BANKALARIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI DÖVİZ İŞLEM HACİMLERİ (*)
VOLUME OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS OF BANKS AGAINST TURKISH LIRA (*)
(Milyon ABD Doları)
(Million USD)
DÖVİZ
FOREIGN EXCHANGE
Yurtiçi Müşteriler (2)
Domestic Customers (2)
Yurtiçi İnterbank (1)
Domestic İnterbank (1)
Aylar
Months
EFEKTİF (5)
Yurtdışı Merkez ve Şubeler (3)
Offices and Branches Abroad (3)
FOREIGN
BANKNOTES (5)
Toplam
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Müşteriler (4)
Banks, Corporations & Customers Abroad (4)
Total
Spot (6)
Vadeli (7)
Swap (8)
Spot (6)
Vadeli (7)
Swap (8)
Spot (6)
Vadeli (7)
Swap (8)
Spot (6)
Vadeli (7)
Swap (8)
Spot (6)
Vadeli (7)
Swap (8)
Spot (6)
Forward (7)
Swap (8)
Spot (6)
Forward (7)
Swap (8)
Spot (6)
Forward (7)
Swap (8)
Spot (6)
Forward (7)
Swap (8)
Spot (6)
Forward (7)
Swap (8)
1,051
10
14
1,061
25
150
4
184
668
17
243
2,930
55
442
38
2.
884
6
11
1,018
23
-
132
4
257
576
49
578
2,611
83
845
38
3.
1,326
8
11
1,145
30
-
184
7
526
802
15
625
3,456
61
1,162
42
4.
874
4
8
1,195
21
-
159
5
1,021
536
13
384
2,764
43
1,413
38
5.
993
11
24
1,159
32
-
154
9
725
615
22
525
2,921
73
1,275
39
6.
1,014
5
12
1,173
26
-
170
3
689
611
28
462
2,968
63
1,163
35
7.
914
4
27
1,194
43
-
175
2
743
645
35
605
2,928
84
1,375
35
8.
970
4
18
1,181
32
-
134
2
722
764
19
648
3,050
57
1,389
44
9.
944
8
8
1,319
26
-
168
5
952
688
23
673
3,119
62
1,634
42
10.
1,220
8
39
1,235
49
-
170
6
1,063
952
37
513
3,577
100
1,615
36
11.
1,068
13
54
1,325
46
-
195
3
1,496
848
45
568
3,436
108
2,119
36
12.
824
5
23
1,390
46
-
186
2
1,533
674
28
689
3,074
82
2,246
28
1.2006
1,076
10
23
1,612
38
-
164
1
1,471
1,130
58
760
3,983
107
2,253
24
2.
1,601
12
35
1,333
43
-
192
8
1,922
1,448
90
1,068
4,574
153
3,025
33
3.
1,727
11
55
1,402
52
-
215
6
2,573
1,489
124
856
4,834
193
3,484
36
4.
1,298
8
272
1,313
40
-
153
6
3,036
980
168
1,011
3,744
222
4,319
37
5.
1,825
26
261
1,782
84
-
134
7
2,781
1,339
88
1,809
5,079
205
4,852
54
6.
1,640
18
83
1,807
54
1
127
5
1,974
1,010
61
1,625
4,584
139
3,683
50
7.
1,187
12
76
1,483
51
1
96
2
1,578
815
44
1,675
3,582
109
3,330
50
8.
1,073
15
60
1,376
37
7
99
5
1,641
745
23
1,116
3,294
80
2,824
53
1.2005
1
(*)Günlük ortalama
1) Yurtiçi bankaların birbirleri ile gerçekleştirdikleri Yeni Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır),
1) Total volume of foreign exchange buying and selling against New Turkish Lira among domestic banks (the transactions are double-sided and include transactions with the CBRT),
2) Yurtiçi bankaların, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Yeni Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı,
2) Total volume of foreign exchange buying and selling of domestic banks against New Turkish Lira with authorized institutions and individual/corporate customers in Turkey,
3) Yurtiçi bankaların, yurtdışı merkez ve şubeleri ile gerçekleştirdikleri Yeni Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı,
3) Total volume of foreign exchange buying and selling of domestic banks against New Turkish lira with their foreign offices and branches,
4) Yurtiçi bankaların, yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Yeni Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı,
4) Total volume of foreign exchange buying and selling of domestic banks against New Turkish Lira with foreign banks, corporations and customers abroad,
5) Yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri Yeni Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı,
5) Total volume of foreign banknotes buying and selling of domestic banks against New Turkish Lira,
6) Spot işlemler, yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Yeni Türk Lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade etmektedir. (Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımı içermektedir.)
6) Spot transactions indicate foreign exchange buying and selling of domestic banks against New Turkish Lira with value date up to 2 days. (Spot transactions do not include foreign exchange buying and selling arising from previous forward foreign exchange contracts.)
7) Vadeli işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, swap hariç Yeni Türk lirası karşılığı vadeli döviz (forward, futures, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.
7) Forward transactions indicate forward foreign exchange transactions excluding swap (forward, futures, options and other derivative products) of domestic banks against New Turkish Lira as of transaction date (contract date).
8) Swap işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle Yeni Türk Lirası karşılığı swap işlemlerini ifade etmektedir.(Mayıs 2004'e kadar, iki güne kadar vadeli swap işlemleri spot işlemler; iki günden uzun vadeli swap işlemleri ise vadeli işlemler
içinde yer almaktadır.)
8) Swap transactions indicate swap foreign exchange transactions against New Turkish Lira as of transaction date (contract date).(Up to May 2004, swap transactions with maturity up to 2 days and longer than 2 days are included in spot transactions and forward transactions, respectively.
(*)Daily Average
Download

(Million USD) BANKALARIN TÜRK L RASI KAR ŞILIĞI DÖV