ADI SOYADI:
……../……../2015
Aşağıdaki cümleler doğruysa (D) , yanlışsa (Y) yazalım.
1- (…..) Çevre kirliliğinin en büyük nedeni insanlardır.
2- (…..) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar havanın kirlenmesine neden olmaz.
3- (…..) Çevrenin korunması her bireyin sahip olduğu bir sorumluluktur.
4- (…..) Meyve artıkları , toprakta kalıcı kirliliğe neden olur.
5- (…..) Okuldaki kirliliği önlemek için panolara bilgilendirici yazılar asılabilir.
6- (…..) Su,elektrik,doğal gaz tutumlu kullanılırsa çevre kirliliği önlenebilir
7- (…..) Çöpler herhangi bir yere atılabilir.
8- (…..) Denizlerin kirletilmesi canlılara zarar verir.
9- (…..) Yemek artıklarının geri dönüşümü yapılabilir.
10- (…..) Motorlu taşıtların egzozundan çıkan gazlar çevreyi kirletmez.
11- (…..) Canlıların hareket edebilmesi için beslenmesi gerekir.
12- (…..) Çevre kirliliğinin en büyük nedeni bitkilerdir.
13- (…..) Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için çoğalırlar.
14- (…..) Park yapay çevreye örnektir.
15- (…..) Bitki yapraklarının güneş ışığına yönelmesi bitkinin hareket etmesi demektir.
16- (…..) Hava,toprak,su birer cansız varlıklardır.
17- (…..) Canlılar dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemezler.
18- (…..) Ormanlar doğal çevreye örnektir.
19- (…..) Bilinçli bir tüketici enerji kaynaklarını tasarruflu kullanır.
20- (…..)Denizlere ve göllere bırakılan zehirli atıklar sudaki canlılara zarar verir.
21- (…..) Çevreye rastgele atılmış çöpler kirlilik ve hastalık sebebidir.
22- (…..) Sağlıklı yaşam için doğal besinler tüketilmelidir.
23- (…..) Bitkiler kendi besinlerini yapamaz.
24- (…..) Kişisel bakım yapılırken kaynaklar tutumlu kullanılmalıdır.
25- (…..) Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama çevre denir.
ENES SERT
Download

05.03.15 Fen Bil.Canlılar Dünyası Doğru yanlış