KARBON MONOKSİT
B
U
BR
US
RA
S
AH
A
SL
AK
Ğ
LS
I A
KĞ
L
MI
ÜĞ
DI
Ü
RM
LÜ
ÜD
ĞÜ
ÜR
L
Ü
Ğ
Ü
 Yanıcı




Zehirli
Renksiz
Kokusuz
Tatsız bir gazdır
Karbon Monoksit Zehirlenmeleri
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü

Kapalı ortamda Kömür / Gaz sobası / Mangal /
Ocak / Egzos gazının iyi yanmaması sonucu
açığa çıkar

Solunum yapılırken fark edilmez

KISA SÜREDE TIBBİ MÜDAHELE YAPILMAZSA
ÖLÜMLE SONLANABİLİR
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü


İyi yanmamış bir kömür yanma sırasında
oda içindeki oksijeni yakıcı olarak kullanır
Eğer odada yeterli havalandırma yoksa
yanma sonucu oluşan gazlar oda içine
birikir
 Karbon monoksit oda içinde belli yoğunluğa
ulaştığında ölüme neden olur
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü

Uyku esnasında vücut karbon monoksit
zehirleme etkisini algılayamaz

Ölüm olayları genelde gece saatlerinde olur

Gündüz zehirlenme belirtileri fark edilebilir
Zehirlenme Belirtileri
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü








Baş ağrısı
Baş dönmesi
Yüzde pembe renk
Terleme
Kulak çınlaması
Bulantı / Kusma
Solunum zorluğu
Siyanoz


Bayılma hissi
Tansiyon
düşüklüğü
 Kaslarda gevşeme
 Hareket edememe
 Şuur kaybı
 Koma
 Ölüm
Sobalardan kaynaklanan ölümler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü



% 35 yatak odasında
% 25 oturma odası veya salonda
% 10 banyoda gerçekleşmektedir
Soba ve Kömürle ilgili önlemler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü

İthal kömür daha zor tutuşur

İthal kömürün ısı değeri yüksektir ve ateş
tuğlalı dökme sobalarda yakılmalı


Soba satın alırken TSE belgeli
Yanma verimi yüksek olanlar tercih
edilmelidir
Bacanın hazırlanması
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
 Soba kurulmadan önce bacalar temizlenmeli

Rüzgarın yönünü ayarlamak için bacaya
şapka takılmalı
Ğ
Ü
Ü
Rüzgara göre yön alan bir baca şapkası
Sabit bir baca şapkası
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Bacanın hazırlanması
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü

Bütün bacalar
çatıdan en az 1 metre
yüksekte olmalı
 Bacalar en yakın
binadan en az 6 metre
uzakta olmalı
Sobanın hazırlanması
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Soba
Odanın içinde
En uygun yere
yerleştirilmeli
Mobilyalara uygun uzaklıkta
kurulmuş bir soba
Sobanın hazırlanması
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Sobanın altına yanıcı
altlık konmalı
 Bu amaçla mermer
kullanılabilir
Mermerden yapılmış uygun bir
soba altlığı
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Soba duvardan en az 50 / en çok 150 cm
uzağa kurulmalı
 Fazla dirsek ve borudan kaçınmalı
 En fazla iki dirsek kullanılmalı
 Boru ve bacada kurum / katran oluşumu
 Tıkanma
 Gaz sızma olasılığı azalır
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Soba borusu bacaya fazla

sokulmamalı
Boru bacayı
daraltmamalı
Zorunlu olmadıkça fazla dirsek kullanılmamalı
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Soba / dirsek / boru eklem
yerleri duman sızdırmamalı
 Eklem yerleri birbirine
geçirilmeli
uygun
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Baca ve Soba borusu
bağlantısı uygun
biçimde yapılmalı
B
U
BR
US
RA
S
AH
A
SL
AK
Ğ
LS
I A
KĞ
L
MI
ÜĞ
DI
Ü
RM
LÜ
ÜD
ĞÜ
ÜR
L
Ü
Ğ
Ü
 Sobanın içi kullanılmadan
önce mutlaka temizlenmeli
 Elektrik süpürgesi
kullanmak en pratik yoldur
Soba içinin temizlenmesi
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Temiz ve
yakılmaya
hazır bir soba
Sobanın Yakılması
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Sobanın
en fazla
üçte ikisini
kömür ile
doldurmalı
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Sobada
tutuşturmayı
mutlaka üstten
yapmalı
 Sobayı alttan tutuşturduğumuzda
kömürün
içindeki uçucu maddeler yanmadan dışarı gider
Soba tutuşuncaya kadar
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Sobanın
alt ve üst
deliklerini açık
tutmalı
Soba tutuştuktan sonra
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Sobanın
deliklerini
kademeli olarak
kapatmalı
Yanmakta olan sobaya
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Kesinlikle
yeni kömür
ilave etmeyin
Kömür sobanız sönmemiş ise
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
Yanan kömür
üzerine
su dökerek
söndürmeyin
Sobada Yakılmaması Gerekenler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü







