29.12.2014
Pazartesi
30.12.2014
Salı
31.12.2014
Çarşamba
Acil Sağlık Hizmetleri-1
İlk ve Acil Yardım 1.
(C Blok 204-205-209-210)
Evde Hasta Bakımı İlk ve Acil
Yardım 2. (C Blok 209-210)
Anatomi Fizyoloji
TDS 1
(A Blok 109-110-311)
Epidemiyoloji
İlk ve Acil Yardım 1.
(C Blok 204-205-209-210)
Anatomi
Yaşlı Bakım1.Sınıflar
(C Blok 209-210-205)
Temel Bilgisayar Bilgisi
TDS 1
(A Blok 104)
Alttan Alan Öğrenciler İçin
Fiziksel Rehabilitasyon
Yaşlı Bakım 2.Sınıflar
(A Blok 109-110-105)
Beden Eğitimi – I
Tüm1.Öğretimler
Yara Bakımı
Yaşlı Bakım 2.
(C Blok 205-209-210)
Davranış Bilimleri
Optisyenlik
(A-Blok-102-311)
Yazışma Teknikleri I
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
09:00
Malzeme Bilgisi
Optisyenlik
(A Blok 109-110)
Tıbbi Terminoloji I TDS 1- Yaşlı
Bak 1.- Optisyenlik 2
10:00
11:00
13:00
(TDS A Blok 109-110-311)
(Yaşlı Bak. C Blok 209-210)
(Opt. C Blok 204-205)
Tıbbi Dök. ve Arşiv Bilg III
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
İlk Yardım 1-2
İlk ve Acil Yardım
1.Sınıf
(A Blok 109-110-311)
2. Sınıf
(C Blok 209-210)
14:00
15:00
16:00
Hastalıklar Bilgisi I
TDS 1
(A Blok 109-110-311)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-1
Tüm 1.Öğretimler (TDS. A Blok
105-109) (Yaşlı Bak. A Blok 110)
(Çocuk Gel A Blok 311)
(Optisyenlik C Blok 209) (İlk ve
Acil Yar. C Blok 210)
Tıbbi ve Radyolojik
Terminoloji
İlk ve Acil Yardım 1.
(C Blok 204-205-209-210)
Biyokimya
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
Temel Yaşam
Desteği
İlk ve Acil Yardım 1.
(C Blok 204)
Çocuk ve Oyun
Çocuk gelişimi-I
(C Blok 209-210)
Ticari Bilgi ve Belgeler
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Yaşlı Bakım Teknikleri
Yaşlı Bakım 2.
A Blok 105-109-110
İlkyardım
Yaşlı Bakım 2.
(A Blok 105-109-110)
Enfeksiyon Hastalıkları
Yaşlı Bakım 2.
(A Blok 105- 109110)
Özel Eğitim-I
Çocuk Gelişimi – I (A Blok 109110)
Gözlükçülük – I
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Genel Matematik
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-1
(Tüm 2. Öğretimler (TDS. A Blok
105-109) (Yaşlı Bak. A Blok 103104)
(Çocuk Gelişimi A Blok 311) Opt. A
Blok 104)
(İlk ve Acil Yar. A Blok 110-102)
YILBAŞI TATİLİ
Gün/Saat
01.01.2015
Perşembe
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNAL SINAV PROGRAMI
02.01.2015
Cuma
05.01.2014
Pazartesi
06.01.2014
Salı
07.01.2014
Çarşamba
Sağlık Kodlama Sistemleri
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
Acil Hasta Bakımı-1
İlk ve Acil Yardım
1.Sınıf
(A Blok 109-110-311)
Mesleki Uygulama-1
İlk ve Acil Yardım 2.
(C Blok 209-210)
Biyoistatistik
İlk ve Acil Yardım 2.
