MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ
ASSOCIATION OF MACHINERY MANUFACTURERS
BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLARKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ. BAŞVURU DOSYANIZI GETİRMEDEN
VEYA KARGO İLE GÖNDERMEDEN ÖNCE TELEFON EDEREK TEYİT ALINIZ.
BAŞVURUNUZUN EKSİK OLMASI NEDENİYLE KAYBEDECEĞİNİZ ZAMAN, BU BELGEYİ OKUMAK İÇİN AYIRACAĞINIZ
ZAMANDAN DAHA FAZLA OLACAKTIR.
Yerli İmalat Sorgulaması Başvurusu yapabilmek için dosyanızda bulunması gereken belgeler aşağıdadır:
•
Başvuru Dosyası (POŞET DOSYA İÇERİSİNDE)
◦ Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği indirmiş olduğunuz RAR dosyasında mevcuttur.)
◦ Proforma fatura veya fatura kopyası (İngilizce veya Türkçe)
◦ Makine veya makinelere ait fotoğraflar (BASILI KOPYA OLARAK - Her farklı makine için en az 4 adet)
◦ Makine veya makinelere ait teknik özellikler (BASILI KOPYA OLARAK - İngilizce veya Türkçe, Kullanım Kitapçığı veya Kataloğu)
◦ İlgili kişilerin (dilekçenizde belirtilen) noter onaylı vekaletname kopyaları.
◦ Gerekli görüldüğünde ek bilgi ve belgeler
◦ CD / DVD
▪ Makine veya Makinelere ait fotoğraflar (JPEG veya JPG formatında olmasına dikkat ediniz!)
▪ Makine veya Makinelere ait teknik özellikler (JPEG veya JPG formatında olmasına dikkat ediniz!)
BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK EVRAKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1.
İthal edilecek farklı her ikinci el makine için, ayrı bir dilekçe doldurunuz. Makine ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz. Birden
fazla sayıda makine ithal etmek isteyen kuruluşlar ilgili kişiden (bkz. 3. Sayfa en alt kısım) telefon ile yardım alınız.
2.
Örnek dilekçeyi makineyi ithal edecek kuruluşa ait antetli kağıda bastırınız. Antetli kağıt üzerindeki telefon, faks ve adres
bilgilerinin güncel ve kullanılabilir olduğuna emin olunuz.
3.
Konu ile ilgili kişiye ait iletişim bilgilerini ekleyiniz. Bu bilgilerin güncel ve kullanılabilir olduğundan emin olunuz.
4.
İthal edilecek makinada mevcut standart özelliklere ek (opsiyon) özelliklerin, aksesuarların veya aparatların proforma faturada
belirtildiğinden emin olunuz. Belirtilmeyen özellik, aksesuar veya aparatlar yerli imalat sorgusunda dikkate alınmayacaktır.
5.
Proforma faturada bulunan makine/makinelere ait bilgilerle dilekçede belirtilen bilgilerin karşılaştırıldığını unutmayınız. Proforma
fatura ile dilekçe üzerindeki bilgilerin uyumlu olmaması durumunda dosya kabul edilmemektedir.
6.
Proforma fatura Türkçe veya İngilizce değilse, Türkçe veya İngilizce tercümesini yaptırınız. Tercümenin yeminli tercüman tarafından
yapılması zorunlu değildir. Yapılan tercümenin doğruluğu, tercümeyi yapan kişinin sorumluluğundadır.
7.
Her makineye (makine aksam veya parçasına) ait en az 4 adet fotoğrafın makinenin açık ve net olarak görülebileceği boyutlarda
başvuru dosyasında basılı kopya olarak bulunması gerekmektedir. Birden çok sayıda makine olması durumunda fotoğrafların hangi
makineye ait olduklarını belirtiniz. Ekleyeceğiniz fazladan fotoğraflar, makinenin özelliklerinin anlaşılmasını kolaylaştıracağından,
yararınıza olacaktır.
8.
Her makineye ait makinenin kullanım kitapçığından alınan teknik özellikler (specifications, technical data) başvuru dosyasına
eklenmelidir. Makinenin kurulumu, kullanılması, bakımı vb. kısımların teknik özellik dökümanında bulunması zorunlu değildir.
Teknik özelliklerin, ilgili makinenin imal edildiği yılın teknik özellikleri olması zorunludur. Bir makine aksamı veya parçası ithal
edilecek ise, aksam veya parçanın teknik özelliklerine (varsa teknik çizimi, detaylı teknik açıklaması ve makinedeki işlevi) ek
olarak , kullanılacağı makinenin teknik özelliklerini de ekleyiniz. Teknik özellikler İngilizce veya Türkçe değilse, İngilizce veya Türkçe
tercümesini ekleyiniz.
9.
Teknik özellikleri yetersiz olan başvurularda, yerli imalatçının ithal edilecek makine ile, kendi imal ettiği makineyi sağlıklı bir şekilde
karşılaştırma imkanı olmadığından, yerli imalatçının beyan bilgisi öncelik kazanmaktadır.
10. “CE Uygunluk Beyanı” bulunmayan makineler için yerli imalat bilgisi cevap yazısında CE Standartlarına atıfta bulunulmakta ve ilgili
makinenin güncel teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesi önerilmektedir.
1
CD VEYA DVD' DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1.
