4. BÖLÜM
LAMBALAR
MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
4.
N
Y
1.
M
K
X
L
X
Z
+ –
Z
L lambasının ışık vermesi için X anahtarı kapatıl-
Y
malıdır.
T
Z anahtarı kapatıldığında N ve M lambaları kısa
P
devre olur.
+ –
Y anahtarını kapatmak hiçbir şeyi değiştirmez.
Anahtarlar açıkken T, Y ve Z lambaları yanar.
Bu durumda yalnız X anahtarının kapatılması,
Anahtarlar kapatıldığında T söner. X ve P yanmaya
gerekli ve yeterlidir.
başlar. Y ve Z ışık vermeyi sürdürür.
CEVAP A
CEVAP C
2.
L
5.
1
K
2
X
M
3
P
N
+ –
5
+
Z
4
X
–
Yalnız X in yanması için yalnız X üzerinden akım
geçmelidir. Bu durumda, 3 ve 4 lambaları kapatılmalıdır.
CEVAP C
Anahtarlar açık iken X lambası yanmaz. Anahtarlar kapatıldığında K, L, M, N ve P lambaları söner.
Z lambası ise yanmaya devam eder. Toplam 5
lamba söner.
CEVAP D
3.
6.
X
L
K
T
L
N
M
P
Z
K
Y
M
R
ε
X ve Y anahtarları açık, Z ve T kapalıyken P, M,
N ve L lâmbaları yanmaktadır. X ve Y anahtarları kapatıldığında K ve R lâmbalarının üzerinden
akım geçeceği için bu lâmbalar yanar. Z ve T
açıldığında ise P ve M lâmbaları söner. Her iki
durumda yanan lâmbalar N ve L dir.
CEVAP C
122
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Elektrik devresinde yalnız K anahtarı kapatıldığında yanan lamba sayısı n1 = 3, yalnız L anahtarı
kapatıldığında yanan lamba sayısı n2 = 4, yalnız
M anahtarı kapatıldığında yanan lamba sayısı
n3 = 1 olur.
n2 > n1 > n3 olur.
CEVAP B
4.
M
K
MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1.
L
B
L
ε
C
ε
ε
ε
ε
fiekil-Ι
K
ε
ε
fiekil-ΙΙΙ
K, L, M lambalarının uçları arasındaki gerilimler:
A
D
M lambası AB arasına paralel bağlandığında,
K lambasının uçları arasındaki gerilim azaldığından parlaklığı azalır.
M lambası AC arasına paralel bağlandığında,
K lambasının uçları arasındaki gerilim değişmediğinden parlaklığı değişmez.
M lambası CD arasına seri bağlandığında, K
lambasının uçları arasındaki gerilim azaldığından parlaklığı azalır.
Buna göre, K lambasının parlaklığını azaltmak için
I ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır.
CEVAP D
K
–––
2.
fiekil-ΙΙ
ε
L
K
ε
L
–––
M
–––
ε
olur.
ε
Buna göre,
IK = IL = IM olur.
CEVAP A
X
5.
Y
K
Z
L
L
ε
M
M
K anahtarı kapalı, L anahtarı açık iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
K
ε
ε
ε
ε
fiekil-Ι
X
–––
2ε
3
ε
fiekil-ΙΙ
Şekil-I de lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
2ε
L
–––
M
–––
ε
ε
L
–––
olur.
ε
M
–––
2ε
ε
3.
3
3
ε
ε
X
–––
Y
–––
2
2
ε
olur.
Buna göre, K lambasının parlaklığı azalır; L nin
parlaklığı değişmez, M lambalarının parlaklığı
artar.
CEVAP B
Z
–––
ε
Z
–––
0
olur.
(kısa devre)
Buna göre, X lambasının parlaklığı azalır, Y lambasının parlaklığı artar, Z lambası söner.
CEVAP D
6.
L
1
X
L
M
I
I
Z
3I
olur.
K anahtarı açık, L anahtarı kapalı iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
Şekil-II de lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
Y
–––
3
K
T
M
2
Y
K
5
I
ε
3I
X lambasının en parlak yanması için L ve M anahtarları kapatılmalıdır.
