T.C
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
KUMLUCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
B.TEKDEMİR
İ.UZUNLAR
2
3
5
8
9
K.KULAKSIZ
11/B/TED
10/A/BİY
9/C/TED
11/D/ARP2
6
7
Ş.AVCI
11/E/TED1
4
12/A/TRF
12/B/ARP1
12/B/ARP1
10/A/BİY
10/C/BİY
10/C/BİY
10/D/BİY
11/D/ARP2
10/D/BİY
11/B/K.KER
Ü.KOCABIYIK
11/B/K.KER
N.UÇAK
M.AK
A.SELÇUK
U.YILDIRIM
11/D/TCİN
12/A/İSTA
12/C/COĞ1
9/C/BED
11/D/TCİN
11/B/TAR1
9/E/FİZ
9/E/FİZ
10/A/FİZ
10/A/FİZ
11/B/TAR1
12/B/ÇTDT
12/A/İSTA
11/A/TCİN
11/A/TCİN
12/B/ÇTDT
12/C/COĞ1
11/C/COĞ1
11/C/COĞ1
11/A/COĞ1
11/B/BED
9/B/BED
11/E/BED
11/A/COĞ1
12/C/ÇTDT
9/B/COĞ
12/C/ÇTDT
9/B/COĞ
10
11
12
Gün
1
B.TEKDEMİR
2
3
S
a
l
ı
K.GİRGİN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
K.GİRGİN
İ.UZUNLAR
Ş.AVCI
12/B/ARP1
11/D/KEL
9/B/TED
12/B/ARP1
4
11/D/KEL
12/A/KEL
12/A/KEL
5
10/A/FIK
6
10/A/FIK
7
11/E/ARP2
8
11/E/ARP2
9
9/B/TED
K.KULAKSIZ
Ü.KOCABIYIK
N.UÇAK
M.AK
U.YILDIRIM
11/E/COĞ1
9/D/TED
11/E/COĞ1
11/B/TED
10/D/COĞ
11/D/TED
9/D/BİY
Ş.AVCI
K.KULAKSIZ
11/D/TED
10/A/COĞ
10/A/COĞ
9/D/TED
11/B/TED
A.SELÇUK
10/D/COĞ
11/B/COĞ1
9/D/BİY
11/B/COĞ1
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
K.GİRGİN
2
3
11/E/ARP2
5
6
7
12/B/ARP1
8
11/C/ARP2
Ü.KOCABIYIK
N.UÇAK
9/A/BİY
9/B/SAĞ
11/E/TED
9/B/TED
11/D/TED1
10/D/BİY
10/B/BİY
10/C/BİY
10/A/BİY
9/A/FİZ
9/A/FİZ
11/C/TAR1
11/C/TAR1
M.AK
A.SELÇUK
12/B/İSTA
11/D/COĞ1
12/B/İSTA
10/C/TAR
10/C/TAR
11/B/TCİN
11/D/COĞ1
U.YILDIRIM
10/A/BED
10/B/COĞ
12/A/BED
12/C/TRF
10/D/BED
10/B/COĞ
11/B/TCİN
12/C/BED
12/B/BED
10/C/BED
9
11
1
B.TEKDEMİR
2
3
4
5
K.GİRGİN
12/A/ARP2
12/A/ARP2
12/B/TRF
İ.UZUNLAR
11/B/HİTA
11/B/HİTA
12/C/TEF
6
12/C/TEF
7
10/B/FIK
8
10/B/FIK
9
Ş.AVCI
9/A/TED
K.KULAKSIZ
9/D/TED
Ü.KOCABIYIK
9/B/FİZ
9/B/FİZ
11/D/TED
9/E/TED
10/C/FİZ
9/A/TAR
10/B/FİZ
12/A/ÇTDT
10/C/FİZ
11/E/TED
11/E/TED
10/B/FİZ
9/C/TED
N.UÇAK
9/C/TED
9/A/TAR
M.AK
12/C/İSTA
A.SELÇUK
12/C/İSTA
12/A/ÇTDT
9/D/BED
9/A/BED
10/A/TAR
10/A/TAR
U.YILDIRIM
10/B/BED
12/B/COĞ1
11/D/BED
12/B/COĞ1
11/C/TCİN
12/A/COĞ1
11/C/TCİN
12/A/COĞ1
10
11
12
Gün
1
B.TEKDEMİR
K.GİRGİN
2
11/B/K.KER
5
7
8
9
10
11
12
11/C/ARP2
Ş.AVCI
11/B/K.KER
4
6
İ.UZUNLAR
11/C/ARP2
3
.
