DERS :
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
KONU : KAN ALMA
1.) Aşağıdaki kan tüpü çeşitlerinden hangisi , oto analiz cihazlarında kullanılır ?
a.) Pediatrik tüpler b.) Mor kapaklı tüpler c.) Mavi kapaklı tüpler
d.) Kırmızı kapaklı tüpler
e.) Siyah kapaklı tüpler
2.) Aşağıdakilerden hangisi , kapiller kan alınan bölgelerden DEĞİLDİR?
a.) Bebeklerde topuktan b.) İşaret parmağından
c.) Ayak başparmağından
d.) Elin orta parmak ve yüzük parmağı ucundan
e.) Kulak memesinin ucundan
3.) Aşağıdakilerden hangisi , kapiller kan almada kullanılan malzemelerden DEĞİLDİR?
a.) Lanset b.) Alkollü pamuk c.) Turnusol kağıdı d.) Turnike e.) Eldiven
4.) Aşağıdakilerden hangisi , kan alınabilen arterlerden DEĞİLDİR?
a.) Brakial arter b.) Femoral arter c.) Dorsalis pedis arter
d.) Karotis arter
e.) Tibial arter
5.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D ) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Kanın hemoliz olmaması için, kan numuneleri vacutainer ile alınmalıdır.
b.) (
) Sedimentasyon hızının ölçümünde, kırmızı kapaklı tüpler kullanılır.
c.) (
) Mor kapaklı tüpler, kan sayım cihazlarında kullanılır.
d.) (
) Periferik kan alma amacıyla en sık kullanılan venler, kafadaki venlerdir.
e.) (
) Venöz kan alma işleminde turnike, seçilen venin 5-6 cm. altından bağlanır.
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Venöz kan alırken, yetişkinlerde kolun iç yüzünde kalın ve derinin yüzeyine yakın
ven tercih edilir.
b.) (
) Mavi kapaklı tüpler, oto analiz cihazlarında kullanılır.
c.) (
) Mavi kapaklı tüplerle PTT – PTZ bakılır.
d.) (
) Sefalik ven, basilik ven ayak sırtındaki venlerdir.
e.) (
) Venöz kan alma işleminde turnike, girilecek venin 5-6 cm. üst kımından bağlanır.
7.) Aşağıdakilerden hangisi, venöz kan alma işleminde doğrudur ?
a.) Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmez.
b.) Hasta ayakta iken kan alınır. c.) İnce ve derin venler seçilir.
d.) Hastaya IV. İnfüzyon yapılıyorsa, infüzyon sırasında kan alınır. e.) Hiçbiri
8.) Aşağıdakilerden hangisi, arterden kan alma sebebidir ?
1- Oksijenasyonu değerlendirmek 2- Asit-baz dengesini değerlendirmek
3- Tedavi etmek
a.) 1-2-3-4
4- Ventilasyonu değerlendirmek
b.) 1-3-4
c.) 1-2-4
d.) 2-3-4
e.) 1-2-3
9.) Kan gazı almada tercih edilen arterlerden ikisini yazın :
a.)
b.)
10.) Hemogram için --------- kapaklı tüp kullanılır.
11.) Sedimentasyon hızı için ------------------ kapaklı tüp kullanılır.
12.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Arteriyel kan, heparinle yıkanmış enjektöre alınır.
b.) (
) Kapiller kan numunesi, elde başparmaktan alınır.
c.) ( ) Kapiller kan alınacak bölge, uygun antiseptik solüsyonla temizlenir ve kuruması
beklenir.
d.) (
) Kapiller kan numunesi alırken , lanset ile parmak ucu delinir.
e.) (
) Kapiller kan numunesi alırken , kanın ilk damlası kullanılır.
13.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Kapiller kan numunesi , sedimentasyon hızı bakmak için alınır.
b.) (
) Kapiller kan numunesi , kulak memesinin alt kenarından da alınabilir.
c.) (
) Kapiller kan numunesi pipete alınacaksa , pipete bol miktarda hava çekilir.
d.) (
) Arteriyel kataterden kan alma invaziv bir girişimdir.
e.) (
) Kapiller kan numunesi kan grubu belirlemek için alınır.
14.) Kulak memesinden kapiller kan numunesi --------------------------- belirlemek için alınabilir.
15.) Bebeklerde topuktan kan numunesi almanın sebelerini yazın :
a.)
b.)
16.) Fenilketonüri testi için kan, doğumdan ----------------------------- saat sonra alınır.
HARİKA ATA
Download

Kan_alma_quizz