CEVAP E
4
ε
Elektrik devresindeki 1 ve 5 numaralı anahtarlar
kapatıldığında K, L, M lambaları seri bağlı hale
gelirler ve eşit parlaklıkta yanarlar.
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
123
7.
10.
ε/3
2ε/3
L
M
K
A
L
B
ε/3
K
ε
N
ε
ε
A
ε
B
A
M
Lambaların parlaklıkları PK, PL, PM, PN arasında
PK > PL > PM = PN ilişkisi vardır.
CEVAP A
A
B
Lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
8.
ε
K
ε
ε
L
ε
M
ε
L
–––
2ε
M
–––
Buna göre; K, L, M lambalarının parlaklıkları
PK, PL, PM arasında PL > PK = PM ilişkisi vardır.
CEVAP C
ε
11.
K
X
ε
olur.
ε
ε
X
Devrede;
K anahtarı kapatılırsa X in üzerindeki gerilim ε,
L anahtarı kapatılırsa X in üzerindeki gerilim 4ε,
ε
M anahtarı kapatılırsa X in üzerindeki gerilim 3ε
olur. Bu durumda, elektrik devresindeki L anahtarı
kapatıldığında X lambası en parlak yanar.
CEVAP B
9.
X
K anahtarı açık iken X lambasının uçları arasında2ε
ki gerilim
, kapatıldığında ε olur.
3
Y
ı
P
=
P
L
Z
K
12.
K
ε2
9
9
ı
R
= ⇒ P = P olur.
4
4
2ε 2
c m
3
R
CEVAP D
V
V
L
V/2
M
V
ε
ε3=V
K anahtarı kapalı, L anahtarı açık iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
X
–––
Y
–––
Z
–––
2
2
ε
ε
ε
Y
–––
Z
–––
3
3
ε
ε
olur.
olur.
Buna göre, X lambasının parlaklığı artar, Y ve Z
lambalarının parlaklıkları azalır.
CEVAP E
124
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ε2=3V/2
fiekil-Ι
K anahtarı açık , L anahtarı kapalı iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
X
–––
2ε
3
ε1=2V
fiekil-ΙΙ
fiekil-ΙΙΙ
K, L, M lambalarının uçları arasındaki gerilimler V
olsun.
ε1 = 2V
3V
ε2 =
2
ε3 = V olur.
Buna göre,
ε1 > ε2 >
ε3 olur.
CEVAP A
MODEL SORU - 4 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
1.
X
1.
L
K
L
i2
i1
K
ε
ε
M
ε
i3
ε
iı3
ε
ε
iı3
ε
fiekil-Ι
K, L anahtarları açık iken X lambasının uçları
ε
arasındaki gerilim
2
, t sürede harcadığı elektrik
enerjisi,
E=
2
b l
2 .t = ε .t olur.
R
4R
ı
ε2
R
Devreden geçen akım,
2ε ε
olur.
=
2R R
K lambasının ışık verme süresi,
K, L anahtarları kapalı iken X lambasının uçları
arasındaki gerilim ε, t sürede harcadığı elektrik
enerjisi,
E =
fiekil-ΙΙΙ
Şekil-I deki devrede:
i1 =
2
ε
fiekil-ΙΙ
q=
tK =
ε
R
.t K
qR
olur.
ε
Şekil-II deki devrede:
.t olur.
Üreteçlerden geçen akım,
Buna göre,
2
ε
ı
.t
E
= R2
=4
E
ε
.t
4R
Eı = 4E olur.
i2 =
L lambasının ışık verme süresi,
CEVAP E
q=
4ε
.t
R L
tL =
qR
olur.
4ε
2.
ε
K
2ε 4ε
olur.
=
R
R
2
L
ε
ε/3
ε
2ε/3
Şekil-III teki devrede:
Üreteçlerden geçen akım,
ε/3
fiekil-Ι
i3 =
fiekil-ΙΙ
K ve L lambalarının uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
L
–––
ε
ε
3
Buna göre, t sürede K lambasının harcadığı enerjinin, L lambasının harcadığı enerjiye oranı,
WK
=
WL
ε2
R
ε
.t
2
b l
3 .t
R
olur.
