İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2015
Bir Fabrika Bacasının Rüzgar Yüklerine Karşı Güçlendirilmesi
Prof. Dr. Kenan Y. ŞANLITÜRK
11 Mart 2015, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Özet
Bu çalışma, bir çimento fabrikasında fırtına nedeni ile yıkılma tehlikesi geçiren 55 metre
yüksekliğindeki bir Farin Elektrofiltre Bacasının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları
özetlemektedir. Bacaya uygulanan rüzgar yükleri belirlenmiş, bacanın statik ve dinamik davranışını
belirlemek için bir sonlu elemanlar modeli ortaya konmuş ve bu model bacanın güçlendirilmesi
amacına yönelik olarak geliştirilerek değişik analizlerde kullanılmıştır. Bacanın rüzgar tahrikleri nedeni
ile yıkılma olasılığını ortadan kaldırmak için uygulanabilir ve ekonomik yöntemler irdelenmiş ve bu
kapsamda: i) Bacanın uygun bir yükseklikten çelik halatlarla zemine bağlanmasına, ii) Bacada
yırtılmaların oluştuğu bölgelerin çelik kafes sistemi ile korunmasına ve iii) Bacanın rezonans
geniklerinin kontrol edilmesi için bacaya yeterli sönümün kazandırılmasına karar verilmiştir. Bu
amaca yönelik olarak sayısal modeller geliştirilmiş, analizler yapılmış ve konsept tasarımlar ortaya
konmuştur. Bu tasarımlar, fabrika yönetiminin koordinasyonu ile bacaya uygulanmış ve bacanın
maruz kaldığı tehlikeli durum ortadan kaldırılmıştır.
Özgeçmiş
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu ve ODTÜ'de 1 yıl asistan olarak görev yaptı.
Milli Egitim Bakanlığı’ndan sınavla kazandığı bursla Londra Üniversitesi, Imperial College'dan 1988 yılında İleri
Mekanik dalında MSc ve DIC, 1992 yılında da PhD derecelerini elde etti. 1992 yılında uçak motoru üreticisi
Rolls-Royce tarafından Imperial College’da kurulan 'Centre of Vibration Engineering’de tam zamanlı
Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı olarak 1999 yılı ortalarına kadar çalıştı. 1992-1999 yılları arasında Rolls
Royce başta olmak üzere, endüstriyel şirketler ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ARGE projelerinde
araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı, uygulamaya yönelik yazılımlar geliştirdi. 1998 yılında Doçent
ünvanını aldı, 1999 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı, 2004 yılında Profesörlüğe
yükseltildi. İTÜ'de endüstriyel ve kamu destekli çok sayıda projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev
almıştır. Enerji, Dinamik ve Akustik konularında İTÜ Teknokent'de faaliyet gösteren EDA Ltd. Şti.'nin
kurucularından birisidir. Araştırma alanları, genel yapısal dinamik, sönüm, modal testing, sonlu elemanlar
metodu, uydu yapıları, sayısal modellerin deneysel modellerle korolasyonu ve güncellenmesi konularını
kapsamaktadır. Danışmanlığını yapmış olduğu 2 doktora ve 24 Y. Lisans tezi tamamlanmıştır. 3 adet patenti ve
yaklaşık 80 adet bilimsel yayını bulunmaktadır, atıf faktörü h=9'dur.
Download

makina fakültesi 70. yıl seminerleri 2015