GlobalFon
Autorizacija - Trajni nalog
čšžćđ ĐČŠŽĆ €
Kupovina Gold SIM Travel kredita putem SMS-a
Telephone Service with a Personal Touch
Broj Gold SIM Travel kartice
+3 7 2
KORISNIK
Ime i prezime vlasnika platne kartice ili naziv firme na koju je kartica izdata (tačno kako je na kartici)
Vaš mobilni telefon (registrovan uz bankovnu
karticu)
IME autorizovane osobe (za firminu bankovnu karticu)
Email
PREZIME autorizovane osobe (za firminu bankovnu karticu)
Adresa na koju primate račun - ulica i broj, pošt. broj, grad, država
Kontakt telefon
PLAĆANJE
Kontakt fax
Obavezno navedite SVE tražene podatke.
Označite tip kartice
CVV broj
Broj platne kartice
Datum važenja
(xx/xxxx)
Znakom X označite startni kredit
€20
€50
€100
SERVIS AUTORIZACIJA
Potpisnik ovim naručuje od GlobalFon Inc međunarodne telekomunikacione usluge. Sredstvo plaćanja je kreditna/debitna kartica. Potpisnik autorizuje
GlobalFon Inc da troškove za pružene usluge naplaćuje sa kreditne/debitne kartice navedene u ovoj Autorizaciji. Potpisnik razume da se u ovom slučaju
primenjuju standardni uslovi kod upotrebe kreditne kartice. Potpisnik autorizuje GlobalFon Inc da obavi proveru važnosti navedene kreditne kartice kao i
druge finansijske provere, gde je to potrebno i dozvoljeno. Na iznos plaćene dopune kredita dodaje se 4% za procesiranje kreditne kartice. Svojim potpisom
potpisnik potvrđuje da je autorizovan da za korisnika zatraži usluge kompanije GlobalFon Inc.
Ime vlasnika kartice (štampano)
Potpis vlasnika kartice (OBAVEZNO)
Datum
UPUTSTVO za popunjavanje
1.
Ukoliko je firma korisnik servisa, obavezno je navesti i ime odgovorne osobe. Korisnik može biti iz bilo koje zemlje na svetu.
2.
OBAVEZNO je upisati broj Gold SIM kartice za koju se daje autorizacija naplate. Ova autorizacija vredi SAMO za navedeni broj Gold SIM Travel.
3.
Ukoliko je korisnik firma ili pojedinac sa nekoliko Gold SIM Travel kartica, jedna kreditna/debitna kartica se može koristiti za plaćanje svih dopuna
za sve Gold SIM Travel kartice u posedu tog korisnika. Korisnik Gold SIM Travel servisa i vlasnik kreditne/debitne kartice kojom se plaća ne
moraju biti ista osoba.
4.
CVV Broj
To su zadnje tri brojke koje se nalaze na zadnjoj strani platne kartice u polju potpisa vlasnika kartice.
Kod American Express krtice CVV broj su 4 brojke na prednjoj strani kartice.
Bez ovog broja naplata sa korisnikove kartice nije moguća.
5.
Označite startni kredit
Da biste mogli početi sa korišćenjem servisa potrebno je da na svoj Gold SIM Travel broj dodate kredit. To može biti €20, €50 ili €100.
Označeni iznos startnog kredita će biti naplaćen sa vaše kreditne kartice prilikom procesiranja ove vaše aplikacije i aktiviranja opcije SMS dopune.
Nakon toga ćete kredit dopunjavati slanjem SMS naloga kako je objašnjeno dole.
6.
Vrednost Gold SIM Travel kredita je €20, €50, €100 ili ovi iznosi pomnoženi celim brojem (Npr. 40, 60,... 100, 150, 200 itd.)
7.
Ova autorizacija ostaje na snazi do pismenog opoziva ili promene platne kartice kojom korisnik želi nastaviti plaćanje. Promena platne kartice se vrši
na ovakvom obrascu i šalje se Email-om ili Fax-om. Opoziv se mora poslati Email-om na [email protected] ili Fax-om na broj
011-329-4318. Kod pismenog opoziva autorizacije potrebno je navesti sve podatke o korisniku kao i broj Gold SIM Travel kartice na koju se
odnosi opoziv autorizacije.
PRIMER: Korisnik može kupiti kredit u iznosu od €300 (€100 x 3). Nema ograničenja iznosa kredita kojeg korisnik može da kupi na ovaj način.
Popunjeni formular autorizacije pošaljite na Fax: 011-329-4318
Popunjeni formular možete da skenirate i pošaljete na Email: [email protected]
SMS
dopuna kredita
Autorizacija naplate sa kreditne/debitne kartice stupa na snagu 24 sata nakon prijema formulara
1. Sa svog Gold SIM Travel broja pošaljite SMS poruku na broj 0044-76-2480 4352
Tekst poruke je XX gde je XX iznos EUR koji želite da doplatite na svoj Gold SIM Travel kredit.
Taj iznos može biti 20, 50, 100 ili ovi iznosi pomnoženi celim brojem kako je objašnjeno gore u §6.
2. Za 30-60 minuta dobijate SMS poruku sa konfirmacijom da je kredit dopunjen.
3. Za proveru stanja kredita birajte:
099 i pritisnite tipku za poziv
Na ekranu mobilnog telefona vidite stanje kredita.
Napomena:
Kod nekih starijih modela mobilnih telefona, birajte: *146*099#
GlobalFon • 700 S Flower St. • Los Angeles • CA 90017 • USA • Tel: 1.202.656.3908 • Fax: 1.530.852.8587 • Email: [email protected]
www.GoldSIMtravel.com
Download

Standardna autorizacija (PDF)