İLAÇ GÜVENLİĞİ
2014
UYGULAMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜN !
İLAÇ GÜVENLİĞİ
İlaç hataları hastanelerdeki önlenebilir
hataların
içerisinde en ön sıralarda yer almaktadır.
1.İlaç Güvenliğinin Amacı
a) Hasta güvenliğini sağlamak,
b) Çalışan güvenliğini sağlamak,
c) Ülke genelinde ortak bir dil
oluşturmak,
d) Standardizasyonu sağlamaktır.
İlaç güvenliği uygulaması aşağıda belirtilen
bölümlerde değerlendirilir:
1-) Klinikler
2-) Eczane
3-) Diyaliz
4-) Yoğun Bakım
5-) Yeni Doğan Yoğun Bakım
6-) Acil
7-) Doğum
8-) Ağız-Diş
9-) Ameliyathane
2. İlaç Yönetim Süreci
İlaç yönetim sürecini altı başlık altında özetlenebilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İlaç Temini
Depolama
İstem Ve Kayıt
Hazırlama Ve Dağıtım
Uygulama
İzleme
İlaç Yönetim Süreci
1
Seçme ve
Tedarik
2
Depolama
3
İstem ve Kayıt
6
5
4
İzleme
Yönetim
Hazırlama ve
Dağıtım
İlaç uygulamada 8 doğruyu uygulamanın
hataların oluşmasını engellemede büyük
rolü vardır.
8 Doğru İlkesi
1
2
3
4
Doğru hasta
Doğru ilaç
Doğru etki
Doğru doz
5
6
7
8
Doğru yol
Doğru ilaç formu
Doğru zaman
Doğru kayıt
Doğru
hasta
1
Doğru Hasta
• Hastanın adı soyadı,
• Protokolü,
• Doğum tarihi doğrulanmalı,
• Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli,
• İlacın ismi ve verilme nedeni hastaya
açıklanmalıdır.
2
Doğru ilaç
Doğru İlaç
• İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli
• İlaç isimleri birbirine benzediği için
doğru ilaç olduğundan mutlaka emin
olunmalıdır.
3
Doğru doz
Doğru Doz
• İlacın minimum ve maksimum dozu bilinmeli
• Önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı
• Doğru şekilde hesaplama yapılmalı,
gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri
alınmalıdır.
4
Doğru zaman
Doğru Zaman
• Belli aralıklarla verilen ilaçlar genellikle yarım
saat önce ya da
sonra verilebilir.
• Sabah/öğle/akşam gibi günde 3 kere verilen
ilaçlar hastanın yatma/kalkma alışkanlıklarına
göre ayarlanabilir.
• Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir.
5
Doğru yol
Doğru Yol
• İlacın veriliş yolu hekim isteminde belirgin
olmalı
• Bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir, hekimin
istediği yol hangisi buna dikkat edilmelidir.
6
Doğru ilaç formu
Doğru İlaç Formu
• Aynı ilacın birden fazla formu olabilir.
(kapsül, tablet gibi)
7
Doğru Etki
Doğru Etki
• İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli
• İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle
etkileşimi olup olmadığı bilinmeli
8
Doğru Kayıt
Verildikten sonra en kısa sürede kayıt
yapılmalıdır.
4. İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler
• Sakin ortamda/ dikkatli bir Şekilde
hazırlanmalı
• Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli
• İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı
• Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar
kullanılmamalı
• Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol
edilmeli
5.
İzleme
• İlaçların hastaya etkilerini izleme
• İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta,
eczane, Laboratuar)
• İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı
• Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması
• İlaç hatalarının raporlanması
Download

Doğru İlaç