GÖRSEL PROGRAMLAMA
ÖDEV-1
Kod Teslim Tarihi :
3 Kasım Pazartesi, İkinci Öğretimler için;
5 Kasım Çarşamba, Normal Öğretimler için;
Ders esnasında programınız hakkında size sorular sorulacaktır.
Demo yapmayanlara puan verilmeyecektir.
Hesap makinesi için gerekli formu, aşağıda sizden istenen fonksiyonları sağlayacak şekilde
tasarlayınız.(15 puan)
Numarasının son rakamı
0 ve 1 olanlar Üs alma işlemini(2 ve 3 verilirse 2^3=8 sonucu elde edilecek),
2 ve 3 olanlar Mod operasyonu işlemini(17%5=2'dir)
(Kalan işlemi=>(17, 5'e bölünürse kalan 2'dir),)
4 ve 5 olanlar Bölme işlemini(0 ile bölünme olmamasını kontrol edin),
6 ve 7 olanlar 2 üzeri olarak üs alma işlemini (sonuç=2^sayı) (Kullanıcıdan tek bir sayı istenecek, bu
sayının 2 üzeri değeri hesaplanacaktır. Örnek olarak kullanıcı 5 girdiğinde 2^5= 32 sonucu verilecek).
8 ve 9 olanlar Faktöriyel hesaplamayı yapacaklardır(Kullanıcıdan tek bir rakam istenecek, bu sayının
faktöriyeli hesaplanacaktır. Örnek olarak kullanıcı 5 girdiğinde 120 sonucu verilecek).
Çıkış butonu ise bütün öğrenciler tarafından, formu kapatmak ve işlemleri sonlandırmak için
eklenecektir.
Çalışır kodu sıkıştırılmış dosya olarak ders esnasında teslim ediniz.(85 puan)
Geç teslime izin verilmeyecektir.
Sıkıştırılmış dosyanızı ÖğrenciNumaranız ile adlandırınız.
Örnek:1
132106048.zip
Download

ODEV