Bilimsel Araştırma
Yapıyorum
Seyit
Ahmet
Bilimsel AraMIRIK
ştırma Yapıyorum
Seyit Ahmet Mırık
Okul ve Halk Kütüphanelerimizdeki
Kitap Sınıflandırma Sistemi
Kütüphanelerde bir kaynağın nerede
bulunduğuna dair bilgi fişleri vardır. Bu
fişler kütüphanedeki çekmecelerde
alfabetik sırayla dizilidir.Aradığımız
konunun ilk harfine göre fişleri tarayıp,
istediğimiz konuya ulaşabilirsiniz.
Bir
Okuduğunuz
Araştırmalarımızı
araştırma
yaparken
kitapların
Hepimizinaradığımız
zaman
zaman araştırma
Araştırmalarımızı
yaparken
her zaman
Kütüphanede
yaparken
nasıl
nelere
yazıldığını
dikkat
nereden
gerektiği
olur.
Bunun için bazı
kütüphanelerden
yararlanabiliriz.
bir yapması
eseri
nasıl
bulabiliriz?
hiç
kaynak
düşündünüz
ediyorsunuz?
bulabiliriz?
mü?
şeylerin sırasını
Kütüphaneler
genişbilmeliyiz.
bilgi arşiviBu
ilesırayı
bizlere
doğru bildiğimiz
zaman doğru
bir
bilimsel
araştırmamızda
yardımcı
araştırma
yapmış oluruz.
olacaktır.
000
Genel Konular
100
Felsefe ve Psikoloji
200
Din
300
Sosyal Bilimler
400
Dil
500
Doğa Bilimleri ve Matematik
600
Teknoloji
700
Sanat
800
Edebiyat
Araştırmamızda araştırma basamaklarını
900
Coğrafya ve Tarih
doğru olarak yerine getirdiğimizde
araştırmanın sonucuna geldiğimizde
istediğimiz gibi bir araştırmaya imza atmış
olabiliriz.
Bilimsel Araştırma Yapıyorum
Seyit Ahmet Mırık
1
2
Bir konuyu bilimsel
araştırma basamaklarına
göre araştırmanın
faydaları nelerdir?
• İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olayı ya
da sorunu seçerek araştıracağın konuyu
belirle.
• Sorunun çözümüne yönelik
varsayımlarını(hipotezlerini) yaz.
3
• Konuyla ilgili bilgi topla. Kaynak ve
yazar adını, basım tarihi ile yerini, ilgili
cilt ve sayfa numaralarını da yaz.
4
• Kaynaklardan elde ettiğin notlar,
konularına göre sınıflandır ve
varsayımları test et.
5
• Notlarını bir kez daha kontrol edip
metnini oluştur. Metnini oluştururken
dipnotunu da yaz.
Bilimsel Araştırma Yapıyorum
Seyit Ahmet Mırık
I. Kaynak toplama
II. Konuyu belirleme
III. Sentez yapma
Herhangi bir konuda, araştırma yapmak isteyen bir öğrenci sırayla
yukarıda yer alan araştırma basamaklarından hangisini takip eder?
A) I-II-III
B) II-III-I
C) III-II-I
D) II-I-III
Örnek Soru
Seyit Ahmet Mırık
Sosyal Bilgiler dersinde Anadolu Uygarlıklarını proje konusu olarak alan
bir öğrenci, bu olayı araştırırken aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) I-II-III
B) II-III-I
C) III-II-I
D) II-I-III
Örnek Soru
Seyit Ahmet Mırık
“Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır.
Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir.”
Yukarıda, bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik
bir açıklama yapılmaktadır?
A) Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
B) Problemin çözümüne yönelik varsayımların oluşturulması
C) Araştırma metninin oluşturulması
D) Araştırma konusunun belirlenmesi
Örnek Soru
Seyit Ahmet Mırık
• Konuya ilişkin kaynak taraması yapılır.
• Farklı kaynaklar incelenerek konuyla ilgili notlar alınır.
• Kaynakların künyesi çıkarılır.
Yukarıda verilen çalışmaların tümü, bilimsel araştırmanın hangi
basamağında yapılır?
A) Araştırılacak konuyu belirleme
B) Elde edilen bilgileri sınıflandırma
C) Araştırma konusu ile ilgili bilgi toplama
D) Araştırma konusu ile ilgili varsayımlar oluşturma
Örnek Soru
Seyit Ahmet Mırık
Doğru
Yanlış
Doğru mu Yanlış mı?
Seyit Ahmet Mırık
Biz Sosyal Bilgileri çok seviyoruz ve
okuldan eve giderken bugün Sosyal
Araştırma
yapacağımız
zaman
Bilgiler
dersinde
öğrendiklerimizle
ilgili yorumlar
yapıyoruz.
Ama hep
bilimsel
araştırma
basamaklarına
içimizden biri
yanlış yorum yapıyor.
uymalıyız.
Lütfen bu yorumu bulun ve doğrusunu
bizle söyleyin.
Araştırmamızı yapmak için ilk
olarak konuyu belirlemeliyiz.
Bilimsel araştırma basamaklarına
uymadan araştırma yaparsak
araştırma yapmış sayılmayız.
Seyit Ahmet MIRIK’a ait tüm sunulara
www.sosyalbilgiler.biz
Bilimsel Ara tırma Yapıyorum
adresinden
ulaşabilirsiniz.
ş
Seyit Ahmet Mırık
Download

dosyayı indir - Sosyal Bilgiler Kaynak Sitesi