M lambasının ışık verme süresi,
q=
tM =
olur.
ε
R
ε
R
.t M
qR
ε
olur.
Buna göre,
tK = tM > tL olur.
CEVAP E
= 9 olur.
CEVAP D
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
125
2.
Şekil-III teki devrede:
X
Ana koldan geçen akım,
i3 =
K
ε
ε
iı3 =
ε
4R
olur.
M lambasının ışık verme süresi,
K ve L anahtarları kapatıldığında üreteçler paralel
bağlı hale gelir.
q=
K ve L anahtarları açık iken X lambasının uçları
arasındaki gerilim ε, kapatıldıklarında ise yine ε
olur.
tM =
Buna göre, K anahtarı kapatıldığında X lambasının,
olur.
Üreteçlerden geçen akım,
ε
L
ε
2R
ε
4R
.t M
4qR
ε
olur.
Buna göre,
tM > tK > tL olur.
Parlaklığı değişmez.
I. yargı doğrudur.
III. yargı yanlıştır.
CEVAP B
Üreteçlerden çekilen akım azaldığından ışık
verme süresi artar.
II. yargı doğrudur.
CEVAP D
4.
Y
X
ε
K
3.
K
L
M
i3
i1
ε
i2
fiekil-Ι
ε
fiekil-ΙΙ
Devreden geçen akım,
ε
olur.
R
K lambasının ışık verme süresi,
q=
tK =
ε
R
.t K
qR
ε
L
fiekil-Ι
fiekil-ΙΙ
ε
ε
ε
iı3
ε
iı3
fiekil-ΙΙΙ
Her bir lambanın direnci R ise üreteçlerden çekilen
akım,
f
olmak üzere,
i=
R
X
Y
Z
–––
–––
–––
İlk durum
Son durum
i
i
i/3
2i
i/2
i
olur. Üreteçlerin ömrü yani lambaların ışık verme
süresi akım ile ters orantılıdır.
olur.
Şekil-II deki devrede:
Ana koldan geçen akım,
2ε 4ε
i2 =
olur.
=
R
R
2
L lambasının ışık verme süresi,
4ε
.t
q=
R L
qR
tL =
olur.
4ε
126
M
ε
fiekil-ΙΙΙ
ε
Şekil-I deki devrede:
i1 =
Z
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Şekil-I deki devrede:
Üreteçten çekilen akım artacağından tX azalır.
Şekil-II deki devrede:
Üreteçlerin her birinden eşit miktarda akım çekileceğinden tY artar.
Şekil-III teki devrede:
Üreteçten çekilen akım artacağından tZ azalır.
CEVAP D
TEST
1
1.
ÇÖZÜMLER
X
LAMBALAR
4.
Y
X
K
ε
ε
N
Y
M
P
Z
K
L
T
Z
ε
Elektrik devresindeki K anahtarı kapatıldığında
Y ve Z lambaları ışık verir.
K anahtarı açılırsa X, Y, Z lambaları söner, T lambası yanar.
CEVAP A
CEVAP E
5.
4
5
K
6
3
2.
Y
L
K
L
1
2
ε
X
M
Z
Elektrik devresinde K ve L anahtarları açık iken 1,
2, 3 ve 4 nolu lambalar ışık verir. Işık veren lamba
sayısı n1 = 4 tür. K, L anahtarları kapalı iken ışık
veren lamba sayısı n2 = 6 dır.
N
ε
Buna göre,
n1 4 2
= =
olur.
n2 6 3
Elektrik devresindeki yalnız Z lambasının ışık
verebilmesi için K ve M anahtarları kapatılmalıdır.
CEVAP C
CEVAP B
6.
K
X
Y
L
Z
ε
3.
K
V
2V
L
M
K anahtarı kapalı, L anahtarı açık iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
V
N
3V
ε=5V
X
–––
Y
–––
3
3
ε
ε
Z
–––
2ε
3
olur.
K anahtarı açık, L anahtarı kapalı iken lambaların
uçları arasındaki gerilimler:
ε=5V
P
X
–––
2ε
3
Y
–––
Z
–––
3
3
ε
ε
olur.
