALJEVIĆ MARKO
ŠUŠANJ 175 B BAR
ŠUŠANJ
129,37
MALJEVIĆ MILAN
ŠUŠANJ BR.115 BAR CRNA GORA
ILINO
686,89
MALJEVIĆ MILO
ĐURAVCI BAR
GURZA
120,8
MALJEVIĆ NIKOLA
ČELUGA BAR
ČELUGA
338,82
MALJEVIĆ PAŠKO
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI
451,83
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
420,86
BARTULA
152,55
MALJEVIĆ PAVLE
MALJEVIĆ PETAR
GORNJI GROMANIĆI BAR CRNA
GORA
BARTULA
BAR CRNA GORA
MALJEVIĆ PETAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
285,69
MALJEVIĆ PETAR
DONJI SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
72,95
MALJEVIĆ VUKA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
469,76
MALJEVIĆ VUKO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
310,64
MALJEVIĆ VUKO
ĐURAVCI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
434,4
MALJEVIĆ(ĐOKVUČIĆ) PAULINA
GRETVA BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
145,49
MALJEVIĆ-MARĐONOVIĆ
GRETVA,STARI BAR BAR CRNA
SLAVKA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12
111,63
MANDALINIĆ DRAGUTIN
BORSKA 12 BAR
TOPOLICA
420,61
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
56,01
POD NEHAJ
286,09
BULEVAR REVOLUCIJE 15
210,72
JOVANA STOJANOVIĆA 4
207,07
STARI BAR, BELVEDER
51,15
MILA BOŠKOVIĆA H-11
255,59
POD NEHAJ
245,31
BJELIŠI M-1
209,9
MANDIĆ BILJANA
MANDIĆ BOBAN
MANDIĆ MIHAILO
MANDIĆ MILORAD
MANDIĆ TOMISLAV
MANDIĆ VUJADIN
MANDIĆ ZORAN
MANOJLOVIĆ DUŠKO
BUL.REVOLUCIJE A-1/IX SPRAT
BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
B. REVOLUCIJE BR.19 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA 4/12 BAR CRNA
GORA
BELVEDER,STARI BAR BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VII BAR
CRNA GORA
ZGRADA HAJ NEHAJ BAR CRNA
GORA
BJELIŠI B.B. OBJEKAT ŽŽM
1ŽŽ,BAR CRNA GORA
MARAČIĆ ZORA
MARAŠ BLAŽO
MARAŠ BOŠKO
MARAŠ MIŠKO
MARAŠ PREDRAG
DONJE ČAČKE BB ŠUŠANJ BAR
24.NOVEMBAR BR.24 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 6 BAR CRNA
GORA
P.DUKLJANINA BR.6 BAR CRNA
GORA
BOKELJSKIH BRIGADA BR.10 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
100,57
24.NOVEMBRA 14/75
349,69
POPA DUKLJANINA 6
343,58
POPA DUKLJANINA III/6/6
337,47
ŽUKOTRLICA
1629,28
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
MARAŠ VESELIN
BRATSTVA JEDINSTVA 5 BAR
MARČIĆ ACO
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 1
292,44
BJELIŠI BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
261,12
ŠUŠANJ
532,83
POLJE
424,87
TOMBA
472,87
MARČIĆ ŠPIRO
MARČIĆ ZORKA
MARDUNOVIĆ MITAR
MARĐOKIĆ ALEKSANDAR
PRISTANSKO NASELJE BB BAR
CRNA GORA
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
BEOGRADSKA BR.9 PODGORICA
CRNA GORA
JEDINSTVA 5
125,97
MARĐOKIĆ DRAGAN
MIROVICA BAR
TOMBA
800,2
MARĐOKIĆ ILIJA
TOMBA BAR
TOMBA
496,21
MARĐOKIĆ KOSTO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
157,01
MARĐOKIĆ LOVRO
TOMBA BAR
TOMBA
341,9
MARĐOKIĆ MARIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
313,79
TOMBA
452,04
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
443,21
MARĐOKIĆ MILO
MARĐOKIĆ MIROSLAVA
MIROVICA BB STARI BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 BAR CRNA
GORA
MARĐOKIĆ NIKOLA
TOMBA BAR
TOMBA
90,04
MARĐOKIĆ NIKOLA
TOMBA BAR
TOMBA
1034,28
MARĐOKIĆ PAVLE
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
293,88
MARĐOKIĆ PETAR
TOMBA BAR
TOMBA
114,7
MARĐONOVIĆ ĐURO
ILINO BAR CRNA GORA
POLJE 37
231,51
MARĐONOVIĆ LUKA
RENA BAR
RENA
209,08
MARĐONOVIĆ MARKO
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE 124/A BAR
ŠUŠANJ
820,71
MARĐONOVIĆ NIKOLA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
55
MARĐONOVIĆ PAVLE
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
99,26
KRNJICE
429,79
TOMBA
1285,87
MARĐONOVIĆ PAVLE
MARĐONOVIĆ PAVLE
DONJI KARANIKIĆI BAR CRNA
GORA
DONJI KARANIKIĆI BAR
MARĐONOVIĆ PERICA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
577,07
MARĐONOVIĆ PETAR
POLJE BAR CRNA GORA
ILINO
373,71
POLJE
56,05
MARĐONOVIĆ PETAR
MARĐONOVIĆ(ĐUROVIĆ)
STANISLAVKA
MARIĆ DRAGO
MARIĆ GORDANA
MARIĆ JELENKA
MARIĆ RATKO
MARIĆ SLOBODAN
RENA BR.13
BAR CRNA GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
SUTOMORE HAJ NEHAJ BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
(SDK)
MIŠIĆI
75
1106,79
GORA
BRATSTVA I JEDINSTVA 52
UTJEHA, BRATSTVA I
KUNJE BAR
JEDINSTVA 52
BJELIŠI 130 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 130
149,91
BULEVAR REVOLUCIJE 12
166,78
UTJEHA, PETOVIĆA ZABIO
325,49
B.REVOLUCIJE BR.12 BAR CRNA
GORA
PETOVIĆA ZABIO UTJEHA,BAR
CRNA GORA
81,53
MARIĆ(ŠARBAJIĆ) SLAVKA
PREDGRAĐE BAR
POLJE
631,32
MARIĆEVIĆ BOSA
M.TITA BR.13 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
368,55
MARIĆEVIĆ BRANKA
BELVEDER BAR
ŠUŠANJ
278,18
MARIĆEVIĆ DEJAN
MARŠALA TITA 13 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 13
287,63
MARIN NENAD
BRCA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
259,78
MARINOVIĆ (DŽAFEROVIĆ)
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
ANĐELINA
GORA
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
ZANKOVIĆI
503,01
MAKEDONSKA F-16/V/19
159,38
MARINOVIĆ ALIJA
GORA
MARINOVIĆ BOŽO
ZUPCI BAR
BJELIŠI
1124,79
MARINOVIĆ FILIP
ZUPCI BAR
ZUPCI
232,78
MARINOVIĆ HALIL
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI
696,96
MARINOVIĆ HUSEIN
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI
104,13
MARINOVIĆ JUSUF
ZALJEVO BAR
ZALJEVO BB
577,53
MARINOVIĆ MARINKO
RUTKE BR. 6 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 6
1432,15
MARINOVIĆ MILICA
RUTKE 6 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
217,73
MARINOVIĆ MLADEN
RUTKE BR.6 SUTOMORE BAR
MARINOVIĆ MUJO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
176,44
MARINOVIĆ OMER
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
379,6
MARINOVIĆ OSMAN
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
157,17
BJELIŠI
1190,69
178,7
MARINOVIĆ RADOMIR
BJELIŠI BB (POŠTANISKI FAH
123) BAR
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
ZGRADE
157,58
MARINOVIĆ SAIT
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
MARINOVIĆ SEFO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
158,97
MARINOVIĆ(VICKOVIĆ) JANA
ZUPCI BAR
ZUPCI
553,44
MARISENOVIĆ AHMED
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
413,82
MARISENOVIĆ ALIJA
DONJA BRISKA BAR CRNA GORA
LIVARI
117,38
MARISENOVIĆ DŽEMAL
KOPŠT OSTROS BAR
OSTROS
89,89
MARISENOVIĆ HUSEIN
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
649,68
MARISENOVIĆ ŠABAN
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
1070,47
MARKANOVIĆ STANKA
BORSKA 4/III BAR CRNA GORA
BORSKA
165,27
MARKAŠEVIĆ DŽELAL
POLJE BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
242,81
MARKAŠEVIĆ IDRIZ
MALI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
263,25
MARKAŠEVIĆ RIFAT
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
498,24
OSTROS
578,1
OSTROS
467,03
MARKAŠEVIĆ SAIT
MARKAŠEVIĆ SALJO
MARKAŠEVIĆI OSTROS CRNA
GORA
MARKAŠEVIĆI OSTROS CRNA
GORA
MARKAŠEVIĆ SELIM
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
817,76
MARKAŠEVIĆ SMAILJ
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
287,78
OSTROS
113,43
MALI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
207,77
VELIKI OSTROS BAR
OSTROS
215,05
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
18/2
MARKEZIĆ HALIT
DABEZIĆI BAR
PEČURICE POD KUĆOM
1404,87
MARKEZIĆ SABRIJA
DABEZIĆI PEČURICE BAR
DABEZIĆI
61,56
MARKIČIĆ BEĆIR
DABEZIĆI BAR
DABEZIĆI
465,74
MARKIČIĆ BRANKO
ČANJ BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
333,63
ČANJ
136,82
MARKAŠEVIĆ SULJKA
MARKAŠEVIĆ TAHIR
MARKAŠEVIĆ(ČOBOVIĆ)
SULTANA
MARKČIĆ MILO
MARKIČIĆ DANILO
MARKAŠEVIĆI OSTROS CRNA
GORA
ČANJ,NASELJE MARKIČIĆ
SUTOMORE CRNA GORA
199,45
MARKIČIĆ MARA
ČANJ SUTOMORE CRNA GORA
ČANJ
164,44
MARKIČIĆ PETAR
OMLADINSKA BR.9 ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 9
105,82
RISTA LEKIĆA I-30
129,8
MARKOČ (LUKIĆ) ANA
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
MARKOČ AMALIJA
RENA 25 BAR CRNA GORA
RENA BB
75,93
MARKOČ ANTO
ŠUŠANJ BAR
ANTA ĐEDOVIĆA 1
712,29
MARKOČ BRUNO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
117,98
MARKOČ ČEDOMIR
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
147,12
MARKOČ DANICA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
TOMBA
69,49
MARKOČ DANKA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
216,78
MARKOČ IVAN
TOMBA BAR
TOMBA
912,15
MARKOČ JOZO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
434,11
MARKOČ LJORO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
141,88
MARKOČ MARIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
67,62
MARKOČ MATIJA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
108,47
MARKOČ NIKOLA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
96,61
MARKOČ PETAR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
755,51
MARKOČ SAVO
POLJE BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
87,14
TOMBA
337,77
MARKOČ SIMO
TOMBA
BAR
MARKOČ STJEPA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
PINČIĆI
103,07
MARKOČ TOMO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
240,6
MARKOČEV PRENA
DOBRACI BR.16 BAR CRNA GORA
LIVARI
219,6
MARKOLOVIĆ DJOKO
POLJE B.B. BAR CRNA GORA
POLJE
267,83
MARKOLOVIĆ ALEKSANDAR
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
373,85
MARKOLOVIĆ ANDRIJA
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
1104,28
MARKOLOVIĆ BOŽIDAR
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
153,39
MARKOLOVIĆ ĐOKICA
BARTULA BR.78 BAR CRNA GORA
BARTULA 78
388,73
MARKOLOVIĆ ĐURO
BARTULA BAR CRNA GORA
MARKOLOVIĆ FILIP
BARTULA BAR CRNA GORA
MARKOLOVIĆ IVAN
STARI BAR
BAR CRNA GORA
BUŠAT, PALJUŠKUV
PIJESAK
95,7
BARTULA 16
482,54
BARTULA
230,28
MARKOLOVIĆ JAKO
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
140,18
MARKOLOVIĆ MARKO
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
694,57
MARKOLOVIĆ MITAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 51
216,67
MARKOLOVIĆ MRIKA
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
236,09
MARKOLOVIĆ NIKOLA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
80,45
MARKOLOVIĆ PETAR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
BARTULA BB
364,5
MARKOLOVIĆ PETAR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
567,06
MARKOLOVIĆ PRENA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
4469,04
MARKOLOVIĆ TOMISLAV
BARTULA 34A BAR CRNA GORA
BARTULA 34/A
171,8
ZALJEVO (TOČKOVI)
502,83
ZALJEVO
214,92
OSTROS
221,96
MARKOLOVIĆ TOMO
MARKOLOVIĆ TOMO
MARKOŠEVIĆ HALIL
ZALJEVO
BAR CRNA GORA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
MARKAŠEVIĆI 11 VELIKI OSTROS
BAR
MARKOŠEVIĆ NAZIRA
ARBNEŠ BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
325,3
MARKOV STEVICA
M.TITA 223 TEMERIN SRBIJA
SUTOMORE, RUTKE
1313,58
MARKOVIĆ ALEKSANDRA
ILINO BB. BAR CRNA GORA
ILINO BB
61,58
MARKOVIĆ ALEKSANDAR
POPOVIĆI B.B. BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BURTAIŠI
446,56
MARKOVIĆ ANDJE
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
108,7
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14/I
56,42
MARKOVIĆ VASKO
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
MARKOVIĆ (PEKIĆ) MIRJANA
MARKOVIĆ ABDULJ
MARKOVIĆ ANTONIJA
POŽAREVAČKA LAM. B BAR CRNA
GORA
MARTIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA BB
205,11
MARTIĆI
909,59
SOTONIĆI
113,64
MARKOVIĆ BAJRAM
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
848,54
MARKOVIĆ BOŽIDAR
DONJE ČAČKE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
774,57
MARKOVIĆ BOŽIDAR
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
94,73
MARKOVIĆ BRAHIM
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
528,76
MARKOVIĆ BRANISLAV
ZANKOVIĆI BB SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
87,39
RISTA LEKIĆA I-28
811,31
MARKOVIĆ BRANISLAV
RISTA LEKIĆA I-28 BAR CRNA
GORA
MARKOVIĆ CVETKO
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
248,18
MARKOVIĆ CVIJETA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
339,83
B.REVOLUCIJE H-24 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE
GORA
14/53
N.NASELJE ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
148,68
RISTA LEKIĆA D-12
77,82
RISTA LEKIĆA D10/VII/42
331,42
MARKOVIĆ DRAGICA
MARKOVIĆ DRAGICA
MARKOVIĆ DRAGICA
MARKOVIĆ DRAGOLJUB
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-10, VIII /42 BAR CRNA
GORA
435,53
MARKOVIĆ DUŠANKA
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
169,88
MARKOVIĆ ĐEKA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
521,02
MARKOVIĆ ĐURO
SOTONIĆI BB VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
134,74
MARKOVIĆ ESAD
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
1243,34
ANTA ĐEDOVIĆA 173
308,69
MARKOVIĆ GORAN
ANTA ĐEDOVIĆA
BR.173 BAR
MARKOVIĆ HAJRUDIN
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
301,45
MARKOVIĆ ISO
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
75,86
MARKOVIĆ IVKO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
285,64
MARKOVIĆ JAKŠA
TOMBA BAR
TOMBA
902,54
MARKOVIĆ JAKŠA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
410,2
MARKOVIĆ KRSTO
POŽAREVAČKA 3 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 3
268,52
MARKOVIĆ LJILJANA
V.ROLOVIĆA 9/15 BAR CRNA GORA
MARKOVIĆ MIJODRAG
POLJE BAR
MARKOVIĆ MILADA
MARKOVIĆ MILAN
24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
9/15
368,52
POLJE
442,72
TOPOLICA
542,53
POPOVIĆI
57,17
MARKOVIĆ MILIVOJE
BULEVAR REVOLUCIJE C-6,ULAZ II
BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
254,25
MARKOVIĆ MILIVOJE
BRIJEGE BAR
BRIJEGE
234,43
MARKOVIĆ MILO
KRNJICE BAR
KRNJICE
64,62
MARKOVIĆ MILOJE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
250,33
MARKOVIĆ MILORAD
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
522,55
MARKOVIĆ MILOŠ
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
273,97
MARKOVIĆ MIODRAG
MADŽARI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MADŽARI
81,9
MARKOVIĆ MIRKA
RUTKE 194 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
1048,84
MARKOVIĆ NEĐELJKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
84,38
MARKOVIĆ NIKA
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
543,26
MAKEDONSKA 11/52
912,97
24.NOVEMBRA
284,63
MARKOVIĆ NIKICA
MARKOVIĆ NIKOLA
MAKEDONSKA BR.11/52 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
MARKOVIĆ NIKOLA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1683,64
MARKOVIĆ PAVLE
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
318,24
BOLJEVIĆI
1433,17
SUTOMORE, GORELAC 125
62,82
MARKOVIĆ PETAR
MARKOVIĆ RADOJKA
R.LEKIĆA D-12,ST.3
BAR CRNA
GORA
GORELAC BR.125 SUTOMORE CRNA
GORA
MARKOVIĆ RADOMIR
BREŽANI BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BREŽANI
195,36
MARKOVIĆ RADOSLAV
GORELAC 194 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC BB
444,28
GORNJI MAROVIĆI
434,68
MARTIĆI
842,1
MARTIĆI
340,73
MILA BOŠKOVIĆA H-12
342,21
MARKOVIĆ RADOVAN
MARKOVIĆ RAMAZAN
MARKOVIĆ RIFAT
MARKOVIĆ SAVO
DONJI MAROVIĆI BAR CRNA
MARTIĆI
GORA
OSTROS,BAR CRNA
GORA
MARTIĆI OSTROS BAR
MILA BOŠKOVIĆA H/12 BAR CRNA
GORA
MARKOVIĆ SEJDULA
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
430,41
MARKOVIĆ SINIŠA
BRASTVA JEDINSTVA BR.19 BAR
TRŽNICA
146,59
SUTOMORE, GOLO BRDO
114,29
BURTAIŠI
166,85
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14/I
171,18
SUTOMORE, POBRĐE
659,28
STARI BAR
271,45
MARKOVIĆ SINIŠA
MARKOVIĆ SLAVICA
MARKOVIĆ SLOBODAN
MARKOVIĆ SRĐAN
MARKOVIĆ STEVAN
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE CRNA GORA
POLJE BB,BURTAIŠI BAR CRNA
GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
BRAĆE ZLATIČANINA 30
PODGORICA CRNA GORA
RENA BB BAR CRNA GORA
MARKOVIĆ SVETISLAV
BUL REVOLUCIJE BR.14 BAR CRNA
GORA
RONKULA BB
637,3
MARKOVIĆ TAIP
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
318,64
MARKOVIĆ VELIJA
MARTIĆI OSTROS,BAR CRNA GORA
MARTIĆI
974,12
MARKOVIĆ VESNA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
140,19
TOMBA
454,79
SOTONIĆI
65,66
BULEVAR REVOLUCIJE 14
469,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA
234,47
MARKOVIĆ VIDO
MARKOVIĆ VIDOSAVA
MARKOVIĆ VINKO
MARKOVIĆ VOJISLAV
TOMBA
BAR CRNA GORA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
BUL REVOLUCIJE BR.14 BAR CRNA
GORA
LJUBIŠE BOGDANOVIĆA 14/10 A
KRAGUJEVAC SRBIJA
MARKOVIĆ VOJISLAV
PODGRANICAL BR. 2 CETINJE
BRIJEGE
376,24
MARKOVIĆ VOJISLAVA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
364,44
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
223,62
RONKULA
115,92
BULEVAR REVOLUCIJE 2
220,43
MARKOVIĆ VUKSAN
MARKOVIĆ ZORAN
MARKOVIĆ(ĆETKOVIĆ)
VOJISLAVKA
MARKOVIĆ(LJUTICA) ZORKA
24 NOVEMBRA BR.19 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.2 BAR CRNA
GORA
BRASTVA I JEDINSTVA BR.19 BAR
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
164,88
CRNA GORA
JEDINSTVA 19
MARKUŠIĆ AGA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
959,63
MARKUŠIĆ ZORKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
87
STARI BAR BR.4
111,53
JOVANA TOMAŠEVIĆA
188,26
MALI MIKULIĆI
89,83
MARLJUKIĆ DRAGANA
MARLJUKIĆ KOSA
MARLJUKIĆ MITAR
ST.BAR, BAUKOVO BR.4 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
MALI MIKULIĆI BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
478,59
MARLJUKIĆ NEBOJŠA
SOKOLANA 7 BAR CRNA GORA
MARLJUKIĆ NIKOLA
MIKULIĆI BAR
MIKULIĆI
BUL.REVOLUCIJE B-11 LAMELA A
BULEVAR REVOLUCIJE B-11
BAR CRNA GORA
LAM.A
MARNIKU PETAR
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
1100,59
MAROJEVIĆ MARJAN
M.TITA 37 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
173,39
BULEVAR REVOLUCIJE 6
316,61
GLUHI DO
222,17
ILINO,IZNAD PRUGE 1
79,79
MARLJUKIĆ TATJANA
MAROJEVIĆ MIRJANA
MAROTIĆ BRANKO
MAROTIĆ IKONIJA
B.REVOLUCIJE 6/7 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
ALEKSE BACKOVIĆA BR.8 NIKŠIĆ
CRNA GORA
34/24/V
840,59
61,71
MAROTIĆ PAVLE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
MAROTIĆ(ĐURAŠKOVIĆ)
M.DAMJANOVIĆA BR.24 BAR CRNA
MILANKA
GORA
MAROVIĆ ĆAZIM
POPOVIĆI BB BAR
MAROVIĆ DRAGAN
MAROVIĆ ĐORĐE
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
BRANKA ČALOVIĆA BR.1/3 BAR
ILINO 1
830,86
MILA DAMJANOVIĆA 24
275,71
POPOVIĆI
352,33
MILA BOŠKOVIĆA H-11
236,1
BRANKA ČALOVIĆA
256,83
CRNA GORA
1/3
MAROVIĆ ĐURO
J.J.ZMAJA BR.17 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 17
272,9
MAROVIĆ IBRAHIM
TEJANI OSTROS,BAR CRNA GORA
TEJANI
195,33
MAROVIĆ ILIJA
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
98,11
BORSKA 12 BAR CRNA GORA
BORSKA 12
251,4
POŽAREVAČKA 9
431,11
MAROVIĆ LJUBICA
MAROVIĆ LJUBICA
B.REVOLUCIJE 12. SPR.1 BAR CRNA
GORA
MAROVIĆ MARICA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
95,3
MAROVIĆ MEHMED
MATGUŠ 11 OSTROS BAR
OSTROS (MATAGUŽ)
1636,6
JOVANA TOMAŠEVIĆA 20
566,45
MAROVIĆ MIHAILO
J TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
MAROVIĆ MILO
POPOVIĆI BR.62 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 62
100,68
MAROVIĆ NIKO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
57,3
MAROVIĆ RADMILA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
51,13
MAROVIĆ RAHIMA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
354,55
MILA BOŠKOVIĆA H-11
818,48
OSTROS (MATAGUŽ)
749,56
MAROVIĆ RATKA
MAROVIĆ REDŽEP
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VI BAR
CRNA GORA
KOŠTANICA,OSTROS BAR CRNA
GORA
MAROVIĆ SULEJMAN
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
214,84
MAROVIĆ TAIP
ŠUŠANJ BR.129 BAR CRNA GORA
ILINO
374,29
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
557,82
POŽAREVAČKA
302,2
MAROVIĆ ZORKA
MARSENIĆ DANICA
J.TOMAŠEVIĆA
BR.22 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 2/7 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ (RIJEKA ŽELJEZNICA)
ŠUŠANJ, RIJEKA
BAR
ŽELJEZNICA
MARSENIĆ ĐORĐIJE
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
325,59
MARSENIĆ PAVLE
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
76,85
MARSENIĆ TOMISLAV
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
210,7
MARSENIĆ(ZERO) BOJANA
BORSKA 4/1 BAR CRNA GORA
BORSKA 4
182,13
MARSTANOVIĆ PAVLE
PODGRAD STARI BAR BAR
STARI BAR
267,67
MARSENIĆ DIJANA
769,05
MARSTIJEPOVIĆ VELIMIR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
2267,31
MARSTIJEPOVIĆ ANDRIJA
ŠUŠANJ BAR
ILINO
359,34
MARSTIJEPOVIĆ ANDRIJA
ILINO 207 BAR CRNA GORA
ILINO
204,55
MARSTIJEPOVIĆ ANTO
ŠUŠANJ BR.89-A BAR CRNA GORA
KRNJICE
436,62
MARSTIJEPOVIĆ DRAGOMIR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
431,01
MARSTIJEPOVIĆ ĐERĐA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
1909,73
MARSTIJEPOVIĆ ĐORĐIJE
BORSKA 5 ULAZ3 BAR
BORSKA 5/21
195,12
MARSTIJEPOVIĆ FRANO
ŠUŠANJ 100 BAR
ILINO
870,59
MARSTIJEPOVIĆ GORAN
R.LEKIĆA C-1 CRNA GORA BAR
RISTA LEKIĆA C-1
118,67
MARSTIJEPOVIĆ IVO
TOMBA BAR
TOMBA
330,34
MARSTIJEPOVIĆ KOLJA
ŠUŠANJ BR.94 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
275,05
BOKELJSKIH BRIGADA BR.10
ŠUŠANJ, PRVE BOKELJSKE
ŠUŠANJ,BAR CRNA GORA
BRIGADE 10
MARSTIJEPOVIĆ LJUBO
ILINO,IZNAD PRUGE BAR
ILINO
54,33
MARSTIJEPOVIĆ NIKOLA
ILINO 203 B BAR
ILINO
665,52
ŠUŠANJ BAR
ILINO
201,7
ILINO
63,54
MARSTIJEPOVIĆ LUKA
MARSTIJEPOVIĆ PAVLE
MARSTIJEPOVIĆ PAVLE
ILINO,IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
649,74
MARSTIJEPOVIĆ PERO
ŠUŠANJ 45 BAR
ILINO
283,86
MARSTIJEPOVIĆ PERO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
607,32
MARSTIJEPOVIĆ PETAR
ŠUŠANJ BAR
ILINO 23-A
670,69
MARSTIJEPOVIĆ SANJA
ŠUŠANJ BAR
RISTA LEKIĆA D-12
448,48
MARSTIJEPOVIĆ SIMO
POLJE BAR
POLJE
492
MARSTIJEPOVIĆ SMILJKA
ŠUŠANJ G.ILINO BAR CRNA GORA
MARSTIJEPOVIĆ STANKA
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
MARSTIJEPOVIĆ STEVAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9
331,69
MARSTIJEPOVIĆ STEVO
POLJE BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-29
474,17
MARSTIJEPOVIĆ ZEFA
TOMBA BAR
TOMBA
329,48
MARSTJEPOVIĆ ANDRIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1208,13
MARSTJEPOVIĆ ANDRIJA
POLJE BAR CRNA GORA
TOMBA
563,91
MARSTJEPOVIĆ ANTO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
387,61
ILINO
717,79
TOMBA
292,37
ILINO
92,77
MARSTJEPOVIĆ ĐURO
MARSTJEPOVIĆ IVAN
MARSTJEPOVIĆ LEKA
ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
TOMBA BAR CRNA GORA
BORSKA BR.20
BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA G9/III
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
669,03
331,97
MARSTJEPOVIĆ LUKA
ŠUŠANJ ILINO 205 BAR
ILINO
1010,07
MARSTJEPOVIĆ PAVLE
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
170,86
MARSTJEPOVIĆ PERO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1290,36
MARSTJEPOVIĆ PETAR
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
424,29
MARŠIĆ ADEM
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS
163,31
MARŠIĆ DŽEMAL
MALI OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI
483,71
MARŠIĆ RAMAZAN
MALI OSTROS BAR
MALI OSTROS
121,94
MARŠIĆ SALJO
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
252,31
MARŠIĆ SKENDER
MALI OSTROS BAR
MALI OSTROS
280,47
MARTINIĆ DEJAN
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
214,08
MARTINIĆ MIHAILO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
192,61
MARTINIĆ SLOBODAN
POLJE BR.21 BAR
POLJE 21
178,2
MARTINIĆ SRETEN
POLJE BAR
POLJE
480,92
BORSKA
120,53
24.NOVEMBRA
275,63
POŽAREVAČKA LAM.A1
140,9
MILA BOŠKOVIĆA H-11
440,06
MARTINIĆ VESNA
MARTINIĆ VLADO
MARTINIĆ ZAGORKA
MARTINIĆ ŽARKO
MILA BOŠKOVIĆA H-11/32 BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBAR 12 C BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A-1 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/V BAR
CRNA GORA
MARTINIĆ(BUJAK) NEDA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
296,82
MARTINOVIĆ AJDIN
PEČURICE BAR
PEČURICE
91,85
MARTINOVIĆ ANDRIJA
LENJINOVA 13 SUTOMORE BAR
SUTOMORE KOSOV.15
345,73
MARTINOVIĆ ANĐA
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
171,57
MARTINOVIĆ ARMIN
ILINO L/C1 BAR CRNA GORA
ILINO,KOD BABOVIĆA
304,42
RISTA LEKIĆA I-31
1474,84
KUNJE ISP.BULAZE
106,98
ILINO 8
94,68
MARTINOVIĆ BILJANA
MARTINOVIĆ BORIVOJE
MARTINOVIĆ DARKO
RISTA LEKIĆA I-31 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 80 BAR
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.8 BAR CRNA
GORA
MARTINOVIĆ DRAGAN
22.OKTOBRA BR.9 ZEMUN
MARTINOVIĆ DRAGUTIN
BELVEDER BAR
MARTINOVIĆ DUŠANKA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.38 BAR
CRNA GORA
UTJEHA, BRANISLAVA
NUŠIĆA
107,54
STARI BAR, BELVEDER BB
1465,42
JOVANA TOMAŠEVIĆA
332,37
MARTINOVIĆ ĐORĐE
ŠUŠANJ 83 BAR CRNA GORA
ILINO
979,02
MARTINOVIĆ ĐURO
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
76,72
MARTINOVIĆ ESAD
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
PEČURICE
925,99
MARTINOVIĆ GORDANA
ŠUŠANJ,PRODO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
111,89
JOVANA STOJANOVIĆA 2
482,32
BARTULA
257,93
MARTINOVIĆ IVO
MARTINOVIĆ IVO
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
BARTULA BAR
MARTINOVIĆ KOSTA
MARTINOVIĆ LJORO
MARTINOVIĆ MARKO
MARTINOVIĆ MAŠAN
STARI BAR BAR
ČELUGA
BAR
DEDIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE ST.2/I BAR
CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
192,24
DONJA ČELUGA
430,42
DEDIĆI
285,33
BULEVAR REVOLUCIJE 6/13
314,33
MARTINOVIĆ MEHO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
295,83
MARTINOVIĆ MIRKO
GORELAC ZANKOVIĆI BAR
SUTOMORE, GORELAC
181,7
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10/1
183,72
MARTINOVIĆ NENAD
V.ROLOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
MARTINOVIĆ SENAD
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
PEČURICE
761,6
MARTINOVIĆ SLOBODANKA
24 NOVEMBAR 2B BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 12B
692,05
MARTINOVIĆ VUKO
PODGRAD BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
174,42
MARTINOVIĆ ZORAN
RENA BR.44 BAR CRNA GORA
RENA
128,34
MARTINOVIĆ ZVONKO
RUTKE BR.132 SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
132,57
BJELIŠI
472,67
ILINO
775,32
DEDIĆI
139,63
MARUŠIĆ VUKAN
MARVUČIĆ ĐOKA
MARVUČIĆ ĐONA
BJELIŠI
BR.62 BAR
ŠUŠANJ BAR
MARVUČIĆI 3 ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
MARVUČIĆ ĐURO
ILINO BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
460,91
MARVUČIĆ ILIJA
MARVUČIĆI BR.2 BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
289,51
MARVUČIĆ IVO
ILINO BAR
ILINO
110,43
MARVUČIĆ JOSIP
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
599,58
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
587,28
MARVUČIĆ MARA
24 NOVEMBAR BR.1 BAR CRNA
GORA
MARVUČIĆ MARKO
ILINO 16/ B BAR CRNA GORA
ILINO 16/B
127,83
MARVUČIĆ PETAR
ŠUŠANJ 108 BAR CRNA GORA
ILINO
837,67
MARVUČIĆ PETAR
ZALJEVO BAR
GORNJE ZALJEVO
1301,51
MARVUČIĆ PETAR
ŠUŠANJ,ILINO 16/ A BAR
ILINO 16/A
319,54
ILINO
447,45
ILINO
472,28
ČELUGA
1095,03
MARVUČIĆ RADOVAN
MARVUČIĆ RATOMIRKA
MARVUČIĆ SIMO
ŠUŠANJ
BR.124
BAR
ILINO 153 BAR CRNA GORA
ČELUGA
BAR
MARVUČIĆ ZEFA
MARVUČIĆI BR.9 ŠESTANI BAR
DEDIĆI
203,74
MARVUČIĆ(VUKMARKOVIĆ) DILA
BRBOT BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
94,14
ĐURMANI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, ĐURMANI
82,57
MASONIČIĆ BLAŽO
POLJE BR.3 BAR CRNA GORA
POLJE 3
56,22
MASONIČIĆ DRAGICA
BUL.REVOLUCIJE A-3 BAR
GLUHI DO
810,85
MASONIČIĆ (BREŽANIN)
NEVENKA
MASONIČIĆ DRAGINJA
SOZINA BAR CRNA GORA
GLUHI DO
J.TOMAŠEVIĆA 26/100 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
26/100
MASONIČIĆ ILIJA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
665,47
MASONIČIĆ ILIJA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
185,19
MASONIČIĆ IVO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
BJELILA
586,91
MASONIČIĆ JANA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
211,69
HAJ NEHAJ
466,27
GLUHI DO
174,23
MASONIČIĆ GINA
MASONIČIĆ JANA
MASONIČIĆ JOVAN
HAJ-NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
ILINO BR.117
BAR CRNA GORA
81,48
59,84
MASONIČIĆ LJUBICA
POLJE BAR CRNA GORA
SOZINA
372,12
MASONIČIĆ LJUBICA
POLJE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
589,05
MASONIČIĆ LJUBOMIR
ČELUGA BAR CRNA GORA
GLUHI DO
438,89
MANDARIĆI 7
122,49
MIŠIĆI BB
263,6
SUTOMORE, RUTKE 190
337,56
MASONIČIĆ MARKO
MASONIČIĆ MARKO
MASONIČIĆ MARKO
MANDARINIĆI BR.7 BAR CRNA
GORA
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
27.MARTA BR.46 PODGORICA CRNA
GORA
MASONIČIĆ MARKO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
140,89
MASONIČIĆ MILENKO
ČELUGA BAR
ČELUGA
299,22
MASONIČIĆ MILICA
GORELAC SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
371,2
MIŠIĆI
410,34
SUTOMORE, RUTKE
60,06
MASONIČIĆ MIODRAG
MASONIČIĆ MIODRAG
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR CRNA
GORA
RUTKE SUTOMORE BAR CRNA
GORA
MASONIČIĆ MIODRAG
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
309,05
MASONIČIĆ MITAR
GLUHI DO VIRPAZAR CRNA GORA
GLUHI DO
425,12
MASONIČIĆ NIKO
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI BB
480,56
MASONIČIĆ NIKOLA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
111,54
MASONIČIĆ NIKOLA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
289,35
MASONIČIĆ PAVLE
SOZINA BAR
SOZINA
342,42
MASONIČIĆ PETAR
BORSKA 20/16 BAR CRNA GORA
BORSKA
68,22
MASONIČIĆ RADE
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI BB
196,01
HAJ NEHAJ
318,53
MASONIČIĆ SAVO
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
MASONIČIĆ SENKA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
156,91
MASONIČIĆ SVETOZAR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
360,75
MASONIČIĆ VLADIMIR
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
408,28
POLJE
381,79
MASONIČIĆ VOJISLAV
POLJE
BAR
MASONIČIĆ ZORAN
BORSKA BR. 10 BAR CRNA GORA
BUKOVIK
165,89
MASONIČIĆ(KALINIĆ) ANĐA
POLJE BR.8 BAR
POLJE 8
270,57
MASONIČIĆ(VUČINIĆ) STANA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
151,78
MAŠANOVIC(RUDOVIĆ) ZORKA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
269,7
MAŠANOVIĆ BLAŽO
POPRATNICE VIRPAZAR BAR
POPRATNICE
117,53
MAŠANOVIĆ BLAŽO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1038,44
MAŠANOVIĆ BRANISLAV
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
321,74
MAŠANOVIĆ DEJAN
MAKEDONSKA BR.21/39 BAR
MAKEDONSKA
385,97
MAŠANOVIĆ DRAGOMIR
VIRPAZAR BAR
ILINO
274,06
MAŠANOVIĆ ĐORĐIJE
ILINO BAR CRNA GORA
TOPOLICA
523,31
MAŠANOVIĆ GOJKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
696,53
MAŠANOVIĆ IVO
M. BOŠKOVIĆA BR.10 BAR
MILA BOŠKOVIĆA 10
887,88
MAŠANOVIĆ JOKO
SOKOLANA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
971,86
MAŠANOVIĆ LJUBICA
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
223,09
MAŠANOVIĆ MIHAILO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
509,69
MAŠANOVIĆ MIHAILO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ORAHOVO
1274,14
MAŠANOVIĆ MILEVA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
300,66
J.STOJANOVIĆA 2/1 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
2/10
ŠUŠANJ BR.105 BAR
ILINO
191,5
BJELIŠI
601,93
BJELIŠI
354,27
POPOVIĆI BB
117,52
MAŠANOVIĆ MILORAD
MAŠANOVIĆ MOMIR
MAŠANOVIĆ SAVO
MAŠANOVIĆ SLOBODAN
MAŠANOVIĆ SRDJAN
BJELIŠI BB
BAR CRNA GORA
BJELIŠI BAR
J.STOJANOVIĆA 2/10 BAR CRNA
GORA
57,7
MAŠANOVIĆ VELIMIR
ORAHOVO 14A VIRPAZAR BAR
ILINO
742,76
MAŠANOVIĆ VLADIMIR
B. RIBARA 39 PODGORICA
ORAHOVO
565,92
MAŠOVIĆ BILJANA
POLJE BAR CRNA GORA
TOMBA
443,9
MAŠOVIĆ DUŠAN
ŠUŠANJ 221 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-28
351,87
MAŠOVIĆ HALIL
ŠUŠANJ 136 A BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
63,35
MAŠOVIĆ LIDIJA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
104,29
ZAGRAĐE
927,03
ZGRADA PRVOBORCA 3
94,83
SUTOMORE
175,48
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
811,43
VUKA KARADŽIĆA H-2 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
CRNA GORA
KARADŽIĆA H-2
MATEZIĆ AHMET
POLJE BR.65 BAR
POLJE 65
941,73
MATEZIĆ AHMET
POLJE BAR
TURČINI
1080,25
MAŠOVIĆ RAJKO
MATANOVIĆ DUŠAN
MATANOVIĆ VELJKO
MATANOVIĆ ZORAN
MATEJEVIĆ MILEVA
SELO TREŠNJEVO BERANE CRNA
GORA
PRVOBORCA 3 BAR CRNA GORA
SAVE KOVAČEVIĆA
BR.16,SUTOMORE BAR CRNA GORA
239,14
MATEZIĆ AHMET
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
POLJE
522,31
MATEZIĆ ALIL
TURČINI BAR
TURČINI
334,35
MATEZIĆ ĆAMIL
POLJE BR.67 BAR
POLJE 67
178,19
MATEZIĆ FATIMA
POLJE BAR
BURTAIŠI
64,9
MATEZIĆ HUSEIN
POLJE(POPOVIĆI) BB BAR
POPOVIĆI
698,71
MATEZIĆ HUSEIN
GORNJE ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
335,65
MATEZIĆ JUSUF
MIKULIĆI BR.43 BAR CRNA GORA
TURČINI
335,47
MATEZIĆ ŠABAN
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
377,45
MATEZIĆ ZEJNEL
POLJE BB BAR
BURTAIŠI
256,78
ZALJEVO BAR
TOMBA
255,69
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
142,79
JOVANA TOMAŠEVIĆA
274,19
UTJEHA
1111,7
NOVI BAR Z.PJACA 8
304,89
MATEZIĆ(SULEJMANOVIĆ)
HAJRIJA
MATEZIĆ-PELIN NAZIRA
MATIĆ DRAGANA
MATIĆ GORAN
MATIĆ JOVAN
J.TOMAŠEVIĆA 25 BAR CRNA
GORA
CETINJSKA BR.11 BEOGRAD
SRBIJA
J.TOMAŠEVIĆA BR.25 BAR CRNA
GORA
MATIĆ SLOBODAN
POD SUSTAŠ BAR
ZUPCI POD SUSTAŠ
181,18
MATIĆ SNEŽANA
POLJE BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1130,22
MILA BOŠKOVIĆA H-6/4
267,51
MATIJAŠEVIĆ STEVAN
MATIJEVIĆ ĐORĐE
MATIJEVIĆ VERA
MATKOVIĆ LUKA
MATKOVIĆ NEDELJKA
MATKOVIĆ ZORAN
MATOVIĆ MIODRAG
MATOVIĆ RADA
MATOVIĆ RADOMIR
MATUNOVIĆ MIOMIR
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
VUKA KARADŽIĆA H-2 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
CRNA GORA
OBALA IVA NOVAKOVIĆA 14
KARADŽIĆA H-2
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
J.TOMAŠEVIĆA 8/13 BAR CRNA
I.NOVAKOVIĆA 14
216,47
1042,23
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
93,01
ILINO 197 BAR CRNA GORA
ILINO 197
866,32
BORSKA 22 BAR
BORSKA 22
377,12
ZANKOVIĆI
127,5
DOBRA VODA
315,78
SUTOMORE, MIROŠICA II
1409,74
MARŠALA TITA
711,37
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
13. JULA 45 PODGORICA CRNA
GORA
MIROŠICA II,BR.40 SUTOMORE
BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 35 BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
MAŽIBRADA SONJA
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
MEĆIKUKIĆ NEBOJŠA
BJELIŠI 104 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 104
156,65
MEĆIKUKIĆ SAVO
BJELIŠI BR.105 BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
454,94
MILA BOŠKOVIĆA H-12
115
TOMBA
241,62
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30/V
75,16
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14
402,44
BJELIŠI
83,79
ŽUKOTRLICA
85,88
MEDENICA IRENA
MEDENICA RADULE
MEDENICA SLOBODAN
MEDENICA SLOBODAN
MEDIĆ ALEKSANDAR
MEDIĆ(STANKOVIĆ) VIDA
MILA BOŠKOVIĆA H-12/50 BAR
CRNA GORA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BR.118 BAR CRNA GORA
OMLADINSKA BR.16
BAR,ŽUKOTRLICA CRNA GORA
42
988,34
MEDIN ALEKSANDAR
TOMBA BAR
TOMBA
485,76
MEDIN ĐORĐIJE
TOMBA BAR
TOMBA
445,57
TOMBA ST.BAR BAR
TOMBA
256,93
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36/6
284,39
HAJ NEHAJ
683,92
MEDIN MIODRAG
MEDOJEVIĆ LUKA
MEDOJEVIĆ PETAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
MEDOJEVIĆ TOMISLAV
BJELIŠI BR.38 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
57,32
MEDOVIĆ ALEKSANDAR
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
482,4
MEDOVIĆ ALEKSANDAR
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BLOK ZELEN
488,89
SUTOMORE, BLOK ZELEN
874,08
MEDOVIĆ DANICA
BLOK ZELEN SUTOMORE CRNA
GORA
MEDOVIĆ IVAN
BRCA BB SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA BB
330,76
MEDOVIĆ JOZICA
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
417,19
MEDOVIĆ MARIJA
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN BB
123,09
SUTOMORE, MADŽARI
927,64
MEDOVIĆ RADOVAN
MADŽARI
BR.7 SUTOMORE
CRNA GORA
MEDOVIĆ VLADIMIR
BRCA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BLOK ZELEN BB
129,04
MEDOVIĆ VLADIMIR
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BLOK ZELEN
1376,57
MEDOVIĆ(ŠKOPLJAR) ANA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA (GORNJA)
433,13
MAROVIĆI
719,22
MAKEDONSKA E-15
994,67
RISTA LEKIĆA I-31
97,78
MEĐEDOVIĆ BEĆO
MEĐEDOVIĆ BESALET
MEĐEDOVIĆ KEMAL
MAROVIĆI
BAR
VOJA LJEŠEVIĆA BR.57 BIJELO
POLJE
RISTA LEKIĆA I 31/1 BAR
MEĐEDOVIĆ NAZIF
BULEVAR REVOLUCIJE A1 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A/1
68,24
DUBRAVA,UL.83 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.83
516,47
POŽAREVAČKA 2/10 BAR
POŽAREVAČKA LAM. A
141,41
MEHANOVIĆ HAJRUDIN
NASELJE RAP BAR CRNA GORA
RAP
95,76
MEHMEDOVIĆ AJKA
DOBRA VODA JANKOVCI BB BAR
UTJEHA
198,23
MEHMEDOVIĆ AZRA
RISTA LEKIĆA D-11 ST.9 BAR
RISTA LEKIĆA D-11/II/9
224,44
ST.BAR, PODGRAD
88,75
MEĐEDOVIĆ SKENDER
MEHADŽIĆ (DOBRKOVIĆ)
DARINKA
MEHMEDOVIĆ FANRI
CRNA GORA
PODGRAD,STARI BAR BAR CRNA
GORA
MEHMEDOVIĆ REDŽEP
ZALJEVO BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
1174,95
MEHMEDOVIĆ REFIK
DOBRE VODE BAR BAR
DOBRA VODA
709,48
MEHMEDOVIĆ ŠEFKET
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
263,24
MEHMEDOVIĆ(DIBRA) NURE
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
160,03
MEHONJIĆ REŠAD
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
863,63
MEHOVIĆ BRAHIM
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
540,61
MEHOVIĆ DULJO
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI (BRISKA)
660,46
BURTAIŠI
394,48
MEHOVIĆ FERKO
DONJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
MEHOVIĆ HASAN
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
1685,2
MEHOVIĆ IBRAHIM
TOMBA BAR
TOMBA
392,2
MEHOVIĆ ISMET
TOMBA BAR
TOMBA
81,87
MEHOVIĆ JUSUF
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
63,7
MEHOVIĆ MERSUDIN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO II
263,26
POŽAREVAČKA LAM.B
561,69
LIVARI
319,91
MEHOVIĆ SAFET
POŽAREVAČKA LAMELA B/IX.SP
BAR CRNA GORA
MEHOVIĆ SAIT
DONJA BRISKA
ŠESTANI BAR
MEHOVIĆ SUKO
DUBRAVA UL.117 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.117
148,88
MEHOVIĆ SULEJMAN
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
398,76
MEHOVIĆ SULJO
MIKULIĆI BR.34 BAR
MALI MIKULIĆI
382,69
MEHOVIĆ ŠEĆIR
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
674,02
MEHOVIĆ(ĐINOVIĆ) ZULJI
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
873,52
MEKIĆ FATIMA
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
MEKIĆ IBRAHIM
BELVEDER ST.BAR CRNA GORA
STARI BAR
268,32
MEKIĆ IFETA
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
702,37
MEKIĆ ISMET
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
728,4
UTJEHA, MARKA PERIĆINAKAMENJARA
170,08
MEKIĆ KEMAL
MEKIĆ MURAT
24 NOVEMBRA H-24 1/6 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 14,ST.59 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H4/1/61
446,87
24.NOVEMBRA
221,57
MEKIĆ NEDŽAD
BULEVAR REVOLUCIJE A1 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
512,65
MEMIJA FADIL
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
1186,26
MEMIJA FATIMA
BJELIŠI BAR
ZUPCI
308,04
MEMIJA OMER
ZUPCI BAR
ZUPCI
199,76
MEMIŠAGIĆ MEHMEDALIJA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
721,07
SUTOMORE, GOLO BRDO
402,03
POD NEHAJ
419,92
MENOVIĆ LJUBIŠA
MERDOVIĆ BOŽIDAR
VUK KARADŽ.G-1 SP.2/9
SUTOMORE BAR
MIROŠICA I
SUTOMORE BAR
MERDOVIĆ MILICA
MAKEDONSKA 21/32 BAR
MAKEDONSKA
53,57
MERDOVIĆ MILOICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
1297,16
MERDOVIĆ VELIZAR
MAKEDONSKA BR.29 BAR
MAKEDONSKA 29
288,88
TRŽNICA
110,83
ZALJEVO DONJA PODA
421,56
24.NOVEMBRA 16
287,9
JOVANA TOMAŠEVIĆA 51/2
185,22
MERSIN SALIJA
MEŠOVIĆ ISLAM
MEŠTROVIĆ ANITA
MEŠTROVIĆ(CIVADELIĆ) JASNA
SELO MAVROVI ANOVI
GOSTIVARI
PODI BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.51 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.51 BAR CRNA
GORA
METANOVIĆ AHMED
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
147,56
METANOVIĆ ALIJA
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
499,01
METANOVIĆ BAJRAM
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
87,25
METANOVIĆ BEĆIR
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
507,3
METANOVIĆ BEGO
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
363,33
METANOVIĆ DAUT
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
488,12
METANOVIĆ DŽEMILA
VELJA GODANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
75,76
METANOVIĆ EMRO
V. GORANA BAR
VELJA GORANA
145,35
METANOVIĆ ETEM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
206,86
METANOVIĆ HALIL
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
172,2
METANOVIĆ HUSEIN
VLADIMIR OSTROS BAR
VELJA GORANA
655,61
METANOVIĆ OMER
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
941,09
METANOVIĆ OSMAN
PEČURICE BAR
VELJA GORANA
234,03
METANOVIĆ OSMAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
241,46
METANOVIĆ SULEJMAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
400,77
METANOVIĆ ŠABAN
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
626,12
RISTA LEKIĆA I-32
60,24
GORNJA ČELUGA
761,45
METANOVIĆ ZENEPA
METIĆ AIDA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
ČELUGA BAR CRNA GORA
METJAJIĆ SABAHETA
J.TOMAŠEVIĆA B-2 1/26 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
66,31
METOVIĆ ADEM
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
487,27
METOVIĆ ADLAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
236,3
METOVIĆ ADŽIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
440,94
METOVIĆ AHMET
TOMBA ST.BAR BAR
TOMBA
213,05
METOVIĆ AJDAR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1234,38
METOVIĆ ALIJA
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
291,75
LIVARI
336,22
METOVIĆ BRAHIM
METOVIĆI ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
METOVIĆ ĆAMIL
PODI BAR
ZALJEVO DONJA PODA
752,27
METOVIĆ DEMO
TOMBA BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA F-16
1175,31
METOVIĆ DŽAFER
METOVIĆI ŠESTANI CRNA GORA
LIVARI
237,87
METOVIĆ ENES
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
745,17
METOVIĆ HADŽIJA
LIVARI ŠESTANI BAR
24.NOVEMBRA H-23
476,5
METOVIĆ HALIL
PODI BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
936,08
METOVIĆ HASAN
M.MIKULIĆI BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
1398,7
METOVIĆ HASAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
160,42
METOVIĆ HUSEIN
TOMBA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA 4
764,95
METOVIĆ JASMIN
DONJI PODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO DONJA PODA
328,64
METOVIĆ KASEM
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
311,74
METOVIĆ MEHMED
ZALJEVO BAR
ZALJEVO DONJA PODA
776,42
METOVIĆ MIRTO
ZALJEVO BAR
DONJE ZALJEVO
176,22
METOVIĆ MUHO
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
299,25
METOVIĆ MUJO
BARTULA STARI BAR BAR
BARTULA
158,77
METOVIĆ MURTO
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
506,72
METOVIĆ MUSTAFA
TOMBA ST.BAR BAR
TOMBA
105,22
METOVIĆ RAMADAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
403,94
METOVIĆ RAMO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20
370,03
METOVIĆ RAMO
STARI BAR BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
250,99
METOVIĆ REDŽEP
DONJA PODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO
191,96
METOVIĆ SAIT
ZALJEVO BAR
ZALJEVO DONJA PODA
342,94
METOVIĆ SAIT
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
709,92
METOVIĆ SALJO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO DONJA PODA
603,22
METOVIĆ SEAD
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
481,44
METOVIĆ SMAIL
TOMBA BAR
TOMBA
67,84
METOVIĆ SUZANA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
128,54
METOVIĆ ŠABAN
TURČINI BAR
TOMBA
517,8
METOVIĆ TAHIR
TOMBA BAR CRNA GORA
RAP
1625,8
METOVIĆ VELIJA
STARI BAR BAR
ZALJEVO DONJA PODA
582,86
MICKOVIĆ(NEDELJKOVIĆ)
MILKA
MIČETIĆ RADMILA
MIĆIĆ MILORAD
MIĆIĆ(PAVIĆEVIĆ) ĐORĐINA
9.JANUAR STARI BAR BAR
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18, 1/5 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.1 BAR CRNA
GORA
STARI BAR, BRBOT
556,87
24.NOVEMBRA
90,5
MAKEDONSKA G-18/1/5
75,26
JOVANA STOJANOVIĆA 2
311,87
MIĆKOVIĆ ANDRIJA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
76,25
MIĆKOVIĆ BOGDAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
980,18
MIĆKOVIĆ DRAGAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
217,72
MIĆKOVIĆ JELICA
POLJE BAR CRNA GORA
MIĆKOVIĆ MILKA
R.LEKIĆA C-1 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
109,44
MIĆKOVIĆ RADOŠ
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
762,85
MIĆKOVIĆ VUKSAN
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
271,47
MIĆOVIĆ JELENA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR
RISTA LEKIĆA D-12
306,28
MIĆOVIĆ ZORAN
RENA BB BAR
RENA
744,17
MIĆUNOVIĆ DRAGAN
H-1 STAN BR.7/1 SUTOMORE BAR
MIĆUNOVIĆ RATKO
MIROŠICA SUTOMORE BAR
MIĆUNOVIĆ SVETOZAR
MIFTARI ZEĆIR
KARAĐORĐEVA BR.47 NIKŠIĆ
CRNA GORA
IVA NOVAKOVIĆA BB SUTOMORE
BAR
BRANKA ČALOVIĆA
7/28
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA
269,31
951,28
SUTOMORE, MIROŠICA II
411,88
ŽUKOTRLICA 27
475,42
SUTOMORE
1313,77
MIHAILOVIĆ NENAD
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
219,79
MIHAILOVIĆ SLAVNA
DONJA JAJINA BR.127 LESKOVAC
SUTOMORE, GOLO BRDO
139,43
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
1605,7
SOKOLANA 1
200,78
MIHAILOVIĆ VELJKO
MIHAJLOVIĆ JOVANKA
J. TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.52 BAR CRNA
GORA
MIHAJLOVIĆ MLADEN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BLOK ZELEN
683,9
MIHALEVIĆ VASILIJE
POLJE BAR
GLUHI DO
730,7
MIHALJEVIĆ DESANKA
POLJE BAR
POLJE 23/A
76,02
MIHALJEVIĆ JOVANKA
POLJE BAR
GLUHI DO
59,31
MIHALJEVIĆ MARKO
SOZINA BAR
SUTOMORE, RUTKE
552,18
MIHALJEVIĆ NIKOLA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
236,08
MIHALJEVIĆ VELIKA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
142,87
MIHALJEVIĆ VELIŠA
CARA LAZARA 71 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
71
480,49
MIHALJEVIĆ(LUKIĆ)
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
SLOBODANKA
GORA
MIHOJEVIĆ MARIJA
ZANKOVIĆI
225,73
V.ROLOVIĆA BR.9 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
337,55
MIHOJEVIĆ SRETEN
RENA BAR
RENA 1-A
181,93
MIHOLJČIĆ MILINKO
POBRĐE 194 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 194
265,09
24.NOVEMBRA H22/28
276,82
ILINO
51,71
MIHOVIĆ DRAGAN
MIJAČ ALEKSANDAR
24 NOVEMBRA H 22/2 8 BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
MIJAČ ČEDO
BULEVAR REVOLUCIJE BR.21 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 21
214,86
MIJAČ DUŠAN
UTRG 37 VIRPAZAR BAR
UTRG
228,23
MIJAČ LJUBO
UTRG VIRPAZAR BAR
UTRG
51,76
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.46 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
CRNA GORA
4/23
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
UTRG
126,13
ORAHOVO
84,6
