2014 1.Dönem Teog Fen ve Teknoloji
Çözümleri A Kitapçığı
11.Balona etki eden kaldırma
yerçekimi kuvvetiyle ters yöndedir. B
kuvveti
1.Türleri farklı aynı kromozom sayılarına ait
canlılar incelendiğinde kromozom sayısı aynı
olan iki canlı aynı türden olmayabilir görüşü
doğrulanmış olur. B
12.Cismin su içindeki ağırlığının kendi
ağırlığından küçük olmasının sebebi metale,
yerçekiminin zıt yönünde kaldırma kuvvetinin
etki etmesidir. C
2.Ayşenin, kıvırcık saçlı olmasına rağmen
çekinik genle taşınan düz saç özelliğine sahip
çocuğu oluyorsa genotipi Kk şeklindedir. D
13.d =m/v formülüyle;
3.Mitoz
bölünme
fasulye
bitkisinin
büyümesinde, gül bitkisinin hem büyümesinde
hem de çelikle çoğalmasında etkilidir. C
L için, d=40gr/30cm ᶟ d=4/3 gr/ cm ᶟ
4.II.öncül yanlıştır çünkü yumurta oluşumu
mayoz sonucu gerçekleşir. Mayoz sonucunda
da kalıtsal çeşitlilik vardır.
III. Öncülde ise verilen oluşum döllenme
olayıdır ve burada parça değişimi olmaz. B
5. D Şıkkı yanlıştır çünkü DNA modelinde
toplam nükleotid sayısı 4 tür.
6.Dil balığından alınan gen Alabalığında soğuğa
karşı direncini artırır. A
7.Halter sporu sonucu bir kişinin kaslı olması
modifikasyon örneğidir. C
8.Farenin kahverenginde olması tabiatta onun
kamufle olmasını engelleyerek çabuk av
olmasına sebep olacaktır. A
9.K,L ve M cisimlerinin ağırlıkları 10’ar
Newton’dan büyük olmak zorundadır çünkü M
cismine kaldırma kuvveti uygulandığı halde
dinamometre 30 Newton’u göstermiştir. Bu
durumda M cismi sistemden atıldığında
dinamometre 20 Newton’da daha büyük bir
değeri göstermek zorundadır. A
10.Cisme etki eden kaldırma kuvveti
yerçekimiyle ters yöndedir. O halde
dinamometrenin gösterdiği değer 4 N un
altında olmalıdır. D
K için, d=40gr/20cm ᶟ d=2 gr/ cm ᶟ
M için, d=60gr/30cm ᶟ d=2 gr/ cm ᶟ
K ve M maddelerinin aynı
görülmektedir. C
oldukları
14. I ve III. Düzeneklere bakıldığında tek farklı
değişkenin cisimlerim batan hacimleri olduğu
görülmektedir. A
15.B şıkkı incelendiğinde iki düzenek arasında
farkın cisimlerin içinde oldukları sıvıların
cinsleri olduğu görülmektedir. Bu düzenek ile
sıvı yoğunluğunun kaldırma kuvvetine etkisi
incelenebilir. A
16.Gemilerin suda yüzmesi ve sıcak hava
balonların yükselmesi sıvı ve gazların kaldırma
kuvveti sayesine gerçekleşir. Ama buluttan
düşen yağmur damlasının düşmesi yer çekimi
kuvvetinin bir sonucudur. B
17. I. Üç sistemde dinamometrelerin farklı
değerler göstermesi su ve zeytinyağının farklı
kaldırma kuvvetleri uyguladığını gösterir.
II. Su kabına sokulmuş dinamometrenin daha
küçük bir değeri göstermesi yoğunluk arttıkça
uygulanan kaldırma kuvvetinin arttığını
gösterir.
III. II. Öncüldeki ifade bu öncülüde doğrular
niteliktedir. D
18.Cismin sıvı içerisindeki denge durumu
maddenin cinsiyle ilişkilidir. Bu yüzden X,y ve Z
cisimleri de askıda kalır. D
19.Askıda kalan cisimlere uygulanan kaldırma
kuvveti cisimlerin ağırlıklarına eşit olduğu için
yumurtanın
ağırlığını
bilmek kaldırma
kuvvetini bilmek için yeterlidir. C
20.I.sisteme bakıldığına taşan sıvının ağırlığının
kaldırma kuvvetine eşit olduğu görülmektedir.
II.Sadece yüzen ve askıda kalan cisimlere
uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına
eşittir. Bu yüzden ifade yanlıştır.
III. Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına
eşittir yalnız batan cisimlerin ağırlıklarına eşit
değildir. D
Download

2014 1.Dönem Teog Fen ve Teknoloji Çözümleri A