DEVRE ANALİZİ LAB 2 ÖDEV(1. VE 2. ÖĞRETİMLER İÇİN)
SORULAR
123456789-
Osiloskop nedir, ne için kullanılır?
Osiloskop'ta kalibrasyon nasıl yapılır, niçin yapılır.?
Time/Div =?
Volts/Div=?
CH1 VE CH2 kanaları?
CH1, CH2, DUAL VE ADD?
LEVEL?
SWP.VAR?
AC, GND ,DC,?
(şekilde sayılarla gösterilen ve yukarıda soru olarak sorulan(2,3,4,5,6,7,8 ve 9 soruları) osiloskop
üzerinde düğmeler ne işe yarar,niçin kullanılır, kısaca açıklayınız.
10- Şekilde verilen işaretin periyot(T =7 div(kare) ) ve (30) Time/div=0,1ms ve (12) Volts/Div=1V
kabul ederek işaretin Frekans(f) ve G(genlik), bulunuz?
Not: Herkes ayrı ayrı yapacaktır, cevaplar elle yazılacaktır. Arş. Gör. SAMİ ŞİT ve UZMAN AHMET
GANİ( Bir yaprak ve arkalı önlü olacak şekilde el ile yazılıp en geç salı günü getirilecektir.Arş. Gör.
SAMİ ŞİT)
Download

devrelab Ödev 1