MIJAČ MILIVOJE
MIJAČ NIKOLA
MIJAČ PETAR
ORAHOVO,VIRPAZAR BAR CRNA
GORA
79,4
MIJAČ SAVO
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
77,49
MIJAČ VERA
ORAHOVO VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
66,91
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
160,89
MIJANOVIĆ DRAGAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
MIJATOV KATICA
ŠEKSPIROVA 5 BEOGRAD
MIJATOVIĆ ROSA
PRVOG MAJA BR. NOVA VAROŠ
SUTOMORE, POBRĐE 79
195,97
MIJOVIĆ (CIMEŠA) DRAGICA
ŠUŠANJ BR.24 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
277,13
BRIJEGE
504,59
MIJOVIĆ BLAŽO
BULEVAR REVOLUCIJE BR.14 BAR
CRNA GORA
PUT
299,14
MIJOVIĆ BRANKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
124,55
MIJOVIĆ ČEDOMIR
V. ROLOVIĆA 9/6 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
532,54
BRIJEGE
944,02
TOMBA 1/82
156,51
MIJOVIĆ DANICA
MIJOVIĆ DANILO
S. ŠKEROVIĆA 5 PODGORICA CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.17 BAR CRNA
GORA
MIJOVIĆ DANILO
TOMBA BAR
TOMBA
803,27
MIJOVIĆ DEJAN
POLJE BAR
POLJE
346,91
MIJOVIĆ DESANKA
MIJOVIĆ DRAGICA
V.ROLOVIĆA BR.10 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
TOMBA BAR
TOMBA
137,98
231,39
MIJOVIĆ KATARINA
MIJOVIĆ LJUBOMIR
MIJOVIĆ LJUBOMIR
N.R.LEKIĆA 19-A
BAR CRNA
GORA
TOCAK BUCICA ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, KARADOVIĆI BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 25/14/I/60
197,82
ŠUŠANJ
734,99
ŠUŠANJ
224,55
MIJOVIĆ MARIJA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
173,36
MIJOVIĆ MILAN
TOMBA STARI BAR BAR
TOMBA
226,63
SUTOMORE, POBRĐE
560,92
MIJOVIĆ MILICA
RADOŠA JOVANOVIĆA BR.84
PODGORICA CRNA GORA
MIJOVIĆ MIODRAG
RENA BAR
STARI BAR, KURILO
372,22
MIJOVIĆ MIRJANA
TOMBA BAR
TOMBA
515,59
MIJOVIĆ PETAR
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
808,1
MIJOVIĆ RADOMIR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1081,94
MIJOVIĆ SAVO
MIJOVIĆ SAVO
MIJOVIĆ SERGEJ
J.TOMAŠEVIĆA 8 BAR CRNA GORA JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6
BJELIŠI BAR CRNA GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.51 BAR CRNA
GORA
134,59
BJELIŠI
860,98
JOVANA TOMAŠEVIĆA 51
363,36
MIJOVIĆ SLOBODAN
V.ROLOVIĆA 17 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
417,62
MIJOVIĆ SONJA
V.ROLOVIĆA 9 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 8
304,2
MIJOVIĆ SRĐAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
547,5
MIJOVIĆ SUZANA
ČELUGA BAR CRNA GORA
MIJOVIĆ VASILJKA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
268,78
MIJOVIĆ VELIMIR
VIRPAZAR BAR
SEOCA
128,81
MIJOVIĆ VESELIN
TOMBA BAR
TOMBA
543,92
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
608,7
RISTA LEKIĆA I-32
60,25
MIJOVIĆ VESELIN
MIJOVIĆ VJERA
J.TOMAŠEVIĆA BR.38/1 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
4/LAM 26
76,36
MIJOVIĆ VOJIN
BJELIŠI BAR
POPOVIĆI 151
407,49
MIJOVIĆ ZORAN
CARA LAZARA 45 SUTOMORE BAR
BRIJEGE
1676,07
24.NOVEMBRA 12-C
53,44
MIJOVIĆ(JUKIĆ) ZORKA
24 NOVEMBAR BR.20 BAR CRNA
GORA
MIJOVIĆ(POPOVIĆ) ZORKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
121,14
MIKETIĆ BRANKO
TOMBA BAR
TOMBA
504,74
MIKIĆ LJUBICA
ZLATNA OBALA SUTOMORE BAR
SUTOMORE ZL.OBALA
218,14
MIKOVIĆ ŽARKO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
420,51
MIKULJA DANIELA
MILAČIĆ ANKA
MILAČIĆ ANKA
HAJ NEHAJ BB SUTOMORE CRNA
GORA
CARA LAZARA 103
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
SUTOMORE,ZELEN BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ
SUTOMORE, CARA LAZARA
103
153,54
241,32
MAKEDONSKA G-20
2426,73
MILAČIĆ DIJANA
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
1052,15
MILAČIĆ MILOŠ
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
349,98
ILINO
145,22
MILAČIĆ RADOSAV
MILADINOVIĆ MILE
MILADINOVIĆ SLAVOLJUB
MILAKOVIĆ RADMILA
ILINO BB ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
SAVE KOVAČEVIĆA BB BAR CRNA
GORA
OSTROŠKA 10,ZAGRAĐE BAR CRNA
GORA
NOVI PRISTAN BB. BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, SAVA
KOVAČEVIĆA BB
315,87
SUTOMORE, ZGRADE
215,4
ŠUŠANJ BB
580,26
MILANOVIĆ MILICA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
321,19
MILANOVIĆ MILOMIR
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
168,92
BULEVAR REVOLUCIJE 17
270,21
POLJE
7996,34
24.NOVEMBRA 14/77
54,22
MILA BOŠKOVIĆA 18
422,67
BJELIŠI
420,38
142,41
MILANOVIĆ NENAD
MAKEDONSKA BR.17 BAR CRNA
GORA
MILANOVIĆ VASILIJE
TOMBA BAR CRNA GORA
MILANOVIĆ(BRAJOVIĆ)
24 NOVEMBRA 14/77 BAR CRNA
VOJISLAVA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
MILANOVIĆ(KRALJ) BRANKA
MILAŠEVIĆ DRAGUTIN
MILAŠEVIĆ SLAVICA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
BARTULA 46
NAFTINE ZGRADE BL.2 BAR CRNA
NAFTINE ZGRADE BLOK-
GORA
2,1/7
MILATOVIĆ DRAGOLJUB
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
819,36
MILATOVIĆ DUŠAN
BRCA BR.108 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 108
216,39
MILATOVIĆ(BOJKOVSKA) RAJKA
ČELUGA BAR
MILAŠEVIĆ STANKA
MILENKOVIĆ RADOJKA
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA
9/2
85,77
63,73
SUTOMORE, GOLO BRDO
251,55
MILENTIJEVIĆ BOGOMIR
MITROVAČKA BR.18 NOVI SAD
SUTOMORE OROVO
192,66
MILENTIJEVIĆ DRAGOLJUB
SUVI POTOK SUTOMORE BAR
SUTOMORE TESLINA 10
119,82
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
514,26
POPRATNICE
87,06
MILETIĆ ANDRIJA
MILETIĆ BORIS
V ROLOVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
PRVOBORAC BR.1/5 BAR CRNA
GORA
MILETIĆ BRANISLAV
ĐURE SALAJA BR.7 MLADENOVAC
KUNJE, BUŠAT
107,19
SRBIJA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.202 BAR
ŠUŠANJ, NOVO NASELJE
CRNA GORA
202
MILETIĆ MIRKO
D. BOJOVIĆA BR.2 NIKŠIĆ
POPRATNICE
96,86
MILEUSNIĆ NIKOLA
MARIN PLOČA 40 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
526,53
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
253,2
MILETIĆ MIRJANA
MILIĆ BLAŽO
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
171,96
MILIĆ BOSILJKA
J.J.ZMAJA BR.23 BAR
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 23
112,24
MILIĆ BRANKA
BORSKA 1/8 BAR CRNA GORA
OBALA 13.JULA D-1
677,17
BJELIŠI 95
496,62
BULEVAR REVOLUCIJE 6
379,63
MILIĆ CVETKO
MILIĆ DANICA
AHMETOV BRIJEG BR.95 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE 6 BAR CRNA
GORA
MILIĆ DESANKA
PODGRAD 45/A BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD 44
342,5
MILIĆ DRAGAN
POPOVIĆI BAR
POLJE
302,05
MILIĆ DRAGAN
POLJE BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
354,8
MILIĆ DRAGICA
MAKEDONSKA E-13 BAR
MAKEDONSKA E-13
414,2
POPOVIĆI 35
418,78
BJELIŠI
279,69
JOVANA TOMAŠEVIĆA
560,26
MILIĆ DUŠAN
POPOVIĆI
MILIĆ DUŠAN
BJELIŠI 211 C BAR CRNA GORA
MILIĆ DUŠANKA
BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 36/8 BAR CRNA
GORA
MILIĆ ĐORĐIJE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
304,18
MILIĆ GORAN
MIROŠICA BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
224,91
MILIĆ ILIJA
BORSKA 6/2 BAR CRNA GORA
BORSKA 6/2
61,91
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
30/77/IV
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
952,87
JOVANA TOMAŠEVIĆA
505,31
MILIĆ ILIJA
MILIĆ ILIJA
MILIĆ JASNA
J.TOMAŠEVIĆA 40/6 BAR CRNA
GORA
283,97
MILIĆ JOVAN
BORSKA 12 BAR
BORSKA 12
276,9
MILIĆ JOVAN
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
232,96
TUĐEMILI
77,35
MILIĆ KATA
TUĐEMILI
BAR CRNA GORA
MILIĆ MARICA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
ŽELJEZNIČKA STANICA
100,94
MILIĆ MARKO
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
655,29
POLJE
63,98
1088,38
MILIĆ MILA
STARA RASKRSNICA BB BAR CRNA
GORA
MILIĆ MILO
LIMLJANI BAR
ILINO
MILIĆ MILOJKA
BARTULA BAR
BARTULA
241,74
MILIĆ MILOVAN
POLJE BAR
POLJE
629,94
MILIĆ MILUTIN
BJELIŠI
447,31
JOVANA STOJANOVIĆA 4
67,47
LIMLJANI 171 BAR
LIMLJANI
75,32
VUKA KARADŽIĆA I-2 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
GORA
KARADŽIĆA I-2
MILIĆ NIKO
LIMLJANI BAR
LIMLJANI
418,7
MILIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
284,59
MILIĆ NIKOLA
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
276,17
MILIĆ PAUN
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
351,33
MILIĆ PAVLE
RASKRSNICA BAR
POLJE 12
325,17
MILIĆ MILJAN
MILIĆ MIRKO
MILIĆ NENAD
BJELIŠI
BR.280 BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.26 BAR CRNA
GORA
MILIĆ PETAR
MAROVIĆI 34 BAR CRNA GORA
MILIĆ PETAR
DOBROTA F20 ILI F36 KOTOR
MILIĆ RADISAV
MILIĆ RADMILA
MILIĆ SANJA
MAKEDONSKO NASELJE G-20 BAR
CRNA GORA
PETROVAČKI PUT 202 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA 4/29 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F2/II
584,3
715,53
ZUPCI
91,02
MAKEDONSKA G-20
175,9
SUTOMORE, MIROŠICA II
144,92
24.NOVEMBRA
211,66
MILIĆ SAŠA
MAROVIĆI 37 BAR
GORNJI MAROVIĆI
613,13
MILIĆ SLOBODAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
456,13
MILIĆ STANKA
GORELAC BR.165 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 165
662,85
MILIĆ STANKO
M. TITA BR.9 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
102,05
MILIĆ STEVAN
POPOVIĆI BAR
POLJE
443,22
MILIĆ SVETLANA
ŽUKOTRLICA BAR
MILIĆ TOMO
BJELIŠI BR.132 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 132
J.TOMAŠEVIĆA 40 /6 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
40/6
MILIĆ VELIMIR
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 207
297,9
MILIĆ VIDOSAVA
LIMLJANI BR.170 BAR
LIMLJANI
96,27
MILIĆ VOJIN
81305 VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
214,29
MILIĆ VOJISLAV
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
GORNJI MAROVIĆI
323,86
24.NOVEMBRA 6/489
190,75
MILIĆ VASO
MILIĆ VUKOSAVA
24 NOVEMBAR
BR.6 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
JEDINSTVA 15
400,74
760,7
336,08
MILIĆ ZARIJA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
232,61
MILIĆ ZDRAVKO
POPOVIĆI BR.2 BAR
POLJE
566,83
POPOVIĆI
247,08
24.NOVEMBRA H-21
408,3
MILIĆ ŽARKO
MILIĆ(POPOVIĆ) BRANKA
BJELIŠI
BAR
24.NOVEMBAR H-21 BAR CRNA
GORA
MILIĆ(POPOVIĆ) PERSIDA
MILIĆEVIĆ ĐINA
MAROVIĆI 34 BAR
AHMETOV BRIJEG BR.104 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9/11
134,65
AHMETOV BRIJEG
653,76
MILIĆEVIĆ MOMČILO
BJELIŠI 115 BAR
BJELIŠI 115
170,51
MILIĆEVIĆ RADOŠ
MAROVIĆI SUTOMORE BAR
MAROVIĆI
52,82
MILIĆEVIĆ TOMO
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
GORNJI ŠUŠANJ
63,33
MILIĆEVIĆ VELIMIR
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
177,19
MILIĆEVIĆ(KRIVOKAPIĆ) VESNA
ILINO IZNAD PRUGE BAR
ILINO,IZNAD PRUGE
762,6
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
319,26
RISTA LEKIĆA D-10
117,66
BORSKA 6/V
377,9
STARA RASKRSNICA
2141,57
MILIJIĆ ALEKSANDAR
MILIKIĆ SLAVICA
MILIKIĆ ZORAN
MILINKOVIĆ BOGDAN
24. NOVEMBAR 223 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
BORSKA BR.6 BAR
STARA RASKRSNICA BAR CRNA
GORA
MILIVOJEVIĆ TANASIJE
TAMNAVSKA 15 OBRENOVAC
ČANJ
67,03
MILOJEVIĆ BORISAV
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
119,92
J.TOMAŠEVIĆA B/2 I/10 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA B2 BAR CRNA
B2/I/10
MILOJEVIĆ DANICA
MILOJEVIĆ LJUBICA
MILOJEVIĆ MIĆO
MILOJEVIĆ ZMAJKO
MILOJEVIĆ ŽIVKA
MILOJIČIĆ ALEKSANDRA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B2 I/18
BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
MIROŠICA II 215 SUTOMORE BAR
BRATSTVA JEDINSTVA 7 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
JOVANA TOMAŠEVIĆA B2/1/18
285,9
227,77
118,02
AHMETOV BRIJEG
72,74
SUTOMORE, RUTKE 142
102,2
24.NOVEMBRA 12A/45
68,89
MILOJKOVIĆ VESELIN
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MADŽARI
340,14
MILONJIĆ JOKA
BRBOT 44 ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
233,94
MILOSAVLJEVIĆ BOSILJKA
DOBRE VODE BAR
NIŠICE
107,58
MILOSAVLJEVIĆ DRAGOSLAV
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
209,38
MILOSAVLJEVIĆ MILEVA
BRCA BR.142 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 142
357,32
MILOSAVLJEVIĆ SNEŽANA
CARA LAZARA H-2 BAR CRNA GORA
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
394,85
PARTIZANSKI PUT 174 BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT 174
MILOŠEVIĆ SENKA
390,14
MILOŠEVIĆ BISENIJA
MILOŠEVIĆ BRANISLAV
MILOŠEVIĆ BRANKO
MILOŠEVIĆ CVIJETA
NJEGOŠEVA BR.1 122/B
SUTOMORE, NJEGOŠEVA
SUTOMORE BAR
122/B
UTJEHA BAR CRNA GORA
UTJEHA
772,56
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
3555,68
JOVANA STOJANOVIĆA
433,79
IV CRNOGORSKE BRIGADE 50 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.6 BAR
CRNA GORA
380,37
MILOŠEVIĆ DOBROSLAV
BARTULA ST.BAR BAR
BARTULA
753,17
MILOŠEVIĆ DRAGAN
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
169,62
MILOŠEVIĆ DRAGAN
ZAGRAĐE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
102,33
ILINO,IZNAD PRUGE
62,27
ŠUŠANJ BB
156,4
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4/6
218,66
MILOŠEVIĆ DRAGAN
MILOŠEVIĆ DUŠKO
MILOŠEVIĆ MARKO
ILINO(IZNAD PRUGE) BAR CRNA
GORA
ILINO BAR BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
MILOŠEVIĆ MILOŠ
BORSKA 4 ST.17 BAR CRNA GORA
BORSKA 4
66,61
MILOŠEVIĆ MILOŠ
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
779,42
OBALA I.NOVAKOVIĆA 10
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
24.NOVEMBRA 14/68 BAR CRNA
I.NOVAKOVIĆA 10
MILOŠEVIĆ MIODRAG
MILOŠEVIĆ MIRJANA
GORA
395,46
POŽAREVAČKA
82
MILOŠEVIĆ MLADEN
ANTA ĐEDOVIĆA BR.14 BAR
ANTA ĐEDOVIĆA 14
174,45
MILOŠEVIĆ NEBOJŠA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
169,02
MILOŠEVIĆ NENAD
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
309,34
BULEVAR REVOLUCIJE 4
147,05
TOMBA
390,76
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6
317,42
MILOŠEVIĆ NIKOLA
MILOŠEVIĆ RAJKO
MILOŠEVIĆ RISTO
B.REVOLUCIJE BR.4 BAR CRNA
GORA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
MILOŠEVIĆ RUŽA
BJELIŠI BR.45 BAR
POŽAREVAČKA LAMELA B
646,05
MILOŠEVIĆ SINIŠA
M. PIJADE 14/7 BEOGRAD SRBIJA
ŠUŠANJ
195,73
MILOŠEVIĆ SLAVKO
N.LEKIĆA BR.24 BAR CRNA GORA
NIKOLE R. LEKIĆA BR.24
141,2
MILOŠEVIĆ VASILIJE
TOMBA ST.BAR BAR
TOMBA
182,8
MILA BOŠKOVIĆA H-12
593,37
24.NOVEMBRA 8D/85
374,48
MILOŠEVIĆ VASILIJE
MILOŠEVIĆ VELIMIR
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR BR.10 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, VUKA
MILOŠEVIĆ VERICA
POBRĐE 268 SUTOMORE BAR
MILOŠEVIĆ ZAGORKA
ČAJINSKA 28/10 NIŠ
MILOŠEVIĆ ZORKA
VELIKI PIJESAK PEČURICE BAR
VELIKI PIJESAK
61,37
MILOŠEVSKI ĐIVKA
POBRĐE 156 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 156
166,59
MILOVAC SLOBODAN
GORNJI MAROVIĆI 33 BAR
GORNJI MAROVIĆI
533,32
MILOVANOVIĆ LJUBICA
ZGRADE SUTOMORE BAR
SUTOMORE TESLINA 12
132,17
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
99,78
SUTOMORE, SUVI POTOK
1006,65
ZUPCI
61,65
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 17
363,53
MILOVANOVIĆ SLAVKO
MILOVANOVIĆ SVETLANA
MILOVIĆ ANDRO
MILOVIĆ BOSA
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
SUVI POTOK BB SUTOMORE CRNA
GORA
ZUPCI BAR
OMLADINSKA BR.17 BAR CRNA
GORA
KARADŽIĆA I-2
SUTOMORE, MADŽARI
BR.26
250,44
396,11
MILOVIĆ BRAHIM
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
796,03
MILOVIĆ ĆAMIL
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
888,98
MILOVIĆ ĐURO
BJELIŠI BR.249 BAR
ZALJEVO
1172,84
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
1311,71
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
252
MILOVIĆ HASAN
MILOVIĆ ILIJA
J TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
MILOVIĆ ILIJA
ŠUŠANJ 201 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
3745,13
MILOVIĆ JAKOV
ZUPCI BAR
ZUPCI
89,71
MILOVIĆ KOSTA
A.BACKOVIĆA BR.17 NIKŠIĆ
SUTOMORE, MIROŠICA II
103,56
MILOVIĆ MARA
OMLADINSKA BR.17 ŠUŠANJ BAR
ZUPCI
371,55
MILOVIĆ MIODRAG
TRNAVA BB UŽICE
SUTOMORE, BRCA
206,88
MILOVIĆ NEZIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
95,02
MILOVIĆ NIKO
BJELIŠI BR.249 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
592,72
MILOVIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI
214,9
MILOVIĆ PETAR
ŠUŠANJ BR.110 BAR
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
211,47
MILOVIĆ SELATIN
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
197,33
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
713,63
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
528,67
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 17
959,53
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
729,51
RISTA LEKIĆA I-30
219,78
MILOVIĆ SELIM
MILOVIĆ SLAVICA
MILOVIĆ STANKO
MILOVIĆ SVETOMIR
MILOVIĆ VESNA
ŠUŠANJ(IZNAD PRUGE) BAR CRNA
GORA
OMLADINSKA BR.17 ŽUKOTRLICA
BAR
ŠUŠANJ 110(IZNAD PRUGE) BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
MILOVIĆ VLADISLAV
MILUTINOVIĆ LJILJANA
MILUTINOVIĆ RADISAV
MILUTINOVIĆ VLADIMIR
MILUTINOVIĆ ŽIVORAD
MILJANIĆ ILIJA
MILJANIĆ KONSTADIN
MILJANIĆ KOSTADIN
MILJANIĆ KOSTADIN
MILJANIĆ PAVLE
MILJANIĆ PAVLE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
GORNJE ZALJEVO BAR CRNA
GORA
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
ZAGRAĐE BR.188 SUTOMORE
CRNA GORA
ŠUŠANJ 174
569,62
GORNJE ZALJEVO
96,37
SUTOMORE, POBRĐE
1307,07
ZAGRAĐE
57,88
CARA LAZARA 104 SUTOMORE BAR SUTOMORE, CARA LAZARA
MIROŠICA II BR.176/A
SUTOMORE, MIROŠICA
SUTOMORE BAR
BUL.REVOLUCIJE BR. 11/24 BAR
II,176
CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.11 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA 9/16 BAR
MAKEDONSKA BR.13 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.13 BAR CRNA
GORA
240,05
82,52
ZUPCI
339,76
BULEVAR REVOLUCIJE 11
446,72
POŽAREVAČKA
383,09
VLADIMIRA ROLOVIĆA 4
153,31
MAKEDONSKA 13
72,36
MILJANIĆ VELJKO
BELVEDER 215 BAR
MAKEDONSKA G-20
321,48
MILJEVIĆ DJORDJE
SUTOMORE 338 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
1318,78
MILJEVIĆ HASIM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
348,62
MILJEVIĆ PERO
ZGRADE BB SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
331,57
MILJEVIĆ RATKO
ZGRADA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE
221,35
MILJKOVIĆ ANĐELKA
DUBRAVA UL.108 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
347,51
MILJKOVIĆ RADE
POBRĐE BR.188 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 188
227,18
MINDULIĆ (PERIĆ) MILEVA
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
138,96
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
477,05
JOVANA TOMAŠEVIĆA 28
403,33
ŠUŠANJ
221,51
RISTA LEKIĆA D11/VII/38
79,37
MINIĆ MILAN
MINIĆ MIŠO
MINIĆ RADMILA
MINIĆ VUKOTA
MINOVIĆ MIROSLAV
MIOVIĆ EVA
MIRANOVIĆ ALEKSANDAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.28 BAR CRNA
GORA
TUTICI BB MOJKOVAC CRNA GORA
R.LEKIĆA D-11, VIII SPRAT ST.38
BAR
BRAĆE JERKOVIĆA 87 BEOGRAD
SRBIJA
24 NOVEMBRA BR.12/B BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
UTJEHA, BRATSTVA I
JEDINSTVA
361,41
24.NOVEMBRA 12
110,24
BJELIŠI
1031,06
MIRANOVIĆ MLADEN
MIRANOVIĆ VOJISLAV
MIRANOVIĆ ŽAKLINA
MIRDITOVIĆ JAKUP
MIRKOVIĆ PETAR
RISTA LEKIĆA D-11/37 BAR
RISTA LEKIĆA D-11/37
PARTIZANSKI PUT BR.51 BAR
SUTOMORE, PARTIZANSKI
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
PUT 51
GORA
STARI BAR BAR
86,47
301,79
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
95,19
BORSKA
522,59
UL. V. KARADŽIĆA BAR CRNA GORA MARŠALA TITA LAMELA A
225,16
MIRKOVIĆ BRANKO
BORSKA 2 BAR CRNA GORA
BORSKA 2
78,48
MIRKOVIĆ DRAGOMIR
ILINO 126 BAR CRNA GORA
ILINO
643,66
ŠUŠANJ
236,49
BULEVAR REVOLUCIJE 8
1021,22
BJELIŠI
2030,9
ILINO
165,8
MAKEDONSKA 27
122,15
MAKEDONSKA 27
240,26
ŠUŠANJ
59,24
ILINO II
68,78
MIŠIĆI 27
1202,82
BULEVAR REVOLUCIJE 14
61,57
HAJ NEHAJ BB
1391,81
MAKEDONSKA 7
979,84
SUTOMORE, POBRĐE 247/A
99,73
MIRKOVIĆ DUŠKO
MIRKOVIĆ JELENA
MIRKOVIĆ MILOŠ
MIRKOVIĆ MLAĐEN
MIRKOVIĆ MOMIR
MIRKOVIĆ RADOMIR
MIRKOVIĆ RADOVAN
MIRKOVIĆ SLOBODAN
MIRKOVIĆ TIHOMIR
MIROTIĆ DEJAN
MIROVIĆ IVICA
MIROVIĆ MILIĆ
MISITA LAZAR
MISITA SLAVKO
BULEVAR REVOLUCIJE BAR CRNA
GORA
BUL. REVOLUCIJE BR.8 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
NASELJE MACARE NIKŠIĆ CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.27 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.27 BAR CRNA
GORA
ILINO II (KOD GLAVANOVIĆA)
ŠUŠANJ BAR
ILINO II BAR CRNA GORA
BANJAČKI VENAC 20A BEOGRAD
SRBIJA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.14/62
BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
GORA
POBRĐE 247 SUTOMORE BAR
PARTIZANSKI PUT 85 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
177,39
BAR
PUT
MISTOVIĆ LJUBICA
DOBROTA BB KOTOR
VIRPAZAR
238,44
MISTOVIĆ NIKOLA
NAFTINE ZGRADE POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
655,05
JOVANA TOMAŠEVIĆA
61,6
MISTOVIĆ SLOBODANKA
J.TOMAŠEVIĆA 34/4 BAR CRNA
GORA
MIŠELJIĆ MITAR
TOMBA BAR
24.NOVEMBRA H24/25/II
296,25
MIŠEVIĆ JOVO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
579,87
MIŠEVIĆ MIODRAG
20.JULA BR.8 SUTOMORE CRNA
GORA
SUTOMORE, 20.JULA 7
605,75
MIŠEVIĆ NEVENKA
SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 8
151,89
MIŠEVIĆ SNEŽANA
20. JULA 8 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, 20.JULA 8
489,21
MIŠIĆ JELICA
ĐURMANI BB SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI
112,91
MIŠKOVIĆ LAZAR
M.TITA 35 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 35
764,13
MIŠOLIĆ LENKA
ŠUŠANJ BB BAR
ILINO
246,32
ŽELJEZNIČKO ZGRADE BB
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
SUTOMORE CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
ZGRADE
MIŠOVIĆ PETAR
MIŠUROVIĆ DRAGUTIN
MITIĆ VUČKO
MITRANIĆ DRAGAN
GORA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
125,38
JOVANA STOJANOVIĆA 4
321,52
SUTOMORE, MIROŠICA II
157,71
ŽELJEZNIČKE ZGRADE SUTOMORE SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
159,69
BAR
ZGRADE
MITROVIĆ BLAŽO
RENA BR.12 BAR CRNA GORA
RENA 12
149,35
MITROVIĆ BOGIĆ
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
486,29
MITROVIĆ BRANKO
M.TITA 32 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
185,59
MITROVIĆ DIMITRIJE
V.ROLOVIĆA 26 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
166,39
MITROVIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 59
510,89
MITROVIĆ MARKO
POPOVIĆI BR.42 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 42
56,83
MITROVIĆ MILENKO
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, POD MIRKOVIĆE
77,66
JOVANA STOJANOVIĆA 10
58,03
STARI BAR, KURILO
486,53
MITROVIĆ MILEVA
MITROVIĆ MILOŠ
MITROVIĆ MIROSLAV
MITROVIĆ NATAŠA
MITROVIĆ NEBOJŠA
MITROVIĆ OBRAD
MITROVIĆ PETAR
MITROVIĆ RAJKO
MITROVIĆ RATOMIR
MITROVIĆ SLAĐANA
MITROVIĆ SLAVKO
MITROVIĆ STANA
J.STOJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
RENA BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA BR.13 BAR CRNA
24.NOVEMBRA H-14
GORA
VINOGRADI H-1 SUTOMORE CRNA SUTOMORE, VINOGRADI H-
1329,65
196,45
GORA
V.ROLOVIĆA BR.16 BAR CRNA
1
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
GORA
5,ULAZ V
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
547,65
MAKEDONSKA G-20
683,26
24.NOVEMBRA D12/120/VI
228,14
BJELIŠI 234 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
374,17
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
113,74
AHMETOV BRIJEG
165,63
STARI BAR
161,16
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR 12D ST120 BAR
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB
BAR CRNA
GORA
STARI BAR BB BAR
201,19
MITROVIĆ VESELIN
MITROVIĆ VLADAN
MITROVIĆ VOJISLAV
MLADENOVIĆ ANDRIJA
MLAĐENOVIĆ LJILJANA
MLAĐENOVIĆ PERO
MOJAŠEVIĆ BUDO
J.STOJANOVIĆA 8/18 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 27 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.24 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.16/5 F-5 BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBAR H21 VI/28 BAR
CRNA GORA
POLIMSKA BR.16 BERANE CRNA
GORA
SUTOMORE
148,64
NOVI BAR
567,29
BJELIŠI 27
152,64
24.NOVEMBRA H-24
226,88
MIŠIĆI
204,27
24.NOVEMBRA H-21
63,69
ŠUŠANJ, MRČELE
228,63
MOJAŠEVIĆ VUKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
176,12
MOMIĆ MILINKA
POD GLAVICOM DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
139,93
BULEVAR REVOLUCIJE A1/SP.7 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE A-
CRNA GORA
1/33
MORUČIĆ ALEKSA
MIKULIĆI BAR CRNA GORA
MIKULIĆI
231,95
MOUKOČ SEID
RONKULA BB BAR CRNA GORA
RONKULA
130,03
GORNJE ZALJEVO
301,81
BRČELI
103,35
ŠUŠANJ
434,28
RISTA LEKIĆA D-12/II/6
482,27
HAJ NEHAJ
147,22
ILINO
93,92
VELIKI PIJESAK 1
274,39
MORNAR NADEŽDA
MRČARICA OLGA
MRČARICA RADOSAV
MRDAK BLAŽO
MRDAK BRANKO
MRDAK ČEDO
MRDAK JOVANKA
MRDAK MILOŠ
MAKEDONSKA
BR.5 BAR
DONJI BRČELI VIRPAZAR BAR
ZELENE REZERVE BB ŠUŠANJ,BAR
CRNA GORA
R.LEKIĆA D-12, II ULAZ, ST.6 BAR
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
ILINO BAR CRNA GORA
J.GAGARINA 35/65 BEOGRAD
218,73
SRBIJA
PARTIZANSKI PUT BB BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
MRĐA(RAIČKOVIĆ) SENKA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
RATAC
89,87
MRĐENOVIĆ DANILO
MAKEDONSKA F-5/17 BAR
MAKEDONSKA F-17
635,33
ŽUKOTRLICA
384,44
MAKEDONSKA 17/17
306,27
MRDAK MILJAN
MRĐENOVIĆ DARINKA
MRĐENOVIĆ(JOVANOVIĆ)
SLAVICA
MRGUD PERO
IV CRN.PROLET. BRIG. BR.42
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
M.DAMJANOVIĆA BR.14 BAR
LOMINA 61 STAN 8 BEOGRAD
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA G-3/III/11
290,76
108,2
MRGUDOVIĆ DARINKA
POLJE BAR
POLJE
356,73
MRGUDOVIĆ DESANKA
BAUKOVO BR.45 ST.BAR BAR
STARI BAR, DABANOVO
74,44
MRGUDOVIĆ JOKE
POLJE BAR
POLJE
297,24
MRGUDOVIĆ MIHAILO
POLJE BAR
POLJE
351,24
MRGUDOVIĆ MITAR
POLJE BAR
POLJE
355,06
MRKAIĆ GORDANA
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
122,57
MRKAJIĆ VIDOSAVA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
53,42
MUCEVIĆ VEJSO
BJELIŠI 39 BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
697,96
MUČIBABIĆ MIRJANA
MIŠIĆI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI
167,58
ILINO BB
489,56
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
195,83
UTJEHA BUŠAT BB
406,77
DOBRA VODA
186,58
DOBRA VODA
133,26
DOBRA VODA
325,02
DUBRAVA
1069,41
24.NOVEMBRA 12/138
326,06
MUDRIĆ SLOBODANKA
MUGOŠA PAVLE
MUHAREMOVIĆ MEĆIKO
MUHOVIĆ ADIS
MUHOVIĆ ALIJA
MUHOVIĆ ĆAMIL
MUHOVIĆ DŽEMSO
MUHOVIĆ JAŠAR
ANTA ĐEDOVIĆA 19 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4, ST.12/II
BAR CRNA GORA
BUŠAT BB,UTJEHA BAR CRNA
GORA
SV.IVANA,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
SV.IVANA BB,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
24 NOVEMBRA 12/138 BAR CRNA
GORA
MUHOVIĆ ŠAIP
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
209,11
MUHOVIĆ ŠEKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
345,92
MUJAJ SAIT
SOKOLANA BAR
SOKOLANA
51,28
MUJANOVIĆ HALEM
DUBRAVA 123/118 BAR
DUBRAVA 123/118
153,6
24.NOVEMBRA H23/VI/23
284,42
MUJANOVIĆ MUJKO
NASELJE ZAIMOVICA BB
BIJELO POLJE CRNA GORA
MUJANOVIĆ SADIK
DUBRAVA 92 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.92
4183,14
MUJEVIĆ-KURGAŠ HADIJA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
231,07
MUJEZIĆ ALIJA
ĆURJAN BR.7 MARTIĆI BAR
MARTIĆI
777,35
MUJEZIĆ HAJDAR
ĆURJAN MARTIĆI BAR
MARTIĆI
867,78
MUJEZIĆ HAJRIJE
ĆURJAN MARTIĆI BAR
MARTIĆI
553,51
MUJEZIĆ HASAN
ĆURJAN MARTIĆI BAR
MARTIĆI
262,22
MUJEZIĆ SKENDER
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
738,39
MARTIĆI
1102,69
MARTIĆI
173,32
MUJEZIĆ SMAIL
MUJEZIĆ(ODŽIĆ) MINE
ĆURJAN 44 MARTIĆI,BAR CRNA
GORA
MARTIĆI OSTROS BAR
MUJIČIĆ OLIVERA
MUJIĆ RAZIJA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BB,DONJI MAROVIĆI
BAR CRNA GORA
BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14
276,15
DONJI MAROVIĆI
160,14
RENA
960,17
MUJIĆ AHMET
STARI BAR
MUJIĆ ALIJA
VELEMBUSI 13 BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
86,16
MUJIĆ ASAN
VELEMBUSI BAR CRNA GORA
STARI BAR, VELEMBUSI
292,24
MUJIĆ ATE
M. TITA D-5 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5
101,93
MUJIĆ BRAIM
MIKULIĆI BAR
MALI MIKULIĆI
678,53
MUJIĆ CENI
ČELUGA 130 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
62,34
MUJIĆ FAHRUDIN
MAROVIĆI BB BAR
POLJE
1295,31
MUJIĆ HAJRIJA
GRETVA ST.BAR BAR
STARI BAR, GRETVA
244,52
MUJIĆ JASMINA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MUJIĆ MERSIHA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MUJIĆ MIRTO
MUJIĆ MUJO
MUJIĆ MUSTAFA
MUJIĆ NAZA
M. BOŠKOVIĆA 18/13 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI
BR.51 BAR CRNA GORA
BJELIŠI BAR
ILINO LAMELA C. BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, RIJEKA
ŽELJEZNICA .
98,49
BJELIŠI
437,28
TOMBA
116,23
BJELIŠI
1051,07
PEČURICE POD KUĆOM
536,35
ILINO
325,25
MUJIĆ OMER
BJELIŠI 52 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
648,69
MUJIĆ RAMADAN
ZUPCI BAR
SUSTAŠ BB
136,08
TRŠANJ
863,68
MUJIĆ REDŽEP
STARI BAR
MUJIĆ REDŽEP
GRETVA ST.BAR BAR
MAKEDONSKA G-18
771,73
MUJIĆ SEDATINA
STARI BAR BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
633,27
MUJIĆ SENADA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
MUJIĆ SMAIL
VELEMBUSI BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
90,43
MUJIĆ SMAIL
VELEMBUSI BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
490,76
MUJIĆ SULEJMAN
MUJIĆ SULJO
MUJIĆ ŠABAN
MUJOVI MUSTAFA
BAR
ŠUŠANJ, RIJEKA
ŽELJEZNICA
485,32
STARI BAR
BAR
RENA
646,51
SUSTAŠ
BAR
SUSTAŠ
889,43
STARI BAR, VELEMBUSI
173,59
ŠUŠANJ, MRČELE
934,76
VELEMBUSI BAR CRNA GORA
ZELENI POJAS,MRČELE BAR CRNA
GORA
MUJOVIĆ ALIJA
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
744,58
MUJOVIĆ ISUF
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
232,69
MUJOVIĆ OMER
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
478,43
MUJOVIĆ SMAJLJ
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
103,23
MUJOVIĆ STANKA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
67,99
MUJOVIĆ TAHIR
MUK IVANKA
MUK SLOBODANKA
TEJANI OSTROS BAR
J.STOJANOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE 8 10/26 BAR
CRNA GORA
TEJANI
681,29
JOVANA STOJANOVIĆA 10
342,02
BULEVAR REVOLUCIJE 10
349,22
MULIĆ ĆEMAL
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
187,36
MULIĆ NEDŽAD
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
299,2
MULIĆ RAHIMA
POLJE BAR
TOMBA
702,94
BJELIŠI 8
378,91
MAROVIĆI 2-A SUTOMORE BAR
MAROVIĆI 2/A
122,64
POLJE BB BAR CRNA GORA
TOMBA
312,1
ILINO
464,51
MULIĆ RAIF
MULIĆ RAŠIT
MULIĆ VEZIR
MUMOVIĆ DUŠAN
BJELIŠI
BAR
24 NOVEMBAR BR.4 BAR CRNA
GORA
MUMOVIĆ STOJAN
24.NOVEMBAR 4 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 4
427,62
MUNITIĆ IVAN
BUL.24NOVEMBRA H-24 BAR
24.NOVEMBRA
257,82
RISTA LEKIĆA D-11/VI/30
68,46
MURADBAŠIĆ ALIJA
R.LEKIĆA D-11 6/30 BAR CRNA
GORA
MURATOVIĆ EMIRA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
TOMBA
207,58
MURATOVIĆ ADŽIJA
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
891,59
MURATOVIĆ ALTANA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
TOMBA
242,78
MURATOVIĆ BAHTO
ILINO,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
122,29
MURATOVIĆ CANO
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI
187,35
MURATOVIĆ ĆAMIL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
360,3
MURATOVIĆ DENIS
POŽREVAČKA 3/3 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 3/3
95,43
MURATOVIĆ DŽAFER
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI
177,21
MURATOVIĆ DŽEMAL
DONJI MURIĆI
ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
167,7
MURATOVIĆ DŽIKO
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
174,41
MURATOVIĆ ENVER
KOPŠTEN,PINČIĆI BAR CRNA GORA
PINČIĆI
350,08
MURATOVIĆ ETEM
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI
441,54
MURATOVIĆ FAZLIJA
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
GORNJI MURIĆI
119,22
MURATOVIĆ HASIMA
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
338,48
CRNA GORA
PUT 182
MURATOVIĆ JANUZ
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
894,21
MURATOVIĆ JUSUF
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
132,45
MURATOVIĆ JUSUF
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
340,86
MURATOVIĆ KASEM
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
722,72
MURATOVIĆ LJANO
TOMBA BAR CRNA GORA
OSTROS
1875,65
MURATOVIĆ MAMUT
STARI BAR,BRBOT BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
412,82
MURATOVIĆ MEHMED
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
657,51
MURATOVIĆ MEHO
GORNJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
129,3
MURATOVIĆ MEVDIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
205,6
MURATOVIĆ MIRSAD
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
447,76
MURATOVIĆ MUHAMED
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
653,71
MURATOVIĆ NASUF
ČELUGA POLJE CRNA GORA
POLJE
115,24
DONJI MURIĆI
151,72
GORNJA ČELUGA
1325,56
ILINO
117,65
MURATOVIĆ NEZIR
MURATOVIĆ RAFET
MURATOVIĆ RAHIM
GORNJI MURIĆI ŠESTANI CRNA
GORA
GORNJA ČELUGA 43 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ,PODČARDAK BAR CRNA
GORA
MURATOVIĆ RIFAT
BJELIŠI III 49 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 49
104,03
MURATOVIĆ RIZO
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
190,52
MURATOVIĆ SABRIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
474,81
MURATOVIĆ SAFET
DONJE ČAČKE BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
713,32
MURATOVIĆ SAIT
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
168,13
MURATOVIĆ SALJO
MIROVICA BAR CRNA GORA
MIROVICA
566,4
MURATOVIĆ SAŠA
ZALJEVO BR.27 BAR CRNA GORA
ZALJEVO
676,44
MURATOVIĆ SEAD
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1725,73
MURATOVIĆ ŠEVALA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
549,47
MURATOVIĆ ZEJNEL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
321,27
MURATOVIĆ ZEJNEL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
825,11
MURATOVIĆ ZINETA
ČELUGA BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
141,01
MURIĆ MEHMED
ZELENI POJAS BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
354,36
MURIĆ BILAL
PEČURICE BAR CRNA GORA
DUBRAVA 126
1146,94
DOBRA VODA
107,65
MURIĆ ELVEDIN
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
MURIĆ FEHIMA
DUBRAVA UL.124 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
256,94
MURIĆ HARUN
G.LOZNICA ROŽAJE CRNA GORA
PEČURICE
407,53
MURIĆ MEHMED
DONJA ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
513,88
MURIĆ MUSA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
210,97
MURIĆ REFIK
PODGRAD STARI GRAD CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
499,35
MURIĆ SMAIL
PODGRAD 124 BAR CRNA GORA
STARI BAR
342,68
BARTULA
323,17
JOVANA TOMAŠEVIĆA 28
412,09
MURTEZIĆ LIRIJA
MUSABAŠIĆ VILDANA
IVANJSKA 15 SARAJEVO
FEDERACIJA BIH
J.TOMAŠEVIĆA BR.28 BAR CRNA
GORA
MUSIĆ ESAD
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
155,79
MUSIĆ ŠEFKIJA
ZELENI POJAS 8 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
66,6
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
356,77
MUSIĆ ŠEMSO
ĐURIČINA VODA
MIŠIĆI,SUTOMORE BAR
MUSLIČIĆ ADLIJA
ČELUGA B.B. BAR CRNA GORA
POLJE ČELUGA
159,31
MUSLIČIĆ HAVA
LESKOVAC ULCINJ
DABEZIĆI
334,37
MUSLIČIĆ ŠABAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
SUTOMORE
1600,89
MUSLIĆ TEFIK
RENA 51 BAR CRNA GORA
RENA 51
270,26
MUSLIĆ AMELA
POPOVIĆI BR.26 BAR
RISTA LEKIĆA D-10
424,17
MUSLIĆ BEĆIR
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
417,39
MUSLIĆ CANO
ZALJEVO BAR
GORNJE ZALJEVO
191,05
MUSLIĆ MERZUKA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 24
658,12
MUSLIĆ METO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
284,75
MUSLIĆ OMER
BORSKA 22 BAR CRNA GORA
BORSKA 22
280,14
MUSLIĆ RABIJA
BAR ZALJEVO CRNA GORA
ZALJEVO
204,98
MUSLIĆ(CURANOVIĆ) FATIMA
PEČURICE BAR
PEČURICE
564,19
MUSOVIĆ ADEM
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
643,76
MUSOVIĆ ALIJA
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
ZALJEVO
1210,31
MUSOVIĆ ELEZ
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
566,62
MUSOVIĆ HUSEIN
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
481,03
MUSOVIĆ IDRIZ
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
312,39
MUSOVIĆ MUHAREM
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI G.BRISKA
341,31
MUSOVIĆ MUSTAFA
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
211,76
MUSOVIĆ OMER
DONJA BRISKA ŠESTANI BAR
BARTULA
585,4
MUSOVIĆ REDŽEP
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
134,18
MUSOVIĆ SAIT
MALI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
537,34
LIVARI
181,77
MUSOVIĆ SALJO
DONJA BRISKA ŠESTANI,BAR
CRNA GORA
MUSTAFA IZET
PODGRAD BR.107 STARI GRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
64,7
MUSTAFAGIĆ DEMO
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
404,6
MUSTAFAGIĆ ISMAIL
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
123,45
MUSTAFALIĆ ADLIJA
RENA BR.39/49 BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
472,53
MUSTAFIĆ ATA
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
323,95
MUSTAFIĆ ABDURAHMAN
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
1134,2
MUSTAFIĆ ADŽIJA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
622,56
MUSTAFIĆ AHMED
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
767,78
MUSTAFIĆ ALIL
POLJE BB BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
86,9
MUSTAFIĆ ALMASA
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
273,67
MUSTAFIĆ BAJRAM
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
184,35
MUSTAFIĆ BECO
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TURČINI
193,35
MUSTAFIĆ CANO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI POD SUSTAŠ
395,1
MUSTAFIĆ CUFO
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
655,97
TRŠANJ
119,28
MUSTAFIĆ EDIN
POPOVIĆI-TRŠANJ 56 BAR CRNA
GORA
MUSTAFIĆ EMIR
ZALJEVO BB BAR
TRŠANJ
149,92
MUSTAFIĆ HAJDAR
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
1692,68
TEJANI
1764,4
MUSTAFIĆ HAJRULAH
DONJA BRISKA ŠESTANI,BAR
CRNA GORA
MUSTAFIĆ HUSEIN
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
177,8
MUSTAFIĆ JUNUZ
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
385,49
MUSTAFIĆ KAJA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZUPCI
57,85
MUSTAFIĆ METO
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
788,89
MUSTAFIĆ MUJO
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
224,67
MUSTAFIĆ NURO
MANDARIĆI BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
344,38
MUSTAFIĆ OMER
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
215,13
MUSTAFIĆ OSMAN
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
1134,94
MUSTAFIĆ OSMAN
TUĐEMILI BB BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
107,34
MUSTAFIĆ PATA
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
624,38
MUSTAFIĆ RAMAZAN
TEJANI OSTROS BAR
BARTULA
227,5
MUSTAFIĆ RIZO
RENA BAR CRNA GORA
RENA
1814,84
MUSTAFIĆ TAHIR
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
ZUPCI
345,36
POPOVIĆI
398,86
TRŠANJ
494,57
MUSTAFIĆ ZIJAD
MUSTAFIĆ(PONTIĆ) ASNA
POPOVIĆI
BR.50 BAR CRNA GORA
TRŠANJ,POPOVIĆI 51 BAR CRNA
GORA
MUŠIKIĆ NOCA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
498,66
MUŠOVIĆ ĆAZIM
BRCA B.B. SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
154,15
MUŠOVIĆ SAFET
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1334,12
MUZUROVIĆ NADIRA
ILINO.LAMELA C BAR CRNA GORA
ILINO PD.8
126,08
NAGIĆ MARIJA
BRBOT ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
792,68
DUBRAVA UL.92
70,63
RENA
167,54
MAKEDONSKA A-1
178,03
NAJDANOVIĆ SVETLANA
NAKIĆ MILOSAVA
NALOVIĆ ISMIRA
DUBRAVA UL.92 ISPOD
MAGISTRALE BB BAR
BURTAIŠI BAR
MAKEDONSKA A1 II ulaz st.4 BAR
CRNA GORA
NASUFOVIĆ MILKA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
1394,83
NEDELJKOVIĆ DUŠAN
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
261,33
NEDELJKOVIĆ MILETA
NEDELJKOVIĆ RAJKO
NEDIĆ DUŠAN
NEDIĆ NEDA
NEDIĆ TOMAŠ
NEDIĆ TOMISLAV
NEDOVIĆ RANKO
NEDOVIĆ TOMISLAV
NEDOVIĆ VUKAŠIN
NEGOJEVIĆ MARIJA
NENADIĆ DRAGAN
NENADIĆ RADOJKO
NENADIĆ SPASOJE
NENEZIĆ DRAGAN
NENEZIĆ DRAGI
NENEZIĆ DUŠANKA
NENEZIĆ GOJKO
NENEZIĆ GRUJICA
NENEZIĆ MAKSIM
NENEZIĆ MILE
NENEZIĆ MIROJE
TOMBA BB BAR
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKO
NASELJE BAR CRNA GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 10/62 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA 25/8 -38 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.10 BAR CRNA
TOMBA
317
SUTOMORE
497,05
SUTOMORE, MIROŠICA II
491,94
POPOVIĆI
221,25
VLADIMIRA ROLOVIĆA
10/38
366,7
24.NOVEMBRA 10/62
190,78
MARŠALA TITA 18/28
169,16
RISTA LEKIĆA D-10 BAR
RISTA LEKIĆA D-10
67,34
ŠUŠANJ BR.22 BAR
ŠUŠANJ 22
207,83
SUTOMORE, POBRĐE
366
GORA
MARŠALA TITA BR.18/28 BAR
CRNA GORA
POBRĐE BB SUTOMORE CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
MILA BOŠKOVIĆA
124,65
GORA
H13/III/9
ČANJ SUTOMORE BAR
ČANJ
107,7
24.NOVEMBRA 60/2
91,72
SUTOMORE
245,54
POŽAREVAČKA
249,16
MILA BOŠKOVIĆA 12
334,3
24 NOVEMBAR 10/60 BAR CRNA
GORA
ĐURIČINE VODE,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
POŽAREVAČKA
BAR
M. ZMAJ JOVINA 283 PODGORICA
CRNA GORA
MIROŠICA II BR.258 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
CRNA GORA
II,258
POŽAREVAČKA BAR
POŽAREVAČKA
906,62
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
330,91
SOKOLANA BB
86,62
BJELIŠI
328,36
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
SOKOLANA BAR CRNA GORA
BJELIŠI
BR.119
BAR
348,34
NENEZIĆ RADOJE
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
487,7
NENEZIĆ VUK
MIROŠICA BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
110,49
ZGRADA PRVOBORCA
121,13
ZGRADA PRVOBORCA
54,57
NESTOROVIĆ BRANKA
NESTOROVIĆ MILENKO
PRVOBORAC
BR.15 BAR
ZGRADE PRVOBORCA BR.15 BAR
CRNA GORA
NEŠKOVIĆ DRAGO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
1557,26
NEŠKOVIĆ GOJKO
BJELIŠI 122 BAR
BJELIŠI
395,11
NEŠKOVIĆ MILORAD
CARA LAZARA 22/3 SUTOMORE
BAR
ŠUŠANJ
153,15
NEŠKOVIĆ MITAR
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
805,3
NEŠKOVIĆ RAJKO
BJELIŠI BB BAR
AHMETOV BRIJEG
440,77
ŽELJEZN.NASELJE SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.16 BAR CRNA
KARADŽIĆA H-2
NIDŽOVIĆ ŽIVORAD
NIKAČ DANICA
NIKAČ DUŠAN
GORA
MIROŠICA II,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
113,37
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
322,51
SUTOMORE, MIROŠICA II
539,63
NIKAČ GOSPAVA
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
99,12
NIKAČ JOŠANA
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
101,58
NIKAČ JOVO
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
81,88
GODINJE
623,47
NIKAČ MARKO
UL.V.PROLETERSKE 12 NIKŠIĆ
CRNA GORA
NIKAČ MIHAILO
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
101,85
NIKAČ MILICA
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
173,43
GODINJE BAR CRNA GORA
GODINJE
135,8
RISTA LEKIĆA D-11
1212,33
NIKAČ MILO
NIKAČ NUHO
RISTA LEKIĆA D-11 BAR CRNA
GORA
NIKAČ OLGA
RUTKE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
212,76
NIKAČ VIDAK
GODINJE VIRPAZAR CRNA GORA
GODINJE
161,43
NIKALJEVIĆ STANA
G.BRČELI BAR
BRČELI
155,05
NIKALJEVIĆ TOMO
D.BRČELI BAR
BRČELI
189,1
SUTOMORE, MIROŠICA II
153,19
RISTA LEKIĆA D-12/II/1
534,46
SUTOMORE, POBRĐE
172,71
MAKEDONSKA G-18
930,3
NIKČEVIĆ DALIBORKA
NIKČEVIĆ MOMO
NIKČEVIĆ NIKO
NIKČEVIĆ RADOVAN
MIROŠICA II BR.253 SUTOMORE
BAR
R.LEKIĆA D-12, II ULAZ ST.1
BAR
SAVA BURIĆA BR.7 NIKŠIĆ
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE B-5/4 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE B-
CRNA GORA
5/IV
NIKČEVIĆ VJEKOSLAV
PODGRAD BR.48 BAR
ST.BAR, PODGRAD 48
251,04
NIKČEVIĆ VLADIMIR
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
52,81
NIKEZIĆ AHMED
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
321,8
NIKEZIĆ AHMED
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
342,12
NIKEZIĆ ASAN
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
125,65
NIKEZIĆ BRAHIM
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI
564,27
NIKEZIĆ BRANKA
SOKOLANA BAR CRNA GORA
SOKOLANA
238,27
NIKEZIĆ ČEDOMIR
PREDGRAĐE BAR
STARA AMBULANTA 277
340
NIKČEVIĆ VESELIN
174,12
NIKEZIĆ EMRO
NIKEZIĆ ESAD
VELJA GORANA BAR
24 NOVEMBRA 12D/3 BAR CRNA
GORA
VELJA GORANA
251,49
VELJA GORANA
149,1
NIKEZIĆ HALIL
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
354,92
NIKEZIĆ HASAN
MALA GORANA BR.33 BAR
VELJA GORANA
233,48
NIKEZIĆ HUSO
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
314,52
NIKEZIĆ IBRAHIM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
678,73
NIKEZIĆ ISTREF
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
90,18
NIKEZIĆ JUSUF
MALA GORANA 33 BAR
VELJA GORANA
366,18
NIKEZIĆ JUSUF
VRLIĆI BR.21 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
556,28
NIKEZIĆ MAHMUD
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
104,64
NIKEZIĆ MAHMUD
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
343,92
NIKEZIĆ MEHO
MALI OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
319,42
NIKEZIĆ MUHAREM
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
518,1
NIKEZIĆ MUJO
VELIKA GORANA BAR
VELJA GORANA
516,32
NIKEZIĆ MUSA
VRLIĆI 20,V.OSTROS OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
424,3
MAKEDONSKA 13
422,76
NIKEZIĆ NOVO
MAKEDONSKA BR.13
BAR CRNA
GORA
NIKEZIĆ OSMAN
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
196,64
NIKEZIĆ OSMAN
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
148,25
MALA GORANA
58,18
VELJA GORANA
474,67
24.NOVEMBRA 12D/111
225,1
NIKEZIĆ RAHIMA
NIKEZIĆ RAMADAN
NIKEZIĆ SAFET
VELIKA GORANA-PEČURICE BAR
CRNA GORA
VELJA GORANA BAR
24 NOVEMBAR 12 D/3 BAR CRNA
GORA
NIKEZIĆ SAVO
BORSKA 3 BAR
MAKEDONSKA E-14
296,85
NIKEZIĆ SULJO
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
107,94
NIKEZIĆ USO
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
105,19
NIKEZIĆ USO
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
170,65
NIKEŽIĆ REDŽEP
V. GORANA BAR CRNA GORA
KUNJE
346,19
NIKIČIĆ HALIL
PEČURICE BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
141,35
NIKIČIĆ IBRAHIM
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
344,54
NIKIČIĆ RIZO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
363,03
NIKIĆ NIKO
RENA BAR CRNA GORA
RENA
254,13
NIKIĆ ČEDOMIR
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
327,23
NIKIĆ DRAGOMIR
POŽAREVAČKA BR.3 BAR
POŽAREVAČKA 3
601,3
NIKIĆ ĐURO
MAVROVO BR.1 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 21
300,57
NIKIĆ ILIJA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
941,37
NIKIĆ MARA
DONJI ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
69,9
NIKITOVIĆ DANILO
BORSKA BR.8 BAR CRNA GORA
BORSKA
273,28
NIKITOVIĆ DUŠAN
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BB
400,71
NIKITOVIĆ VJERA
MADŽARI SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
347,01
NIKITOVIĆ ZORAN
TRŠANJ 46 BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
642,91
NIKLIČEVIĆ ĐULIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO B.B.
