Çevreye saygı,
insana saygı
ÇEVRECİ DÖKÜMHANE
ÇELİKEL, Taysad Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık
24,000 m2 kapalı alanı bulunan fabrika ve yönetim
binası ile LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda
Liderlik) yeşil bina sertifikası almaya hak kazanan
Avrupa’daki ve Türkiye’deki birinci,
dünyadaki ikinci alüminyum
fabrikasıdır. Bina gerek tasarım
gerekse inşaat aşamasında dikkat
edilen unsurlar sayesinde Amerika
Birleşik Devletleri Yeşil Binalar
Konseyi (USGBC) tarafından Silver
sertifika ile ödüllendirilmiştir.
Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerinin
daha verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar
Yüksek enerji verimli motora sahip (EFF1)
soğutma kuleleri sayesinde ortalama 22m3/gün su
tasarrufu yapılırken, enerji sarfiyatı da kontrol
altında tutulmaktadır. Ek olarak soğutma kuleleri
seçilirken CTI sertifikalı olmasına dikkat
edilmiştir. Bu sertifika sayesinde soğutma
kulelerinin istenen kapasitede olduğu Cooling
Technology Institute tarafından belgelenmiştir.
Üretimde ana ergitme ocağı olarak
hammadde kaybı ve enerji tüketimi en az
olan model kullanılmaktadır. Bu sayede
kullanılan doğal kaynak ve enerji miktarı
düşmekte ve tasarruf sağlanmaktadır.
Makine seçimlerinde Greenline Döküm
makinaları tercih edilmektedir. Ayrıca,
mevcut makinalarda motor devir
sayıları düşürülmüş, invertör sistemi
kurularak %40 oranında enerji
tasarrufu sağlanmıştır.
Fabrika tertip düzeni ve görsel faaliyetler ile ilgili yapılan
çalışmalar
İşletmemizde bulunan çevre yönetimine destek sağlayacak uyarılar sahada mevcuttur.
Kaynağında ayrıştırılarak toplanan
atıklar için kullanılan konteynırların
renkleri birbirinden farklı ve kolay
ayırt edilebilir olarak düzenlenmiştir.
Renk ayrımına ek olarak konteynırlar
üzerine bilgilendirici yazılar ve
resimler asılmıştır.
Yeni yağ filtrasyon mekanizmaları sayesinde
kullanılan yağın ömrü uzatılmakta ve atık yağ
tüketimi düşürmektedir. Yağ tüketiminin azalması
ile birlikte açığa çıkan atık yağ miktarı da
azalmaktadır.
Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerinde elde
edilen ürünün çevre kirliliğine etkisini önleme açısından yapılan
faaliyetler
Fabrikamızda yağ buharı toplama
sistemlerine yapılan yatırım sayesinde
dökümhane üretim bölümündeki döküm
makinalarının yağlama işlemi sırasında
oluşan yağ buharı ve uçucu organik
bileşikleri elektrostatik filtrelerden
geçirilerek ortama verilmektedir.
Çalışanlar, fabrikada bulunan yağmur
kanalı hattı boyunca koyulan uyarı
levhaları ile yağmur kanallarına kimyasal
dökülmemesi konusunda uyarılmaktadır.
Aynı zamanda Tehlikeli Atık Depolama
Alanında meydana gelebilecek dökülme,
kaçak ve sızıntılarda kimyasalların yağmur
kanalına dökülmemesi için atık sahasının
girişine ayrı ızgaralar yapılmıştır. Bu
sayede olası bir kazada kimyasallar
bahçeye ve yağmur kanalına ulaşmadan
engellenecektir.
Ergitme bölümünde tüm
toz kaynaklarına yapılan
toz toplama sistemleri
sayesinde ortam havasının
kirlenmesi önlenmekte ve
toz emiş filtre sistemi ile
emilerek atmosferin
kirletilmesi önlenmektedir.
Doğal kaynakların, enerjinin tasarruflu kullanılması ile ilgili yapılan
faaliyetler
Ergitme ocaklarının baca gazı
sıcaklığı, kurulmuş olan ekonomizör
sistemi ile tesisin ısınmasında
kullanılmaktadır. Böylece ısınmada
kullanılan doğalgaz ve enerji ihtiyacı
ortadan kaldırılmıştır.
Absorbsiyonlu soğutma sayesinde
ekonomizörden elde edilen su soğutularak
tesisin iklimlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunun
sonucunda büyük oranda enerji tasarrufu
yapılmaktadır.
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012
www.PosterPresentations.com
Alüminyum Döküm İmalat San. Ve Tic. A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
1.Cd. 14.Sk. No:6 Şekerpınar Çayırova 41420
Kocaeli/Türkiye
www.celikel.com
Download

Poster - WordPress.com