COR - 01
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%9-15 arası eğim)
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
15 cm levha
bindirme
mesafesi
Ahşap Mertek
Kaplama Tahtası 2x12
m
0m
37
m
0m
37
m
0m
37
0
37
m
m
ADET ÇİVİ
m
0m
KULLANILMALIDIR
37
0
37
m
m
B Detayı
Bindirme Mesafesi
Ahşap Mahya Destek
20/100 mm
Corrubit
Mahya
270 mm
Corrubit levha (93 cm/200 cm)
LEVHA BAŞINA 20
370 mm
A
Corrubit
Plastik başlıklı özel çivisi
Ahşap
20/50 mm
Kaplama Tahtası
20/120 mm
Ahşap Mertek
Mahya
Ahşap Mahya
Destek
20x100
Kaplama Tahtası
20/120 mm
Metal
Köşebent
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Metal
Köşebent
Ahşap Aşık
20x120
Ahşap 20x50
A Mahya
Birleşim Detayı
ölçeksizdir
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap 20x50
Ahşap Mertek
COR - 02
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%15-21 arası eğim)
14
cm
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
Ahşap Mertek
46
5
m
m
Corrubit Levha
93 cm/200 cm
Ahşap Aşık 50/80
46
5m
m
14
bin cm l
me dirm evha
sa e
fes
i
LEVHA BAŞINA 20
ADET ÇİVİ
46
5m
m
KULLANILMALIDIR
210 mm
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Ahşap Mahya Destek
20/100 mm
Corrubit
Mahya
465 mm
B
Corrubit
Plastik başlıklı özel ahşap çivisi
Ahşap Aşık 50/80
Ahşap Mertek
Mahya
Mahya
Corrubit
Plastik başlıklı özel
ahşap çivisi
B
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Metal
Köşebent
Ahşap Aşık 50/80
Ahşap Mertek
B Mahya Birleşim Detayı
ölçeksizdir
Ahşap Mertek
Ahşap Aşık 50/80
COR - 03
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%21 eğim ve üzeri)
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
46
5m
m
14
cm
Ahşap Mertek
46
5m
m
14
bi cm
m ndi le
es rm vh
af e a
es
i
Ahşap Aşık 50/80
m
LEVHA BAŞINA 20
46
5m
A
ADET ÇİVİ
KULLANILMALIDIR
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Ahşap Mahya Destek
20/100 mm
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
Corrubit
Mahya
210 mm
465 mm
B
Corrubit
Plastik başlıklı özel ahşap çivisi
Ahşap Aşık 50/80
Ahşap Mertek
Mahya
Mahya
Corrubit
Plastik başlıklı özel
ahşap çivisi
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Metal
Köşebent
Ahşap Aşık 50/80
Ahşap Mertek
Ahşap Aşık 50/80
B Mahya Birleşim Detayı
ölçeksizdir
Ahşap Mertek
Ahşap Aşık 50/80
COR - 04
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%9-15 arası eğim) Isı Yalıtımlı
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
A
a
vh
le
cm rme i
4
i
1 nd fes
bi esa
m
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Ahşap Mertek
m
5m
46
m
46
m
5m
15
5
46
m
5m
cm
5m
46
mm
Kaplama Tahtası
20x120
46
5
46
mm
m
5m
46
m
m
65
LEVHA BAŞINA 20
ADET ÇİVİ
4
KULLANILMALIDIR
Ahşap Mahya Destek
20/100 mm
Corrubit
Mahya
210 mm
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
370 mm
B
Corrubit
Plastik başlıklı özel ahşap çivisi
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Ahşap
20/50
Kaplama Tahtası
Ahşap Mertek
XPS Pılpan Isı
Yalıtım Levhası
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap 20/50
Ahşap Mertek
ölçeksizdir
B Mahya Birleşim Detayı
COR - 05
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%15-21 arası eğim) Isı Yalıtımlı
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
a
vh
le
m me
c
i
14 ndir fes
bi esa
m
A
