...ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM...
Yüksek Yüzey Alanlı Lifler
Süperhidrofobisite
TEKSTİL
• Islak işlemler
• Hidrokarbon, Silikon,
Florokimyasallar
• Kanserojen riski
• Düşük dayanım
• Çevre problemleri
Değişik kesit geometrisinde lifler
• Plazma
• Çevreci
• Dayanıklı
• Ekonomik
ENERJİ
İpekten kopyalandı: Spunbond nanolifler
Salviniadan kopyalandı: Süperhidrofobisite
Güneş Pilleri
Lityum İyon Piller
Polimer
İnsanlığın en acil cevap
bekleyen problemleri
• Yüksek kapasite
• Yüksek voltaj- şarj /deşarj
performansı
• Düşük hafıza etkisi
• Düşük deşarj hızı
• Yüksek pil ömrü
• Yüksek raf ömrü
• Hafiflik
• Şekillendirilebilirlik
Metal
Seramik
Karbon
1. Enerji
2. Su
3. Gıda
4. Çevre
5. Fakirlik
6. Terör ve savaşlar
7. Hastalıklar
8. Eğitim
9. Demokrasi
10.Nüfus
Kompozit
ALD yöntemiyle güneş pilleri ve muhtemel uygulamaları
Lityum iyon pillerinin bazı kullanım alanları
Hava Filtrasyonu
• 1.5 milyar insan hergün yüksek
kirlilikte hava solumaktadır.
Mikronaltı parçacık
• Hava kirliliğinden (çoğunlukla
filtrasyonu
kapalı alan) her yıl 2.4milyon
insan ölmektedir.
• 2 milyon prematür ölümünün
sebebi
• Geçmiş asırda geniş çaplı 10
• Fiber Glass Filtreler
gribal salgın
• Artan astım, akciğer kanseri
• Nanolif Filtreler
oranları
• Elektret Filtreler
• Yarıiletken ve medikal
endüstrinin artan ihtiyaçları
Güçlendirilmiş iletim aksamları
Sentetik deri
Su Filtrasyonu
FİLTRE & MEMBRAN
• Günde 2 milyon ton atıksu yerkürenin sularına
dükülmektedir.
• Gelişmekte olan ülkelerde atıksuların %90’ı hiçbir
işlem görmeden tatlı su kaynaklarına
dökülmektedir..
• Atıksu sistemleri için harcanan para 2010’da 82
milyar $ iken, 2016’da 115 milyar $’a çıkması
beklenmektedir.
Rüzgar türbinleri
KOMPOZİT
Cumhuriyetimizin 100., İTÜmüzün 250 yaşgününde
ARIkopterle Boğaz’da buluşalım!
Güçlendirilmiş Hortumlar ve ekstrüzyon hattı
Nonwoven bazlı sentetik deri uygulaması
Yara tedavisi (Diyabetli hasta)
BİYOMEDİKAL
Yanık tedavisi
• Dünya diyabetli nüfusu 246 milyondur, 2025 yılında ise
380 milyona ulaşacağı tahmin edilmekte
• Ülkemizde 2010’da 3 milyon olan diyabetli sayısının 2025
yılında 5 milyonu aşması beklenmekte
• Diyabetli hastaların %10-15’inde ayak ülseri gelişmiştir
• Nontravmatik amputasyonların %50’sinin sebebi Diyabetli
hastaların toplam sağlık harcamalarındaki yeri %11,9
• Diyabet en çok masraflı 7 hastalıktan biridir
Ülserli hasta
CF – FG kumaş ve kompozit
Yanık Oluşum Sıklığı/Türkiye
• 200 bin/yıl yanık vakası
• 15 bin/yıl yatarak tedavi
• 200 kişi/yıl yanığa bağlı mortalite
• Doğru tedavi alan hasta %1
Aktif madde emdirilmiş
nanolif yapı
Operasyonel uygulama
-Ölüme neden olan ani kazalar
içinde 3. sıradadır
3. derece yanık
In situ uygulama
Kaynaklar yer darliği sebebiyle başka bir dosyada verilmiştir. TEMAG
Download

PowerPoint Sunusu