ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIFI - NO
1-
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
PUAN
YAZIYLA
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen soruların cevabı olan kavramları boş bırakılan kısımlara
yazınız.(10p)
a. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına ne denir?(……………………………….)
b.
Canlılar besin monomerlerini hangi reaksiyonlar ile parçalayarak ATP sentezlerler?(……………………..)
c.
Gözlem ve deneyler sonucu doğruluğu kanıtlanmış bilgiler bütünlüğüdür (…………………….)
d.
Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için yeni bireyler oluşturmasına ne denir?(………………… )
e.
Bitkileri inceleyen bilim dalına denir? (……………………)
2-
Suyun canlılardaki görevlerinden 4 tanesini yazınız.(10p)
3-
Asitlerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız? (10p)
4-
İnorganik bileşiklerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız? (10p)
5a.
b.
6a.
Fe(Demir), P(Fosfor) minerallerinin görevlerini yazınız. (10)
Fe:
P :
Aşağıdaki cümleleri doğru(D) ya da yanlış(Y) olarak işaretleyiniz(10P)
(…)Sitoloji; insanlarda sistemleri inceleyen bilim dalıdır.
b.
(…)Asitlerin sulu çözeltilerinin H+ derişimi fazladır.
c.
(…)1 mm3 insan kanında 5 – 6 milyon alyuvar bulunur ifadesi nicel gözleme örnektir.
d.
(…)Hipotez; probleme sunulan geçici çözüm yoludur.
e.
(…)Her enzimin çalıştığı bir PH aralığı vardır.
BAŞARILAR DİLERİZ
Cafer MURAT
Mevlüt KAPLAN
Vehbi SÜLEK
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIFI - NO
7a.
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
PUAN
YAZIYLA
Aşağıda verilen biyolojinin alt bilim dallarının inceleme konuları nelerdir?
Fizyoloji
b.
Ekoloji
c.
Histoloji
8-
İyi bir hipotezin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
9-
Canlıları hücre sayısı ve hüre yapısına göre gruplayınız.
10-
Homeostasi nedir? Önemini vurgulayınız.
BAŞARILAR DİLERİZ
Cafer MURAT
Mevlüt KAPLAN
Vehbi SÜLEK
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIFI - NO
1-
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
PUAN
YAZIYLA
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen soruların cevabı olan kavramları boş bırakılan kısımlara
yazınız.(10p)
a. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına ne denir?
(METABOLİZMA)
b.
Canlılar besin monomerlerini hangi reaksiyonlar ile parçalayarak ATP sentezlerler? (SOLUNUM)
c.
Gözlem ve deneyler sonucu doğruluğu kanıtlanmış bilgiler bütünlüğüdür.
d.
Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için yeni bireyler oluşturmasına ne denir?
e.
Bitkileri inceleyen bilim dalına denir?
(BİLİM)
(ÜREME )
(BOTANİK)
Suyun canlılardaki görevlerinden 4 tanesini yazınız.(10p)
Enzimlerin çalışmasını sağlar
Sindirim gibi bazı biyolojik olaylarda iyi bir çözücüdür.
Vücut ısısının düzenlenmesini sağlar.
Amonyak, üre gibi boşaltım maddelerinin seyreltilmesinde ve atılmasında kullanılır.
Su, önemli bir taşıyıcıdır. Bitkiler suyu, odun boruları ile taşırlar. Hayvanlarda kanda bulunan maddeler bir yerden başka
yerlere taşınırlar.
6 - Bitkilerde fotosentez için gereklidir.
7 - Su, bitkilerin kökleriyle topraktan minerallerin alınmasını sağlar
8 - Otsu bitkiler suyun hücrelerde oluşturduğu basınç (Turgor basıncı) sayesinde diklik ve desteklik sağlar.
9 - Suda yaşayan bazı omurgasız hayvanlarda vücutlarında bulunan fazla miktardaki su vücuda desteklik sağlar.
10 - Tuzların iyonlaşmasını sağlar.
2-
12345-
Asitlerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız? (10p)
Suda çözündüklerinde Hidrojen iyonu ( H ) veren bütün maddeler asit özelliğindedir.
Asitler turnusol kâğıdının rengini maviden kırmızıya çevirirler.
Tatları ekşidir.
Elektriği iletirler.
Yapılarında karbon (C-H) içeren asitler organik asittir.
