T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
MESLEK ESASLARI
YAZ STAJI BECERİ ÇİZELGESİ
Öğrenci Adı Soyadı :
Öğrenci No
:
(BECERİ LİSTESİ)
YAPILDI
Yaşam bulgularını değerlendirme
Güvenli ilaç hazırlama ve uygulama
Aldığı çıkardığı ve sıvı izlemi yapma
Dren takibi yapma
Cerrahi yara izlemi yapma
Basınç yarasını değerlendirme
Solunum yolu sekresyonlarını temizleme
ROM egsersizleri yaptırma
Derin solunum egsersizleri yaptırma
İntravenöz infüzyon portu/ santral venöz kataterden infüzyon uygulama
Nazal kanül Ya da maske ile oksijen uygulama
Nazogastrik sonda ile beslenme
Gastronomi yolu ile besleme
Stoma bakımı
Trekeostomili hasta bakımı ve setin temizliğini yapma
Üriner kataterizasyunu uygulama
Rektal tüp uygulama
Cerrahi yaraya pansuman yapma
Fistül ve katater bakımı yapma
Hastaya yatak içinde uygun pozisyon verme
Subkutan enjeksiyon uygulama
Sıcak- soğuk uygulama yapma
İntradermel enjeksiyon uygulama
İntramüsküler enjeksiyon uygulama
İntravenöz enjeksiyon uygulama
Total Parenteral Beslenmeli bireyin bakımı
Oksijen satürasyon ölçümü
Lavman uygulama
Göğüs fizyoterapisi uygulama (vibrasyon,perküsyon)
EKG çekimi
Dersin Öğretim Görevlisi Güler ÖZ
YAPILMADI
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
2.SINIF DAHİLİYE- CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
YAZ STAJI BECERİ ÇİZELGESİ
Öğrencinin adı soyadı:
Öğrenci Numarası
:
BECERİ LİSTESİ
Yaşam bulgularını değerlendirme
Güvenli ilaç hazırlama ve uygulama
Aldığı çıkardığı ve sıvı izlemi yapma
Dren takibi yapma
Cerrahi yara izlemi yapma
Basınç yarasını değerlendirme
Solunum yolu sekresyonlarını temizleme
ROM egsersizleri yaptırma
Derin solunum egsersizleri yaptırma
İntravenöz infüzyon portu/ santral venöz kataterden infüzyon uygulama
Nazal kanül Ya da maske ile oksijen uygulama
Nazogastrik sonda ile beslenme
Gastronomi yolu ile besleme
Stoma bakımı
Trekeostomili hasta bakımı ve setin temizliğini yapma
Üriner kataterizasyunu uygulama
Rektal tüp uygulama
Cerrahi yaraya pansuman yapma
Fistül ve katater bakımı yapma
Hastaya yatak içinde uygun pozisyon verme
Subkutan enjeksiyon uygulama
Sıcak- soğuk uygulama yapma
İntradermel enjeksiyon uygulama
İntramüsküler enjeksiyon uygulama
İntravenöz enjeksiyon uygulama
Total Parenteral Beslenmeli bireyin bakımı
Oksijen satürasyon ölçümü
Lavman uygulama
Göğüs fizyoterapisi uygulama (vibrasyon,perküsyon)
EKG çekimi
Dersin Öğretim Görevlisi Güler ÖZ
YAPILDI
YAPILMADI
T.C
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
YAZ STAJI
DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı :
Öğrenci Numarası
:
A.PROFESYONEL DAVRANIŞLAR
10
Uygulamaya devam etme ve çalışma saatlarine uyma
Kişisel görünüm, üniforma düzeni
MotivasyonEleştirilere karşı tutumu
Karar verme yeteneği
Eksikleri fark etme, hatalarını düzeltmek için çaba gösterme
B- KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
10
Bakım verdiği hasta/birey ve ailesi ile sağlıklı güven verici ilişki kurma
Sağlık ekibi ile uyumluve sağlıklı ilişki kurma
Eğitimcilerle sağlıklı ilişki kurma
C- SAĞLIK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA
10
Bakım verdiği birey ve ailesinin sağlık eğitimi gereksinimlerini belirleme
Sağlık eğitimi planlama , uygulama
Sağlık eğitiminde uygun teknik ve araçları kullanabilme
D-UYGULAMA BECERİLERİ
35
Uygulaması yapılan klinik için gerekli olan uygulama becerisi
E-BAKIM PLANLAMA, UYGULAMA, RAPORLAMA
35
Tanılama,planlama, uygulama,değerlendirme ve raporlama
TOPLAM PUAN
DEĞERLENDİRME YAPAN YETKİLİ
ÜNVAN - AD - SOYAD
Download

buradan - Ufuk Üniversitesi