2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI
ADI SOYADI:……………………………………………………SINIF:……………NO:……………
A) AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA
‘D’ YANLIŞ,OLANLARA ‘Y’ YAZINIZ.(10 PUAN)
PUAN:…………
2- (8 PUAN)
1- Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
2- Yoğunluk ayırt edici bir özelliktir.
1- 3 3-Ses boşlukta yayılırken ışık boşlukta yayılmaz.
24-Net kuvvet sıfır ise cisimler dengelenmemiş
kuvvetlerin etkisindedirler.
5-Büyük dolaşım kalbin sağ kulakçığında biter.
6- Dişi üreme hücresine sperm denir.
7- Gelme açısı,yansıma açısına eşittir.
8- Maddenin en düzenli olduğu hal gaz halidir.
9- Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıtlardır.
10- Tohum ışık olmazsa çimlenmez.
Şekilde bir bitkinin hayat döngüsü verilmiştir. Bu şekilde
X, Y, V ve Z kavramlarının isimlerini parantez
içindekilerden faydalanarak aşağıdaki boşluklara
yazınız.(Tohum ve meyve –Tozlaşma- Çimlenme - Zigot)
X:……………………………………………….
Y…………………………………………………
V:………………………………………….
Z:…………………………………………
3- Aşağıdaki boşluklardaki doğru ifadelerin karşısına X
B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
tamamlayınız.(8 PUAN)
Sabit süratli- katı – ışıma- vejetatif- konveksiyonalveol- eşeysiz- iletim- soğrulma – yalıtım- bronş - gaz
1- Bitkilerin kök,dal,yaprak gibi organlarından yeni bir
bitki oluşturmasına………………………………… üreme denir.
2- Ses en iyi ………………………. maddelerde yayılır.
3- Eşey hücreleri olmadan gerçekleşen üremeye
…………………………………….üreme denir.
4- Isı ………………………. , …………..………….. ve…………………………
olmak üzere 3 yolla yayılır.
5- Sesin maddeler tarafından emilmesine ………….………..
denir.
6- Akciğerde gaz değişimi ……………………………. denilen
yapılarda gerçekleşir.
7- Bir cisim hareket halinde iken eşit zaman
aralıklarında eşit yollar alıyorsa bu
harekete…………………………………..hareket denir.
8-Döllenme sonucunda oluşan yapıya………………….denir.
C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.( 27 PUAN )
1- Verilen canlıların karşısına hangi eşeysiz üremeyi
gerçekleştirebileceğini yazınız.( 5 puan)
Amip : ……………………………………………
Patates: ………………………………………...
Hidra : ……………………………………………..
Deniz yıldızı: ……………………………………….
Bira mayası:……………………………………………
işareti bırakınız. (5 PUAN)
MADDE
Tanecikleri hızlı hareket eder
Belirli bir şekli vardır.
Sıkıştırılabilirler
Öteleme hareketi yapar.
Titreşim hareketi yapar.
Katı
Sıvı
Gaz
4- Aşağıdaki değişimlerin karşısına fiziksel veya
kimyasal yazınız. (5 puan)
Demirin paslanması:………………………………………….
Patatesin pişmesi :…………………………………………….
Mumun erimesi :……………………………………………..
Sütün ekşimesi :…………………………………………….
Suyun buharlaşması:……………………………………….
5- Bir madde ısı aldığında ve ısı verdiğinde
taneciklerinde meydana gelen değişimleri
açıklayınız. (4 PUAN)
MADDE ISI ALDIĞINDA
MADDE ISI VERDİĞİNDE
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
(11x5=55 PUAN)
7-
1- I-Buzdolabına konulan meyve suyu
II-Isıtılan su
III-Yanan mumun etrafındaki hava
Yukarıda verilenlerinin hangisinde veya hangilerinde
maddenin taneciklerinin hızlarının artması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III D) I ve III
2-K ışınının ayna ile yaptığı açı
30o dir. Buna göre K ışınının
yansıma açısı kaç derecedir?
A) 30°
B) 40°
C) 50° D) 60°
8- Aşağıda verilen hayvan gruplarından hangisinde
3-Çimlenme olayının gerçekleşmesi için gerekli olan
koşulların tümü, aşağıdakilerden hangisinde bir
araya getirilmiştir?
A) Karbondioksit – Su – Pamuk
B) Işık – Su – Sıcaklık
C) Oksijen – Işık – Sıcaklık
D) Sıcaklık – Su – Oksijen
döllenmeden sonra meydana gelen gelişme dişinin
vücudu içerisinde tamamlanır?
A) Balıklar
B) Memeliler
C) Kurbağalar
D) Kuşlar
9-
4- Bir bitkinin çiçeğinde bulunan erkek organdaki
polen tozlarının başka bir bitkinin çiçeğinin dişi
organın tepesine çeşitli faktörlerle gelmesine ne
denir?
A)döllenme B) üreme C) tozlaşma
D) zigot
5- Aşağıda verilen düzeneklerden hangisinde saatin
sesini duyamayız?
10- Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine
rağmen önce şimşeği görür, arkasından gök
gürültüsünü duyarız.Bu olayın
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
B) Ses ve ışık aynı hızda yayılır.
C) Işık sesten daha hızlı yayılır.
D) Ses dalgalar halinde yayılır.
6-
11-Yanda resmi verilen canlı
türünün hayat döngüsü ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yumurtlayarak çoğalırlar.
B) İç döllenme-dış gelişme görülür.
C) Yavru bakımı vardır.
D) Yavrularını sütle beslerler.
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı 6.sınıf fen bilimleri dersi 2