269,85
NIKLIĆEVIĆ RAMO
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO
613,5
NIKOČEVIĆ ABDURAHMAN
ZALJEVO BB BAR
ST.BAR, PODGRAD
380,23
NIKOČEVIĆ ADINAN
ZALJEVO STARI BAR BAR
GORNJE ZALJEVO
215,95
NIKOČEVIĆ AHMET
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO
312,87
NIKOČEVIĆ ALIJA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
1150,31
NIKOČEVIĆ BLAŽO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
595,83
NIKOČEVIĆ BOŽO
UL.BRATSTVA JEDINSTVA BAR
NIKOČEVIĆ BRAHO
STARI BAR
BAR
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
JEDINSTVA 13
704,45
STARI BAR, KURILO
592,82
NIKOČEVIĆ GLIGORIJE
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
207,65
NIKOČEVIĆ ILIJA
MIROVICA 110 TOMBA BAR
TOMBA 110
381,37
NIKOČEVIĆ ISTREF
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
88,43
NIKOČEVIĆ KRSTO
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
96,91
NIKOČEVIĆ MAHMUT
ZALJEVO BB BAR
GORNJE ZALJEVO
400,27
NIKOČEVIĆ MARKO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
289,57
NIKOČEVIĆ MEHMED
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO
1525,07
NIKOČEVIĆ MILENKO
DOBRA VODA BB BAR
DOBRA VODA
196,4
NIKOČEVIĆ MILOŠ
M.TITA BR.23/5 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 23/5
162,56
NIKOČEVIĆ MIRSAD
RENA 47/1 BAR CRNA GORA
UTJEHA, IVANA CANKARA
2163,83
NIKOČEVIĆ OLGA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
55,98
NIKOČEVIĆ REDŽEP
ZALJEVO BB BAR
DONJE ZALJEVO
472,96
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
361,81
MARŠALA TITA 18
109,14
NIKOČEVIĆ RUKIJA
NIKOČEVIĆ SAŠA
MARŠALA TITA BR.28 BAR CRNA
GORA
NIKOČEVIĆ SENAD
RENA BR.47/1 BAR CRNA GORA
RENA 47/1
1294,87
NIKOČEVIĆ SLAVICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
722,4
BRATSTVA JEDINSTVA 13
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
ŠUŠANJ BAR
JEDINSTVA 13
BJELIŠI 40 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
290,74
ŽUKOTRLICA
152,93
NIKOČEVIĆ STEVO
NIKOČEVIĆ ZORAN
NIKOLIĆ MARKO
NIKOLIĆ ANTONETA
NIKOLIĆ BLAŽO
NIKOLE LEKIĆA 32 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 15 BAR CRNA GORA JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
ŠUŠANJ ILINO BB BAR
ILINO
100,52
1023,93
157,86
NIKOLIĆ ĆETNA
NIKOLIĆ DANKO
NIKOLIĆ DUŠAN
NIKOLIĆ LJUBOMIR
NIKOLIĆ MARICA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBAR 10 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
POŽEREVAČKA BR.11 BAR CRNA
GORA
NIKOLE R. LEKIĆA 2
112,65
ŠUŠANJ
120,15
MAKEDONSKA E-13
226,33
GLUHI DO
168,63
POŽAREVAČKA 11
65,64
NIKOLIĆ MARIO
BJELIŠI BR.6 BAR CRNA GORA
BJELIŠI .
1244,61
NIKOLIĆ MILO
GLUHI DO DONJE SELO BAR
GLUHI DO
60,49
NIKOLIĆ MILOSAV
POBRĐE 4 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
129,66
NIKOLIĆ MIROSLAV
RUTKE BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
79,26
NIKOLIĆ NIKOLA
UVAC PRIBOJ SRBIJA
SUTOMORE, RUTKE
104,56
HAJ NEHAJ
172,67
ŽUKOTRLICA
145,8
NIKOLIĆ RADICA
NIKOLIĆ SAVO
NIKOLIĆ SNEŽANA
NIKOLIĆ STEFANIJA
NIKOLIĆ SVETLANA
NIKOLIĆ VENERA
NIKOLIĆ VESELIN
NIKOLIĆ VJEKOSLAV
NIKOLIĆ ZORICA
NIKOLIĆ ŽELJKO
NIKOLIĆ(MILOVIĆ) MILICA
NIKOTIĆ BRANISLAVKA
NIKOTIĆ SAVO
KAMENDOL SUTOMORE CRNA
GORA
NIKOLE R. LEKIĆA BR.32 BAR
CRNA GORA
CARA LAZARA BR.103 SUTOMORE
SUTOMORE, CARA LAZARA
BAR
103
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
ZAGRAĐE
142,54
JOVANA TOMAŠEVIĆA
503,17
ŽUKOTRLICA
74,9
ILINO ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
274,1
BJELIŠI 85 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 85
234,33
POŽAREVAČKA 9/12
254,71
MAKEDONSKA 6/22
432,45
MILA BOŠKOVIĆA 6
321,92
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
175,22
MILA BOŠKOVIĆA H-11
66,93
J.TOMAŠEVIĆA 49 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A1/13 BAR
CRNA GORA
POŽAREVAČKA 9/12 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F/17 BAR
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B 5,STAN 3 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/V BAR
CRNA GORA
204,64
NIKOTIĆ SLOBODAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
BORSKA 20
471,81
NIKOVIĆ ALIM
VLADIMIR OSTROS BAR
RISTA LEKIĆA D-12
277,8
NIKOVIĆ ČEDOMIR
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
122,36
NIKOVIĆ DRAGUTIN
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13
951,17
NIKOVIĆ KASEM
ČELUGA BB BAR
ČELUGA
438,74
NIKOVIĆ MIRSAD
RUNJ BR.18 V.OSTROS BAR
MARTIĆI RUNJ
522,71
NIKOVIĆ MIRSAD
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
186,83
NIKOVIĆ SVETOZAR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
379,95
NIKPALOVIĆ ĐURO
DRAČEVICA BR.25 KRNJICE BAR
KRNJICE
335,06
NIKPALOVIĆ MILORAD
ŠUŠANJ BR.29 BAR CRNA GORA
ILINO
418,61
NIKPALOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI 36 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
161,77
NIKPALOVIĆ NIKOLA
ILINO 29/A BAR CRNA GORA
ILINO 29/A
1128,75
NIKPALOVIĆ STEVO
BJELIŠI BR.35 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 35
245,34
MAKEDONSKA 15
262,15
JOVANA STOJANOVIĆA 6
300,94
NIKPALOVIĆ(PEKIĆ) BOSA
NIKPALJEVIĆ ANĐELA
MAKEDONSKA BR.15 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
NIKPALJEVIĆ DUŠAN
G.ČELUGA BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
593,45
NIKPALJEVIĆ ĐURO
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
889,45
NIKPALJEVIĆ KRSTO
MAKEDONSKA 15 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 15
205,05
BULEVAR REVOLUCIJE 19
89,37
NIKPALJEVIĆ MILEVA
BULEVAR REVOLUCIJE 19/STAN 13
BAR CRNA GORA
NILIĆ AHMET
GORNJA ČELUGA BB BAR
GORNJA ČELUGA
379,26
NILIĆ DURO
GORNJA ČELUGA BB BAR
TOMBA
851,99
NILIĆ OMER
GORNJA ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
508,38
NILIĆ RAMO
MALI MIKULIĆI BAR
MALI MIKULIĆI
310,61
NILIĆ REDŽEP
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
712,49
NILOVIĆ TATJANA
ČELUGA B.B. BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
493,02
NILOVIĆ ALEKSANDAR
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
3215,97
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
661,86
ČELUGA
3157,77
LIVARI
984,09
ČELUGA
515,24
NILOVIĆ ANDRIJA
NILOVIĆ BRANKO
NILOVIĆ ĐERĐA
NILOVIĆ ĐOKA
GORNJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
LIVARI ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
G.ČELUGA BB BAR CRNA GORA
NILOVIĆ ĐONA
V.ROLOVIĆA 4/7
BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 26
NILOVIĆ KOLJA
V.ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA GORA
LIVARI
255,47
225,56
NILOVIĆ LUKA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
239,12
NILOVIĆ MRIKA
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
272,64
NILOVIĆ PETAR
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
1652,52
NILOVIĆ RAMAZAN
D.ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
870,1
NINIĆ SLAVKA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
227,04
NINKOVIĆ MIŠO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
137,62
DOBRA VODA 148
56,79
RISTA LEKIĆA D-9/12
79,1
NINOVIĆ KRSTIVOJE
NIŠAVIĆ DRAGAN
NIŠAVIĆ MILORAD
DOBRA VODA UL.131 BR.148 BAR
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9,ST.12 BAR CRNA
GORA
V. KARADŽIĆA H-21, 20/4 BAR
SUTOMORE, VUKA
173,63
CRNA GORA
KARADŽIĆA H-21/20/4
NIŠEVIĆ DRAGICA
BJELIŠI 32 BAR
BJELIŠI 32
323,99
NIŠIĆ SULEJMAN
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1993,82
NOKIĆ ASIM
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
942,97
NONKOVIĆ STANISLAVA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
186,65
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
ČANJ II BAR CRNA GORA
ČANJ II
4197,78
24.NOVEMBRA H21/20
370,49
STARI BAR
195,22
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
287,03
NOVAKOVIĆ ANDRIJA
NOVAKOVIĆ BOŽIDAR
NOVAKOVIĆ CVETKO
BULEVAR 24 NOVEMBRA BAR CRNA
GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
MARIN PLOČA 19 VELIKI
PIJESAK,BAR CRNA GORA
NOVAKOVIĆ ILIJA
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
522,39
NOVAKOVIĆ JOVO
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
POLJE 10/A
402
ŠUŠANJ
330,47
MIŠIĆI
543,48
24.NOVEMBRA 8/1/V/172
141,87
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
845,54
BURTAIŠI
1035,5
BARTULA
54,3
DUBRAVA
119,72
NOVAKOVIĆ MARINA
NOVAKOVIĆ MARKO
NOVAKOVIĆ MILEVA
NOVAKOVIĆ MILORAD
NOVAKOVIĆ NADA
NOVAKOVIĆ NATALIJA
NOVAKOVIĆ NIKOLA
27 MARTA BR.48 PODGORICA
CRNA GORA
MIŠIĆI BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12/STAN 25
BAR CRNA GORA
BARTULA BAR CRNA GORA
UL.BURDŽINIJEVA 24 BEOGRAD
SRBIJA
NOVAKOVIĆ PETAR
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
144,9
NOVAKOVIĆ RADE
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
470,62
NOVAKOVIĆ RADE
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
ČANJ II
763,11
NOVAKOVIĆ RADOMIR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
715,55
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
NOVAKOVIĆ STANIMIRKA
NOVAKOVIĆ STEVO
NOVAKOVIĆ VASO
NOVAKOVIĆ VASO
NOVAKOVIĆ VELIMIR
OBALA 13.JULA 4/8 BAR CRNA
GORA
20.JULI BR.26 SUTOMORE CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-11,STAN 13 BAR
CRNA GORA
ČANJ
SUTOMORE BAR
ČANJ,MIŠIĆI SUTOMORE BAR
POLJE
BAR CRNA GORA
STARI BAR
177,42
SUTOMORE, MIROŠICA I
78,68
RISTA LEKIĆA D-11
420,8
ČANJ
685,25
ČANJ II
3539,03
POLJE
1953,84
NOVAKOVIĆ VOJISLAV
POLJE BB BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
316,1
NOVAKOVIĆ ŽELJKO
M.TITA BR.24 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 24/14
477,85
NOVAKOVIĆ(BREŽANIN) MILICA
ČANJ SUTOMORE BAR
ČANJ
483,43
DOBRA VODA
92,56
BJELIŠI
320,53
DOBRA VODA
90,53
DOBRA VODA
59,44
JOVANA TOMAŠEVIĆA 3
239,96
BJELIŠI
51,47
GAVRILA PRINCIPA
208,56
AHMETOV BRIJEG
547,37
SUTOMORE, POBRĐE
495,83
POPOVIĆI BB
174,64
SUTOMORE, MIROŠICA II
2494,46
SUTOMORE, MIROŠICA II
210,43
BULEVAR REVOLUCIJE H-24
605,33
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
377,95
ILINO
114,66
NOVALIĆ ISMET
NOVALIĆ LJUTVIJA
NOVALIĆ MUJO
NOVALIĆ RAHMAN
NOVALIĆ REFIK
NOVALIĆ SUKO
NOVČIĆ RADOSAV
NOVIĆEVIĆ SVETISLAV
NOVKOVIĆ SLOBODANKA
NOVKOVIĆ ZORAN
NOVOSAD SLAVICA
NOVOVIĆ MILADIN
NOVOVIĆ MILENKA
NOVOVIĆ ZORAN
NREKOVIĆ NIKOLA
DOBRA VODA,SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA,SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA, SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
UJTIN POTOK,MARIN PLOČA BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
G.PRINCIPA ŽUKOTRLICA BAR
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
NASELJE POBRĐE 216/1
SUTOMORE BAR
POLJE BB BAR CRNA GORA
MIROŠICA 245 SUTOMORE CRNA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
BUL.24.NOVEMBRA H-24/2 BAR
CRNA GORA
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ILINO BB ŠUŠANJ BAR CRNA
GORA
NUHOVIĆ RADMILA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
NUKIČIĆ (STOJANOVIĆ) OLGA
POLJE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
POLJE
459,66
94,66
NUREDINOVSKA INDIRA
NAFTINE ZGRADE 1-2/5 BAR CRNA
GORA
RENA
249,98
NURKOVIĆ DEMA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
324,57
NURKOVIĆ FAIK
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
802,26
NURKOVIĆ MEDO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1279,26
DOBRA VODA
74,78
NURKOVIĆ MUHAMED
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
NURKOVIĆ REDŽEP
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
56,73
NURKOVIĆ SALKO
SUHO POLJE ROŽAJE
POLJE
1007,22
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
243,54
24.NOVEMBRA H-21
60,23
SUTOMORE
2716,84
SUTOMORE
68,49
NUROVIĆ AHMET
OBADOVIĆ STANISLAVA
OBRADOVIĆ ANĐELINA
OBRADOVIĆ ANICA
24.NOVEMBAR H-21 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKO
NASELJE BAR CRNA GORA
OBRADOVIĆ BRANISLAV
ILINO 47 BAR
ILINO 47
77,63
OBRADOVIĆ DESANKA
RENA BR.23 BAR
RENA 23
303,75
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 6
1019,8
OBRADOVIĆ DRAGAN
OBRADOVIĆ GORAN
OBRADOVIĆ GORAN
OBRADOVIĆ LAZAR
OBRADOVIĆ MARKO
OBRADOVIĆ MIHAILO
OBRADOVIĆ MILENKO
OBRADOVIĆ MILISAV
OBRADOVIĆ MIRČETA
OBRADOVIĆ NIKOLA
OMLADINSKA BR.6,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
OBALA IVA NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.10 BAR CRNA
GORA
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
GORA
OBALA IVA NOVAKOVIĆA BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA 22 BAR CRNA GORA
ILINO -L-C KOD BABOVIĆA BAR
CRNA GORA
OBRADOVIĆ RADOJE
V. ROLOVIĆA 17/3 BAR CRNA GORA
OBRADOVIĆ SENKA
V.ROLOVIĆA 22 BAR CRNA GORA
OBRADOVIĆ SVETLANA
24.NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA
1246,89
SUTOMORE, MIROŠICA II
1907,21
BORSKA
122,68
SUTOMORE, ZGRADE
481,23
SUTOMORE
1963,74
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA
ŠUŠANJ
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/15
ILINO
VLADIMIRA ROLOVIĆA
17/3
1069,19
121,42
247,41
124,64
54,49
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
61,66
MAKEDONSKA G-18
524,66
OBRADOVIĆ SVETLANA
OBRADOVIĆ VESNA
24.NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA BR. D12-11 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-21
389,12
RISTA LEKIĆA D12-11
67,85
OBRADOVIĆ VOJISLAV
ILINO 43 BAR CRNA GORA
ILINO
585,89
OBRADOVIĆ VUKAŠIN
BJELIŠI 194 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 194
370,14
OBRADOVIĆ ŽELJKO
ŠUŠANJ BR.45 BAR CRNA GORA
ILINO
360,49
MARŠALA TITA 52
228,58
OBRENOVIĆ ZLATIBOR
MARŠALA TITA BR.52 BAR CRNA
GORA
ODOVIĆ VANJA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
69,62
ODŽIĆ DULJO
ĆURJAN BR.19 OSTROS BAR
MARTIĆI
919,09
ODŽIĆ HALIL
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
694,45
ODŽIĆ IBRAHIM
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
67,9
MALA GORANA
478,81
ODŽIĆ MEHMED
MALA GORANA
BAR
ODŽIĆ MUJO
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
135,15
ODŽIĆ MUSTAFA
VELJE SELO BAR
VELJE SELO
411,41
ODŽIĆ NUHO
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
58,48
ODŽIĆ OMER
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
255,97
ODŽIĆ SELIM
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
385,63
ODŽIĆ SULEJMAN
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
454,3
ODŽIĆ ZEJNEL
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
598,71
OEDEKOVEN HEDIJA
OGNJANOVIĆ (KNEŽEVIĆ) ANKA
OGNJANOVIĆ NOVICA
OJDANIĆ BRANISLAV
OJDANIĆ VESKO
OJDANIĆ VUKOMAN
OJNIK NADA
OMERAGIĆ ALIS
OMERAGIĆ SKENDO
OMERALOVIĆ BEĆIR
PARTIZANSKI PUT 87 A BAR CRNA SUTOMORE, PARTIZANSKI
219,4
GORA
PUT
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
571,36
ILINO
828,49
POŽAREVAČKA 5
207,68
BURTAIŠI .
100,58
24.NOVEMBRA 4
962,11
ILINO(ISPOD ŠINA) BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 30 BAR CRNA
GORA
BURTAIŠI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 4/2 BAR CRNA
GORA
CARA LAZARA BR.104 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR H-23/55 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12/20 BAR CRNA
GORA
MIROVICA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, VINOGRADI H1
98,46
24.NOVEMBRA H23/X/55
614,57
RISTA LEKIĆA D-12
193,95
TOMBA
675,04
OMERALOVIĆ RAHIMA
MILA BOŠKOVICA 8/18 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 8/18
97,06
OMERALOVIĆ TAHIR
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
438,37
OMERBAŠIĆ ĐULIJA
POLJE BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
201,07
ZALJEVO
1091,58
SUTOMORE, NJEGOŠEVA 2
97,92
MAKEDONSKA 17
93,06
MAKEDONSKA 7
171,7
GORNJA ČELUGA
768,33
AHMETOV BRIJEG
117,71
TOPOLICA
469,44
OMERBAŠIĆ FADIL
OMERBAŠIĆ OMER
OMERBAŠIĆ SUADA
OMERBAŠIĆ VASVIJA
OMEROVIĆ NAFIJA
OPAČIĆ DANICA
OPAČIĆ DUŠAN
BOŽIDAR MAGOVCA BR 44 ZAGREB
HRVATSKA
NJEGOŠEVA 2,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.28 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.19/23 BAR CRNA
GORA
G.ČELUGA BAR
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.6 BAR
CRNA GORA
OPANČINA ALEKSANDAR
POŽAREVAČKA 9 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA
260,22
OPANČINA BUDIMIRKA
POŽAREVAČKA 9 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA
224,06
OPANČINA DRAGOMIR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
76,4
POŽAREVAČKA 9
259,28
SUTOMORE, MIROŠICA I
939,86
MILA BOŠKOVIĆA H-12
355,27
OPANČINA DRAGOMIR
OPANČINA GORAN
ORLANDIĆ ALEKSANDAR
POŽAREVAČKA BR.9 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA I,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
ORLANDIĆ ANĐA
SEOCE BAR
SEOCA
54,63
ORLANDIĆ ANĐUŠA
D.SEOCE BAR
SEOCA
174,83
ORLANDIĆ BRANISLAV
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
179,5
ORLANDIĆ DESANKA
BAR SEOCA CRNA GORA
ILINO,IZNAD PRUGE
260,56
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
226,9
24.NOVEMBRA 8-D
195,2
JOVANA TOMAŠEVIĆA 20
631,02
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA BULEVAR REVOLUCIJE C-6
322,52
ORLANDIĆ DIMITRIJE
ORLANDIĆ DOBROSLAV
ORLANDIĆ DRAGAN
ORLANDIĆ DRAGANA
24 NOVEMBAR 8/D BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
CRNA GORA
ORLANDIĆ DRAGICA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
476,43
ORLANDIĆ DUŠAN
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
50,29
ORLANDIĆ ĐUĐA
SEOCE BAR
SEOCA
291,18
ORLANDIĆ GOJKO
ORLANDIĆ GORDANA
J.TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.12
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-
550,65
384,68
BAR CRNA GORA
9/III
ORLANDIĆ JANICA
BJELIŠI BR.21 BAR
BJELIŠI
503,81
ORLANDIĆ JOŠA
BRBOT I ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
198,42
ORLANDIĆ JOVAN
ILINO BB BAR
ILINO
136,71
ORLANDIĆ JOVAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
672,25
ORLANDIĆ MILAN
JEVREJSKA 8 BEOGRAD SRBIJA
ČANJ
56,89
V. ROLOVIĆA BR.24 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
6/1/5
ORLANDIĆ MILO
ORLANDIĆ MILOVAN
ORLANDIĆ NIKOLA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32/ I BAR CRNA
GORA
801,15
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
103,84
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
436,26
ORLANDIĆ NIKOLA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
353,44
ORLANDIĆ NOVICA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
65,01
470,93
ORLANDIĆ PETAR
ORLANDIĆ RADIVOJE
ORLANDIĆ SAVO
ORLANDIĆ SLAVKA
ORLANDIĆ SLAVKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
J. STOJANOVIĆA BR.12 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.26 KULA 3 BAR
5/19
CRNA GORA
24. NOVEMBAR BAR CRNA GORA
NASELJE KOD STAKLARE BAR
CRNA GORA
157,56
VLADIMIRA ROLOVIĆA 4
245,75
24.NOVEMBRA 4/V
211,81
ILINO
1576,21
ORLANDIĆ STANA
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
242,91
ORLANDIĆ STANA
GORNJA SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
236,98
AHMETOV BRIJEG
232,05
ORLANDIĆ UROŠ
AHMETOV BRIJEG BR.42 BAR CRNA
GORA
ORLANDIĆ UROŠ
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
181,71
ORLANDIĆ VELIKA
MAKEDONSKA BR.17 2/19 BAR
MAKEDONSKA 17
166,63
MILA BOŠKOVIĆA H-13
696,46
SEOCA
184,39
MAKEDONSKA F-16
690,36
ORLANDIĆ VLADIMIR
ORLANDIĆ VLADIMIR
ORLANDIĆ VOISLAV
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
GORNJA SEOCA BAR
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
ORLANDIĆ VOJISLAV
V.ROLOVIĆA 26 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 26
77,81
ORLANDIĆ ZARIJA
SEOCA BAR CRNA GORA
SEOCA
402,1
ORLANDIĆ ZARIJA
GORNJA SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
163,76
ORLANDIĆ ŽARKO
POŽAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 1/1
76,61
ORLANDIĆ ŽARKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
352,71
ORLIĆ LJUBICA i ŠĆEKIĆ
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
VLADIMIR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20/45 BAR CRNA
36/II/11
ORLOVIĆ DRAGAN
GORA
465,33
MAKEDONSKA G-20/45
259,34
ORUČEVIĆ VELIJA
M.GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
433,3
OSMANAGIĆ FARUK
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
355,86
OSMANAGIĆ IBRAHIM
RENA BAR CRNA GORA
STARI BAR
757,56
OSMANAGIĆ ILIJAZ
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
OSMANAGIĆ RUŽDIJA
RENA BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
286,15
OSMANOVIĆ ALIJA
VELIKA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
385,82
OSMANOVIĆ HAVA
BJELIŠI III 41 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
118,86
KUNJE
310,95
BJELIŠI 41
395,45
MAKEDONSKA A-1
135,82
OSMANOVIĆ MEHDIJA
OSMANOVIĆ MIRSAD
OSMANOVIĆ RAGIB
VIDIKOVAČKA BB PETOVIĆA
ZABIO,KUNJE CRNA GORA
BJELIŠI BR.41 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1,SP. VI, ST.27
BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
676,42
OSMANOVIĆ SAFET
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
296,03
OSMANOVIĆ ŠABAN
V.GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
189,31
OSMANOVIĆ ŠABAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
466,15
OSTOJIĆ ANĐELINA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
105,78
SUTOMORE, ZGRADE
352,21
SUTOMORE, GORELAC
723,43
SUTOMORE, POBRĐE 142
568,46
OSTOJIĆ ANTO
OSTOJIĆ BOŽIDAR
OSTOJIĆ DANILO
NASELJE ZGRADE 1 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA BAR CRNA GORA
POBRĐE BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
OSTOJIĆ DRAGAN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, ZGRADE
3367,28
OSTOJIĆ ĐORĐE
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
739,06
OSTOJIĆ ĐORĐIJE
BRCA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
754,43
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
549,9
OSTOJIĆ ĐURO
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
CRNA GORA
OSTOJIĆ ILIJA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
245,11
OSTOJIĆ JOVO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
259,51
BULEVAR REVOLUCIJE 21
193,73
OSTOJIĆ KRSTO
BUL REVOLUCIJE BR.21 BAR CRNA
GORA
OSTOJIĆ MIJAJLO
ŠUŠANJ BR.109 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
196,11
OSTOJIĆ MILE
POLJE BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-21
405,11
SUTOMORE, MIROŠICA I
652,82
SUTOMORE, RUTKE
537,63
OSTOJIĆ NENAD
OSTOJIĆ NIKOLA
MIROŠICA I SUTOMORE,BAR
CRNA GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
OSTOJIĆ PAVLE
OSTOJIĆ RADMILA
SAVE KOVAČEVIĆA 64 PODGORICA
CRNA GORA
SAVE KOVAČEVIĆA BR.64
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
466,7
SUTOMORE, RUTKE
887,98
OSTOJIĆ RAJKO
RUTKE 99 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 99
168,06
OSTOJIĆ SLAĐANA
J. TOMAŠEVIĆA 9 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
149,96
OSTOJIĆ TATJANA
M.TITA 32 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
127,53
OSTOJIĆ VOISLAV
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
105,84
OSTOJIĆ ZDRAVKO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POD ZGRADOM
2233,04
OSTOJIĆ ZORAN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
219,95
MILA BOŠKOVIĆA 8
81,74
OSTOJIĆ ZORAN
MILA BOŠKOVIĆA 8 BAR CRNA
GORA
OSTOJIĆ ŽELJKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
376,25
OTAŠEVIĆ MILOJKA
OMLADINSKA BR.12 ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 12
564,57
OTAŠEVIĆ SLOBO
BJELIŠI 102 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 102
769,41
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5
398,77
BJELIŠI BB
887,14
OTAŠEVIĆ ZDRAVKO
PAČARIZ BEKRIJA
J.TOMAŠEVIĆA E-5/6 BAR CRNA
GORA
BOJEVIĆI,RASADNIK BB BIJELO
POLJE CRNA GORA
PAČARIZ MIRSAD
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1418,88
PAČARIZ NIHAD
POLJE BAR CRNA GORA
ČELUGA
150,97
SUTOMORE, POBRĐE BB
9850,05
ŠUŠANJ, MRČELE
524,79
PAJKOVIĆ GORAN
PAJOVIĆ BOŽIDAR
PAJOVIĆ BOŽIDAR
POBRĐE BB SUTOMORE,BAR CRNA
GORA
MRČELE ŠUŠANJ BAR
VINOGRADI H-1 SUTOMORE CRNA SUTOMORE, VINOGRADI H-
319,25
GORA
1
PAJOVIĆ DANILO
SEOCA BAR
SEOCA
232,82
PAJOVIĆ LUKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
158,32
PAJOVIĆ MARIJA
SEOCA BAR
SEOCA
420,95
PAJOVIĆ MILICA
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
249,59
SEOCA BAR
SEOCA
281,14
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
283,9
SEOCA
237,02
PAJOVIĆ MILICA
PAJOVIĆ RAJKO
PAJOVIĆ RISTO
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
SEOCA
BAR
PAJOVIĆ SLAVKO
BJELIŠI BR. 193 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 193
461,46
PAJOVIĆ STANISLAVA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
110,9
PAJOVIĆ TOMISLAV
RUTKE BR.235 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 235
68,18
PAJOVIĆ VASKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
257,34
PAJOVIĆ VIDO
DONJA SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
300,01
PAJOVIĆ VUKAŠIN
POPOVIĆI,POD KURILO BAR
POPOVIĆI
759,68
PAJOVIĆ ZORAN
R.LEKIĆA C-1 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
98,83
PALADIN MIHAILO
PRVOBORAC BAR CRNA GORA
ZGRADA PRVOBORCA
75,97
PALADIN ANICA
TOMBA BAR
TOMBA
311,81
PALADIN BERTO
ILINO 230 BAR CRNA GORA
ILINO
231,7
PALADIN JAKOV
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
171,19
PALADIN MATIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
267,86
PALADIN MILO
GORNJI ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
1456,4
24.NOVEMBRA H-23
347,16
24.NOVEMBRA H-23
332,99
ILINO 234
139,83
MAKEDONSKA 5/12
168,51
PALADIN MIROSLAV
PALADIN MIROSLAV
PALADIN NIKO
PALADIN TAMARA
BUL REVOLUCIJE 2/4 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-23, ST.51 BAR
CRNA GORA
ILINO BR.234 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.5/12 BAR CRNA
GORA
PALANGIĆ ADNAN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
203,29
PALANGIĆ AGNAN
STARI BAR BAR
STARI BAR
465,83
PALANGIĆ MUNIRA
STARI BAR BAR
TOMBA
150,33
PALANGIĆ NURIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
119,29
PALANGIĆ ZUHRA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
171,21
RISTA LEKIĆA D-12/V/19
550,97
MILA DAMJANOVIĆA BB
89,73
POŽAREVAČKA L-B/47
218,22
PALANGIĆ(MUŠOVIĆ) KADIRA
PALATINUŠ MIRA
PALIBRK MIROSLAVA
R.LEKIĆA D-12, V SPRAT ST.19
BAR
M.DAMJANOVIĆA BB BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAMELA B 47 BAR
CRNA GORA
PALIJA SONJA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
1093,05
PALIKUĆA STEVO
TOMBA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9
388,48
ILINO
701,17
DONJI MURIĆI
218
MURIĆI
123,31
24.NOVEMBRA
433,08
TOMBA
536,73
PALIŠČUK VLADIMIR
PALJEVIĆ ALTANA
PALJEVIĆ BAJRAM
PALJEVIĆ BECIR
PALJEVIĆ BEĆIR (SULTANA)
ŠUŠANJ 122B
BAR CRNA
GORA
DONJI MURIĆI BAR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
24.NOVEMBRA BR.8 D/105
BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA BR.17 BAR CRNA
GORA
PALJEVIĆ ĆAZIM
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
329,34
PALJEVIĆ DŽEMAL
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
MURIĆI
123,16
PALJEVIĆ ENVER
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
MURIĆI
118,89
DONJI MURIĆI
PALJEVIĆ ETEM
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
PALJEVIĆ HUSEIN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
PALJEVIĆ ISEN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
MURIĆI
144,01
PALJEVIĆ JUSUF
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
MURIĆI
489,62
PALJEVIĆ METO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
PALJEVIĆ MUJO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
370,93
PALJEVIĆ MUSA
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
MURIĆI
244,33
PALJEVIĆ OSMAN
DONJI MURIĆI BAR
ZUPCI
430,02
PALJEVIĆ RAMO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
534,66
PALJEVIĆ REDŽEP
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
251,83
PALJEVIĆ RIZO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
286,47
PALJEVIĆ SELJATIN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
675,87
PALJEVIĆ SELJATIN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
76,78
DONJI MURIĆI
669,52
PALJEVIĆ SULJO
DONJI MURIĆI,ŠESTANI BAR
CRNA GORA
PROPATIŠTA
DONJI MURIĆI
PROPATIŠTA
DONJI MURIĆI
PROPATIŠTA
230,36
698,14
848,66
PALJEVIĆ TAHIR
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
248,68
PALJEVIĆ ZAIM
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
138,62
PALJEVIĆ ZENEL
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
142,05
DONJI MURIĆI
1215,54
PALJEVIĆ ZUKA
D.MURIĆI ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
PALJEVIĆ(PEROČEVIĆ) FATIMA
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
TOMBA
682,01
PALJOKIĆ VINKO
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
279,09
24.NOVEMBRA G-18/II/12
392,43
PANIĆ MILORAD
MAKEDONSKA G-18 II/12 BAR
CRNA GORA
PANIĆ VIOLINA
ZAGRAĐE BR.57 SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE BR.57
283,61
PANTELIĆ MIODRAG
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 60
252,69
PANTIĆ PAVLE
SUVI POTOK BAR CRNA GORA
SUTOMORE, SUVI POTOK
944,73
PANTOVIĆ ILIJA
M.TITA BR.48 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 15
129,54
POLJE 82 BAR CRNA GORA
POLJE 81
538,78
POŽAREVAČKA 1
409,52
BJELIŠI
863,11
PANTOVIĆ RADE
PANTOVIĆ RADOJICA
PANTOVIĆ RADOMIR
POŽAREVAČKA BR.1 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BB,IZA PIJACE BAR CRNA
GORA
PANTOVIĆ RADOSAV
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
111,14
PANTOVIĆ VUKSAN
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
122,24
BJELIŠI
91,56
PANTOVIĆ ZLATANA
MALO POLJE BIJELO POLJE CRNA
GORA
PAPAN DRAGAN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
696,25
PAPAN LJILJANA
PODNEHAJ SUTOMORE BAR
POD NEHAJ
330,44
PAPAN MILO
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
1021,2
RATAC
1068,76
KUNJE, BUŠAT
3245,56
SUTOMORE, GORELAC BB
463,73
POLJE 24
355,99
PAPAN NIKOLA
PAPAN PERO
PAPAN VIDO
RUTKE BB,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
BUŠAT,UTJEHA BAR CRNA GORA
GORELAC BB,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
PAPAN ZORAN
POLJE BAR
PAPIĆ MILORAD
BUČJE BB PRIBOJ
PARUBAJ HILJA
POLJE BAR CRNA GORA
PASKOVIĆ ZRINKO
PAŠIĆ RANKO
PAVIĆ LJILJANA
GLAVICOM
855,91
POLJE
610,32
JOVANA STOJANOVIĆA 2
404,14
DONJA ČELUGA
124,9
ILINO BAR
ILINO
847,81
MAKEDONSKA G-20 BAR
MAKEDONSKA G-20
371,41
ČANJ MASLINJAK
247,31
J.STOJANOVIĆA
BR.2 BAR CRNA
GORA
DONJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
PAUNOVIĆ GVOZDEN
PAUNOVIĆ VESELINKA
DOBRA VODA, POD
MASLINJAK BB,ČANJ BAR CRNA
GORA
PAVIĆEVIĆ BRANKICA
BJELIŠI 35 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 35
299,55
PAVIĆEVIĆ BRANKO
RENA 8 BAR CRNA GORA
STARI BAR
336,7
PAVIĆEVIĆ DUŠKA
RENA 32 BAR CRNA GORA
RENA
143,85
PAVIĆEVIĆ ĐORĐIJE
BJELIŠI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
766,1
BJELIŠI
221,1
POPA DUKLJANINA
338,7
RISTA LEKIĆA D-10
240,29
BJELIŠI
1489
BJELIŠI
298,77
MAKEDONSKA E-13
464,98
POPOVIĆI
66,59
24.NOVEMBRA 4
181,11
POPOVIĆI
119,96
PAVIĆEVIĆ LAZAR
PAVIĆEVIĆ LEONARDA
PAVIĆEVIĆ LJILJANA
PAVIĆEVIĆ MILICA
PAVIĆEVIĆ MLAĐAN
PAVIĆEVIĆ PERO
PAVIĆEVIĆ PREDRAG
PAVIĆEVIĆ RADOJKA
PAVIĆEVIĆ RISTO
24 NOVEMBAR
00 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 9 BAR CRNA
GORA
IVANA MILUTINOVIĆA BB ULCINJ
CRNA GORA
IZNAD PRUGE,BJELIŠI 36 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.4 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI
BAR CRNA GORA
PAVIĆEVIĆ SANDRA
J.TOMAŠEVIĆA 49 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
118,45
PAVIĆEVIĆ SONJA
MARŠALA TITA 21 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 21
134,33
PAVIĆEVIĆ VASILIJE
BJELIŠI 37B BAR CRNA GORA
BJELIŠI 37/B
339,09
JOVANA TOMAŠEVIĆA
123,67
MAKEDONSKA F-16
299,7
BJELIŠI 37-A BAR CRNA GORA
BJELIŠI 37/A
150,22
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
24 NOVEMBAR BR.10 BAR CRNA
10/III
PAVIĆEVIĆ VASILISA
PAVIĆEVIĆ VLADIMIR
PAVIĆEVIĆ VLADIMIR
PAVIĆEVIĆ ZORKA
PAVIĆEVIĆ(MIJOVIĆ) BRANKA
PAVIĆEVIĆ(NEDELJKOVIĆ)
MIRJANA
PAVIĆEVIĆ(VRBICA) BOSILJKA
J.TOMAŠEVIĆA 49 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
GORA
RENA BAR CRNA GORA
BJELIŠI
BR.53 BAR CRNA GORA
275,64
BJELIŠI
529,25
RENA 15
150,47
BJELIŠI
398,59
PAVLIĆEVIĆ RUŽICA
ILINO 176/B BAR
ILINO
195,09
PAVLIĆEVIĆ ZEFA
TOMBA BAR
TOMBA
167,72
PAVLOVIĆ (KNEŽEVIĆ) VELIKA
ILINO 95 BAR CRNA GORA
PAVLOVIĆ ALEKSANDAR
PAVLOVIĆ ANICA
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 VI
SPRAT,STAN 36 BAR
POPA DUKLJANINA 1/9
2A/II
906,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
73,26
RISTA LEKIĆA D-12
507,96
PAVLOVIĆ ANTO
TOMBA BAR CRNA GORA
MIROVICA
200,85
PAVLOVIĆ ANTO
GORNJE ZALJEVO BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
935,09
ILINO
93,37
RISTA LEKIĆA I-29
393,15
POPA DUKLJANINA 2A
241,24
PAVLOVIĆ BLAGOTA
PAVLOVIĆ BOŽIDAR
PAVLOVIĆ CVETKO
24.NOVEMBAR 12-D
BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-29 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 2A STAN 9
BAR CRNA GORA
PAVLOVIĆ CVETKO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
80,63
PAVLOVIĆ DANICA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
358,91
UTJEHA MAŽURICA
291,11
POLJE
270,8
PAVLOVIĆ DANICA
PAVLOVIĆ DEJAN
PAVLOVIĆ DEJAN
UTJEHA,MAŽURICA BB BAR CRNA
GORA
KOD VETERINARSKE
STANICE,POLJE BAR CRNA GORA
NOVI PRISTAN BB BAR CRNA
ŠUŠANJ, RIJEKA
GORA
ŽELJEZNICA
783,22
PAVLOVIĆ DIMITRIJE
POLJE 26 BAR CRNA GORA
POLJE
1009,6
PAVLOVIĆ DRAGIĆ
MARŠALA TITA 17 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
222,74
RISTA LEKIĆA D-12
271,64
PAVLOVIĆ DUŠAN
R.LEKIĆA D-12 II/21 BAR CRNA
GORA
PAVLOVIĆ ĐURO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
324,49
PAVLOVIĆ JELENA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO
167,81
PAVLOVIĆ JOVANKA
24.NOVEMBAR 8D BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
420,71
PAVLOVIĆ LUKA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
253,09
PAVLOVIĆ MARKO
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
265,99
PAVLOVIĆ MARKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
106,71
PAVLOVIĆ MARKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
653,31
PAVLOVIĆ MIODRAG
R. LEKIĆA D-12 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
183,09
PAVLOVIĆ NADE I BRANKA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
84,62
SUTOMORE (PAPANI)
135,32
PAVLOVIĆ NEDELJKA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
PAVLOVIĆ NIKOLA
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
950,76
PAVLOVIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ 111 BAR CRNA GORA
ILINO
711,01
STARI BAR
83,93
PAVLOVIĆ PAVLE
PODGRAD,STARI BAR BAR CRNA
GORA
PAVLOVIĆ PETAR
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
342,32
PAVLOVIĆ STEVO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
GORNJE ZALJEVO
2539,2
PAVLOVIĆ STJEPA
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
131,86
RISTA LEKIĆA D-12
422,06
BORSKA 7/39
56,54
PAVLOVIĆ SVETLANA
PAVLOVIĆ VIDOSAVA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
BORSKA BR.7
BAR CRNA
GORA
PAVLOVIĆ ZEFA
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
867,06
PAVLOVIĆ ZEFA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
105,31
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
381,35
KUNJE BB
228,5
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5
89,09
PAVLOVIĆ ZVONIMIR
PAVLOVIĆ ŽIVOTA
PAVLOVIĆ(CAVIĆ) NEVENKA
KARAĐORĐEVA 29/1 VALJEVO
SRBIJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5 BAR
CRNA GORA
PAVLOVIĆ(MARĐOKIĆ) JELENA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
285,89
PAVOVIĆ IVO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
458,16
ŠUŠANJ (CAREVIĆI)
400,72
ILINO
632,43
ŠUŠANJ
58,49
PAVOVIĆ MARA
PAVOVIĆ TOMISLAV
PAVOVIĆ TONKA
DONJI ŠUŠANJ
BR.33 BAR
ŠUŠANJ BAR
GORNJI ŠUŠANJ 1 BAR CRNA
GORA
PECIĆ ANA
POŽAREVAČKA 7 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
694,75
PECOVIĆ DILJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
363,14
PECOVIĆ DILJA
ILINO BAR
ILINO
341,63
PECOVIĆ DUŠAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
138,31
PECOVIĆ ĐERĐA
LIVARI ŠESTANI BAR
LIVARI
78,06
PECOVIĆ JOZO
PODGRAD BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD 61
158,87
PECOVIĆ LEKA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
260,92
PECOVIĆ LJUBO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
1432,24
PECOVIĆ MARIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
177,28
ZALJEVO
522,83
POLJE
64,8
PECOVIĆ MARKO
PECOVIĆ PAVLE
ZALJEVO
BAR CRNA GORA
KOD DUVANSKE STANICE BB
POLJE BAR
PECOVIĆ ROZA
BRBOT STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR 12
125,35
PEČURICA ALEKSANDAR
ILINO BR.52 BAR CRNA GORA
ILINO 52
65,29
MAKEDONSKA 17
518,26
TRNOVO
598,72
MILA BOŠKOVIĆA H-12/32
215,69
SUTOMORE, ZGRADE
327,61
PEČURICA BRANKO
PEČURICA DUŠAN
PEČURICA ĐURO
MAKEDONSKA 17/6A BAR CRNA
GORA
TRNOVO BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
PEČURICA IKAČA
TRNOVO BAR CRNA GORA
PEČURICA ILIJA
TRNOVO BAR CRNA GORA
PEČURICA LJUBO
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE CRNA GORA
BRANKA ČALOVIĆA
3/18
304,31
SUTOMORE, GOLO BRDO
251,85
PEČURICA MILO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
548,33
PEČURICA MIŠKO
POLJE BR.13 BAR CRNA GORA
POLJE 13
1871,11
POPA DUKLJANINA 2
288,01
PEČURICA PAVLE
POPA DUKLJANINA 2/15 BAR CRNA
GORA
PEČURICA PERO
TRNOVO BAR CRNA GORA
TRNOVO
185,79
PEČURICA STANA
TRNOVO BAR CRNA GORA
TRNOVO
165,15
PEČURICA TOMO
TRNOVO BAR CRNA GORA
TRNOVO
126,47
PEČURICA VELIŠA
V.ROLOVIĆA 24 BAR CRNA GORA
PEČURICA VJOLCA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA .
