Volkan Topografyası
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler
Ünal YILDIRIM
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1- katı,
2- sıvı
3- gaz
halinde bulunurlar.
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya tefra)
Katı maddeler patlamalar sırasında
havaya fırlatılan çeşitli boyuttaki
maddelerdir.
Bunların bir kısmı bacanın üst
kısmında kalmış eski ve katı lav
parçalarına karşılık gelir.
Bir kısmı bacanın kenarlarından
koparılmış unsurlardan meydana
gelir.
Volkan Külü
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya tefra)
Diğer bir kısmı ise bacada
yükselen sıvı magmanın üst
kısmından koparılmış lav
parçalarından meydana
gelir.
Volkanlardan atılan katı
maddelerin tümüne
piroklastik maddeler veya
tefra adı verilmektedir
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya tefra)
Volkan bombaları sıvı
halde fırlatılmış ve
havada katılaşmış lav
parçalarıdır.
Bu sırada iğ veya elips
şeklini almışlardır.
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya tefra)
Adı
Unsur Çapı (mm)
İnce Kül veya
toz
0.25´ten küçük
0.06´dan küçük
İri Kül
(volkan külü)
0.25-4 arası
0.06- 2 arası
Lapilli
4-32 arası
2-64 arası
Volkan Bombası 32´den büyük
Piroklastik Maddeler
64´den büyük
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya tefra)
Bloklar ise katı olarak
fırlatılmışlardır ve
köşeli olarak
bulunurlar
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
2-Sıvı maddeler (lav)
Volkanizma sırasında
yeryüzüne çıkan sıvı
maddelere lav denir.
Bunlar yeryüzüne
çıktıktan sonra
yereyin eğimini takip
ederek akarlar ve
çukur yerleri
doldururlar.
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
2-Sıvı maddeler (lav)
Lavların akıcılığı
sıcaklıklarına ve
kimyasal bileşimlerine
bağlıdır.
Asit lavlar daha soğuk
(genellikle 600-700
dereceler arasında) ve
kıvamlıdır.
Bazik bileşimli lavlar
ise, daha sıcak (1000
derece civarında) ve
akıcıdırlar.
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
3-Gaz maddeler
Volkanlardan atılan
gazlara gelince;
bunların en büyük
kısmını subuharı
meydana getirir.
Bu gazın bulunuş oranı
% 70'e yakındır.
Active fumaroles are
now concentrated
near the Gran
Cratere on Fossa
Volkanizma sırasında yeryüzüne ulaşan maddeler:
3-Gaz maddeler
Diğer gazlar ise:
karbon dioksit (C02),
hidrojen sülfür (H2S),
karbon monoksit (CO),
klor (CI),
amonyum klorür (NH4CI),
kükürt dioksit (S02)
gibi gazlardır.
A hot steaming fissures
at Vulcano.
MEASURING EXPLOSIVENESS:
The Volcano Explosivity Index (VEI)
Volkanik Püskürme İndeksi
It is extremely difficult to assess the magnitude of an eruption
in a truly quantitative way. However, an approximation of the
explosiveness of an eruption can be obtained from the degree
that the airborne volcanic products (tephra) have been
fragmented.
The greater the explosivity, the greater the fragmentaion of the
tephra deposits. Since most eruptions on earth have not been
observed by humankind, the degree of tephra fragmentation is
the only criterion we can use to determine the explosivity of
ancient (non-observed) eruptions.
The Volcano Explosivity Index (VEI)
However, for historic eruptions, that have been observed, we can
use additional criteria. Chris Newhall of the U.S. Geological
Survey and Steve Self at the Open University(UK) have developed
a simple, semiquantitative scheme for estimating the magnitude of
historic eruptions, called the Volcanic Explosivity Index (VEI).
Historical eruptions can be assigned a VEI number on a scale of 0
to 8, using one or more of the following criteria:
 Volume of ejecta (Bacadan çıkan malzemenin hacmi)
 Height of the eruptive column (Püskürme Yüksekliği)
 Qualitative descriptions ("gentle", "effusive", "explosive", "cataclysmic",
etc.) (Püskürme tipi)
 Style of past activity (Geçmiş aktivitelerin tipi)
 Height of spreading of the eruptive plume head (in troposphere or
stratosphere ( Atmosferde Püskürme başının yükekliği ve dağılımı)
The volume of ejecta and the plume height of the eruption column are
probably the two most reliable criteria to use in giving an eruption a VEI
number. The VEI numbers below correspond the the following eruption
characteristics:
The Volcano Explosivity Index (VEI)
The VEI is similar to the Richter scale for measuring
magnitude, in that each interval on the VEI represents an
increse in magnitude of about 10 (i.e., it is logarithmic). The
VEI has been used by workers of the Smithsonian Institution
to assign magnitude to Holocene (<10,000 years before
present) volcanoes in the Catalog of Active Volcanoes of the
World. No Holocene volcano has been assigned a VEI of 8,
although four eruptions, including Tambora (1815) have been
assigned a VEI of 7.
Download

1-Katı maddeler (piroklastik maddeler veya