BASIN AÇIKLAMASI
Sayı: 2014/7
7 Nisan 2014
Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri
(Şubat 2014)
Bankaların Kurumumuz veri tabanına gönderdikleri kesinleşmemiş geçici verilere göre*,
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Şubat 2014 itibarıyla 1.789.829 milyon TL’dir.
Sektörün aktif toplamı 2013 yılsonuna göre 57.429 milyon TL (%3,3) artış göstermiştir. Şubat
2014 itibarıyla en büyük plasman kalemlerinden olan krediler 1.078.193 milyon TL ve menkul
değerler 291.124 milyon TL bakiye arz etmektedir. 2013 yılsonuna göre krediler %2,9 takipteki
alacaklar (brüt) %4,2 ve menkul değerler %1,5 oranında artmıştır.
(milyon TL - %)
AKTİF TOPLAMI
KREDİLER
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (BRÜT)
MENKUL DEĞERLER
MEVDUAT
ÖZKAYNAKLAR
DÖNEM KAR/ZARARI
AKTİF KARLILIĞI (Yıllıklandırılmış) - %
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (Yıllıklandırılmış) - %
SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANI* (%)
Şubat 2013
Aralık 2013
1.397.069
815.272
24.838
272.219
786.052
186.455
4.318
1,9
15,1
17,6
1.732.400
1.047.410
29.622
286.731
945.770
193.723
24.664
1,6
14,2
15,3
Şubat 2014
1.789.829
1.078.193
30.869
291.124
962.826
198.082
3.184
1,1
10,2
15,5
DEĞİŞİM
Şubat 2013-Şubat 2014
Aralık 2013-Şubat 2014
Tutar
(%)
Tutar
(%)
392.760
28,1
57.429
3,3
262.921
32,2
30.783
2,9
6.031
24,3
1.247
4,2
18.905
6,9
4.393
1,5
176.774
22,5
17.056
1,8
11.627
6,2
4.359
2,3
-1.134
-26,3
-0,8
-0,5
-4,9
-4,0
-2,1
0,2
*Sermaye Yeterliliği Standart Oranındaki değişim "puan değişimi" ifade etmektedir. Temmuz 2012'den itibaren Basel-II'ye göre hesaplanan oran kullanılmaktadır.
Şubat 2014 itibarıyla sektörün dönem net kârı 3.184 milyon TL, sermaye yeterliliği
standart oranı ise, %15,5 seviyesindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
(*) 7 Nisan 2014 tarihli veriler üzerinden hazırlanmıştır.
BDDK Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 Kavaklıdere/ANKARA Tel: (312) 455 65 00 Faks: (312) 424 17 33
İnternet adresi: www.bddk.org.tr e-Posta: [email protected]
Download

Şubat 2014