226,35
TRNOVO BAR CRNA GORA
TRNOVO
141,32
24.NOVEMBRA
1063,77
PEČURICA VLADIMIR
PEČURICA VOJISLAV
MAKEDONSKA F 17 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
10/24/V
463,63
PEČURICA VOJISLAV
TRNOVO BAR CRNA GORA
TRNOVO
304,88
PEJAKOVIĆ ANKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
194,3
PEJAKOVIĆ BOŽO
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
125,75
PEJAKOVIĆ LJUBO
POLJE BAR
POLJE
416,91
PEJAKOVIĆ MARKO
ANTA ĐEDOVIĆA BR.18
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
ŽUKOTRLICA 18
562,02
PEJAKOVIĆ SLAĐANA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
527,59
PEJAKOVIĆ VINKA
POLJE BAR
POLJE
322,19
PEJAKOVIĆ VOJISLAV
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
BJELIŠI
375,27
PEJAKOVIĆ(POPOVIĆ) ROSE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
201,73
PEJANOVIĆ ANKA
V.ROLOVIĆA 42 BAR CRNA GORA
ILINO
268,07
PEJANOVIĆ DRAGO
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
189,5
PEJANOVIĆ MARKO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
164,85
PEJANOVIĆ MILOŠ
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
51
ŠUŠANJ 52 BAR
ILINO
250,56
LIMLJANI
321,42
PEJANOVIĆ VELIMIR
PEJANOVIĆ VOJISLAV
B.REVOLUCIJE
BR.2 BAR CRNA
GORA
PEJANOVIĆ ZLATKO
GLUHO DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
146,66
PEJOVIĆ (VUJOVIĆ) SLAVICA
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
BORSKA
503,07
PEJOVIĆ ANĐELKO
ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
120,38
24.NOVEMBRA 16-D
407,72
PEJOVIĆ DRAGA
24.NOVEMBAR 16 D BAR CRNA
GORA
PEJOVIĆ DRAGICA
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
173,76
PEJOVIĆ MARKO
ILINO BR.38 BAR
ILINO 38
333,65
PEJOVIĆ MILANKO
POLJE 16B BAR CRNA GORA
POLJE IV/16B
208,68
PEJOVIĆ MILICA
JNA 199 BJELIŠI BAR
BULEVAR JNA 199
147,34
MILA BOŠKOVIĆA 18
144,99
ŠUŠANJ
496,02
JOVANA STOJANOVIĆA F1
252,89
VIRPAZAR BB
54,02
ŠUŠANJ
1184,77
BJELIŠI
57
PEJOVIĆ NEBOJŠA
PEJOVIĆ NEĐELJKO
PEJOVIĆ PREDRAG
PEJOVIĆ RADOVAN
PEJOVIĆ SAVO
PEJOVIĆ SLAVKO
MILA BOŠKOVIĆA 18 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ 36 BAR CRNA GORA
JOVANA STOJANOVIĆA F1 BAR
CRNA GORA
VIRPAZAR BR.28/B BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-11,VI SPRAT ST.28
BJELIŠI
BAR
BR.197 BAR CRNA
GORA
PEJOVIĆ SONJA
BJELIŠI BAR
MARŠALA TITA 25
241,7
PEJOVIĆ SPASOJE
STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
86,89
BJELIŠI
662,36
PEJOVIĆ STEVAN
PEJOVIĆ VESKO
PEJOVIĆ ZORKA
OBALA 13 JULA BR.6/4 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
CRNA GORA
16/VI
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
256,46
949,87
PEJOVIĆ(GRGUR) SVJETLANA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ST.10 BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
133,46
PEJOVIĆ(MARKOVIĆ) MILICA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
176,15
PEJOVIĆ(PAVLIČIĆ) BOSILJKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 197
85,52
PEKIĆ PETAR
LIVARI BAR CRNA GORA
LIVARI
58,69
PEKIĆ ALEKSA
ŠUŠANJ 78 B BAR
SUTOMORE, GOLO BRDO
933,5
PEKIĆ ANDRIJA
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
492,12
PEKIĆ ANĐE
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
KRNJICE
90,76
PEKIĆ DRAŠKO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
411,99
ILINO
590,49
PEKIĆ ĐOKO
ILINO 154 ŠUŠANJ,BAR CRNA
GORA
PEKIĆ ĐURO
MAROVIĆI BAR
MAROVIĆI
51,96
PEKIĆ ĐURO
ŠUŠANJ BAR
ILINO
435,34
PEKIĆ ĐURO
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI G.BRISKA
224,41
69,63
PEKIĆ ILINKA
PEKIĆ IVO
PEKIĆ JASMINA
PEKIĆ JELENA
DRAČEVICA VIRPAZAR BAR
BJELIŠI
J.TOMAŠEVIĆA BR.32/43 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
CRNA GORA
32/43
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 119
545,4
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
87,31
BULEVAR REVOLUCIJE C-6 BAR
CRNA GORA
232,88
PEKIĆ JELENA
BORSKA 22 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20
104,85
PEKIĆ JOVAN
ZADARSKA 14/II BEOGRAD
KRNJICE
262,86
PEKIĆ KOLJA
ŠUŠANJ BR.84 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
812,55
LIVARI
547,62
PEKIĆ LENA
GORNJA BRISKA ŠESTANI,BAR
CRNA GORA
PEKIĆ LJUCA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
228,08
PEKIĆ MARKO
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
711,19
MILA BOŠKOVIĆA H-11
231,04
PEKIĆ MILORAD
24.NOVEMBRA 16 D BAR CRNA
GORA
PEKIĆ MIODRAG
BORSKA BR.1 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
894,17
PEKIĆ MIODRAG
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
439,49
PEKIĆ MIRJANA
ILINO 150 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
267,76
PEKIĆ MITAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1139,49
PEKIĆ NADA
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
129,77
PEKIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ 78 A BAR CRNA GORA
ILINO
248,33
PEKIĆ PALINA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
238,65
PEKIĆ PRENCA
GORNJA BRISKA ŠESTANI BAR
LIVARI
622,89
JOVANA STOJANOVIĆA
223,43
ILINO
367,29
PEKIĆ SRĐAN
PEKIĆ STJEPA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.69 BAR
PEKIĆ TOMISLAV
BULEVAR REVOLUCIJE BR.9 BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 9
117,83
PEKIĆ VELIMIR
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
273
PEKIĆ VOJKA
DRAČEVICA VIRPAZAR BAR
BJELIŠI
80,47
PEKIĆ VUJADIN
G.KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
98,38
PEKIĆ ZEFA
VELIKI OSTROS BAR
JOVANA STOJANOVIĆA 4
200,91
PEKIĆ ZORAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
217,43
PEKIĆ ŽARKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
365,2
MILA BOŠKOVIĆA 18
321,61
PEKIĆ(LEKOVIĆ) ROSA
MILA BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
PEKIĆ(ORLANDIĆ) MILOSAVA
BJELIŠI 40 BAR
BJELIŠI
417,84
PEKOVIĆ ALIL
DABEZIĆI BB BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
154,07
PEKOVIĆ HALIL
DABEZIĆI PEČURICE BAR
DABEZIĆI
1400,28
PEKOVIĆ HASAN
DABEZIĆI BAR
DABEZIĆI
181,13
SUTOMORE, VUKA
PEKOVIĆ MANOJLO
V.KARADŽIĆA 6 SUTOMORE BAR
PEKOVIĆ MILOVAN
GORELAC 145 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC 145
205,97
PEKOVIĆ MIRJANA
NIŠICE 73 BAR
NIŠICE 70
129,49
PEKOVIĆ MIROSLAVA
BORSKA 6/VI BAR
BORSKA 6
354,45
PEKOVIĆ RAMO
DABEZIĆI BAR
DABEZIĆI
144,65
ŠUŠANJ
449,15
GORNJA ČELUGA
319,93
PEKOVIĆ SLAVKO
PEKOVIĆ ZAIM
PELEVIĆ BORISLAV
PELIČIĆ MIRKO
B.ČALOVIĆA
BR.3 BAR CRNA
GORA
MALI MIKULIĆI BAR CRNA GORA
J TOMAŠEVIĆA
BR. 40 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.6 LAM.1 BAR
CRNA GORA
KARADŽIĆA G1/I/6
JOVANA TOMAŠEVIĆA
40/II
86,88
351,45
24.NOVEMBRA 6
484,11
PELIČIĆ VOJISLAV
NEHRUOVA 83 BEOGRAD
RATAC 6
358,61
PELINKOVIĆ AHMED
MALA GORANA 37 BAR CRNA GORA
PELINKOVIĆI
343,99
PELINKOVIĆ ALIJA
MALA GORANA BR.37 BAR
PELINKOVIĆI
177,6
PELINKOVIĆ BEĆIR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
1238,21
PELINKOVIĆ ĆAZIM
SUMINA,TOMBA BAR CRNA GORA
PELINKOVIĆI
1353,33
PELINKOVIĆ DINO
PELINKOVIĆI OSTROS CRNA GORA
PELINKOVIĆI
1471,8
PELINKOVIĆ JUNUS
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
51,88
PELINKOVIĆ MURAT
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
384,21
PELINKOVIĆ MUSA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
188,01
ZALJEVO TOČKOVI
138,99
PELINKOVIĆI
550,17
PELINKOVIĆ MUSA
PELINKOVIĆ MUSTAFA
TOČKOVI,ZALJEVO BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆ OMER
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
512,07
PELINKOVIĆ RUŽDIJA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
536,81
PELINKOVIĆ SELIM
KAMENIČKI MOST BAR
PELINKOVIĆI
75,4
PENDO ĐORĐINA
ŠUŠANJ BAR
ILINO
323,06
STARI BAR PODGRAD
204,35
PEPDJONOVIĆ BILJANA
ST.BAR, PODGRAD B.B. BAR CRNA
GORA
PEPĐONOVIĆ ANTO
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
538,29
PEPĐONOVIĆ DILJA
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
168,26
PEPĐONOVIĆ DILJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
86,64
PEPĐONOVIĆ DRAGAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 27
396,93
PEPĐONOVIĆ ĐERĐA
ŠUŠANJ BAR
ILINO
522,04
PEPĐONOVIĆ JOSIP
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 27
377,79
PEPĐONOVIĆ KOLJA
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
746,58
PEPĐONOVIĆ LJORO
GORNJA ČELUGA POLJE BAR
GORNJA ČELUGA 31
201,52
PEPĐONOVIĆ LJUBO
POLJE BAR CRNA GORA
ČELUGA
395,07
ŠUŠANJ
1298,37
PEPĐONOVIĆ LJUVIC
ŠUŠANJ, GROMANIĆI BAR CRNA
GORA
PEPĐONOVIĆ MARKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
101,34
PEPĐONOVIĆ MATIJA
BELVEDER STARI BAR CRNA GORA
STARI BAR (BAUKOVO)
54,92
PEPĐONOVIĆ NIKOLA
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
833,6
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
383,29
TEJANI
831,02
PEPĐONOVIĆ NIKOLA
PEPĐONOVIĆ PAVLE
ŠUŠANJ, GROMANIĆI BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ,ČAČKE BB BAR CRNA
GORA
PEPĐONOVIĆ PAVLE
TEJANI BAR CRNA GORA
TEJANI
93,91
PEPĐONOVIĆ SIMO
ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
3634,18
PEPĐONOVIĆ SIMO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
353,12
PEPĐONOVIĆ TOMO
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
422,1
PEPĐONOVIĆ TONE
TEJANI OSTROS BAR
TEJANI
575,34
PEPĐONOVIĆ TONE
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
415,9
PEPĐONOVIĆ TONKA
ČELUGA BAR
STARI BAR, KURILO
204,68
PEPĐONOVIĆ ZEFA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 34
188,24
PEPELJAK HALIL
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
119,97
PEPELJAK ISMET
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
127,47
PEPELJAK REDŽEP
VELIKI PIJESAK BAR CRNA GORA
DUBRAVA, BIŠTINE
722,11
STARI BAR PODGRAD
264,37
RISTA LEKIĆA I-28
428,21
PEPIĆ ISMET
PEPIĆ DŽEVAD
ST.BAR,PODGRAD BR. 107 BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBAR 12/2 BAR CRNA
GORA
PEPIĆ HIVZO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
373,04
PEPIĆ ISMAJL
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD 107
242,3
PEPIĆ ISMET
ZGRADA I/28 TOPOLICA II BAR
RISTA LEKIĆA I-28
711,25
PEPIĆ MILAN
BJELIŠI 165 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 165
138,19
24.NOVEMBRA 12/2
316,33
DOBRA VODA
71,08
PEPIĆ NEDŽAD
PEPIĆ RAMIZ
24.NOVEMBRA 12/2 BAR CRNA
GORA
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
PEPIĆ SPAHO
BJELIŠI 57 BAR
BJELIŠI 57
116,03
PEPIĆ ZORAN
BORSKA 8 BAR
BORSKA
1565,51
PERAJKOVIĆ IVANKA
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ, PERAJKOVIĆI
328,13
PERAK IVICA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
172,12
PERANOVIĆ MATIJA
OMLADINSKA BR.2 ŠUŠANJ BAR
ŽUKOTRLICA
1101,04
PERAŠEVIĆ ADEM
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
299,88
MALI OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
209,29
OSTROS
957,48
OSTROS
204,96
PERAŠEVIĆ ALIJA
PERAŠEVIĆ AVDUL
PERAŠEVIĆ BRAHIM
PERAŠEVIĆI BR.13 OSTROS CRNA
GORA
PERAŠEVIĆI BR.30 MALI OSTROS
CRNA GORA
PERAŠEVIĆ ĆAMIL
PERAŠEVIĆI BR.22 OSTROS BAR
MALI OSTROS
195,45
PERAŠEVIĆ DŽAFER
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS
65,54
PERAŠEVIĆ ELEZ
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
299,26
PERAŠEVIĆ GANIJA
MALI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
170,15
PERAŠEVIĆ HAJDAR
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
316,4
PERAŠEVIĆ HALIL
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
986,05
OSTROS
142,61
PERAŠEVIĆ HASAN
PERAŠEVIĆI 13 VELIKI OSTROS
BAR
PERAŠEVIĆ HASAN
PERAŠEVIĆI OSTROS BAR
OSTROS
245,13
PERAŠEVIĆ HASAN
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
209,13
PERAŠEVIĆ HASIM
PERAŠEVIĆI BR.14 OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
187,7
PERAŠEVIĆ ISO
OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
92,17
PERAŠEVIĆ JUNUZ
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
379,03
PERAŠEVIĆ JUNUZ
PERAŠEVIĆI BAR CRNA GORA
OSTROS PERAŠEVIĆI
141,4
PERAŠEVIĆ JUSUF
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
543,3
PERAŠEVIĆ KASEM
PERAŠEVIĆI OSTROS CRNA GORA
OSTROS
983,23
PERAŠEVIĆ MUHO
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
1488,67
PERAŠEVIĆ RAMAZAN
OSTROS BAR CRNA GORA
OSTROS
277,04
PERAŠEVIĆ REDŽEP
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
501,95
PERAŠEVIĆ RIZO
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
471,63
PERAŠEVIĆ RIZO
PERAŠEVIĆI 16 VELIKI OSTROS
BAR
VELIKI OSTROS
941,86
PERAŠEVIĆ SALJO
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
315,71
PERAŠEVIĆ SMAJL
MALI OSTROS OSTROS BAR
MALI OSTROS
649,52
PERAŠEVIĆ SMAJL
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
50,47
OSTROS
808,21
OSTROS
172,75
PERAŠEVIĆ TAHIR
PERAŠEVIĆ TAHIR
MALI OSTROS
OSTROS BAR
PERAŠEVIĆI 19 VELIKI OSTROS
BAR
PERAŠEVIĆ TAIP
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
203,66
PERAZIĆ ADEM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
128,48
PERAZIĆ ADŽIJA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
362,26
AHMETOV BRIJEG BB BAR
AHMETOV BRIJEG
236,94
MARŠALA TITA C-4/7
435,37
PERAZIĆ BATRIĆ
PERAZIĆ BEĆIR
MARŠALA TITAC-4,POTKROVLJE
BAR CRNA GORA
PERAZIĆ BEĆO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
703,57
PERAZIĆ BEĆO
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
495,8
PERAZIĆ BORIVOJE
BJELIŠI BR.129 BAR
BJELIŠI
846,63
PERAZIĆ CUFO
MATGUŠ BR.6 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
491,15
24.NOVEMBRA 16A/55/VII
202,15
BJELIŠI
414,1
VLADIMIRA ROLOVIĆA 24
197,88
PERAZIĆ ĆAZIM
PERAZIĆ DEMO
PERAZIĆ DIMITRIJE
24. NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.24(TRI KULE) BAR
CRNA GORA
PERAZIĆ EMRO
PEČURICE BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
636,77
PERAZIĆ FAZLIJA
RAP BAR CRNA GORA
RAP BB
350,82
PERAZIĆ GAVRO
GODINJE VIRPAZAR BAR
GODINJE
103,1
KOŠTANJICA
213,19
DOBRA VODA
291,49
PERAZIĆ HALIL
PERAZIĆ HALIL
MATGUŠ BR.4 OSTROS CRNA
GORA
DOBRA VODA
BAR
PERAZIĆ HUSO
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
581,15
PERAZIĆ IBRAHIM
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
256,62
PERAZIĆ JUNUZ
ZALJEVO BAR
MARŠALA TITA
163,34
PERAZIĆ JUSUF
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
996,15
PERAZIĆ KOSA
GODINJE VIRPAZAR BAR
GODINJE
106,27
PERAZIĆ MEHMED
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
289,98
PERAZIĆ MEJREMA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
ZALJEVO
71,62
PERAZIĆ MEJREMA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
86,26
GRDOVIĆI
856,73
ZALJEVO
202,69
PERAZIĆ MUHAREM
PERAZIĆ MUJO
PEČURICE,GRDOVIĆI BAR CRNA
GORA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
PERAZIĆ NEZIR
MARGUŠ BR.7 OSTROS CRNA GORA
DOBRA VODA
1240,28
PERAZIĆ OMER
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
700,08
PERAZIĆ OMER
MATGUŠ OSTROS,BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
984,68
PERAZIĆ PERO
GODINJE VIRPAZAR BAR
GODINJE
181,81
PERAZIĆ RAMO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
167,46
MILA BOŠKOVIĆA 6/II
69,68
PERAZIĆ REFIKA
MILA BOŠKOVIĆA 6 BAR CRNA
GORA
PERAZIĆ SABAJETIN
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 21
495,75
PERAZIĆ SAFET
TOMBA BAR
RISTA LEKIĆA D-12
354,75
PERAZIĆ SANIJA
STARI BAR BAR
RAP
415,15
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
396,34
ZALJEVO
374,83
ST.BAR, PODGRAD
1217,51
AHMETOV BRIJEG
174,3
ST.BAR, PODGRAD
65,86
VELIKI PIJESAK UL. 76
324,82
PERAZIĆ SERVETA
PERAZIĆ SMAIL
PERAZIĆ SULJO
PERAZIĆ SVETOZAR
PERAZIĆ VEBIJA
PERAZIĆ ZAIM
BUL.REVOLUCIJE A-3, IV SPRAT
BAR
SV.IVAN BB DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK UL.76 BAR CRNA
GORA
PERČOBIĆ ALEKSA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
371,08
PERČOBIĆ DANIJEL
TOMBA BAR
TOMBA
164,34
PERČOBIĆ DAVID
TOMBA BAR
TOMBA
205,83
PERČOBIĆ DRAGUTIN
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
336,69
PERČOBIĆ ĐURO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
187,64
PERČOBIĆ ĐURO
ŠUŠANJ,VITIĆI BAR
GURZA
163,38
PERČOBIĆ LEKA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (GORAK)
230,74
PERČOBIĆ MARKO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (GORAK)
366,97
PERČOBIĆ NIKA
GURZA BAR CRNA GORA
GURZA
124,88
PERČOBIĆ NIKOLA
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
402,93
PERČOBIĆ NIKOLA
PERČOBIĆ PAVLE
ŠUŠANJ BR.242 BAR CRNA GORA
PRISTANSKO NASELJE BB BAR
CRNA GORA
SUTOMORE, SAVA
KOVAČEVIĆA
799,96
ŠUŠANJ IZN.TUNELA
605,34
PERČOBIĆ PETAR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
457,3
PERČOBIĆ(GROMANIĆ) JANA
BRCA BR.126 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
234,45
PERČOBIĆ(MEDOVIĆ) MIRA
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, GORNJE ČAČKE
1906,29
PEREZIĆ AHMED
ZALJEVO BAR
DOBRA VODA (NJIVE)
896,08
PEREZIĆ AJKA
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
122,82
PEREZIĆ BEĆIR
MATGUŠ 3 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
530,09
PEREZIĆ FADILJ
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
139,65
PEREZIĆ HALIL
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
571,09
PEREZIĆ MEHMED
GORNJA PODA BAR
DOBRA VODA
168,96
PEREZIĆ MEHMET
MATGUŠ BR.12 OSTROS BAR
KOŠTANJICA
554,21
PEREZIĆ OMER
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (TOČKOVI)
438,44
PEREZIĆ SAID
GRDOVIĆI BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
603,88
JOVANA TOMAŠEVIĆA 6
161,29
PERICIĆ DESANKA
J TOMAŠEVIĆA B-2 /28 BAR CRNA
GORA
PERIČIĆ BEĆO
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
149,69
PERIČIĆ MEHMED
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
653,75
PERIČIĆ MUJO
BRBOT BAR CRNA GORA
SUTOMORE
555,77
PERIČIĆ OSMAN
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
1682,94
PERIČIĆ SADETIN
BRBOT STARI BAR BAR
NOVI BAR
191,59
PERIČIĆ SMAILJ
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
284,25
PERIĆ CVIJA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
341,28
PERIĆ FADIL
ZALJEVO BAR
ZALJEVO BB
934,55
ŠUŠANJ 279
101,96
PERIĆ IVAN
ŠUŠANJ KOD ST.ŠKOLE BAR CRNA
GORA
PERIĆ JELENA
V.ROLOVIĆA BR.16 BAR CRNA GORA
PERIĆ MAMO
ZALJEVO BAR
PERIĆ MARKO
SUVI POTOK SUTOMORE CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/4
416,48
ZALJEVO
224,59
SUTOMORE, SUVI POTOK
357,98
PERIĆ MEHMED
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
418,23
PERIĆ ŠABAN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
UTJEHA
198,12
PERIN MINORIKA
BORISA KIDRICA BEOGRAD
PERIŠIĆ DRAGIŠA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
319,3
PERIŠIĆ DRAGOMIR
STARI BAR BAR
24.NOVEMBRA H-21
622,44
SUTOMORE, SUVI POTOK
415,06
PERIŠIĆ DRAGOŠ
SUVI POTOK,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT
342,9
PERIŠIĆ ĐURO
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
236,48
PERIŠIĆ MILADIN
MAROVIĆI BAR
MAROVIĆI
174,92
PERIŠIĆ PERO
ILINO BR.164 BAR CRNA GORA
ILINO 164
127,64
JOVANA STOJANOVIĆA 6
241,75
MAROVIĆI
375,31
DOBRA VODA
152,25
PERIŠIĆ PETAR
PERIŠIĆ STIPO
PERIŠIĆ VLADIMIR
J.STOJANOVIĆA BR.6 ST.2/I BAR
CRNA GORA
MAROVIĆI ZANKOVIĆI CRNA
GORA
DOBRA VODA MARIN PLOČA BAR
PERKOLIĆ MARKO
D.KARANIKIĆI ŠESTANI BAR
KRNJICE
135,2
PERKOLIĆ NIKOLA
BARTULA BR.10 BAR CRNA GORA
BARTULA
576,44
PERKOLIĆ PAVLE
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
346,28
PERKOLIĆ PETAR
BJELIŠI BAR
KRNJICE
167,96
PERKOLIĆ PETAR
B.ČALOVIĆA 1/IV BAR CRNA GORA
PERKOLIĆ VELJKO
POLJE BR. 53 BAR CRNA GORA
POLJE
876,64
PERKOLIĆ ZEFA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
262,73
PERKOLIĆ-BOŠKOVIĆ JADRANKA
VIRPAZAR BAR
PERKOVIĆ EVA
PERKOVIĆ JANKO
PERKOVIĆ MILOVAN
PEROČ ANA
PEROČ MARIJA
PEROČ MILO
PEROČ NIKO
PEROČ NIKO
PEROČ STEVO
PEROČ VASO
BRAĆE GAVRILOVIĆA 7 BOLJEVCI
BRANKA ČALOVIĆA
1/IV
SUTOMORE, MIROŠICA
II,60
245,16
297,97
UTJEHA, SAVSKA
174,48
KARANIKIĆI BAR CRNA GORA
BARTULA
202,42
J.STOJANOVIĆA BR.12 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
MIROŠICA II,SUTOMORE BAR
BB
SRBIJA
CRNA GORA
MIROŠICA II,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
POLJE BAR CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.2 ST.19/IV
BAR CRNA GORA
POLJE BAR CRNA GORA
MIŠIĆI SUTOMORE,BAR CRNA
GORA
603
POLJE
226,32
SUTOMORE, MIROŠICA II
621,02
POLJE
242,2
JOVANA STOJANOVIĆA 2
268,17
POLJE
173,93
POLJE
266,34
MIŠIĆI
940,11
PEROČEVIĆ MERSUDIN
ČELUGA 116 BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK
267,79
PEROČEVIĆ ABDULAH
RENA BAR
RENA
813,77
PEROČEVIĆ ĆAZIM
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
430,24
PEROČEVIĆ DURO
MALI MIKULIĆI BAR
DONJA ČELUGA
1360,99
PEROČEVIĆ EMRO
VELIKI MIKULIĆI BAR
MIKULIĆI
503,37
PEROČEVIĆ ENAD
ZALJEVO BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
708,6
PEROČEVIĆ FATIMA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO BB
1049,09
PEROČEVIĆ HUSEIN
BJELIŠI BR.63 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 63
448,13
PEROČEVIĆ IBRAHIM
TOMBA BAR
TOMBA
777,2
STARI BAR
133,52
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
69,58
PEROČEVIĆ MUJO
ČELUGA BAR
ČELUGA
766,56
PEROČEVIĆ NEPICA
ČELUGA BAR
POLJE
94,1
PEROČEVIĆ IBRAHIM
PEROČEVIĆ MIRELA
ŠANTANOV MOST,STARI BAR BAR
CRNA GORA
PEROČEVIĆ OMER
BJELIŠI 64 BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
672,51
PEROČEVIĆ OMER
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
1378,24
MAKEDONSKA 7
260,48
PEROČEVIĆ OSMAN
MAKEDONSKA BR.7
BAR
PEROČEVIĆ OSMAN
TOMBA BAR
TOMBA
455,13
PEROČEVIĆ OSMAN
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
1679,86
PEROČEVIĆ OSMAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
750,25
PEROČEVIĆ PATICA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
61,52
BJELIŠI
174,02
PEROČEVIĆ RAMO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA
GORA
PEROČEVIĆ REDŽEP
BJELIŠI BAR
POPOVIĆI 79
299,34
PEROČEVIĆ SABINA
RISTA LEKIĆA D-10/48 BAR
RISTA LEKIĆA D-10
162,91
PEROČEVIĆ SERVETE
RENA BAR
PEROČEVIĆ SULEJMAN
POLJE BAR
TOMBA
823,61
PEROČEVIĆ ŠUĆURIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
170,25
PEROČEVIĆ TIDŽE
POLJE BAR
POLJE
653,81
PEROČEVIĆ(ASKOVIĆ) SELMA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
254,95
ČELUGA BAR CRNA GORA
STARI BAR PIJACA
962,41
PEROVIĆ MILOVAN
ILINO 168 BAR CRNA GORA
ILINO
418,6
PEROVIĆ NEBOJŠA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
280,41
PEROVIĆ BAJRAM
CKLA OSTROS BAR
CKLA
106,87
PEROVIĆ BEĆIR
CKLA OSTROS BAR
STARI BAR, BRBOT
532,46
PEROVIĆ BORISLAVA
BORSKA 14,ST.16 BAR CRNA GORA
BORSKA 14
310,57
PEROČEVIĆ-ĐULAMEROVIĆ
FEJZIJA
PEROVIĆ BOŽO
VLADIMIRA ROLOVIĆA
LAM.1
PARTIZANSKI PUT BB SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
387,49
597,09
CRNA GORA
PUT
PEROVIĆ BRAHIM
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
439,12
PEROVIĆ BRANISLAVA
V.ROLOVIĆA 17 BAR CG
VLADIMIRA ROLOVIĆA 17
79,36
PEROVIĆ DUŠAN
24.NOVEMBAR L-8 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
260,4
CKLA
340,58
PEROVIĆ DŽAFER
PEROVIĆI BR.13 OSTROS CRNA
GORA
PEROVIĆ DŽEMALJ
CKLA BAR CRNA GORA
CKLA
446,75
PEROVIĆ ĐORĐINA
TRNOVO VIRPAZAR BAR
POLJE
73,58
BORSKA 6/20 BAR CRNA GORA
BORSKA 6/20-V
137,99
BULEVAR REVOLUCIJE 4
92,36
ZALJEVO
429,42
CKLA
153,45
CKLA
403,44
PEROVIĆ ĐORĐINA
PEROVIĆ ĐURKO
PEROVIĆ FADIL
PEROVIĆ HALIL
PEROVIĆ HALIT
BUL. REVOLUCIJE 2 BAR CRNA
GORA
ZALJEVO BAR
PEROVIĆI
BR.7 OSTROS BAR
CKLA OSTROS BAR
PEROVIĆ IDRIZ
PEROVIĆ JOVAN
PEROVIĆ KATARINA
PEROVIĆ LJILJANA
PEROVIĆI BR.3 OSTROS BAR
24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BAR CRNA GORA
PETROVAČKI PUT 101 SUTOMORE
BAR
PEROVIĆ MARKO
TRNOVO VIRPAZAR BAR
PEROVIĆ MILICA
I BOKELJSKIH BRIGADE 1-A BAR
PEROVIĆ MILOŠ
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
CKLA
250,03
24.NOVEMBRA 8
370,62
MAKEDONSKA
260,94
SUTOMORE
366,71
TRNOVO
256,13
ŠUŠANJ, PRVE BOKELJSKE
BRIGADE 1/A
323,52
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/20
277,25
TRNOVO VIRPAZAR BAR
TRNOVO
98,76
POPA DUKLJANINA 2A BAR CRNA
POPA DUKLJANINA
GORA
2A/12/III
PEROVIĆ NOVAK
MIROŠICA II 156 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
192,39
PEROVIĆ OLGA
BJELIŠI BR.7 BAR
BJELIŠI 7
86,58
PEROVIĆ PETAR
BORSKA 18/8 BAR CRNA GORA
BORSKA 18
200,03
HAJ NEHAJ 49
128,68
PEROVIĆ MIRKO
PEROVIĆ NENAD
PEROVIĆ PETAR
GORA
OMLADINSKIH BRIGADA 38/31
1377,02
BEOGRAD SRBIJA
IV PROLETERSKE BR.26 BAR CRNA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
GORA
26
PEROVIĆ RIFAT
PEROVIĆI OSTROS CRNA GORA
CKLA
212,58
PEROVIĆ RIFAT
PEROVIĆI OSTROS BAR
TOMBA
557,84
CKLA
469,69
CKLA
562,84
MILA BOŠKOVIĆA H-6
69,54
PEROVIĆ RADE
PEROVIĆ SAIT
PEROVIĆ SELJATIN
PEROVIĆ SLAVKA
PEROVIĆ SLOBODAN
PEROVIĆ STAŠA
PEROVIĆI BR.14 OSTROS,BAR
CRNA GORA
PEROVIĆI BR.15 OSTROS BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA C-6,UL II BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA E6/8
RISTA LEKIĆA C-6
472,21
247,95
408,47
GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BR.12
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA
PEROVIĆ SUZANA
CKLA OSTROS BAR
TOMBA
561,23
PEROVIĆ ŠABAN
PEROVIĆI OSTROS CRNA GORA
CKLA
176,87
PEROVIĆ TAHIR
PEROVIĆI BR.6 OSTROS BAR
CKLA
209,4
24.NOVEMBRA 12C/142
215,04
PEROVIĆ STEVO
PEROVIĆ TANJA
24 NOVEMBAR
BR.12 BAR CRNA
GORA
941,85
PEROVIĆ TATJANA
PEROVIĆ VELIJA
J.TOMAŠEVIĆA 14/IV BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.90 BAR CRNA
14/VI
GORA
164,2
CKLA
208,52
PEROVIĆ VELJKO
TRNOVO VIRPAZAR BAR
TRNOVO
149,55
PEROVIĆ VLADO
TRNOVO VIRPAZAR BAR
TRNOVO
636,68
BRATSTVA I JEDINSTVA BR.2 BAR
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
CRNA GORA
JEDINSTVA 2/A
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
191,14
MARŠALA TITA 19/1-5
163,58
RISTA LEKIĆA D-12/II/13
311,14
PEROVIĆ VOJISLAV
PEROVIĆ VOJO
PEROVIĆ ZORAN
PEROVIĆ ZORAN
BORSKA
BR.13 BAR CRNA GORA
R.LEKIĆA D-12,II SPRAT/13 BAR
CRNA GORA
99,93
PERUĆICA RADOJKA
ŠUŠANJ 172 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 172
238,71
PERUNIČIĆ IRENA
M.TITA BR.48 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
56,75
PERUNIČIĆ MIŠO
RONKULA BR.36 BAR
BURTAIŠI
377,32
PERUNIČIĆ RADOMAN
POPOVIĆI BR.6 BAR
POLJE
2142,67
PERUNIČIĆ VELINKA
POLJE,BURTAIŠI BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
493,78
RISTA LEKIĆA D-9
208,22
SUTOMORE ZL.OBALA
299,53
RISTA LEKIĆA D-9
178,78
RISTA LEKIĆA D-12
845,56
ILINO,IZNAD PRUGE
272,87
MAROVIĆI
458,98
ŠUŠANJ
287,31
ILINO,KOD BABOVIĆA
312,98
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
72,66
PERUNOVIĆ CMILJANA
PESTELEK LJUBIŠA
PEŠALJ IRENA
PEŠALJ MARTIN
PEŠALJ VOJIN
PEŠIĆ DANILO
PEŠIĆ NEVENKA
PEŠIĆ PERSIDA
PEŠIĆ RADOVAN
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
ZLATNA OBALA SUTOMORE BAR
RISTA LEKIĆA I-33 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-12.UL.I ST.40 SPR.7
BAR
ŠUŠANJ BR.28 BAR CRNA GORA
MALI TRŠANJ BR.18 MAROVIĆI
BAR
ŠUŠANJ,IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
ILINO BB (KOD BABOVIĆA) BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 26/ IV BAR CRNA
GORA
PETANOVIĆ MIHAILO
POPRATNICE VIRPAZAR BAR
POPRATNICE
366,95
PETANOVIĆ NEVENKA
MAKEDONSKA BR.33 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 15
190,09
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
59,87
SUTOMORE, POBRĐE 121
148,32
PETKOVIĆ MILANKA
PETKOVIĆ SIMKA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ 1,STAN
37 CRNA GORA
A.STAMBOLIJSKOG 13A BEOGRAD
SRBIJA
PETKOVIĆ SIMO
PETKOVIĆ SVETA
PETKOVIĆ ZORAN
PETKOVSKI DRAGICA
VITEZOVA KARAĐORĐEVE ZVEZDE
45, BEOGRAD
J.J ZMAJA BR.13,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
BORSKA
12 BAR
BJELIŠI, KOD STAKLARE BAR
CRNA GORA
DUBRAVA UL.132
425,54
ILINO
162,89
BORSKA 20
218,62
BJELIŠI
61,61
PETOVIĆ AIŠA
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
KUNJE
827,25
PETOVIĆ HUSO
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
179,98
PETOVIĆ JANUZ
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
1390,1
PETOVIĆ MAHMUT
KUNJE BAR
KUNJE
580,91
PETOVIĆ MUHAREM
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
531,44
PETOVIĆ MUSTAFA
KUNJE BAR
KUNJE
530,24
PETOVIĆ SADIK
MAKEDONSKA G-20/22 BAR
MAKEDONSKA G-20
230,9
PETOVIĆ SMAIL
UTJEHA
KUNJE
194,91
BAR CRNA GORA
PETRANOVIĆ DRAGINJA
BOLJEVIĆI BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI
119,39
PETRANOVIĆ MILEVA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
TOMBA
80,68
PETRANOVIĆ ALEKSA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
84,86
24.NOVEMBRA 14
294,19
PETRANOVIĆ ALEKSANDAR
24 NOVEMBAR BR.14 BAR CRNA
GORA
PETRANOVIĆ BLAŽO
SELJANOVO BB TIVAT
BOLJEVIĆI
74,69
PETRANOVIĆ BOŠKO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
98,89
MAKEDONSKA 21
386,14
PETRANOVIĆ BRANISLAV
MAKEDONSKA
BR.21/35 BAR
CRNA GORA
PETRANOVIĆ DRAGAN
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
237,04
PETRANOVIĆ ĐOKO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
115,99
PETRANOVIĆ JOVAN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
213,02
24.NOVEMBRA 28/4
373,2
PETRANOVIĆ LUKA
24 NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
PETRANOVIĆ MARKO
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
1076,67
PETRANOVIĆ MIHAILO
JASEN GLUHI DO BAR
GLUHI DO
113,48
PETRANOVIĆ MILUTIN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
260,45
PETRANOVIĆ NIKOLA
BOLJEVIĆI BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI
191,15
POBRĐE 223 SUTOMORE BAR
SUTOMORE
902,09
BOLJEVIĆI
274,13
PETRANOVIĆ NIKOLAIS
PETRANOVIĆ PETAR
24.NOVEMBRA BR.6 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA LAM.32
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BAR CRNA GORA
LAM.32
PETRANOVIĆ SAVO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
243,73
PETRANOVIĆ STANKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO 111
1402,32
PETRANOVIĆ RAJKO
618,45
PETRANOVIĆ VLAVIMIR
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
160,92
PETRANOVIĆ VOJIN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
64,48
JOVANA TOMAŠEVIĆA 14
367,01
PETRIČEVIĆ BRANIMIR
J.TOMAŠEVIĆA 14/IV BAR CRNA
GORA
PETRIČEVIĆ BRANKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
430,8
PETRIĆ RADOSLAV
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
199,64
KUNJE
141,49
MAKEDONSKA G-20
611,73
PETRIĆ STANOJKA
PETROVIĆ ADEM
VIDIKOVAČKA BB-BUŠAT BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20,ST.35 BAR
CRNA GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA SUTOMORE
SUTOMORE, OBALA
BAR
I.NOVAKOVIĆA BB
PETROVIĆ ANANIJE
DOBRE VODE BAR
DOBRA VODA
459,84
PETROVIĆ ANITA
OBALA BB SUTOMORE BAR
24.NOVEMBRA
834,04
PETROVIĆ BORIVOJE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
SOKOLANA 65
357,5
PETROVIĆ BORIVOJE
ŠUŠANJ 127 BAR
ILINO
814,08
PETROVIĆ BORIVOJE
ŠUŠANJ BAR
TOPOLICA
238,99
PETROVIĆ BRATISLAV
J. J. ZMAJA BR.8 BAR
MARŠALA TITA 40
1006,6
PETROVIĆ ČEDOMIR
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
191,39
ST.BAR, PODGRAD
66,43
BJELIŠI 14
139,38
RISTA LEKIĆA I-27
156,18
PETROVIĆ ALEKSANDAR
PETROVIĆ DEJAN
PETROVIĆ DRAGICA
PETROVIĆ DRAGIŠA
VELIKI MOST STARI BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 14 BAR
RISTA LEKIĆA I-27 BAR CRNA
GORA
2265,99
PETROVIĆ DUŠAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
225,83
PETROVIĆ ĐURO
POBRĐE 259/A SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
262,26
BUL.REVOLUCIJE B-11 LAMELA A
BULEVAR REVOLUCIJE B-11
BAR CRNA GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.13 BAR CRNA
LAM.A
PETROVIĆ GORAN
PETROVIĆ GOSPAVA
GORA
272,55
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
72,88
PETROVIĆ JULKA
POLJE BAR CRNA GORA
BORSKA BB
388
PETROVIĆ KRISTOFOR
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
2904,27
PETROVIĆ MIĆA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
2681,13
OBALA I.NOVAKOVIĆA SUTOMORE
SUTOMORE, OBALA
BAR
I.NOVAKOVIĆA BB
NIKOLE GRULOVCA BR.31 BEOGRAD
24.NOVEMBRA 12-B
395,29
DUBRAVA
66,76
ČANJ
183,74
PETROVIĆ MIHAILO
PETROVIĆ NADEŽDA
PETROVIĆ NEBOJŠA
PETROVIĆ NENAD
DUBRAVA UL.116/278 BAR CRNA
GORA
ČANJ II,MASLINJAK BB BAR CRNA
GORA
1381,31
PETROVIĆ OBRENIJA
PETROVIĆ PREDRAG
PETROVIĆ SAVO
PETROVIĆ SLAVKO
PETROVIĆ SLOBODAN
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
J.JOVANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.1/24
BAR CRNA GORA
KRUŠEVAC RASINSKI ODRED B R 9
BEOGRAD
JOVANA J.ZMAJA BR.8 BAR CRNA
GORA
ZAGRAĐE 83
463,33
RATAC
462,51
JOVANA TOMAŠEVIĆA 1/24
98,01
SUTOMORE, GORELAC
101,22
POLJE BB
3390,05
PETROVIĆ TIHOMIR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
417,24
PETROVIĆ VELJKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
336,45
SARINA MEDJA,F2-2/22
SUTOMORE, PARTIZANSKI
JAGODINA SVETOZAREVO
PUT 131
PETROVIĆ VLADIMIR
J.J.ZMAJA BR.8 BAR CRNA GORA
SUTOMORE
1477,91
PETROVIĆ VOJISLAV
ZALJEVO BB BAR
ZALJEVO BB
311,51
PETROVIĆ ZDRAVKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
65,28
PETROVIĆ ZORICA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
NOVI BAR
58,82
24.NOVEMBRA 12B/164
174,55
SOTONIĆI
539,02
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/15
58,4
MARŠALA TITA 25
81,41
PETROVIĆ VEROSLAVA
PETROVIĆ ŽELJKO
PETRUŠIĆ JOVAN
PEZELJ JOSIP
PILETIĆ(LEVERDA) MARIJA
24 NOVEMBAR BR.19 BAR CRNA
GORA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
J.TOMAŠEVIĆA 8/15 BAR CRNA
GORA
M TITA
BR.1 BAR CRNA GORA
578,14
PINČIĆ MAHMUD
GORNJA PODA BAR
ZALJEVO
740,7
PINČIĆ MUJO
BJELIŠI 6 BAR
AHMETOV BRIJEG
68,32
PINČIĆ RUKIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
70,9
PINTEROVIĆ DRAGA
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
277,53
DONJI MAROVIĆI
297,67
MARŠALA TITA 18/18
274,21
MARŠALA TITA
591,95
MAKEDONSKA G-20
240,73
PIPER MILAN
PIPEROVIĆ BLAŽO
PIPEROVIĆ LJILJANA
PIPEROVIĆ MIRJANA
DONJI MAROVIĆI BR.34 BAR
CRNA GORA
M.TITA
BR.24 BAR CRNA GORA
M.TITA 24 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKO G -20 BAR CRNA
GORA
PIROVIĆ OMER
RENA BAR CRNA GORA
RENA
172,82
PIROVIĆ RAMADAN
GVOZDEN BRIJEG BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
296,73
PISKULIĆ ŽIVKA
BJELIŠI 127 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 127
281,74
POŽAREVAČKA
645,4
PJEŠČIĆ MILENKO
POŽAREVAČKA LAMELA A BAR
CRNA GORA
PJEŠČIĆ NIKOLA
POŽAREVAČKA A ULAZ1 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA A ULAZ 1
133,9
PJEŠČIĆ PETAR
BORSKA I/9 BAR CRNA GORA
BORSKA I/19
201,13
PLAMENAC ALEKSANDAR
BOLJEVIĆI BB VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
240,11
PLAMENAC ANDRIJA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI 86
178,64
PLAMENAC ANDRIJA
BOLJEVIĆI BB VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
180,64
PLAMENAC BLAŽO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
116,94
JOVANA TOMAŠEVIĆA
225,26
PLAMENAC BRANISLAV
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
PLAMENAC ČEDOMIR
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
557,21
PLAMENAC DANICA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
196,34
PLAMENAC DRAGAN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
RISTA LEKIĆA D-12/22/II
76,52
PLAMENAC DUŠAN
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
217,65
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
303,59
BULEVAR REVOLUCIJE 10
399,39
PLAMENAC ĐURĐA
PLAMENAC GROZDANA
OBALA 13.JULA BB BAR CRNA
GORA
PLAMENAC IKAČA
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
224,99
PLAMENAC JOKO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
66,32
PLAMENAC LJUBICA
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
467,66
POPA DUKLJANINA 9/4
76,19
BJELIŠI
347,36
PLAMENAC MAKSIM
PLAMENAC MARKO
P.DUKLJANINA BR.9 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCUJE 4/13 BAR CRNA
GORA
PLAMENAC MARKO
BOLJEVIĆI BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI
168,18
PLAMENAC MIHAILO
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
298,34
PLAMENAC MILICA
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
128,65
SUTOMORE KOSOVSKA
2765,67
PLAMENAC NOVAK
B.REVOLUCIJE 52 PODGORICA
CRNA GORA
PLAMENAC PETAR
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
272,88
PLAMENAC SAVO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 114
76,14
PLAMENAC SAVO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 54
527,66
PLAMENAC SAVO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
101,44
PLAMENAC SAVO
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
217,29
JOVANA STOJANOVIĆA
57,89
24.NOVEMBRA 8
131,79
MAKEDONSKA G-20
245,6
BOLJEVIĆI
429,59
PLAMENAC STANISLAVA
PLAMENAC VLADIMIR
PLAMENAC VOJISLAV
PLAMENAC VOJO
JOVANA STOJANOVIĆA BR.10 BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
PLAMENCI BR.2 BAR
PLAMENAC VUKSAN
POŽAREVAČKA LAMELA B BAR
CRNA GORA
POŽAREVAČKA 7 L-B
626,01
PLAMENAC(JOVOVIĆ) VLATKA
BJELIŠI BAR
DONJA ČELUGA
89,13
PLAMENAC(PETRAŠIĆ) NINA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI 187
407,64
PLANIĆ SADETA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
281,32
ILINO
157,25
PLANINIĆ BRANKO
MARŠALA TITA 48 A BAR CRNA
GORA
PLANINIĆ RADIVOJE
TRNOVO VIRPAZAR BAR
DONJA ČELUGA
175,56
PLANTAK NEVENKA
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
VIRPAZAR
116,59
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE 91
285,52
PLEH AVDO
PLISKA EŠEFA
PLJAKIĆ DAVID(STANISLAV)
PLJESKONIĆ DUŠAN
NOVO NASELJE BR.91 ŠUŠANJ
BAR
PARTIZANSKI PUT 142 BAR CRNA
GORA
ŠUMADIJSKA 38 ,UTJEHA BAR
CRNA GORA
B.RADIČEVIĆA BR.18 PRIJEPOLJE
SRBIJA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT 142
336,07
BUŠAT, ŠUMADIJSKA
327,89
MIŠIĆI
176,28
POBOR MARA
OVTOČIĆI BR.106 VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
127,39
PODBIĆANIN NURO
DUBRAVA UL 108 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
56,47
PODBIĆANIN RASIM
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE BIŠTINE
3718,16
POŽAREVAČKA LAM.B 5/25
80,37
POLEKSIĆ ĐULA
POŽAREVAČKA LAMELA B
BAR
CRNA GORA
POLEKSIĆ MILEVA
BORSKA BR.6 BAR CRNA GORA
BORSKA 6/1
65,3
POLIŠČUK VLADIMIR
ŠUŠANJ 122 A BAR CRNA GORA
ILINO
649,46
24.NOVEMBRA 14/74
78,86
POLOVIĆ SUZANA
24.NOVEMBRA 14/74 BAR CRNA
GORA
POLOVIĆ ŠPIRO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
654,13
POLOVIĆ ŽARKO
MIŠIĆI SUTOMORE CRNA GORA
MIŠIĆI
260,18
VLADIMIRA ROLOVIĆA 6/2
169,23
NIKOLE R. LEKIĆA
323,53
MILA BOŠKOVIĆA H-6
54,73
24.NOVEMBRA 4 LAM.8A
97,24
SUTOMORE (PAPANI)
632,05
POLOVIĆ(VUKAŠEVIĆ) OLGA
PONOMAREV IVAN
POPIVODA DANILO
POPIVODA STANKA
POPIVODA ZLATICA
V ROLOVIĆA BR.24 BAR CRNA
GORA
NIKOLE R. LEKIĆA BB BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA BR.4 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
POPOV SPASOJE
MARIN PLOČA 11 VELIKI PIJESAK
BAR
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
227,09
POPOV ZORAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
62,5
POPOVIĆ STEVAN
POPOVIĆI 58 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 58
230,44
ARBNEŠ, POPOVIĆI
1363,55
24.NOVEMBRA H-22
612,64
ARBNEŠ
451,82
BR.3 BAR
POPOVIĆI
1416,35
OSTROS,ARBNEŠ BAR
POPOVIĆI
90,74
24.NOVEMBRA 16A
229
POPOVIĆ ABAZ
POPOVIĆ ALEKSANDAR
POPOVIĆ ALIJA
POPOVIĆ AVDULAH
POPOVIĆ BAJRAM
POPOVIĆ BAJRAM
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.26 BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-22.IV SPRAT BAR
CRNA GORA
POPOVIĆI BR.16 BAR
POPOVIĆI
24. NOVEMBRA 16A BAR CRNA
GORA
POPOVIĆ BLAŽO
ČELUGA BAR CRNA GORA
BURTAIŠI
1047,42
POPOVIĆ BLAŽO
POPOVIĆI 58 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
494,96
POPOVIĆ BLAŽO
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
321,39
POPOVIĆ BOJAN
UTJEHA , BIJELO BRDO BAR
UTJEHA, IVANA CANKARA
253,49
POPOVIĆ BORO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
365,38
POPOVIĆ BOSILJKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
260,08
POPOVIĆ BRAHIM
ARBNEŠ,OSTROS BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
122,5
STARA AMBULANTA
147,79
POŽAREVAČKA
250,1
ANTA ĐEDOVIĆA
343,15
POPOVIĆ BRANKA
POPOVIĆ BRANKA
POPOVIĆ ČEDO
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
CRNA GORA
POŽAREVAČKA BR.7 BAR CRNA
GORA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.16 BAR
CRNA GORA
POPOVIĆ ĆAMIL
POPOVIĆI BR.2 BAR
POPOVIĆI 64
651,71
POPOVIĆ DANILO
DONJI MAROVIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
135,98
POPOVIĆ DARINKA
POLJE,BURTAIŠI BAR CRNA GORA
POLJE
461,9
POPOVIĆ DARKO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
138,02
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI
1436,51
POLJE
341,54
ČELUGA
708,31
BRČELI
58,32
JOVANA TOMAŠEVIĆA
164,04
POPOVIĆ DRAGAN
POPOVIĆ DRAGAN
POPOVIĆ DRAGICA
POPOVIĆ DRAGUTIN
POPOVIĆ DUBRAVKA
J. STOJANOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
DONJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
G.BRČELI VIRPAZAR BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.32 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆ DUŠAN
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
223,17
POPOVIĆ DUŠAN
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
343,54
M.BOŠKOVIĆA 14/14 BAR CRNA
MILA BOŠKOVIĆA
GORA
14/7/14/II
POPOVIĆI BR.24 BAR
ARBNEŠ
791,07
ARBNEŠ, POPOVIĆI
419,39
POPOVIĆ DUŠKO
POPOVIĆ DŽEMAL
POPOVIĆ DŽEVDET
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.19 BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA, POD
308,26
POPOVIĆ ĐULIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
POPOVIĆ EŠEFA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
227,43
POPOVIĆ EVDOKIJA
SOKOLANA BAR CRNA GORA
SOKOLANA
96,07
ARBNEŠ, POPOVIĆI
638,34
DUBRAVA
96,22
ARBNEŠ, POPOVIĆI
629,47
POPOVIĆ HASAN
POPOVIĆ HAVA
POPOVIĆ HUSEIN
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.7 BAR CRNA
GORA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.29 BAR
CRNA GORA
GLAVICOM
382,25
POPOVIĆ IBRAHIM
PEČURICE BAR
VELIKI OSTROS KACIĆI
606,65
POPOVIĆ ISO
POPOVIĆI BR.9 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI ARBNEŠ
414,85
POPOVIĆ IVAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
774,39
POPOVIĆ JELENA
ŠUŠANJ-ILINO BAR
ILINO
350,28
ARBNEŠ, POPOVIĆI
551,92
POLJE
293,52
ARBNEŠ, POPOVIĆI
1049,28
MARŠALA TITA D-5
734,23
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
254,17
RISTA LEKIĆA I-30 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
424,62
IVA NOVAKOVIĆA BR.32
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA 32
ZELENI POJAS BR.49 BAR
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 49
112,95
RISTA LEKIĆA D-11
338,86
POPOVIĆ JENUZ
POPOVIĆ JOVAN
POPOVIĆ KASEM
POPOVIĆ KATARINA
POPOVIĆ LUKA
POPOVIĆ LJILJANA
POPOVIĆ LJUBO
POPOVIĆ LJUBOMIR
POPOVIĆ LJUBOMIR
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.4 BAR CRNA
GORA
BURTAIŠI,POLJE BAR CRNA GORA
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.17 BAR
CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-11 BAR CRNA
GORA
242,06
POPOVIĆ LJUBOMIR
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
473,05
POPOVIĆ MAHMUT
PEČURICE BAR
DUBRAVA 121
1507,86
POPOVIĆ MAKSIM
24. NOVEMBAR 8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 8/A/118
160,71
POPOVIĆ MARIJA
POPOVIĆ MARIJA-MARICA
POPOVIĆ MARKO
POPOVIĆ MILEVA
POPOVIĆ MILICA
POPOVIĆ MILICA
POPOVIĆ MILICA
SOKOLANA(ST.AMBULANTA) BAR
CRNA GORA
POPOVIĆI 58 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 11/58 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
B.ČALOVIĆA BR.7 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
SOKOLANA
1146,77
POPOVIĆI 58
386,78
MAKEDONSKA 11/3
399,45
MARŠALA TITA 25
216,19
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
201,96
BRANKA ČALOVIĆA
7
69
MARŠALA TITA 25
206,89
POPOVIĆ MILKA
MAKEDONSKA BR.15/ 4 BAR
MAKEDONSKA 15
162,41
POPOVIĆ MILO
MAKEDONSKA G-18 BAR
POLJE
548,73
MIŠIĆI, ĐURMANI
814,62
MAKEDONSKA E-13
353,43
BRČELI
236,76
MAROVIĆI
407,63
HAJ NEHAJ
179,19
24.NOVEMBRA
53,48
POPOVIĆ MILO
POPOVIĆ MILO
POPOVIĆ MILO
POPOVIĆ MILOJE
POPOVIĆ MILOJICA
POPOVIĆ MILOJKA
MIŠIĆI
SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA E-13 BAR
VUČEDOLSKA BB PODGORICA CRNA
GORA
MAROVIĆI ZANKOVIĆI,BAR CRNA
GORA
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
24.NOVEMBAR 12 D BAR CRNA
GORA
POPOVIĆ MILORAD
BORSKA 4 BAR CRNA GORA
BORSKA 4
227,75
POPOVIĆ MIRKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
519,19
BRČELI
469,35
BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
542,7
POLJE BR.4 BAR
POLJE 4
511,7
BULEVAR REVOLUCIJE 4
67,93
SUTOMORE, MIROŠICA II
772,28
ARBNEŠ, POPOVIĆI
1320,95
POPOVIĆ MIRKO
POPOVIĆ MIŠO
POPOVIĆ MOMČILO
POPOVIĆ MOMČILO
POPOVIĆ MOMIR
POPOVIĆ MUHAMED
ZA JAŠEVIK VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE BR.4 BAR CRNA
GORA
BRANKOVA 22 BEOGRAD
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.5 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆ MURTO
POPOVIĆI BR.28 BAR
ARBNEŠ
675,23
POPOVIĆ MUSA
POPOVIĆI BR.4 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
287,45
ARBNEŠ, POPOVIĆI
1634,27
MARŠALA TITA D-5
765,74
POPOVIĆ MUSTAFA
POPOVIĆ NADA
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.21 BAR
CRNA GORA
ZGRADA PRVOBORAC 1/3 BAR CRNA
GORA
POPOVIĆ NADEŽDA
POPOVIĆ NADŽIJA
POPOVIĆ NATAŠA
MAKEDONSKA BR.11 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 21 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ 1,STAN
27 BAR
SUTOMORE
1359,89
MARŠALA TITA 21
185,71
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
142,36
POPOVIĆ NEBOJŠA
BJELIŠI 46 BAR
BJELIŠI
363,45
POPOVIĆ NEDELJKA
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
142,32
OBALA 13.JULA 6/II
652,78
POPOVIĆ NEVENKA
OBALA 13. JULA 6/II BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
POPOVIĆ NEVENKA
ZANKOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆ NIKO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 48
140,37
POPOVIĆ NIKOLA
SUTOMORE BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE
186,37
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
237,86
SUTOMORE, BLOK ZELEN
116,26
POPOVIĆ NIKOLA
POPOVIĆ NIKOLA
MAKEDONSKA BR.11 3/58 BAR
CRNA GORA
PUT
435,79
POPOVIĆ NIKOLA
GORNJI BRČELI BAR CRNA GORA
BRČELI
98,61
POPOVIĆ NOVAK
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
476,34
GOLO BRDO BR.293 SUTOMORE
SUTOMORE, GOLO BRDO
BAR
293
ILINO II BAR CRNA GORA
ILINO II
142,13
ARBNEŠ, POPOVIĆI
695,16
POPOVIĆ OBRAD
POPOVIĆ OLIVERA
POPOVIĆ OMER
POPOVIĆ PETAR
POPOVIĆ PETAR
POPOVIĆ PETAR
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.22 BAR
321,79
CRNA GORA
V. ROLOVIĆA BR.6 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
13/III/14
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI
495,62
24.NOVEMBRA
64,56
24.NOVEMBAR 12 D BAR CRNA
744,34
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
14/30
POPOVIĆ RADOMIR
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
1127,36
POPOVIĆ RADOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
65,34
MARŠALA TITA
2950,07
POPOVIĆ RADOMIR
POPOVIĆ RADOVAN
MARŠALA TITA 25 BAR CRNA
GORA
262,82
POPOVIĆ RAMADAN
ARBNEŠ-OSTROS BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
2356,47
POPOVIĆ RANKO
RISTA LEKIĆA D-10,STAN 11 BAR
RISTA LEKIĆA D-10/11
303,03
ARBNEŠ, POPOVIĆI
93,76
POPOVIĆI
1193,8
POPOVIĆ RAUF
POPOVIĆ RIFAT
POPOVIĆI 26/A,ARBNEŠ BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BR.25 BAR
POPOVIĆ SABRIJE
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.8 BAR
CRNA GORA
ARBNEŠ, POPOVIĆI
159,2
POPOVIĆ SALJO
POPOVIĆI BR.19 BAR
ARBNEŠ
391,25
POPOVIĆ SAVO
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
102,99
POPOVIĆ SELIM
POPOVIĆI BR.14 BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
740,58
ARBNEŠ, POPOVIĆI
738,14
POPOVIĆI
643,85
24.NOVEMBRA 12/C
237,81
MIROVICA
69,96
SUTOMORE, MIROŠICA I
85,44
POPOVIĆ SELIM
POPOVIĆ SELJATIN
POPOVIĆ SELJATIN
POPOVIĆ SENKA
POPOVIĆ SLOBODAN
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.16 BAR
CRNA GORA
POPOVIĆI BR.23 BAR
24.NOVEMBAR 12-C BAR CRNA
GORA
RAP BAR CRNA GORA
BULEVAR CARA LAZARA 51/33
NOVI SAD SRBIJA
POPOVIĆ SNEŽANA
MAKEDONSKA 19 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA 19
127,19
POPOVIĆ SONJA
POLJE BAR
POLJE
1043,91
POPOVIĆ SONJA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
598,23
POPOVIĆ SRETEN
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
197,58
POPOVIĆ STANICA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
53,26
POPOVIĆ SULEJMAN
POPOVIĆI BR.20 BAR
ARBNEŠ
634,11
MARŠALA TITA D-5
517,83
ARBNEŠ, POPOVIĆI
880,13
ARBNEŠ, POPOVIĆI
943,11
VLADIMIRA ROLOVIĆA 15
325,62
POPOVIĆ SVETLANA
POPOVIĆ ŠUĆURIJA
POPOVIĆ TAHIR
POPOVIĆ TOMO
MARŠALA TITA D-5 BAR CRNA
GORA
ARBNEŠ, POPOVIĆI BR.18 BAR
CRNA GORA
ARBENEŠ, POPOVIĆI BR.18 BAR
CRNA GORA
M TITA
BR.48 BAR CRNA GORA
POPOVIĆ UROŠ
GANDIJEVA 187/3 BEOGRAD
BRČELI
106,91
POPOVIĆ VASILIJE
POPOVIĆI 8 BAR CRNA GORA
POLJE 2
57,66
MILA BOŠKOVIĆA 18/V
1211,65
IV CRNOGORSKE BRIGADE
562,77
POPOVIĆ VASILIJE
POPOVIĆ VASILIJE
M.BOŠKOVIĆA 18-5 BAR CRNA
GORA
IV CRNOGORSKE BRIGADE BR.2
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
POPOVIĆ VASKO
ILINO 225 BAR CRNA GORA
ILINO
70,29
POPOVIĆ VELJKO
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
492,15
POPOVIĆ VERA
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, ĐURMANI
681,9
POPOVIĆ VESELIN
POLJE BAR
POLJE
441,04
POPOVIĆ VESELJKO
ILINO BAR
ILINO
336,14
SUTOMORE, MIROŠICA
285,5
POPOVIĆ VLASTIMIR
MIROŠICA I SUTOMORE CRNA
GORA
POPOVIĆ VOJISLAV
POPOVIĆ ZARIJA
POPOVIĆ ZORAN
POPOVIĆ ZORAN
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
POLJE BB BAR
MILA DAMJANOVIĆA BR.18
BAR,ŠUŠANJ CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA BR. 14 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
334,39
POLJE
828,45
MILA DAMJANOVIĆA 18
183,39
NOVI BAR
280,42
POPOVIĆ ZORKA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
281,53
POPOVIĆ ŽARKO
ĐURMANI BB SUTOMORE BAR
POŽAREVAČKA 5/6
76,69
POPOVIĆ(DAVIDOVIĆ)
BULEVAR REVOLUCIJE C6 VII/36
MIROSLAVA
BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
497,71
POPOVIĆ(KONTIĆ) JELENA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
TOMBA (SUMINA)
211,61
POPOVIĆ(KUJAČIĆ) MILKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
51,84
POPOVIĆ(ŠĆEPANOVIĆ) STANKA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
72,82
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI BB
688,56
POSLANOVIĆ LJUBIŠA
RUTKE 150 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
222,34
POTPARA MOMIR
ILINO II BAR CRNA GORA
ILINO,IZNAD PRUGE
53,75
MILA BOŠKOVIĆA H-11
517,78
BJELIŠI
419,56
ŠUŠANJ
129,88
POPOVIĆ(USKOKOVIĆ)
VIDOSAVA
POTPARA NEDELJKO
POTPARA NOVAK
POTPARIĆ RADOMIR
MILA BOŠKOVIĆA H-11/IX BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BR. 20 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ,PREKO PRUGE BAR CRNA
GORA
POZNANOVIĆ MIROSLAV
JAKŠIĆEVA BR.26 UŽICE SRBIJA
SUTOMORE, RUTKE
70,69
PRAMENKOVIĆ DAMIR
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
644,55
PRAŠČEVIĆ JOVANKA
BELVEDER BR.37 BAR
STARI BAR, BELVEDER 37
146,25
PRCONJIĆ ĐULIJA
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
302,69
PRCONJIĆ TAHIR
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
428,01
RISTA LEKIĆA D-12
493,39
PREDOVIĆ SVETISLAV
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
PRELEVIĆ BRANKA
BRADSTVA JEDINSTVA BR.7 BAR
PRELEVIĆ ĐURO
MIROVICA 13 BAR
MIROVICA 13
293,14
PRELEVIĆ JELENA
MAKEDONSKA E-15 BAR
MAKEDONSKA E-15
100,08
PRELEVIĆ JELENA
B.JEDINSTVA BR.7 BAR
ŽUKOTRLICA
278,8
PRELEVIĆ JOVAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
193,04
PRELEVIĆ MARKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
81,03
MAKEDONSKA G-20
62,63
PRELEVIĆ MILICA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
JEDINSTVA 7
403,38
PRELEVIĆ VLATKO
MAKEDONSKA BR.27 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA 27/III
92,5
PREMOVIĆ DANICA
MAKEDONSKA BR.13 BAR
MAKEDONSKA 13
117,96
PREMOVIĆ NOVO
TOMBA BAR
TOMBA
293,44
PREMOVIĆ VELIKA
SEOCA VIRPAZAR BAR
SEOCA
206,03
PREMOVIĆ VUKOSAVA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
398,23
PRENTIĆ HUSO
SAVIN BOR BERANE
BJELIŠI
317,56
PRENTOVIĆ BRANKA
RENA BAR CRNA GORA
RENA
138,26
B.ČALOVIĆA 11/16 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
BUL.24 NOVEMBRA H-22/1 BAR
11
PRENTOVIĆ RADOJKA
PRIBOJAC TOMO
CRNA GORA
395,64
24.NOVEMBRA H22/1
268,83
PROSENICA DARINKA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
136,69
PRVULOVIĆ JOVAN
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
158,69
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
116,65
PRŽICA DUŠAN
24.NOVEMBAR 14/63 BAR CRNA
GORA
PUĆURICA BEDRO
MIROVICA B.B. BAR CRNA GORA
MIROVICA B.B.
