Nesne Yönelimli Programlama
Visual C# Bölüm 2
(Örnekler)
Kullanıcı, vize ve final notunu giriyor. Eğer kullanıcının not
ortalaması 60’ın üzerindeyse MessageBox ile ‘Tebrikler dersi
geçtiniz’ mesajı çıkacak. 60’ın altındaysa ‘Maalesef kaldınız!’ mesajı
çıkacak. (Vize%30,final %70 oranında ortalamayı etkiliyor.)
Formda başla butonuna tıklandığında 1-100 arasındaki sayılardan 5’e tam
olarak bölünebilenler listBox1 içerisine alt alta yazdırılacak.
Bir form üzerinde kullanıcıya yaşını sorun. Kullanıcı Gönder
butonuna basarak yaşını göndersin. Yaşı 18 ve daha büyük ise
Message Box penceresinde “Ehliyet alabilirsiniz” diye ekrana bir
yazı yazdırın. Eğer 18 yaşından küçükse Message Box
penceresinde “Henüz ehliyet alamazsınız ” diye bir yazı yazdırın.
Bir form üzerinde kullanıcıdan faktöriyeli bulunacak bir sayı girmesini isteyin.
Kullanıcı Gönder butonuna bastığında, Sonuç yazan yerin yanındaki
textbox’ın içine faktöriyel sonucunu yazdırın.
Diziler
Diziler, aynı tipte verilerin bir arada
tutularak kullanılmasını sağlayan yapılardır.
 int [] sayilar = new int [5];

string[] bahar_aylar={“Mart”, “Nisan”, “Mayıs”}
 Yukarıdaki iki kullanım da doğrudur.
 Diziye ilk değer ataması yapılırken eleman sayısı
belirtmeye ve new kelimesini kullanmaya gerek
yoktur.

dersler adında bir dizi tanımlayın. Dizinin elemanları bu dönem
almış olduğunuz dersler olsun. Listele butonuna basıldığında
dizinin elemanları foreach döngüsü kullanılarak Listbox içinde alt
alta listelensin.
Textbox’a girilen
ifadeyi listbox’a 10
defa alt alta yazdıran
kodu yazın.
Butona basıldığında
textbox1.text’e girilen sayının asal
olup olmadığını textbox2.text2’e
yazdırın.
(Asal sayı sadece kendisine ve 1’e
bölünebilen sayıdır.)
Kaynak

www1.gantep.edu.tr/~inal/oguzeli/gorsel/V
isual%20C%23.pptx
Download

Visual C#2