Ters ozmos teknolojisi, bilinen en hassas
membran filtrasyon teknolojisidir. Atık
suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak
amacıyla, çözünmüş anorganik ve organik
maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da
geri kazanılması amacıyla yüksek basınç
uygulanan bir sistemdir. Ters Ozmos (TO)
tekniği 1970'lerden bu yana dünyada
kullanılmaktadır. İlk başlarda çok pahalı
olduğundan yalnızca gemilerde deniz
suyundan içme suyu elde edilmesi
amacıyla kullanılan bu teknik, zaman
içerisinde ucuzlayarak evlerimizde tezgah
altına kadar girmiştir. Gelişen membran
üretim teknikleri ile TO ile üretilen suyun
maliyeti de çok azalmıştır.
Ters ozmos işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile
sağlanır. Ters ozmos ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç,
geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde
edilebilir. Alkolsüz içeceklerde ürünün % 80-90’nını su oluşturur ve suyun kalitesi son ürünü
doğrudan etkiler. Bu kapsamda tesise gelen ham suyun üretimde kullanılabilecek kalitede
suya hazırlanması gerekir. Su hazırlamanın iki amacı bulunur. Bunlardan ilki alkalinitenin
kabul edilebilir seviyelere getirilmesidir. Alkalinite suyun aside nötralize kabiliyeti olup, mg/
litre CACO3 cinsinden ifade edilir. Diğeri ise ve toplam çözünmüş madde (TÇM) miktarının
(mg/litre),özellikle klorit ve sülfat anyonlarının azaltılmasıdır. Bunların haricinde de
çözünmüş organik maddeler ile her türlü katı maddeyi de sudan uzaklaştırmak gerekir.
Alkalinite ve diğer inorganik maddeler söz konusu olduğunda, su basit olarak ters yıkanabilir
katmanlı kum filtresi ve devamında klorlama/ozonlama ile hazırlanabilir. Bu işlem suyu 5-10
mikron mertebelerine kadar filtrelemekle birlikte, kum filtresi, içinde zamanla oluşan
mikroorganizmalar ve ters yıkama sırasında fazla miktarda su harcanması olumsuz yönleridir.
Filtrasyon amacıyla membranların kullanılması son
yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunlar üzerinde
küçük gözenekler bulunan, polimerik (plastik ) veya
seramik yapıdadırlar. Katı maddelerin yanı sıra
çözünmüş inorganik ve organik maddelerin büyük
bölümünü tutarlar. Temel olarak membran filtrasyon
uygulanan basınç artışına bağlı olarak mikro
filtrasyon (MF), ultra filtrasyon (NF), nano filtrasyon (
NF) ve ters ozmos şeklinde sıralanır.
Klasik arıtım sistemlerin yetersiz kaldığı sularda (Deniz suyu arıtma, iletkenliği yüksek kuyu
suyu arıtma, vs.) uygulanan reverse (ters) ozmos prensibi çok üstün nitelikli su arıtımı
yapmaktadır.
AKTİF ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
1
Reverse ozmos sisteminin çalışma prensibi,
cihaz üzerinde bulunan yarı geçirgen
membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç
pompası yardımıyla membranlar üzerinde
bulunan 5 angstrom büyüklüğündeki
gözeneklerden geçerek saflaştırma işlemi
gerçekleştirilmiş olur.
Toplam çözünmüş madde oranları yüksek
olan sularda alternatifsiz kullanımı olan ters
ozmos üniteleri, her alanda uygulanabilen
profesyonel bir arıtım yöntemidir.
Reverse Ozmos Sistemi genel olarak şu tip yer ve durumlarda kullanılmaktadır ;
* Kuyu suyu arıtma
* Reverse ozmos ile proses suyu üretme
* İçme suyu arıtma
Reverse Ozmos Sistemi Kullanım Alanları ;
* Hastane için reverse ozmos (içme suyu, deiyonize su, yumuşak su üretimi için kullanılmaktadır.)
* Oteller için reverse ozmos (İçme ve kullanma suyu üretimi için)
* Fabrika için reverse ozmos (İçme ve Proses suyu üretimi için)
* Deiyonize su arıtma (iletkenliği 0 olan su kullanması gereken laboratuvar cihazları için)
* Proses suyu şartlandırma (Fabrikalarda üretilen malzemenin işlenmesi veya yıkanması gibi
durumlarda kullanılmaktadır.)
* Okullar için reverse ozmos (Genellikle içme ve kullanma suyu üretimi)
* Tatil köyü için reverse ozmos(İçme ve kullanma suyu üretimi)
* Yurtlar için reverse ozmos (İçme ve kullanma suyu üretimi)
AKTİF ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
2
Download

Reverse Ozmos Sistemleri