3/I Sınıfı Ev Etkinlikleri
BEŞ DUYU ORGANIMIZ
Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" , yanlış
olanların başına "Y" yazınız.
(
) Deri sağlığımız için sık sık banyo yapmalıyız.
( ) Kokusu keskin olan maddeleri koklamamalıyız.
( ) Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız.
( ) Çok sıcak ve çok soğuk içecekler içmek dil sağlığımıza zarar verir.
( ) Televizyonu uzun süre yakından izlersek göz sağlığımız bozulur.
( ) Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız.
( ) Göz sağlığımızı korumak için ışık çok az veya çok fazla olmamalıdır.
( ) Derimizi ezilme, kesilme ve yanmalardan korumalıyız.
Aşağıda duyu organlarımız için verilen yargılardan doğru olanların başındaki kutuyu yeşile yanlış
olanların başındaki kutuyu kırmızıya boyayınız.
Burun, koku alma duyusu organımızdır.
Deri sayesinde yiyeceklerin tadına bakarız.
İnsanların burnu köpeklerin burnundan daha hassastır.
Mutfakta pişen bir yemeğin kokusunu kulağımız ile hissederiz.
Annemiz pişirdiği yemeğin tuzuna dil organı sayesinde bakar.
Sıcağı,soğuğu, serti, yumuşağı deri sayesinde hissederiz.
Burun sayesinde bazı tehlikelerin farkına varıp önlem alabiliriz.
Bir şarkının melodisini gözümüz sayesinde rahatlıkla duyabiliriz.
Her insanın dil izi farklıdır.
Bir çiçeğin ya da gökkuşağının rengini görme duyu organımızla algılarız.
3/I Sınıfı Ev Etkinlikleri
BEŞ DUYU ORGANIMIZ
1) Kokusunu iyi algılayamadığımız besin maddelerinin hangi özelliğini tam olarak algılayamayız?
A) Tadını
B) Sertliğini
C) Ağırlığını
2) Tencerede pişen bir yemeğin kokusunu algılayamayan birisi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Görme problemi yaşıyordur.
B) Burnu görevini yerine getirmemektedir.
C) Derisi hassas değildir
3) Bir maddenin soğuk- sıcaklığını , yumuşaklık - sertliğini hangi duyu organımız yardımıyla
algılarız?
A) Deri
B) Kulak
C) Göz
4) Hem koku hem de nefes almamıza yarayan duyu organımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil
B) Kulak
C) Burun
5) " Yolda yürüyen bir öğrenci arkasından gelen bir sesle irkilmiş, dönü p baktığında sesin trafik
kazasından kaynaklandığını görmüştür."
Buna göre bu olayı yaşayan öğrenci hangi duyu organını kullanmamıştır?
A) Görme
B) Hissetme
C) İşitme
6) Burunla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Tat almaya yarayan organımızdır.
B) Koku almamıza yarar.
C) Nefes almamıza yarar.
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Burun :
Koku almamızı sağlar. Burnumuzla dışarıdan temiz hava alırız.
B) Göz:
Görme organıdır. Göz sayesinde çevremizdeki güzellikleri algılarız.
C) Deri :
İşitme organımızdır. Deri sayesinde çevremizdekş sesleri duyarız.
8)
Yandaki biberin acı veya tatlı olduğunu
hangi duyu organımızla
A) Derimizle
algılarız?
B) Burnumuzla
C) Kulağımızla
3/I Sınıfı Ev Etkinlikleri
BEŞ DUYU ORGANIMIZ
DUYU ORGANLARIMIZ
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
C vitamini - ışıktan - A vitamini - gürültülü - sağlığına - kulak - karıştırılmamalıdır
kitap - temiz - kılları
1. Okuma sırasında göz ile ……………………… arasında 20 - 30 cm uzaklık olmalıdır.
2. Görme olayını güçlendirmek için ………………………… içeren besinler yemeliyiz.
3. Burun …………………………….. kopartılmamalıdır.
4. Nezle ve gribe karşı …………………………… vitamini içeren besinler yemeliyiz.
5. ……………………….. ortamlarda bulunmamalıyız.
6. Deri …………………………….. dikkat etmeliyiz.
7. Göz ……………………… tutulmalıdır.
8. Ucu sivri eşyalarla ………………………….. karıştırılmamalıdır.
9. Burun …………………………………………. .
10. Göz aşırı ……………………………. korunmalıdır.
B. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D” yanlış olanlarının başına“Y” yazınız.
(
) Göz görmemizi sağlar.
(
) Kulağımıza dokunduğumuzda bunu hissederiz çünkü kulağımızda da deri vardır.
(
) Derimiz ile koku alırız.
(
) Gözlerimizin görme yeteneğini arttırmak için A vitamini içeren besinler yemeliyiz.
(
) Sigara ve alkol vücudumuza zarar verir fakat dilimize zarar vermez.
(
) Burnumuz nefes alıp vermemizi sağlar.
(
) Kulak mikropların vücudumuza girmesini engeller.
(
) Ağız ve diş sağlığımıza önem vermeliyiz.
(
) Bütün duyu urganları başımızda yer alır.
(
) Duyu organlarımız beş tanedir.
(
) Sinemada film izlerken en çok gözümüzü kullanırız.
(
) Deri vücudumuzu dıştan saran en büyük duyu organımızdır.
(
) Güneşte uzun süre kalmamalıyız.
(
) Dil tat alma organımızdır.
(
) Burun sağlığı için sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
(
) Asitli ve gazlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.
Download

3/I Sınıfı Ev Etkinlikleri BEŞ DUYU ORGANIMIZ