11/C/ARP2
9/A/BİY
10
12
C
u
m
a
İ.UZUNLAR
11/E/ARP2
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
B.TEKDEMİR
12/A/ARP2
12/A/ARP2
12/B/KEL
9/A/TED
11/D/ARP2
9/E/TED
12/B/KEL
11/D/ARP2
9/A/TED
9/E/TED
K.KULAKSIZ
Ü.KOCABIYIK
9/A/SAĞ
9/D/FİZ
10/B/BİY
9/C/FİZ
9/A/BİY
10/B/BİY
9/C/SAĞ
9/D/BİY
9/D/FİZ
9/C/FİZ
10/D/FİZ
10/D/FİZ
N.UÇAK
M.AK
A.SELÇUK
11/E/TCİN
10/B/TAR
10/C/COĞ
11/E/TCİN
10/B/TAR
10/D/TAR
10/D/TAR
10/C/COĞ
9/C/COĞ
9/C/COĞ
U.YILDIRIM
11/C/BED
11/A/BED
T.C
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
KUMLUCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11/A/HİTA
C.CAN
Ü.ÖZKAN
B.OTUK
11/A/HİTA
10/A/ARP
10/A/ARP
9/C/YDL2
10/C/TED
11/C/HİTA
9/A/YDL2
10/B/TED
11/C/HİTA
A.GÜLÜŞ
11/E/HİTA
12/B/MAT2
11/E/HİTA
12/C/KEL
12/A/HİTA
12/A/HİTA
M.AVCI
9/C/YDL2
12/C/KEL
10/C/TED
9/A/YDL2
12/B/MAT2
Y.AYDEMİR
Ö.TUNCER EREL
9/D/DIL
9/D/DIL
10/B/MAT1
10/B/MAT1
12/A/MAT2
12/A/MAT2
10/A/MAT1
9/A/MAT1
10/A/MAT1
9/A/MAT1
12/A/GEO2
10/B/TED
D.BARUTÇU
11/A/MAT2
11/A/MAT2
A.TURAN
10/C/SY2
10/C/SY2
12/B/K.KER
12/B/K.KER
12/C/HİTA
12/C/HİTA
11/E/TEF
11/E/TEF
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
T.YILDIRICI
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
T.YILDIRICI
C.CAN
10/C/ARP
10/B/YDL1
10/C/ARP
11/A/K.KER
11/A/K.KER
12/A/K.KER
12/A/K.KER
11/C/TEF
11/C/TEF
10/B/YDL1
Ü.ÖZKAN
9/A/YDL2
B.OTUK
M.AVCI
11/B/DIL
12/C/ARP1
11/B/DIL
12/B/TED
9/A/YDL2
12/B/TED
9/D/YDL2
12/C/TED
9/D/YDL2
12/C/TED
12/C/YDL1
10/D/TED
12/C/YDL1
10/D/TED
12/C/ARP1
A.GÜLÜŞ
11/B/ARP2
11/B/ARP2
12/B/MAT2
11/A/ARP2
10/A/MAT1
11/A/ARP2
Ö.TUNCER EREL
D.BARUTÇU
A.TURAN
12/A/TED
9/C/DIL
9/A/MAT1
11/A/TEF
12/A/TED
11/C/DIL
11/E/K.KER
11/E/K.KER
Y.AYDEMİR
12/B/MAT2
10/A/MAT1
11/C/DIL
10/B/DIL
10/B/DIL
12/A/DİL
12/A/DİL
9/C/DIL
11/D/DİL
11/D/DİL
9/B/DIL
9/B/DIL
9/E/DIL
9/A/MAT1
12/C/MAT3
12/C/MAT3
11/A/MAT2
11/A/MAT2
9/E/DIL
11/A/TEF
10/B/ARP
10/B/ARP
11/D/HİTA
11/D/HİTA
