ATP molekülünün yapısında
iki tane fosfat gurubu yer
alır.
Solunum sonucuında açığa
çıkan enerji ATP
molekülünde depollanır.
Bütün canlılar oksijenli
solunum yapar.
Oksijenli solunum, glikozun
oksijen varlığında
parçalanması sonucunda
enerji açığa çıkması
olayıdır.
Oksijensiz solunumda açığa
çıkan enerji oksijenli
solunuma göre daha
fazladır.
Bazı bakteriler üzüm
suyunda bulunan basit
şekerden oksijensiz
solunum sonucunda enerji
açığa çıkarırlar.
Fotosentez sonucunda
oluşan ürünler solunumda
kullanılır.
4
Gerçekleşen Olaylar
Fotosentez
Solunum
Su kullanılır.
CO2 açığa çıkar.
Oksijen kullanılır.
Besin üretilir.
Su oluşur.
Karbondioksit kullanır.
Gece ve gündüz gerçekleşir.
Tüm canlılarda görülür.
Kloroplastta meydana gelir.
Işık enerjisi, kimyasal enerjiye çevrilir.
Enerji üretilir.
Oksijen üretilir.
Karbondioksit üretir.
1. Besin zincirinin başlangıcında ………………….. canlılar bulunur.
2. Oksijenli solunum hücrede .................................................
organelinde
gerçekleşir.
3. Kas gücü gerektiren işler yaptığımızda kaslarda oluşan ağrıların sebebi
kaslarda biriken ………………………… tir.
4. Fotosentez bitki hücresinde …………………… organelinde gerçekleşir.
5. .....................
bütün canlıların kullandığı kimyasal bağ enerjisinin kaynağıdır.
1. Oksijen, aşağıdaki olaylardan hangisinin ürünüdür?
A) Solunum
C) Fotosentez
B) Azot döngüsü
D) Karbon döngüsü
2.
Üreticiler
Otcullar
Etciller
Yırtıcılar
Yukarıdaki besin zincirinde etçil canlıların sayısındaki aşırı azalma hangi
sonuca sebep olur?
A)
B)
C)
D)
Bitki sayısının artmasına
Yırtıcıların azalmasına
Otçulların azalmasına
Yırtıcıların çoğalmasına
3. Cengiz bir besin zinciri hazırlamak istiyor.
Besin zincirinin ilk basamağına resimlerdeki canlılardan hangisini yerleştirirse
hata yapmış olur?
A)
B)
C)
D)
4. Faruk sağlıklı özdeş bitkilerle aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Ayarlı su
tankı bulunan fanuslarda belirli periyotlarda bitkiye su veriyor.
Hazırlanan düzeneklerdeki bitkilerden hangisi diğerlerinden daha uzun ömürlü
olur?
A)
B)
C)
D)
5.
Müge’nin hazırladığı posterde fotosentez için gerekli olan faktörler
gösterilmiştir.
Fotosentez için gerekli faktörlerden hangisi ya da hangilerinin alternatifleri
vardır?
A) Yeşil bitki
C) Karbondioksit ve su
B) Güneş ışığı
D) Yeşil bitki ve güneş ışığı
6.
Ceyda, Nisa, Arda ve Yusuf fotosentez ile ilgili bazı kelimeleri kartonlara
yazıyor. Hangi öğrenci ya da öğrenciler fotosentezin ürünü olan kelimeleri
gösteriyor?
A) Ceyda
C) Nisa ve Yusuf
B) Ceyda ve Arda
D) Ceyda, Arda ve Yusuf
7.
X ve Y canlıları eşit miktarda besin ile grafikte gösterildiği oranda ATP
üretiyorlar.
X ve Y canlısı için aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?
A) Y canlısı oksijenli solunum yapmıştır.
B) X canlısı bakteri olabilir.
C) Y canlısında enerji üretimi hücrenin kofulunda olmuştur.
D) X canlısı oksijensiz solunum gerçekleştiriyor.
8.
Yukarıdaki besin piramidinde K, L, M ve N ile gösterilen basamaklardaki
canlılara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)
K
Ot
Ağaç
Ot
Ot
L
M
Kartal
Çekirge
Çekirge Kartal
Çekirge Kurbağa
Kurbağa Aslan
N
Yılan
Tavşan
Yılan
Tavşan
9. Fotosentez sırasında karbondioksit ve besin değişimini gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
10.
Yukarıda yeşil bir yaprakta gerçekleşen fotosentez olayı resmedilmiştir.
Şekle göre sırasıyla 1,2,3 ve 4. maddeler neler olabilir?
A)
B)
C)
D)
Işık-CO2-O2-H20
H20-ışık-CO2-O2
CO2-O2-H20-ışık
O2-H20-ışık-CO2
11.
Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A)
B)
C)
D)
Fotosentez için oksijen gereklidir
Fotosentez için karbondioksit gereklidir
Fotosentez için su gereklidir.
Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
12.
Gerçekleşen Fotosentez Solunum
olaylar
Su
kullanılır.
CO2
açığa
çıkar.
O2
kullanılır.
Yukarıda fotosentez ve solunum olaylarını karşılaştıran bir tablo
hazırlanmıştır; Tabloyu uygun özelliklere çarpı atarak dolduran bir
öğrencinin cevapları hangi seçenekteki gibi olur?
A)
C)
B)
D)
13. Mitokondri organeli, hücrelerde oksijenli solunumla ATP’nin üretildiği
organeldir. Aşağıdakilerden hangisi mitokondri organellerinde gerçekleşmez?
A) Suyun oluşumu
B) Oksijenin tüketimi
C) Karbondioksit tüketimi
D) Glikoz tüketimi
14.Aşağıda ışıklı ortamda bekletilen fanuslarda bulunan kireç sularından
hangisi bulanır? (Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanır.)
A)
B)
C)
D)
15.
Fotosentez olayına karbondioksitin etkisini incelemek isteyen öğrenci II
numaralı düzenekte hangi değişikliği yaparsa karbondioksitin fotosenteze
etkisini inceleyebilir?
A)İkinci bir bitki ekleyebilir
B)Hava musluğu ile havayı boşaltabilir
C)Işık miktarını artırabilir
D)II düzeneğe fare koyabilir
16.
Bulunduğu ortamdaki karbondioksit miktarının zamanla değişim grafiği verilen
yeşil bir bitki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I’ de solunum yapmaktadır.
C) III’de aydınlık ortamdadır.
B) II’ de fotosentez yapmaktadır.
D) III’de fotosentez yapmaktadır
17.
Şekilde kloroplast ile mitokondri arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I yerine besin ve oksijen yazılabilir.
B) II yerine ATP yazılabilir.
C) III yerine karbondioksit ve su yazılabilir.
D) I ve III ’teki ürünlerin oluşumu her canlıda gerçekleşir.
18.
Şebnem şekildeki düzeneği kuruyor. Ayarlı su tankı bitkinin ihtiyacı olan suyu
belirli periyotlarda bitkiye veriyor. Belli bir süre sonra bitkinin kuruduğunu gören
Şebnem nerede yanlış yaptığını düşünüyor.
Şebnem düzeneğinde nasıl bir değişiklik yapsa idi bitki kurumazdı?
A)
B)
C)
D)
Bitkiye su verme periyodunu kısaltmalıydı.
Güneş ışığının etkisini azaltmalıydı.
Bitkisine gübre vermeliydi.
Fanusun içine bir fare koymalıydı.
Download

8. Sınıf TEOG Sınavı Fotosentez ve Solunum Konusu