D.Ü. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1.ÖĞRETİM 1.sınıf
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı
1. Hidroklorik asit döküldüğünde aşağıdaki kayaçlardan hangisinde köpürme gözlenir?
A) Bazalt B) Konglomera C) Kiltaşı
D) Kalker E) Jips
2. Hangisi levha tektoniğinin kanıtlarından değildir?
A) Kıtasal kabuğun daha az yoğun, okuanusal
kabuğun daha yoğun olması
B) Kıta kenarlarının çakışması
C) Fosil kanıtları
D) Depremler/ volkanlar
E) Paleo-manyetizma
3. Ölümüne kadar süren öğretim görevi sırasında
“insanların mekanı nasıl organize ettiği ve kullandığını” açıklamaya çalışan kuralları belirlemeye çalışmış, 19.yy. sonlarında, emperyalizm çağında Alman
halkının dünya görüşü üzerinde önemli bir etki yaratmıştı
Yukarıdaki paragrafta anlatılan Coğrafyacı bilim
insanı kimdir?
A) Carl Ritter
B) James Cook
C) Sebastian Munster
D) Ferdinand Macellan
E) Alexander von Humboldt
Aşağıdaki cümlelerin ifade yanlışlıklarını düzeltiniz.
veya kısmen kendisine bağlamasına
(=müsadere, capture ) denir
kapma
10. Akarsuyun herhangi bir noktasındaki kesitinden
bir saniyede geçen suyun miktarı veya hacmine
DEBİ (AKIM) denir.
11. Karstik alanlarda dolinlerden daha büyük ve
genellikle dolinlerin birleşmesi ile oluşmuş şekillere
Uvala denir.
12. Volkanlardan çıkan katı maddelere piroklastik
madde veya tefra adı verilir.
13. Sıvılaşma, depremlerin neden olduğu şok dalgalarının ıslak ve gevşek tortulları sarsmasıyla meydana gelen, yüzeye yakın yerlerin bataklığa benzer bir
duruma geldiği olaydır.
14. Venedik Kentinin Akdeniz’in sularına gömülmesi
hangi yer hareketine örnektir?
Epirojenez
.
15. Şekildeki fayı adlandırınız
Hata!
4. Türkiye’deki kraterlerden en bilineni olan Nemrut
Krateri’nin çapı 8 km. kadardır.
(Kaldera olacak)
5. Şili'de ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin açıklarında meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde on
binlerce kişi evlerini terk etti, en az beş kişi öldü.
(Deprem büyüklüğü olacak)
Sağ yönlü doğrultu atımlı fay
16. Aşağıdaki yer şekli orojenik bir ünitenin
hangi bölümüne karşılık gelmektedir?
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6. Litosferin altından 700 km derinliğe kadar uzanan
kuşağa üst manto veya astenosfer denilir.
7. Minerallaerin sertlik derecesinin ifadesi ve uygulaması Alman bilim adamı MOHS tarafından ortaya
konulmuştur. Buna göre Kuvars’ın sertlik derecesi 7
dir.
8. İri çakıl veya bloğun bir çimento maddesi (Silis,
Kireç, kil ve demir bileşikleri) ile birleşmesinden
oluşmuş kayaçlara konglomera denir.
9. Kuvvetli bir akarsuyun veya onun bir kolunun daha zayıf bir akarsuyu veya onun kolunu tamamen
Antiklinal
17. Türkiye’deki polyelere örnek veriniz.
Antalya çevresinde Kestel polyesi bünyesinde
Çeltikçi, Zivint, Bozova, Korkuteli ve Bademağacı
polyeleri.
Kestel polyesinin doğusunda Akseki, Eynif ve
Gembos polyeleri , batısında ise Elmalı Kaş çiftliği polyesi.
Türkiye’deki diğer önemli polyelere örnek olarak,
Muğla polyesi, Ula Polyesi (Muğla'nın ilçesi),
Ergani
polyesi
(Diyarbakır),
Erkenek
polyesi.(Malatya), Reşadiye polyesi (Van) verilebilir.
18. Birikinti konisi şeklini çiziniz
1-16.sorular 5’er, 17-18. sorular 10’ar puandır
Download

1. Hidroklorik asit döküldüğünde aşağıdaki ka