12/B/HİTA
12/B/HİTA
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
5
6
7
8
B.OTUK
M.AVCI
A.GÜLÜŞ
Y.AYDEMİR
Ö.TUNCER EREL
D.BARUTÇU
9/C/YDL2
10/C/DIL
10/A/TED
12/A/TEF
11/B/MAT2
12/C/DIL
11/E/DİL
11/C/GEO
10/C/DIL
12/A/YDL3
10/D/TED
11/B/DİL
11/B/DİL
10/C/TED
12/C/K.Dİ
11/A/TED
12/C/K.Dİ
11/A/TED
12/A/TEF
11/D/TEF
11/D/TEF
11/B/MAT2
12/C/GEO2
9/D/TDB2
12/C/DIL
12/B/DIL
12/B/DIL
12/A/TED
11/E/K.KER
11/E/DİL
11/C/TED
11/A/DİL
11/A/DİL
11/E/K.KER
11/C/GEO
A.TURAN
9/A/MAT1
9/A/MAT1
12/B/GEO2
12/A/MAT2
10/B/ARP
D.BARUTÇU
A.TURAN
12/A/MAT2
10/B/ARP
9
11
1
T.YILDIRICI
2
4
10/A/ARP
7
11/B/TEF
8
9
12/B/YDL1
Ü.ÖZKAN
11/A/YDL3
5
6
C.CAN
12/B/YDL1
3
10/A/ARP
12/B/TED
11/A/YDL3
10/B/TED
9/A/YDL2
9/A/YDL2
9/D/YDL2
10/D/DIL
T.YILDIRICI
C.CAN
Ü.ÖZKAN
11/A/K.KER
9/C/YDL2
12/A/DIL
11/B/TEF
9/D/YDL2
B.OTUK
M.AVCI
A.GÜLÜŞ
11/A/ARP2
10/B/MAT1
11/A/ARP2
12/C/ARP1
10/B/MAT1
Y.AYDEMİR
11/D/DIL
11/D/DIL
11/E/DIL
12/C/ARP1
11/E/DIL
11/B/ARP2
11/B/ARP2
11/C/TED
10/D/ARP
11/A/DIL
12/C/K.KER
11/C/TED
12/B/TEF
10/D/DIL
Ö.TUNCER EREL
12/B/TEF
10/D/ARP
11/A/DIL
12/C/K.KER
10
11
12
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
Ü.ÖZKAN
9/C/YDL2
10
12
C
u
m
a
C.CAN
11/A/YDL3
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
T.YILDIRICI
11/A/K.KER
10/C/ARP
10/C/ARP
12/A/K.KER
12/A/K.KER
12/B/K.Dİ
12/B/K.Dİ
9/C/YDL2
12/A/YDL3
12/A/YDL3
9/D/YDL2
9/D/YDL2
12/A/DIL
B.OTUK
M.AVCI
A.GÜLÜŞ
Y.AYDEMİR
Ö.TUNCER EREL
10/A/MAT1
12/C/DİL
9/A/DIL
10/A/MAT1
10/B/MAT1
12/C/TED
10/B/MAT1
11/A/TED
12/C/ARP1
10/A/TED
11/A/KEL
10/A/TED
11/A/KEL
11/B/MAT2
11/B/MAT2
11/B/GEO
11/B/GEO
12/C/DİL
12/B/DİL
12/B/DİL
9/A/DIL
D.BARUTÇU
11/C/DİL
11/C/DİL
12/B/K.KER
12/B/K.KER
11/C/TED1
12/C/K.KER
12/C/K.KER
10/A/DIL
10/A/DIL
A.TURAN
10/D/ARP
11/E/GEO
11/E/GEO
10/D/ARP
10/B/SY2
10/B/SY2
T.C
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
KUMLUCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
İ.DURAN
2
