MADDENİN HALLERİ
Bu sayfayı defterinize yapıştırın
Maddeler doğada üç halde bulunur.
1. Katı maddeler
2. Sıvı maddeler
3. Gaz maddeler
1.KATI MADDELER:
Belirli bir şekli olan maddelere katı
madde denir.
Katı maddelere dışardan bir etki
olmadıkça şeklinde bir değişiklik olmaz.
 Taş,
 silgi,
 tahta,
 çatal,
 kalem vb. maddenin katı haline
örnektir.
2.SIVI MADDELER:
Bir yerden başka bir yere akabilen
maddelere sıvı maddeler denir.
Sıvı haldeki maddelerin belli bir şekli
yoktur,bulundukları kabın şeklini alırlar.
Sıvı haldeki bütün maddeler akışkandır.
 Süt
 Benzin
 Sirke
 Meyve suyu
 Su vb.maddeler sıvı maddelerdir.
Maddeler katı halden sıvı hale, sıvı halden
katı hale geçebilir.
Donma: I sı kaybeden sıvı maddeler katı
hale geçer bu olaya donma denir.
Örnek: Buzluğa konulan sıvı haldeki su ısı
kaybederek katı hale geçer .Buz olur.Buz
maddenin katı haline örnektir.
Erime:Yeterli ısı alan katı maddeler
sıvılaşır.
Örnek: Buzluktan çıkarılan buz, ısının
etkisiyle erir. Katı haldeki buz eriyerek sıvı
hale geçer.
3.GAZ MADDELER:
Belli bir şekli olmayan , uçuculuk özelliği
olan ve bulunduğu kabı tamamen dolduran
elle tutulamayan ,bazıları gözlerimizle
görülemeyen duyu organlarımızla
algıladığımız maddeler gaz maddelerdir.
 Doğal gaz
 Su buharı
 Hava
 Arabanın egzozlarından çıkan duman
 Fabrika bacalarından çıkan duman.
Gazlar bulundukları ortama yayılırlar.
Gazlar hafiftirler ve bulundukları
ortamı tamamen kaplarlar.
Gazlar gözle görülmeselerde varlığını
hissederiz.
Örnek: Ciğerlerimize dolan hava
görülmez ama hissedilir.
NOT-1: Su maddenin doğada bulunan
üç haline örnektir. Su sıvı ,buz hali
katı maddeye,buhar olması da gaz
maddedir.
NOT-2: Maddelerin renklerini görür,
Seslerini duyar, kokularını ve
tadlarını alırız.
Download

Belirli bir şekli olan maddelere katı madde denir. Katı