FEN BİLİMLERİ
GÜNLÜK YAŞAMDA ELEKTRİKLENME
ÖZET
Elektriklenmenin Günlük Hayatta Kullanımları
Günlük hayatta elektriklenme gelişen teknolojinin de yardımıyla birçok alanda
kullanılmaktadır. Örneğin;

Fabrika bacalarından çıkan dumandaki toz ve küller elektriklenme sayesinde
uzaklaştırılır.

Otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında da elektriklenme olayından yararlanılır.

Fotokopi makineleri ve lazer yazıcılarda, mürekkebin kâğıda yazılabilmesinde
elektriklenme olayından yararlanılır.

Benzin istasyonlarında akaryakıt deposunun dolumu veya LPG’li araçlara gaz dolumu
yapılırken araca bağlanan bir kabloyla topraklama yapılır. Böylelikle araçta
elektriklenme sonucunda oluşacak kıvılcım ve sonucunda meydana gelebilecek
tehlikenin önüne geçilir.
Otomobillerin boyamasında elektriklenme kullanılır.
Yazıcılar çalışırken elektriklenmeden yararlanır.
Yıldırım
Bulutları oluşturan su taneciklerinin hareketi sırasında bulutlar, pozitif ve negatif yüklerle
yüklenir. Eğer bulutun alt tarafı negatif yüklü ise, yük geçişi buluttan yeryüzüne doğru
olurken, bulutun alt tarafı pozitif yüklü ise yük geçişi yeryüzünden buluta doğru olur.
Bulut ile yeryüzü arasındaki yük farkı çok fazla ve bulut yere yeterince yakınsa, bulutla
yeryüzü arasında çok kısa süreliğine yük geçişi olur. Elektronların bu akışı sırasında yayılan
ışığa şimşek, çıkan sese ise gök gürültüsü denir. Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava
ile yeryüzü arasındaki yük geçişine ise yıldırım denir.
1/2
FEN BİLİMLERİ
GÜNLÜK YAŞAMDA ELEKTRİKLENME
ÖZET
Yıldırımın oluşması
Yıldırımdan Korunma Yolları
Yıldırımlar milyonlarca voltluk enerji boşalımı sağlar. Bu kadar
büyük enerji canlılara ve elektrikle çalışan aletlere zarar verebilir.
Bundan dolayı, yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin
çatısına ya da yüksek bir noktasına ucunda sivri metaller olan
paratonerler yerleştirilir.
Bir ucu paratonere bir ucu toprağa bağlı telden oluşan sistem,
gelen yıldırımı toprağa boşaltarak etrafın zarar görmesini
engeller.
Paratoner
Yıldırım sonucu oluşan tehlikelerden korunmak için;

Yağışlı havalarda ağaçlardan, çelik elektrik direklerinden ve metal çitlerden uzak
durmalıyız.

Yıldırımlı bir havada açık bir arazideysek yere çömelmeliyiz, kapalı bir yerdeysek
duvarlardan uzak durmalıyız.

Yağışlı havalarda eğer sudaysak derhâl karaya çıkmalıyız.

Zorunda olmadıkça elektrikli cihazları kullanmamalı ve fişten çekmeliyiz.
2/2
Download

Elektriklenmenin Günlük Hayatta Kullanımları