Elektrik devresindeki en parlak yanan lamba P
lambasıdır.
Buna göre, yalnız Y lambasının parlaklığı değişmez.
CEVAP E
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
127
7.
ε/2
X
Y
A
9.
ε
ε
K
B
ε
M
ε
ε
ε
ε
L
ε
K
B
B
Z
ε
ε/2
fiekil-Ι
K lambası açık iken lambaların uçları arasındaki
gerilimler:
X
–––
Y
–––
2
ε
ε
2
olur.
Y
–––
ε
ε
L
–––
M
–––
ε
ε
ε
olur.
PK = PL = PM olur.
CEVAP C
Z
–––
0
olur.
(kısa devre)
Buna göre,
K
–––
Buna göre,
K anahtarı kapalı iken lambaların uçları arasındaki
gerilimler:
X
–––
fiekil-ΙΙΙ
Lambaların uçları arasındaki gerilimler:
Z
–––
ε
fiekil-ΙΙ
10.
A
X lambasının parlaklığı artar.
K
A
A
I. yargı doğrudur.
Y
Y lambasının parlaklığı değişmez.
X
II. yargı doğrudur.
B
A
Z lambası söner.
Z
ε
III. yargı doğrudur.
B
A
CEVAP E
A
K anahtarı kapalı iken lambaların uçları arasındaki
gerilimler:
8.
K
ε
L
2ε
M
ε
ε
ε
ε ε
ε
ε
Y
–––
Z
–––
ε
ε
ε
olur.
K anahtarı açık iken lambaların uçları arasındaki
gerilimler:
ε
ε
X
–––
X
–––
Y
–––
ε
ε
Z
–––
0
olur.
ε
ε
Buna göre,
fiekil-Ι
fiekil-ΙΙ
fiekil-ΙΙΙ
Lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
ε
L
–––
2ε
M
–––
ε
olur.
Z lambası söner.
III. yargı doğrudur.
PL > PK = PM olur.
CEVAP D
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Y lambasının parlaklığı değişmez.
II. yargı yanlıştır.
Buna göre,
128
X lambasının parlaklığı değişmez.
I. yargı doğrudur.
CEVAP C
11.
K
L
ε
ε
ε
ε
ε
M
Lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
2ε
L
–––
ε
M
–––
3ε
olur.
Buna göre;
ΙM > ΙK > ΙL olur.
CEVAP B
12.
K
ε
L
ε
N
M
P
2ε
ε2
2ε
fiekil-Ι
fiekil-ΙΙ
Şekil-I deki elektrik devresinde L lambasının
uçları arasındaki gerilim ε olur.
Şekil-II deki elektrik devresinde N lambasının
ε – 2ε
tür.
uçları arasındaki gerilim 2
3
Buna göre,
ε2 – 2ε
=ε
3
ε2 – 2ε = 3ε
ε2 = 5ε olur.
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
129
TEST
2
LAMBALAR
ÇÖZÜMLER
1.
5.
L
K
M
ε
N
K
ε
L
Elektrik devresindeki lambaların tümünün ışık
verebilmesi için K ve L anahtarları kapatılmalıdır.
Elektrik devresinde K, L, M anahtarları açık iken
ışık veren lamba sayısı n1 = 2; K, L, M anahtarları
kapalı iken ışık veren lamba sayısı n2 = 4 tür.
CEVAP B
2.
K
Buna göre,
n1 2 1
= =
olur.
n2 4 2
L
X
A
A
k›sa
devre
M
M
Y
ε
6.
Y
i
X
i
Elektrik devresindeki K, L, M anahtarları kapatıldığında Y ve Z lambaları ışık verir. X lambası kısa
devre olduğundan ışık vermez.
K
3i
U
V
k›sa
devre
ε
Şekilde görüldüğü gibi; X, Y, Z ve U lambalarından
geçen akımlar eşittir. Buna göre, bu lambaların
parlaklıkları birbirine eşittir.
R
ε
ε
M
ε
fiekil-ΙΙ
CEVAP B
fiekil-ΙΙΙ
K, L, M lambalarının uçları arasındaki VK, VL, VM
gerilimleri arasında VL > VM > VK ilişkisi vardır.
