BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ
BANKA ADI:
BURGAN BANK A.Ş.
BANKA KODU:
125
FORM ADI:
BANKA ORTAKLIKLARI
FORM KODU:
BO100SK
SIRA NO
GRUP KODU
DÖNEM:
06 /2014
İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN
ORTAKLIKLAR
1
1
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2
1
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3
1
BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ
BANKA ADI :
BURGAN BANK A.Ş.
BANKA KODU:
FORM ADI :
125
KONSOLİDE BİLANÇO - MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR
DAHİL
FORM KODU :
BL100SK
PARA BİRİMİ :
BİN TL
SIRA NO
SIRA ADI
1 I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA
2 YANSITILAN FV (Net)
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 IV. BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
5 V. ZORUNLU KARŞILIKLAR
6 VI. KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR
DÖNEM : 06 / 2014
Dipnot
CARİ DÖNEM
: 06 / 2014
214.331
ÖNCEKİ DÖNEM : 12 / 2013
248.030
21.205
98.039
56.331
161.869
88.765
84.652
390.533
272.624
5.529.205
5.241.860
7 VII. YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
625.888
858.254
8 7.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
625.888
858.254
0
0
10 VIII. TİCARİ ALACAKLAR
0
0
11 IX. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
0
0
12 X. STOKLAR
0
0
13 XI. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
0
14 XII. ŞEREFİYE (Net)
0
0
15 XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.154
26.986
16 XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
25.556
26.379
9 7.2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
17 XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
18 XVI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
19 XVII. DİĞER AKTİFLER
0
0
25.320
24.985
225.378
260.679
20 AKTİF TOPLAMI
7.227.666
7.304.357
21 I. MEVDUAT
3.461.581
3.407.897
22 1.1 Bankalar Mevduatı
23 1.2 Müşteriler Mevduatı
24 II. TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
195.660
165.354
3.265.921
3.242.543
35.002
127.225
457.221
790.110
0
0
27 V. ALINAN KREDİLER
1.863.171
1.751.442
28 VI. TİCARİ BORÇLAR
110.365
114.597
17.921
18.211
541
686
25 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR
26 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
29 VII. ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI
30 VIII. KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
31 IX. SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)
32 X. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR
33 XI. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
0
0
369.600
182.494
0
0
34 XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
319.267
320.478
35 XIII. ÖZKAYNAKLAR
592.997
591.217
36 13.1 Ödenmiş Sermaye
570.000
570.000
37 13.1.1 Ödenmiş Sermaye
570.000
570.000
38 13.1.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
0
0
39 13.2 Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
7.484
-422
41 13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
0
42 13.5 Yabancı Para Çevrim Farkları
0
0
43 13.6 Yasal Yedekler
18.397
18.099
44 13.7 Diğer Yedekler
44.326
87.465
-47.210
-83.925
46 13.9 Azınlık Payları
0
0
47 PASİF TOPLAMI
7.227.666
7.304.357
40 13.3 Menkul Değerler Değerleme farkları
45 13.8 Birikmiş Kar/Zarar
BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ
BANKA ADI :
BURGAN BANK A.Ş.
BANKA KODU:
FORM ADI:
125
KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU-MALİ OLMAYAN
ORTAKLIKLAR DAHİL
FORM KODU :
KZ100SK
PARA BİRİMİ:
BİN TL
SIRA AÇIKLAMASI
DÖNEM : 06 / 2014
Dipnot
CARİ DÖNEM
: 06 / 2014
ÖNCEKİ DÖNEM : 06 / 2013
1 I. FAİZ GELİRLERİ
303.486
198.605
2 1.1 Kredilerden Alınan Faizler
228.524
153.757
3 1.2 Bankalardan Alınan Faizler
107
155
4 1.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler
36.611
20.263
5 1.4 Finansal Kiralama Gelirleri
18.119
10.819
6 1.5 Diğer Faiz Gelirleri
20.125
13.611
7 II. FAİZ GİDERLERİ
202.142
106.583
8 2.1 Mevduata Verilen Faizler
103.021
82.969
24.864
9.677
9 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
10 2.3 Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
11 2.4 Diğer Faiz Giderleri
12 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
7.487
0
66.770
13.937
101.344
92.022
13 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
20.768
13.309
14 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.182
16.399
15 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar
6.414
3.090
16 V. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
13.620
18.430
17 5.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
9.313
18.100
18 5.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
4.307
330
19 VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.263
5.862
20 6.1 Üretim / İmalat Faaliyetleri Gelirleri
0
0
21 6.2 Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)
0
0
22 6.3 Yatırım Faaliyetleri Gelirleri
0
0
23 6.4 Diğer Faaliyet Gelirleri
VII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+ IV
24 + V + VI)
VIII. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ
25 KARŞILIĞI (-)
6.263
5.862
141.995
129.623
27.474
37.540
26 IV. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
122.735
109.504
27 9.1 Üretim / İmalat Faaliyetleri Giderleri
0
0
28 9.2 Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
0
0
29 9.3 Yatırım Faaliyetleri Giderleri
0
0
122.735
109.504
-8.214
-17.421
703
470
0
0
30 9.4 Diğer Faaliyet Giderleri
31 X. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII - VIII - IX)
32 XI. TEMETTÜ GELİRLERİ
33 XII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN
ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
34 XIII. VERGİ ÖNCESİ K/Z (X + XI + XII)
-7.511
-16.951
35 XIV. VERGİ KARŞILIĞI (±)
-1.385
-841
36 14.1 Cari Vergi Karşılığı
927
946
37 14.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-2.312
-1.787
38 XV. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
-6.126
-16.110
39 15.1 Grubun Kârı / Zararı
-6.126
-16.110
40 15.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
41 Hisse Başına Kâr / Zarar
0
0
-0,107
-0,283
Download

Mali Olmayan Ortaklıklar Dahil Konsolide Finansal