Lastik
Plastik
Boya
Araba lastiği
Asfalt
Tıbbi atıklar
Çöpler
sobada yandığı zaman
çevreye
çok zararlı ve zehirli
kirletici gazlar
bırakır
AŞIRI NEMLİ KÖMÜR VE ODUN
KULLANMADAN ÖNCE KURUTULMALIDIR
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
SOBALARINIZI HER GÜN
BACALARINIZI YILDA EN AZ BİR DEFA
MUTLAKA TEMİZLEYİNİZ
Soba Kullanırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü






Lodoslu / fırtınalı havada sobayı yakmayın
Yatmadan önce sobayı söndürün
Soba yanarken uyumayın
Soba söndükten sonra içini iyice temizleyin
Sobayı üstten yakın
Soba borusuna çamaşır kurutmaya yönelik
aksesuarlar takmayın
Soba Kullanırken Dikkat
Edilmesi Gerekenler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü

Sık sık baca tepmesi oluyorsa baca deliği
uygun olmayabilir
 Rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca
kapakları taktırın
 Bacaları ayda bir kez temizleyin
Sobalı bir odada otururken
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 yorgunluk



halsizlik
baş dönmesi
baş ağrısı
 uyku hali



bulantı / kusma
görme bulanıklığı
huzursuzluk
hissettiğinizde
PENCEREYİ VE KAPIYI AÇIN
ODAYA TAZE HAVA GİRMESİNİ SAĞLAYIN
SONUÇ
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü



Yukarıdaki uyarılara uyulduğunda
İyi ısınma sağlanır
%20 yakıt tasarrufu yapılabilir
Sobadan zehirlenme riski en aza indirilir
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
ŞOFBEN KAZALARI
Şofben kazalarını tanımak için temel
bilgiler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Elektrikle çalışanlar daha çok termostat arızası
nedeniyle kazan patlamalarına sebep olmakta,
hastalar sıcak su yanıkları ile karşılaşmaktadırlar
 LPG ile çalışan şofbenler de bazen kazalara
sebep olmaktadır. Ancak bu kazalar, ortamdaki
oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır
 LPG zehirli değildir ancak 6 m2 den küçük, iyi
havalandırılmamış mekanlarda şofben
kullanıldığında, ortamdaki oksijen süratle
tükenmekte, kazazedeler bu yüzden
kaybedilmektedir
Alınması Gereken Önlemler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü









Şofbeni iyi çeken bir bacaya bağlayın
6 m3 den küçük mekanlarda kullanmayın
Şofben / tüp arası hortum 125 cm den az olmalı
Banyoya hava girişi olmalı
Banyoyu içerden kilitlemeyin
Koku hissettiğinizde şofbeni kullanmayın
Banyodan uzun süre çıkmayan kişiyi kontrol edin
Korsan tüp kullanmayın
Gaz kaçağını kibrit ve çakmakla kontrol etmeyin
Yapılması Gerekenler
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Paniğe kapılmayın
 Gaz kaçağı olan mekanlarda 1
dakikadan uzun süre durmayın
 Pencereleri / kapıları açın
 Elektrik düğmesine dokunmayın
 Ateş yakmayın
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
 Hastayı bulunduğu yerden çıkarın
 Yardım isteyin
 Zehirlenen kişiyi sırtüstü yatırın
 Çukur ve kuytu yerleri süpürerek gazı
havalandırın
İLKYARDIM
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
S
Ğ
A
S
LĞ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
R
ÜR
L
L
Ü
Ğ
Ü
Ü
Ğ
Ü
 Hasta bulunduğu yerden temiz havalı yere
taşınmalı
 Hemen suni solunum yapılmalı
 Vakit kaybetmeden oksijen verilmeli
B
B
U
U
R
B SR
S
UA
RA
SH
H
AA
LA
L
SK
AK
ĞS
A
LS
Ğ
I LA
K IĞ
L
Ğ
MII
ÜĞ
DM
I
ÜÜ
RD
M
LÜ
Ü
Ü RD
ĞÜ
Ü
Ü RR
L
L
Ü
Ü
Ğ
Ğ
Ü
Ü
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
Download

co zehirlenmesi bsm sunu