515,49
PUĆURICA ESKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1330,15
BJELIŠI 34
234,78
POLJE
523,17
STARI BAR, GRETVA
414,61
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40
68,57
RISTA LEKIĆA
1449,83
ILINO
210,83
BJELIŠI
467,7
24.NOVEMBRA 12/D/116
315,72
DUPILO
400,53
MILA BOŠKOVIĆA 8/III
112,07
PUĆURICA KEMAL
PUĆURICA SUAD
PUKIĆ MARIJA
PULJEZEVIĆ AIDA
PUPOVIĆ GINA
PUPOVIĆ NEDELJKO
PUPOVIĆ RADMILO
PUPOVIĆ RADOJICA
PURLIJA ČEDOMIR
PURLIJA DANICA
STARA RASKRSNICA BAR CRNA
GORA
RASOVO BIJELO POLJE CRNA
GORA
STARI BAR BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.40 BAR
CRNA GORA
POPA DUKLJANINA 2/22 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI B.B BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VI BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR 12/D 116 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.8 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
PURLIJA DRAGANA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
1184,73
PURLIJA DRAGUTIN
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
102,64
PURLIJA JOVO
DUPILO BAR
DUPILO
175,75
PURLIJA LUKA
DUPILO BAR
DUPILO (G.SELO)
325,08
PURLIJA LJEPOSAVA
ORAHOVO VIRPAZAR CRNA GORA
ORAHOVO
468,11
PURLIJA MILORAD
DUPILO BAR CRNA GORA
DUPILO
119,6
PURLIJA MILUTIN
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO (G.SELO)
276,09
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
382,43
SUTOMORE, MIROŠICA II
191,85
BULEVAR REVOLUCIJE 16/1
185,52
ŽUKOTRLICA
83,9
PURLIJA MIODRAG
PURLIJA PEKO
PURLIJA PERICA
PURLIJA VERA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA 2,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
B. REVOLUCIJE 16/1 BAR CRNA
GORA
UL.24.NOVEMBAR 8/184 BAR CRNA
GORA
PURLIJA VLADIMIR
DUPILO BAR CRNA GORA
DUPILO
177,65
PURUBAJ HILJA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
1352,31
PUŠIĆ LUKA
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
472,31
PUTICA DANIJELA
ILINO 74 BAR CRNA GORA
ILINO BD-2
443,86
B.ČALOVIĆA BR.11 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
11/27
RABANAŠIĆ JOSIP
STARI BAR,PODGRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
101,49
RABRENOVIĆ MARIJANA
RUTKE 158 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 158
454,87
RABRENOVIĆ VLADIMIR
KOČANI BB NIKŠIĆ CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12
769,52
MOGILICA BR.35 SUTOMORE BAR
BORSKA 2
305,47
MILA BOŠKOVIĆA 8
138,94
ŠUŠANJ BB
73,42
BULEVAR REVOLUCIJE 6/10
187,38
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
74,42
ŠUŠANJ
428,2
SEOCA
165,62
DUBRAVA, SANDŽAČKA 21
269,06
24.NOVEMBRA 13/1
65,09
PUZOVIĆ DESIMIR
RAC JOSIP
RACKOVIĆ DIJANA
RACKOVIĆ ĐORĐIJE
RACKOVIĆ GOJKO
MILA BOŠKOVIĆA 8/10 BAR CRNA
GORA
NOVI PRISTAN ŠUŠANJ BAR
BUL.REVOLUCIJE 10 STAN 10 BAR
RACKOVIĆ(MARIĆEVIĆ)
CRNA GORA
M. BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
STANISLAVA
GORA
RAČIĆ DEJAN
M.TITA 35 BAR CRNA GORA
RAČIĆ DRAGICA
RAČIĆ IZET
RAČIĆ MIHAILO
MARKA MILJANOVA BR.3
PODGORICA CRNA GORA
SITA HASINBEGOVIĆA BR. 72
PRIJEPOLJE
24 NOVEMBRA H-24.ST.13 BAR
CRNA GORA
173,04
RAČIĆ ZORAN
24.NOVEMBAR 8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
240,55
RAČIĆ(RUBEŽIĆ) MILANKA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ 1 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
110,66
RADAČIĆ JOVO
PLAMENCI 11 BAR
BOLJEVIĆI
69,25
RADAČIĆ STEVAN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
192,27
MILA BOŠKOVIĆA 12
154,33
HAJ NEHAJ
64,26
RADAČIĆ VIDO
RADAKOVIĆ LJUBICA
MILA BOŠKOVIĆA 12 BAR CRNA
GORA
BREŽANI SUTOMORE BAR
RADANOVIĆ DRAGAN
RADANOVIĆ GINA
RADANOVIĆ LUKA
RADANOVIĆ NIKO
RADENOVIĆ LJUBOMIR
RADENOVIĆ MIODRAG
POŽAREVAČKA L-B/V SPRAT BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ BAR
MAKEDONSKA A-1/ST.90 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.51 BAR CRNA
GORA
POLJE,BURTAIŠI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
POŽAREVAČKA LAM B/V
84,27
ILINO
69,5
MAKEDONSKA A-1
230,94
JOVANA TOMAŠEVIĆA
263,27
BURTAIŠI
594,43
MAKEDONSKA E15/15/IV
551,4
RADENOVIĆ PAUN
POPOVIĆI BR.40 BAR
BURTAIŠI
695,48
RADENOVIĆ VERICA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
480,67
RADEVIĆ BRANISLAV
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
429,25
RADEVIĆ DARKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
112,28
RADEVIĆ LAZAR
BJELIŠI BAR
MANDARIĆI
880,99
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
470,42
SUTOMORE, MIROŠICA I
292,42
SUTOMORE, MIROŠICA I
145,24
ILINO
225,34
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
267,61
RADEVIĆ MARINA
RADEVIĆ MILOŠ
RADEVIĆ NADA
RADEVIĆ NEBOJŠA
RADEVIĆ RANKA
MIROŠICA I,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
BRCA BB.
SUTOMORE BAR
ILINO BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 26 BAR CRNA
GORA
RADEVIĆ VESELINKA
BJELIŠI BAR
AHMETOV BRIJEG
252,23
RADEVIĆ(ĐUROVIĆ) JADRANKA
-BJELIŠI BAR
BJELIŠI 12
602,44
RADICOVIĆ JORDAN
KOSMAJSKA BR.19 ZAJEČAR
DUBRAVA
52,54
RADINOVIĆ ĐORĐIJE
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
173,56
RADINOVIĆ SLOBO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
282
MILA BOŠKOVIĆA H-12
218,96
MARŠALA TITA 19/18
63,74
BULEVAR REVOLUCIJE 8
211,23
MILA BOŠKOVIĆA 16
513,46
24.NOVEMBRA A-16/33
528,54
RADMILOVIĆ JADRANKA
RADMILOVIĆ MILOŠ
RADMILOVIĆ ZORAN
RADOIČIĆ BOŽO
RADOJEVIĆ BRANKO
MILA BOŠKOVIĆA H/12 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.5 BAR
BUL REVOLUCIJE BR.8 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 16 A BAR CRNA
GORA
RADOJEVIĆ MILAN
VELIMLJE NIKŠIĆ CRNA GORA
ZAGRAĐE
514,34
RADOJEVIĆ NEVENKA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
POPA DUKLJANINA
71,65
ANTA ĐEDOVIĆA 25
108,33
RADOJEVIĆ TOMISLAV
ANTA ĐEDOVIĆA BR.25 BAR CRNA
GORA
RADOJIČIĆ MILANKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELILA BB
521,91
RADOJIČIĆ STANOJE
S.LELIĆ VALJEVO SRBIJA
SUTOMORE, BREŽANI
343,91
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-6
115,09
SUTOMORE ZL.OBALA
52,75
MILA BOŠKOVIĆA 16
283,22
RADOJIČIĆ ZORAN
RADOJIČIĆ ŽELJKO
RADOJIČIĆ(KRNJAJIĆ) MARICA
J.TOMAŠEVIĆA E-6 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
RADOJKOVIĆ ŽIVKO
GLAVICA BB SUTOMORE BAR
MIŠIĆI GLAVICA BB
82,63
RADOMAN DANILO
BRAĆENI VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
92,69
BRAĆENI
231,2
RADOMAN DRAGICA
BRAĆENI VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
RADOMAN DUŠAN
BRAĆENI VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
211,34
RADOMAN JOVAN
24.NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
321,99
BRAĆENI
920,71
BULEVAR REVOLUCIJE 16/0
300,82
RADOMAN LJUBO
RADOMAN PETAR
RADOMAN PETAR
BRAĆENI VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.16 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 18/16 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
320,49
GORA
18/16/IV
BRAĆENI VIRPAZAR CRNA GORA
BRAĆENI
V.ROLOVIĆA BR.15/17 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
15/17
RADOMAN STANKO
BRAĆENI BR.4 VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
120,65
RADOMAN ŠPIRO
BRAĆENI-VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
446,03
RADOMAN VASO
BRAĆENI-VIRPAZAR BAR
BRAĆENI
462,14
RADOMAN ZLATANA
DUPILO BAR CRNA GORA
DUPILO
107,62
DUPILO
99,85
ILINO,KOD BABOVIĆA
446,08
STARI BAR, BRBOT
139,16
MILA DAMJANOVIĆA BR 14
159,91
RADOMAN RAKO
RADOMAN RANKA
RADOMAN ZLATANA
RADONČIĆ HASRET
RADONČIĆ RAŠO
RADONJIĆ ŽARKO
DUPILO VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
ILINO ,ZGRADA BABOVIĆA BAR
CRNA GORA
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
UL. M. DAMJANOVIĆA 14 BAR
CRNA GORA
827,27
323,46
RADONJIĆ BRANISLAV
POŽAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA
146,4
RADONJIĆ BRANKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
115,32
RADONJIĆ DANICA
ČANJ II BAR CRNA GORA
ČANJ II
239,08
RADONJIĆ DANICA
BJELIŠI BR.57 BAR
BJELIŠI
637,59
RADONJIĆ DARINKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
421,7
RADONJIĆ DRAGAN
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
258,62
RADONJIĆ DRAGANA
24.NOVEMBAR 8D BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
57,76
RADONJIĆ JELENA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
484,55
ZAGRAĐE 91
692,08
RADONJIĆ LJUBICA
ZAGRAĐE 91 SUTOMORE CRNA
GORA
RADONJIĆ MARIJA
M.TITA 35/33 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
878,02
RADONJIĆ MIHAILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
109,04
RADONJIĆ MILORAD
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
235,15
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
114,96
MAKEDONSKA 25
294,67
POLJE
196,85
MAKEDONSKA E-15
203,39
BJELIŠI
497,36
RADONJIĆ NEVENKA
RADONJIĆ PETAR
RADONJIĆ ROSANDA
RADONJIĆ SLOBODAN
RADONJIĆ TOMISLAV
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.25 BAR CRNA
GORA
POLJE BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-15 ULAZ II BR.13
Bar CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.25 BAR CRNA
GORA
RADONJIĆ VESELIN
BJELIŠI BR.91 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 91
57,67
RADONJIĆ VESNA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
58,14
RADONJIĆ ZORKA
G.PRINCIPA BR.14 BAR CRNA GORA
GAVRILA PRINCIPA 14
96,45
RISTA LEKIĆA D-11/44/9
78,12
RADOSAVLJEVIĆ ČEDOMILA
RISTA LEKIĆA D-11 44/9 BAR
CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT BR.122
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
GOSPODAR JOVANOVA BR.14
PUT 122
UTJEHA, BRATSTVA I
BEOGRAD
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
JEDINSTVA 2
SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
PUT
RADOSAVOVIĆ ĐORĐIJE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
807,41
RADOSAVOVIĆ GINA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
269,95
SUTOMORE, VINOGRADI
479,44
RADOSAVLJEVIĆ GORICA
RADOSAVLJEVIĆ LJUBICA
RADOSAVOVIĆ DRAGO
RADOSAVOVIĆ JELENA
VINOGRADI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
163,06
432,48
726,14
RADOSAVOVIĆ MILAN
ILINO BR.22 BAR
ILINO
198,56
RADOSAVOVIĆ MILIVOJE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI 74
173,37
RADOSAVOVIĆ SLAVKO
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
229,97
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
527,88
MILA BOŠKOVIĆA 10
293,84
RADOSAVOVIĆ(GAZIVODA)
VIDOSAVA
RADOŠEVIĆ DRAGOJE
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
RADOVANOV GORDANA
ILINO(IZA ZGRADE BIGOVIĆA)
BAR CRNA GORA
ILINO
514,53
RADOVANOVIĆ BRANISLAV
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
249,4
RADOVANOVIĆ SVETISLAV
ŠUŠANJ 173 IZNAD PRUGE BAR
ŠUŠANJ
275,58
RADOVIĆ ADŽIJA
PEČURICE BAR
DUBRAVA
247,14
STARA AMBULANTA
395,39
MAKEDONSKA E-15
477,22
POPA DUKLJANINA 2/5
156,94
RADOVIĆ ALEKSANDAR
RADOVIĆ ANKA
RADOVIĆ ANTO
RADOVIĆ BRANISLAV
RADOVIĆ BRANKA
RADOVIĆ DANICA
RADOVIĆ DINO
RADOVIĆ DRAGAN
RADOVIĆ DRAGUTIN
RADOVIĆ DUŠAN
RADOVIĆ DUŠAN
RADOVIĆ ĐINA
RADOVIĆ ĐORĐE
STARI DOM ZDRAVLJA BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA BR.9 BAR
CRNA GORA
V. ROLOVIĆA 18/26 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-6,1/2-PRIZ. BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
PEČURICE BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 18/7 BAR CRNA
GORA
RENA BR.46 BAR
PAPANI-MAROVIĆI
SOTOMORE
BAR
24.NOVEMBAR 8 D BAR CRNA GORA
R. LEKIĆA D-12,POTKROVLJE BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/5/26
173,26
MILA BOŠKOVIĆA H-6/1/2
262,65
24.NOVEMBRA 12/2
178,97
DOBRA VODA (NJIVE)
910,93
POLJE
367,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18
58,65
RENA
865,48
SUTOMORE, MAROVIĆI
210,79
24.NOVEMBRA
132,75
RISTA LEKIĆA D-12
62,26
RADOVIĆ ĐULIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA (NJIVE)
1591,13
RADOVIĆ EDINA
PEČURICE BAR
DOBRA VODA (NJIVE)
1823,49
RADOVIĆ EMRO
VELIKI PIJESAK BAR CRNA GORA
VELIKI PIJESAK
380,19
BULEVAR REVOLUCIJE 19
100,02
POPOVIĆI BR.12 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
574,03
JOVANA STOJANOVIĆA 8 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
CRNA GORA
OBJ F-17
LAZINE BAR
SOTONIĆI
68,64
JOVANA TOMAŠEVIĆA
717,5
RADOVIĆ GRUJICA
RADOVIĆ IVANKA
RADOVIĆ JOVAN
RADOVIĆ MARKO
RADOVIĆ MILAN
BUL.REVOLUCIJE 19/20 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.40 BAR
CRNA GORA
480,38
RADOVIĆ MILOMIR
RADOVIĆ MIODRAG
RADOVIĆ MIRJANA
MAKEDONSKA 13/66 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.40 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
2096,66
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/25
171,41
SUSTAŠ
161,76
POPOVIĆI 12
557,3
RADOVIĆ MOMČILO
POPOVIĆI BAR
RADOVIĆ MUHAMED
POD GLAVICOM DOBRA VODA BAR
RADOVIĆ NEBOJŠA
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI 10
338,75
RADOVIĆ PAVLE
OMLADINSKA BR.8 ŠUŠANJ BAR
ŽUKOTRLICA
383,3
BORSKA 3/I
171,31
RADOVIĆ PETKO
JOVANA STOJANOVIĆA 8/8 BAR
DOBRA VODA, POD
GLAVICOM
816,59
CRNA GORA
B.ČALOVIĆA BR.7 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
7
RADOVIĆ SAŠA
BORSKA 3 BAR CRNA GORA
BORSKA 3
264,89
RADOVIĆ SULJO
DOBRA VODA BAR
PEČURICE
205,9
RADOVIĆ TOMICA
POPOVIĆI 12 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 12
145,51
RADOVIĆ TOMISLAV
RENA 55 BAR CRNA GORA
RENA
223,76
GAVRILA PRINCIPA
1208,02
RADOVIĆ RADOMIR
RADOVIĆ VELJKO
GAVRILA PRINCIPA BR.13 BAR
CRNA GORA
118,26
RADOVIĆ VOJO
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA BB
63,1
RADOVIĆ VUKSAN
SOTONIĆI BR.22 VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
337,58
VULETIĆA BRIJEG 18
124,02
RADOVIĆ(KAVARIĆ) LJUBINKA
VULETIĆA BRIJEG BR.18 POPOVIĆIBAR CRNA GORA
RADULAŠKI MILIVOJ
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
83,37
RADULOVIĆ MARGARITA
BJELIŠI BR. 75 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
484,56
ŠUŠANJ B.B. BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ B.B.
302,91
TRŽNI CENTAR
303,54
RADULOVIĆ MIHAILO
RADULOVIĆ BILJANA
ZABJELO BR.8 PODGORICA CRNA
GORA
RADULOVIĆ BORISLAV
BJELIŠI 64 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 64
486,79
RADULOVIĆ BORISLAV
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
59,37
RADULOVIĆ BOŠKO
POBRĐE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
262,81
RADULOVIĆ BRANISLAV
BJELIŠI 74 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
497,5
RADULOVIĆ DANICA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
614,19
ILINO,KOD BABOVIĆA
283,48
SUTOMORE, POBRĐE
71,94
RADULOVIĆ DEJAN
RADULOVIĆ DRAGAN
V.ROLOVIĆA 16/5 BAR CRNA
GORA
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
RADULOVIĆ DRAGOLJUB
ILINO,KOD BABOVIĆA BAR CRNA
GORA
ILINO,KOD BABOVIĆA
692,65
RADULOVIĆ GAVRILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 64
1077,22
RADULOVIĆ JOZICA
BRCA BB SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA BB
528,58
RADULOVIĆ KSENIJA
RUTKE BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
193,97
RADULOVIĆ LJILJANA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
164,75
RADULOVIĆ MILAN
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, POBRĐE
65,65
RADULOVIĆ MILENKOČB
BJELIŠI 64 BAR
BJELIŠI 64
386,22
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
350,19
RADULOVIĆ MILEVA
BLOK VI/B-2-II/19 ZELENI POJAS
BAR
RADULOVIĆ MILICA
BJELIŠI BR.76 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
198,19
RADULOVIĆ MILORAD
MAKEDONSKA BR.26 BAR
MAKEDONSKA 26/6
396,83
RADULOVIĆ MILORAD
ILINO BB BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 2/23
329,01
24.NOVEMBRA 12C/131/I
471,03
SUTOMORE, POBRĐE
88,12
RISTA LEKIĆA D-11
574,02
ZUPCI
1153,71
RADULOVIĆ MILOVAN
RADULOVIĆ MILUTIN
RADULOVIĆ MOMČILO
RADULOVIĆ NADA
RADULOVIĆ OGNJEN
RADULOVIĆ RISTO
24.NOVEMBRA
BR.12-C
BAR
CRNA GORA
POBRĐE SUTOMORE CRNA GORA
MAKEDONSKA BR.D-11/24 BAR
CRNA GORA
ZUPCI BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 7/37 BAR
MAKEDONSKA G-20
CRNA GORA
J. STOJANOVIĆA F-1 STAN 44 BAR JOVANA STOJANOVIĆA F-
276,45
63,31
CRNA GORA
1/44
RADULOVIĆ SAŠA
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
94,95
RADULOVIĆ SLAVKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
662,81
MILA BOŠKOVIĆA 10
297,79
RADULOVIĆ SVETLANA
RADULOVIĆ VASILJKA
RADULOVIĆ VASKO
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 16/V BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
PUT
173,75
MILA BOŠKOVIĆA 16
99,07
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
106,09
NJEGOŠEVA BR.18 PODGORICA
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
CRNA GORA
ZGRADE
RADULOVIĆ ZIVKO
SOKOLANA BR.23 BAR CRNA GORA
SOKOLANA 23
241,04
RADULOVIĆ ŽELJKO
24.NOVEMBAR 8D BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
207,13
RADULOVIĆ(BAKALOV) MILEVA
ILINO BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
132,13
RADULOVIĆ VLADIMIR
RADULOVIĆ ZARA-ZORA
GORA
157,47
RADULOVIĆ(PERKOVIĆ) ANĐA
MAKEDONSKA BR.9 BAR
RADULOVIĆ(RONDOVIĆ)
BUL.REVOLUCIJE A-1/22 BAR CRNA
DRAGICA
GORA
24.NOVEMBRA BR.28 BAR CRNA
RADUNOVIĆ DANILO
GORA
MAKEDONSKA 9
167,89
MARŠALA TITA 24/III
250,64
BJELIŠI
154,73
RADUNOVIĆ KOSA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI ZG. M-1
207,6
RADUNOVIĆ LJILJANA
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
561,77
RADUNOVIĆ MILO
RUTKE 47 SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE
274,37
V.ROLOVIĆA BR.F-5 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
5/19
RAĐENOVIĆ DRAŽEN
ZALJEVO BAR
BULEVAR REVOLUCIJE B-5
505,2
RAĐENOVIĆ ĐORĐE
BORSKA 6III/28 BAR
BORSKA 6/III
166,82
RAĐENOVIĆ STEFANIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
463,42
JOVANA TOMAŠEVIĆA 32
198,46
MILA BOŠKOVIĆA H-11
565,47
RAĐENOVIĆ BOSILJKA
RAIČEVIĆ (VUKOVIĆ) BRANKA
RAIČEVIĆ DRAGAN
RAIČEVIĆ DRAGANA
RAIČEVIĆ DUŠANKA
RAIČEVIĆ JOVAN
RAIČEVIĆ LJUBOMIR
RAIČEVIĆ MARA
RAIČEVIĆ MARKO
RAIČEVIĆ MILONJA
RAIČEVIĆ MILOŠ
RAIČEVIĆ MIODRAG
J.TOMAŠEVIĆA 32 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11/VIII BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE B5/I/1 BAR
CRNA GORA
BRAĆE ZLATIČANIN 9
BULEVAR REVOLUCIJE
B5/I/1
170,9
446,29
GLUHI DO
400,87
NIŠICE
86,25
SUTOMORE
134,68
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
126,59
584,24
PODGORICA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 32/34 BAR CRNA
GORA
POLIMSKA 40 BERANE CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
SUTOMORE, VUKA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 17 BAR
KARADŽIĆA
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.8 BAR CRNA
GORA
286,12
BULEVAR REVOLUCIJE 17
1151
BULEVAR REVOLUCIJE 8/III
394
RAIČEVIĆ MIODRAG
SOKOLANA BAR
POLJE
435,12
RAIČEVIĆ MIRKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
126,84
RAIČEVIĆ STEVO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
388,24
RAIČEVIĆ TURO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
SUTOMORE, CARA LAZARA
672,84
RAIČEVIĆ ZARIJA
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
ILINO
639,41
ILINO
923,81
RAIČEVIĆ ZORKA
MARŠALA TITA BR.17 BAR CRNA
GORA
RAIČEVIĆ ŽELJKO
RUTKE 10 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
329,26
RAIČEVIĆ(POPOVIĆ) ANKA
BUL.REVOLUCIJE BR.11 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE 11/23
400,57
SUTOMORE, POBRĐE 72
69,05
RAIČKOVIĆ DESANKA
MILANA RAIČKOVIĆA B-2
PODGORICA CRNA GORA
RAIČKOVIĆ MIODRAG
GORNJI ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
64,95
RAJIĆ LJILJANA
TRŽNI CENTAR BAR CRNA GORA
TRŽNI CENTAR
247,15
SUTOMORE, POBRĐE
229,01
RAJKOVIĆ BRANISLAV
BRATSTVA JEDINSTVA BR.73
PODGORICA CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
RAJKOVIĆ BRANKO
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
RAJKOVIĆ DIMITRIJE
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
77,56
RAJKOVIĆ JOŠANA
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
237,34
BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
207,41
POPA DUKLJANINA 9/1
179,81
MILA BOŠKOVIĆA 18
134,79
ŠUŠANJ
108,3
JOVANA TOMAŠEVIĆA
1830,54
RAJKOVIĆ LJUBICA
RAJKOVIĆ MILICA
RAJKOVIĆ PETAR
RAJKOVIĆ PREDRAG
RAJKOVIĆ RADE
POPA DUKLJANINA 9 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
G.PRINCIPA 2/A BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
42
519,9
RAJKOVIĆ SVETISLAV
POBRĐE BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
797,03
RAJOVIĆ TIHOMIR
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
218,15
RAJOVIĆ VESNA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
617,91
RISTA LEKIĆA D-12
295,02
RATAC
107,08
RAKANOVIĆ SLOBODAN
RAKČEVIĆ BRANKA
RISTA LEKIĆA D-12 UL.I
POTKROVLJE,STAN 43 BAR
18 JULA BR. 37 PODGORICA CRNA
GORA
RAKIĆ MIRKO
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
590,98
RAKIĆ SVETOMIR
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI 17
111,52
RAKOČEVIĆ IVO
MAROVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MAROVIĆI
77,54
RAKOČEVIĆ KOSA
POPOVIĆI BR.30 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
253,33
SUTOMORE, POBRĐE
100,81
AHMETOV BRIJEG
892,92
24.NOVEMBRA
579,9
RAKOČEVIĆ LJILJANA
RAKOČEVIĆ MILADIN
RAKOČEVIĆ MILADIN
MEŠA SELIMOVIĆA BR.12
PODGORICA CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
24. NOVEMBAR BR.17 BAR CRNA
GORA
RAKOČEVIĆ MILIĆ
M.BOGOJEVSKOG BR.8/13
PANČEVO
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
86,39
RAKOČEVIĆ MILOŠ
POPOVIĆI 37 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 37
272,18
RAKOČEVIĆ NADA
ŠUŠANJ/ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
71,55
RAKOČEVIĆ RADE
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
604,75
RAKOČEVIĆ RAJKO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 37
70,65
ZAGRAĐE
141,44
RISTA LEKIĆA D12/III/15
713,5
MARŠALA TITA 15/C
751
RAKOČEVIĆ VESKO
RAKOČEVIĆ-PEPĐONOVIĆ ANKA
RAKONJAC BOŽIDAR
RAKOVIĆ DRAGAN
RAKOVIĆ MILAN
RAKOVIĆ MILOJE
RAKOVIĆ MIROSLAV
RAKOVIĆ RADOSAV
RAKOVIĆ RADOSAV
RAKOVIĆ RADOSAV
RAKOVIĆ RUŽICA
RALEVIĆ DOBRAŠIN
ZAGRAĐE BB SUTOMORE CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 III SPRAT
ST.15
BAR
ILINO 30 BAR CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT BR.18 BAR CRNA SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
SUVI POTOK BB,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
V. ROLOVIĆA BR.15 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA BR.6 BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.19 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA BB BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA BR.6 BAR CRNA GORA
ILINO BAR CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT BR.37
SUTOMORE CRNA GORA
PUT 18
113,75
HAJ NEHAJ
1436,38
ILINO LAM.BD-2
1343,13
JOVANA STOJANOVIĆA
178,35
VLADIMIRA ROLOVIĆA
13/13
GAVRILA PRINCIPA BB
VLADIMIRA ROLOVIĆA
6/3/13
1045,8
190,23
217,87
ILINO
326,44
SUTOMORE
367,73
RALEVIĆ SLAVICA
ZANKOVIĆI BB SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
348,75
RALEVIĆ TOMISLAV
SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
439,74
RALEVIĆ VELJKO
SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
249,6
RAMADANI NURI
M.TITA BR.37/3 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 37
351,72
RAMDEDOVIĆ ĆAZIM
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
733,73
RAMDEDOVIĆ HUSEIN
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
833,5
RAMDEDOVIĆ LJUTVIJA
ZALJEVO B.B. BAR CRNA GORA
ZALJEVO B.B.
211,39
RAMDEDOVIĆ ŠEFKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
689,97
RAMIĆ ĆAZIM
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI 110
290,36
RAMIĆ FATIMA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
359,95
RAMIĆ FATIMA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
261,34
24.NOVEMBRA
480,07
RAMIĆ HASAN
24.NOVEMBAR 12 D BAR CRNA
GORA
RAMIĆ JUSUF
RAMIĆ SMAKO
24 NOVEMBRA 8/42 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 16A/42
451,06
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
88,79
RAMIĆ(VRAKIĆ) SELIHA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
264,52
RAMOVIĆ DANO
MAHALA ST.BAR BAR
STARI BAR, MAHALA
203,52
RAMOVIĆ MUSA
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
342,39
RISTA LEKIĆA I-32
410,15
RAMOVIĆ MUSLIJA
M.BOŠKOVIĆA 2/46 BAR CRNA
GORA
RAMOVIĆ MUŠO
BORSKA BR. 5 BAR
BORSKA 5
179,6
RAMOVIĆ ZAHID
RISTA LEKIĆA I-28 BAR
BJELIŠI
620,6
ILINO LAM.B-5
55,34
RAMUSOVIĆ ESAD
ILINO B.B LAMELA B-5 ULAZ BR.1
D-2 IIISP BAR
RAMUSOVIĆ MIRSAD
ŠUŠANJ 221 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 221
2726,69
RAMUSOVIĆ OMER
ILINO B-5 BAR
ILINO LAM.B-5
163,6
MARTIĆI
195,13
RAMUŠEVIĆ ADEM
VELIKI OSTROS OSTROS,BAR
CRNA GORA
RAMUŠEVIĆ AHMET
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (RAMUŠAJ)
185,63
RAMUŠEVIĆ BRAHIM
RAMUŠAJ MARTIĆI BAR
MARTIĆI (RAMUŠAJ)
631,57
RAMUŠEVIĆ ĆAZIM
RAMUŠEVIĆI OSTROS CRNA GORA
MARTIĆI
509,79
RAMUŠEVIĆ ETHEM
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI (RAMUŠAJ)
536,76
DONJI MURIĆI (RAMUŠAJ)
853,02
RAMUŠEVIĆ HADŽIJA
D.MURIĆI ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
RAMUŠEVIĆ HALIL
MARTIĆI BAR CRNA GORA
MARTIĆI
350,68
RAMUŠEVIĆ HASAN
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
258,21
RAMUŠEVIĆ IDRIZ
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
299,94
RAMUŠEVIĆ ISLJAM
RAMUŠEVIĆI DONJI MURIĆI BAR
DONJI MURIĆI
408,42
RAMUŠEVIĆ KASEM
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI (RAMUŠAJ)
145,6
RAMUŠEVIĆ LUMNI
BARTULA BB BAR CRNA GORA
BARTULA
192,45
RAMUŠEVIĆ MEHMED
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
227,45
RAMUŠEVIĆ RAMO
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
BRIJEGE
769,2
RAMUŠEVIĆ RIZO
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
224,13
RAMUŠEVIĆ SELIH
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
83,06
RAMUŠEVIĆ SULEJMAN
MARTIĆI OSTROS BAR
DONJI MURIĆI (RAMUŠAJ)
488,18
RAMUŠEVIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI
1310,52
DONJI MURIĆI
156,98
RAMUŠEVIĆ TAIP
RAMUŠEVIĆ ZEJNEL
RAMUŠEVIĆI ŠESTANI,BAR CRNA
GORA
RAMUŠEVIĆ ZENUN
RAMUŠEVIĆ(CEJOVIĆ) SIBE
MARTIĆI OSTROS BAR
DONJI MURIĆI(RAMUŠAJ)
OSTROS BAR
MARTIĆI
148,9
DONJI MURIĆI (RAMUŠAJ)
661,67
RAMUŠOVIĆ ZORICA
20 JUL BR.30 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 19
55,89
RANĐELKOVIĆ SVETOLIK
ZAPLANJSKA BR.59 NIŠ SRBIJA
SUTOMORE, MIROŠICA II
297,98
RANKOVIĆ RADISAV
MIROŠICA II 174 SUTOMORE BAR
RAONIĆ MILKA
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
RASPOPOVIĆ ALEKSANDAR
RASPOPOVIĆ MARGITA
BUL.REVOLUCIJE 24/IV BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR 12 A/49 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, MIROŠICA
II,171
376,9
BORSKA 8
198,77
ILINO
236,28
24.NOVEMBRA 12
233,97
RASPOPOVIĆ SVETOZAR
MAKEDONSKA F-16 BAR
MAKEDONSKA F-16
607,13
RASTODER AJRADIN
ILINO 28 BAR
ILINO
389,79
PARTIZANSKI PUT BB BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
RASTODER DŽEVAD
J.J.ZMAJA BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 13
79,49
RASTODER ESMIR
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
382,9
RASTODER FAIZ
MANDARIĆI BB BAR CRNA GORA
MANDARIĆI BB
84,69
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
2495,25
DUBRAVA
353,86
RASTODER DŽEMAL
RASTODER HILMO
RASTODER MEHMED
VELIKI PIJESAK,DUBRAVA BAR
CRNA GORA
140,39
RASTODER REKO
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
357,22
RASTODER SAIT
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
394,69
ŠUŠANJ
155,54
DOBRA VODA
334,28
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA
146,09
RENA 30
184,68
24.NOVEMBRA H-22
328,08
RASTODER SEAD
RASTODER ŠEFKO
RASTODER ŠERBO
RASTODER ŠERIF
RASULIĆ DRAGOLJUB
JOVANA J. ZMAJA BR.13 BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
J.J. ZMAJA BR.13 BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
RENA BR.30 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR H-22 BAR CRNA
GORA
RAŠČANIN VLADIMIR
R.LEKIĆA C-1 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA C-1
182,67
RAŠIĆ STEVAN
S.MARKOVIĆA 43 BEOGRAD
ZAGRAĐE
461,31
RAŠKETIĆ ĆAZIM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
210,47
RAŠKETIĆ EMINA
R.LEKIĆA D-11.SPR.4.ST.20 BAR
RISTA LEKIĆA 2-11 32
723,09
RAŠKETIĆ OMER
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA (COK)
1328,17
RAŠKETIĆ(JESINOVIĆ) AIŠA
D.VODA BAR CRNA GORA
RAŠOVIĆ ALBINA
GRETVA BR.3 ST.BAR BAR
UTJEHA, BRATSTVA I
JEDINSTVA
STARI BAR, GRETVA 3
572,33
97,99
RAŠOVIĆ GORAN
RAŠOVIĆ NENAD
RATKIĆ RAJKO
J.TOMAŠEVIĆA B2 BAR CRNA
GORA
LAMELA H-2 1/3 SUTOMORE BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.34 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA H-2/3
439,25
334,06
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/1
214,72
RATKNIĆ BRANISLAV
TOMIĆI BAR
TOMIĆI
157,08
RATKNIĆ IVO
SELO TOMIĆI BB VIRPAZAR BAR
TOMIĆI
79,23
RATKNIĆ JELENA
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
TOMIĆI
197,07
RATKNIĆ LJUBICA
TOMIĆI VIRPAZAR BAR
RATKOVIĆ ČEDOMIR
RATKOVIĆ LJUBO
RATKOVIĆ MILKA
POŽAREVAČKA LAMELA B/IVSP.
BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ,ILINO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA LAM.G-2
600,18
POŽAREVAČKA LAM.B
486,07
ILINO
745,51
RISTA LEKIĆA D-9
615,84
RATKOVIĆ MILO
MIROŠICA II/48 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
1248,86
RATKOVIĆ MIODRAG
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
186,78
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA 5
261,98
RATKOVIĆ PREDRAG
JOVANA J. ZMAJA BR.5 BAR CRNA
GORA
RATKOVIĆ SAVETA
RATKOVIĆI BAR
ZUPCI
94,91
RATKOVIĆ SAVO
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
STARA AMBULANTA
65,07
RATKOVIĆ SLOBODAN
MAKEDONSKA G-18 BAR
MAKEDONSKA G-18
81,4
RATKOVIĆ STANISLAV
BARTULA BAR CRNA GORA
RAP 4
117,69
MAKEDONSKA
201,72
RATKOVIĆ STANKA
MAKEDONSKA BR.29 BAR CRNA
GORA
RAŽNATOVIĆ BOJAN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
96,68
RAŽNATOVIĆ BOSILJKA
ILINO 149 BAR
ILINO 149
301,35
RAŽNATOVIĆ NEDJELJKO
ILINO 1 BAR
GAVRILA PRINCIPA
799,65
RAŽNATOVIĆ NOVAK
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
499,92
SUTOMORE, MIROŠICA I
151,42
ILINO
626,08
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
263,02
BORSKA 2/8
63,44
RAŽNATOVIĆ OLGA
RAŽNATOVIĆ RAJKO
RAŽNATOVIĆ RATISLAV
RAŽNATOVIĆ SAVO
MIROŠICA I 30
SUTOMORE BAR
ILINO BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 30 BAR CRNA
GORA
BORSKA 2 STAN BR.8 BAR CRNA
GORA
RAŽNATOVIĆ SLOBODAN
ILINO BR.149 BAR CRNA GORA
MALA GORANA
140,32
RAŽNATOVIĆ STANKA
RISTA LEKIĆA D-11 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2
1425,26
RAŽNATOVIĆ VJERA
24.NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
RAŽNATOVIĆ ŽARKO
V.ROLOVIĆA 9/2 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 9/2
REBRONJA ŠEFKET
REDŽEMATOVIĆ RUŽDIJA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ,IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA
272,21
200,93
ČELUGA
129,16
ŠUŠANJ
69,11
REDŽEPAGIĆ EDIN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
361,48
REDŽEPAGIĆ IZET
BORSKA 10 BAR CRNA GORA
BORSKA 10/4
2206,78
REDŽEPAGIĆ MAJA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
540,74
REDŽEPAGIĆ SABAHUDIN
DUBRAVA UL.78 BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.78
673,03
REDŽEPOVIĆ AHMET
DUBRAVA 116 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
761,13
REDŽEPOVIĆ HAJRIJA
PEČURICE BAR CRNA GORA
DUBRAVA
361,92
REDŽEPOVIĆ LJIMONA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
794,12
UL.JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.34
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BAR CRNA GORA
34/2/VIII
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (TOČKOVI)
55,48
24.NOVEMBRA
204,78
AHMETOV BRIJEG
487,9
MAKEDONSKA E-15
678,68
REDŽIĆ LJILJANA
REDŽOVIĆ VELIJA
REŠETAR BOGDAN
REŽEVČANIN RAMIZ
RIKANOVIĆ CVIJETA
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
220,93
RISTANOVIĆ KSENIJA
BUL.REVOLUCIJE C-6 ULAZ 2 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
69,65
RISTIĆ ANDRIJA
DONJI ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI (KNEZ LAZ)
91,15
MAROVIĆI
442,45
RISTIĆ BRANKO
JASENAK BR.68 OBRENOVAC
BEOGRAD
RISTIĆ JOVAN
ŠUŠANJ BR.98 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.98
120,55
RISTIĆ STANA
ŠUŠANJ BR.101 BAR
ILINO
936,38
RISTIĆ STANA
SUTOMORE BAR
SUTOMORE
287,61
RISTIĆ STANOJKO
BRCA 116 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
113,94
RISTIĆ ZORAN
GORELAC BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
146,13
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-9
62,21
24.NOVEMBRA 8
470,39
ANTA ĐEDOVIĆA 197
95,38
DOBRA VODA
147,19
RISTIĆ ŽARKO
RISTOV DRAGOMIR
RISTOVIĆ RADOSAV
RIZVANOVIĆ RAIF
24.NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 197 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA-SV. IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
RMUŠ MILA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
247,35
RMUŠ MILAN
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
510,43
RMUŠ MILOVAN
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
528,83
RISTA LEKIĆA D12/VII/43
166
ROĆEN DRAGIŠA
R.LEKIĆA D-12,VIII SPRAT ST.43
BAR
ROĆENOVIĆ DUŠAN
BJELIŠI 6 BAR
AHMETOV BRIJEG BB
334,08
ROĆENOVIĆ MILE
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
270,97
ROGANOVIĆ MILUTIN
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
531,99
ROGANOVIĆ VELIŠA
BJELIŠI BR.218 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 218
1226,1
ROGANOVIĆ ZORKA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
366,67
BJELIŠI 218 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
130,19
ROKVIĆ VUKOSAVA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
231,38
ROLOVIĆ (KAPETANOVIĆ) PAŠA
BORSKA 2 BAR
BORSKA
394,54
ROLOVIĆ DANILO
BULEVAR JNA BR.279 BEOGRAD
SUTOMORE, GORELAC
1195,11
ROLOVIĆ DUŠAN
G.BRČELI VIRPAZAR CRNA GORA
BRČELI
923,48
ROLOVIĆ LAZAR
BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
125,68
ROLOVIĆ MIODRAG
RENA BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 3
94,29
ROLOVIĆ MIODRAG
ČELUGA BAR
POPOVIĆI
1286,55
JOVANA TOMAŠEVIĆA 40
253,5
BRČELI
264,78
POPOVIĆI 3
149,97
JOVANA STOJANOVIĆA
255,3
ROGANOVIĆ(RAIČKOVIĆ)
DANICA
ROLOVIĆ MITAR
ROLOVIĆ RISTO
ROLOVIĆ SLOBODAN
ROLOVIĆ SLOBODANKA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BR.40/1
BAR CRNA GORA
BRČELI BAR
POPOVIĆI
BAR
JOVANA STOJANOVIĆA F-1 BAR
CRNA GORA
ROLOVIĆ SVETLANA
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
759,9
ROLOVIĆ SVETOZAR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
207,54
ROLOVIĆ VASO
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
309,77
ROLOVIĆ VESELIN
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
ROLOVIĆ VOJIN
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
ROLOVIĆ-GOJAČANIN
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26/115
JOVANA TOMAŠEVIĆA
SNEŽANA
BAR CRNA GORA
26/115
ROMANDIĆ MILAN
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
409,27
RONDOVIĆ LENKA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, DONJE ČAČKE
345,14
ROSIĆ LEPOSAVA
KORCULANSKA BR.8 BEOGRAD
KUNJE ISP.BULAZE
107,9
RISTA LEKIĆA D12/III/18
580,16
ROSIĆ VUKOTA
R.LEKIĆA
H-12/18
BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
18/6
274,76
487,78
109,95
ROTAROV VITOMIR
RUTKE 153 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 153
102,08
ROVČANIN SLOBODAN
SUTIVAN BIJELO POLJE
SUTOMORE, GORELAC
192,07
ROVČANIN TIOSLAV
GORELAC SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC
457,18
ROVČANIN VUJADIN
NOVI PRISTAN BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ BB
206,27
RUBEŽIĆ MILE
MOJKOVAČKA 42 KOLAŠIN
TRŠANJ 37
657,06
24.NOVEMBRA 16
646,68
RUDIĆ SLOBODAN
RUDOVIĆ TOMO
RUDOVIĆ(DRLJANOVIĆ)
DUBRAVKA
RUGOVAJ SALJIJA
RUJOVIĆ ANKA
RUJOVIĆ BEĆKO
24.NOVEMBRA BR.16 BAR CRNA
GORA
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
246,27
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
127,71
SUTOMORE, NJEGOŠEVA 16
93,93
SUTOMORE, NJEGOŠEVA 16
89,34
NJEGOŠEVA BR.16 SUTOMORE
BAR
NJEGOŠEVA 16 SUTOMORE CRNA
GORA
218,02
RUJOVIĆ HADRO
POLJE BAR
POLJE BB
894,15
RUJOVIĆ RAHIM
ŠUŠANJ ILINO BB BAR
ILINO
101,76
RUJOVIĆ SALIH
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
52,64
RUMMLER STOJANKA
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
142,3
RUPIĆ IVAN
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
570,98
RUTEŠIĆ RADOMIR
LAMELA 6, ILINO BAR CRNA GORA
ILINO LAM.C
75,22
RUTEŠIĆ VESNA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
116,36
RUŽIĆ DARKO
MOGILICA 5 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MADŽARI BR.5
160,13
POPOVIĆI 39
780,46
RUŽIĆ DUŠAN
POPOVIĆI
BAR
RUŽIĆ LJUBAN
STARA AMBULANTA BB BAR
STARA AMBULANTA 7
348,14
RUŽIĆ MILOŠ
ŠUŠANJ BR.113 BAR CRNA GORA
ILINO
621,47
RUŽIĆ MLAĐAN
ILINO 245 BAR CRNA GORA
ILINO
882,5
RUŽIĆ MLAĐEN
ILINO BR.245 BAR CRNA GORA
ILINO
915,15
RUŽIĆ VOJISLAV
ŠUŠANJ BR.173 BAR
ŠUŠANJ
875,96
SABO IGOR
ŠKOLSKA BR.61 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
319,97
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
372,88
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
1011,38
MARŠALA TITA
339,46
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
212,66
SADAGIĆ HEDIJA
SADIKI MUSLIM
SAIČIĆ JASMINA
SAITI ISMET
J. TOMAŠEVIĆA
BR.33 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA 37 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
SAITOVIR ZIRA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (TOČKOVI)
175,1
SAJIĆ MILAN
KADINA LUKA LJIG
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
949,91
SAKAREVIĆ HELENKA
SAKAREVIĆ MIODRAG
SOKOLANA BAR
SOKOLANA BB
BAR CRNA GORA
OBALA 13.JULA
298,23
OBALA 13.JULA
1515,45
SAKAREVIĆ SONJA
J.TOMAŠEVIĆA 5 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
53,94
SAKAREVIĆ VASILIJE
DOBRA VODA 27 BAR CRNA GORA
SOKOLANA 66
389,94
SAKEREVIĆ MLADEN
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ
332,26
SALAKOVIĆ ESAD
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
251,13
SALAKOVIĆ MEHMED
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
106,19
MILA BOŠKOVIĆA 12
57,22
SALVIA(BALIND) ALEKSANDRA
MILA BOŠKOVIĆA 12/IV BAR CRNA
GORA
SALJEVIĆ MIRZA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
880,26
SALJEVIĆ RAZIJA
MARŠALA TITA D-5/13 BAR
MARŠALA TITA D/5
927,58
SAMAC SNEŽANA
POLJE 169 BAR CRNA GORA
POLJE
204,67
SUTOMORE
530,14
SAMARDŽIĆ LIDIJA
HAJ NEHAJ MIRIŠTE BB BAR
CRNA GORA
A.LUBUNČIĆA BR.104 BEOGRAD
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SRBIJA
PUT
SANKOVIĆ KRSTO
RUTKE 145 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, RUTKE 145
324,28
SAPNJANI DEMIR
DOBRA VODA 9 BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
2556,37
SARAGA SLAVKO
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
307,73
SARAJLIĆ BJELICA
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
VIRPAZAR
75,3
ZAGRAĐE
814,87
SAMARDŽIĆ MILENA
SARIĆ BORIVOJE
SARIĆ BOŽO
SARIĆ DRAGOLJUB
SARIĆ NIKOLETA
SAS PIROŠKA
SAŠANIN KEMAL
SAŠANIN FIKRET
SAVELIĆ RAJKO
SAVELJIĆ BRANISLAV
SAVELJIĆ BRANISLAV
SAVELJIĆ JOVO
GRIGORA VITEZA BR.1 ŽARKOVO
BEOGRAD
OMLADINSKA 15 BAR,ŽUKOTRLICA
CRNA GORA
POBRĐE BB SUTOMORE CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 18 BAR CRNA GORA
POBRĐE BR.198
SUTOMORE BAR
DOBRA VODA BB BAR CRNA GORA
DOBRA VODA,SV.IVAN BB BAR
CRNA GORA
POLJE BAR
DUBRAVA UL.124/188 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE A-3/18 BAR CRNA
GORA
ZGRADA SUTOMORE CRNA GORA
ŠUŠANJ, OMLADINSKA
BR.15
SUTOMORE, POBRĐE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
BR.18
60,98
663,75
114,37
147,71
SUTOMORE, POBRĐE
482,64
DOBRA VODA
364,06
DOBRA VODA
2043,98
POLJE
284,73
DUBRAVA
478,25
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
90,36
SUTOMORE, ZGRADE
490,15
SAVELJIĆ NEBOJŠA
MIŠIĆI,ČANJ 2 BAR CRNA GORA
ČANJ 2
163,32
SAVIĆ ANĐELKA
OMLADINSKA BR.11 ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 11
64,47
SAVIĆ BORIS
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
50,9
SAVIĆ DUŠKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
364,14
SAVIĆ LJILJANA
ĐERDAPSKA BR.100 NIŠ SRBIJA
SAVIĆ MILORANKA
ŠUŠANJ,ZELENI POJAS BAR CRNA
GORA
DUBRAVA, VOJVOĐANSKA
BB
110,25
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
87,85
SAVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI BB
246,86
SAVIĆ NOVICA
ŽUKOTRLICA 63 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
300,53
SAVIĆ RADE
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
436,41
ILINO BB BAR
ŽUKOTRLICA
473,06
MARŠALA TITA D/5
157,36
ŽUKOTRLICA
291,65
BJELIŠI 15
674,5
POPOVIĆI
844,08
SAVIĆ RADMILA
SAVIĆ RITA
SAVIĆ SAVO
SAVIĆ SOFIJA
SAVIĆEVIĆ LJUBICA
MARŠALA TITA D-5 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
BJELIŠI BR.15 BAR
J.TOMAŠEVIĆA 45 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-6, II/1 BAR CRNA
MILA BOŠKOVIĆA
GORA
H6/II/I/2
SAVIĆEVIĆ VOJISLAV
BORSKA BR.2 BAR CRNA GORA
BORSKA 2/1/5
204,77
SAVIĆEVIĆ ZORAN
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
SOTONIĆI
188,07
SAVOVIĆ DANICA
B.JERKOVIĆ BR.187 BEOGRAD
24.NOVEMBRA 4/17/IV
333,7
SAVOVIĆ NENAD
BORSKA 10/33 BAR CRNA GORA
BORSKA 10/33
179,2
SAVOVIĆ PAVLE
POPOVIĆI 69 BAR
POPOVIĆI 69
72,23
BULEVAR REVOLUCIJE 1
86,42
SAVIĆEVIĆ RAJKO
SAVOVIĆ TOMISLAV
B.REVOLUCIJE BR.1/5 BAR CRNA
GORA
UTJEHA, STEVANA SREMCA
599,39
SCHMIDT DRAGANA
WELDENSTR. 46 88471 LAUPHEIM
SCHWEITZER MILENKA
POBRĐE 214 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 214
275,95
SEDEJ BOŽICA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
257,04
DOBRA VODA,POD GLAVICA 10 BAR
DOBRA VODA, POD
CRNA GORA
GLAVICOM 10
SEFEROVIĆ AHMED
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
528,98
SEFEROVIĆ AJŠA
KUNJE BAR CRNA GORA
ARBNEŠ
420,48
DOBRA VODA,POD GLAVICA 10 BAR
DOBRA VODA, POD
CRNA GORA
GLAVICOM 10
SEFEROVIĆ ĆAMILA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
871,82
SEFEROVIĆ FATIMA
PEČURICE BAR
PEČURICE POD KUĆOM
1110,68
SEFEROVIĆ ADNAN
SEFEROVIĆ BENJAMIN
9
184,96
710,08
313,62
SEFEROVIĆ IBRAHIM
SVETI IVAN DOBRA VODA CRNA
GORA
DOBRA VODA
61,07
SEFEROVIĆ MEHMED
GRDOVIĆI BAR
GRDOVIĆI
572,81
SEFEROVIĆ MUHAREM
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
656,86
SEFEROVIĆ MUSTAFA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE POD KUĆOM
888,07
SEFEROVIĆ SABRIJA
GRDOVIĆI PEČURICE BAR
TRŽNI CENTAR B-5-C
126,87
SEFEROVIĆ ŠABAN
SEFEROVIĆI VELJE SELO BAR
VELJE SELO
305,94
SEFEROVIĆ(BECIRAGIĆ) ĆAMA
BRBOT BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
67,81
STARI BAR, BELVEDER 407
219,81
SEIDOVIĆ SABRO
BELVEDER 407
ST.BAR BAR
SEIDOVIĆ ŠEFKET
RUTKE BR.262/A SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE BB
171,92
SEIDOVIĆ VAHIDA
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
293,22
SEJDOVIĆ ABDULAZIZ
MAHALA BR.35 BAR
STARI BAR, MAHALA 35
182,1
SEJDOVIĆ BAHO
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
825,64
SEJDOVIĆ BAKO
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
79,58
SEJDOVIĆ EDIN
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
130,82
861,85
SEJDOVIĆ FATIMA
SEJMANOVIĆ DRAGOMIR
SEJMANOVIĆ ZORAN
SEKULIĆ BLAGOTA
SEKULIĆ MARA
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
PARTIZANSKI PUT 67/A
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PARTZANSKI PUT 76/A
PUT 67
SUTOMORE BAR
TOMBA BAR
J.TOMAŠEVIĆA 26 BAR CRNA
GORA
738,89
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
936,31
TOMBA
389,48
JOVANA TOMAŠEVIĆA 26
282,05
SEKULIĆ MITAR
POLJE BAR
POLJE
212,48
SEKULIĆ NADA
MARIN PLOČA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
1009,55
SEKULIĆ NIKOLA
PODGRAD ST.BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
388,54
SEKULIĆ NOVAK
TOMBA BAR
TOMBA
525,93
SEKULIĆ RATKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
363,5
SEKULIĆ TANJA
POŽAREVAČKA 9 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-24/64/IV
68,05
POŽAREVAČKA 9
75,69
RISTA LEKIĆA
58,15
POLJE BB
369,39
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
579,78
MAKEDONSKA 23/7
421,25
SUTOMORE, RUTKE
67,14
SEKULIĆ VASILIJE
SEKULIĆ ZORICA
SEKULIĆ ŽELJKA
SEKULOVIĆ DAVORIN
SEKULOVIĆ MILIJA
SEKULOVIĆ MIRSADA
MAKEDONSKA
BR.2 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
POLJE BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
GORA
RUTKE SUTOMORE CRNA GORA
SEKULOVIĆ VASO
SEKULOVIĆ VLADIMIR
SELAK VERICA
SELAKOVIĆ DAVID
SELIĆ SLOBODANKA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ B.B. BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18/24 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
702,86
VLADIMIRA ROLOVIĆA
2222,58
ŠUŠANJ B.B.