3
A.ÜNAL
10/D/MAT1
9/B/MAT1
10/D/MAT1
11/D/GEO
4
9/B/MAT1
11/D/GEO
5
6
8
11/E/SOSY
9/C/MAT1
11/D/SOSY
H.TÜRKSAN
A.ESKİN
B.KÖKSAL
9/E/YDL2
9/A/KİM
9/E/YDL2
9/A/KİM
A.KARAKAŞ
10/B/KİM
11/D/SOSY
11/C/KEL
9/B/TDB2
10/C/KİM
10/D/HAD
10/D/HAD
A.BİRCAN
9/C/ARP
9/A/COĞ
11/B/KEL
9/D/COĞ
9/C/ARP
10/B/KİM
10/C/KİM
A.YILMAZ
11/C/KEL
10/D/KİM
10/D/KİM
11/E/SOSY
9/C/MAT1
9
H.ALTINTAŞ
11/C/MAT2
11/C/MAT2
7
11/B/KEL
9/D/ARP
9/D/ARP
9/A/COĞ
9/D/COĞ
9/E/COĞ
9/E/COĞ
10
11
12
Gün
1
İ.DURAN
2
S.TOP
11/C/MAT2
A.ÜNAL
H.ALTINTAŞ
H.TÜRKSAN
11/C/MAT2
3
S
a
l
ı
S.TOP
Öğretmenler Bazında Toplu Program
9/C/MAT1
4
6
7
A.KARAKAŞ
11/E/YDL1
9/E/KİM
10/D/SY2
9/B/YDL2
10/C/YDL1
10/C/YDL1
10/C/MAT1
8
B.KÖKSAL
11/E/YDL1
9/B/YDL2
9/C/MAT1
5
A.ESKİN
10/C/MAT1
9
9/E/KİM
10/A/KİM
10/A/KİM
9/C/KİM
9/C/KİM
9/B/KİM
9/B/KİM
10/D/SY2
A.YILMAZ
A.BİRCAN
10/C/K.KER
10/C/K.KER
11/C/K.KER
9/E/ARP
10/B/HAD
9/A/ARP
11/C/K.KER
10/B/HAD
9/E/ARP
9/A/ARP
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
9/C/BİY
5
9/E/BİY
4
6
7
8
H.ALTINTAŞ
10/D/MAT1
10/D/MAT1
9/B/MAT1
B.KÖKSAL
9/D/KİM
A.KARAKAŞ
A.YILMAZ
A.BİRCAN
9/D/KİM
9/E/YDL2
11/D/TAR1
11/B/YDL3
10/A/SY2
10/D/YDL1
9/E/TDB2
11/D/TAR1
9/D/MAT1
A.ESKİN
9/D/TAR
9/D/TAR
9/D/MAT1
9/B/BİY
11/A/TAR1
11/A/TAR1
9/B/MAT1
9/E/SAĞ
H.TÜRKSAN
9/E/YDL2
10/D/YDL1
10/A/SY2
9/C/ARP
A.KARAKAŞ
A.YILMAZ
10/C/K.KER
9/E/ARP
9/C/ARP
11
1
İ.DURAN
2
S.TOP
9/C/MAT1
A.ÜNAL
9/C/MAT1
3
10/D/MAT1
4
10/D/MAT1
5
6
8
9/D/MAT1
11/E/MAT3
10/C/MAT1
11/E/MAT3
9
H.ALTINTAŞ
H.TÜRKSAN
A.ESKİN
11/B/FEL
11/E/TAR1
11/C/YDL1
11/B/FEL
11/C/FEL
11/A/GEO
11/A/GEO
7
11/C/FEL
9/D/MAT1
11/E/TAR1
9/C/TAR
9/C/TAR
9/E/TAR
9/E/TAR
9/B/TAR
10/C/MAT1
9/B/TAR
11/C/YDL1
B.KÖKSAL
9/B/YDL2
10/C/K.KER
12/A/K.Dİ
9/B/YDL2
12/A/K.Dİ
11/D/YDL1
10/C/HAD
11/D/YDL1
10/C/HAD
10/A/YDL1
10/A/YDL1
9/E/ARP
A.BİRCAN
9/D/ARP
9/D/ARP
9/B/ARP
9/B/ARP
11/D/K.KER
11/D/K.KER
10
11
12
Gün
1
2
İ.DURAN
3
9/B/BİY
5
9/E/BİY
4
6
7
8
9
10
11
12
.