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Kaplama Tahtası
20x120
15
cm
Ahşap Mertek
m
5m
46
m
5m
46
m
LEVHA BAŞINA 20
ADET ÇİVİ
5m
46
KULLANILMALIDIR
Ahşap Mahya Destek
20/100 mm
Corrubit
Mahya
210 mm
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
A Detayı
Bindirme Mesafesi
465 mm
B
Corrubit
Plastik başlıklı özel ahşap çivisi
Ahşap
20/50
Kaplama Tahtası
Ahşap Mertek
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap 20/50
Ahşap Mertek
ölçeksizdir
B Mahya Birleşim Detayı
COR - 06
su ve ısı yalıtım sistemleri
AHŞAP ÇATI
(%15-21 arası eğim) Isı Yalıtımlı
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.247/1
a
vh
le
m me
c
i
14 ndir fes
bi esa
m
A
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Ahşap Mertek
15
cm
Kaplama Tahtası
20x120
m
0m
62
m
0m
62
LEVHA BAŞINA 20
ADET ÇİVİ
KULLANILMALIDIR
Ahşap Mahya Destek
20/80 mm
Corrubit
Mahya
210 mm
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
A Detayı
Bindirme Mesafesi
370 mm
B
Corrubit
Plastik başlıklı özel ahşap çivisi
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Ahşap
20/50 mm
Kaplama Tahtası
Ahşap Mertek
XPS Polpan Isı
Yalıtım Levhası
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap Mahya
Destek 20x100
Kaplama Tahtası 20/120
Ahşap 20/50
Ahşap Mertek
ölçeksizdir
B Mahya Birleşim Detayı
COR - 07
su ve ısı yalıtım sistemleri
BETONARME ÇATI
70
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.253/1
mm
620
A
mm
14
620
mm
620
mm
14
cm
70
°
90
ADET BETON
ÇİVİSİ
KULLANILMALIDIR
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Corrubit Levha (93 cm/ 200 cm)
210 mm
620 mm
B
Betonarme Çatı
Corrubit
Plastik başlıklı özel beton çivisi
ölçeksizdir
Corrubit
Mahya
40 mm
LEVHA BAŞINA 11
mm
COR - 08
su ve ısı yalıtım sistemleri
BETONARME ÇATI
(Isı Yalıtımlı)
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.253/1
Polpan XPS
Isı Yalıtım Levhası
Corrubit Levha
m
0m
62
m
0m
62
0
14
m
0m
62
A
m
m
70
m
0m
62
m
0m
62
Plastik başlıklı
özel beton çivisi
40 mm
14
cm
m
0m
62
m
m
70
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Corrubit Levha (93 cm/ 200 cm)
620 mm
Betonarme Çatı
Döşemesi
Corrubit
Plastik başlıklı özel beton çivisi
ölçeksizdir
210 mm
B Detayı
Corrubit
Mahya
Polpan XPS Isı Yalıtım Levhası
COR - 09
su ve ısı yalıtım sistemleri
HAFİF BETON DÖŞEME PANELİ
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.253/1
Corrubit Levha
Hafif Beton
Döşeme Paneli
m
0m
62
m
0m
62
m
0m
m
0m
62
14
A
Corrubit Levha
(93 cm/200 cm)
Plastik başlıklı
özel burgulu
çivi
Hafif Beton
Döşeme paneli
14
cm
LEVHA BAŞINA 11
ADET ÇİVİ
KULLANILMALIDIR
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Corrubit Levha (93 cm/200 cm)
m
210 m
m
620 m
B
Hafif Beton Döşeme Paneli
Corrubit
Plastik başlıklı özel burgulu çivi
ölçeksizdir
Ahşap Mahya Destek
20/100
Corrubit
Mahya
B Çivi Detayı
COR - 10
su ve ısı yalıtım sistemleri
TRAPEZ SAÇ ÜZERİ UYGULAMA
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI POZ NO: 18.253/3
Corrubit Levha 93 cm / 200 cm
Trapez Saç
XPS Isı Yalıtım Levhası
Corrubit Köşe Profili
Saç Vidası
Trapez Saç
Saç Vidası
A Detayı
Bindirme Mesafesi
Corrubit Mayha
Corrubit Levha 93 cm / 200 cm
Trapez Saç
Saç Vidası
ölçeksizdir
B Levha Tespit Detayı
XPS Isı Yalıtım Levhası
Download

Corrubit Detayları