BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'İN 5. MADDESİNİN 8. FIKRASI
KAPSAMINDA "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI"NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
7.1
7.2
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
ZORUNLU KARŞILIKLAR
KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR
YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
TİCARİ ALACAKLAR
SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
STOKLAR
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
ŞEREFİYE (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
30.06.2014
31.12.2013
357,503
456,294
25,331
29,097
140,598
102,424
197,010
211,821
2,092,597
1,882,658
14,829,339
14,408,442
2,115,355
1,685,988
875,053
466,659
1,240,302
1,219,329
4,857
4,857
597,742
602,970
55,314
46,718
16,216
15,070
443,358
229,722
20,875,220
19,676,061
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
Bankalar Mevduatı
Müşteriler Mevduatı
TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
ALINAN KREDİLER
TİCARİ BORÇLAR
ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI
KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)
DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE KARŞILIKLAR
ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler
Birikmiş Kar/Zarar
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
30.06.2014
31.12.2013
13,357,352
12,729,520
549,554
715,169
12,807,798
12,014,351
59,490
16,047
1,142,127
894,257
916,729
996,793
1,818,022
1,761,623
64,438
56,019
52,297
26,517
814,397
624,871
29,680
39,127
411,995
413,449
2,208,693
2,117,838
1,000,276
1,000,277
1,000,000
1,000,000
276
277
552
552
2,183
(5,085)
(120)
2,217
88,847
77,492
992,336
786,629
81,848
215,413
42,771
40,343
20,875,220
19,676,061
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
VII.
VIII.
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Verilen Ücret ve Komisyonlar
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Üretim / İmalat Faaliyetleri Gelirleri
Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri (Net)
Diğer Faaliyet Gelirleri (Net)
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Üretim / İmalat Faaliyetleri Giderleri
Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
Yatırım Faaliyetleri Giderleri (Net)
Diğer Faaliyet Giderleri (Net)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)
TEMETTÜ GELİRLERİ
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ K/Z (X+XI+XII)
VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII+XIV)
15.1
15.2
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
30.06.2014
30.06.2013
1,105,566
976,040
2,555
105,837
15,545
5,589
610,570
462,626
40,270
3,735
103,939
494,996
128,947
153,361
24,414
(16,471)
(26,876)
10,405
90,134
90,134
697,606
182,406
406,651
406,651
108,549
1,269
109,818
(24,715)
(37,004)
12,289
85,103
784,111
703,438
943
67,806
5,976
5,948
336,295
244,514
18,939
786
72,056
447,816
109,422
123,901
14,479
(1,282)
18,914
(20,196)
70,419
70,419
626,375
110,772
363,599
363,599
152,004
1,546
153,550
(33,598)
(26,887)
(6,711)
119,952
81,330
3,773
0.00009
118,436
1,516
0.00012
Download

Şekerbank 30.06.2014 BDDK-UFRS