03.11.2014
HACİM HESAPLARI
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
Hacim
hesabı,
İnşaat
Mühendisliğinde yapılan toprak
işlerinin temelini oluşturur. Zira,
toprak işleri ödemeleri, hacim (m3)
bazında yapılır.
Toprak İşlerinde Karşılaşılan
Hacim Hesapları
• Aynı türden iki tam enkesitin birbirini
izlemesi (iki tam yarma veya iki tam dolgu
enkesitin birbirini izlemesi)
• Karşıt türden iki enkesitin birbirini izlemesi
(Bir yarmayı bir dolgunun ya da bir
dolguyu bir yarmanın izlemesi)
1
03.11.2014
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
• Bir tam enkesitle bir karışık enkesitin
birbirini izlemesi (dolgu veya yarma
enkesitini karışık enkesitin izlemesi ya da
tam tersi)
• Yarma ve dolgu kesimleri aynı yanda iki
karışık enkesitin birbirini izlemesi
• Yarma ve dolgu kesimleri karşıt yanda iki
karışık enkesitin birbirini izlemesi
• Geçit yerindeki hacim
Yarma
enkesit
Geçit
noktası
Karışık
enkesit
Dolgu
enkesit
2
03.11.2014
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
A2
A1
L
A1 = A2=A ise V= A*L
A1 = A2 ise
V= [(A1+A2)/2]*L
A2
L
A1
3
03.11.2014
AYNI TÜRDEN İKİ TAM ENKESİTİN
BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMU
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
S y1
Vy =
S y1 + S y 2
2
*l
Sy2
l
l
S D1
VD =
S D1 + S D 2
*l
2
SD2
4
03.11.2014
KARŞIT TÜRDEN İKİ TAM ENKESİTİN BİRBİRİNİ
İZLEMESİ DURUMU
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
ld
Sy
SD
ly
l
Vy= Sy*ly/2
Vd= SD*ld/2
SY/SD= ly/ld
ly =
Sy
Sy + SD
*l
2
ld =
Sy
1
Vy = *
*l
2 Sy + SD
ly+ld= l
SD
*l
SY + SD
2
SD
1
Vd = *
*l
2 SY + SD
5
03.11.2014
BİR TAM ENKESİTLE BİR KARIŞIK
ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMU
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
SY2
l
SD1’
SD2
SD1
ld
ly
l
l
SY2
SD2
SD1
SD1’
ld
VD1 =
ly
S D1 + S D2
*l
2
Toplam dolgu ve yarma alanı
VD = VD1 + VD2
l
VD2 =
VY 2
1 S 2 D1'
*l
2 S Y 2 + S D1'
1 S 2 Y2
=
*l
2 S D1' + S Y 2
Vy = Vy2
6
03.11.2014
YARMA VE DOLGU KESİMLERİ AYNI YANDA İKİ
KARIŞIK ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMU
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
Sy1’
Sy1
J’
SD1’
I
l
J
Sy2
I’
SD2’
SD2
II’nün solundaki yarma hacimi hesabı:
V y1 =
S y1
S y1 + S y 2
2
*l
S y2
l
II’ ve JJ’ arasındaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesabı:
Vy 2 = 1 / 2 *
ld
Sy1’
ly
SD2
S y1'
2
S y1' + S D 2
*l
2
VD1 = 1 / 2 *
l
SD 2
*l
S y 1' + S D 2
JJ’ nün sağındaki dolgu hacminin hesabı:
SD1
SD2’
V y = V y1 + V y 2
VD 2 =
S D1 + S D 2 '
*l
2
VD = VD1 + VD 2
7
03.11.2014
YARMA VE DOLGU KESİMLERİ KARŞIT YANDA İKİ
KARIŞIK ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMU
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
II’ nün solundaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesabı:
2
V D1 = 1 / 2 *
Sy2
S D1
*l
S D1 + S y 2
SD1
ld
ly
V y1 = 1 / 2 *
l
S y2
2
S D1 + S y 2
*l
II’ ve JJ’ arasındaki yarma hacminin hesabı:
S y2 '
S y1 '
Vy2 =
l
S y1 '+ S y 2 '
2
JJ’ nün sağındaki yarma ve dolgu hacimleri:
V y3 = 1 / 2 *
ld
Sy1’
*l
S y1 '
2
S y1 '+ S D 2
*l
2
ly
SD2
l
VD 2 = 1 / 2 *
SD2
*l
S y1 '+ S D 2
8
03.11.2014
Geçit Yerlerindeki Hacim Hesabı
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
Geçit çizgisi
SD
SY
l
1
Vy = * S Y * l
3
1
VD = * S D * l
3
Hacimler Diyagramı (Kütleler Diyagramı)
9
03.11.2014
BOYKESİTTEN YAKLAŞIK VE ÇABUK
HACİM HESABI
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
Ön tasarım aşamasında kullanılır
• Çeşitli geçki seçeneklerinin ekonomik
açıdan karşılaştırılmaları
• Bir geçki maliyetinin yaklaşık ve çabuk
olarak hesabı
• Kırmızı çizginin kesin konumunun
saptanması
Enkesitler ile ilgili kabuller
1) Platform genişliği sabittir.
2) Şev eğimleri yarma ve dolgu alanları için sabittir
3) Arazinin düz olduğu kabul edilir.
Platform genişliği=2L
1/n
Şev eğimi
h
Kabul edilen arazi şekli
Doğal arazi şekli
S= 2L*h +nh2
10
03.11.2014
S2
S1
S5
S4
S3
ü
si m
ite lü rı
rs Bö tla
i
ive liğ No
Ün is rs
e nd e
ğd he ri D
Ni ü le
M
ş
at k İ
şa ra
İn p
To
l
l
l
l
Enkesitler arası mesafe eşit kabul edilirse
V= l*(S1 + S2 + S3+...)
veya
V= l*[2L*(h1+ h2+ h3+...)+ n*(h12+ h22+ h32+...)
*h değerleri boykesitten okunur
Yarma hacmi hesaplarında, g= hendek alanı, Dy= hendek uzunluğu ise
2*g*Dy hacmi ilave edilmelidir.
D
B
A
B
hmax
A
y
y =-
4hmax 2 4hmax
.x +
.x
D2
D
A veBBnoktaları
noktalarıarasındaki
arasırasınhacim
hacim
A ve
D
D
D
0
0
0
V = ò S .dx = 2 L ò y.dx + n ò y 2 .dx
2
4
V = .hmax .D.(2 L + .n.hmax )
3
5
11
Download

S - Niğde Üniversitesi