Adı soyadı :………………………………
FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına D, yanlış ise Y harfi koyunuz.
1- (….…..) Maddelerin nitelik özelliklerini belirlemek için duyu organlarımızı kullanırız.
2- (….....) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunur.
3- (….....) Bir maddenin pürüzlü olup olmadığını sadece gözümüzle anlayabiliriz.
4- (….….)Sıvı olan her madde içilebilir.
5- (……..)Sarımsak,soğan vb. maddeleri görmesek de kokusundan tanıyabiliriz.
6- (……..) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.
7- (……..) Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
8- (….….) Doğal ışık kaynaklarından gelen ışıkları sadece gündüzleri görürüz.
9- (….….) Ağzımızdan çıkan ses tek bir yönde yayılır.
10-(…....) Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır.
B. Tabloda verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde doldurunuz.
gaz
görme
su
gürlük
madde
koklamak
doğal
yapay
pürüzlü
parlak
1- Hava,su,kalem,defter,tahta,demir vb…………………………………………………… ye örnektir.
2- Çamaşır suyu kezzap gibi maddeleri …………………………………………sağlığımıza zarar verebilir.
3- Ayakkabıların tabanı kaymasın diye…………………………………………yapılır.
4- Maddelerin doğadaki bulunma hallerine………………………….. yu örnek verebiliriz.
5- Araba tekerleklerindeki hava………………………………halindeki maddeye örnektir.
6- Karanlık ortamlarda ……………………………………olayı gerçekleşmez.
7- Sesin şiddeti………………………………..olarak da adlandırılır.
8- Üzerine ışık düşürüldüğünde ………………………….……… görünen cisimler ışık kaynağı değildir.
9- Güneş en büyük…………………………………. Işık kaynağımızdır.
10-İnsanların yaptıkları ışık kaynaklarına ……………………………………ışık kaynakları denir.
C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.Her sorunun bir doğru cevabı vardır,bularak işaretleyiniz.
1-
“Kışın yağan kar, baharın gelmesiyle
Erir ve su olur. Sular da yazın
Güneş’in etkisiyle su buharına
dönüşür.”
Ayşe öğretmenin anlatımına göre;
Kar kış mevsiminden yaz
mevsimine kadar hangi hallerde bulunur?
A. Gaz- sıvı- katı
B. Katı- sıvı- gaz
C. Sıvı-katı -gaz
2-
Aşağıdakilerden hangisi
bulunduğu kabın şeklini almaz?
A.Tuz
B. Süt
C. Silgi
3- Aşağıdaki anlatımlardan hangisi
maddelerin katı hali için doğrudur?
A.Bulundukları ortama yayılırlar.
B.Belirli bir şekilleri vardır.
C.Akışkandırlar.
4-
A. Renk
Aşağıdakilerden
hangisi maddeyi
niteleyen özelliklerden
biri değildir?
B. Şekil
C. Koku
5- Maddeler doğada kaç halde
bulunur?
A. 3
B.4
C.5
6- Hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?
12-
Hangi seçenekte verilen
ışık kaynağı ile ilgili bilgi
yanlıştır?
Oyun hamuru esnek bir
A.
maddedir.
Bütün maddelerin yüzeyi
B.
pürüzlüdür.
Maddeler doğada üç halde
C.
8- Aşağıdakilerden hangisi
Maddenin özelliklerinden
birisi değildir?
A.Her maddenin bir ağırlığı vardır.
B.Bütün maddeler boşlukta yer kaplar.
C.Bütün maddeler aynı yapıdadır.
9- “Doğa olayları maddenin değişmesine
neden olabilir” Aşağıdakilerden hangisi
maddede değişiklik yapan bir doğa değildir?
10-
A.Katı
B. Gökkuşağı C.Rüzgâr
Damarlarımızda
dolaşan kan nasıl bir
maddedir?
B.Sıvı
C. Gaz
11Doğal ışık kaynakları Yapay ışık kaynakları
1. Güneş
4. Araba farları
2. Yıldızlar
5. Şimşek
3. El feneri
6. Mum
Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için kaç
numaralı ışık kaynaklarının yerleri değişmelidir?
A) 1 ve 6
13- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık
kaynağıdır?
bulunur.
7- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A. Pamuk
katı
B. Ayran
gaz
C. Benzin
sıvı
A.Yağmur
A)Güneş, doğal ışık kaynağıdır.
B) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
C) Gaz lambası yapay ışık kaynağıdır.
B) 2 ve 4
C) 3 ve 5
A.
B.
C.
14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Işık kaynakları, doğal ve yapay olarak ikiye
ayrılır.
B.Varlıkları görebilmemiz için ışık gerekir.
C.Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
15- Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı
değildir?
A.Mum
B.Yıldız
C. Ayna
16-
I.Ses kaynaklarının yerini işitme
duyumuzu kullanarak belirleyebiliriz.
II.Ses kaynağına yaklaştıkça sesin
şiddeti artar.
III.Ses boşlukta yayılmaz
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A. I, III
B.II, III
C. I, II ,III
17- Rüzgârın çıkardığı ses için ne
söyleyebiliriz?
A.Yapay ses kaynağı
B.Doğal ışık kaynağı
C.Doğal ses kaynağı
18- Aşağıdakilerden hangisinin artması
herhangi bir kirliliğe neden olmaz?
A.ağaç
B.ses
C. ışık
19- Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine
neden olur?
A.Kuş sesleri B.havai fişekler
C.şelale sesi
20- İnsanı rahatsız eden, kulağı olumsuz
yönde etkileyen seslere ne denir?
A.yüksek ses B.gürültü
C. kalın ses
Download

fen2 - Kartanelerim.com