243,58
TOPOLICA
567,27
MILA BOŠKOVIĆA 8/II
106,85
SELIMOVIĆ FATIMA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
74,3
SELMANOVIĆ BEĆIR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
KOPŠTIN
527,42
SELMANOVIĆ CANO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
542,97
SELMANOVIĆ ĆAZIM
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI (MUJALE)
484,5
SELMANOVIĆ DŽAFER
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
275,81
SELMANOVIĆ ENVER
MURIĆI ŠESTANI BAR
KOPŠTIN
320,88
SELMANOVIĆ JUSUF
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
302,22
SELMANOVIĆ OSMAN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
302,67
DONJI MURIĆI (MUJALE)
197,81
SELMANOVIĆ SADIK
MUJALE DONJI MURIĆI ŠESTANI
BAR
SELMANOVIĆ SALJO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
212,4
SELMANOVIĆ SELMAN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI (MUJALE)
151,68
SELMANOVIĆ SULEJMAN
MUJALE DONJI MURIĆI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
266,46
SELMANOVIĆ ŠACIR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
KOPŠTIN
177,88
SELMANOVIĆ TAHIR
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI (MUJALE)
306,04
SELOVIĆ JUSUF
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
UTJEHA
317,66
MAKEDONSKA 7/26/3
70,16
SELOVIĆ OMER
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
GORA
SELJAKOVIĆ MRIKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
ZUPCI POD SUSTAŠ
258,65
SENIĆ VLADIMIR
POPOVIĆI BR.140 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 140
204,93
SENIKOVIĆ HASAN
RUNJ BR.19 BAR CRNA GORA
MARTIĆI
956,66
SERATLIĆ DUŠAN
MANDARINIĆI BAR CRNA GORA
BJELIŠI 14
561,47
SERATLIĆ TOMISLAV
ILINO BAR
ILINO
447,44
SUTOMORE, MIROŠICA II
186,32
HAJ NEHAJ
235,52
BULEVAR REVOLUCIJE 8/6
338,25
SERDJOK PETAR
SHERSTNEV ANDREY
SIBINOVIĆ ANĐELINA
SUTOMORE,MIROŠICA 2 BAR
CRNA GORA
HAJ-NEHAJ BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE 8/6 BAR CRNA
GORA
SIJARIĆ SAHRET
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA UL.88
436,13
SIJARIĆ AHMO
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
167,4
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
66,05
SIJARIĆ ELVIS
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2 BAR
CRNA GORA
SIJARIĆ HANEFIJA
SIJARIĆ ŠAĆIR
SIJARIĆ ZEĆO
SIKIRICA ELICA
SIMIĆ JOVAN
SIMIĆ LJILJANA
SIMIĆ MILOVAN
SIMIĆ RADOJKA
SIMIĆ SANJA
SIMIĆ SNEŽANA
SIMIĆ STOJAN
NEGOBRATINA BIJELO POLJE
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
BUL.BULEVAR A-1,V SPRAT ST.21
DUBRAVA
252,66
RISTA LEKIĆA D-11,P-3
1541,18
BULEVAR REVOLUCIJE
89,16
BAR
A1/V/21
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
344,62
POŽAREVAČKA LAM. A
312,9
ČELUGA
109
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
813,45
ZANKOVIĆI
302,19
SUTOMORE, POBRĐE 3
80,7
MARŠALA TITA 19/6
122,25
SUTOMORE,LENJINOVA 19
137,09
POŽAREVAČKA LAMELA A II/4 BAR
CRNA GORA
ČELUGA BAR
ĐURIČINE VODE SUTOMORE
CRNA GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
ZLATARIĆEVA 2 BEOGRAD SRBIJA
MARŠALA TITA 19/6 BAR CRNA
GORA
LENJINOVA BR.19
MIROŠICA,SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA
224,02
SIMIĆ ZORAN
MIROŠICA II 250 SUTOMORE BAR
SIMIĆEVIĆ NOVICA
POŽAREVAČKA BR.7 BAR
POŽAREVAČKA 13/1V/34
81,04
SIMONOVIĆ JELENA
DOBRA VODA BAR
UTJEHA
161,44
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE 25
82,69
RISTA LEKIĆA D-11
432,51
RISTA LEKIĆA I-27
191,8
SIMONOVIĆ JOVAN
SIMONOVIĆ LENA
SIMONOVIĆ MILAN
RISTA LEKIĆA D-11 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-27 BAR CRNA
GORA
II,250
SIMONOVIĆ MILETA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
981,39
SIMONOVIĆ NENAD
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE BR.15
781,89
SIMONOVIĆ NIKOLA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
117,97
4 CRNOGORSKE PROLETERSKE B.
IV CRNOGORSKE BRIGADE
38 CETINJE CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.12 BAR CRNA
38/C
SIMONOVIĆ ROBERTO
SIMONOVIĆ VELIMIR
SIMONOVIĆ(JOCIĆ) NATA
SIMONOVSKI ZDRAVKO
SIMOVIĆ DRAGAN
MILA BOŠKOVIĆA 12
426,04
268,58
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
2/5
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE
306,92
24.NOVEMBRA H-23
100,48
B.REVOLUCIJE H-23 BAR CRNA
GORA
264,13
SIMOVIĆ IVAN
SIMOVIĆ NIKOLA
SIMOVIĆ VOJISLAV
SINANOVIĆ EMRO
SINANOVIĆ FIKRET
SINANOVIĆ MUHAREM
GORELAC 72/B SUTOMORE BAR
BULEVAR REVOLUCIJE H-23 BAR
CRNA GORA
ŽELJEZNIČKO NASELJE
SUTOMORE BAR
J.J.ZMAJA BR.2 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.16/D BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBRA 16-D BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, GORELAC 316
63,79
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
569,25
SUTOMORE, GOLO BRDO
254,98
ŠUŠANJ, J. J. ZMAJA
208,71
24.NOVEMBRA
266,61
24.NOVEMBRA 16-D
237,95
SINANOVIĆ MUSTAFA
PODGRAD 42 BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD 42
142,06
SINANOVIĆ SEIDA
J.J.ZMAJA 2 BAR CRNA GORA
GRDOVIĆI
401,17
SINANOVIĆ VAHID
RENA 10 BAR CRNA GORA
DUBRAVA 90/144
431,53
MILA BOŠKOVIĆA H-12
163,63
BJELIŠI
124,37
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5
298,12
SJEKLOĆA RANKA
SJEKLOĆA ALEKSANDRA
SJEKLOĆA BRANISLAV
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
UL.MARŠALA TITA 11 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA(ZGR.CRNOTRAVCA)
BAR CRNA GORA
SJEKLOĆA DRAGAN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
532,43
SJEKLOĆA DRAGO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
207,3
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA F-
GORA
1/19/IV
SJEKLOĆA ILIJA
V.RAIČKOVIĆA PODGORICA
LIMLJANI
202,7
SJEKLOĆA LAZAR
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
251,48
JOVANA TOMAŠEVIĆA
414,04
ZUPCI
468,16
POLJE
320,87
431,63
SJEKLOĆA GOSPAVA
SJEKLOĆA LJILJANA
SJEKLOĆA MARIJA
SJEKLOĆA MAŠICA
SJEKLOĆA PAVLE
MAKEDONSKA BR.1 BAR CRNA
GORA
MANDARIĆI,ZUPCI BAR CRNA
GORA
LIMLJANI BAR
445,21
LIMLJANI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
JOVANA TOMAŠEVIĆA 38/13 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
CRNA GORA
13/III
SJEKLOĆA SLOBODAN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
147,98
SJEKLOĆA VUKAŠIN
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
POPOVIĆI
218,91
SJEKLOĆA PEKO
SJEKLOĆA(RAKOČEVIĆ)
DARINKA
SKENDEROVIĆ MEHMED
SKENDEROVIĆ DŽEVAD
SKENDEROVIĆ ENES
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
BJELIŠI B.B. BAR CRNA GORA
AHE HEDINGERCTR.65 8910
AFFOHERN SCHWEIZ
BJELIŠI BB BAR
IV CRNOGORSKE BRIGADE
36
262,69
60,18
BJELIŠI B.B.
541,23
MILA BOŠKOVIĆA H-12
105,67
BJELIŠI
856,7
SKENDEROVIĆ ENESA
SKENDEROVIĆ FAZLIJA
SKENDEROVIĆ SOKO
SLABIĐORESKI ANGEL
SV.IVAN BB,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
SV.IVAN BB,DOBRA VODA BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 36 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA
178,91
DOBRA VODA
531,17
BJELIŠI
153,95
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36
61,27
SLAKOVIĆ ABEDIN
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
412,46
SLAKOVIĆ FATIMA
ZALJEVO 32 BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
150,02
SLAKOVIĆ MAHMUT
GROTE,DABEZIĆI BAR
DABEZIĆI
216,49
SLAKOVIĆ SMAIL
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
96,84
SLAVKOVIĆ DOBRAŠIN
NEDAKUSI BIJELO POLJE
ILINO
159,66
SUTOMORE, BRCA 86
143,52
VLADIMIRA ROLOVIĆA 8
293,35
24.NOVEMBRA 1/C/IV
381,49
SLAVKOVIĆ MILIVOJE
DALMATINSKA BR.5 KRALJEVO
SRBIJA
SLAVKOVIĆ VUKAJLO
V.ROLOVIĆA 24 BAR CRNA GORA
SLAVKOVIĆ(DOBRKOVIĆ)
24.NOVEMBRA OBJ.BR.1/UL.C/IV
BRANKA
BAR CRNA GORA
IVA NOVAKOVIĆA BB SUTOMORE
SLAVNIĆ MILAN
SUTOMORE, OBALA
337,68
BAR
I.NOVAKOVIĆA
IRIŠKA BR.3 RUMA SRBIJA
SUTOMORE
I BOKOLJSKE BRIGADE BR.8 BAR
ŠUŠANJ, PRVE BOKELJSKE
CRNA GORA
BRIGADE 8
SLOVIĆ GRANICA
BJELIŠI BR.29 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
198,39
SMAILOVIĆ MUNIR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
406,81
MAKEDONSKA G18/II/9
370,4
SLAVNIĆ NIKOLA
SLIJEPČEVIĆ NADA
SMATLIK BRANISLAV
MAKEDONSKA G-18 BAR CRNA
GORA
239,35
359,82
SMATLIK BRANKO
ŠUŠANJ BR.48 BAR
ŠUŠANJ
674,6
SMATLIK MARIJA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1000,93
SMATLIK MILO
ŠUŠANJ ILINO BB. BAR
ILINO
290,28
SMATLIK RAJKO
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
376,67
SMATLIK SRĐAN
VUKA KARADŽIĆA BAR CRNA GORA
SMATLIK ŽELJKO
SMOLOVIĆ MILIĆ
SMOLOVIĆ RAJKO
SOFTIĆ DŽEMAL
VUKA KARADŽIĆA BB SUTOMORE
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
KARADOVIĆI,ŠUŠANJ BB BAR
CRNA GORA
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA
SUTOMORE, VUKA
KARADŽIĆA
600,86
1008,2
MILA BOŠKOVIĆA H-11
542,17
24.NOVEMBRA H-23
195,88
ŠUŠANJ
174,32
SOFTIĆ RAGIP
BUL.24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-28
1367,01
SOFTIĆ RAŠO
ILINO 2,A/7 BAR
ILINO
86,54
SOFTIĆ VILA
GORELAC BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
242,57
SOKOLOVIĆ VJERA
BORSKA 8 IV/27 BAR CRNA GORA
BORSKA 8/27
63,34
SOKOVIĆ RADOŠ
TOPOLICA 3 BAR CRNA GORA
TOPOLICA 3
678,65
MILA BOŠKOVIĆA H-13
101,13
MARŠALA TITA C-14
621,34
DOBRA VODA
303,21
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18
801,58
PELINKOVIĆI
302,01
PELINKOVIĆI
332,21
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/II
349,76
TOMBA
409,22
PELINKOVIĆI
246,52
PELINKOVIĆI
142,26
PELINKOVIĆI
267,72
PELINKOVIĆI
501,8
SOKOVIĆ VUKOJICA
SOTIROSKI MILKANA
SPAHIĆ ASMIR
SPAHIĆ BRANIMIR
SPAHIĆ ĆAZIM
SPAHIĆ FADIL
SPAHIĆ GAVRILO
SPAHIĆ HUSNIJA
SPAHIĆ IBRAHIM
SPAHIĆ JAKUP
SPAHIĆ MEHMED
SPAHIĆ MUHAMED
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
MARŠALA TITA C-14 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 8/2 BAR CRNA
GORA
TOMBA BAR CRNA GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS,BAR CRNA
GORA
SPAHIĆ(KARASTANOVIĆ) AJKA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
232,23
SPAHIJA FATIMA
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
253,23
SPAHIJA SAFET
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
284,44
SPAHIJA SMAIL
ILINO BAR
ILINO
287,27
POD NEHAJ
635,83
MARŠALA TITA D-5
796,26
BORSKA BR.4 BAR CRNA GORA
BORSKA 4/III
303,41
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
PUT
SPAIĆ MILAN
SPAJIĆ ALEKSANDAR
SPAJIĆ RADMILA
SPASIĆ ALEKSANDAR
POD NEHAJ,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
393,94
SPASIĆ JOVANKA
SPASIĆ RADOVAN
SPASOJEVIĆ BRANISLAV
SPASOJEVIĆ DESANKA
BRANKA ČALOVIĆA 9/2 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
9
POLJE B.B. BAR CRNA GORA
POLJE B.B.
421,36
ILINO
1128,03
POPA DUKLJANINA 9
61,2
ILINO KOD BABOVIĆA BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 9 BAR CRNA
GORA
353,78
SPIČANOVIĆ BOŽO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
117,39
SPIČANOVIĆ DANICA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
348,32
MILA BOŠKOVIĆA 16
211,91
MARŠALA TITA BR.6
166,37
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
489,8
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
249,21
RISTA LEKIĆA I-32
290,49
SPIČANOVIĆ DRAGAN
SPIČANOVIĆ GVOZDENIJA
SPIČANOVIĆ LJUBO
SPIČANOVIĆ MARIJA
SPIČANOVIĆ MARKO
MILA BOŠKOVIĆA BR.14 BAR
CRNA GORA
MARŠALA TITA BR.35 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
SPIČANOVIĆ MIHAILO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE
529,73
SPIČANOVIĆ ROSA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO
84,81
MIROŠICA I/36,SUTOMORE BAR
SUTOMORE, SAVA
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
KOVAČEVIĆA BB
SPIČANOVIĆ VLADIMIR
SPIČANOVIĆ VOJIN
780,03
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
643,04
M.BOŠKOVIĆA 12 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 12
263,8
SRDANOVIĆ VELIKA
GORNJI BRČELI BAR
BRČELI
146,97
SRĐANOV LJUBICA
ZAGRAĐE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
107,82
SREDOJEVIĆ MIOMIR
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
1873,82
SRZENTIĆ GOJKO
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
162,39
SRZENTIĆ ILIJA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
110,58
POLJE BB
465,48
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
90,75
POLJE BB BAR
POLJE BB
629,09
SOTONIĆI
117,64
SPIČANOVIĆ(BUDIMIĆ)
SNEŽANA
SRZENTIĆ JAKOV
SRZENTIĆ MILO
SRZENTIĆ MIODRAG
SRZENTIĆ RADOMIR
SRZENTIĆ SONJA
STAJKIĆ SIMO
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
G.DELČEVA BR.12 BEOGRAD
SRBIJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 33/11 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE B-11
LAM.A
MAKEDONSKA G-20
213,09
377,93
STAJOVIĆ RADMILA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.11 BAR
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 11
57,34
ILINO
704,88
24.NOVEMBRA 12B/170
247,94
STAJOVIĆ ŠPIRO
ILINO BR.190 BAR CRNA GORA
STAMATOVIĆ (ĐURIČKOVIĆ)
24 NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
SLOBODANKA
GORA
STAMATOVIĆ DESANKA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
249,67
STAMATOVIĆ DOBRAŠIN
RENA BR.2 BAR CRNA GORA
RENA 2
148,34
24.NOVEMBRA 12
430,69
SUTOMORE, NJEGOŠEVA 11
263,69
GODINJE
82,25
ŠUŠANJ
359,65
MILA BOŠKOVIĆA H-11
479,38
24.NOVEMBRA LAM.19
234,35
STAMATOVIĆ ŽELJKO
STANČIĆ DUSAN
STANČIĆ RADOVAN
STANIĆ DRAGANA
STANIĆ DRAGOMIR
STANIĆ ĐURIŠA
STANIĆ LIDIJA
STANIĆ MILOMIR
STANISAVLJEVIĆ MILEVA
STANISAVLJEVIĆ PAVLE
24.NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
NJEGOŠEVA BR.11 SUTOMORE
BAR
NJEGOŠEVA BR.11 SUTOMORE
BAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBRA LAM.19 BR..17 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.30 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
30/III
STARI BAR,MAHALA BAR
STARI BAR, MAHALA
99,06
24.NOVEMBRA 8-D
70,46
GAVRILA PRINCIPA 13
170,71
24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
GAVRILA PRINCIPA 13 BAR CRNA
GORA
80,36
STANIŠIĆ BLAGOJE
ČANJ,MIŠIĆI BAR CRNA GORA
ČANJ
756,82
STANIŠIĆ BLAŽO
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO (JASEN)
350,5
STANIŠIĆ DARINKA
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
82,34
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
264,69
MIŠIĆI
262,13
SOKOLANA
158,94
MILA BOŠKOVIĆA 4
481,47
LIVARI
334,41
STARI BAR, DABANOVO
89,45
STANIŠIĆ DRAGAN
STANIŠIĆ DRAGAN
STANIŠIĆ DRAGOLJUB
STANIŠIĆ DUŠAN
STANIŠIĆ ĐEKA
STANIŠIĆ ĐOKA
MIŠIĆI,POD STANIŠIĆE BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
M. BOŠKOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
DOBRECI BR.14 ŠESTANI BAR
24.NOVEMBAR BR.10 BAR CRNA
GORA
STANIŠIĆ IVAN
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
132,32
STANIŠIĆ MARA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
GLUHI DO (JASEN)
450,66
STANIŠIĆ MARKO
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
ILINO
1006,08
STANIŠIĆ MILORAD
STANIŠIĆ NOVO
STANIŠIĆ PETAR
STANIŠIĆ PRENA
STANIŠIĆ RADMILA
STANIŠIĆ RADOJE
STANIŠIĆ RATKA
STANIŠIĆ SLOBODAN
STANIŠIĆ SREĆKO
STANIŠIĆ SVETLANA
STANIŠLJEVIĆ ANA
STANKOV PERO
STANKOVIĆ ANA
MIŠIĆI BB SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
117,57
POLJE
946,07
POLJE BURTAIŠI
351,26
RISTA LEKIĆA D-12/II/8
321,67
ČANJ
295,62
MAKEDONSKA E-15
432,28
SUTOMORE, GORELAC
186,07
POŽAREVAČKA
495,66
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
OBALA 13.JULA
799,94
UL.MAKEDONSKA G- 20 BAR
MAKEDONSKA G-20
371,3
24.NOVEMBRA 8/146/VI
70,86
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
491,28
24.NOVEMBRA H-24
311,15
PARTIZANSKI PUT BR.129
SUTOMORE BAR
J.TOMAŠEVIĆA 14/5 BAR CRNA
GORA
R.LEKIĆA D-12, UL.II ST.8
BAR
ČANJ SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI BR.29 SUTOMORE
CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE 16/1 BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR 8-A BAR CRNA
GORA
N.TESLE BR.56 BEOGRAD
24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
STANKOVIĆ ANDRIJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
513,44
STANKOVIĆ BOGOLJUB
POD-NEHAJ BB SUTOMORE BAR
POD NEHAJ BB
85,42
STANKOVIĆ BORISAV
PETRA ĆELOVIĆA BR.20 UŽICE
ČANJ 66
91,79
STANKOVIĆ BRANISLAV
POBRĐE 58 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 8
225,95
STANKOVIĆ BRANKA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
51,78
STANKOVIĆ DANICA
MAKEDONSKA G-20 BAR
MAKEDONSKA G20/IV/21
329,08
STANKOVIĆ ĐERĐA
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
GORNJI MAROVIĆI
167,08
STANKOVIĆ ĐORĐE
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
404,95
24.NOVEMBRA H-23/15
116,15
STANKOVIĆ ILIJA
24 NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
STANKOVIĆ KOLJA
MASTJEPOVIĆI BAR
ŠUŠANJ
829,58
STANKOVIĆ LEKA
POLJE BAR
POLJE
804,66
STANKOVIĆ MARKO
M TITA BR.17 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 11/II
201,65
DUBRAVA
123,32
STANKOVIĆ MIHAEL
DUBRAVA UL.114
PEČURICE BAR
STANKOVIĆ MILICA
TOMBA BB BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
72,26
STANKOVIĆ NIKOLA
24.NOVEMBAR 8 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
430,77
AHMETOV BRIJEG
551,53
GORNJI MAROVIĆI
363,65
STANKOVIĆ PERO
STANKOVIĆ PETAR
GORNJI MAROVIĆI BAR CRNA
GORA
DEDIĆI ŠESTANI BAR
STANKOVIĆ PETAR
STANKOVIĆ RADIVOJE
STANKOVIĆ RADOMIR
MILA BOŠKOVIĆA 16,III/9 BAR
CRNA GORA
R. IGNJATOVIĆA 28
BIJELO BRDO BR.23 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 16
569,47
ZANKOVIĆI
523,29
UTJEHA, BIJELO BRDO
175,74
STANKOVIĆ RATOMIR
BRCA BR. 84B SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 84/B
151,17
STANKOVIĆ ROZA
MAROVIĆI BAR
AHMETOV BRIJEG
131,49
STANKOVIĆ SIMO
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
447,36
ŠUŠANJ 176
304,06
STANKOVIĆ SONJA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
BR.9 BAR
CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 9/18 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
CRNA GORA
9/18
STANKOVIĆ TOMO
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
470,24
STANKOVIĆ VESELIN
CARA LAZARA 63 SUTOMORE BAR
SUTOMORE
131,99
STANKOVIĆ VOJO
POPOVIĆI BAR
STARI BAR, KURILO
227,64
STANKOVIĆ ZEFA
MARSTIJEPOVIĆI BAR
ILINO
731,31
STANKOVIĆ STANOJE
STANOJEVIĆ BRATISLAV
STANOJEVIĆ DARINKA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
10/6
227,07
583,71
MILA BOŠKOVIĆA 8
360,14
STANOJEVIĆ IVANA
V ROLOVIĆA 24/6 BAR CRNA GORA
STARI BAR, VELEMBUSI
222,93
STANOJEVIĆ SLAVICA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.26 BAR
ŽUKOTRLICA
369,45
ŽUKOTRLICA
366,59
MILA BOŠKOVIĆA 14/16-IV
339,15
DUBRAVA UL.126/18
137,13
MILA BOŠKOVIĆA H-11
99,96
STANOJEVIĆ SLOBODANKA
STANOJEVIĆ ZORAN
STANOJEVSKI MIRJANA
STANOVIĆ GORAN
NIKOLE LEKIĆA BR.26 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA 14/16-IV BAR CRNA
GORA
ULICA 126 BR.18 DUBRAVA BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
STARČEVIĆ DOBRIVOJE
RUTKE BR.135 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 135
130,65
STARINAC STOJANKA
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE 198 BAR
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE 198
175,72
STEFANOVIĆ MIRJANA
20.JUL BR.17 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 17
348,17
KOČE IVANA BR.16 NOVI SAD
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SRBIJA
NJEGOŠEVA BR. 37 DANILOVGRAD
PUT 77
STEPANOV KATICA
STEPANOVIĆ (ILIĆ) BRANKA
STEŠEVIĆ DRAGICA
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG 28/3 BAR CRNA
GORA
182,63
ZANKOVIĆI
894,47
AHMETOV BRIJEG
174,22
STEVANOVIĆ ANA
BARTULA BAR CRNA GORA
BARTULA
833,87
STEVANOVIĆ DRAGAN
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
302,5
STEVANOVIĆ KRINKA
UL.106 14 DUBRAVA BAR
DUBRAVA UL.106/12
181,88
STEVANOVIĆ LARA
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
421,74
STEVIĆ BOSILJKA
POBĐE BR.164 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 164
320,78
STEVIĆ MIODRAG
NIŠICE BB BAR CRNA GORA
NIŠICE
346,93
BJELIŠI
225,29
BJELIŠI
136,64
POPA DUKLJANINA 2/A
362,71
STEVIĆ SRĐAN
STEVIĆ ZORAN
STEVOVIĆ ALEKSANDAR
STEVOVIĆ BOŽAN
STIJAČIĆ MILA
BJELIŠI, UL. JNA 10 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI, UL.JNA 10 BAR CRNA
GORA
POPA DUKLJANINA 2A BAR CRNA
GORA
PETOVIĆA ZABIO BAR CRNA GORA UTJEHA, PETOVIĆA ZABIO
ĐURIČINE VODE BB SUTOMORE
BAR
506,61
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
1629,17
STIJEPČEVIĆ MARIJA
OVTOČIĆI BR.32 BAR
OVTOČIĆI
342,71
STIJEPČEVIĆ NIKOLA
UBRIJEG BAR
OVTOČIĆI
291,42
STIJEPOVIĆ DIMITRIJE
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
183,7
STIJEPOVIĆ ZORAN
ŠUŠANJ BB BAR
ILINO
732,28
STIJEPOVIĆ ŽARKO
ŠUŠANJ 19 B BAR CRNA GORA
ILINO
1060,98
ŽUKOTRLICA
1435,11
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5
268,05
JOVANA TOMAŠEVIĆA 5
70,08
DOBRA VODA
109,71
STIJOVIĆ STANISLAVA
STIJOVIĆ ŽIVKA
STIJOVIĆ ŽIVKO
STIKOVIĆ MILOSAV
STILJKOVIĆ DRAGOLJUB
STIPIĆ ILIJA
STJEPANOVIĆ EMILIJA
STJEPČEVIĆ MARKO
BULEVAR REVOLUCIJE BR.59/15
BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA E-5 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 7 BAR CRNA GORA
MARIN PLOČA BR.3 DOBRA VODA
BAR
VUKA KARADŽIĆA H-1 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
CRNA GORA
KARADŽIĆA H-1
AHMETOV BRIJEG BR.18 BAR
BJELIŠI
DIMITRIJA TUCOVIĆA BR.38
SUTOMORE, MIROŠICA
UŽICE SRBIJA
24 NOVEMBAR BR.24 BAR CRNA
II,179
GORA
366,01
564,16
646,46
24.NOVEMBRA 14
265,51
STJEPČEVIĆ MIODRAG
SUVI POTOK ZANKOVIĆI BAR
SUTOMORE, SUVI POTOK
67,68
STOČEVIĆ SEBIJA
ILINO 130 BAR CRNA GORA
ILINO
224,64
STOILJKOVIĆ DRAGA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
205,62
STOISAVLJEVIĆ ANDRIJA
BUŠAT BAR CRNA GORA
KUNJE, BUŠAT
1331,84
STOISAVLJEVIĆ DRAGAN
STOJADINOVIĆ DRAGOSLAV
STOJANČEVIĆ ILIJA
STOJANČEVIĆ JOVAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA 7/12 BAR
CRNA GORA
PRIJEPOLJSKA 6 SMEDEREVO
SRBIJA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
ISPOD PRUGE,BJELIŠI BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
346,41
POLJE
439,38
BJELIŠI
1023,26
BJELIŠI
166,21
STOJANOVIĆ (TORBIĆ) VERA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
575,77
STOJANOVIĆ ALEKSANDAR
POLJE BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
94,43
ŠUŠANJ
1129,47
BJELIŠI BR.68 BAR
BJELIŠI 68
440,34
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMOREPOBREŽJE
52,07
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36/3
417
STOJANOVIĆ ANĐA
STOJANOVIĆ BLAŽO
STOJANOVIĆ BOGDAN
STOJANOVIĆ BORIVOJE
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.36/3 BAR CRNA
GORA
STOJANOVIĆ BOŽIDAR
SOTONIĆI 77 VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
244,22
STOJANOVIĆ DRAGAN
M TITA BR.37 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
254,46
24.NOVEMBRA 12-C/135
395,76
AHMETOV BRIJEG
118,68
24.NOVEMBRA
151,2
ŠUŠANJ
684,66
STOJANOVIĆ DRAGUTIN
STOJANOVIĆ EVA
STOJANOVIĆ JOVAN
24.NOVEMBAR 12C/135 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BR.3/27 BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.12 C BAR CRNA
GORA
STOJANOVIĆ KRISTINA
ŠUŠANJ BAR
STOJANOVIĆ LJUBICA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
STOJANOVIĆ LJUBOMIR
TALIĆI RATAC BAR
ŠUŠANJ (TALIĆI)
1049,29
STOJANOVIĆ MIHAILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
598,78
STOJANOVIĆ MILORAD
GAVRILA PRINCIPA BR.8 BAR
ŠUŠANJ
812,35
STOJANOVIĆ MIODRAG
V.ROLOVIĆA F-2 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
2372,82
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1684,77
VLADIMIRA ROLOVIĆA
1119,84
STOJANOVIĆ MIRKO
STOJANOVIĆ NEMANJA
ĆUSTENDILSKA 8 BEOGRAD
SRBIJA
BRANKA ČALOVIĆA
7
106,29
STOJANOVIĆ NEVENKA
SOTONIĆI BAR CRNA GORA
VIRPAZAR
69,86
STOJANOVIĆ NIKOLA
AHMETOV BRIJEG BR.27/3 BAR
AHMETOV BRIJEG
131,65
STOJANOVIĆ SAŠA
BJELIŠI 89 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
156,8
STOJANOVIĆ SAVO
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
TOPOLICA
329,96
STOJANOVIĆ SAVO
POLJE BAR
POLJE
252,12
STOJANOVIĆ SLAVICA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
66,19
STOJANOVIĆ SRĐAN
STOJANOVIĆ STOJAN
STOJANOVIĆ TOMISLAV
B.ČALOVIĆA BR.3
BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
128,63
GORA
3/I
GORNJE KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
106,9
TOPOLICA
641,84
JOVANA TOMAŠEVIĆA 38 BAR
CRNA GORA
STOJANOVIĆ VELIKA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
89,4
STOJANOVIĆ VELIMIR
ČANJ SUTOMORE CRNA GORA
ČANJ
312,11
STOJANOVIĆ VELJKO
BRCA 9/30 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
142,63
SOTONIĆI
87,57
MAKEDONSKA 9
286,61
BORSKA 3
62,47
MAROVIĆI
66,07
STOJANOVIĆ VLADIMIR
STOJANOVIĆ VOJISLAV
STOJANOVIĆ VOJKA
STOJANOVIĆ VUKADIN
SOTONIĆI 85,GORNJE SELO
VIRPAZAR BAR
MAKEDONSKA BR.9 BAR CRNA
GORA
BORSKA BR.3 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 1/24 BAR CRNA
GORA
STOJANOVIĆ ZORAN
NAFTINE ZGRADE BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
239,86
STOJANOVIĆ ZORAN
ŠUŠANJ 159 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
104,68
STOJČEVIĆ CONE
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
548,56
STOJKOVIĆ ANĐELINA
ŠUŠANJ 9 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
313,5
STOJKOVIĆ LIDIJA
ZAGRAĐE BAR CRNA GORA
ZAGRAĐE
191,31
STOJKOVIĆ PREDRAG
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
346,26
STOJNIĆ ŽELJKA
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
BORSKA 6/I
84,29
STOJOVIĆ DRAGOMIR
GORNJA ČELUGA BAR
ČELUGA
319,47
BULEVAR REVOLUCIJE 12/41
144,59
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
231,57
V. ROLOVIĆA BR.13 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
13/20
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
VIRPAZAR
364,04
24.NOVEMBRA H-23
172,54
PEČURICE 54
898,13
ZGRADA PRVOBORCA
271,78
UTRG
110,93
AHMETOV BRIJEG
122,61
MILA BOŠKOVIĆA 14
541,03
STOJOVIĆ ĐORĐE
STOJOVIĆ MIHAILO
STOJOVIĆ SVETOZAR
STOJOVIĆ ŽARKO
STOJOVIĆ ŽELJKO
STOKIĆ-JOCKOVIĆ VOJISLAVA
STOLIĆ MOMIR
STRAHINJA ĐORĐIJE
STRAHINJA JOVANKA
STRAHINJA MILIVOJE
B.REVOLUCIJE 12/41 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.16 BAR CRNA
GORA
STUDENSKA 21 POŽAREVAC
SRBIJA
PRVOBORAC BAR
M.BOŠKOVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA
GORA
203,23
STRAHINJA NIKO
J STOJANOVIĆA
2/24 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 2
190,93
STRAHINJA VASO
VIRPAZAR BAR
MILA BOŠKOVIĆA 14
382,88
STRAHINJIĆ VIDOSAVA
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
54,44
STRIKOVIĆ FIKRET
DUBRAVA BB BAR CRNA GORA
DUBRAVA
460,84
STROJIL DENIS
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
897,12
BJELIŠI
546,07
VLADIMIRA ROLOVIĆA
262
JOVANA STOJANOVIĆA 4
470,53
JOVANA TOMAŠEVIĆA
562,27
348,44
STROJIL SABAHUDIN
STRUGAR BRANISLAV
STRUGAR BRANKA
STRUGAR RAMIZA
STUPAC JOVAN
KRALJA PETRA I BR.34 PLJEVLJA
CRNA GORA
J.STOJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA 4/10 BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
PARTIZANSKI PUT 37 BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT 37
STUPAR LJUBOMIR
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
1206,42
STUPNIKAR KATICA
MAKEDONSKA BR.7 BAR
MAKEDONSKA 7
308,42
POŽAREVAČKA LAM.A-15
83,39
24.NOVEMBRA H-22
55,24
BOBOVIŠTE
211,7
BOBOVIŠTE
499,98
STUPAR GORDANA
SUBAČEV SAŠA
SUBAČEV VJERA
SUBAŠIĆ ALIJA
SUBAŠIĆ ĆAZIM
POŽEREVAČKA LAMELA 11/15 BAR
CRNA GORA
POŽAREVAČKA LAMELA A BAR
CRNA GORA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
1485,51
SUBAŠIĆ DULJO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
214,6
SUBAŠIĆ DŽEMAL
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
1511,82
SUBAŠIĆ HAJRUDIN
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
565,57
SUBAŠIĆ HALIL
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
203,7
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
212,25
BOBOVIŠTE
623,25
BOBOVIŠTE
326,53
SUBAŠIĆ IBRAHIM
SUBAŠIĆ MUJO
SUBAŠIĆ MUSTAFA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
BOBOVIŠTE OSTROS,BAR CRNA
GORA
SUBAŠIĆ OMER
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
396,64
SUBAŠIĆ RASIM
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
279,59
SUBAŠIĆ VAHIDA
PODGRAD STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
55,58
24.NOVEMBRA
313,9
SUBOTIĆ MILICA
24. NOVEMBAR BR 16 BAR CRNA
GORA
SUBOTIĆ SAVO
SUBRAHIMOVIĆ ADEM
SUBRAHIMOVIĆ ELEZ
OBALA I. NOVAKOVIĆA BR.9
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
VRLIĆI BR.1 OSTROS,BAR CRNA
I.NOVAKOVIĆA 9
GORA
VRLIĆI BR.4 OSTROS,BAR CRNA
GORA
315,56
MARTIĆI (VRLIĆI)
1062,99
MARTIĆI (VRLIĆI)
606,59
SUBRAHIMOVIĆ HASAN
VRLIĆI BR.9 OSTROS BAR
VELIKI OSTROS
517,19
SUBRAHIMOVIĆ HUSEIN
VELIKI OSTROS OSTROS BAR
OSTROS
412,81
MARTIĆI (VRLIĆI)
1096,94
MARTIĆI (VRLIĆI)
474,08
SUBRAHIMOVIĆ MUHAMED
SUBRAHIMOVIĆ OMER
VRLIĆI BR.6 OSTROS,BAR CRNA
GORA
VRLIĆI BR.2 OSTROS,BAR CRNA
GORA
SUBRAHIMOVIĆ OSMAN
VRLIĆI BR.10 OSTROS BAR
MALI OSTROS
551,65
SUBRAHIMOVIĆ RAMAZAN
VRLIĆI BR.7 OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
752,11
SUBRAHIMOVIĆ RIZO
VRLIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI (VRLIĆI)
703,65
MARTIĆI (VRLIĆI)
1056,92
ILINO
1086,59
BJELIŠI
168,97
DUBRAVA
935,24
MILA BOŠKOVIĆA H-11
164,07
SUBRAHIMOVIĆ SULEJMAN
SUDIMAC SNEŽANA
SUKALIĆ BILJANA
SULAVER BOŽIDAR
SULEJMANI ŠEHRA
VELIKI OSTROS
OSTROS BAR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
DONJI BJELIŠI BB BAR CRNA
GORA
PETRA KOČIĆA 13 VELIKA PLANA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
SULEJMANOVIĆ AHMET
TOMBA BAR
ZALJEVO
287,17
SULEJMANOVIĆ EMRO
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
192,82
SULEJMANOVIĆ FATIMA
MALA GORANA 34 BAR
MALA GORANA
150,16
SULEJMANOVIĆ HADŽIJA
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
216,62
SULEJMANOVIĆ HALIL
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
590,88
SULEJMANOVIĆ HASAN
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
292,65
MALA GORANA
71,12
SULEJMANOVIĆ IBRAHIM
MALA GORANA BR.33 BAR CRNA
GORA
SULEJMANOVIĆ MEHMED
MALA GORANA BAR CRNA GORA
KUNJE
63,55
SULEJMANOVIĆ MUHAREM
MALA GORANA 33 BAR
MALA GORANA
361,76
SULEJMANOVIĆ RAMADAN
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
78,64
SULEJMANOVIĆ RAMO
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
277,93
SULEJMANOVIĆ ŠABO
MALA GORANA BR.16 BAR
MALA GORANA
992,25
SULEJMANOVIĆ(DIBRA) ZIJADA
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
TOMBA
328,06
SULIČIĆ ADEM
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
778,62
SULIČIĆ ĆAZIM
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
1216,37
SULIČIĆ ĆEMAL
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
201,94
SULIĆ EMRO
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
909,63
SULIĆ HASAN
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
437,22
SULIĆ MUHAMED
VELIKA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
320,1
SULIĆ SULJO
VELJA GORANA BAR
MALA GORANA
60,57
SULJEVIĆ MUNIB
DUBRAVA BAR CRNA GORA
DUBRAVA
1677,15
SULJEVIĆ RABA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
776,66
SULJEVIĆ SEAD
PEČURICE BB BAR CRNA GORA
PEČURICE
431,94
MARŠALA TITA 36
105,89
BULEVAR REVOLUCIJE 3
198,86
ILINO 17 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
102,8
ZUPCI BAT CRNA GORA
ZUPCI
86,1
ST.BAR, PODGRAD
237,7
SULJEVIĆ(MARIĆ) ŠEFIKA
SUTOVIĆ HANEFIJA
SVITLICA NENAD
ŠABANOVIĆ MUSTAFA
ŠABANOVIĆ ZINETA
MARŠALA TITA BR.36 BAR CRNA
GORA
BULEVAR REVOLUCIJE
BR.1/3
BAR CRNA GORA
BUL. REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
ŠABAZOVIĆ HATA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
82,26
ŠABAZOVIĆ SELMA
ZUPCI BAR
ZUPCI
1155,21
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
322,49
AHMETOV BRIJEG
233,68
RISTA LEKIĆA I-31
147,42
VELIKI PIJESAK UL.49
178,16
ŠABOTIĆ (MARĐOKIĆ)
DANIJELA
ŠABOTIĆ ARSLAN
ŠABOTIĆ ESKO
ŠABOTIĆ HARUN
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-31 BAR CRNA
GORA
VELIKI PIJESAK UL.49 BAR CRNA
GORA
ŠABOTIĆ HAZBIJA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
406,07
ŠABOTIĆ NAFIJA
DONJI MAROVIĆI BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
273,84
ŠABOTIĆ RESMIJA
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO B.B.
