DOS KOMUTLARI
Joker karakterler
* : tek bir karakter de olabilir, bir karakter
katarı da olabilir.
? : sadece bir karakteri temsil eder.
cd/chdir
Cd\
cd..
Cd \okul\bolum
Kök dizin
Bir üst dizin
Alt dizinler
md/mkdir
Md aa
Bulunulan klasöre yeni klasör
Md aa\bb
Alttaki bir klasörün içine yeni klasör (aa yoksa
hem aa hem de bb oluşturulur)
Yanlış: Md \aa\bb
rd/rmdir
rd aa
aa klasörünü siler
Silmek istenen dizin tamamen boş olmalıdır
(klasör ve dosya içermemelidir, gizli
dosyalara dikkat) Bir dizinin içindeyken o
dizin silinemez. Bir klasörün içinde sadece .
ve .. görünüyorsa o klasör boş demektir.
rd aa\bb
Bir alttaki bb klasörü silinir
Yanlış: rd \aa\bb
Deltree
Bir klasörü içindeki tüm alt klasör ve dosyalarla birlikte
siler.
Deltree odevler
Not: Command Prompt bu komutu içermiyor.
dir
dir
Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler tarihi
ve boyutları ile birlikte görüntülenir.
dir/w Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler sadece
isimleri ile birlikte yanyana görüntülenir.
dir/p Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler tarihi ve
boyutları ile birlikte sayfa sayfa görüntülenir (Her sayfa için
bir tuşa basmayı gerektirir).
dir/b Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler sadece
isimleri ile birlikte altalta görüntülenir.
dir/s Klasörün içindeki ve tüm alt klasörlerdeki tüm dosya
ve klasörler ile ayrı ayrı başlıklar altında görüntülenir.
dir
Dir/a:h
Dir/a:-h
Dir/a:s
Dir/a:-s
Dir/a:d
Dir/a:-d
Sadece gizli dosyalar
Sadece gizli olmayan dosyalar
Sadece sistem dosyaları
Sistem dosyaları dışında kalanlar
Sadece klasörler
Sadece dosyalar (dizinler değil)
Help: Tüm dos komutlarını bir arada görmeyi sağlar
cls: Ekranı temizler
Exit: Dostan çıkışı sağlar
tree
Tree: İçinde bulunulan klasörün alt klasörlerini ağaç
yapısında şematik olarak görmeyi sağlar.
Tree/f: İçinde bulunulan klasörün alt klasörlerini ve her
klasöürdeki dosyaları ağaç yapısında şematik olarak görmeyi
görmeyi sağlar.
type/more
Type: Bir metin dosyasının içeriğini ekranda gösterir.
Type karar.txt
Type aa\bb\karar.txt
more: Dosyaları sayfa sayfa görüntülemeye yarar. Örn:
Type karar.txt | more
| için altgr ve – eksi tuşuna birlikte basın
copy
Bir klasördeki ya da ortamdaki dosya ya da dosyaları
başka bir klasör ya da ortama kopyalamayı sağlar.
Copy veri.dat c:\okul
Copy *.* c:\okul
Copy *.txt c:\okul
Del/erase
Dosyaları silmek için kullanılır.
Del veri.dat
Del *.*
Del c:\test\ *.doc
tüm
Klasördeki tüm dosyalar silinir
Test klasöründeki doc uzantılı
Aslında silmez işaret koyar. Silinmiş bir dosyayı kurtarmak
için Undelete komutu kullanılır:
Undelete odev.doc
ren/rename
Dosyaların ismini değiştirmek için kullanılır.
Ren veri.dat bilgi.dat
Ren *.dat *.txt
xcopy
Bir dizini altdizinleri ve içlerindeki
dosyalar da dahil olmak üzere bütünüyle
kopyalamak için kullanılır. Bu özelliğin
çalışabilmesi için s parametresinin komut
sonuna eklenmesi gerekir. S parametresi
kullanılmaz ise sadece mevcut klasördeki
dosyalar kopyalanır alt dizinler
kopyalanmaz.
Xcopy a:\odevler c:\odevler /s
move
Dosyaları başka adreslere taşımak için kullanılır.
Move poligon1.doc, poligon2.doc c:\odevler
Download

27 MART 2015 CUMA SAAT: 16.00`DA