Ekli CD veya DVD içerisine farklı her makine için ayrı birer klasör oluşturunuz ve klasörleri makinelere göre adlandırınız. (Bkz.
Şekil-1)
2.
Klasörler içerisine ilgili makinenin başvuru dosyanızda ekli fotoğraflarının ve teknik özelliklerinin dijital kopyalarını ekleyiniz. (Bkz.
Şekil-2)
3.
Fotoğraf veya Teknik Özelliklerin formatının JPEG veya JPG olmasına dikkat ediniz, diğer formatlar (pdf, word vb.) kabul
edilmemektedir ve başvurunun reddine sebep olmaktadır. (Bkz. Şekil-2)
Şekil 1 - CD İçeriği
Şekil 2 - Fotoğraflar ve Teknik Özellikler
2
BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1.
Dilekçe üzerinde bulunan “İthalat Gen. Müd. Baş. Numarası” bölümü, ithalatla ilgili öncelikli olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat
Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş ve sonrasında Genel Müdürlük tarafından Birliğimize yönlendirilmiş firmaların doldurması için
eklenmiştir. Genel Müdürlük'teki başvuru dosyanızın takibinin kolaylaşması için bu bölümü doldurunuz. Birliğimize yerli imalat
sorgulaması başvurusu yapmak için İthalat Genel Müdürlüğüne başvurmanız zorunlu olmamakla birlikte, İthalat Genel Müdürlüğü
tarafından yönlendirilmiş olmanız gerekmektedir (telefonla veya yazılı başvuru sonucunda).
2.
İthalat Genel Müdürlüğü'nün iç işleyişi ile ilgili sorularınızı İthalat Genel Müdürlüğü'ne sorarak öğrenebilirsiniz.
3.
İthalatçı şirkete sadece Yerli İmalat Sorgulaması Cevap Yazısı, İthalat Genel Müdürlüğü'ne ise ilgili cevap yazısı ile birlikte
proforma fatura ve başvuru dilekçesi faks yoluyla gönderilmektedir. Cevap Yazısının aslı verilmemektedir. Vekaleti dosyada
bulunmayan kişilerin belirteceği faks numaraları ve cevap yazısı talepleri dikkate alınmayacaktır.
4.
Yerli imalat sorgulaması dosyanızda ekli CD / DVD içinde bulunan Fotoğraf ve Teknik Özellikler, yerli imalatçılara yapılan
duyurularda kullanılmaktadır. İlgili dökümanların eksiksiz ve olabildiğince ayrıntılı olması yararınıza olacaktır.
5.
Dosyanıza ekleyeceğiniz Kapasite Raporu ve Ticaret Sicil Gazetesi kopyaları yerli imalat sorgulamasında kurumumuzun işine
yaramadığı gibi kağıt israfına da sebep olmaktadır. İlgili belgeleri gereken yerlerde kullanınız.
6.
Cevap yazısını aldıktan sonra, cevap yazısında belirtilen makine bilgileriyle, başvuru dilekçenizdeki bilgilerinizin birbiriyle uyumlu
olup olmadığını kontrol ediniz. Uyumsuzluk durumunda birliğimizi bilgilendiriniz.
7.
Yerli imalat sorgulaması başvuruları Araştırma Katkı Payı Ücretine tabidir ve 31.05.2014 tarihi itibariyle her farklı makine (marka,
model ve imal yılı farklı olmak üzere) için 350 TL olarak belirlenmiştir. Araştırma katkı payı ücreti başvurunuz kabul edildikten
sonra, IBAN numarasına yatırılabilmektedir. IBAN numarası ile ilgili bilgilendirme, başvurunuzun kabulünü takiben, ilgili kişinin eposta adresine gönderilmektedir.
8.
Başvuru dosyanızdaki her türlü bilginin doğruluğu başvuruyu yapan tarafın sorumluluğundadır. Değiştirilmek istenen, hatalı beyan
edilmiş bilgiler, başvuru sürecini tekrardan başlatacak ve yerli imalat sorgulaması başvurusu ile ilgili bütün yükümlülüklerin
yeniden yerine getirilmesini gerektirecektir.
9.
Başvuru dosyanızı getirmeden veya kargo ile göndermeden önce telefon ederek teyit alınız.
10. Başvurularınızı öğleden önce 09:00 – 12:30; öğleden sonra 13:30 – 17:30 saatlerinde yapmanız rica olunur. Belirtilen saatler dışında
başvuru kabul edilmeyecektir.
11. Yerli İmalat Sorgulaması Cevap Yazısının düzenleneceği tarih dosya kabulunun ardından ilgili kişiye bildirilmektedir. Cevap yazısının
belirtilen tarihten önce düzenlenmesi için ısrarcı olmayınız.
12. Yürürlükteki mevzuata göre İthalat Genel Müdürlüğü'nün verdiği ithalat izni, alındıktan sonra 6 ay geçerliliği olan bir belgedir. İthal
etmek istediğiniz kullanılmış makine/makineler ile ilgili bağlayıcı bir anlaşmaya imza atmadan önce ithalat iznini almanız tavsiye
olunur.
Yerli İmalat Sorgulaması hakkında sorularınız için:
TEL:
0 312 468 37 49
İLGİLİ KİŞİ:
Fulya ÖNAL
*02.06.2014 tarihinde revize edilmiştir.
3
Download

Başvuru Hakkında Bilgiler (pdf)