Buna göre, PL > PM > PK olur.
7.
K
Reosta
•
CEVAP C
4.
L
M
L
K
ε
M
N
ε
Reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde devrenin eşdeğer direnci azalır.
Elektrik devresindeki lambaların tümünün ışık
verebilmesi için M ve N anahtarları kapatılmalıdır.
Ayrıca N ve L veya N ve K kapatılırsa da olur.
CEVAP D
130
i
T
R
R
fiekil-Ι
Z
i
4i
L
R
2i
2i
4i
CEVAP D
3.
CEVAP B
Z
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
K ve M lambalarından geçen elektrik akımı
arttığından, parlaklıkları artar.
L lambasından geçen elektrik akımı azaldığından, parlaklığı azalır.
CEVAP D
8.
K
i2
i1
ε
10.
L
ε
iı2
ε
iı2
L
i2
ε
ε
fiekil-Ι
M
K
ε
ε
ε
ε
ε
ε
fiekil-ΙΙ
fiekil-Ι
Şekil-I deki devrede:
Devreden geçen akım,
2ε
olur.
i1 =
R
K lambasının ışık verme süresi,
qR
2ε
.t ⇒ tK =
olur.
q=
2ε
R K
fiekil-ΙΙ
fiekil-ΙΙΙ
Lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
L
–––
2ε
ε
M
–––
ε
Buna göre,
PL > PK = PM olur.
Şekil-II deki devrede:
CEVAP B
Ana koldan geçen akım,
i2 =
olur.
ε
olur.
R
Üreteçlerden geçen akım,
iı2 =
ε
olur.
2R
M lambasının ışık verme süresi,
2qR
ε
.t ⇒ tL =
olur.
q=
ε
2R L
Buna göre,
qR
tK
1
= 2ε =
olur.
t L 2qR 4
11.
ε
CEVAP A
Y
ε/2
ε/2
X
4ε
.t olur.
R
Şekil-II deki devrede:
ε
X
–––
Y
–––
Z
–––
2
2
ε
Lambaların t sürede harcadıkları toplam elektrik
enerjisi,
^2ε h 2
W2 =
.t
2R
2
W2 =
olur.
K anahtarı kapalı iken X, Y, Z lambalarının uçları
arasındaki gerilim:
X
Y
Z
–––
–––
–––
2ε
ε
ε
olur.
3
3
Buna göre,
X lambasının parlaklığı artar.
I. yargı doğrudur.
Y lambasının parlaklığı azalır.
II. yargı doğrudur.
Z lambasının parlaklığı değişmez.
III. yargı doğrudur.
fiekil-ΙΙΙ
Lambanın t sürede harcadığı elektrik enerjisi,
^2ε h 2
W1 =
.t
R
W1 =
K lambası açık iken X, Y, Z lambalarının uçları
arasındaki gerilim:
ε
fiekil-ΙΙ
ε
Şekil-I deki devrede:
ε
ε
ε
2
K
Z
ε
fiekil-Ι
ε
9.
ε
CEVAP E
2ε
.t olur.
R
Şekil-III teki devrede:
Lambaların t sürede harcadıkları toplam elektrik
enerjisi,
W3 =
ε2
R
2
.t
2
W3 =
2ε
.t olur.
R
Buna göre,
W1 > W2 = W3 olur.
CEVAP D
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
131
12.
X
Y
K
ε
ε
ε
K anahtarı açık iken X ve Y lambalarının uçları
arasındaki gerilimler:
X
–––
3ε
2
Y
–––
3ε
2
olur.
K anahtarı kapalı iken X ve Y lambalarının uçları
arasındaki gerilimler:
X
–––
2ε
Y
–––
ε
olur.
Buna göre, X lambasının parlaklığı artar, Y
lambasının parlaklıkları azalır.
CEVAP A
132
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Adı ve Soyadı : .....................................
1.
Sınıfı
: .....................................
Numara
: .....................................
Aldığı Not
: .....................................
X
V
V
Y
Bölüm
Yazılı Soruları
(Lambalar)
3.
