FARKINDALIK EĞİTİMİ
UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 7 Haziran 2014 / 4 GÜN
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ
Küreselleşme, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki hacmin ve
karmaşıklığının her geçen gün giderek artması sonucunda, işletme faaliyetlerinin bir gruba
bağlı birden fazla şirket ile bir çok ülkede yapılması günümüzde kaçınılmaz bir hale gelmiştir.
Bir gruba bağlı birden fazla şirketin her biri için düzenlenen finansal tablolar, ancak, her
bir şirketin mali durumu, faaliyet sonucu, nakit akışları ve özkaynakları hakkında gerek
işletme yöneticilerine gerekse işletme dışı ilgililere bilgi verebilir.
Oysa bir gruba bağlı birden fazla şirketin olduğu bir yapıda tek tek şirketlerin finansal
tabloları kadar, gruba ait tüm şirketlerin bir bütün olarak mali durumu, faaliyet sonucu,
nakit akışları ile özkaynak durumlarının bilinmesi de hem işletme yöneticileri hem de
işletme dışı ilgililer tarafından grubun bir bütün olarak anlaşılabilmesi ve
değerlendirilebilmesi için gereklidir. Bu ise gruba ait tüm şirketlerin “FİNANSAL
TABLOLARININ KONSOLİDASYONU”NU ile mümkün olabilir.
İSMMMO Akademi yönetimi olarak, gerek uygulamada giderek artan ihtiyacı
ve gerekse meslek mensuplarımızdan gelen talepleri göz önüne alarak 24 saatlik
“Uygulamalı Finansal Tablolar Konsolidasyonu Sertifika Eğitimi”ni düzenleme
kararı aldık.
Uygulamalı Finansal Tablolar Konsolidasyonu Sertifika Eğitimi, bu alanda
uygulama tecrübesi bulunan eğitmenlerimiz tarafından verilecek zenginleştirilmiş
ve uygulama ağırlıklı eğitim içeriğiyle siz değerli meslek mensuplarımıza faydalı
olacağını düşünmekteyiz.Bu sertifika eğitiminin meslek yaşantınızda sizlere değer
katması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ
PROGRAMIN AMACI
Meslek mensuplarına; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında
Konsolide Finansal Tabloları hazırlama becerisini kazandırmak.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
•Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapasamında Grup Raporlaması
yapabilme yetkinliği
•Konsolide Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği
3
UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ
EĞİTİMİN SÜRESİ
•24 Saat / 2 Gün
•Cumartesi 10:00-17:00
•Pazar günleri 10:00-17:00
EĞİTİM BEDELİ
800 TL+KDV (%18)
4
UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ
EĞİTMEN KADROSU
Eğitim programı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konusunda uzman ve
uygulama deneyimine sahip akademisyenler ve uygulamacılar tarafından yürütülecektir.
PROGRAMDA YER ALAN EĞİTİM KONULARI
• Konsolidasyonun Amacı ve Kapsamı
• Temel Kavramlar
o Ana Ortaklık, o Bağlı Ortaklık, o İş Ortaklığı, o İştirak, o Bağlı Menkul
Kıymet
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
o UMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, o UMS 28 - İştiraklerdeki
Yatırımlar, o UMS 31 - İş Ortaklıklarındaki Paylar, o UFRS 3 - İşletme
Birleşmeleri, o UMS Y 12 - Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler
• Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması
o Tam Konsolidasyon, o Oransal Konsolidasyon, o Özkaynak Yöntemi
o Birleşme ve Bölünmeler,
• Örnek Uygulamalar
• Örnek Konsolide Finansal Tabloların İncelenmesi
5
Eğitimleriyle
FARK YARATIR
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Download

uygulamalı konsolide finansal tablolar eğitimi