ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ III. FOTOĞRAF YARIŞMASI
Göz Alabildiğine “KIRMIZI”
Yarışma Şartnamesi
1. Amaç – Konu
Yaşadığımız “an”lar, izlenimlerimiz, hayallerimiz ve her geçen gün değişen çevremiz…
Monotonlaşan yaşamımız ve ilişkilerimiz sonucu baktığımız ama göremediğimiz nice
ayrıntılar, güzellikler, yaşam biçimleri, coğrafyalar, tarihler, anılar var.
Çağın Göz Hastanesi olarak; “Göz Alabildiğine ‘KIRMIZI’ ” konulu bu fotoğraf yarışması ile
bakıp göremediklerimizi, fotoğraf sanatının ve fotoğrafçıların yorumları ile toplumla
paylaşmak ve görme organımızın sağlığına dikkat etmemizi, görme bozukluklarının neden
olduğu olumsuzluklara dikkat çekerek bilinçlenmemizi sağlamak amacıyla fotoğraf sanatına
ve fotoğrafçılara destek vermeyi amaçlıyoruz.
2. Yarışma ve Katılım Koşulları
1- Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör ve
profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
2- Yarışmaya daha önce ödül almış fotoğraflar katılamaz (derece, başarı, mansiyon, özel ödül
gibi). Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3- Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl
ile takip eden bir sonraki yıl içerisinde TFSF onaylı yarışmalara katılması kısıtlanır.
Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
4- Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişilerin yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Hakkında TFSF tarafından verilmiş
kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
6- Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller
iptal edilerek geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
7- Yarışma renkli sayısal kategoride olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.
8- Eserler 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde, jpeg formatında, CD/DVD
kaydı olarak gönderilmelidir. Eserler, düzenleyici kurum tarafından, uzun kenarı 40 cm olacak şekilde
basılı hale getirilerek sergilenecektir. Katılımcıların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.
9- Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Kayıtların adlandırılması 6 rakamdan
oluşan rumuz, sıra numarası ve fotoğraf adı ile yapılmalıdır. Adlandırma, katılım formuyla aynı
olmalıdır. CD/DVD üzerine de aynı rumuz yazılmalıdır (örnek: 123456 -5-kirmizi).
10- Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra CD/DVD ile birlikte aynı
zarfa koyarak göndermelidir.
11- Fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek CD/DVD ve başvuru
formu ile birlikte teslimat son teslim tarihi 01 Ekim 2014, saat 17.00 olacak biçimde yarışma
sekreteryasına gönderilmeli ya da elden 01 Ekim 2014, saat 17.00’ye kadar teslim edilmelidir.
12- Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için
gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Çağın
Göz Hastanesi sorumlu tutulmayacaktır.
3. Ödüller
Birincilik ödülü
: 3000. TL
İkincilik ödülü
: 2000. TL
Üçüncülük ödülü
: 1000. TL
Mansiyon (3 adet)
: 500. TL
Çağın Göz Hastanesi özel Ödülü
: 500. TL
Sergileme/ Satın alma (En fazla 50 adet)
: 150. TL
4. Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi
: 01 Ekim2014 Çarşamba saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 12 Ekim 2014
Sonuçların Açıklanması
: 13 Ekim 2014
Ödül Töreni ve Sergi
: 25 Ekim 2014
CD Katalog Gönderimi
: 03 Kasım 2014
5. Seçici Kurul
Merih AKOĞUL
(Fotoğraf Sanatçısı)
Cenk GENÇDİŞ
(Fototrek)
Cengizhan GÜNESEN
(KASK)
Cengiz KARLIOVA
(Fotoğraf Sanatçısı)
Nadir Sarışeker
(Fotoğraf Sanatçısı)
Not: Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır
TFSF Temsilcisi: Serdar Akyay
6. Yayın-Telif Hakkı
Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserler, yarışma albümü ya da düzenleyicinin kendi yayım
organlarında tanıtım amaçlı kullanım ve sergileme hakları eser sahibiyle birlikte Çağın Göz
Hastanesi'ne ait olacaktır. Bu eserlerin sayısal kayıtları ve basılı halleri Çağın Göz Hastanesi'ne
arşivinde kalacaktır. Diğer tüm kayıtlar ve gönderilen CD/DVD’ler TFSF Temsilcisi gözetiminde imha
edilecektir.
Ödül alan ve satın alınan eserler Çağın Göz Hastanesi tarafından kitap, broşür, afiş, web sayfası
ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ödül kazanan ve satın
alınan eserler bir katalogda toplanacak ve bu katalog her katılımcıya gönderilecektir. Bu eserlerle ilgili
yapılacak yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr web sayfasında
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında, kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer
alacaktır.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
7. Başvuru Adresi ve Yarışma Sekreteryası
Yarışmanın şartnamesi ve her türlü açıklayıcı bilgi, aşağıdaki adresten şahsen, posta veya e-posta
yolu ile istenebilir.
Feyza Dalyanoğlu
Çağın Göz Hastanesi
Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 38 İzmit / Kocaeli
Telefon: 0 262 321 50 71 / 0 262 324 24 66 - 444 8 244
Faks
: 0 262 331 97 25
E-posta: [email protected]
web : http://www.cagin.com
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2014/014 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
2014/014
Çağın Göz Hastanesi III. Fotoğraf Yarışması
Göz Alabildiğine “KIRMIZI”
Katılım Formu
RUMUZ
:
Ad-Soyad
:
Adres
:
□□□□□□
Telefon
Faks:
e-posta
:
Meslek
:
Rumuz
@
Sıra No
Eser Adı
1
2
3
4
5
Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.
Tarih
İmza:
Download

Katılım Formu