22.10.2014
2014-15 Güz Dönemi - Görsel Programlama - Ödev 1
EĞİK ATIŞ PROBLEMİ
Eğik atış probleminde cisim bir ilk hızla yatayla bir açı yapacak şekilde atılır.
Bu açı (ϴ);
ϴ=0
Olursa atış yatay
ϴ = 90
Olursa atış düşey
0 < ϴ < 90 Olursa atış eğik olur.
Şekil 1.1. Vo ilk hız ve ϴo atış açısı ile fırlatılan bir cismin yörüngesi
Dik bileşenler halinde Newton’un ikinci kanunu yazılırsa;
∑ Fx = m.ax
∑ Fy = m.ay
Şeklindedir. Buradan;
∑ Fx = 0
∑ Fy = -m.g
Olacaktır. Buna göre;
ax =
=0
ay =
=
= -g
bulunur.
Vox = V0.cos ϴ
Voy = V0.sin ϴ
(denklem 1)
ax yatay ivmesi sıfır olduğundan, hızın vx yatay bileşeni daima sabit kalacak
ve herhangi bir t anında;
Vx = V0.cos ϴ
(denklem 2)
Olacaktır. Düşey ivme ay = -g olduğunda, herhangi bir t anındaki hızın düşey
bileşeni;
Vy = V0y – g.t = = V0.sinϴ - g.t
(denklem 3)
Olur. Herhangi bir anda V bileşke hızın şiddeti;
V=√
(denklem 4)
bileşke hızın yatay doğrultu ile yaptığı açı;
tan ϴ =
Cismin herhangi bir andaki konumu ise şöyle bulunur;
x = V0.cos ϴ.t
y = V0.sin ϴ.t -
(denklem 5)
Cismin hızı tepe noktasında sıfırdır. Cismin bu noktaya çıkış süresi;
tçıkış =
(denklem 6)
olarak bulunur. Cismin uçuş süresi ise;
tuçuş = 2. tçıkış =
(denklem 7)
Cismin ulaşabileceği max yükseklik ise;
H = ymax =
(denklem 8)
Cismin menzili ise ;
R = x = V0.cos ϴ. tuçuş
(denklem 9)
1.) Yukarıda verilen problemin kendi belirlediğiniz bir başlangıç hızı ve başlangıç açısı için bir
uygulamasını vb.Net ortamında gerçekleştiriniz.
2.) Anlık x ve y konumları, x ve y hızları, menzil, maksimum yükseklik, uçuş süresi bilgilerini içeren
bir arayüz hazırlayınız.
3.) Atılan cismi form üzerinde göstermeye çalışınız.
4.) Kendiniz yapmaya özen gösteriniz. Bireysel bir çalışmadır.
Son Teslim Tarihi : 31 Ekim Cuma
Not: Kendi Belirlediğiniz sınıf temsilcileri(1.ve 2. öğretimler için birer kişi) ödevlerin rapor (isim-nokodların çıktısı-açıklamalar) ve .vbprj klasörlerini(klasörlere öğrenci numarası yazılmalı) toplayarak
tek bir CD içinde ve yazılı olarak Teslim etmelidir.
Download

eğik atış problemi