UZUNLUK ÖLÇME GENEL TEKRAR TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi 1 km ‘ye eşit değildir?
A) 10 hm
B) 100 dam
C) 1000 m
D) 10 000 cm
6. Aşağıdakilerden hangisi yeni uzunluk ölçü birimi
olarak kullanılır?
A) Endaze
B) Metre
C) Merhale
D) Arşın
2. Çevresi 9,6 m olan kare şeklindeki bir halının bir
kenar uzunluğu kaç cm ‘dir?
A) 160
B) 180
C) 200
D) 240
7. Fatih’in bir adımının uzunluğu 60 cm’dir. Fatih 9 hm
lik yolu kaç adımda yürür?
A) 130
B) 1500
C) 1600
D) 140
3. Beş gün boyunca yaptığı antrenmanlarda toplam
71 km koşu yapan bir sporcu bir günde ortalama kaç
m koşu yapmıştır?
A) 12 200
B) 11 100
C) 14 200
D) 13 900
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1,5m + 0,35dam = 500 cm
B) 2,5m + 0,25dam = 500 cm
C) 4km + 2hm = 4200 dm
D) 8 000 mm = 0,08 hm
9. Emre gideceği 10 km’lik yolun, 600 dam’sini at ile,
35 hm’sini eşekle, kalan yolu da yaya olarak gitmiştir.
Buna göre Emre’nin yaya olarak gittiği yol kaç m’dir?
A) 500
B)750
4. Ahmet gideceği 30 km’lik yolun 65 hm ‘sini giderse C) 1100
D) 1250
geriye kaç m yolu kalır?
A) 19 500
B) 23 550
C) 21 550
D) 23 500
5. Osman’ın boyu 180 cm’dir. Ali’nin boyu Osman’ın
boyunun 4/9 ‘u olduğuna göre , Ali’nin boyu kaç
m’dir?
A) 0,8
B) 0,9
C) 1,0
D) 1,1
10. Dakikada 80 m yol alan bisikletli bir çocuk 12
km’lik yolu ne kadar sürede tamamlar?
A) 3 sa 10 dk
B) 4 sa 30 dk2
C) 2 sa 30 dk
D) sa 40 dk
,
11. Şekildeki karenin bir kenarının uzunluğu 6 dm ise
12.
Şekildeki,
dikdörtgenin
boyu,
eninin
3 katı ve
çevresi kaç dam ‘dır?
çevre uzunluğu 56 dm ise boyu kaç cm olur?
A) 0,024
B)0,2
C) 0,24
D) 2,4
A) 210
B) 200
C) 18
D) 7
13. Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz.
m
cm
250
mm
km
500
0,07
0,2
0,085
14. Ali’nin yeni aldığı pantolonunun boyu 100 cm’dir. Ali’nin kendi pantolonunun boyu 78 cm olduğuna göre,
pantolon kaç mm kısaltılmalıdır?
C: 220mm
15.
5,7 dam uzunluğundaki bir ip 30 dm’lik parçalara bölünürse kaç parça ip olur?
C: 19
16. Aşağıdaki uzunluk birimlerini eşit oldukları birimlerle eşleştiriniz.
..….0,02 km
A-0,5 hm
……20 dam
B-5 dm
……50 m
C-500 mm
……50 cm
D-200 m
……2000 dm
E-200 dm
F-20 dam
CEVAPLAR: 1- D 2- D 3-C 4-D 5- A 6-B 7-B 8-C 9-A 10-C 11-C 12-A
Download

6. Sınıf Uzunluk Ölçüleri Tekrar Testi