V
V
ÇÖZÜMLER
2V
2V
Z V
M
V
L
I
V
V1=2V
+ –
V2=V
+ –
fiekil-I
fiekil-II
3I
I
V3=3V
+ –
P
2I
K
V
+ –
fiekil-III
4I
Lambalar özdeş ve parlaklıkları aynı olduğundan
gerilimleri de aynıdır.
4I
Anakol akımına 4I dersek; P ve L paralel kollar
üzerinde olduğundan kollardaki gerilimler eşittir ve
akım dirençle (lamba sayısı) ters orantılıdır.
Bu durumda,
V1 = 2V
Bu durumda,
V2 = V
L den I akımı
V3 = 2V + V = 3V olur.
P den 2I akımı
Buna göre, V3 > V1 > V2 bulunur.
M den 3I akımı
K den 4I akımı geçer.
Lambaların parlaklıkları; K > M > P > L olur.
2.
P
X
Y
4.
K
L
Z
L
K
– +
Anahtarlar kapatıldığında devreden geçen anakol
akımı artar. Dolayısıyla Y ve X üzerindeki gerilim
azalır. Z üzerindeki gerilim değişmez. Parlaklık
gerilimle doğru orantılı olduğundan X in parlaklığı
azalır, Y ninki artar, Z ninki değişmez.
M
M
ε
ε
ε
ε
ε
ε
fiekil-Ι
fiekil-ΙΙ
Şekil-I de lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
2ε
L
–––
M
–––
ε
ε
olur.
Şekil-II de lambaların uçları arasındaki gerilimler:
K
–––
L
–––
ε
ε
M
–––
2ε
olur.
Buna göre, K nin parlaklığı azalır, L ninki değişmez,
M ninki artar.
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
133
5.
8.
1
V/3
L
6
K
V/3
M
V
L
5
V/3
V
K
M
2
V
V
V
3
fiekil - I
4
fiekil - II
+ –
V 2
c m
2
3
V
PI = 3.
=
R
3R
Lambaların eşit şiddette akım vermesi için hepsi
seri ya da paralel bağlanmalıdır. Bu durumda 1 ve
3 anahtarları kapatılırsa seri olurlar ve eşit şiddette
ışık verirler.
2
V
olur.
R
PII = 3.
PI ve PII güçleri oranlanırsa,
2
6.
V
PI
1
3
= R =
olur.
PII 3V 2 9
R
X
M
K
N
Y
L
+ –
Tüm anahtarlar kapatılırsa X ve Y lambaları kısa
devre olur. Geriye kalan dört lamba yanar.
9.
K
Ι
L
R
2R
M
Ι
3R
7.
K
L
L
K
K
L
K + – L
K
L
K
K
K
Şekildeki devrede 5 lamba birbirine paralel, iki
lamba da birbirine seri ve diğerlerine paralel bağlanmıştır. Bu durumda en fazla 5 lamba eşit parlaklıkta yanar.
134
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Parlaklık P = I2.R ile ifade edilir. K ve L lambalarından geçen akım I ise, M lambasından geçen akım
da I olur.
PK = I2.R
PL = I2.2R
PM = I2.3R
olduğundan, PM > PL > PK olur.
10.
K
M
L
i2
i1
ε
ε
ε
iı2
ε
iı2
ε
ε
i3
fiekil-Ι
fiekil-ΙΙ
fiekil-ΙΙΙ
Şekil-I deki devrede:
Devreden geçen akım,
2ε ε
i1 =
=
olur.
2R R
K lambasının ışık verme süresi,
q=
tK =
ε
R
.t K
qR
olur.
ε
Şekil-II deki devrede:
Devreden geçen akım,
i2 =
ε
olur.
2R
Üreteçlerden geçen akım,
iı2 =
ε
4R
olur.
L lambasının ışık verme süresi,
q=
tL =
ε
4R
.t L
4qR
ε
olur.
Şekil-III teki devrede:
Ana koldan geçen akım,
i3 =
2ε 4ε
olur.
=
R
R
2
M lambasının ışık verme süresi,
4ε
.t
R M
qR
tM =
olur.
4ε
q=
Buna göre,
tL > tK > tM olur.
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
135
Download

4. bölüm: lambalar