Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yazınız. Numaralı yazılı
kutucuklardaki harfleri, şifre kutularına yazınız. Şifreli cümleyi bulunuz.
1 . Mıknatıs tarafından çekilebilen ve
kapıları açmaya yarayan araç.
2 . İtme ve çekme sırasında cisimlere
uygulanan etkiye denir.
3 . Hareket eden bir cismin hareketini
sonlandırılmasına ne denir.
4 . Kuvveti cisim üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?
5 .
Mıknatısın “S” ile gösterilen kut bunun adı.
6 .
Firenine basılan araba kuvvetin
hangi etkisiyle durur?
7.
Kuvvet uygulanan cisim neyini
değiştirebilir?
8 . Kuvvetin etkisi kaldırıldığında eski
haline dönebilen maddeler ne tür
maddelerdir?
Aşağıdaki kavramları bulmacada bularak boyayınız. Geriye kalan harflerle şifreli cümleyi bulunuz.
MADDE – AKIŞKAN – SERT
BATMA – MIKNATIS – KATI
SIVI – GAZ - KÜTLE
HACİM - UÇUCU
SUDA-YÜZME–SUYU-ÇEKMEME
M
A
K
I
Ş
K
A
N
M
B
I
A
U
Ç
U
C
U
S
Y
A
K
M
A
D
D
E
D
E
Ü
T
N
D
E
S
U
D
A
R
Z
M
A
S
L
K
A
T
I
T
M
A
T
I
G
A
Z
E
S
R
E
K
I
V
İ
T
A
N
U
I
M
Ü
S
I
A
Y
A
B
Y
A
Ş
T
H
A
C
İ
M
L
U
A
D
L
I
M
Ç
E
K
M
E
M
E
E
Download

4. sınıf 12. sayı -kuvvetin etkileri – şifreli maddeyi