3-
12345-
İnorganik bileşiklerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız? (10p)
İnorganik maddeler sindirime uğramazlar. Bu nedenle hücre zarından kolay geçerler
Enerji vermezler. Bu nedenle solunum reaksiyonlarında hammadde olarak kullanılamazlar.
Bazıları organik maddelerin yapısına katılır. Örneğin bazı yağların yapısına fosfor katılır.
Düzenleyici olarak kullanılırlar. Organik madde sentezinde hammadde olarak kullanılırlar. Örneğin fotosentezde besin
üretimi için su ve karbondioksit kullanılır.
5 - Canlılardaki metabolik reaksiyonlarda tüketilebilir veya yan ürün olarak açığa çıkabilirler.
4-
1234-
5-
Fe(Demir), P(Fosfor) minerallerinin görevlerini yazınız. (10)
Fe:
1 - Solunum enzimlerinin yapısına katılır
2 - Miyoglobin ve hemoglobinin yapısında bulunur.
3 - Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için Fe gereklidir.
b. P :
1 - Kalsiyum ile beraber kalsiyum fosfat şeklinde kemiklerin ve dişin yapısına katılır.
2 - DNA, RNA, ATP, bazı yağ, protein ve karbonhidratların yapısına katılır.
a.
6a.
Aşağıdaki cümleleri doğru(D) ya da yanlış(Y) olarak işaretleyiniz(10P)
(Y)Sitoloji; insanlarda sistemleri inceleyen bilim dalıdır.
b.
(D)Asitlerin sulu çözeltilerinin H+ derişimi fazladır.
c.
(D)1 mm3 insan kanında 5 – 6 milyon alyuvar bulunur ifadesi nicel gözleme örnektir.
d.
(D)Hipotez; probleme sunulan geçici çözüm yoludur.
e.
(D)Her enzimin çalıştığı bir PH aralığı vardır.
BAŞARILAR DİLERİZ
Cafer MURAT
Mevlüt KAPLAN
Vehbi SÜLEK
ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIFI - NO
7-
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
RAKAMLA
PUAN
YAZIYLA
Aşağıda verilen biyolojinin alt bilim dallarının inceleme konuları nelerdir?
Fizyoloji: Doku, organ ve sistemlerin çalışmasını ve görevlerini inceler. Fizyoloji ile Anatomi bilimlerinin bir bileşkesi
denilebilir.
b. Ekoloji: Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceler.
c. Histoloji: Doku bilimidir. Dokuların yapısını, görevlerini inceler.
a.
İyi bir hipotezin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
İyi bir hipotez kısa ve özlü olduğu kadar eldeki verilerin çoğunu da kapsamalıdır.
Hipotez verilere aykırı olmamalı
Probleme çözüm önermiş olmalı
Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmeli
Deney ve gözlemlere açık olmalı
8-
12345-
9a.
b.
Canlıları hücre sayısı ve hüre yapısına göre gruplayınız.
Hücre Sayısına Göre
1 - Tek Hücreli Canlılar
2 - Çok Hücreli Canlılar
Hücre Yapısına Göre
1 - Prokaryot Hücreli Canlılar
2 - Ökaryot Hücreli Canlılar
10-
Homeostasi nedir? Önemini vurgulayınız.
 Canlılar dışarıdan ve içten gelen uyarılar cevap vererek metabolizmayı dengede tutarlar. Çünkü her canlının sahip olduğu
metabolik bir dengesi vardır. Bu dengenin bozulması canlıyı ölüme sürükleyebilir. Canlıların sahip oldukları kararlı iç
dengeye homeostasidenir.
Örnekler:
İnsan kanını pH’ı 7,4 tür. Kanın pH’ı 7,7’nin üstüne çıkarsa veya 7,2’nin altına düşerse ölüm gerçekleşir. Bu nedenle
metabolizma kanın pH’ını sabit tutar. Yine insülin ve glukagon hormonları ile kan şekeri sabit tutulmaya çalışılır.
Bitkiler sonbaharda yapraklarını dökerek boşaltım yapıp homeostasiyi sağlarlar. Bitkiler yapraklarını dökerek vücutlarında
fazla su tutmazlar ve böylece donmaktan korunurlar.
BAŞARILAR DİLERİZ
Cafer MURAT
Mevlüt KAPLAN
Vehbi SÜLEK
Download

Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen