Adı soyadı : …………………………….
FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME SINAVI
1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(…..) Ay doğal ışık kaynağıdır.
(…..) Bir maddenin pürüzlü olup olmadığını sadece gözümüzle anlayabiliriz.
(…..) Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığa ihtiyaç vardır.
(…..) Buzdolabının kapağını açmak için çekme kuvveti uygulanır.
(…..) Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez.
(.….) Kuvvet maddelerin şeklini değiştirmez.
(…..) Ağaçtan düşen ceviz yavaşlama hareketi yapar.
(…..) Kırmızı ışığa yaklaşan taşıt hızlanma hareketi yapar.
(…..) Her sesin şiddeti birbirinden farklıdır.
2) Duyu organlarını ve görevlerini yazınız.





……………=……………………………………………………………………………………………………
……………=……………………………………………………………………………………………………
……………=……………………………………………………………………………………………………
……………=……………………………………………………………………………………………………
……………=……………………………………………………………………………………………………
3) Aşağıdaki ses kaynaklarının doğal ya da
yapay olup olmadığını belirtiniz.(çarpı koyunuz)
Ses kaynağı
Yağmur sesi
İtfaiye sesi
Dalga sesi
Uçak sesi
Yılan sesi
Telefon sesi
Doğal ses
kaynağı
Yapay ses
kaynağı
4) Aşağıdaki ışık kaynaklarının doğal ya da yapay
olup olmadığını belirtiniz.(çarpı koyunuz)
Işık kaynağı
Doğal ışık
kaynağı
Yapay ışık
kaynağı
Mum
Meşale
El feneri
Güneş
Yıldız
Ay
5) Maddenin katı hali için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Akışkandır.
B) Bulunduğu ortama yayılır.
C) Belirli bir şekli vardır.
6)Aşağıdakilerden hangisi sesin kaynağında uzak olma ile sesin şiddeti arasındaki ilişkiyi açıklar?
A) Sesin kaynağına yakınlaştıkça sesin şiddeti azalır.
B) Sesin kaynağında uzaklaştıkça, sesin şiddeti artar.
C) Sesin kaynağına yakınlaştıkça, sesin şiddeti artar.
7) Öğretmenin sınıfa “ Yüzeyleri girintili çıkıntılı maddelere ne ad verilir? Bir örnek veriniz.” diye
sormuştur. Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?
A) Fatih : Esnek madde – oyun hamuru
B) Hasan : Yumuşak madde – kazak
C) Emre : Pürüzlü madde – ağaç gövdesi
8)
I – Koklama
II – Tat alma
III– Görme
Yukarıdaki seçeneklerde hangi duyu organımızın görevi yer almamaktadır?
A) Deri
B) Dil
C) Burun
9) Aşağıdakilerden hangisi maddeleri niteleyen özelliklerden değildir?
A) Sertlik
B) Parlaklık
C) Yenilik
10) Süngere dokunduğumuzda onun yumuşak olduğunu hangi duyu organımızla anlarız?
A) Burun
B) Göz
C) Deri
11) Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?
A) Çok soğuk yiyecekler yemeliyiz.
B) Çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıyız.
C) Ağız temizliğine önem vermeliyiz.
12) Maddeleri niteleyen özelliklerden biri de sertliktir. Sertlik hangi halde bulunan maddenin özelliğidir?
A) Gaz
B) Sıvı
C) Katı
13) Görme olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
A) Hava
B) Ses
C) Işık
14) İşitme duyumuzun sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Gürültülü yerlerden uzak durmalıyız.
B) Sert cisimlerle kulağımızı karıştırmalıyız.
C) Yüksek sesle müzik dinlemeliyiz.
15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretmenimizin anlattıklarını kulaklarımız sayesinde duyarız.
B) Çevremizdeki çiçeklerin renklerini gözlerimizle ayırt ederiz.
C) Çorbanın tuzsuz olup olmadığını midemiz sayesinde anlarız.
16) Odamdaki çekmeceyi açmak için hangi tür kuvvet uygulamalıyım?
A) itme
B) çekme
C) dönme
17) Aşağıdakilerden hangisini yaparken kuvvet uygulamak gerekmez?
A) buz erirken
B) çayı karıştırırken C) pencereyi açarken
18) Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her sesin bir kaynağı vardır.
B) Bütün ses kaynakları doğaldır.
C) Ses kaynağı uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
19) Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı durumlarda yaşanabilir?
A) Duyma becerimizi yitiririz.
B) Görme olayı gerçekleşmez.
C) Varlıkları daha iyi görürüz.
20) Müzik çalan bir radyoya yaklaştıkça radyodan çıkan sesi nasıl işitiriz?
A) Azalan şiddette B) Artan şiddette
C)Değişmeyen şiddette
21) Çevremizdeki ışık ve sesleri algılamamızı sağlayan duyu organlarımız hangileridir?
A) göz- burun
B) göz - kulak
C) kulak - deri
22) Varlıkların sert, yumuşak, soğuk, sıcak gibi özelliklerini hangi duyu organımızla hissederiz?
A) göz
B) kulak
C) deri
23) Maddenin hallerini aşağıya yazınız.
 1- ……………….
2- …………………..
3- ……………………
24) Renksiz maddelere 3 örnek yazınız.
 ……………………………………..……………………………………………………………….
Download

fen1 - Kartanelerim.com