LYS’lerdeki Testler
Sınavın Kapsamı
SINAV
Soru Sayısı
Matematik Testi ........................................... 50
Geometri Testi ............................................ 30
Fizik Testi...................................................... 30
Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)
Kimya Testi................................................... 30
Biyoloji Testi.................................................. 30
Türk Dili ve Edebiyatı Testi ........................ 56
Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)
Coğrafya-1 Testi* ....................................... 24
Tarih Testi ................................................... 44
Coğrafya-2 Testi ........................................ 14
Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi
Felsefe Grubu
Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)
Psikoloji .................................................. 8
Sosyoloji ................................................. 8
Mantık .................................................... 8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi .......................... 8
Sözcük bilgisi ve dil bilgisi .......................... 20
Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)
Çeviri .......................................................... 12
Okuduğunu anlama ................................................. 48
Edebiyat-Coğrafya Sınavındaki Coğrafya-1 soruları, Coğrafya Dersi Öğretim
programında belirtilen 9. sınıf kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada
2 saat okutulan ortak Coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.
Matematik Sınavı (LYS-1)
MF (SAYISAL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
YGS
LYS-1
Türkçe
Tem.Mat
Sos.
Bil
MF-1
11
16
5
MF-2
11
11
MF-3
11
MF-4
11
Fen
Bil.
LYS-2
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
8
26
13
10
6
5
5
13
16
7
13
12
12
11
7
11
13
5
13
14
15
14
6
9
22
11
13
9
5
MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik
Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak.
MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler
için kullanılacak.
MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme
ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji ,
Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak.
MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz
Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı
Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.
TM (EA) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
YGS
LYS-1
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD
ve Edb.
Coğ1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık
(Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için
kullanılacak.
TM–2 Puan türü: Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi
bölümler için kullanılacak.
TM–3 Puan türü: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.
TS (SÖZEL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Pua
n
Türü
YGS
LYS-3
LYS-4
Türkç
e
Tem
.
Mat
Sos
.
Bil
Fe
n
Bil.
TD
ve Edb
.
Coğ
-1
Tar
.
Coğ
-2
Fel.Gr. V
e Din
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon,
Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak.
TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi,
Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.
YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan Türü
Y.DİL
YGS
Türkçe
Temel Mat
Sos. Bil.
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve
Edebiyatı, Çeviribilim(Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm.,
İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm.,
İng., Fran.)
DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve
Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı,
İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri),
Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm
Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca
DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri),
Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve
Edebiyatı, Hindoloji,Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği,
Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık
(Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve
Edebiyatı
Download

LYS - Özel Enderun Liseleri