310,1
ŠABOTIĆ ŠAHIN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
101,94
ŠABOTIĆ ZANO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
723,94
ŠABOTIĆ ZEĆO
ZUPCI BAR CRNA GORA
MANDARIĆI
1473,11
ŠABOVIĆ (MALOKOVIĆ) RAHIMA
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
423,16
ŠABOVIĆ AHMED
V.VLAHOVIĆA BR.1 UTJEHA BAR
UTJEHA 71
148,83
ŠABOVIĆ AIŠA
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
438,03
ŠABOVIĆ BECIJE
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
173,41
ŠABOVIĆ ĆAMIL
ČELUGA BAR
GORNJA ČELUGA
127,99
ŠABOVIĆ ĆAZIM
POLJE(TABIJA)BB BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
504,07
ŠABOVIĆ ĆAZIM
9 JANUAR BB STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR BB
138,88
ŠABOVIĆ DŽEMALJ
DONJA ČELUGA BB BAR CRNA
GORA
DONJA ČELUGA
166,89
ŠABOVIĆ EMRULAH
VELIKI MIKULIĆI BR.155 BAR
DONJA ČELUGA
311,69
ŠABOVIĆ HALIL
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
417,76
ŠABOVIĆ IBRAHIM
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
457,21
ŠABOVIĆ IZET
DOBRA VODA BAR
JOVANA STOJANOVIĆA
295,05
ŠABOVIĆ JAHO
PODGRAD 9 STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
57,64
ŠABOVIĆ KAJA
TOMBA BAR
TOMBA
802,88
ŠABOVIĆ MEHMED
POLJE BAR
DONJA ČELUGA
395,55
ŠABOVIĆ MUHAREM
UL.9 JANUAR BB STARI BAR BAR
ST.BAR,9.JANUAR BB
364,22
ŠABOVIĆ MUJO
MALA GORANA BR.19 BAR
MALA GORANA
646,33
ŠABOVIĆ OMER
MIROVICA BB BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 21
569,06
ŠABOVIĆ OSMAN
MALA GORANA BAR
MALA GORANA
451,07
ŠABOVIĆ RAMADAN
MALA GORANA BAR CRNA GORA
MALA GORANA
130,89
ŠABOVIĆ RAMO
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
124,91
ŠABOVIĆ REDŽEP
STARI BAR BAR
ST.BAR, PODGRAD
243,55
ŠABOVIĆ SABRIJA
V.GORANA BAR
VELJA GORANA BB
872,75
ŠABOVIĆ SELIM
DOBRA VODA BB BAR
DOBRA VODA
740,73
ŠABOVIĆ ŠABAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
205,09
ŠABOVIĆ VEBIJA
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
359,42
ŠABOVIĆ VILDANA
ČELUGA BB BAR
POLJE
520,78
ŠABOVIĆ ZAIM
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
241,01
ŠABOVIĆ ZEJNEL
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
1101,9
ŠAĆIRI MUHAMET
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
256,17
ŠAHIMOVIĆ MAHMUD
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
327,28
ŠAHINOVIĆ MAHMUT
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
91,39
ŠAHINOVIĆ RAMADAN
ZALJEVO BAR
ZALJEVO (TOČKOVI)
1153,09
ŠAHINOVIĆ RUŽDIJA
ZALJEVO BB. BAR CRNA GORA
ZALJEVO BB
975,39
ŠAHINOVIĆ SALIJA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO (TOČKOVI)
461,63
UL.BRATSTVA I JEDINSTVA
UTJEHA, BRATSTVA I
DUBRAVA,BAR CRNA GORA
JEDINSTVA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
251,41
ZANKOVIĆI
239,02
ŠAHMAN SABRO
ŠAHMAN TAFIL
ŠAHMANOVIĆ HUSNIJA
ZANKOVIĆI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
126,92
ŠAHMANOVIĆ HUSNIJA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
752,36
ŠAINOVIĆ DESANKA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
493,5
ŠAINOVIĆ RISTO
POLJE BR.37 BAR CRNA GORA
POLJE 37
550,38
ŠAINOVIĆ ZARIJA
POLJE BAR
POLJE
651,4
ŠAKIĆ SLOBODAN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
138,55
ŠAKIĆ SONJA
ŠAKOTA VIŠNJA
ŠALAJ BOGDANKA
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
SUTOMORE, PARTIZANSKI
BAR
PUT
RASADNIČKA 33 BEOGRAD SRBIJA
MIŠIĆI, BIJELA GLAVICA
298,18
SUTOMORE, RUTKE
1338,9
RUTKE 180/A SUTOMORE CRNA
GORA
516,8
ŠALAJ MILOVAN
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
289,93
ŠALAJ SILVANA
RISTA LEKIĆA D-11 SP.5 BAR
RISTA LEKIĆA 24
492,99
ŠALAJ(JOLIČIĆ) BOGDANKA
SUTOMORE BAR
KRNJICE
207,37
ŠALTIĆ BOŽO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI POD SUSTAŠ
336,61
ŠALTIĆ MILO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
457,59
OBALA IVA NOVAKOVIĆA
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
ŠALTIĆ TOMO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO BB
244,18
ŠALJPERIĆ ALEKSA
GORELAC BB SUTOMORE BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-12
490,2
SUTOMORE, BRCA 140
315,1
ŠALTIĆ PAVLE
ŠANOVIĆ MILAN
MOŠE PIJADE BR.39 PODGORICA
CRNA GORA
102,88
ŠAPINA IVAN
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
917,68
ŠAPINA VJERA
ČELUGA BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-18
186,93
ŠAPONJA MARKO
BJELIŠI BR.118 BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
145,86
ŠAPTAHOVIĆ ĆEMAL
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
478,14
ŠAPTAHOVIĆ OSMAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
535,44
ŠUŠANJ, MRČELE
679,78
AHMETOV BRIJEG
184,7
ŠARABIĆ RADMILA
ŠARAC VELIBOR
MRČELJ NA PLOČU ,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
ŠARAC VELIMIR
POŽAREVAČKA BR.9 BAR
AHMETOV BRIJEG
108,4
ŠARAC VERICA
VOJVOĐANSKA BR.31 BEOGRAD
UTJEHA, DURMITORSKA
1414,95
JOVANA STOJANOVIĆA F 1 BAR
JOVANA STOJANOVIĆA F-
CRNA GORA
1/V/28
M.BOŠKOVIĆA 2 BAR CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 2
BRASTVA JEDINSTVA BR.9
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
ŽUKOTRLICA BAR
JEDINSTVA 9
VLADIMIRA ROLOVIĆA
ŠARANAC LJUBIŠA
ŠARANOVIĆ ALEKSANDAR
ŠARANOVIĆ GLIGORIJE
ŠARANOVIĆ NIKOLA
ŠARBAJIĆ MILEVA
ŠARBAJIĆ(STOJANOVIĆ)
MARIJA
ŠARČEVIĆ ŠANJO
V.ROLOVIĆA BR.11 BAR CRNA GORA
BUL.24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
11/16
194,27
265,36
166,94
297,56
24.NOVEMBRA H-24
95,78
MAKEDONSKA 11 PRIZ.BR.50. BAR
MAKEDONSKA
384,7
AHMETOV BRIJEG BR.100 BAR
AHMETOV BRIJEG
623,77
GORA
ŠARIĆ ČEDOMIR
ŠAROVIĆ LUKA
ŠAROVIĆ VELJKO
ŠAULA RADE
ŠAULIĆ MARKO
ŠAULIĆ RADOJE
ŠAVRLJUGA DRAGO
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
IV PROLETERSKA BR.4 BAR CRNA
GORA
SELO DŽARDINI VITIĆI BAR
24.NOVEMBAR 8/1 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H-11
1074,88
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
223,89
IV CRNOGORSKE BRIGADE 4
278,57
ŠUŠANJ, VITIĆI BB
51,57
24.NOVEMBRA 8/1
55,84
MAKEDONSKA F-16
58,28
MILA BOŠKOVIĆA H-13
95,2
ŠĆEKIĆ ANA
BJELIŠI BR.79 BAR
BJELIŠI
390,38
ŠĆEKIĆ ARSENIJE
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
217,86
ŠĆEKIĆ BATRIĆ
POLJE BR.64 BAR CRNA GORA
POLJE 64
650,06
ŠĆEKIĆ GORAN
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
600,85
ŠĆEKIĆ JOVAN
BJELIŠI BR.79 BAR
BJELIŠI
324,84
SUTOMORE, RUTKE
901,43
ŠĆEKIĆ MARJAN
BLAZNAĆEVA 5-A RAKOVICA
BEOGRAD
ŠĆEKIĆ MILENA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
393,17
ŠĆEKIĆ MILORAD
ĐURMANI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI, POD MIRKOVIĆE
58,85
ŠĆEKIĆ MIRKO
BORSKA 18-3 BAR
BORSKA 18/3
486,8
RISTA LEKIĆA D-12
222,7
MAKEDONSKA E-13
86,55
ŠĆEKIĆ RADMILA
ŠĆEKIĆ RADOVAN
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
GORA
ŠĆEKIĆ ZDRAVKO
POLJE BR.19 BAR CRNA GORA
POLJE 19
287,96
ŠĆEKIĆ(TEGOLA) MARIJA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
312,94
ŠĆEPANOVIĆ IVAN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
1893,81
24.NOVEMBRA H-23
886,38
ŠĆEPANOVIĆ DANIJELA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
ŠĆEPANOVIĆ DRAGOSLAV
NIKOLE LEKIĆA BR.10 BAR
NIKOLE R. LEKIĆA 10
97,45
ŠĆEPANOVIĆ IVO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
906,15
NIKOLE R.LEKIĆA BR.10 BAR
ŽUKOTRLICA 10
392,05
NIKOLE R. LEKIĆA 10
566,37
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
494,43
NIKOLE R. LEKIĆA
241,64
ŠĆEPANOVIĆ JOVICA
ŠĆEPANOVIĆ LJILJANA
ŠĆEPANOVIĆ MILETA
ŠĆEPANOVIĆ MILIĆ
NIKOLE LEKIĆA BR. 10 BAR CRNA
GORA
SARAJEVSKA BR.9 PODGORICA
CRNA GORA
NIKOLE LEKIĆA BR. 10 BAR CRNA
GORA
ŠĆEPANOVIĆ MILKA
24.NOVEMBRA H-23 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA H-23
873,56
ŠĆEPANOVIĆ MILUTIN
MRČELE,ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
155,59
ŠĆEPANOVIĆ SAVO
BJELILA HAJ-NEHAJ BAR
BJELILA
304,21
ŠEBEK MILORAD
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
391,03
ŠEBEZ PERO
RADA KONČARA BR.2 ZRENJANIN
ZAGRAĐE
110,67
ŠEĆEROVIĆ SEID
ILINO BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
874,68
ŠEKARIĆ JASNA
M.TITA BR.18 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 18
243,78
ŠEKARIĆ MIROSLAV
M.TITA BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA
316,57
ŠEKARIĆ ŽELJKO
BORSKA 10 BAR
AHMETOV BRIJEG
652,75
ŠEKULARAC DRAGOSLAV
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
692,38
ŠEKULARAC MARKO
POZAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 1
186,03
B.ČALOVIĆA BR.11 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
11/2
ŠEPIĆ SLAVKO
RATAC BB BAR CRNA GORA
RATAC
119,27
ŠERŽENKA ILONKA
MIROŠICA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
773,68
MILA BOŠKOVIĆA 16
263,88
ŠUŠANJ
363,4
ILINO,KOD BABOVIĆA
81
ŠEPIĆ BOŽIDAR
ŠESTAN HASAN
ŠESTIĆ (SREVIĆ) STOJA
ŠESTOVIĆ VINKA
M.BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ 55 BAR CRNA GORA
ILINO-KOD BABOVIĆA ŠUŠANJ
BAR
147,5
ŠEVARLIĆ MIROSLAV
MAKEDONSKA E-15 STAN 13 BAR
MAKEDONSKA E-15/13
265,95
ŠIBALIĆ BORIVOJE
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
131,95
ŠIJAK HIDAJETA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
1704,4
ŠIJAKOVIĆ LJEPOSAVA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
755,78
AHMETOV BRIJEG
88,65
ŠIKMANOVIĆ MILANKA I JOVO
ŠIPČIĆ BRANISLAV
ŠIŠEVIĆ ZDRAVKO
ŠIŠOVIĆ MOMCILO
ŠKEROVIĆ ALEKSANDAR
ŠKEROVIĆ DRAGAN
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BR.145 BAR
POPA DUKLJANINA BR.2/21 BAR
CRNA GORA
STARI BAR,PODGRAD BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 246 BAR CRNA GORA
IV CRNOGORSKE BRIGADE
145/A
312,42
POPA DUKLJANINA 12/21
147,82
ST.BAR, PODGRAD
213,24
RISTA LEKIĆA
1033,56
1267,54
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA
GORA
2/1/II/I/4
ŠKEROVIĆ PAVIĆ
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI pz
4980,61
ŠKEROVIĆ RAJKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
10057,28
ŠKEROVIĆ PAULINA
263,81
ŠKEROVIĆ SADIJA
MAKEDONSKA F-16 BAR
MAKEDONSKA F-16
134,36
ŠKEROVIĆ SLAĐANA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
ILINO Z.BIGOVIĆA
143,57
BJELIŠI
697,34
JOVANA TOMAŠEVIĆA 18
222,36
ŠKEROVIĆ SLOBODAN
ŠKEROVIĆ ZORAN
BJELIŠI 248 A
BAR CRNA GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
ŠKIPINA DANILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
585,06
ŠKOPELJA BOŽIDAR
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
POD NEHAJ
90,49
ŠKOPELJA ĐINA
POD NEHAJ SUTOMORE BAR
POD NEHAJ
64,86
ZANKOVIĆI
546,45
MILA BOŠKOVIĆA H-6
85,01
STARI BAR, KURILO
187,82
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
120,52
PELINKOVIĆI
439,23
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
399,6
DOBRA VODA
417,78
ŠKOPELJA NIKOLA
ŠKOPELJA SLAVICA
ŠKRABIĆ RADMILA
ŠKRETOVIĆ ALBINA
ŠKRETOVIĆ HALIL
ŠKRETOVIĆ MUJO
ŠKRIJELJ REKA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-6 BAR CRNA
GORA
POD KURILO STARI BAR BAR
J.TOMAŠEVIĆA 2/30 BAR CRNA
GORA
KRUTE BAR
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
DOBRA VODA, SV.IVAN B.B. BAR
CRNA GORA
ŠKRIJELJ AVDULAH
DOBRE VODE BAR
DOBRA VODA
204,39
ŠKRIJELJ AZIZ
BJELIŠI 97 BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
403,65
MAKEDONSKA G-20
292,82
DONJA ČELUGA
130,42
DOBRA VODA
522,67
ŠKRIJELJ ĆAMILA
ŠKRIJELJ ĐULBIJA
ŠKRIJELJ FAIK
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA,ISPOD KRIVINE BAR
CRNA GORA
ŠKRIJELJ FAIZ
POLJE BAR
POLJE
695,27
ŠKRIJELJ HADRO
BJELIŠI 49B BAR CRNA GORA
BJELIŠI
335,28
DOBRA VODA SV.IVAN
149,9
MAKEDONSKA G-20
124,63
ŠKRIJELJ MEDO
ŠKRIJELJ MELISA
SV.IVAN,DOBRA VODA BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
ŠKRIJELJ MUNIR
DOBRE VODE BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
439,78
ŠKRIJELJ MURAT
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
283,94
ŠKRIJELJ NAZIFA
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR
200,49
ŠKRIJELJ NEDŽAD
SOKOLANA BAR CRNA GORA
BJELIŠI BB
393,97
ŠKRIJELJ NERMIN
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
156,38
ŠKRIJELJ RAHIM
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
117,68
ŠKRIJELJ RAMIZ
ŠKRIJELJ SULEJMAN
ŠKULETIĆ MARKO
ŠKULETIĆ MITAR
AHMETOV BRIJEG
BAR CRNA
GORA
ĐEDOVIĆA MOST BB/ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
POLJE BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 23 BAR CRNA
GORA
DONJI MAROVIĆI
452,22
ŠUŠANJ
4295,99
JOVANA TOMAŠEVIĆA
643,29
MARŠALA TITA 23
255,52
ŠLAJF ETELKA
VOJVODE BOŽA BR.2 CETINJE
DOBRA VODA 81 A
180,58
ŠLAKOVIĆ AMIR
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
496,71
ŠLAKOVIĆ HAJRULAH
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
55,33
ŠLAKOVIĆ JUSUF
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
298,99
24.NOVEMBRA H-22
424,04
RISTA LEKIĆA D-12/42
343,89
BORSKA 4
334,67
SUTOMORE, BRCA 40
241,84
ŠLJIVANČANIN MILIKA
ŠLJIVANČANIN RADE
ŠLJIVANČANIN RANKA
ŠLJIVIĆ DOBRIVOJE
24.NOVEMBRA H-22/IX SPRAT/41
BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
BORSKA 4 BAR CRNA GORA
DRAGIŠE MIŠOVICA BR.21
BEOGRAD SRBIJA
ŠMAKIĆ BOGOLJUB
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
232,49
ŠOBIĆ MIROSLAV
ILINO 181 BAR CRNA GORA
ILINO 181
453,08
ŠOĆ ARMENKO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
208,35
ŠOĆ NENAD
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
1012,1
NOVAKA MILOŠEVA BR.38
DOBRA VODA, POD
PODGORICA CRNA GORA
GLAVICOM 110
ŠOĆ RATKO
BJELIŠI 109 BAR
BJELIŠI
285,4
ŠOĆ SREĆKO
BJELIŠI 109 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
295,08
POŽAREVAČKA 13
125,17
POPOVIĆI
67,4
SUTOMORE
3386,45
SUTOMORE, SUVI POTOK
124,96
LIMLJANI
1007,99
ILINO
716,08
ŠOĆ PAVLE
ŠOFRANAC DUŠAN
ŠOFRANAC MIODRAG
ŠOFRANAC VESELIN
ŠOJIĆ NERANDŽA
ŠOROVIĆ BLAŽO
ŠOROVIĆ DRAGAN
POŽAREVAČKA BR.37 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR. 46 BAR CRNA
GORA
PALIH BORACA 5/25 TIVAT CRNA
GORA
BORIVOJA IVANOVIĆA BR.3/1
POŽEGA SRBIJA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE BR.13 BAR CRNA
GORA
189,94
ŠOROVIĆ DRAGAN
MAROVIĆI BB BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
64,51
ŠOROVIĆ DRAGUTIN
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
69,73
TOMBA
73,5
ŠOROVIĆ ĐORĐIJE
J. TOMAŠEVIĆA BR.38/13 BAR
CRNA GORA
ŠOROVIĆ MILO
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
LIMLJANI
284,93
ŠOROVIĆ NIKOLA
ŠUŠANJ BR.51 BAR
ILINO
1130,85
ŠOROVIĆ PERO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
TOMBA
95,42
ŠOROVIĆ RADOVAN
MIROŠICA I BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
348
ŠOROVIĆ SRETO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
134,9
ŠOROVIĆ VUKSAN
MIROŠICA I BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
201,88
VUKA KARADŽIĆA H-1 SUTOMORE
SUTOMORE, VUKA
BAR
ANTA ĐEDOVIĆA BR.3
KARADŽIĆA H-1
ŠOŠI SAMI
ŠOŠKIĆ DANICA
ŠOŠKIĆ DRAGAN
ŠOŠKIĆ DRAGAN
ŠOŠKIĆ DRAGAN
ŠOŠKIĆ DUŠKO
ŽUKOTRLICA BAR
PRVOBORAC BR.3
BAR
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 28 BAR CRNA GORA
24 NOVEMBRA 12/D BAR CRNA
GORA
766,27
RISTA LEKIĆA D11/I/5/2
151,94
BJELIŠI
145,23
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
323,89
BJELIŠI
467,33
24.NOVEMBRA 12/D
216,61
ŠOŠKIĆ SLOBODAN
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
BORSKA 6
257,4
ŠOŠKIĆ STANKA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI M-1
322,94
RENA 21
69,03
ŠUŠANJ
394,24
ILINO 30
142,76
ZAGRAĐE
317,9
ŠOŠKIĆ VASO
ŠOŠKIĆ VESNA
ŠOŠKIĆ VUKOSAV
ŠPADIJER BRANKA
GORNJA RENA BR.21 BAR CRNA
GORA
ILINO,KOD STAJALIŠTA BAR
CRNA GORA
ILINO 30 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA BR. 35 BAR CRNA
GORA
ŠPADIJER ČEDOMIR
VELJKA VLAHOVIĆA 4 BEOGRAD
BRČELI
376,44
ŠPADIJER JOVAN
GORNJE BRČELI VIRPAZAR BAR
BRČELI
132,55
ŠPADIJER PAVLE
ZAGRAĐE BB SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
168,28
BRČELI
159,03
ŠPADIJER VELIMIR
M. POPOVIĆA BR.229 PODGORICA
CRNA GORA
ŠTETIĆ DRAGICA
OBILIĆEVA 21 BEOGRAD
SUTOMORE, GORELAC
494,07
ŠTURANOVIĆ MILOŠ
R.LEKIĆA D-10 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10
105,95
J.TOMAŠEVIĆA BR.36/12 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
CRNA GORA
36/12
ŠUKURICA EDITA
DUBRAVA BAR CRNA GORA
PEČURICE
655,55
ŠUKURICA ESAD
SUTOMORE BAR CRNA GORA
BJELIŠI
287,91
ŠUKURICA JASMIN
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
103,89
ŠUKURICA JESENKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
183,1
ŠUKURICA MERSIDA
BORSKA 1/2 BAR CRNA GORA
BORSKA 1/2
287,4
ŠUKURICA MILICA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
126,74
BJELIŠI 45
98,53
ŠTURANOVIĆ VESELIN
ŠUKURICA NURIJA
BJELIŠI
BR.45 BAR CRNA GORA
233,75
ŠUKURICA SEAD
POLJE 14 BAR
POLJE
282,86
ŠUNTIĆ MURAT
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
1815,13
MILA BOŠKOVIĆA H-12
380,83
ŠUPLJEGLAV ŽELJKO
MILA BOŠKOVIĆA H-12 BAR CRNA
GORA
ŠUŠTER BAJO
ILINO 127 BAR CRNA GORA
ILINO 127
1165,86
ŠUŠTER ĐORĐIJE
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
372,02
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
209,04
GLUHI DO
80,2
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
6528,65
ŠUŠTER ILIJA
ŠUŠTER LJUBO
ŠUŠTER MILOŠ
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
GLUHI DO BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
ŠUŠTER PERO
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
POŽAREVAČKA 1
1417
ŠUŠTER RADOVAN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO 125
887,52
ŠUŠTER VASILJKA
RELJIĆI BAR CRNA GORA
GLUHI DO
466,82
ŠUŠTER VELIMIR
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
70,27
ŠUŠTER ZORAN
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO 127
328,67
TABAKOVIĆ DOBROSLAV
MARŠALA TITA 9 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 9
108,29
M.TITA BR.11 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 11
114,04
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS 17
270,37
BJELIŠI 87
102,6
TABAKOVIĆ SOFIJA
TABAŠ NATALIJA
TABAŠ VELIMIR
ZELENI POJAS BR.17 BAR CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG 87 BAR CRNA
GORA
TADIĆ MILO
B.BRIGADE BR.12 BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
188,5
TADIĆ NIKOLA
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
206,21
TAFOVIĆ HAVA
BOBOVIŠTE BAR CRNA GORA
BOBOVIŠTE
170,88
TAFOVIĆ SALJO
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
164,33
TAFOVIĆ(SUBAŠIĆ) ZUKA
BOBOVIŠTE OSTROS BAR
BOBOVIŠTE
653,07
TAFULIĆ NEVSAD
ZALJEVO BAR CRNA GORA
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
168,46
TAFULIĆ OSMAN
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
281,02
TAFULIĆ(MUSLIČIĆ) SUZANA
ZGRADA LEKIĆA,BJELIŠI BAR
BJELIŠI M3/II/12
54
TAGANOVIĆ NUHO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
925,48
TAGIĆ ANTO
TAGIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
180,65
TAGIĆ LUKA
LIVARI,ŠESTANI BAR CRNA GORA
LIVARI
469,79
TAGIĆ MARKO
TAGIĆI ŠESTANI,BAR CRNA GORA
LIVARI
136,26
TALIĆ MIODRAG
TALIĆ ANDRIJA
TALJANOVIĆ SENAD
TANASIĆ MARIJA
TANIN KOLE
TANKOSIĆ ĐURO
TANOVIĆ TATJANA
TANOVIĆ ZVEZDAN
KARADOVIĆI,ŠUŠANJ BAR CRNA
ŠUŠANJ
203,45
ŠUŠANJ,KARADOVIĆI BAR
ŠUŠANJ
199,58
MIROŠICA II,BR.79 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
BAR
II,79
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
STARI BAR
PARTIZANSKI PUT SUTOMORE
SUTOMORE, PARTIZANSKI
CRNA GORA
MILA DAMJANOVIĆA BR.7 BAR
PUT
GORA
CRNA GORA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.6 BAR CRNA
328,02
90,89
334,09
MILA DAMJANOVIĆA 7
130
MAKEDONSKA E-15
90,23
MILA BOŠKOVIĆA 6
488,14
GORA
PARTIZANSKI PUT 43-A
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE BAR
PUT 43
TARANIĆ MUJO
PEČURICE BAR
PEČURICE
101,97
TARHANIŠ MEJRA
ZALJEVO BB BAR CRNA GORA
ZALJEVO
126,2
POLJE
166,3
TAPUŠKOVIĆ PAVIĆ
TARHANIŠ MUJO
TATAR ĐORĐE
TATAR NIKOLA
TEMAJ BETA
TEPAVČEVIĆ VERICA
TEPŠA ĐORĐE
TIGANJ HEDIJA
TIGANJ RUŽDIJA
UL. 29. NOVEMBAR B.B. ROŽAJE
455,81
CRNA GORA
MARKA MILJANOVA BR.12 UTJEHA
UTJEHA, MARKA
BAR
MILJANOVA 12
ŠUŠANJ BB BAR
ŠUŠANJ, MRČELE
428,77
MAKEDONSKA F-16
462,55
MAKEDONSKA F-16 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA E-6,II/8 BAR
CRNA GORA
ILINO BB,IZNAD PRUGE BAR CRNA
GORA
POLJE BB BAR CRNA GORA
BERANE GORNJA VRBICA CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA E6/8
158,21
137,81
ILINO,IZNAD PRUGE
332,15
POLJE BB
218,1
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
1972,77
TIGGELBECK NUSRETA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
516,13
TIJANIĆ NADA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
262,58
24.NOVEMBRA H-24
200,88
24.NOVEMBRA 8-A
333,01
SUTOMORE, GORELAC 4
608,84
TIJANIĆ NENAD
TIJANIĆ OGNJEN
TIODOROVIĆ JELICA
TIŠMA JOVAN
BUL.24.NOVEMBRA H-24 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA 8A BAR CRNA GORA
GORELAC BR.4 SUTOMORE CRNA
GORA
J. TOMAŠEVIĆA 25/21 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
25/21/VI
155,36
TKALEC BRANKA
TKALEC DRAGAN
TKALEC STJEPAN
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA 8 BAR CRNA
GORA
JOVANA STOJANOVIĆA
128,4
JOVANA STOJANOVIĆA 8/1
85,37
DOBRA VODA V.PIJESAK
891,02
TODOROVIĆ BORO
POLJE BAR CRNA GORA
SUTOMORE G-1
382,22
TODOROVIĆ BOSILJKA
JNA BR.13 BAR
BULEVAR JNA 13
193,18
TODOROVIĆ DRAGAN
BORSKA 6 BAR CRNA GORA
BORSKA
233,81
TODOROVIĆ ĐURO
ŠUŠANJ IZNAD PRUGE 100 A BAR
TODOROVIĆ ILIJA
JNA BR.13 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
564,66
TODOROVIĆ IZABELA
BORSKA 20 BAR CRNA GORA
BORSKA 20
147,15
TODOROVIĆ KRSTO
NJEGOŠEVA BR.17 NIKŠIĆ
AHMETOV BRIJEG
287,34
TODOROVIĆ KRSTO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
477,48
TODOROVIĆ LIDIJA
V. ROLOVIĆA BR.8 BAR CRNA GORA
TODOROVIĆ LJUBO
TODOROVIĆ MILAN
TODOROVIĆ MILICA
TODOROVIĆ NEBOJŠA I VUKO
TODOROVIĆ RADIVOJE
J. J. ZMAJA 1 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
100/A
VLADIMIRA ROLOVIĆA
8/39/VIII
ŠUŠANJ
BJELILA,SUTOMORE BAR CRNA
BJELILA
GORA
PARTIZANSKI PUT 174 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
276,77
199,54
598,65
101,11
1077,06
CRNA GORA
PUT 174
J.J.ZMAJA 1 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 38
282,46
24.NOVEMBRA
414,3
24.NOVEMBAR 22/21 BAR CRNA
GORA
TODOROVIĆ RADMILA
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
137,32
TODOROVIĆ RANKO
AHMETOV BRIJEG BR.50 BAR
AHMETOV BRIJEG
297,55
TODOROVIĆ ŠAHSENA
MAKEDONSKA F/17 BAR
MAKEDONSKA F-17/3/1
66,85
JOVANA TOMAŠEVIĆA 38
203,79
TODOROVIĆ VUKO
TODOROVIĆ ZORAN
J.TOMAŠEVIĆA 38 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA F-2 BAR CRNA GORA JOVANA STOJANOVIĆA F-1
598,7
TODOROVIĆ ŽELJKO
BJELIŠI,JNA 13 BAR
BJELIŠI JNA 13
322,23
TOKIĆ ALEKSANDAR
GRETVA STARI BAR BAR
STARI BAR, GRETVA
462,2
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
SUSTAŠ
170,49
24.NOVEMBRA 12/98
728,97
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
50,41
BRČELI
112,06
TOMANOVIĆ ĐOKO
TOMANOVIĆ ŽIVKO
TOMAŠEVIĆ ĆETKO
TOMAŠEVIĆ KRSTO
24.NOVEMBAR BR.12 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.11/13
BAR CRNA GORA
GORNJI BRČELI VIRPAZAR BAR
MIROŠICA II BR.12 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
BAR
II,12
TOMAŠEVIĆ PREDRAG
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
85,45
TOMAŠEVIĆ ROSA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
291,89
VLADIMIRA ROLOVIĆA 13 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
CRNA GORA
13/2/9
TOMAŠEVIĆ SAVO
ŠUŠANJ 178-B BAR
ŠUŠANJ
126,17
TOMAŠEVIĆ SAVO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
734,21
VLADIMIRA ROLOVIĆA 17
434,56
TOMAŠEVIĆ LIDIJA
TOMAŠEVIĆ RUŽICA
TOMAŠEVIĆ STEVAN
TOMAŠEVIĆ TOMISLAV
TOMAŠEVIĆ-FRANK MIRJANA
TOMČIĆ ILIJA
V.ROLOVIĆA BR.17 BAR CRNA
GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-
63,66
152,85
396,61
CRNA GORA
2/6
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
70,98
MIŠIĆI, ĐURIČINA VODA
222,69
ĐURIČINE VODE B.B. SUTOMORE
BAR
TOMIĆ MILIVOJE
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
251,03
TOMIĆ RATKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
285,34
24.NOVEMBRA 12/4/II
360,47
GORNJA ČELUGA
2314,65
MAKEDONSKA G-18
135,36
GORNJA ČELUGA
497,59
24.NOVEMBRA H-22
199,41
TOMIĆ BISERKA
TOMIĆ BOGOLJUB
TOMIĆ BRANKO
TOMIĆ HASNIJA
TOMIĆ TOMO
24.NOVEMBAR BR.19 BAR CRNA
GORA
GORNJA ČELUGA BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA G-18 1-4/14 BAR
CRNA GORA
POLJE BAR CRNA GORA
24. NOVEMBRA H-22 BAR CRNA
GORA
TOMIĆ VUKOMIR
POLJE BAR
POLJE
98,4
TOMOVIĆ MILKA
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
532,1
BARTULA BAR
BARTULA
353,29
OVTOČIĆI
186,08
TOMOVIĆ BORISLAV
TOMOVIĆ ĐORĐIJE
CRNOJEVIĆA I PODGORICA CRNA
GORA
TOMOVIĆ ĐUKA
OVTOČIĆI BR.8 VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
403,56
TOMOVIĆ JOVO
OVTOČIĆI VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
93,68
ČANJ
1086,33
TOMOVIĆ MILO
ČANJ BR. 108 SUTOMORE CRNA
GORA
TOMOVIĆ MILO
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ČANJ
1416,28
TOMOVIĆ MILOVAN
TOMBA BAR
24.NOVEMBRA H-23
244,81
TOMOVIĆ NIKOLA
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
518,07
24.NOVEMBRA 10
153,5
TOMOVIĆ PETAR
24 NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
TOMOVIĆ STEVO
OVTOČIĆI VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
650,38
TOMOVIĆ VOJISLAV
ČRVANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
159,11
TOMOVIĆ ZORAN
ČELUGA B.B. BAR CRNA GORA
ČELUGA BB
76,33
MILA BOŠKOVIĆA 16
56,06
TOPOVIĆ MIODRAG
MILA BOŠKOVIĆA BR.16 BAR
CRNA GORA
TOSKIĆ ALJO
STARI BAR BAR CRNA GORA
BARTULA
84,93
TOSKIĆ ZAIM
BARTULA STARI BAR BAR
BARTULA
142,92
TOŠIĆ DARKO
TOŠIĆ DRAGOMIR
STARA RASKRSNICA BB BAR CRNA
STARA RASKRSNICA
GORA
PARTIZANSKI PUT 77 SUTOMORE SUTOMORE, PARTIZANSKI
278,41
283,41
BAR
PUT 77
TOŠIĆ STANIŠA
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE,LENJINOVA BB
1421,41
TOŠIĆ SVETOZAR
MAROVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE (PAPANI)
198,78
STARA RASKRSNICA
1706,94
TOŠIĆ VLADISAV
STARA RASKRSNICA B.B. BAR
CRNA GORA
TOT DESANKA
ŠUŠANJ BAR
NOVO NASELJE
324,76
TOT(PAJOVIĆ) DESANKA
ŠUŠANJ 14-A BAR
ŠUŠANJ
241,12
TRAJKOVIĆ SLOBODANKA
RADOŠA JOVANOVIĆA 51 NIŠ
SUTOMORE, BRCA
541,85
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE 78
318,37
HAJ NEHAJ ZG.LEKIĆA
56,71
TRAJKOVIĆ TRAJKO
TRAJKOVSKI DRAGICA
HAJ-NEHAJ,ZGR.LEKIĆA III SP.
BAR CRNA GORA
TRAMOŠLJIKA BRANKO
LUBA VUČKOVIĆA 22 BEOGRAD
SUTOMORE, GORELAC
152,2
TRAPARA BRANKO
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 18
784,83
GAVRILA PRINCIPA 10
98,95
TRCETA STANA
G.PRINCIPA BR.10,ŠUŠANJ BAR
CRNA GORA
TREPALOVAC MUHIDIN
DUBRAVA BAR
PEČURICE (RAVANJ)
115,66
TRIFUNOVIĆ LJUBOMIR
POPOVIĆI B.B. BAR CRNA GORA
POPOVIĆI B.B.
212,32
VLADIMIRA ROLOVIĆA 18
325,11
MILA DAMJANOVIĆA BB
237,51
NIKOLE R. LEKIĆA 13/2
261,71
ZUPCI
95,62
POŽAREVAČKA 11
109,58
ŽUKOTRLICA
1304,53
TRIFUNOVIĆ ROKSANDA
TRIFUNOVIĆ SVETLANA
TRIPOVIĆ DRAGAN
TRIPOVIĆ MAGDALENA
TRIPOVIĆ MARIJA
TRIPUNOVIĆ MILOŠ
TRUFUNOVIĆ MILKA
V.ROLOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 180 BAR CRNA
GORA
N R LEKIĆA BR.3 ŠUŠANJ BAR
VUKICE MITROVIĆ 31 BEOGRAD
SRBIJA
POŽAREVAČKA 11 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
GORA
PARTIZANSKI PUT BR. 57 BAR
SUTOMORE, PARTIZANSKI
CRNA GORA
PUT BR.57
328,29
TRUPICA AHMET
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
302,64
TRUPIČIĆ SULEJMAN
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
190,65
NIKOLE R. LEKIĆA BR.7
419,55
MAKEDONSKA A1 ST7
127,38
BJELIŠI
121,2
RISTA LEKIĆA D12/VII/39
562,68
24.NOVEMBRA H-24/44
65,4
TRUŠ BERISLAV
TRUŠ MILICA
TUČEVIĆ NIKOLA
TUFEGDŽIĆ MILOŠ
TUJKOVIĆ (GRGUREVIĆ) ANA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.7 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA A-1 UL II ST7 BAR
CRNA GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
R.LEKIĆA D-12, ST.39
BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBRA H-24/44 BAR CRNA
GORA
TULE ENIS
UTJEHA BAR CRNA GORA
UTJEHA
493,84
TURČINOVIĆ ANĐELKA
BJELIŠI 34 BAR
BJELIŠI
368,18
TUTOVIĆ ISUF
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
638,49
TUTOVIĆ SKENDER
GORNJA ČELUGA BAR
ČELUGA
2257,34
ILINO BB
499,48
TUZLANČIĆ DEJAN
ŠUŠANJ,ILINO BB BAR CRNA
GORA
TVRDIŠIĆ TOMISLAV
POŽAREVAČKA BR.6 BAR
POŽAREVAČKA LAM.A-1
281,17
UGRENOVIĆ BRANKO
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
210,22
UHRIN MARTIN
IVE LOLE RIBARA 35 KOVAČICA
DUBRAVA
64,49
UKAJ DRITON
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO bb
593,1
UKAJ MEHMET
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
881,05
MILA BOŠKOVIĆA 12
385
BOLJEVIĆI
124,23
BOLJEVIĆI
87,59
UKŠANOVIĆ ALEKSANDAR
UKŠANOVIĆ IVO
UKŠANOVIĆ JANKO
MILA BOŠKOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
BOLJEVIĆI BB. VIRPAZAR BAR
IGMANSKA BR.4/2 PODGORICA
CRNA GORA
UKŠANOVIĆ NIKOLA
GRETVA BB BAR
STARI BAR, GRETVA BB
105,57
UKŠANOVIĆ NIKOLA
BJELIŠI,ZGR.M-3 I/8 BAR
BJELIŠI M-3
59,22
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO
979,51
MAKEDONSKA 5
147,87
ULAMA ALEKSANDAR
ULAMA DANIJEL
MAKEDONSKA BR.5 BAR CRNA
GORA
ULAMA DANOJLA
STARA AMBULANTA BAR
STARA AMBULANTA
100,82
ULAMA MIODRAG
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
448,97
ULAMA VESELIN
M.TITA 35 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, CARA LAZARA
387,62
ULAMA VIDO
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
101,09
OBALA 13.JULA 4
398,32
ULAMA(RADUNOVIĆ) DANICA
OBALA 13 JULA BR. 4 BAR CRNA
GORA
ULIĆEVIĆ JELA
BRIJEGE VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
106,67
ULIĆEVIĆ MARKO
BRIJEGE VIRPAZAR BAR
ORAHOVO
129,58
ULIĆEVIĆ MLADEN
POŽAREVAČKA 1 BAR CRNA GORA
BRIJEGE
819,88
ULIĆEVIĆ STANICA
BRIJEGE VIRPAZAR BAR
BRIJEGE
408,9
ULIĆEVIĆ TOMO
BRIJEGE VIRPAZAR BAR
BRIJEGE
94,2
ULIĆEVIĆ UROŠ
SUTOMORE BAR
BRIJEGE
843,31
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2/29 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-
CRNA GORA
2/29
GORELAC BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
157,73
KRNJICE
157,03
RISTA LEKIĆA D-12
90,17
POPOVIĆI
290,05
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
209,54
ULNIKOVIĆ BERNARDO
ULNIKOVIĆ FRANO
UNKAŠEVIĆ BOŽO
UNKAŠEVIĆ ČEDO
UNKAŠEVIĆ VASKO
UNKAŠEVIĆ VOJISLAV
J.KUBUROVIĆA BR.6 ZEMUN
SRBIJA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
402,45
UROŠEVIĆ BOŠKO
ANTA ĐEDOVIĆA BR.32 BAR
ŽUKOTRLICA
538,14
USEINOVIĆ ZEKO
KUNJE BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
404,39
USEINOVIĆ AHMET
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
446,82
USEINOVIĆ ALIL
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
151,97
USEINOVIĆ BEĆIR
KUNJE BAR
KUNJE
137,1
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
809,65
NOVI BAR
198,83
UTJEHA, SIME ŠOLAJE
124,26
UTJEHA
1636,8
USEINOVIĆ MUSTO
USEINOVIĆ SENADA
USEINOVIĆ SULEJMAN
USEZIĆ ALIL
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
KUNJE BAR
BUŠAT, SIME ŠOLAJE 20 BAR
CRNA GORA
DOBRA VODA
BAR CRNA GORA
USEZIĆ OMER
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DUBRAVA, BIŠTINE
460,09
USEZIĆ OSMAN
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
4896,04
USEZIĆ ŠABAN
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA BULEVAR REVOLUCIJE C-6
642,08
USIĆ DANO
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
76,51
USIĆ RIZO
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI (SJERC)
170,33
USIĆ SELJATIN
MARTIĆI,OSTROS BAR CRNA GORA
MARTIĆI
395,3
USIĆ SELJATIN
MARTIĆI OSTROS BAR
MARTIĆI (SJERC)
220,06
USIĆ(DUTOVIĆ) SADETA
HUTIĆI BR.5 OSTROS BAR
CKLA
304,55
USKOKOVIĆ MIODRAG
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
642,4
USKOKOVIĆ STOJANKA
M.TITA 25/11 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 25
216,04
UTIĆ (PEROVIĆ) NAZIRA
HUTIĆI BR.3 ŠESTANI BAR
CKLA
862,88
UTIĆ HIVZIJA
ČELUGA BAR
ČELUGA
364,12
UTIĆ RAMAZAN
CKLA OSTROS BAR
CKLA (HUTIĆI)
418,34
UTIĆ RAMAZAN
CKLA BAR CRNA GORA
CKLA
121,45
UTIĆ ZAHO
CKLA BAR CRNA GORA
CKLA
135,47
UVALIĆ VIDA
LOLE RIBARA 20 BEOGRAD
SUTOMORE, MIROŠICA II
215,53
HAJ NEHAJ
180,14
ZANKOVIĆI
548,04
DUBRAVA AVALSKA 7
1717,48
UTJEHA, SREMSKA 62
132,58
UTJEHA, AVALSKA BR.7
941,58
ŠUŠANJ
564,63
UŽAREVIĆ GOSPAVA
VAGIĆ TOMISLAV
VASIĆ - DRINČIĆ GORDANA
VASIĆ DARKO
VASIĆ GORDANA
VASIĆ MILIVOJE
VASIĆ MILOSAVA
VASIĆ PREDRAG
VASILJEVIĆ BRANIMIR
VASILJEVIĆ BUDIMIR
VASILJEVIĆ MIODRAG
HAJ NEHAJ,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
POBRĐE 207 SUTOMORE BAR
AVALSKA 7 DUBRAVA BAR CRNA
GORA
M.PETROVIĆA BR.11 PANČEVO
AVALSKA BR.7 DUBRAVA,BAR CRNA
GORA
DR AGOSTINA NETA 60/74
BEOGRAD
BRATSTVA JEDINSTVA BR.302
BAR
PAPANI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
MIROŠICA II SUTOMORE CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
UTJEHA, BRATSTVA I
JEDINSTVA 302
178,1
SUTOMORE
344,64
ZANKOVIĆI
147,31
SUTOMORE, MIROŠICA II
246,7
ZANKOVIĆI
98,48
VASILJEVIĆ SAVO
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
MIŠIĆI
226,91
VASILJEVIĆ SAVO
MIŠIĆI BAR CRNA GORA
MIŠIĆI
279,22
BULEVAR REVOLUCIJE 6
370,99
POPA DUKLJANINA 4
96,44
VASILJEVIĆ VELIKA
VASILJEVIĆ VOJISLAV
BUL.REVOLUCIJE 6 BAR CRNA
GORA
POPA DUKJANINA 7 BAR CRNA
GORA
VASOVIĆ BRANIMIR
J.TOMAŠEVIĆA 5 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
327,44
VASOVIĆ PETAR
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
SUTOMORE
385,79
SUTOMORE, POBRĐE 145
786,4
VASSA NADA
VEKIĆ MILO
VELIČKOVIĆ ZORKA
VELIĆ ISMET
VELIKIĆ MILIVOJE
VELIMIROVIĆ RATKO
OBALA I. NOVAKOVIĆA
SUTOMORE BAR
MIROŠICA II BR.182 SUTOMORE
BAR
ILINO LAMELA BR. 5 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR BR.4 BAR CRNA
GORA
HAJ-NEHAJ,BREŽANI SUTOMORE
BAR
M TITA
BR.36 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA
II,182
216,5
ILINO
67,02
24.NOVEMBRA VIII/38
249,7
HAJ NEHAJ
631,87
MARŠALA TITA 36
381,07
VELIVIĆ VASA
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
68,67
VELOVIĆ ADEM
ČELUGA BAR
ČELUGA
245,91
POLJE (KAPLJEVA)
528,97
VELOVIĆ ĆAZIM
POLJE(KAPLJEVA) BR.27 BAR CRNA
GORA
VELOVIĆ DŽEMAL
BESA ŠESTANI,BAR CRNA GORA
BESA
1031,48
VELOVIĆ DŽEMAL
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
612,23
POLJE (KAPLJEVA)
322,56
VELOVIĆ ESAD
POLJE(KAPLJEVA) BR.25 BAR CRNA
GORA
VELOVIĆ FADIL
BESA ŠESTANI BAR
BESA
267,11
VELOVIĆ HADŽIJA
BESA ŠESTANI BAR
BESA
65,92
VELOVIĆ HUSEIN
V.ROLOVIĆA 15 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
1028,41
VELOVIĆ JUSUF
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
85,6
VELOVIĆ KAJA
TUĐEMILI BAR
TUĐEMILI
273,16
VELOVIĆ MIODRAG
GODINJE VIRPAZAR BAR
GODINJE
82,22
VELOVIĆ MUJO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
162,58
VELOVIĆ MURTO
BESA ŠESTANI BAR
BESA
210,6
VELOVIĆ NASER
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
1588,23
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
VELOVIĆ NEMKA
ČELUGA BAR
VELOVIĆ OSMAN
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
POLJE III/29
365,06
VELOVIĆ RASIM
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
BESA
942,42
VELOVIĆ REDŽEP
POLJE(KAPLJVA) BR.24 BAR
POLJE (KAPLJEVA)
375,02
VELOVIĆ RIZO
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
BESA
563,11
VELOVIĆ SABIJA
POLJE 25 BAR CRNA GORA
POLJE
359,75
VELOVIĆ SELIM
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
BESA
1219,75
VELOVIĆ SULJO
BESA ŠESTANI,BAR CRNA GORA
BESA
690,8
VELOVIĆ ŠABAN
BESA ŠESTANI BAR
BESA
436,79
VELOVIĆ TAHIR
BESA BAR CRNA GORA
BESA
80,73
VELOVIĆ TAHIR
BRBOT ST.BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
265,29
VELOVIĆ VEHBIJA
POLJE(KAPLJEVA) BB BAR
POLJE (KAPLJEVA)
348,67
VELOVIĆ VELIŠA
DANIJELOVA 2 BEOGRAD
GODINJE
337,82
VELOVIĆ ZAIM
POLJE(KAPLJEVA) BB BAR
POLJE (KAPLJEVA)
234,53
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, KURILO
475,09
DOBRA VODA, MARIN PLOČA
206,1
VELOVIĆ(DŽAFEROVIĆ)
SULTANA
VELJIĆ LJUBOMIR
KRALJEVAČKA 82 BEOGRAD
SRBIJA
42
787,47
VELJIĆ MILJAN
ŠUŠANJ BR.57 BAR
ŠUŠANJ
69,82
VELJKOVIĆ LJUBIŠA
BRCA BR.37 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA 37
348,42
VELJKOVIĆ SLOBODAN
PEČURICE BAR CRNA GORA
PEČURICE
578,73
VELJOVIĆ ADEM
ČELUGA,MIROVICA BAR CRNA
GORA
ČELUGA
1360,2
VELJOVIĆ BAJRAM
BESA ŠESTANI BAR
BESA
185,07
VELJOVIĆ ĆAMIL
D.MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
309,07
VELJOVIĆ ĆAZIM
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
DONJI MURIĆI
70,4
MILA BOŠKOVIĆA H-11
94,07
VELJOVIĆ HAJDAR
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
VELJOVIĆ HAJRADIN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
215,68
VELJOVIĆ HANIFA
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
132,05
VELJOVIĆ HUSEIN
DONJI MURIĆI ŠESTANI BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
480,37
VELJOVIĆ KASEM
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
82,81
24.NOVEMBRA H-22
585,02
VELJOVIĆ OMER
MILA BOŠKOVIĆA H-12/VII SP.
BAR CRNA GORA
VELJOVIĆ OSMAN
DONJI MURIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MURIĆI
349,57
VELJOVIĆ ZEKO
BESA ŠESTANI BAR
BESA
79,24
VESELINOVIĆ KATICA
BUŠAT BAR CRNA GORA
UTJEHA, SAVSKA
320,59
BULEVAR REVOLUCIJE 21
306,56
ŠUŠANJ 89
229,36
POPOVIĆI
100,05
VESKOVIĆ JOVAN
VESNIĆ ŽIVANKA
VEŠOVIĆ NIKOLA
VEŠOVIĆ PREDRAG
VICKOVIĆ ANTO
VICKOVIĆ JANA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.21 BAR
CRNA GORA
ŠUŠANJ BR.89 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR. 22/6 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
GORA
42
ŠUŠANJ BAR
ZUPCI
372,98
24.NOVEMBRA 10/55
252,79
24.NOVEMBRA UL. 10 , ST.55 BAR
CRNA GORA
103,37
VICKOVIĆ MIHOVIL
ZUPCI BB BAR CRNA GORA
ZUPCI
330,84
VICKOVIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI
553,41
VICKOVIĆ STANKO
ZUPCI BAR
ZUPCI
144,56
VICKOVIĆ(BARLOVIĆ) MARIJA
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
217,11
VIĆVIĆ ROĐ.IVANJAC MILIJA
BRCA 85 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
196,66
VIDAČIĆ PERSIDA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
339,86
VIDAKOVIĆ MILADIN
RISTA LEKIĆA D-10,22/IV BAR
AHMETOV BRIJEG
108,43
BJELIŠI 23 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 23
511,75
BJELIŠI
70,47
ZANKOVIĆI
257,89
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
418,77
VIDAKOVIĆ MILIVOJE
VIDAKOVIĆ MILOVAN
VIDIĆ MARIJA
VIDOJEVIĆ MIROSLAV
DINASTIJA PETROVIĆA H-24,I/33
BAR CRNA GORA
PARTIZANSKI PUT 45 SUTOMORE
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
VILOTIJEVIĆ RADOJE
VIŠNJIĆ AĆIM
SANDŽAČKA 404
DUBRAVA,BAR
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR. 8 BAR CRNA
GORA
DUBRAVA
676,01
POLJE
355,83
VIŠNJIĆ AŠIR
V.PIJESAK, UL. 82 BAR CRNA GORA
DUBRAVA
208,58
VIŠNJIĆ MERSUDIN
DUBRAVA,UL.113A BAR CRNA GORA
PEČURICE
172,3
VIŠNJIĆ MIHAILO
BJELIŠI 87 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
1971,91
VIŠNJIĆ MIRJANA
M.BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA GORA JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/27
688,02
VIŠNJIĆ RADOJKA
BJELIŠI M-3/1 BAR CRNA GORA
BJELIŠI M3/1
199,42
VIŠNJIĆ TAHIR
GRETVA,ST.BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR, GRETVA
919,71
VIŠNJIĆ ŽIVANA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
230,09
VITIĆ ANDRIJA
JNA 223 BAR CRNA GORA
BULEVAR JNA 223
721,87
SUTOMORE, MADŽARI
266,97
VITIĆ ANDRIJANA
MADŽARI,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
VITIĆ IVO
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
88,34
VITIĆ JOSIP
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
1824,68
VITIĆ(HRVATIN) JANA
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
130,63
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22/3
561,44
MILA BOŠKOVIĆA 16
163,64
VLAHOVIĆ ANKA
VLAHOVIĆ DIMITRIJE
J.TOMAŠEVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA BR.16 BAR CRNA
GORA
VLAHOVIĆ JELENA
POBRĐE BR.71 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE 71
61,38
VLAHOVIĆ JELENA
RISTA LEKIĆA I-31 BAR
RISTA LEKIĆA I-31
141,76
VLAHOVIĆ JOVANKA
BORSKA 4 BAR CRNA GORA
BORSKA 4
223,67
VLAHOVIĆ LJILJANA
J.TOMAŠEVIĆA 4 BAR CRNA GORA
VLAHOVIĆ MIHAILO
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA
126,76
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
61,55
VLAHOVIĆ MIHAILO
BELVEDER 222 BAR CRNA GORA
STARI BAR, BELVEDER 222
89,68
VLAHOVIĆ MILORAD
RUTKE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
584,98
VLAHOVIĆ MILORAD
R.LEKIĆA D-10, IX SPRAT BAR
RISTA LEKIĆA D10/IX
159,98
VLAHOVIĆ MIOMIR
RUTKE 223/A SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE
210,21
VLADIMIRA ROLOVIĆA 2
209,88
MILA BOŠKOVIĆA 18/2
160,3
VLAHOVIĆ PREDRAG
VLAHOVIĆ RADMILA
M.BOŠKOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
M.BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
VLAHOVIĆ SLOBODAN
VLAHOVIĆ TATJANA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.84 BAR
CRNA GORA
24. NOVEMRA H-23/24 BAR CRNA
GORA
VLAHOVIĆ VELIMIR
MIROŠICA BR.117 SUTOMORE BAR
VLAJIĆ DRAGOSLAVA
MIŠIĆI SUTOMORE BAR
VLAJIĆ ILIJA
VOJINOVIĆ SLAVICA
VOJINOVIĆ BRANKO
VOJINOVIĆ DANICA
VOJINOVIĆ JAGODA
VOJINOVIĆ LJUBICA
VOJINOVIĆ MILODARKA
VOJINOVIĆ MILOŠ
VOJINOVIĆ MIOMIR
VOJINOVIĆ MIROSLAV
VOJINOVIĆ RADULE
VOJINOVIĆ SLAVICA
VOJINOVIĆ(OLJAČA) LJILJANA
MIŠIĆI-POD STANIŠTE
SUTOMORE BAR
ILINO BB BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 15 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA G-18 BR.3 BAR
VUKA KARADŽIĆA G-3 SUTOMORE
CRNA GORA
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
I BOKELJSKE BRIGADE 4 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 18 BAR CRNA
GORA
BOKELJSKIH BRIGADA BR.4
ŠUŠANJ BAR
POPOVIĆI BR.54 BAR
POŽAREVAČKA BR.5 BAR CRNA
BULEVAR REVOLUCIJE 84
395,51
VLADIMIRA ROLOVIĆA
608,9
SUTOMORE, MIROŠICA
I,117
MIŠIĆI
91,57
MIŠIĆI
250,66
ŠUŠANJ
441,99
MARŠALA TITA 15
182,11
MAKEDONSKA G-18/3
809,42
SUTOMORE, GOLO BRDO
278,02
ŠUŠANJ
136,19
ŽUKOTRLICA
170,27
MILA BOŠKOVIĆA 18
61,94
ŽUKOTRLICA
498,12
POPOVIĆI
314,23
POŽAREVAČKA
269,52
GORA
BRANKA ČALOVIĆA BR.7 BAR CRNA
BRANKA ČALOVIĆA
GORA
7
SOKOLANA
BAR
872,94
239,79
SOKOLANA
75,64
VOJVODIĆ ANKA
BORSKA 18 BAR CRNA GORA
BORSKA 18
239,19
VOJVODIĆ ANKA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
229,7
MILA BOŠKOVIĆA 12
375,94
SUTOMORE, MIROŠICA I
469,73
VOJVODIĆ BILJANA
VOJVODIĆ BLAŽO
VOJVODIĆ BLAŽO
VOJVODIĆ BLAŽO
VOJVODIĆ DANILO
VOJVODIĆ DRAGAN
M.BOŠKOVIĆA 12,VI SP. BAR CRNA
GORA
SAVE KOVAČEVIĆA BR.3
SUTOMORE BAR
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
GLUHI DO VIRPAZAR BAR
GLUHI DO
ŽELJEZNIČKE ZGRADE
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
SUTOMORE BAR
BRATSTVA I JEDINSTVA 5A BAR
ZGRADE
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
CRNA GORA
JEDINSTVA 5/A
1450,29
98,69
161,18
185,96
VOJVODIĆ GAJO
VOJVODIĆ JOVAN
VOJVODIĆ JOVAN
VOJVODIĆ JOVAN
VOJVODIĆ JOVO
VOJVODIĆ MILOŠ
VOJVODIĆ MIODRAG
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
S.KOVAČEVIĆA BR.3 SUTOMORE
SUTOMORE, SAVA
CRNA GORA
KOVAČEVIĆA 1
AHMETOV BRIJEG BAR
AHMETOV BRIJEG
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
ILINO BR.62 BAR
ILINO 62
1079,64
STARA AMBULANTA
431,85
SUTOMORE, MIROŠICA I
773,71
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
CRNA GORA
SAVE KOVAČEVIĆA 14 SUTOMORE
CRNA GORA
697,17
1427,36
291,87
298,56
VOJVODIĆ NADA
ČELUGA BAR CRNA GORA
ILINO
832,1
VOJVODIĆ NOVICA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
422,23
VOJVODIĆ PETAR
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
SUTOMORE (PAPANI)
127,09
24.NOVEMBRA H-21
1758,82
ILINO ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
392,53
ČELUGA BAR
ČELUGA
780,52
RISTA LEKIĆA I-32
568,64
MILA BOŠKOVIĆA 14
177,97
VOJVODIĆ RADISAV
VOJVODIĆ RADOMIR
VOJVODIĆ SVETISLAV
VOJVODIĆ TIJANA
VOJVODIĆ VELIMIR
24 NOVEMBRA H-21 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-32 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14 BAR CRNA
GORA
VOJVODIĆ VEZIRA
ZAGRAĐE SUTOMORE BAR
ZAGRAĐE
96,1
VOJVODIĆ ŽARKO
POLJE BAR
POLJE
609,63
VOJVODIĆ(BOKAN) DRAGINJA
BORSKA 5/27 BAR CRNA GORA
BORSKA 3/30
340,12
NIŠICE 83
154,51
SUVI POTOK BAR CRNA GORA
SUTOMORE, SUVI POTOK
268,45
PATRIZANSKI PUT BR.156
SUTOMORE, PARTIZANSKI
SUTOMORE CRNA GORA
BUL.CETINJSKIH JUNAKA BR.106
PUT 156
VRANČIĆ MILICA
VRANJKOVIĆ SLAVKO
VRATNICA SPASOJE
VRBICA VLADIMIR
7 VOJVOĐANSKE BR.9 SREMSKA
KAMENICA
CETINJE CRNA GORA
62,58
MAKEDONSKA E-15
209,3
VRCELJ ZDRAVKO
ILINO BB BAR CRNA GORA
ILINO BB
128,09
VRETENIČIĆ ĐURO
ČELUGA BB BAR CRNA GORA
ČELUGA
248,65
VRETENIČIĆ IVAN
ZUPCI BAR CRNA GORA
ZUPCI
275,68
VRETENIČIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI BB
590,36
VRŠKA MILOSLAV
V.ROLOVIĆA BR.5 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 5
499,67
VRUĆAN SVETO
TOMBA B.B. BAR CRNA GORA
TOMBA B.B.
406,54
MILA BOŠKOVIĆA H-11
376,89
VRUĆAN SENKA
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
VUČELIĆ GORAN
VUČELJIĆ ANKA
4 CRNOGORSKE BR.22 BAR CRNA
GORA
IV PROLETERSKE BRIGADE BR.22
BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
498,36
IV CRNOGORSKE BRIGADE
220,08
VUČELJIĆ MIHAILO
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
107,44
VUČELJIĆ NOVO
ČANJ II BAR CRNA GORA
ČANJ II
165,26
IV CRNOGORSKE BRIGADE
267,9
VUČELJIĆ VALENTIN
IV CRNOGORKE BRIGADE 22 BAR
CRNA GORA
IV CRNOGOR.PROL.BRIG. 22 BAR
IV CRNOGORSKE BRIGADE
CRNA GORA
22
VUČELJIĆ VUČIĆ
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŽUKOTRLICA
2550,13
VUČERAKOVIĆ ANTO
KRNJICE VIRPAZAR BAR
KRNJICE
53,56
VUČERAKOVIĆ CVETKO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
321,63
VUČERAKOVIĆ ILIJA
KRNJICE BAR
ILINO
313,61
ŠUŠANJ
250,96
KRNJICE
133,65
RISTA LEKIĆA I-30
327,38
ZALJEVO
315,59
VUČELJIĆ VALENTIN
VUČERAKOVIĆ MIODRAG
VUČERAKOVIĆ NOVICA
VUČERAKOVIĆ VITOMIR
VUČETIĆ ANDRIJA
ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
KRNJICE VIRPAZAR BAR
RISTA LEKIĆA I-30 BAR CRNA
GORA
ZALJEVO
BAR CRNA GORA
387,22
VUČETIĆ ANTO
VELEMBUSI BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
295,13
VUČETIĆ ANTO
ZALJEVO BAR
ZALJEVO BB
695,05
VUČETIĆ ĐOKA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
DONJE ZALJEVO
2228,13
ŠUŠANJ 257
455,75
VUČETIĆ ĐOKA
ŠUŠANJ
257 BAR
VUČETIĆ ĐOKA
LUKIĆI ŠESTANI BAR
GURZA (LUKIĆI)
263,92
VUČETIĆ ĐONA
POLJE BAR
GURZA (LUKIĆI)
304,6
VUČETIĆ ĐORĐIJE
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZALJEVO
440,1
VUČETIĆ ĐURO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
423,85
VUČETIĆ IVAN
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
165,09
VUČETIĆ IVO
ZUPCI BAR
ZUPCI
693,79
VUČETIĆ KOLJA
PRVOBORAC I BAR CRNA GORA
VUČETIĆ MARIJA
ŠUŠANJ 273 BAR
ŠUŠANJ (PERIĆI)
174,86
VUČETIĆ MARKO
POLJE (KAPLJEVA) BB BAR
POLJE (KAPLJEVA)
1998,61
VUČETIĆ MARKO
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
130,77
VUČETIĆ MRIKA
PINČIĆI ŠESTANI BAR
PINČIĆI
202,05
VUČETIĆ NIKOLA
LUKIĆI BAR
ŠUŠANJ
1026,52
VUČETIĆ PETAR
ZALJEVO BAR
ZALJEVO
532,97
ŠUŠANJ (PERIĆI)
550,13
VUČETIĆ PETKA
IV PROLETERSKA BR.1 BAR CRNA
GORA
ZGRADA PRVOBORCA
I/II/10
131,13
VUČETIĆ PRENČA
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE BB
117,92
VUČETIĆ ROZA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
281,84
VUČETIĆ VUKO
VUČEVIĆ (BRKAN) OLGA
VUČEVIĆ BRANISLAV
GURZA,LUKIĆI BAR CRNA GORA
POBRĐE 241,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA I-28 BAR CRNA
GORA
GURZA (LUKIĆI)
140,35
SUTOMORE, POBRĐE 241/B
402,92
RISTA LEKIĆA I-28
527,31
VUČEVIĆ GORAN
R.LEKIĆA I-31 BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-31
80,65
VUČEVIĆ JOVAN
M.TITA 37 BAR CRNA GORA
ZUPCI
170,44
MARŠALA TITA D-5
1025,7
BULEVAR REVOLUCIJE 15
394,37
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
1025,81
BJELIŠI
78,6
ST.BAR, PODGRAD
151,18
VUČEVIĆ LIDIJA
VUČEVIĆ LJUBO
VUČEVIĆ MILAN
VUČEVIĆ MILORAD
J.TOMAŠEVIĆA BR.28 BAR CRNA
GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.15 1/35 BAR
CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4 BAR CRNA
GORA
OBALA 13.JULA BR.6 BAR CRNA
GORA
VUČEVIĆ SAVO
PODGRAD BB STARI BAR BAR
VUČEVIĆ SAVO
V.ROLOVIĆA F-42 BAR CRNA GORA
VUČIĆ ANĐA
KRNJICE DRAČEVICA BAR
KRNJICE
203,35
VUČIĆ BEGA
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
461,55
VUČIĆ BOŽO
PAPANI SUTOMORE BAR
SUTOMORE (PAPANI)
160,15
VUČIĆ ĐOKA
TOMBA BAR
TOMBA
390,01
VUČIĆ IBRAHIM
VELJA GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
237,85
VUČIĆ JELENA
TOMBA BAR CRNA GORA
DEDIĆI
208,38
VUČIĆ JULKA
ILINO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
751,6
VUČIĆ JUSUF
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
226,45
VUČIĆ KOLJA
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1083,75
VUČIĆ NUHO
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
218,08
VUČIĆ PERO
ILINO 48 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
839,05
VUČIĆ SULJO
V.GORANA BAR
VELJA GORANA
653,29
VUČIĆ ŠABAN
V.GORANA BAR CRNA GORA
VELJA GORANA
594,57
VUČIĆ TAFILJ
VELJA GORANA BAR
VELJA GORANA
195,11
DEDIĆI ŠESTANI CRNA GORA
DEDIĆI
144,6
SUTOMORE, SUVI POTOK
743,37
POPOVIĆI 17
234,73
POPOVIĆI 61
330,58
VUČIĆ ZEFA
VUČIĆEVIĆ ANKA
VUČIĆEVIĆ DAVOR
VUČIĆEVIĆ DEJAN
VUČIĆEVIĆ DUŠAN
VUČIĆEVIĆ IGOR
SVETOMIRA NIKOLAJEVIĆA 4
BEOGRAD
POPOVIĆI BR.17 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
BR.61 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA F42
ŽELJ.ZGRADE UL.3.ST.1
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
SUTOMORE BAR
ZGRADE
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 17
259,82
222,8
418,68
VUČIĆEVIĆ JOVAN
M.BAKIĆA 64/III PODGORICA
CRNA GORA
BJELIŠI 4/A
349,48
VUČIĆEVIĆ RADOVAN
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
307,13
VUČINIĆ DANILO
BJELIŠI 54 BAR
BJELIŠI 55
163,46
VUČINIĆ DRAGAN
BJELIŠI
BJELIŠI 53/B
154,09
BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA
VUČINIĆ ĐORĐE
R.LEKIĆA D-10 BAR CRNA GORA
VUČINIĆ ĐORĐIJE
BJELIŠI BR.52 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 52
431,16
VUČINIĆ JOVAN
ŠUŠANJ BB BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
348,3
VUČINIĆ JOVANKA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
66,7
VUČINIĆ MILICA
ŠUŠANJ 12 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
723,92
VUČINIĆ MOMČILO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA POD KONIK
763,38
MAKEDONSKA E-15
161,23
SUTOMORE, BLOK ZELEN
783,81
BJELIŠI 53 C
258,43
MAKEDONSKA E-15
169,32
SUTOMORE, GORELAC
160,06
VUČINIĆ NOVAK
VUČINIĆ PAVLE
VUČINIĆ SLOBODAN
VUČINIĆ STANKA
VUČINIĆ STEVAN
VUČINIĆ VASO
VUČINIĆ VLADIMIR
MAKEDONSKA E-15,ST.12 BAR
CRNA GORA
OBALA I NOVAKOVIĆA BR.22
SUTOMORE BAR
BJELIŠI 53 C BAR
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
IV PROLETERSKE BR.4/2 NIKŠIĆ
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10 BAR CRNA
GORA
OBALA I. NOVAKOVIĆA
SUTOMORE BAR
18/19/V
JOVANA TOMAŠEVIĆA
18/19/V
128,5
76,95
SUTOMORE, BLOK ZELEN
351,31
VUČINIĆ VUKAŠIN
DUPILO,G.SELO VIRPAZAR BAR
DUPILO G.SELO
307,1
VUČKOVIĆ (JOVOVIĆ) RADMILA
TUĐEMILI BAR CRNA GORA
TUĐEMILI
574,06
RISTA LEKIĆA D-12
86,23
24.NOVEMBRA 12/B
389,76
24.NOVEMBRA H-23
528,6
VUČKOVIĆ NOVICA
VUČKOVIĆ VJERA
VUČKOVIĆ VLADIMIR
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.12/B BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR CRNA
GORA
VUČUROVIĆ IVANA
POPOVIĆI 52 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9
82,71
VUČUROVIĆ OLIVERA
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
873,16
VUĆETIĆ STJEPA
LUKIĆI BAR
STARI BAR, VELEMBUSI
308,81
OBALA 13.JULA 16
147,06
SUTOMORE
417,83
VUGDELIĆ OLGA
VUJAČIĆ NIKOLA
OBALA 13 JULA BR.16 BAR CRNA
GORA
UL.CARA LAZARA 47
SUTOMORE,BAR CRNA GORA
VUJAČIĆ BLAŽO
OVTOČIĆI BR.104 VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
61,24
VUJAČIĆ BORO
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
BORSKA 8
241,2
VUJAČIĆ BOŽO
GORELAC BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
487,02
VUJAČIĆ FILIP
24.NOVEMBAR 19 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA 4/193
205,36
VUJAČIĆ GAVRO
OVTOČIĆI BR.89 VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
162,9
VUJAČIĆ MARA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
MAROVIĆI
155,28
VUJAČIĆ MARKO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
113,61
ANTA ĐEDOVIĆA 26
574,43
MAKEDONSKA 9/II
265,81
PODGOR VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
282,37
PODGOR VIRPAZAR BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA 24
138,04
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
247,58
OVTOČIĆI
415,38
VUJAČIĆ MIHAILO
VUJAČIĆ MILIVOJE
VUJAČIĆ MILUTIN
VUJAČIĆ NIKOLA
VUJAČIĆ NIKOLA
ANTA ĐEDOVIĆA BR.26 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.9/39 BAR CRNA
GORA
BUL. REVOLUCIJE C-6 BAR CRNA
GORA
VUJAČIĆ NOVICA
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
VUJAČIĆ OLGA
M.PAVLOVIĆA 7/II NIKŠIĆ
VUJAČIĆ RADOVAN
VUJAČIĆ RAJKA
MILA BOŠKOVIĆA 12/47 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 14/15 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA H6/III/13
537,48
MILA BOŠKOVIĆA 12/47
132,15
RISTA LEKIĆA I-28
60,12
VUJAČIĆ STEVAN
OVTOČIĆI VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
447,02
VUJAČIĆ SVETOZAR
OVTOČIĆI VIRPAZAR BAR
OVTOČIĆI
266,38
24.NOVEMBRA H-22
56,55
MILA BOŠKOVIĆA H-6
498,5
VUJAČIĆ VIDOSAVA
VUJAČIĆ VUK
24.NOVEMBRA H-22,III SPRAT BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA H/6 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.14 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
GORA
14/15
VUJAČIĆ ZORAN
A.ĐEDOVIĆA 15 BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 15
370,04
VUJAČIĆ(MARIČEVIĆ) SLAVKA
CARA LAZARA 47 SUTOMORE BAR
ŠUŠANJ, GROMANIĆI
574,09
24.NOVEMBRA
144,78
RISTA LEKIĆA D-9
297,32
VUJAČIĆ VUKSAN
VUJADIN STANKA
24 NOVEMBAR BR.6 BAR CRNA
GORA
VUJADINOVIĆ NATAŠA
RISTA LEKIĆA D-9,STAN 6 BAR
VUJANOVIĆ MILOSAVA
CARA LAZARA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, CARA LAZARA
BB
204,65
373,31
VUJANOVIĆ ZORAN
VUJANOVIĆ ŽELJAN
VUJAŠEVIĆ JOVAN
VUJAŠEVIĆ SLAVKA
VUJAŠKOVIĆ VERA
VUJIČIĆ (HAJDUKOVIĆ)
LJUBICA
VUJIČIĆ ALEKSANDAR
VUJIČIĆ DRAGAN
VUJIČIĆ MILAN
VUJIĆ MILINKO
RISTA LEKIĆA D-10 BAR CRNA
GORA
BORSKA 1/7 BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE 6/18 BAR CRNA
GORA
B.REVOLUCIJE 6 BAR CRNA GORA
VASA RAIČKOVIĆA BR.4
PODGORICA CRNA GORA
RONKULA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA 10/6 BAR CRNA
GORA
NIKOLE R. LEKIĆA BR.20 BAR
CRNA GORA
NIKOLE R.LEKIĆA BR.20 BAR CRNA
GORA
IV CRNO.BRIGADE BAR,ŠUŠANJ
CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-10
273,82
BORSKA
376,15
BULEVAR REVOLUCIJE 6/18
231,79
BULEVAR REVOLUCIJE 6
134,71
SUTOMORE, GORELAC
195,16
BURTAIŠI
759,47
RISTA LEKIĆA D-10
322,3
POLJE
1369,75
NIKOLE R. LEKIĆA 20
322,91
ŠUŠANJ
88,39
VUJIĆ NOVAK
POLJE BAR
POLJE 31
225,74
VUJIĆ RADMILA
POLJE BR.11 BAR
ILINO,KOD BABOVIĆA
176,42
VUJIĆ SVETOZAR
24.NOVEMBRA 10 BAR CRNA GORA
TOPOLICA
352,7
VUJIĆ ZORICA
POLJE BR. 31 BAR CRNA GORA
POLJE
189,83
JOVANA STOJANOVIĆA 10
318,54
VUJINOVIĆ VESNA
J.STOJANOVIĆA 10 ST.22/IV
BAR CRNA GORA
VUJISIĆ MILIVOJE
POLJE BB BAR CRNA GORA
POLJE
462
VUJISIĆ TOMAŠ
BUL.REVOLUCIJE C-6 BAR
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
96,13
VUJISIĆ-TODOROVSKA TANJA
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
57,24
VUJIŠEVIĆ MILAN
DONJA ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
61,8
VUJOŠEVIĆ (HRVATIN)
SAVE KOVAČEVIĆA SUTOMORE
SUTOMORE, OBALA
BOSILJKA
CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA 51/V BAR CRNA
I.NOVAKOVIĆA
VUJOŠEVIĆ DRAGICA
VUJOŠEVIĆ KRASIMIR
VUJOŠEVIĆ MILIJANA
VUJOŠEVIĆ MILUTIN
VUJOŠEVIĆ PETAR
GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 51/V
SUTOMORE, OBALA
GORA
I.NOVAKOVIĆA
BJELIŠI BR.121 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
IVA NOVAKOVIĆA B. B. BAR CRNA
SUTOMORE, OBALA
GORA
M.DAMJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
I.NOVAKOVIĆA
GORA
ŽUKOTRLICA
486,36
260,83
96,99
902,46
2698,15
305,54
VUJOŠEVIĆ RATIMIR
MIROŠICA 1,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
615
VUJOŠEVIĆ SAVO
BJELIŠI 121 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
88,81
VUJOŠEVIĆ SERGEJ
DONJA ČELUGA BAR CRNA GORA
POLJE
144,37
ŽUKOTRLICA
245,29
VUJOŠEVIĆ SLAVICA
VUJOŠEVIĆ SLOBODAN
VUJOŠEVIĆ STANKO
VUJOŠEVIĆ TEREZA
VUJOŠEVIĆ TRPIMIR
VUJOŠEVIĆ VELJKO
VUJOŠEVIĆ VERA
VUJOŠEVIĆ VLASTIMIR
VUJOŠEVIĆ VOJISLAV
VUJOŠEVIĆ VOJISLAV
VUJOŠEVIĆ ZORAN
VUJOŠEVIĆ ZORKA
VUJOŠEVIĆ ZORKA
VUJOŠEVIĆ(VUKOTIĆ) STANKA
VUJOTIĆ PERO
VUJOTIĆ RATKO
VUJOVIĆ (RADUNOVIĆ) VJERA
MILA DAMJANOVIĆA BR.4 BAR
CRNA GORA
V.ROLOVIĆA BR.10 BAR CRNA
GORA
M.DAMJANOVIĆA BR.4 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
10/37
317,98
ŽUKOTRLICA
312,34
BRCA BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MADŽARI
399
OBALA I.NOVAKOVIĆA BAR CRNA
SUTOMORE, OBALA
GORA
MIROŠICA II,SUVI POTOK BAR
I.NOVAKOVIĆA
GORA
CRNA GORA
BEOGRADSKA BR.9 PODGORICA
CRNA GORA
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB BAR
CRNA GORA
24.NOVEMBRA 4/3 BAR CRNA
GORA
24 NOVEMBAR BR.10 BAR CRNA
GORA
ILINO BAR CRNA GORA
M. BOŠKOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
BORSKA 10 BAR CRNA GORA
M.DAMJANOVIĆA BR.4,ŠUŠANJ
BAR CRNA GORA
ILIJE MILAČIĆA 29/II
PODGORICA CRNA GORA
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE B-4/16 BAR CRNA
GORA
664,13
SUTOMORE, MIROŠICA I
82,21
JOVANA TOMAŠEVIĆA
3662,54
SUTOMORE, OBALA
I.NOVAKOVIĆA BB
798,8
24.NOVEMBRA 4
418,02
24.NOVEMBRA 10
285,21
ILINO
168,25
MILA BOŠKOVIĆA 2
94
BULEVAR REVOLUCIJE 8
60,58
ŽUKOTRLICA
349,18
SUTOMORE, MIROŠICA II
512,72
ŽUKOTRLICA
582,69
BULEVAR REVOLUCIJE B-4
527,27
VUJOVIĆ BLAŽO
TRNOVO VIRPAZAR BAR
TRNOVO
558,5
VUJOVIĆ BOGIĆ
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
119,77
TRNOVO
227,51
BJELIŠI
271,98
STARA AMBULANTA
173,44
VUJOVIĆ BORO
VUJOVIĆ BOŽIDAR
VUJOVIĆ BOŽIDAR
DALMATINSKA 146 A PODGORICA
CRNA GORA
BJELIŠI 89 BAR BAR
STARA AMBULANTA BB BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ BOŽIDAR
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
682,76
VUJOVIĆ BOŽIDAR
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
697,62
VUJOVIĆ BRANKA
SEOCE VIRPAZAR BAR
SEOCA
82,32
VUJOVIĆ DANILO
TRNOVO VIRPAZAR BAR
TRNOVO
819,49
VUJOVIĆ DANILO
KOMARNO VIRPAZAR BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-13
632,18
ANTA ĐEDOVIĆA 172
874,37
BJELIŠI 91
957,25
JOVANA TOMAŠEVIĆA 8
336,86
JOVANA TOMAŠEVIĆA
1037,82
VUJOVIĆ DARINKA
VUJOVIĆ DIMITRIJE
VUJOVIĆ DIMITRIJE
VUJOVIĆ DRAGO
ANTA ĐEDOVIĆA BR.172
BAR
J.TOMAŠEVIĆA 8 BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ DRAGOLJUB
KOMARNO BAR
KOMARNO
243,87
VUJOVIĆ DRAGUTIN
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
181,5
VUJOVIĆ ĐOKO
HAJ NEHAJ BB BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
300,64
JOVANA TOMAŠEVIĆA 4
199,1
VUJOVIĆ ĐORĐIJE
J.TOMAŠEVIĆA BR.4 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ ĐORĐIJE
KOMARNO BAR
KOMARNO
282,14
VUJOVIĆ GAJO
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
62,83
JOVANA TOMAŠEVIĆA 28
644,11
VUJOVIĆ GOJKO
J.TOMAŠEVIĆA 28 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ JELENA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
302,15
VUJOVIĆ JELENA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
187,08
VUJOVIĆ JELENA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
237,99
MILA BOŠKOVIĆA H-11
516,18
POPOVIĆI
602,59
SUTOMORE, MIROŠICA I
71,86
JOVANA STOJANOVIĆA F-1
154,71
VUJOVIĆ JORDAN
VUJOVIĆ JOVAN
VUJOVIĆ JOVAN
VUJOVIĆ JOVAN
M.BOŠKOVIĆA H-11/IX BAR CRNA
GORA
POPOVIĆI BR.13 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA I SUTOMORE CRNA
GORA
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ KOSTO
ŠUŠANJ,PRODO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
109,38
VUJOVIĆ LUKA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
352,92
MILA BOŠKOVIĆA H-13
415,72
STARA AMBULANTA
72,44
BULEVAR REVOLUCIJE
276,59
KOMARNO
152,77
VUJOVIĆ MILAN
VUJOVIĆ MILENA
VUJOVIĆ MILENA
VUJOVIĆ MILO
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
STARA AMBULANTA BB BAR CRNA
GORA
BUL. REVOLUCIJE BR.11 BAR
CRNA GORA
TOMBA BAR CRNA GORA
VUJOVIĆ MILO
V.ROLOVIĆA BR. 9 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 9
92,06
VUJOVIĆ MILO
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
143,26
VUJOVIĆ MILORAD
V.ROLOVIĆA 11/3 BAR CRNA GORA VLADIMIRA ROLOVIĆA 11/3
318,56
VUJOVIĆ MILORAD
UL.ANTA ĐEDOVIĆA BR.172 BAR
ANTA ĐEDOVIĆA 172
343,25
VUJOVIĆ MIODRAG
POPOVIĆI BR.13 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 13
296,32
BULEVAR REVOLUCIJE 2/14
331,16
VUJOVIĆ MIRJANA
24 NOVEMBAR H-22/46 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ MITAR
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
672,96
VUJOVIĆ MITAR
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
598,05
VUJOVIĆ OLGA
KOMARNO BAR
KOMARNO
261,65
POPA DUKLJANINA 6/5
74,73
JOVANA TOMAŠEVIĆA 28
149,31
VUJOVIĆ PAVLE
VUJOVIĆ PETAR
POPA DUKLJANINA BR.6 BAR CRNA
GORA
J. TOMAŠEVIĆA 28/89 BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ RADMILA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
BJELIŠI 130
100,62
VUJOVIĆ RAJKO
BJELIŠI 60 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 60
139,32
HAJ NEHAJ
394,08
VUJOVIĆ RAJKO
HAJ NEHAJ,SUTOMORE BAR CRNA
GORA
VUJOVIĆ SANJA
V. ROLOVIĆA F-14 BAR CRNA GORA
UTJEHA
139,5
VUJOVIĆ SRETEN
A.ĐEDOVIĆA 22 BAR CRNA GORA
ANTA ĐEDOVIĆA 22
126,1
VUJOVIĆ STANKO
KOMARNO BAR CRNA GORA
KOMARNO
395,47
VUJOVIĆ STEVAN
GRETVA BAR CRNA GORA
KUNJE
275,96
VUJOVIĆ SUZANA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
79,06
BRATSTVA I JEDINSTVA BR.17
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
BAR CRNA GORA
JEDINSTVA 17
VUJOVIĆ VELIKA
KOMARNO VIRPAZAR BAR
KOMARNO
162,23
VUJOVIĆ VELIMIR
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
574,39
ŠUŠANJ
1220,62
BUDA TOMOVIĆA 22 PODGORICA
POLJE
1391,97
MIROŠICA II BR.224 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
BAR
MAKEDONSKA BR.23 BAR CRNA
II,224
VUJOVIĆ SVETOZAR
VUJOVIĆ VJERA
VUJOVIĆ VUKAŠIN
VUJOVIĆ VUKICA
VUJOVIĆ VUKO
ANTA ĐEDOVIĆA BR.13 BAR CRNA
GORA
GORA
MAKEDONSKA 23/1
126,04
229,04
333,46
VUJOVIĆ ŽARKO
VUJOVIĆ ŽELJKO
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.45 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI 131
215,97
MARŠALA TITA D-5
696,94
VUJOVIĆ ŽIVKO
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
262,68
VUJOVIĆ(MILIKIĆ) MARIJA
V.ROLOVIĆA 9 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, MRČELE
84,49
VUJOVIĆ(VUKMANOVIĆ)
KOMARNO VIRPAZAR BAR CRNA
JOŠANA
GORA
KOMARNO
314,17
VUKADIN NEDELJKA
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, GORNJE ČAČKE
95,72
VUKADINOVIĆ MILOŠ
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
685,01
TOPOLICA
307,35
VUKADINOVIĆ BLAŽO
J.TOMAŠEVIĆA
BR.18 BAR CRNA
GORA
VUKADINOVIĆ ILIJA
BJELIŠI BR.72 BAR CRNA GORA
BJELIŠI
764,98
VUKADINOVIĆ SVETLANA
BJELIŠI BR.47 BAR
BJELIŠI 47
51,07
VUKAJ DŽAFER
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
1005,28
VUKANOVIĆ DANICA
MOŠE PIJADE 39 PODGORICA
GLUHI DO
481,33
VUKASINOVIĆ LAZO
ŠUŠANJ BR 97 BAR
ŠUŠANJ 97
400,68
VUKASOVIĆ PETAR
J.TOMAŠEVIĆA 51 BAR CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA
78,21
VUKAŠINOVIĆ KSENIJA
POPOVIĆI BR.26 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI 26
78,15
VUKAZIĆ ČEDOMIR
ČELUGA BAR CRNA GORA
ČELUGA
313,49
VUKAZIĆ DRAGAN
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
126,11
VUKAZIĆ FILIP
ČELUGA BAR
DONJA ČELUGA
406,72
VUKAZIĆ MIODRAG
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
437,77
VUKAZIĆ STANKO
ČELUGA BAR CRNA GORA
DONJA ČELUGA
418,21
VUKAZIĆ VOJISLAV
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
308,48
VLADIMIRA ROLOVIĆA
1545,44
ILINO
74,01
VUKČEVIĆ (BULATOVIĆ) SENKA
VUKČEVIĆ ANA
ILINO(KOD MOSTA ŽELJEZNICE)
BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA BR.12 BAR CRNA
GORA
VUKČEVIĆ BRANKA
ILINO 8 BAR CRNA GORA
ILINO 8
644,79
VUKČEVIĆ BRANKO
BJELIŠI BR. 118 BAR CRNA GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 18
518,65
GLUHI DO
415,56
VUKČEVIĆ ČEDOMIR
GLUHI DO
VIRPAZAR BAR
VUKČEVIĆ DRAGOLJUB
20.JUL. BR.1 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 1
118,83
VUKČEVIĆ DUŠAN
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
ILINO BB
150,03
MAKEDONSKA G-18
91,63
MAKEDONSKA 13
313,42
ILINO 8
274,51
VUKČEVIĆ ĐURO
VUKČEVIĆ GOJKO
VUKČEVIĆ ILIJA
ZELENI POJAS BR.35 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA BR.7 BAR CRNA
GORA
ŠUŠANJ BAR
VUKČEVIĆ JOŠANA
VUKČEVIĆ LIDIJA
ZALJEVO BAR
ŽUMBEROVACKA 8A BEOGRAD
SRBIJA
DONJE ZALJEVO
522,24
SUTOMORE, POBRĐE
200,38
VUKČEVIĆ LJILJANA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
313,94
VUKČEVIĆ LJUBICA
POPOVIĆI BR.42 BAR
POPOVIĆI 44
237,65
GLUHI DO
771,39
MILA BOŠKOVIĆA 10
411,48
ČELUGA
78,23
GLUHI DO
2485,45
VUKČEVIĆ LJUBO
VUKČEVIĆ MARICA
VUKČEVIĆ MIODRAG
VUKČEVIĆ NEDELJKO
GLUHI DO VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
ČELUGA BAR CRNA GORA
B.REVOLUCIJE 16/74 BAR CRNA
GORA
VUKČEVIĆ NEVENKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI OBJ.M-1
211,95
VUKČEVIĆ NIKOLA
POPOVIĆI BB BAR
POPOVIĆI 42
377,28
GLUHI DO
74,68
TOPOLICA
324,22
ZANKOVIĆI
568,89
TOMBA
305
RISTA LEKIĆA I-28
258,01
VUKČEVIĆ OLGA
VUKČEVIĆ OLGA
VUKČEVIĆ PETAR
VUKČEVIĆ PETAR
VUKČEVIĆ RADMILA
GLUHI DO VIRPAZAR,BAR CRNA
GORA
OBALA 13 JULA BR. 4 BAR CRNA
GORA
ZANKOVIĆI SUTOMORE CRNA
GORA
TOMBA BAR
BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 107/6
PODGORICA CRNA GORA
VUKČEVIĆ RADOVAN
PRVOBORAC BR.1 BAR CRNA GORA
ZGRADA PRVOBORCA 1/1
2106,34
VUKČEVIĆ RADOVAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
BJELIŠI
325,71
JOVANA STOJANOVIĆA 2
174,17
VUKČEVIĆ RAJKO
J.STOJANOVIĆA BR.2 BAR CRNA
GORA
VUKČEVIĆ RANKO
ŽUKOTRLICA BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
118,81
VUKČEVIĆ SLOBODANKA
M TITA BR.35 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA 35/31
78,91
ILINO pp.br.3
538,57
VUKČEVIĆ VESKO
24.NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
VUKČEVIĆ ZORAN
POBRĐE BR.39 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
160,34
VUKELJ ŠAĆIR
TOMBA,STARI BAR BAR
TOMBA
232,37
VUKIĆ ADŽIJA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
534,65
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
1322,44
MILA BOŠKOVIĆA 18/11
51,37
JOVANA STOJANOVIĆA 6
418,57
PELINKOVIĆI
729,21
VUKIĆ BEĆIR
VUKIĆ BRANKO
VUKIĆ BUDIMIR
VUKIĆ ĆAZIM
M.BOŠKOVIĆA BR.18 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.9 BAR CRNA
GORA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
VUKIĆ GORAN
24 NOVEMBRA 14/94 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA
260,04
VUKIĆ IBRAHIM
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
191,74
VUKIĆ JUSUF
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
670,76
VUKIĆ MUSTAFA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
451,55
VUKIĆ MUSTAFA
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
706,79
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
254,42
BJELIŠI
169,74
TOPOLICA
383,06
VUKIĆ MUSTAFA
VUKIĆ NIKOLA
VUKIĆ NIKOLA
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI BAR CRNA GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
VUKIĆ RAMO
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
279,33
VUKIĆ REDŽEP
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
260,73
VUKIĆ SPASO
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ILINO
252,25
VUKIĆ ŠABAN
PELINKOVIĆI OSTROS BAR
PELINKOVIĆI
140,3
VUKIĆ ŠAĆIR
MIROVICA BAR CRNA GORA
TOMBA
452,8
MAKEDONSKA G-20
573,86
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
271,52
ILINO 147-A
1913,25
24.NOVEMBRA F-13
125,5
VUKIĆ TATJANA
VUKIĆEVIĆ RADOSLAV
VUKIĆEVIĆ VELJKO
VUKINOVIĆ DEJAN
MAKEDONSKA G-20 BAR CRNA
GORA
NIŠAVSKA BR.53 NIŠ SRBIJA
ILINO 147A BAR,ZGRADA
LEKOVIĆA CRNA GORA
24.NOVEMBRA F-13 BAR CRNA
GORA
VUKMANOVIĆ BLAŽO
VIRPAZAR BAR
VIRPAZAR
382,02
VUKMANOVIĆ BRANISLAV
ČANJ SUTOMORE BAR
MIŠIĆI ČANJ
913,21
BRČELI
441,24
VUKMANOVIĆ DRAGICA
POŽAREVAČKA LAM.B BAR CRNA
GORA
VUKMANOVIĆ DRAGINJA
AHMETOV BRIJEG BB BAR
AHMETOV BRIJEG
308,8
VUKMANOVIĆ GOJKO
POLJE 5A BAR
POLJE
890,03
24.NOVEMBRA 12D/118
547,42
MILA BOŠKOVIĆA H-11
718,58
JOVANA STOJANOVIĆA 12
347,07
VUKMANOVIĆ ILIJA
VUKMANOVIĆ MIJODRAG
VUKMANOVIĆ RADMILA
24. NOVEMBAR BR.1 BAR CRNA
GORA
POLJE BAR
J.STOJANOVIĆA BR.12 BAR CRNA
GORA
VUKMANOVIĆ STEVAN
UTRG VIRPAZAR BAR
UTRG
465,52
VUKMANOVIĆ TOMO
ŽAKIJA LAJOŠA 34 NOVI SAD
UTRG
467,26
VUKMANOVIĆ VELIKA
AHMETOV BRIJEG BR.13 BAR
AHMETOV BRIJEG
192,12
STARA AMBULANTA
180,11
POLJE
579,07
VUKMANOVIĆ VOJISLAV
VUKMANOVIĆ VOJO
STARI DOM ZDRAVLJA BB BAR
CRNA GORA
ČELUGA BAR CRNA GORA
VUKMANOVIĆ VUKAŠIN
B. REVOLUCIJE 16/66 BAR CRNA
GORA
UTRG
378,15
VUKMARKOVIĆ ANTO
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
522,1
VUKMARKOVIĆ ĐOKO
BRCA 93 BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA 93
1344,79
VUKMARKOVIĆ ĐORĐE
SUTOMORE BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA I
191,19
24.NOVEMBRA H-24
81,01
VUKMARKOVIĆ LEKA
24.NOVEMBAR H-24 BAR CRNA
GORA
VUKMARKOVIĆ LUKA
ŠUŠANJ 241 B BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ, GORNJE ČAČKE
341,37
VUKMARKOVIĆ MARA
DEDIĆI G.ŠESTANI BAR
ŠUŠANJ
1003,91
VUKMARKOVIĆ MARKO
ZALJEVO BAR CRNA GORA
DEDIĆI
239,58
VUKMARKOVIĆ NIKOLA
MIROŠICA 1 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
255,35
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
BARTULA
58,97
SUTOMORE, MIROŠICA I
186,73
AHMETOV BRIJEG
112,94
JOVANA STOJANOVIĆA 6
538,86
24.NOVEMBRA 16D/30/8
98,19
VUKMARKOVIĆ VUKA
VUKMARKOVIĆ(LUKIĆ) LEZA
VUKOMANOVIĆ RADE
VUKOSAVIĆ ZORAN
VUKOSAVLJEVIĆ MLADEN
MIROŠICA I SUTOMORE CRNA
GORA
AHMETOV BRIJEG BB BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.28 BAR CRNA
GORA
24. NOVEMBAR 16-D 30/8 BAR
CRNA GORA
VUKOSAVOVIĆ BRANKO
LIMLJANI B.B. BAR CRNA GORA
LIMLJANI
55,64
VUKOSAVOVIĆ DARINKA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
121,33
VUKOSAVOVIĆ GAVRILO
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
193,19
VUKOSAVOVIĆ MARA
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
236,32
VUKOSAVOVIĆ MARA
SOTONIĆI VIRPAZAR BAR
SOTONIĆI
50,23
VUKOSAVOVIĆ MILORAD
BORSKA 7 BAR CRNA GORA
KUNJE
235,32
VUKOSAVOVIĆ MILORAD
BORSKA 7 BAR CRNA GORA
SOTONIĆI
85,86
MILA BOŠKOVIĆA 16
70,23
VUKOSAVOVIĆ MIODRAG
MILA BOŠKOVIĆA 16 BAR CRNA
GORA
V.ROLOVIĆA F-42/A BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-
GORA
42
VUKOSAVOVIĆ STANICA
BORSKA 7/34 BAR CRNA GORA
BORSKA 7/34
VUKOSLAVCEVIĆ(CRNČEVIĆ)
V. ROLOVIĆA BR.10 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
DARINKA
GORA
10/9
VUKOSLAVČEVIĆ BOŽIDAR
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
488,98
VUKOSLAVČEVIĆ JOVANKA
BRCA BB BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
575,79
V.ROLOVIĆA BR.22 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
MAKEDONSKA E-13 BAR CRNA
18/3
VUKOSAVOVIĆ SLAĐAN
VUKOSLAVČEVIĆ LJUBICA
VUKOSLAVČEVIĆ NIKOLA
VUKOSLAVČEVIĆ NOVICA
GORA
ZELENI POJAS BAR CRNA GORA
212,93
253,35
121,46
292,02
MAKEDONSKA E-13
184,06
ŠUŠANJ, ZELENI POJAS
1082,07
VUKOSLAVČEVIĆ RAJKO
ILINO 25 BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
87,78
VUKOSLAVČEVIĆ VELIMIR
ILINO BB BAR CRNA GORA
POPRATNICE
209,15
VUKOSLAVOVIĆ DANILO
MIROŠICA II BAR CRNA GORA
SUTOMORE, MIROŠICA II
163,24
VUKOTIĆ BRANISLAV
MIROŠICA I SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA I
1529,39
VUKOTIĆ EVICA
OMLADINSKA 4 A ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 4-A
1071,91
VUKOTIĆ KRSTO
MAKEDONSKA LAMELA BR.17 BAR
MAKEDONSKA 17/2
395,06
V.ROLOVIĆA BR.6 KULA II/12 BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA
CRNA GORA
6/3/12
BORSKA BR.18 BAR
MAKEDONSKA E-13
377,34
SUTOMORE, MIROŠICA I
365,56
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36/4
50,44
MARŠALA TITA 32
1336,2
RISTA LEKIĆA D-9
143,89
VUKOTIĆ LAZO
VUKOTIĆ MILENKO
VUKOTIĆ MILO
VUKOTIĆ MILUTIN
VUKOTIĆ RADMILA
VUKOTIĆ TONKA
MIROŠICA I SUTOMORE CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
IV CRNOG. BRIGADE 28 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
283,71
VUKOV SVETOZAR
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
383,01
VUKOVIĆ SLOBODAN
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
760,56
VUKOVIĆ ABDULAH
DOBRA VODA BAR
POPOVIĆI 26
526,91
VUKOVIĆ ABDULAH
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
172,84
VUKOVIĆ ANA
POPOVIĆI BB BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
593,06
V. ROLOVIĆA BR.4 BAR CRNA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
GORA
4/29
VUKOVIĆ ASAN
DOBRA VODA BAR
UTJEHA
134,24
VUKOVIĆ BEĆIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
176,31
SUTOMORE, MIROŠICA 1
216,34
KOŠTANJICA
646,01
ZALJEVO
592,98
POLJE
364,36
ZUPCI
143,97
VUKOVIĆ ARSLAN
VUKOVIĆ BRANISLAV
VUKOVIĆ ĆAMIL
VUKOVIĆ ĆAZIM
VUKOVIĆ DANILO
VUKOVIĆ DRAGOSLAV
DUŠANA TOMOVIĆA BB
MOJKOVAC CRNA GORA
KOŠTANJICA OSTROS,BAR CRNA
GORA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
POLJE
BAR
ZORANA RADMILOVIĆA 5
BEOGRAD SRBIJA
475,21
VUKOVIĆ ĐULJA
KOŠTANJICA BAR
KOŠTANJICA
677,7
VUKOVIĆ EMRO
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
511,32
VUKOVIĆ ETHEM
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
321,77
VUKOVIĆ HALIL
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
193,6
VUKOVIĆ HALIL
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
939,63
VUKOVIĆ IDRIZ
KOŠTANJICA BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA
227,59
VUKOVIĆ ISO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
591,51
VUKOVIĆ JUSUF
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
691,64
MALI OSTROS
235,9
POPA DUKLJANINA 7
250,32
VUKOVIĆ KASEM
VUKOVIĆ MAJSKI
MALI OSTROS
OSTROS BAR
POPA DUKLJANINA BR.7 BAR
CRNA GORA
VUKOVIĆ MEHMED
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
783,64
VUKOVIĆ MEHMED
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
367,22
VUKOVIĆ MEHMED
KOŠTANJICA OSTROS BAR
DOBRA VODA
487,15
VUKOVIĆ MIJODRAG
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
386,75
ILINO II
171,29
POPOVIĆI BR.27 BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BR.27
70,1
MAKEDONSKA BR.22 BAR
MAKEDONSKA F-16
89,6
KOŠTANJICA
334,43
VUKOVIĆ MILIĆKO
VUKOVIĆ MUHAREM
VUKOVIĆ MURTO
VUKOVIĆ MURTO
ILINO,IZNAD PRUGE,ŠUŠANJ BB
BAR CRNA GORA
KOŠTANJICA OSTROS,BAR CRNA
GORA
VUKOVIĆ MUSTAFA
DOBRA VODA BAR
DOBRA VODA
185,73
VUKOVIĆ NAZIF
TOMBA BAR CRNA GORA
TOMBA
248,64
VUKOVIĆ NEZIR
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
703,81
VUKOVIĆ NURO
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
162,14
NIKOLE R. LEKIĆA 10
115,14
BORSKA 7/40
384,04
VUKOVIĆ NJEGOŠ
VUKOVIĆ OBRAD
NIKOLE LEKIĆA BR. 10 BAR CRNA
GORA
BORSKA 7/40
BAR CRNA GORA
VUKOVIĆ OSMAN
KOŠTANJICA OSTROS BAR
DOBRA VODA
97,63
VUKOVIĆ RADOVAN
POLJE BAR
POLJE
181,78
MILA BOŠKOVIĆA H-11
671,8
ZALJEVO
671,92
RISTA LEKIĆA I-30
894,24
VUKOVIĆ RADOVAN
VUKOVIĆ RAMAZAN
VUKOVIĆ RAMIZ
MILA BOŠKOVIĆA H-11 BAR CRNA
GORA
ZALJEVO BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA I-30,III SP. BAR
CRNA GORA
VUKOVIĆ RANKO
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
698,49
VUKOVIĆ RIFAT
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
541,55
VUKOVIĆ SANIJA
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
367,52
VUKOVIĆ SKENDER
KOŠTANJICA OSTROS BAR
OSTROS
936,92
MAKEDONSKA E-15
83,42
VUKOVIĆ SLAVKA
MAKEDONSKA E-15 BAR CRNA
GORA
VUKOVIĆ SLOBODAN
BJELIŠI BAR CRNA GORA
POLJE
247,12
VUKOVIĆ SMAIL
KOŠTANJICA OSTROS BAR
KOŠTANJICA
919,01
VUKOVIĆ STEVO
BJELIŠI BR.62 BAR
BJELIŠI
502,94
VUKOVIĆ TIHOMIR
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
TRŽNI CENTAR
1470,18
VUKOVIĆ VESELIN
CARA LAZARA 4 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, CARA LAZARA
46
107,3
VUKOVIĆ VUKOICA
ILINO II BAR CRNA GORA
ILINO II
247,05
VUKOVIĆ ZORA
BORSKA BR.7/40 BAR CRNA GORA
BORSKA 1
221,47
VUKOVIĆ ŽARKO
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
355,02
HAJ NEHAJ SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ
232,07
BRCA SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
505,07
LIMLJANI
155,46
BORSKA 5/26
214,31
MILA BOŠKOVIĆA 14
275,32
SUTOMORE, POBRĐE 101
174,57
VUKOVIĆ-BOGDANOVIĆ
DARINKA
VUKSANOVIĆ ANĐELINA
VUKSANOVIĆ ANKA
VUKSANOVIĆ ANJA
VUKSANOVIĆ BRANKO
VUKSANOVIĆ DANICA
B.REVOLUCIJE 6/4 BAR CRNA
GORA
BORSKA 5, II SPRAT, ST.29 BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 14/10 BAR
CRNA GORA
POBRĐE BR.101 SUTOMORE CRNA
GORA
PARTIZANSKI PUT BAR CRNA
SUTOMORE, PARTIZANSKI
GORA
PUT
VUKSANOVIĆ ĐORĐIJE
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
162,44
VUKSANOVIĆ FILIP
BLOK ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
604,91
VUKSANOVIĆ GOJKO
ILINO BAR CRNA GORA
ILINO
481,51
VUKSANOVIĆ IVAN
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
390,56
MIROŠICA II BR.17 SUTOMORE
SUTOMORE, MIROŠICA
BAR
MILA BOŠKOVIĆA 14/10 BAR CRNA
II,17
VUKSANOVIĆ DANICA
VUKSANOVIĆ JOKE
VUKSANOVIĆ LJUBICA
VUKSANOVIĆ MILEVA
VUKSANOVIĆ MILUŠA
VUKSANOVIĆ MIROSLAV
VUKSANOVIĆ MITAR
GORA
J. TOMAŠEVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
ČANJ SUTOMORE BAR
MAKEDONSKA G- 18 BAR CRNA
GORA
J.TOMAŠEVIĆA 29 BAR CRNA
GORA
472,48
834,68
MAKEDONSKA G-20
538,65
TOMBA
281,33
MIŠIĆI
97,33
MAKEDONSKA G-18
583,38
SUTOMORE, BRCA
200,36
VUKSANOVIĆ NEĐELJKO
BORSKA 16/9 BAR CRNA GORA
BORSKA 16/9
193
VUKSANOVIĆ NIKO
BRCA BB SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
565,67
VUKSANOVIĆ NIKO
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
302,65
VUKSANOVIĆ PETAR
BRCA 132 SUTOMORE CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA 132
667,25
POD NEHAJ
1607,05
BORSKA
153,53
MAKEDONSKA 25/8
545,86
VUKSANOVIĆ SLOBODAN
VUKSANOVIĆ SVETOZAR
VUKSANOVIĆ TATJANA
HAJ-NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
BORSKA 16/6 BAR
J.TOMAŠEVIĆA BR.51 BAR CRNA
GORA
VUKSANOVIĆ ŽANA
VULEKOVIĆ DANILO
VULEKOVIĆ MILOVAN
VULEKOVIĆ MIODRAG
MILA BOŠKOVIĆA 10 BAR CRNA
GORA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR CRNA GORA
24.NOVEMBAR BR.16 BAR CRNA
GORA
24.NOVEMBRA BR.16 BAR CRNA
GORA
MILA BOŠKOVIĆA 10
368,31
BOLJEVIĆI
209,73
BOLJEVIĆI
110,34
24.NOVEMBRA 16A/45
338,79
VULEKOVIĆ NOVAK
BOLJEVIĆI BAR
BOLJEVIĆI
52,92
VULEKOVIĆ VELIKA
BOLJEVIĆI BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI
1169,54
VULEKOVIĆ VESELIN
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
TOPOLICA
159
VLADIMIRA ROLOVIĆA 36
805,25
MAKEDONSKA F-16/39
378,35
JOVANA TOMAŠEVIĆA 36/3
90,34
MILA BOŠKOVIĆA H-13
1296,57
MARŠALA TITA 37/7
215,5
BULEVAR REVOLUCIJE 4
321,7
VULETIĆ BOGDAN
VULETIĆ LEKA
VULETIĆ MARKO
VULETIĆ MILORAD
VULETIĆ NEVENKA
VULETIĆ ROKSANDA
V.ROLOVIĆA BR.36 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-16 BR.39 BAR
CRNA GORA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.36 BAR
CRNA GORA
M.BOŠKOVIĆA H-13 BAR CRNA
GORA
M.TITA BR.37/7 BAR CRNA GORA
BUL.REVOLUCIJE BR.10 BAR
CRNA GORA
VULETIĆ SVETOZAR
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
108
VULETIĆ VASO
DUPILO VIRPAZAR BAR
DUPILO
92,47
VULETIĆ VESELIN
BORSKA 8/21 BAR CRNA GORA
BORSKA 8/5
256,25
MARŠALA TITA C-15
322,73
ZUPCI
488,2
24.NOVEMBRA 12D/108
181,34
VULEVIĆ LJUBO
VULEVIĆ MAKSIM
VULEVIĆ MARKO
MARŠALA TITA C-15 BAR CRNA
GORA
ZUPCI BAR
24 NOVEMBRA BR.22 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA
VULEVIĆ NIKOLA
BJELIŠI BAR
VULEVIĆ PETAR
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
394,16
VULEVIĆ VELIZAR
BJELIŠI BB BAR CRNA GORA
BJELIŠI
73,55
VULEZIĆ PETAR
ZUPCI BAR
ZUPCI
110,03
VULEZIĆ SLAVKO
SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
303,52
VULIĆ EMRO
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
50,12
VULIĆ FADIL
DABEZIĆI BAR CRNA GORA
DABEZIĆI
271,27
DABEZIĆI
558,57
DABEZIĆI
829,45
VULIĆ ISO
VULIĆ MAHMUT
DABEZIĆI
BAR
DABEZIĆI BAR
10/17
316,5
VULIĆ MILJAN
MAKEDONSKA E-13, BR.59 SPRAT
XI BAR
MAKEDONSKA E-13/59
98,88
VULIĆ MUSTAFA
DUBRAVA BAR
VELJE SELO
240,48
VULIĆ MUSTAFA
DABEZIĆI PEČURICE BAR
DABEZIĆI
904,87
VULIĆ OSMAN
DABEZIĆI BAR
VELJE SELO
190,33
24.NOVEMBRA 1/IV/17
486,31
VULIĆEVIĆ ČEDOMIR
24.NOVEMBRA 21/17 BAR CRNA
GORA
VULIĆEVIĆ DANIJELA
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
55,51
VULIĆEVIĆ RAJKO
BJELIŠI 52 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 52
125,26
VULIĆEVIĆ VOJISLAV
LIMLJANI VIRPAZAR BAR
LIMLJANI
417,41
DUPILO
138,78
VULIĆEVIĆ(DAJKOVIĆ) VJERA
BRANKA ČALOVIĆA BR.11 BAR
CRNA GORA
VULOŠEVIĆ STANOJE
ŠUŠANJ BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ
1022,54
VUŠOVIĆ RUŽA
STARI BAR,BRBOT BAR CRNA GORA
STARI BAR, BRBOT
181,97
ZAGANJOR BEHIJA
RENA BR.40 BAR
RISTA LEKIĆA I-30
1722,65
RENA BAR CRNA GORA
RISTA LEKIĆA D-12
503,25
VLADIMIRA ROLOVIĆA 11
323,66
VLADIMIRA ROLOVIĆA 2
1685,42
ZAGANJOR DŽOVDET
ZAGANJOR EDINA
ZAGANJOR EKREM
V.ROLOVIĆA
BR.113/12 BAR CRNA
GORA
RENA
BAR CRNA GORA
ZAGANJOR EKREM
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
391,01
ZAGANJOR LIRIJA
BRBOT STARI BAR BAR
STARI BAR, BRBOT
433,99
ZAGANJOR MEJREMA
STARI BAR BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
1228,1
ZAGANJOR MUHAMED
PODGRAD STARI BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA H-23
616,13
ZAGANJOR(ABAZI) FATIMA
RENA BAR
RENA
240,32
ZAGORA ĆAZIM
ZALJEVO BAR CRNA GORA
ZAGORA IBRAHIM
ČELUGA BAR
ČELUGA
397,59
ZAGORA ISTREF
ZALJEVO BAR CRNA GORA
TOMBA
372,17
ZAGORA MAHMUD
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
351,15
TOMBA
178,99
GORNJA ČELUGA
341,1
TOMBA
390,72
GORNJA ČELUGA
926,04
SUTOMORE, POBRĐE
829,53
ZAGORA METO
ZAGORA OMER
ZAGORA OSMAN
ZAGORA SULJO
ZAGORAC DUŠAN
VELIKI MIKULIĆI
BAR
ČELUGA BAR
TOMBA
BAR
MALI MIKULIĆI BAR
MOME STANOJEVIĆA 9 BEOGRAD
SRBIJA
UTJEHA, BRANKA
RADIČEVIĆA 15
93,4
ZAGRAĐANIN MIODRAG
HAJ NEHAJ BAR CRNA GORA
HAJ NEHAJ
340,45
ZAJOVIĆ DUŠAN
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
375,61
ZANKOVIĆ BERISLAV
ZANKOVIĆ IVAN
LENJINOVA BR.4 SUTOMORE BAR SUTOMORE,LENJINOVA 4
SUTOMORE
BAR CRNA GORA
SUTOMORE, OBALA
366,33
3738,21
OBALA I.NOVAKOVIĆA SUTOMORE
I.NOVAKOVIĆA
SUTOMORE, OBALA
BAR
I.NOVAKOVIĆA BB
ZANKOVIĆ IVO
GORELAC BR.33 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC 70
526,17
ZANKOVIĆ MARA
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
617,31
OBALA I.NOVAKOVIĆA BB
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE BAR
I.NOVAKOVIĆA
ZANKOVIĆ MILO
GORELAC 146/A BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
216,27
ZANKOVIĆ MIRJANA
24.NOVEMBAR 12 BAR CRNA GORA
24.NOVEMBRA
92,7
ZANKOVIĆ NIKO
ZANKOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE, GORELAC BB
227,28
OBALA IVA NOVAKOVIĆA 21
SUTOMORE, OBALA
SUTOMORE CRNA GORA
I.NOVAKOVIĆA
SUTOMORE BAR CRNA GORA
ZANKOVIĆI
410,06
POPA DUKLJANINA 1/1
206,23
ZANKOVIĆ IVICA
ZANKOVIĆ MILEVA
ZANKOVIĆ PETAR
ZANKOVIĆ PRENA
ZAPUŠEK TONI
POPOA DUKLJANINA 2A/1 BAR
CRNA GORA
612,42
174,14
1432,11
ZARIĆ - TOKIĆ DRAGICA
BUL.24 NOVEMBAR BAR
24.NOVEMBRA 12/4
64,18
ZARIĆ MIODRAG
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI
123,68
ZDRAVKOVIĆ DRAGAN
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA
231,12
ZDRAVKOVIĆ ZORAN
BRCA BAR CRNA GORA
SUTOMORE, BRCA
164,84
ZDRAVKOVIĆ ZORAN
RUTKE 239 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, RUTKE 239
277,11
ZUPCI
57,45
VIRPAZAR
62,88
SUTOMORE, RUTKE 142
209,96
ZEC ANA
ZEC ĐURO
ZEC PERO
I. MILUTINOVIĆA ULCINJ CRNA
GORA
VIRPAZAR BAR CRNA GORA
CERSKI VENAC 9 11050 BEOGRAD
SRBIJA
ZEČEVIĆ (ĐUROVIĆ) MILKA
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
293,15
ZEČEVIĆ BOBAN
20 JUL BR.5 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, 20.JULA 5
277,32
ZEČEVIĆ BRANKO
STARI BAR,BRBOT BAR
STARI BAR, BRBOT
106,69
ZEČEVIĆ DRAGICA
POD KURILO BAR CRNA GORA
STARI BAR
235,71
ZEČEVIĆ ĐORĐE
BJELIŠI BAR
BJELIŠI
211,56
ŠUŠANJ, OMLADINSKA 7
521,19
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22
367,47
ZAGRAĐE OSTROŠKA
95,24
ZEČEVIĆ ĐURO
ZEČEVIĆ GORAN
ZEČEVIĆ MILENTIJE
OMLADINSKA BR.7
BAR,ŽUKOTRLICA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆA BR.22 BAR CRNA
GORA
ZAGRAĐE SUTOMORE CRNA GORA
ZEČEVIĆ RADMILA
V. ROLOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 8
269,41
ZEČEVIĆ RADOJKA
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
BORSKA 8
302,77
ZEČEVIĆ SLOBODAN
BJELIŠI 20 BAR CRNA GORA
ILINO
945,14
ZEĆIROVIĆ MUHAMED
POPOVIĆI BAR CRNA GORA
POPOVIĆI BB
129,21
ZEJAK PETRONIJE
ČELUGA BAR CRNA GORA
GORNJA ČELUGA
68,25
MARŠALA TITA 32/III/12
73,85
ZEJNELAGIĆ JASMINA
MARŠALA TITA BR.32 BAR CRNA
GORA
ZEKOVIĆ BLAGOJE
BORSKA 8 BAR CRNA GORA
BORSKA 8
278,08
ZEKOVIĆ ELVIRA
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
211,53
ZEKOVIĆ IZUDIN
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
412,89
ZEKOVIĆ SALEM
DUBRAVA,UL.136 BAR CRNA GORA
PEČURICE UL.136
203,09
ZELENBABA ILIJA
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
115,91
ZELENOVIĆ MILIVOJE
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
3818,31
ZENOVIĆ BRANISLAV
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.39 BAR
(ZENŠPED)
CRNA GORA
BUL. REVOLUCIJE BR.9 BAR CRNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 39
222,16
BULEVAR REVOLUCIJE 9/2
657,83
ZENOVIĆ JELICA
GORA
ZENUN MUSTAFA
STARI BAR,PODGRAD BAR
ST.BAR, PODGRAD
152,54
ZGRADIĆ ANTO
SELO ZGRADA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE
52,23
ZGRADIĆ FRANO
HAJ-NEHAJ SUTOMORE BAR
SUTOMORE, ZGRADE BB
177,06
SUTOMORE, MIROŠICA II
203,93
SUTOMORE, ZGRADE
103,64
SUTOMORE, ZGRADE
449,38
ZGRADIĆ FRANO
ZGRADIĆ IVAN
ZGRADIĆ MARIJA
ZANKOVIĆI
SUTOMORE CRNA
GORA
ZGRADE SUTOMORE BAR
HAJ NEHAJ SUTOMORE CRNA
GORA
ZGRADIĆ STIJEPO
ZGRADA SUTOMORE BAR
ZANKOVIĆI
751,64
ZINDOVIĆ GRUICA
TOMBA BAR
POLJE
437,54
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
180,91
J.TOMAŠEVIĆA BR.16 BAR
JOVANA TOMAŠEVIĆA 16
492,04
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE
356,11
MAKEDONSKA F-16
1850,31
RISTA LEKIĆA D-9
270,76
SUTOMORE, MIROŠICA II
210,37
ZINDOVIĆ IVAN
ZINDOVIĆ PETAR
ZINDOVIĆ RADENKO
ZINDOVIĆ RAJKO
ZINDOVIĆ(PURIĆ) ZORA
ZLATIČANIN BLAGOJE
BUL.REVOLUCIJE C-7 BAR CRNA
GORA
MAKEDONSKA F-16/3 BAR CRNA
GORA
RISTA LEKIĆA D-9 BAR CRNA
GORA
MIROŠICA II,SUTOMORE BAR
CRNA GORA
ZLATIČANIN IVAN
MIROŠICA II SUTOMORE BAR
SUTOMORE, MIROŠICA II
269,82
ZLATKOVIĆ MILORAD
ŠUŠANJ,PRODO BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ (PRODO)
174,8
ZLATKOVIĆ RADOMIR
ZLOKOLICA DRAGICA
ZLOKOLICA SVETISLAV
ZONJIĆ MILOSAV
ZORANIĆ BIŠO
MILA BOŠKOVICA 4/24 BAR CRNA
GORA
J. STOJANOVIĆA 4/7 BAR CRNA
GORA
NOVO NASELJE,ZANKOVIĆI BAR
CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.20 BAR CRNA
GORA
BJELIŠI,AHMETOV BRIJEG BAR
CRNA GORA
MILA BOŠKOVIĆA 4
JOVANA STOJANOVIĆA
4/7
50,97
71,64
NOVO NASELJE
54,5
24.NOVEMBRA 12-C
140,56
BJELIŠI
180,26
ZORANIĆ JADRANKA
MAKEDONSKA A-1 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA A-1
113,31
ZORANOVIĆ BOJKA
BRCA -ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
607,21
ZORANOVIĆ IVAN
BRCA-ZELEN SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BLOK ZELEN
402,46
ZORIĆ PETAR
PIONIRSKA BR.18 VRŠAC
ZORIĆ ŠALETA
BJELIŠI 3 BAR CRNA GORA
BJELIŠI 3
59,29
ZORIĆ VOJKA
ILINO 179 BAR CRNA GORA
ŠUŠANJ 179
557,37
ZORONJIĆ RAMO
DOBRA VODA BAR CRNA GORA
DOBRA VODA
151,91
VLADIMIRA ROLOVIĆA 10
257,71
ZORONJIĆ TALE
ILINO, LAMELA B5 UL1, I SP BAR
CRNA GORA
UTJEHA, BRATSTVA I
JEDINSTVA 26
276,4
ZRILIĆ RADMILA I RADE
ANTA ĐEDOVIĆA BR.125 D BAR
ŠUŠANJ, IZNAD PRUGE
228,98
ZUBER MIHAILO
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI BB
362,94
ZUBONJA JELENA
SUVI POTOK BB SUTOMORE BAR SUTOMORE, SUVI POTOK BB
358,99
ZVEROTIĆ FAIK
PODGRAD BB BAR CRNA GORA
ST.BAR, PODGRAD
135,58
ZVEROTIĆ RAMIZ
MAROVIĆI BAR CRNA GORA
DONJI MAROVIĆI
343,87
ST.BAR, PODGRAD
331,65
POLJE
220,53
MAKEDONSKA F-17
123,27
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
652
JOVANA TOMAŠEVIĆA 2
480,76
ILINO, ISPOD PRUGE
279,29
BJELIŠI 8
129,46
ZVEROTIĆ RIFAT
ZVEROTIĆ SADUDIN
ZVJERKOVIĆ IVO
ZVJERKOVIĆ NATALIJA
ŽARIĆ ZDENKA
ŽARKOVIĆ SRETKO
ŽINGA ĐORĐE
PODGRAD-STARI BAR BAR CRNA
GORA
GVOZDEN BRIJEG BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA F-17 BR.15/4 BAR
CRNA GORA
MAKEDONSKA LAM. F-17/IV BAR
CRNA GORA
BUL.OKTOBARSKE REVOLUCIJE
BR.1 PODGORICA CRNA GORA
ILINO BAR CRNA GORA
24 NOVEMBAR BR.8 BAR CRNA
GORA
ŽIROVIĆ STANKO
SVETOSAVSKI TRG 11 A/1 VRŠAC
SRBIJA
SUTOMORE, RUTKE 110
132,23
ŽIVALJEVIĆ SLAVENKA
RISTA LEKIĆA D-12 BAR
RISTA LEKIĆA D-12
367,53
ŽIVANOV SLAVKO
BJELIŠI BB BAR
BJELIŠI
105,56
ŽIVANOVIĆ BILJANA
BRCA SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
188,44
ŽIVANOVIĆ BRANISLAV
ŽIVANOVIĆI SUTOMORE BAR
ŽIVANOVIĆ DRAGICA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
BOLJEVIĆI
475,66
ŽIVANOVIĆ MIKO
PAPANI BAR CRNA GORA
SUTOMORE
307,55
ŽIVANOVIĆ MILANKO
BRCA 102 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA BB
329,4
ŽIVANOVIĆ NADA
ŽIVANOVIĆI SUTOMORE BAR
SUTOMORE
72,69
BRATSTVA JEDINSTVA BR.11
ŠUŠANJ, BRATSTVA I
ŠUŠANJ BAR
JEDINSTVA 11
ŽIVANOVIĆ PAVLE
ČELUGA BAR
ČELUGA
329,86
ŽIVANOVIĆ SAVO
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
SUTOMORE
159,73
ZUPCI
877,47
POŽAREVAČKA 28/5
245,03
MAKEDONSKA 15
98,29
ŽUKOTRLICA
456,7
ŽIVANOVIĆ OLIVERA
ŽIVANOVIĆ SLOBODAN
ŽIVANOVIĆ VASILIJE
ŽIVANOVIĆ VUKAŠIN
ŽIVANOVIĆ(ČOBELIĆ) MIRUNA
ŽIVKOV ROZALIJA
ŽIVKOV RUŽA
BORSKA BR.1
BAR CRNA GORA
BOLJEVIĆI VIRPAZAR BAR
MAKEDONSKA 15/9 BAR CRNA
GORA
BRATSTVA I JEDINSTVA BR.11
BAR
ŽARKA ZRENJANINA BR.19-A
UTJEHA BAR
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.6 BAR
CRNA GORA
SUTOMORE, ŽELJEZNIČKE
ZGRADE
UTJEHA, ŽARKA
ZRENJANINA 19 A
141,53
68,27
93,61
VLADIMIRA ROLOVIĆA 6/2
106,33
ŽIVKOVIĆ MILOŠ
STARI BAR BAR CRNA GORA
STARI BAR PODGRAD
159,58
ŽIVKOVIĆ BRANISLAV
G.BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
183,63
ŽIVKOVIĆ BRANISLAV
ČANJ BAR CRNA GORA
ČANJ
401,91
ŽIVKOVIĆ BRANKO
STARI BAR BB BAR
STARI BAR
78,74
ŽIVKOVIĆ BRANKO
M.TITA D-5 BAR CRNA GORA
MARŠALA TITA D-5
88,13
24.NOVEMBRA H-22
288,37
ŽIVKOVIĆ JASMINA
B.REVOLUCIJE A-3 BAR CRNA
GORA
ŽIVKOVIĆ LJUBOMIR
POPOVIĆI BAR
POPOVIĆI
391,94
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
ZUPCI SUSTAŠ BAR CRNA GORA
ZUPCI
131,41
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
POBRĐE SUTOMORE BAR
SUTOMORE, POBRĐE
1641,27
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
NASELJE BRCA 67 SUTOMORE BAR
SUTOMORE, BRCA 67
161,21
G.BUKOVIK VIRPAZAR BAR
BUKOVIK
281,6
JOVANA TOMAŠEVIĆA 30
504,05
ŽIVKOVIĆ NIKOLA
ŽIVKOVIĆ SAVO
J.TOMAŠEVIĆA BR.30/71 BAR
CRNA GORA
ŽIVKOVIĆ TIHOMIR
BORSKA 16/8 BAR
MILA BOŠKOVIĆA H-6
CARA LAZARA 105 SUTOMORE
SUTOMORE, CARA LAZARA
BAR
105
ŽUĐELOVIĆ AHMET
KUNJE BAR
KUNJE
207,2
ŽUĐELOVIĆ BEĆIR
KUNJE DUBRAVA BAR
KUNJE
824,65
ŽUĐELOVIĆ BEĆIR
KOMINA BAR
KUNJE
127,16
ŽUĐELOVIĆ ISO
KUNJE BAR
KUNJE
339,65
ŽUĐELOVIĆ MAHMUD
KUNJE BAR CRNA GORA
KUNJE
243,52
ŽUĐELOVIĆ MEJREMA
KUNJE BAR
KUNJE
82,88
ŽUĐELOVIĆ OSMAN
ZALJEVO BAR
KUNJE, BUŠAT
409,4
ŽUĐELOVIĆ REDŽEP
KUNJE BAR
KUNJE
327,19
ŽUĐELOVIĆ SEAD
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
98,32
ŽUĐELOVIĆ SEID
MAKEDONSKA B-3 BAR CRNA GORA
MAKEDONSKA B-3
93,64
ŽUĐELOVIĆ SELIM
KOMINA KUĆIŠTA KUNJE BAR
KUNJE
253,12
MILA DAMJANOVIĆA 8
181,12
ŽIVULOVIĆ VLASTIMIR
ŽUGIĆ BORISLAV
M.DAMJANOVIĆA BR.8 BAR CRNA
GORA
560,84
101,1
ŽUGIĆ LJILJANA
POLJE BAR CRNA GORA
POLJE BB
119,73
ŽUGIĆ RADOJE
ŠUŠANJ BAR
ŠUŠANJ
396,23
ŽUGIĆ STEVO
POLJE BAR
POLJE BB
83,99
ŽUNIĆ KRISTINA
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
106,81
ŽUNIĆ STEVAN
AHMETOV BRIJEG BAR CRNA GORA
AHMETOV BRIJEG
193,83
ŽUNJIĆ MILAN
GORELAC BAR CRNA GORA
SUTOMORE, GORELAC
408,32
J.STOJANOVIĆA F-1 BAR CRNA
JOVANA STOJANOVIĆA F-
GORA
15
ŽUPUNSKI GVOZDANA
168,72
Download

PRINUDNA 2012-POREZ