(C Blok 209-210)
İngilizce-1
Tüm1.Öğretimler
(TDS. A Blok 109) (Yaş. Bak. A Blok
110) (Çocuk Gel. A Blok 311)
(Optisyenlik. C Blok 209) (İlk ve Acil
Yar. C Blok 210)
Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi I TDS 2
(A Blok 109-110-311)
Sterilizasyon Esasları ve
Yöntemleri
İlk ve Acil Yardım 2.Sınıf
(C Blok 209-210)
ÖĞLE ARASI
Fizyoloji
İlk ve Acil Yardım 1.Sınıf
(C Blok 204-205-209-210)
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
TDS 1
(A Blok 109-110-311)
Meslek Etiği
Yaşlı Bakım 1.
(C Blok 205-209-210)
Gerontololjik Sosyal Hiz.
Yaşlı Bakım 2.
(A Blok 105-109-110)
Kontakt Lensler
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Fizyoloji
Yaşlı Bak.
(A Blok 105-109-110)
Mesleki Uygulama-1
Yaşlı Bakım 1.
(A Blok 105-109-110)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Gelişimi-I (C Blok 209210)
Fizik
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Görme Optiği ve Refraksiyon – I
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Örgütsel Davranış
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
Sağlık Kurumlarında
Muhasebe
TDS 2
(A Blok 109-110-311)
Okul Öncesi Eğitimde İlke ve
Yöntemler
Çocuk Gelişimi-I (C Blok 209-210)
Çocuk Gelişimi – I
Çocuk Gelişimi-I
C Blok 209-210
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Optisyenlik
(A Blok 109-110)
Optik Aletler
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Çocuk Beslenmesi
Çocuk Gelişimi
(C Blok 209-210)
İletişim Teknikleri
TDS 1
(A Blok 109-110-311)
Hastalıklar Bilgisi-I
Yaşlı Bakımı 2.
(A Blok 105-109-110)
Acil Hasta Bakımı-3
İlk ve Acil Yardım 2.
(C Blok 209-210)
Geometrik Optik
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
İnsan Kaynakları
TDS
(A Blok 105)
(TDS. A Blok 105-109)
(Yaşlı Bak. A Blok 103-104)
(Çocuk Gelişimi A Blok 311)
(Optisyenlik. A Blok 104)
(İlk ve Acil Yar. A Blok 110-102)
Tüketici Hakları ve
Tüketici Davranışları
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Türk Dili-1
Tüm 1.Öğretimler
(TDS. A Blok 109)
(Yaşlı Bak. A Blok 110) (Çocuk Gel.
A Blok 311) (Optisyenlik C Blok
209) (İlk ve Acil Yar. 110)
Anatomi
İlk ve Acil Yardım 1.
(C Blok 204-205-209-210)
Genel İşletmecilik
TDS 1
(A Blok 109-110-311)
Araştırma Yöntem ve
Teknikleri
Yaşlı Bakım 1.Optisyenlik 1
(A Blok 104-105109-110-311)
Mesleki
Uygulama 3
Yaşlı Bakım 2.
(A Blok 109-110105)
Uzun Dönem Bakım Hiz.ve
Sağ. Ekonomisi
(Yaşlı Bakım 1.)
(A Blok 105-109-110)
Yaşlı Bakım İlke
Esasları
Yaşlı Bakım 1.
(A Blok 105-109110)
Optik Laboratuvar
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Genel Kimya
Optisyenlik
(A-Blok 109-110)
Türk Dili-1
Tüm 2.Öğretimler (TDS. A Blok
105-109) (Yaşlı Bak. A Blok 103104) (Çocuk Gelişimi A Blok 311)
(Optisyenlik A Blok 104)
(İlk ve Acil Yar. A Blok 110102)
09.01.2014
Cuma
Tıbbi Dök. ve Arşiv Mesleki Uygulama
Bilgisi TDS 1
–I
(A Blok 109-110Optisyenlik
311)
(I. Öğretim)
Gerontoloji
Yaşlı Bakım 1.Sınıflar
(C Blok 205-209210)
İngilizce-1 (Tüm 2.Öğretimler)
Beden Eğitimi – I
Tüm 2.Öğretimler
08.01.2014
Perşembe
Mesleki Uygulama
–I
Optisyenlik
(II. Öğretim)
Download

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNAL SINAV