A.ÜNAL
9
12
C
u
m
a
9/C/BİY
S.TOP
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
İ.DURAN
9/B/BİY
9/E/BİY
9/D/SAĞ
9/C/BİY
S.TOP
A.ÜNAL
H.ALTINTAŞ
9/D/MAT1
11/D/FEL
9/D/MAT1
11/D/MAT3
11/D/MAT3
10/C/MAT1
10/C/MAT1
9/B/MAT1
9/B/MAT1
11/D/FEL
11/A/FEL
11/A/FEL
11/E/FEL
11/E/FEL
12/C/MAN
12/C/MAN
H.TÜRKSAN
A.ESKİN
11/B/YDL3
11/B/YDL3
9/E/YDL2
9/E/YDL2
9/B/YDL2
9/B/YDL2
B.KÖKSAL
A.KARAKAŞ
A.YILMAZ
10/D/FIK
9/B/ARP
10/D/FIK
10/A/HAD
10/A/HAD
11/C/K.KER
11/C/K.KER
10/C/FIK
10/C/FIK
9/B/ARP
11/E/KEL
11/E/KEL
11/D/K.KER
11/D/K.KER
9/A/ARP
9/A/ARP
A.BİRCAN
T.C
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
KUMLUCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
N.ARI
2
10/B/K.KER
10/B/K.KER
3
9/D/K.KER
4
9/D/K.KER
5
İ.BÖCÜ
9/E/K.KER
Y.ERDOĞAN
9/E/K.KER
9/B/K.KER
İ.BÖCÜ
Y.ERDOĞAN
6
F.IŞIK
M.DEMİRBAŞ
F.IŞIK
M.DEMİRBAŞ
9/B/K.KER
7
8
9
10
11
12
Gün
1
N.ARI
2
C.KOÇ
9/D/K.KER
9/D/K.KER
3
S
a
l
ı
C.KOÇ
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
10/D/K.KER
9/E/MAT1
10/D/K.KER
5
9/A/K.KER
6
9/E/MAT1
9/A/K.KER
7
9/C/K.KER
8
9/C/K.KER
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
Y.ERDOĞAN
10/B/K.KER
9/E/K.KER
9/B/K.KER
9/E/K.KER
9/B/K.KER
F.IŞIK
M.DEMİRBAŞ
10/A/K.KER
10/A/K.KER
6
7
9/C/TDB2
9/A/TDB2
8
9
10
11
1
2
3
4
N.ARI
C.KOÇ
9/E/BED
İ.BÖCÜ
Y.ERDOĞAN
10/D/K.KER
10/A/K.KER
10/D/K.KER
10/A/K.KER
F.IŞIK
M.DEMİRBAŞ
5
9/C/K.KER
7
9/A/K.KER
9/E/MAT1
F.IŞIK
M.DEMİRBAŞ
6
9/C/K.KER
8
9/A/K.KER
9
9/E/MAT1
10
11
12
Gün
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
İ.BÖCÜ
10/B/K.KER
5
12
C
u
m
a
C.KOÇ
4
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
N.ARI
N.ARI
C.KOÇ
İ.BÖCÜ
Y.ERDOĞAN
9/E/MAT1
9/E/MAT1
Download

TC KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI KUMLUCA ANADOLU İMAM HATİP